68635

Оформление титульного листа

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оформление отчета Цель работы Научиться оформлять отчет о лабораторной работе в соответствии с правилами, принятыми в НГТУ. Изучить работу с автофигурами и основы построения блок-схем в Microsoft Word. Изучить работу со структурой документа в Microsoft Word.

Русский

2014-09-24

15.26 KB

2 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Инженерные проблемы экологии»

Лабораторная работа

По дисциплине «Информатике»

для студентов 1-го курса д/о 280200 – «Защита окружающей среды»

Тема: Оформление титульного листа

 

Вариант №

Факультет: ФЛА

Группа:СЭ-41

Студент(ка):         Преподаватель:

Щепеткова О.А         А.О.Турчинович

_______ «11» 09 2014 г.

(оценка)

Новосибирск

2014

Оформление отчета

Цель работы

Научиться оформлять  отчет о лабораторной работе в соответствии с правилами, принятыми в НГТУ.

Изучить работу с автофигурами и основы построения блок-схем  в Microsoft Word.

Изучить  работу со структурой документа в Microsoft Word.

Требования к оформлению отчета

1. Отчет выполняется на листах формата A4 с использованием любого текстового процессора и распечатывается на принтере. Рукописные отчеты не принимаются !!!

2. Титульный лист отчета выполняется по стандартной форме.

3. Рамка на последующих листах отчета необязательна.

4 Текст лабораторной работы выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1.5, интервал перед/после – 0 пт. отступ первой строки 1.25 см., параметры страницы: верхнее/нижнее – 1.5/1.5 см, левое/правое – 2.5/2 см. Выравнивание текста пробелами СТРОГО запрещено!

5. Листы отчета необходимо скрепить.

6. Отчет должен быть подписан исполнителем.

 Ход работы:

Начало

Начало

Ввод a,b

S=a+b

S

Конец

Описание:

1.Перед началом работы нам необходимо создать новое полотно,которое находится во вкладке «Вставка»; «Фигуры».

2.Открываем новое полотно,затем строим схему.

3.В режиме новое полотно выбираем фигуру овал и


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23139. Программа прикладного исследования 35.5 KB
  Программа прикладного исследования. Общая структура прикладного социологического исследования Социологическое исследование это инструмент изучения социальных явлений в их конкретном состоянии с помощью количественных и качественных методов. Содержание и функции программы Программа это изложение основных задач исследования и предпосылок их решения. Он начинается с целеориентации исследования а.
23140. ОЛЕНА ТЕЛІГА (1907—1942) 46.5 KB
  Олена Іванівна Шовгенева народилася 21 липня 1907р. Олена навчалась у гімназії Дучинської. Олена закінчила історикофілологічний факультет Високого педагогічного інституту ім.
23141. Олена Теліга 22 KB
  Олена Теліга належала до кола поетіввісниківців що об'єднувались довкола редагованого критиком та публіцистом Д. Теліга не встигла видати жодної прижиттєвої збірки.
23142. Олена Теліга (1907 — 1942) 36 KB
  Теліга розвивала кращі традиції української літератури передовсім Лесі Українки що не раз зазначала емігрантська критика. Маланюк Олена Теліга О. Теліга у статті Прапори духа пафос якої спрямовувався проти зловживання плакатністю та сірим позитивізмом що не мають нічого спільного з лірикою.
23143. КОСТЕНКО ЛІНА 32.5 KB
  За роман у віршах Маруся Чурай Ліні Костенко присуджено Державну премію імені Т. Костенко . Своєрідним феноменом є жінкипоетеси: Леся Українка Олена Теліга Ліна Костенко. Ліна Костенко.
23144. Мова. Поняття літературної мови та мовної норми 105.5 KB
  Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.
23145. Провідні мотиви лірики І. Драча 25 KB
  Драча І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Драча неповторною і самобутньою. Драча.
23146. Роман «Третя Рота» 35 KB
  Пушкін дуже високо цінував твори такого жанру. Сосюри письменників лікарів учителів вчених розповідають цікаві епізоди що перетворилися в легенди як поет натхненно читав той чи інший твір який так і залишився неопублікованим і невідомим сучасному читачеві. Тепер же ця легенда став реальністю читач одержує твори які десятиліттями лежали в архівах і не були доступними навіть найвужчому колу дослідників. Павло Тичина даруючи авторові Червоної зими видання Вибрані твори 1957 у трьох томах на першій книзі зробив такий напис:...
23147. Український князь бє чолом рiднiй Українi (Євген Маланюк) 28 KB
  До самої смертi вiн прожив у НьюЙорку працюючи в iнженерному бюро. Малоросiйству вiн протиставляє мазепинство : опертя на прикладi гетьмана Iвана Мазепи на власнi сили церкву культуру. Найважливiшим етапом подолання цiєї хвороби Україною вiн вважає набуття державностi незалежностi нашого краю. 1923 року вiн ще повен надiй на революцiйне звiльнення своєї батькiвщини: Несамовитим криком крови Роздерлися твої уста: сурмиш у рупор пурпуровий Вагiтна бурями повстань .