68646

Численное интегрирование

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Кратко изложите сущность метода Симпсона. Выпишите составные формулы прямоугольников трапеций Симпсона. Выпишите погрешности и их оценки составных формул прямоугольников трапеций Симпсона. Вычислить интеграл по формуле Симпсона при и оценить остаточный член.

Русский

2014-09-24

135 KB

4 чел.

Лабораторная работа  № 7

Тема: Численное интегрирование

 1.  Контрольные вопросы и задачи.

 1.  Изложите кратко постановку задачи численного интегрирования.
 2.  Приведите определения основных понятий: квадратурная сумма, квадратурная формула, узлы и коэффициенты квадратурной формулы, погрешность квадратурной формулы.
 3.  Кратко изложите сущность метода прямоугольников.
 4.  Кратко изложите сущность метода трапеций.
 5.  Кратко изложите сущность метода Симпсона.
 6.  Выпишите составные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона.
 7.  Выпишите погрешности и их оценки составных формул прямоугольников, трапеций, Симпсона.
 8.  Кратко изложите способы выбора шага интегрирования.
 9.  Приведите практические оценки погрешностей формул численного интегрирования (принцип Рунге).
 10.  Кратко изложите сущность формул Ньютона-Котеса.
 11.  Кратко изложите сущность формул типа Гаусса.
 12.  Приведите важнейшие свойства полиномов Лежандра.
 13.  Вычислить интеграл

по формуле трапеций при  и оценить остаточный член.

 1.  Вычислить интеграл

по формуле Симпсона при  и оценить остаточный член.

 1.  Вычислить интеграл

по формуле Симпсона и оценить остаточный член, если подынтегральная функция задана таблицей:

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0000

0.9950

0.9801

0.9553

0.9211

0.8756

0.8553

0.7648

0.6967

 1.  Найдите шаг  интегрирования для вычисления определенного интеграла

по формуле трапеций с точностью 0.001.

 1.  Найдите шаг  интегрирования для вычисления определенного интеграла

по формуле Симпсона с точностью 0.0001.

 1.  Задание.
 2.  Вычислить определенный интеграл по формуле прямоугольников и трапеций при n = 10. Оценить погрешность результата, составив таблицу конечных разностей.
 3.  Вычислить определенный интеграл по формуле Симпсона при n = 10. Оценить погрешность результата, составив таблицу конечных разностей.
 4.  Разработать компьютерные программы реализации методов трапеций и Симпсона.

III. Варианты.

1) а)    б)

2) а)    б)

3) а)    б)

4) а)    б)

5) а)    б)

6) а)    б)

7) а)    б)

8) а)    б)

9) а)    б)

10) а)    б)

11) а)    б)

12) а)    б)

13) а)    б).

14) а)    б)

15) а)    б)

16) а)    б)

17) а)    б)

18) а)    б)

19) а)    б)

20) а)    б)

21) а)    б)

22) а)    б)

23) а)    б)

24) а)    б)

25) а)    б)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17539. Робота з рядками символів. Обробка масивів на С++ 71.5 KB
  Основи програмування та алгоритмічні мови Лабораторна робота №8 Лабораторна робота №8 Робота з рядками символів. Обробка масивів Мета роботи – вивчити особливості опису і використання символьних маси...
17540. Системи числення (позиційні, непозиційні) 1.16 MB
  Лабораторна робота №1 Тема: Системи числення позиційні непозиційні. Мета: Виконати переведення чисел між різними системами числення та основні алгебраїчні операції між числами двійкової системи. Теоретичні відомості Сукупність прийомів та правил найменування й...
17541. Побудова схем за допомогою програми Electronics Workbench (EWB) та створення таблиць істинності в табличному процесорі Microsoft Excel 161 KB
  Лабораторна робота №2 Тема: побудова схем за допомогою програми Electronics Workbench EWB та створення таблиць істинності в табличному процесорі Microsoft Excel. Мета: використовуючи логічні функції табличного процесора Microsoft Excel створити таблиці істинності функцій заданих аналіт...
17542. Основні аксіоми та закони алгебри логіки 85 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: основні аксіоми та закони алгебри логіки. Мета:довести аналітичним способом та методом повного перебору логічні функції за допомогою основних аксіом та законів алгебри логіки. Варіант 13 Теоретичні відомості Логічна функція – це склад...
17543. Основні теореми підстановок та розкладання алгебри логіки 301.5 KB
  Лабораторна робота №4 Тема: основні теореми підстановок та розкладання алгебри логіки. Мета: вирішити задачі за допомогою теорем підстановок та розкладання. Варіант 13 Теоретичні відомості При побудові складних логічних схем із логічних елементів використовую
17544. Представлення перемикаючих функцій у канонічних формах 86.5 KB
  Лабораторна робота №5 Тема: представлення перемикаючих функцій у канонічних формах. Мета: перевести довільну булеву функцію у канонічні форми: ДДНФ ДНФДКНФ КНФ. Варіант 13 Теоретичні відомості: Диз’юнкція конституент одиниці рівних одиниці на тих наборах що ...
17545. Скорочені нормальні форми. Мінімізація булевих функцій задопомогою імплікатних матриць 276.5 KB
  Лабораторна робота №5 Тема: скорочені нормальні форми. Мінімізація булевих функцій задопомогою імплікатних матриць. Мета: виконати мінімізацію перемикаючих функцій методом імплікантних матриць. Варіант 13 Теоретичні відомості: Мінімальні форми представленн
17546. Мінімізація перемикаючих функцій за допомогою площинних діаграм 188 KB
  Лабораторна робота №7 Тема: мінімізація перемикаючих функцій за допомогою площинних діаграм. Мета: виконати мінімізацію перемикаючих функцій метод площинних діаграм. Варіант 13 Теоретичні відомості: Процедура мінімізація перемикаючих функцій за допомогою...
17547. ИСПЫТАНИЯ ПУСКОВОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 7.94 MB
  Лабораторная работа № 3 ИСПЫТАНИЯ ПУСКОВОГО ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 1.Стенд поршневого компрессора среднего давления На стенде установлен компрессор типа 2 OK1 см. рис.1. Данные компрессора 2 OK1 Число ступеней 2 Число рабочих полостей каждой ступени 1 Ч...