68736

Служба охраны труда на предприятии, её структура, права и обязанности

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Служба охраны труда предприятия либо работник на которого возложены эти обязанности руководствуются следующими документами: − типовым положением о службе охраны труда на предприятии; − квалификационными характеристиками должностей начальника отдела охраны труда и инженера по охране труда.

Русский

2014-09-25

32 KB

2 чел.

6 Служба охраны труда на предприятии, её структура, права и обязанности

Службе охраны труда принадлежит важное место в системе управления охраной труда на предприятии. На небольших предприятиях эти функции могут быть возложены приказом по предприятию на других работников наряду с выполнением ими других служебных обязанностей. 

Должность специалиста по охране труда вводится:

−в производственной сфере при численности работающих 100-250 чел.; 

−в других отраслях при численности работающих 200-250 чел. 

Служба охраны труда предприятия либо работник, на которого возложены эти обязанности, руководствуются следующими документами:

−типовым положением о службе охраны труда на предприятии; −квалификационными характеристиками должностей начальника отдела охраны труда и инженера по охране труда.

Основными задачами службы охраны труда предприятия являются:

1) организация и координация работы по охране труда на предприятии;

2) совершенствование системы управления охраной труда, а также профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний и улучшению условий труда;

3) внедрение передового опыта и научных разработок по безопасности и гигиене труда, пропаганда охраны труда;

4) информирование и консультирование работодателя и работников организации по вопросам охраны труда;

5) осуществление контроля за обеспечение требований безопасности и гигиены труда.

Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы охраны труда предприятия предоставляются следующие права:

−в любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами по вопросам охраны труда;

−проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях предприятия и предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания по установленной форме;

−привлекать по согласованию с работодателем и руководителями подразделений предприятия соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда;

−запрашивать и получать от руководителей подразделений предприятия материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72692. Перевірка рівня сформованості основних навичок роботи з електронними таблицями 104 KB
  Права частина служить для переміщення по таблиці вправо уліво а ліва частина що містить ярлички аркушів дозволяє переміщатися між аркушами. Створення таблиці Створіть заготівлі таблиці самостійно застосовуючи наступні операції: запуск Excel; форматування рядка заголовка.
72693. Дослідження мультивібратора на напівпровідникових транзисторах 2.58 MB
  Відповідно, параметри транзисторів повинні бути повністю ідентичні. І така ідеальна схема буде непрацездатною: обидва транзистори будуть відкриті. Неможливість реально забезпечити абсолютну симетрію і наявність додатного зворотного зв’язку призводять до того, що після подачі напруги живлення...
72696. Знайомство з можливостями баз даних Excel 103 KB
  Уявіть себе власником невеличкого магазину. Необхідно вести постійний облік приходу і витрати товарів, щодня мати перед очима реальний залишок, мати можливість роздрукувати найменування товарів по відділах і т.д. Допомогти у цьому може Excel.
72697. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ 823 KB
  Трансформатор використовується для перетворення напруги мережі до необхідної величини а також для розділення кіл постійного і змінного струмів. Електричний вентиль здійснює перетворення змінної напруги в пульсуючу де частота пульсації залежить від використання схеми за якою побудовано випрямляч.
72698. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА НА ТРАНЗИСТОРІ 650 KB
  Схема підсилювача із загальним емітером наведена на рис. Так як схема підсилювача містить у собі реактивні елементи а якості транзистора залежать від частоти то коефіцієнт підсилення має різнізначення на різних частотах. Це явище називається частотними викривленнями підсилювача.
72699. Дослідження транзисторів по схемі із спільним емітером 104 KB
  Зняти вхідну і вихідну статичні характеристики визначати коефіцієнт підсилення по струму і вхідний опір транзистора. Як основну схему включення біполярного транзистора застосовують схему включення із спільним емітером. Схема для зняття характеристик транзистора із спільним емітером приведена на малюнку.