68761

Німецька мова: Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника

Книга

Иностранные языки, филология и лингвистика

Мета навчально методичної збірки, яка поєднує всі аутентичні та вітчизняні навчально методичні ресурси, що задовольняють викладання німецької мови у групах нормативного навчання, – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу...

Украинкский

2014-09-25

1.73 MB

5 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

НІМЕЦЬКА МОВА

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) 

Дніпропетровськ -2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК

(для студентів) 

до методичного посібника

із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів,

які задовольняють потреби навчання

з дисципліни «Іноземна (німецька мова)»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».

Дніпропетровськ – 2013


ББК 81.2 Нім

М64

Д13

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (німецька мова) (нормативний курс)»:

Збірка завдань та роздаткових карток для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галузю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 100 с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення німецької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання німецької мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння  шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова» на ІІ етапі навчання.

Автор – укладач:

Т.Ю. Миронова

М.К. Давидова

– кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової

Рецензенти:

Н.Д.Гребенюк                       

– кандидат психологічних наук,, доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ ім. О. Гончара

І.І. Токун

– старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.Ю. Миронова

– завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 9 від 11.03.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………

4

І.1. Семестр 3. Організаційний модуль 5. Змістовий модуль 37-38

5

2. Змістовий модуль.39-40…………………………………….………….

10

3. Змістовий модуль 41-42……………………………………………….

17

4. Змістовий модуль 43-44.……………………………………………….

23

ІІ. 6. Cеместр 3. Організаційний модуль 6. Змістовий модуль 45-46.

29

7. Змістовий модуль 47-48……………………………………………….

37

8. Змістовий модуль 49-50……………………………………………….

43

9. Змістовий модуль 51-52……………...………………………………..

49

10. Змістовий модуль 53-54……………...……………………………….

54

ІІІ.10.Cеместр 4.Організаційний модуль 7. Змістовий модуль 55-56

56

11. Змістовий модуль 57-58………………………………………………

62

12. Змістовий модуль 59-60.……………………………………………...

68

13. Змістовий модуль 61-62..……………………………………………..

75

14. Змістовий модуль 63-64..……………………………………………..

80

IV.15.Cеместр 4.Організаційний модуль 8. Змістовий модуль 65-66

85

16. Змістовий модуль 67-68..……………………………………………..

91

17. Змістовий модуль 69-70..……………………………………………..

98

V. Список рекомендованої літератури ……………………….………

99


передмова

Збірка текстів і роздаткових карток призначена для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямами підготовки 6.030509 «Облік та аудит»,6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Цю навчально методичну збірку складено у відповідності до програми навчальної дисципліни« Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення німецької мови.

Мета навчально методичної збірки, яка поєднує всі аутентичні та вітчизняні навчально методичні ресурси, що задовольняють викладання німецької мови у групах нормативного навчання, допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру, удосконалити й розвити іншомовні комунікативні компетенції студентів, що забезпечать їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні «незалежного користувача» (у максимально можливому наближенні до В2 за міжнародною класифікацією)1.

Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі даних навчально-методичних матеріалів, які пункт за пунктом відображають програму навчальної дисципліни «Іноземна мова (німецька)», а також представляють собою роздавальний картковий матеріал.

Самостійна робота студентів забезпечується навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, фонозаписами навчальних матеріалів. Самостійну роботу студенти можуть виконувати в бібліотеці, лінгафонному кабінеті, а також у домашніх умовах.

Практичні заняття

Структура кожного практичного заняття визначається його темою і метою, і включає різні види діяльності студентів. Зміст і порядок роботи на занятті розкриваються в методичних рекомендаціях. Більшість завдань передбачають роботу в парах або невеликих групах, що не тільки допомагає студентам набути навичок міжособистісного спілкування, які знадобляться їм у майбутній роботі, але й сприяє навчальній мотивації, полегшує процес навчання.

Індивідуальні завдання спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей студентів, які проявляються під час написання особистого резюме, листа-запита та листа-пропозиції, а також складання бізнес-плану.

Послідовна й цілеспрямована робота викладача і студентів із використання зібраних тут матеріалів забезпечує досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова» на ІІ етапі навчання.


Семестр 3. Організаційний модуль 5

Змістовий модуль 37-38

Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та листів. Цікаві факти з життя знаменитих економістів:

Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення монологічне і діалогічне. Граматика: Інфінітив

Текст 1 Змістовий модуль 1, 2 Adam SmithAdam Smith  (getauft am 5. Junijul./ 16. Juni 1723greg. in Kirkcaldy, Grafschaft Fife, Schottland; †17. Juli 1790 in Edinburgh) war ein schottischer Moralphilosoph, Aufklärer und gilt als Begründer der klassischen Nationalökonomie.

Herkunft

Über Smiths Leben ist deutlich weniger bekannt als über sein Lebenswerk. Sein gleichnamiger Vater, ein Zollbeamter in Kirkcaldy, starb vor seiner Geburt. Seine Mutter, Margret Douglas, war die Tochter eines reichen Landbesitzers. Adam Smith und seine Mutter bauten ein sehr inniges Verhältnis zueinander auf. Sie war es auch, die ihn in seiner späteren Ausbildung förderte. Adam Smith wurde am 16. Juni 1723 in Kirkcaldy getauft. Adam Smith studierte ab seinem 14. Lebensjahr von 1737 bis 1740 an der Universität Glasgow und besuchte Vorlesungen von Francis Hutcheson, der ihn sowohl in seinen philosophischen als auch ökonomischen Überlegungen beeinflusste. Von 1740 bis 1746 studierte er Philosophie am Balliol College in Oxford.

Im Jahre 1751 (andere Quelle: 1750) wurde er im Alter von nur 27 Jahren Professor für Logik an der Universität Glasgow und 1752 Professor für Moralphilosophie.

Smiths Wirkung in der Ökonomie war erstaunlich. Seine Themen waren die Rolle der Arbeitsteilung und die Rolle des freien Marktes, die Fragen der Verteilung Verteilungstheorie, des Außenhandels Außenhandelstheorie und die Rolle des Staates.

1776 erschien die erste Ausgabe seines berühmten ökonomischen Hauptwerks Wohlstand der Nationen   Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen (Originaltitel: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), an dem er seit seiner Frankreichreise gearbeitet hatte.

In Wohlstand der Nationen bezeichnet er die Arbeit (lateinisch industria, englisch industry, daher die Benennung des smithschen Systems als Industriesystem) als Quelle und Maßstab des Wertes von Gütern. Damit begann die Ablösung von der Natur als wichtigster Ressource für die Güterproduktion, denn für die Physiokraten war noch die Natur die einzige Quelle des Wertes. Im Gegensatz zur Anschauung der Merkantilisten und Physiokraten ist ihm jede nützliche Arbeit produktiv (nicht darunter fällt daher bei Smith etwa die Arbeit einer Opernsängerin oder eines Schriftstellers). Mit den französischen Physiokraten bezeichnet er den nicht durch strenge Staatseingriffe gehinderten freien Wettbewerb als Grundlage einer zu gesellschaftlichem Reichtum führenden Arbeitsteilung. Der freie innere und internationale Verkehr bewirkt nach Smith nicht allein eine zweckmäßige örtliche und zeitliche Verteilung von Kräften und Mitteln sowie den Ausgleich von Preisen und Gewinnen, sondern auch die beste Förderung des Gemeinwohls. Dass er zugleich nicht nur als Zollkommissar wirksam arbeitete, sondern auch für die strengste Beschränkung des Außenhandels durch die englische Navigationsakte plädierte, war für ihn kein Widerspruch, da Handel stets zweckgerichtet war: Reichtum zu bilden, der gerecht verteilt werden sollte. Handelsfreiheit hatte für ihn also seine ethischen Grenzen, er verstand sie pragmatisch, sie galt ihm nicht als ein Prinzip, das stets und unabhängig von realen wirtschaftlichen Entwicklungen gelten sollte.

Smith beginnt das erste Kapitel von Wohlstand der Nationen mit einer Untersuchung der Arbeitsteilung, die nach seiner Auffassung von zentraler Bedeutung für wachsenden Wohlstand ist: Die Arbeitsteilung dürfte die produktiven Kräfte der Arbeit mehr als alles andere fördern und verbessern (WN, Kap. 1).

Arbeitsteilung entwickelte sich aufgrund der angeborenen Neigung des Menschen zum Tausch: Wie das Verhandeln, Tauschen und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen Diensten, die wir brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch den Anstoß zur Arbeitsteilung. Nur der Mensch hat nach Adam Smiths Beobachtung die natürliche Neigung zum Tausch: Jene Eigenschaft ist allen Menschen gemeinsam, und man findet sie nirgends in der Tierwelt, …. Niemand hat je erlebt, dass ein Hund mit einem anderen einen Knochen redlich und mit Bedacht gegen einen anderen Knochen ausgetauscht hätte… (WN, Kap. 2).

Den Mechanismus der Preisbildung erklärt Smith im Wohlstand der Nationen, Erstes Buch, Kapitel 7. Er unterscheidet zwischen dem natürlichen Preis und dem tatsächlich gezahlten Preis, dem Marktpreis. Er geht dabei davon aus, dass in jeder Gesellschaft übliche oder natürliche Sätze für den Arbeitslohn, den Kapitalgewinn und die Grundrente existieren.  

Zu Smiths Zeit war trotz der von ihm beobachteten gewissen Erhöhung der Produktion die Armut großer Teile der Bevölkerung frappieren.

Bei Lohnverhandlungen sieht Smith Arbeiter in einer viel schwächeren Position als Unternehmer. Dies erklärt Smith damit, dass Unternehmer sich aufgrund ihrer geringeren Zahl viel leichter als die Arbeiter zusammenschließen und eine Art Lohnkartell bilden können.  Lohnerhöhungen sind, so Smith, eine notwendige Folge von Wirtschaftswachstum, wobei nicht die absolute Höhe des Volkseinkommens, sondern sein stetiges Ansteigen ausschlaggebend ist …es sind folglich nicht die wohlhabenden Länder, in denen der Arbeitslohn am höchsten ist, sondern jene, die sich am schnellsten entwickeln oder am raschesten reich werden… Smith erläutert dies am Beispiel des zu seiner Zeit aufsteigenden Nordamerikas. Dort lagen die Löhne höher als im damals reicheren England. Ausgehend von seinen Beobachtungen zur damaligen Zeit untersucht Smith den Zusammenhang zwischen der Höhe des Lohns und der Bevölkerungsentwicklung.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  як самостійно працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  як навчатися мови бути задоволеним від процесу і результату.

 •  як шукати повний смисл слів у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  як пов’язати власні думки із знанням із німецької граматики на тему як цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  як наближатися до провідної риси в стилі навчання в німецькомовній реальності: це − неможливість нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

 •  як подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» перед слухачами.

 •  як збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  як працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного опрацювання.

 •  чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»,готуватися дословникового диктанту, текстового диктанту, а також вільного висловлювання змісту тексту у своїх 5-7 реченнях.

 •  чому важливо читати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос самому, тим більш енергійно робити це в разі нагоди почитати разом із викладачем

 •  чому небезпечно заучувати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова  .

 •  як розпізнавати граматичні формиInfinitiv в тексті і шукати смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 37-40

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал

вірші німецького  дитинства як основа для фонетичного вдосконалення

Die KinderliederGrün , grün , grün

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
Blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so blau ist,
Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.

Словникова довідка № 1

Ar·beits·tei·lung die; die Verteilung einer Arbeit oder Aufgabe auf mehrere Personen

Markt der; -(e)s, Märk·te;

1. ein regelmäßiges Zusammentreffen von Händlern, die ihre Waren an einem bestimmten Ort und zu bestimmten Zeiten (an Ständen) verkaufen <

Außen·han·del der;  der Handel mit dem Ausland  ;

Wett·be·werb der; -s, -e;

1. eine Veranstaltung, bei der Teilnehmer ihre Leistungen auf einem bestimmten Gebiet untereinander vergleichen und bei der es für die besten meist Preise gibt <

2 . der Kampf um Vorteile zwischen Personen, Institutionen oder Firmen Konkurrenz  

ГРАМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

Infinitiv

Infinitiv I. Дієслова в Infinitiv I мають закінчення –еn ( aufmachen , malen, schreiben , lesen , kommen , singen , verstehen , gehen  та  інш,) або – n- ( lächeln , sammeln , basteln , angeln , rudern , wandern  та  інш . ); Infinitiv II  ( gemalt haben , gekommen sein , aufgestanden  sein ) у більшості  випадків спрямований  у минуле . Правила вибору допоміжного дієслова такі самі , як і при утворенні Perfekt .

Infinitiv I Passiv ( gemalt werden , aufgemacht werden) ;

Infinitiv I Stativ ( gemalt sein , geschrieben sein, gelesen sein ).

Виконайте вправу:

1. Доповніть речення  .

а) Wir wollen gemeinsam ( verreisen).

b) Du musst nicht so pünktlich (kommen).

c) Er geht jetzt  regelmäßig ( schwimmen).

d) Sie beginnt jetzt regelmäßig ( trainieren) .

e) Die Kinder bemühen sich ruhig ( sitzen).

f) Ich habe mit ihm etwas  Wichtiges ( besprechen).

Домашнє завдання 1

Вдосконалення читання тексту, самостійне написання нових слів, складаючи їх список у зошитах із перекладом,  практика із легкості перекладу тесту на манер красивого рідного мовлення як у перекладача-професіонала. Приготуйте питання до викладача про те, що ви не зрозуміли, а також розповідайте  про своє розуміння самостійного  вдосконалення із іноземної мови і найбільші труднощі у цьому.  Які перспективи у використанні мови ви відчуваєте?

Домашнє завдання 2

Виконай вправу 1із підручника [Л1] на cтор.65.Особливо корисно самостійно монологічно висловлювання за темою. Викладач може підтримувати вислови на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Змістовий модуль 39-40

Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Початкове опрацювання тексту. Лексика.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо. Цікаві факти з життя знаменитих економістів: Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому це важливо вміти висловлюватися німецькою мовою на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»і як це може стати корисним у твоїй країні і, може, змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»на іноземній мові.

 •  відпрацьовувати вимову за текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини.

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл слів у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики на тему Infinitiv 

 •  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до провідної риси навчання в німецькомовній реальності: це − неможливість нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  долати ніяковість і навчатися не боятися говорити на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»іноземною мовою перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».
 •  займатися за текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»на манер первинного опрацювання.

 •  працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на поглиблений манер.

 •  обов’язково навчитися писати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»,готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та вільного висловлювання змісту, який ви запам’ятаєте у своїх 5-7 реченнях.

 •  зрозуміти важливість читати вголос текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», тим більш разом із викладачем, при такій нагоді.

 •  осмислити, чому небезпечно заучувати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова.

 •  розпізнавати граматичні форми Infinitiv в тексті і правильно шукати смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 37-40

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал

вірші німецького дитинства як основа для фонетичного вдосконалення

Die KinderliederGrün , grün , grün

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
Blau, blau, blau ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so blau ist,
Weil mein Schatz ein Seemann, Seemann ist.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so weiß ist,
Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider,
Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so schwarz ist,
Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles, was so bunt ist,
Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist
.

Текст 2  - Змістовий модуль 39,40. Karl MarxKarl Marx (* 5. Mai 1818 in Trier; † 14. März 1883 in London) war ein Philosoph ,Nationalökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Protagonist der Arbeiterbewegung und Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft. Zusammen mit Friedrich Engels wurde er zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Bis heute werden seine Theorien kontrovers diskutiert.

Jugend und politische Anfänge (1818–1843) 

Karl Marx wurde 1818 als drittes Kind des Anwaltes Heinrich (Heschel) Marx (* 1777; † 1838) und von Henriette Marx (* 1788; † 1863; geborene Presburg) in Trier (Rheinpreußen) geboren. Heinrich Marx stammte väterlicher- und mütterlicherseits aus einer bedeutenden Rabbinerfamilie. Er war von 1811 bis 1813 Gerichtsdolmetscher und vereidigter Übersetzer im damals französischen Osnabrück, im Departement Anséatique Oberems. 1812 schloss er sich dort der französischen Freimaurerloge „L'Etoile Anséatique“ (Der Hanseatische Stern) an. Zwischen 1816 und 1822 konvertierte der Vater zum Protestantismus da er als Jude unter der preußischen Obrigkeit sein unter napoleonischer Regierung angetretenes Amt als „Avoué“ / „Advokat-Anwalt“ nicht hätte weiterführen dürfen. Am 26. August 1824 wurden die Kinder Sophia, Hermann, Henriette, Louise, Emilie, Caroline und auch Karl in der elterlichen Wohnung getauft. Die Mutter von Karl ließ sich erst am 20. November 1825 taufen, da sie fürchtete, ihre Familie, allen voran ihr Vater, würde dies missbilligen.

Von 1830 bis 1835 besuchte Karl Marx das Gymnasium zu Trier. 1835 ging er zum Studium der Rechtswissenschaften und der Kameralistik nach Bonn. . In Bonn besuchte er juristische Vorlesungen bei Ferdinand Walter, Eduard Puggé und Vorlesungen bei Friedrich Gottlieb Welcker und August Wilhelm Schlegel.  Ein Jahr später wechselte er an die Friedrich-Wilhelms-Universität (heute: Humboldt-Universität) nach Berlin und besuchte juristische Vorlesungen bei Eduard Gans(Kriminalrecht und Preußisches Landrecht).

Arbeit am Kapital und die Internationale 

In der Folge entstanden Marx’ ökonomische Hauptwerke. Als erste systematische Darstellung der marxschen  ökonomischen Grundgedanken erschien 1859 Zur Kritik der politischen Ökonomie, das eigentlich als erstes Heft zur Fortsetzung bestimmt war. Doch Marx war mit der Detailausführung des Gesamtplans noch nicht zufrieden, und so begann er seine Arbeit von neuem. Erst 1867 erschien der erste der drei Bände seines Hauptwerks Das Kapital.

Im selben Jahr hielt sich Marx von April bis Mai als Gast des Arztes Louis Kugelmann in Hannover auf; hier entstanden zwei Porträt-Fotografien durch Friedrich Karl Wunder.

Während er das Kapital ausarbeitete, bot sich Marx auch wieder Gelegenheit zu praktischer Tätigkeit in der Arbeiterbewegung: 1864 beteiligte er sich federführend an der Gründung der Internationalen Arbeiter-Assoziation (kurz Erste Internationale) und leitete sie bis zur faktischen Auflösung 1872 (durch Verlegung der Zentrale in die USA, formeller Auflösungsbeschluss 1876). Marx entwarf die Statuten und das grundlegende Programm, die „Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation“, das so disparate Sektionen wie deutsche Kommunisten, englische Gewerkschafter, Schweizer Anarchisten und französische Proudhonisten zusammenführte. Aus zwei 1865 gehaltenen Vorträgen bei Sitzungen des Generalrats entstand die von seiner Tochter Eleanor 1898 veröffentlichte SchriftLohn, Preis und Profit.

In den deutschen Staaten trieb Marx zunächst die Schaffung einer revolutionären sozialistischen Partei voran; dies geschah in Abgrenzung zum sozialreformerisch ausgerichteten „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ des früheren Marx-„Schülers“ Ferdinand Lassalle, mit dem er sich in den politischen Zielen entzweit hatte. In Verbindung mit Marx gründete Wilhelm Liebknecht 1869 die „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“, welche sich 1875 mit den Lassalleianern zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ vereinigte, der späteren „Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (SPD). Ab 1871 arbeitete er an der von Liebknecht herausgegebenen Zeitschrift Der Volksstaat mit.

Auch nach der Auflösung der Ersten Internationale blieb Marx in ständiger Verbindung mit fast allen wichtigen Figuren der europäischen und amerikanischen Arbeiterbewegung, die sich oft mit ihm persönlich berieten.

Kritik der politischen Ökonomie 

Um die Bedingungen für eine kommunistische Bewegung zu erfassen, aber auch, um die bestehenden Verhältnisse adäquat kritisieren und damit bekämpfen zu können, bemühte sich Marx zeit seines Lebens um eine grundlegende ökonomische Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. In seinem insgesamt 2200 Seiten umfassenden dreibändigen Hauptwerk Das Kapital  unternimmt Marx eine fundamentale „Kritik der politischen Ökonomie“. Dies beinhaltet einerseits die Analyse der Warenform, des Werts, des Kapitals und der kapitalistischen Produktions- und Distributionsverhältnisse, in welche die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft eingebettet ist. Andererseits beinhaltet die Kritik der bürgerlichen Ökonomie auch die Kritik an den klassischen bürgerlichen Theoretikern der Ökonomie wie Adam Smith oder David Ricardo, die Marx mit zum Teil scharfer Polemik angreift. Eine der zentralen Thesen der marxschen Theorie des Kapitalismus ist der unversöhnliche Klassengegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie, auf dem der innerhalb der bestehenden Verhältnisse unüberwindbare Antagonismus der kapitalistischen Gesellschaft beruhe. Diese Aufteilung der Gesellschaft in Kapitalisten und Arbeiter ist einerseits nach Marx Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise – es muss eine „freie“ Arbeiterschaft geben, die gezwungen ist, ihre Arbeitskraft an die Produktionsmittelbesitzer zu verkaufen. Andererseits ist die Klassenspaltung zwingendes Resultat der auf allgemeiner Warenproduktion und dem Verkauf der Arbeitskraft als Ware beruhenden Produktionsweise. Im scharfen Gegensatz z. B. zu Proudhon betont Marx deshalb, dass eine revolutionäre Überwindung von Ausbeutung und Klassenherrschaft nur möglich ist, wenn auch die ökonomischen Basiskategorien des Kapitalismus überwunden werden.Titelblatt der Originalausgabe des ersten Bands des Kapitals (1867)

Marx und Engels prägten maßgeblich den Begriff der „kapitalistischen Produktionsweise“ bzw. des Kapitalismus, der am systematischsten in Marx’ Hauptwerk Das Kapitaldargestellt wurde.] Unter Kapitalismus verstehen sie eine Wirtschaftsordnung, die sich durch Privateigentum an Produktionsmitteln, durch Produktion für einen den Preis bestimmenden Markt, beständiger Profitmaximierung und den Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital auszeichnet. Nach Marx verändert sich im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus zwar die gesellschaftliche Produktionsweise bedeutend, jedoch behält sie ihren Klassencharakter bei. Marx beschreibt die kapitalistische Gesellschaft als Gesellschaft des Elends, der Ausbeutung und der Entfremdung.

Aufbauend auf den Theorien der Vertreter der Klassischen Nationalökonomie, allen voran  Adam Smith und David Ricardo, interpretiert Marx die Arbeitswerttheorie neu und formuliert sie um zu seiner Arbeitswertlehre, mit deren Hilfe er die Ausbeutung des Proletariats durch das Kapital zu beschreiben versuch

Словникова довідка №2

Wa·re die; -, -n;

1 ein Gegenstand, der zum Verkauf bestimmt ist

2 eine bestimmte Sorte oder Menge von Waren (1)

Ei}·gen·tum das; -s; nur Sg;

1 das, was jemandem gehört

Preis  die Summe Geld, für die jemand etwas kauft, verkauft oder anbietet

ГРАМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

Функції інфінітиву

Infinitiv може виконувати функції таких членів речення :

- підмета  : Baden ist gesund.

 •  додатка : Er versprach uns morgen zu kommen .
 •  означення : Er hat die Möglichkeit  nach Deutschland zu reisen.
 •  частини присудка : Er will heute ins Theater  gehen.
 •  Wir werden morgen nach Odessa  fahren. Sie lernt Deutsch  sprechen.

Виконайте вправу:

2.Напишить речення с часткою zu  або без частки  zu.

а)  Der Lehrer lässt die Kinder  (aufstehen).

b)  Die Mutter legt das Kind ( schlafen) .

c)  Die Mutter  schickte  ihren  Sohn Brot ( holen).

d)  Ich fand ihn dort ( liegen).

e)  Sie lehrte den Jungen  Klavier ( spielen).

f)  Ich bat den Besucher die Treppe ( heraufkommen).

Домашнє завдання 3

Відпрацювати читання тексту 2 із урахуванням вимог публічного мовлення, навчитися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  вміти перекладати текст на манер професійного публічного тлумачення красивою рідною мовою; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли. Скласти розповідь про найбільш яскраві моменти в житті Карла Маркса в 5-7 реченнях.

Домашнє завдання 4

Виконай вправу 2 із підручника [Л1] на cтор.65.Особливо корисно самостійно монологічно висловлювання за темою. Викладач може підтримувати вислови на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Змістовий модуль 41-42

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Лексика. Початкове опрацювання тексту: аудіювання, читання, переклад у обговоренні, письмо.

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».

 •  пов’язати власні думки із знанням із німецької граматики в простому реченні.

 •  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування для тебе.

 •  наближатися до провідної риси у навчанні в німецькомовній реальності: неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списувань, підказок тощо

 •  долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».
 •  працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»на манер первинного вивчення.

 •  працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»,готуватися до словникового диктанту та текстового диктанту; починати вільно висловлюватися на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»у своїх 5-7 реченнях.

 •  запам’ятати, що важливо читати текст на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

 •  зрозуміти,що небезпечно заучувати  текст на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо ти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнаватиграматичні форми Infinitiv в тексті і правильно шукати смисл таких граматичних виразів.

Словникова довідка №3

Kon·sum der; - das Verbrauchen (Konsumieren) von Waren (besonders durch Essen und Trinken):

Er·spar·nis die; -, -se;

1. eine Summe Geld, die man erspart hat <Ersparnisse besitzen; von seinen Ersparnissen leben, zehren; jemanden um seine Ersparnisse bringen>

2 meist Sg; etwas, das man einspart  

Ei}n·kom·men das;

1 das Geld, das jemand in einem bestimmten Zeitraum bekommt, meist als Lohn

ГРАМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

Вживання Infinitiv у реченні

У реченні  Infinitiv вживається  з часткою zu  або без неї.

Без частки  zu Infinitiv вживається:

- після модальних дієслів                 ich möchte meine Freundin besuchen.

-після дієслів, які позначають

 рух                                                      Sie fahren nach Odessa sich erholen.

 •  після дієслів werden, bleiben, lassen  er wird auch kommen

er lässt ihn stehen

-після дієслів sehen, hören, fühlen, spüren            er hört sie kommen

wir spüren sie kommen

-після дієслів helfen, lehren, lernen  wir lernen Deutsch sprechen

                                                        er hilft ihr den Textübersetzen.

Виконайте вправу:

a)  Niemand wagte es, seine Worte ( bezweifeln).

b)  Wir haben uns vorgenommen, den Berg ( besteigen).

c)  Er versprach , die Informationen nicht ( missbrauchen).

d)  Sie bat ihren Mann , die Tür ( verschließen).

e)  Es ist notwendig , die Lektion bald ( ausarbeiten).

f)  Die Papiere  sind schnellstens ( nachsenden).

Текст 3   - Змістовий модуль 41,42 John Maynard KeynesJohn Maynard Keynes, Baron Keynes [keɪnz] ( 5. Juni 1883 in Cambridge; 21. April 1946 in Tilton, Firle,East Sussex) war ein britischer Ökonom, Politiker und Mathematiker. Er zählt zu den bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts und ist Namensgeber des Keynesianismus. Seine Ideen haben bis heute Einfluss auf ökonomische und politische Theorien.

Keynes wurde als Sohn des Professors für Politische Ökonomie, John Neville Keynes, und seiner Frau Florence Ada Brown, geboren. Er genoss eine Ausbildung an den Eliteinstituten Eton und King s College in Cambridge,wo er Mathematik, Philosophie und Ökonomie studierte.

Keynes war als hervorragender Mathematiker sehr skeptisch bezüglich der Art, wie neoklassische Ökonomen die Mathematik anwandten, um wirtschaftswissenschaftliche Theorien zu präzisieren. Tatsächlich benutzt Keynes in seinen Theorien wesentlich weniger mathematische Formulierungen als die meisten seiner Kollegen.

Keynes war nach dem Ersten Weltkrieg als Vertreter des britischen Schatzamts Mitglied der britischen Delegation bei den Versailler Vertragsverhandlungen. Er trat kurz vor Abschluss der Verhandlungen unter Protest gegen die Vertragsbedingungen, die Deutschland auferlegt werden sollten, von seinem Posten in der Delegation zurück und schrieb 1919 das Aufsehen erregende Buch Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages (The Economic Consequences of the Peace ), mit dem er die Deutschland auferlegten Reparationszahlungen als ökonomisch widersinnig kritisierte..

Von 1920 bis zu seinem Tod lehrte er als Dozent am King’s College der Universität Cambridge. Als Schatzkanzler des King’s College gelang es ihm, dessen Stiftungsvermögen durch geschickte Anlage von 30.000 auf über 200.000 Pfund zu versiebenfachen[.

Sein ganzes Leben lang beriet Keynes die Politik. So war er u.a. aktives Mitglied der Liberal Party  Englands.

Seine Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (1936) veränderte nachhaltig die Makroökonomie und wird häufig als das einflussreichste wirtschaftswissenschaftliche Werk des 20. Jahrhunderts zitiert. Geprägt von der Weltwirtschaftskrise, versucht Keynes mit diesem Buch seine Kollegen von der Notwendigkeit einer grundlegend neuen makroökonomischen Wirtschaftstheorie zu überzeugen, als deren Konsequenz der Staat im Gegensatz zur Laissez-faire-Marktwirtschaft eine entscheidende wirtschaftspolitische Rolle spielt.

Keynes’ wirtschaftspolitische Grundposition 

Keynes bezeichnete den Goldstandard 1923 als barbarisches Relikt[ und befürchtete, dass die Rückkehr zum Goldstandard zu den Vorkriegsparitäten in allen Ländern Konjunktur und Arbeitsplätze gefährde, wovor er immer wieder warnte. Im Gegensatz zu den Klassikern war Keynes überzeugt, dass eine Deflationspolitik der Notenbanken die Preise und Löhne nicht automatisch senke, sondern zu diesem Zweck hohe Arbeitslosigkeit verursachen werde.

Keynes schlug eine auf die Gesamtwirtschaft bezogene staatliche Steuerung vor, die das allgemeine Niveau von wirtschaftlicher Produktion und Aktivität auf einer optimalen Höhe zu halten versuche (wir würden heute sagen: eine Globalsteuerung).

Durch die makroökonomische Politik soll die Nachfrage beeinflusst werden, da diese das Niveau von Produktion und Beschäftigung bestimmt, das erst bei Vollbeschäftigung durch die vorhandenen Ressourcen begrenzt wird. Letzteres ist der Fall, auf den sich die neoklassische Theorie bei ihren gesamtwirtschaftlichen Aussagen bezieht, ohne diese Begrenzung zu verdeutlichen.

Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage setzt sich aus dem privaten Konsum, den privaten Investitionen (gemeint sind immer Sachinvestitionen), den Exporten und der staatlichen Nachfrage zusammen.

Einwänden, seine Theorie beziehe sich nur auf die kurzfristige Sicht, hielt er entgegen: „In the long run we are all dead“ („Langfristig gesehen sind wir alle tot“).

Zentrale Bausteine seiner Analyse 

Konsumfunktion: eine der grundlegenden Neuerungen der keynesianischen Makrotheorie ist ihre Konsumfunktion. Sie postuliert, dass Veränderungen im Konsum in erster Linie von Veränderungen im tatsächlichen verfügbaren Einkommen verursacht werden. Dies klingt nicht besonders revolutionär, ist es aber, wenn man bedenkt, dass die neoklassische Theorie nur analysierte, was die Haushalte konsumieren würden, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt das von ihnen angestrebte Einkommen (als Produkt von bestehendem Stundenlohn und Arbeitszeit) erzielt hätten. Keynes geht von einer Konsumquote kleiner eins (0 < c < 1) und einer fallenden marginalen Konsumneigung aus. Dies bedeutet, dass Haushalte nicht ihr gesamtes Einkommen ausgeben, sondern einen Teil sparen, und dass der Anteil für Konsumausgaben immer weiter sinkt, je größer das Einkommen wird.

Konjunktur und Krise: Investitionen bestimmen Ersparnis und Einkommen .Bei Keynes wird die Gesamtersparnis durch die gesamte Investition beherrscht. Die Investition ist also immer mit der realen Ersparnis identisch. Ein Anstieg der Zinsen wird die Investition vermindern und muss dabei das Einkommen so weit senken, dass die Ersparnis im gleichen Maße wie die Investition verringert wird... Denn die Ersparnis ist für Keynes eine Funktion der Höhe der Einkommen, woraus folgt, dass ein Sinken der mit der Investition identischen Ersparnis ein entsprechendes Sinken der Einkommen erzwingen muss.

Змістовий модуль 41-44

Мотиваційна пауза 5-10хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші німецького дитинства як основа для фонетичного вдосконалення

Radio Lollipop - Meine Mami

Meine Mami, dass ist sonnenklar
Kenn ich schon, seit ich ein Baby war
Meine Mami hats nicht leicht mit mir
Aber ich, habs auch nicht leicht mit ihr

Meine Mami ist ein irrer Typ
Gerade darum hab ich sie so lieb
Meine Mami ist mir niemals fremd
Ob im Abendkleid oder im Hemd

Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papi heißt

Meine Mami ist schon ziemlich alt
30 Jahre, 31 bald
Doch gehalten hat sie sich nicht schlecht
Sogar die Haare sind noch immer echt
Meine Mami ist mein Kuscheltier
Und am liebsten schmuse ich mit ihr
Einen andren lass ich gar nicht ran
Damit fangen wir erst gar nicbt an

Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papi heißt

Meine Mami sagt machs Fersehn aus
Denn schon bald kommt der Papa nach Haus
Und ich tus man muss ja artig sein
Papa kommt und schaltets wieder ein

Meine Mami die ist wirklich nett
Jeden Abend bringt sie mich ins Bett
Aber dreimal komm ich wieder raus
Denn ich weiß, das hält sie spielend aus

Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papa heißt
Der Mann der Papi heißt

Домашнє завдання 5

Відпрацюй читання тексту 3 із урахуванням вимог публічного мовлення, навчайся писати нові слова, практикуючись у зошитах та складаючи їх список;  вмій перекладати текст красивою рідною мовою; приготуй питання до викладача про те, що не зрозуміли. Ще можна порадити складати самостійну розповідь про деяке цікаве явище у економіці Німеччини на 5-7 речень. Виконай вправу 3 за підручником: [Л1] наcтор.66.

Домашнє завдання 6

Виконай вправу4 із підручника [Л1]на cтор.66.

Більш корисним варто вважати самостійне монологічне висловлювання за темою. Не бійся говорити, твої спроби висловлюватися можуть спиратися на допомогу викладача, який їх підтримує на манер «ми з тобою однієї думки з цього приводу».

Змістовий модуль 43-44

Цікаві факти з життя знаменитих економістів. Лексика. Початкове опрацювання тексту: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та  письмо.

Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv  (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Замислимося про твій досвід навчання німецької мови

на заняттях 43-44?

Такі питання тобі в цьому допоможуть. Якщо тобі важко зробити висновок про свою роботу, спитай у викладача про це:

 •  Чому це важливо висловлюватися німецькою мовою на тему «Цікаві факти з життя знаменитих економістів» у твоїй країні, і як це може змінити обставини у твоєму житті?

 •  Як самостійно працювати із текстом на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», додаючи до зусиль викладача?

 •  Як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини? Які слова або речення у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»тобі важко промовляти?

 •  Як навчатися вимови, співаючи, і чи тобі це подобається?Чи розумієш важливість цієї роботи?

 •  Як шукати повний смисл слів у тексті на тему«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»?

 •  Як пов’язати власні думки із знанням із німецької граматики Infinitiv

 •  Як ставитися до мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування?

 •  Як наближатися до провідної такої риси в навчанні в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо?

 •  Як подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»перед людьми?

 •  Які зернята знань про німецьку культуру можна знайти у тексті за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів»?

 •  Як працювати із текстом за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер первинного вивчення?

 •  Як працювати із текстом за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» на манер поглибленого засвоєння?

 •  Чому необхідно обов’язково навчитися писати текст за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів».Словниковий диктант, текстовий диктант, вільне висловлювання змісту, який ти пам’ятаєш про текст у своїх 5-7 реченнях, як тобі допомагають такі види роботи?

 •  Чому важливо читати текст за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів» вголос?

 •  Чому небезпечно заучувати текст за темою«Цікаві факти з життя знаменитих економістів», якщо невірно промовляються слова?

 •  Як розпізнавати граматичні форми Infinitiv в тексті і шукати  повний смисл таких граматичних виразів?

Змістовий модуль 41-44

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: вірші німецького дитинства як основа фонетичного вдосконалення

Radio Lollipop - Meine Mami

Meine Mami, dass ist sonnenklar
Kenn ich schon, seit ich ein Baby war
Meine Mami hats nicht leicht mit mir
Aber ich, habs auch nicht leicht mit ihr

Meine Mami ist ein irrer Typ
Gerade darum hab ich sie so lieb
Meine Mami ist mir niemals fremd
Ob im Abendkleid oder im Hemd


Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papi heißt

Meine Mami ist schon ziemlich alt
30 Jahre, 31 bald
Doch gehalten hat sie sich nicht schlecht
Sogar die Haare sind noch immer echt
Meine Mami ist mein Kuscheltier
Und am liebsten schmuse ich mit ihr
Einen andren lass ich gar nicht ran
Damit fangen wir erst gar nicbt an

Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papi heißt

Meine Mami sagt machs Fersehn aus
Denn schon bald kommt der Papa nach Haus
Und ich tus man muss ja artig sein
Papa kommt und schaltets wieder ein

Meine Mami die ist wirklich nett
Jeden Abend bringt sie mich ins Bett
Aber dreimal komm ich wieder raus
Denn ich weiß, das hält sie spielend aus

Wenn ihr so eine Mami habt
Dann nehmt sie in den Arm
Und haltet sie euch warm
Denn schnell wird sie euch weggeschnappt
Wer wäre wohl so dreist
Der Mann der Papa heißt
Der Mann der Papi heißt

Текст 4. Змістовий модуль 43,44. Deutsche WirtschaftswissenschaftlerWalter Krämer zwischen von ihm geschriebenen Büchern

Walter Krämer (* 21. November 1948 in Ormont) ist ein deutscher Ökonom. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.

Krämer studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften in Mainz und habilitierte in Ökonometrie an der Technischen Universität Wien. Seit 1988 ist er Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund. Außerdem war er als Gastprofessor am Management-Institut der Fudan-Universität in Shanghai tätig.

1997 gründete er den Verein Deutsche Sprache, als dessen Vorsitzender er sich besonders gegen die Verwendung von „Denglisch“ einsetzt. Daneben ist Krämer Sprecher des Stiftungsvorstands der Stiftung Deutsche Sprache. Bekannt wurde sein 1996 erschienenes Buch Lexikon der populären Irrtümer. Es löste eine Welle weiterer Irrtumslexika aus.Seit 2008 ist Krämer ordentliches Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.

Er ist außerdem Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften und im Wissenschaftsrat dieses Vereins tätig.Krämer betreibt den Blog Unstatistik des Monats. Dieser Blog ist wiederholt von weit verbreiteten Medien, etwa Spiegel und Spiegel Online, zitiert worden. Kritisiert wird, er habe, obwohl als Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik tätig, in seiner Kritik von Armutsberichten grundlegende statistische Begriffe verwechselt, etwa das in Deutschland recht hohe durchschnittliche Einkommen und das deutlich niedrigere mittlere Einkommen.  Krämer ist seit 1969 Mitglied der FDP. Zwischenzeitlich war er von 1974 bis 1982 ebenfalls Mitglied der SPD.Klaus Martin Schwab (* 30. März 1938 in Ravensburg) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums und anderer Stiftungen.

Schwab wuchs als Sohn eines Schweizer Fabrikdirektors im oberschwäbischen Ravensburg auf und besuchte das dortige Spohngymnasium. Er studierte Maschinenbau an der ETH Zürich mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur und wurde dort 1965 zum Doktor der technischen Wissenschaften (Dr. sc. techn.)promoviert. An der Universität Fribourg studierte er bis 1963 Betriebswirtschaftslehre und wurde dort 1967 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) promoviert. Er studierte auch an der Harvard-Universität und erhielt dort den Abschluss Master of Public Administration (MPA).

Von 1971 bis 2003 war er Professor für Unternehmenspolitik an der Universität Genf.

1971 gründete er die European Management Conference als gemeinnützige Stiftung, die die internationale Zusammenarbeit der Wirtschaft fördern und weltweit moderne Managementkonzepte vorstellen sollte. Seit 1979 gibt Schwab den jährlichen Global Competitiveness Report heraus, der über die Wettbewerbsfähigkeit der betriebswirtschaftlichen Praxis in aller Welt berichtet. Als Präsident der Stiftung baute er diese in der Folge zu einer global agierenden Kommunikationsplattform für wirtschaftliche und politische Eliten und intellektuelle Vordenker aus.

Schwab ist Mitglied von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten mehrerer internationaler Unternehmen. Er erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen und istEhrendoktor mehrerer Universitäten. Zudem gehört er dem Steering Committee der Bilderberg Konferenzen an.

Граматичне нагадування

З часткою zu Infinitiv  вживається :

- після всіх дієслів, крім тих, що зазначені вище : Er hat vergessen seine Papiere zu bringen.

 •  після деяких прикметників, які вживаються  як частина іменного присудка: Es ist interessant diese Stadt zu besichtigen.
 •  після деяких абстрактних іменників : Ich habe  keine  Möglichkeit ins Theater zu gehen.

Виконайте вправу:

Поясніть використання частки zu mit Infinitiv.

a) Das Buch ist in allen Bibliotheken  zu finden.

b) Mein Freund  hatte mir etwas mitzuteilen.

c) Das Zimmer ist jeden Tag zu lüften.

d) Sie brauchen morgen nicht zu kommen.

e) Wir wollen diesen Auftrag übernehmen.

f)  Der Plan muß vorsichtig erfüllt werden.

g) Er versteht gut zu erzählen.

h) Erst am Abend hörte es auf zu regnen.

I) Sie glaubt die Grammatik gut zu kennen.  

Домашнє завдання 7:

Відпрацюй читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій перекладати текст красивою рідною мовою; приготуйся спитати викладача про те, що не зрозумів.   Виконай вправи7, 8 за підручником: [Л1] на cтор.67.

Домашнє завдання 8

Студентам корисно практикуватися у самостійному монологічному висловлюванні за темою і не страшитися виступати, оскільки  у разі слабкої підготовки вони можуть спиратися на підтримку викладача, який підказує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Семестр 3. Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 45-46

Спілкування та поведінка в офісі. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: професійні та моральні якості робітників. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Поглиблене опрацювання тексту:Umgangsformen, Arbeitsplatz. Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл слів у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики Infinitiv.

 •  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецької мовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списування, підказок тощо.

 •  долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культур у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  навчатися за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі»на манер його первинного опрацювання.

 •  працювати із текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі» на манер його поглибленого вивчення.

 •  зрозуміти,чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі»,готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Спілкування та поведінка в офісі» у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити,чому важливо читати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 •  берегтися заучувати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі», якщо ти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні форми Infinitiv в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 45-48.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Roger CiceroZieh die Schuhe aus

ich bin ein Sammler ein Jäger
ein guter Ernährer
ein Schrauber ein Dreher
ein Ganz-Früh-Aufsteher
ein Broker ein Seller
ein Intellektueller
ein Helfer ein Heiler
im Grunde ein Geiler
bin ein Schöpfer ein Macher
Beschützer Bewacher
ein Forscher ein Retter
adretter Jet setter
gedstählter Don Juan
ein Bild von einem Mann
so steh ich vor Dir
und höre dann:

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
Aber nicht was du meinst

ich bin ein Dichter ein Denker
ein Richter ein Henker
ein Sänger ein Lover
der Typ auf dem Cover
ich bin ein Stürmer ein Spieler
das Vorbild so vieler
ein Meister ein Sieger
die oberste Liga
ich versteh mich als Renner
als Könner und Kenner
als Gangster ein Bringer
ein ganz schlimmer Finger
der Beste im Team
der Kopf vom Regime
Funktionär , Offizier
was sagst Du zu mir ?

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
Aber nicht was du meinst

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
aber nicht was du meinst!
Ich weiß nicht was du meinst!

Словникова довідка №4

Ar·beit·ge·ber der;  eine Person oder Firma, die Leute als Arbeiter oder Angestellte einstellt und beschäftigt und ihnen dafür Geld bezahlt

Kun·de1 der; -jemand, der in einem bestimmten Geschäft (ein)kauft oder bestimmte Dienste in Anspruch nimmt <

Bran·che  die; -, -n; Kollekt; alle Betriebe und Geschäfte, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von gleichen oder ähnlichen Produkten und Leistungen beschäftigt sind  

Um·gang der; nur Sg;

1 der Umgang (mit jemandem) die regelmäßigen (freundschaftlichen) Kontakte zu jemandem <mit jemandem Umgang haben, pflegen>

2 die Art von Menschen, zu denen man regelmäßig Kontakt hat <guten, schlechten Umgang haben>

Текст 5  - Umgangsformen: Arbeitsplatz

Umgangsformen sind am Arbeitsplatz von größter Bedeutung, wie die beiden folgenden Beispiele zeigen sollen:

Höflichkeit etwa macht nicht nur den Arbeitsalltag angenehmer, sondern auch sicherer, denn viele Kündigungsstreitigkeiten vor den Arbeitsgerichten lassen sich auf unzureichende Umgangsformen zurückführen. Wenn etwa ein Auszubildender, weil sein jugendliches Umfeld solche Ausdrücke ohne nachzudenken verwendet, seinen Arbeitgeber als „Hurensohn“ bezeichnet, ist das ein Grund für eine Kündigung, und zwar eine fristlose, d. h. mit sofortiger Wirkung. Das Arbeitszeugnis hat ein ungerades Beendigungsdatum, und es ist für den Betroffenen praktisch unmöglich, eine neue Stelle zu finden.

Eines der größten Armutszeugnisse, welches man insbesondere bei Kontakten mit Vertretern großer Konzerne oft zu sehen bzw. hören bekommt, ist der Satz „Dafür bin ich nicht zuständig!“ Es mag zwar durchaus sein, dass Sie als Mitarbeiter vielleicht tatsächlich für das aktuelle Problem des Kunden nicht zuständig sind oder dem Kunden nicht helfen können. Allerdings hat der Kunde ein Anrecht darauf, entweder von Ihnen den dann zuständigen Ansprechpartner genannt zu erhalten oder ein „Es tut mir leid, wir können Ihnen hier nicht weiterhelfen, weil...“ zu hören. Falls Sie den Zuständigen oder das Problem noch im eigenen Haus klären müssen, kann das dann auch gerne später erfolgen, indem Sie den Kunden um Rückruf bitten, an eine zuständige Person weiterleiten oder selbst zurückrufen.

Äußere Erscheinung

Die äußere Erscheinung am Arbeitsplatz ist sehr stark vom jeweiligen Arbeitgeber, der Branche und der Unternehmensabteilung abhängig. In einer Kfz-Werkstatt mögen Blaumann und ölverschmierte Hände akzeptabel sein, in einer Bank hingegen sind gepflegtes Äußeres mit Anzug und Krawatte selbstverständlich. Für Netzwerkadministratoren selbst renommierter Softwarehäuser wiederum gelten nicht selten Jeans und T-Shirt als durchaus angemessene Arbeitskleidung.

Kleidungsvorschriften

Passen Sie sich stets der gängigen – möglicherweise ungeschriebenen – Kleidungsvorschrift ihres Arbeitsplatzes an. Oft können Sie schon beim Vorstellungsgespräch einen Eindruck davon gewinnen, welche Kleidung angemessen ist. Sollten Sie befürchten, beim Vorstellungsgespräch selbst die falsche Kleidung zu wählen, oder entfällt ein persönliches Gespräch vorab, fragen Sie vorweg, z. B. per E-Mail, ob es eine Kleiderordnung gibt. Achten Sie stets darauf, dass - egal was Sie tragen - die Kleidung sauber und gepflegt ist.

Nicht nacheifern sollte man Leuten, die die Kleidungsvorschriften am Arbeitsplatz zwar formal einhalten, aber in der Sache trotzdem daneben liegen. Wenn in der Bank Jacket und Krawatte verlangt werden, sind damit weder Comic-Krawatten noch Jacketts in Feuerrot, Kobaltblau oder Grasgrün gemeint, und als Unterbekleidung zum Jacket kommt eine Jeans nicht in Frage.

Formale Kleidung

Bei formaler Kleidung können auch Kleinigkeiten ausschlaggebend sein, z. B. dass die Kragenknöpfe geschlossen und vorhandene Manschettenknöpfe richtig herum sitzen. Geputzte Schuhe sind hier bei beiden Geschlechtern wichtig. Frauen sollten nicht nur auf ein gepflegtes, sondern auch auf ein nicht zu aufreizendes Äußeres achten. Röcke, sofern nicht zu kurz, sind gern gesehen und können mit Strümpfen oder Strumpfhosen weiter entschärft werden. Je nach Arbeitsplatz sind eventuell offene Schuhe oder Schuhe mit hohen Absätzen unangebracht (gepflegte Pumps können in der Regel getragen werden), Nagellack und Schminke sollten nicht zu grell sein.

Ein seriöser Haarschnitt ist anzuraten, wobei nicht gleich die Fönwelle der Großmutter nachgemacht werden muss. Hauptsächlich bei Vorstellungsgesprächen sollten aber weder herausgewachsene Tönung noch unsauber geschnittene Kanten auffallen. Lassen Sie sich - falls Sie zum Start im neuen Job eine neue Haarfarbe möchten - bezüglich einer Tönung oder Färbung so beraten, dass die Haarfarbe nicht offensichtlich unnatürlich aussieht (von dunkelbraun auf blond, von blond auf schwarz etc.). Auch unsaubere Fingernägel können unangenehm auffallen. Sollten Sie an den Nägeln kauen, achten Sie mindestens eine Woche vor dem Gespräch darauf, sich möglichst zurückzuhalten, damit die Kanten herauswachsen können. Im Notfall tragen Sie an den betroffenen Fingern während dieser Woche Fingerkuppenpflaster, um die Nägel zu schonen.

Sollten Sie bei Nervosität stärker schwitzen, tragen Sie als Dame ein schwarzes Oberteil, das Sie mit grau, weiß oder anderen Farben kombinieren, um nicht bei hellem Teint zu blass, wie eine Krähe oder depressiv auszusehen. Der Vorteil: schwarz lässt sich mit allem kombinieren und zeigt keine Schweißflecken. Als Herr ist es anzuraten, ohnehin beim Vorstellungsgespräch im Anzug zu erscheinen und das Jackett nicht abzulegen. Das Tragen weißer Oberhemden sowie ein Deodorant (im Notfall in der Tasche, wenn man es eilig hat) können verhindern, dass Sie zusätzlich zur normalen Nervosität unter Druck geraten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ohne Klimaanlage ist es durchaus erlaubt, z.B. beim Arbeiten am Rechner, das Jackett abzulegen, es sei denn, es geht sehr formal zu, etwa bei einer Konferenz. Den Grad der Formalität bestimmen dann der oder die Vorsitzenden der Konferenz. Bleibt es sehr formal, dann ist es lediglich gestattet, die Knöpfe des Jacketts beim Sitzen zu öffnen, das Jackett muß jedoch anbehalten werden.

Grüßen

Wenn man einen Menschen grüßt, sollte man ihm auch die Hand geben, zumindest, wenn man ihm nicht „auf dem Gang“ begegnet, und dabei unbedingt Augenkontakt halten. Das ruft bereits einen ersten Eindruck hervor, der eine offene Kommunikation viel leichter macht. Beim Händeschütteln sollte man, auch wenn man zuvor gesessen hat, kurz aufstehen, und kann sich dann gleich wieder hinsetzen (bei Damen... reicht ein angedeutetes Aufstehen). Den engsten Kollegen, mit denen man täglich zu tun hat, schüttelt man nicht jeden Tag die Hände.

Anders ist es mit Kunden: Wenn man einen Kunden, den man bereits kennt, erstmals in Begleitung seiner Frau trifft, geben Sie zuerst dem Kunden die Hand. Anschließend warten Sie, dass er Ihnen seine Frau vorstellt und geben dann ihr die Hand.

Wenn Sie in einem Großraumbüro arbeiten, grüßt der morgens Hereinkommende ebenso wie der abends Feierabend machende und gehende Mitarbeiter die bereits oder noch Anwesenden. Hat man jemanden bereits begrüßt, reicht das für den aktuellen Tag. Man sollte auch, wenn man ein fremdes Großraumbüro einer anderen Abteilung betritt, die Anwesenden grüßen, sei es nur durch ein Kopfnicken, zumindest spätestens dann, sobald man von jemandem angesehen wird.

Auch den Hausmeister, Praktikanten, Sekretariatsmitarbeiter/innen und die Reinigungskräfte grüßen.

Mahlzeit!

Der zur Mittagszeit in deutschen Büros nach wie vor anzutreffende Gruß „Mahlzeit!“ ist ja eigentlich inhaltsleer und gilt daher manchmal - wenn auch nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen - als unhöflich. Wollen Sie Mißverständnisse vermeiden, so grüßen Sie andere Menschen auch zur Mittagessenszeit stattdessen besser mit „Guten Tag!“. Auch bei Tisch wünscht man sich in der Regel einen guten Appetit statt einer Mahlzeit.

Fluchen

Mit Hilfe von lauten Flüchen lässt sich zwar eine Menge des persönlichen Ärgers im Büro halten, und Sie nehmen Ihren Ärger nicht mit nach Hause. Dafür nehmen aber - wenn Sie in einem Großraumbüro arbeiten - Ihre Kollegen Ihren Ärger mit nach Hause, denn durch lautes Fluchen lenken Sie Ihre Kollegen natürlich von der Arbeit ab. Also wenn Sie sich schon ärgern müssen, dann bitte so leise, dass es niemanden stören kann.

Internet und E-Mail

Für gewöhnlich gibt es klare, schriftlich niedergelegte Richtlinien, wie das Internet am Arbeitsplatz genutzt werden darf. Dabei ist es durchaus üblich, dass Mitarbeiter das Internet gelegentlich zu privaten Zwecken nutzen dürfen. Fragen Sie bei Firmeneintritt unbedingt nach, was in Ihrer Firma üblich oder durch Betriebsvereinbarung geregelt ist.

Beachten Sie unbedingt, dass in Firmen mit Netzwerkadministration automatisch aufgezeichnet wird, welche Internetseiten Sie wann aufrufen. Ihr Arbeitgeber kann bei Bedarf stets nachvollziehen, ob Sie Ihre Arbeitszeit im Chat vertrödeln oder unerlaubte Seiten ansehen. Es sollte selbstverständlich sein, dass Sie am Arbeitsplatz keine rechtswidrigen Angebote nutzen oder Seiten mit pornografischem, sexistischem, gewaltverherrlichendem oder rassistischem Inhalt besuchen. Verstöße gegen die gängige Firmenpraxis können zur sofortigen Kündigung führen!

Ähnliches gilt für die E-Mail-Nutzung. Beachten Sie, dass E-Mail eine schriftliche Kommunikationsform ist, und behandeln Sie E-Mails ebenso verantwortungsvoll wie Briefe in Papierform. E-Mails werden möglicherweise ohne Ihr Wissen kopiert und weiter versandt, vertrauliche Informationen können so schnell in die falschen Hände gelangen. Nicht selten wird jede von Ihnen gesandte oder empfangene E-Mail archiviert und kann vom Systemadministrator und ihrem Arbeitgeber selbst dann noch gelesen werden, wenn Sie die E-Mail gelöscht haben.

Граматичне нагадування

Інфінітивні конструкції

- конструкції „ um ( statt, anstatt, ohne ) + zu + Infinitiv“.

um das Buch zu lesen                             для того, щоб читати книжку;

Sie lernt fleißig, um die Prüfungen gut abzulegen

Вона вчиться добре, щоб успішно скласти екзамени.

statt das Buch zu lesen                           замість того, щоб читати книжку;

ohne das Buch zu lesen                          не читаючи книжку;

- у звязку з тим , що в німецькому реченні може бути лише одне заперечення, і оскільки сама  конструкція оhne + zu + Infinitiv є заперечною, то замість заперечних слів ( niemand , nichts і т.п) вживаємо відповідні стверджувальні ( jemand, nichts).

Перекладіть речення на німецьку мову.

а) Я купую кожного дня журнал з програмою телебачення, щоб знати, коли транслюватимуть мої улюблені передачи.

б) Він прокинувся  сьогодні раніше, щоб послухати по радіо нову музичну передачу.

в) Людині потрібні засоби масової інформації, щоб більше знати про події у світі.

г) Наша група поїхала до вокзалу, щоб зустріти німецьких гостей.

д) Він позвонив мені, щоб розповісти про останні новини.

е) Після занять я швидко їду додому, щоб подивитися по телебаченню свою улюблену передачу.

Домашнє завдання 9

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.   

Домашнє завдання 10

Виконай вправу 9 у підручнику [Л1] на cтор 66. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 47-48

Спілкування та поведінка в офісіочаткове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Umgangsformen , Arbeitsplatz

Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv(можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл слів у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики
 •  цінувати мовлення викладача, який стає зірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списування, підказок тощо.

 •  долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 •  навчатися за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі»на манер його первинного опрацювання.

 •  працювати із текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі» на манер його поглибленого вивчення.

 •  зрозуміти,чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі»,готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Спілкування та поведінка в офісі» у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити,чому важливо читати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 •  берегтися заучувати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі», якщо ти невірно промовляєш слова  .

 •  розпізнавати граматичні форми в тексті Infinitiv і шукати повний смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 45-48.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Roger CiceroZieh die Schuhe aus

ich bin ein Sammler ein Jäger
ein guter Ernährer
ein Schrauber ein Dreher
ein Ganz-Früh-Aufsteher
ein Broker ein Seller
ein Intellektueller
ein Helfer ein Heiler
im Grunde ein Geiler
bin ein Schöpfer ein Macher
Beschützer Bewacher
ein Forscher ein Retter
adretter Jet setter
gedstählter Don Juan
ein Bild von einem Mann
so steh ich vor Dir
und höre dann:

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
Aber nicht was du meinst

ich bin ein Dichter ein Denker
ein Richter ein Henker
ein Sänger ein Lover
der Typ auf dem Cover
ich bin ein Stürmer ein Spieler
das Vorbild so vieler
ein Meister ein Sieger
die oberste Liga
ich versteh mich als Renner
als Könner und Kenner
als Gangster ein Bringer
ein ganz schlimmer Finger
der Beste im Team
der Kopf vom Regime
Funktionär , Offizier
was sagst Du zu mir ?

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
Aber nicht was du meinst

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst

Zieh die Schuh´aus!
bring den Müll raus!
paß aufs Kind auf!
und dann räum hier auf!
geh nicht spät aus!
nicht wieder bis um eins
Ich verstehe was du sagst
aber nicht was du meinst!
Ich weiß nicht was du meinst!

Словникова довідка №5

Um·gang der; nur Sg;

1. der Umgang (mit jemandem) die regelmäßigen (freundschaftlichen) Kontakte zu jemandem <mit jemandem Umgang haben, pflegen>

2. die Art von Menschen, zu denen man regelmäßig Kontakt hat <guten, schlechten Umgang haben>

Dro·ge die; -, -n;

1 . meist pflanzlicher, mineralischer oder chemischer Stoff, aus dem Medikamente bereitet werden

Bran·che die; -, -n; Kollekt; alle Betriebe und Geschäfte, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von gleichen oder ähnlichen Produkten und Leistungen beschäftigt sind

Текст 6. Umgangsformen: Arbeitsplatz

Umgangssprache

Wie man sich am Telefon meldet, wird in manchen Unternehmen, z. B. im Kundendienst oder im Call-Center, fest vorgeschrieben. Ansonsten ist es immer angebracht, zuerst die Firma und dann den Nachnamen zu nennen. Wenn Sie viel intern telefonieren, können Sie auch noch die Abteilung hinzufügen oder die Nennung der Firma weglassen.

Im Umgang mit den Kollegen ist grundsätzlich die Landessprache Ihrer Niederlassung zu benutzen. Sobald ein Kollege aus einem anderen Land hinzukommt, der der Landessprache nicht mächtig ist, sollte man diesen möglichst am Gespräch beteiligen, indem man entweder auf dessen Sprache oder im Zweifelsfall auf die international allgemein anerkannte Sprache Englisch umsteigt. Sollten sich mehrere Migranten aus dem gleichen Sprachraum in ihrer Muttersprache unterhalten, ist es ein Gebot der Höflichkeit, auf die jeweilige Landessprache umzusteigen, sobald sich ein einheimischer Kollege oder Kunde in Hörweite befindet. Falls es dem Außenbild des Unternehmens schaden könnte, sollten auch Migranten sich nur in der Landessprache der Niederlassung unterhalten.

Alkohol und Drogen

Meiden Sie strengstens den Gebrauch von Alkohol und Drogen im Betrieb. Das gilt auch für leichte Alkoholika wie Bier und Wein. Es ist für Ihre Kollegen unzumutbar, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der seine Sinne nicht zusammen hat und erhöht das Unfallrisiko ganz erheblich. In den meisten deutschen Unternehmen gibt es Betriebsvereinbarungen, die den Gebrauch von Alkohol und Drogen strengstens untersagen - auch gegen Sanktionen, die bis zur fristlosen Kündigung reichen können. Selbst in Betrieben wie Bierbrauereien, in denen Alkoholverköstigungen auf der Tagesordnung stehen, ist der Alkoholgenuss streng geregelt.

Krankheit

Es ist keineswegs immer gern gesehen, wenn Sie sich trotz Krankheit an den Arbeitsplatz schleppen. Zwar wird man Ihren Arbeitseifer zu schätzen wissen, beachten Sie aber stets, dass viele Krankheiten ansteckend sind und Sie Arbeitsausfälle Ihrer Kollegen verschulden könnten. Für die Mehrzahl der Menschen ist es zudem äußerst unangenehm, mit jemandem zusammen arbeiten zu müssen, der durch Niesen Bakterien im Raum oder durch Durchfall Viren auf der gemeinsam genutzten Toilette verteilt. Zwar wäre es sehr höflich, würden Sie im Krankheitsfall Hygienemaßnahmen wie Mundschutz und Handschuhe tragen, dies wird im deutschsprachigen Raum aber im Allgemeinen als lächerlich empfunden. Fühlen Sie sich krank und vermuten eine ansteckende Erkrankung, sprechen Sie daher mit Ihrem Arbeitgeber.

In einigen Branchen, etwa der Kranken- oder Behindertenpflege, wird Ihr Arbeitgeber ausdrücklich von Ihnen verlangen, dass Sie bei Ansteckungsgefahr zuhause bleiben und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine für Sie harmlose ansteckende Krankheit kann für kranke, behinderte, sehr junge oder sehr alte Menschen mit geschwächtem Immunsystem schwerwiegend bis lebensbedrohlich sein!

Duzen oder Siezen

Das "Sie" ist immer noch die höfliche Anredenorm. Unter Kollegen gilt: Der Ältere bietet dem Jüngeren das "Du" an, eine Ablehnung gilt nicht als unhöflich. Bietet der Chef dem Angestellten das "Du" an, so ist das eine besondere Auszeichnung und es wäre auch für einen älteren Angestellten unhöflich, das "Du" abzulehnen. Nur, wenn sich eine Schieflage andeutet, sollte man ein "Du" vom Chef ablehnen.

Es gibt insb. angloorientierte Unternehmen, bei denen das "Du" als durchgängige Form eingeführt ist. Sie können, müssen aber nicht diese Sprachform mitmachen. Niemand muss sich mit "Du" anreden lassen, wenn er das nicht möchte. Aber bitte: bleiben Sie höflich. Werden Sie mit "Du" angesprochen, so antworten Sie einfach immer mit "Sie". Im Regelfall wird das Gegenüber schon irgendwann die schiefe Tonlage bemerken.

Eine besonders höfliche Form zwischen Chef und Angestellten ist das "Sie", aber die Ansprache des Angestellten mit dem Vornamen. Diese Kombination drückt bei manchen Chefs auch eine ganz besondere Wertschätzung aus.

Граматичне нагадування

Конструкція „ sein + zu+ Infinitiv I

Виражає можливість, якщо в реченні є заперечне слово або прислівники, які означають ступінь можливості виконання дії (kaum, leicht,schwer, schwerlich), і необхідність, якщо вони відсутні:

Dieses Wort ist leicht zu lesen.                      Це слово легко прочитати

Es war nichts  zu sehen                                  Нічого не було видно   

Der Aufsatz ist für morgen                            Твір слід написати на завтра

zu schreiben

Виконайте вправу:

Перекладіть речення, звертаючи увагу на використання конструкції „ sein + zu+ Infinitiv I

1.Dieser neue Text ist zu übersetzen

2.Die Übersetzung  ist noch heute zu machen.

3.Dieses Bild ist in einem Museum in Kyjiw zu sehen.

4. Die Prüfung in Deutsch ist im zweiten Studienjahr abzulegen.

5. Reparatur des Ofens ist unbedingt bis zu diesem Wochenende zu schaffen

6.Manche Menschen sind nur durch eigene schlechte Erfahrungen zu belehren.

Домашнє завдання 11

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.   

Домашнє завдання 12

Виконай вправу 10 у підручнику[Л1] на cтор.68. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 49-50

Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки.Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Positive Ausstrahlung durch perfekte Umgangsformen. Поглиблене опрацювання тексту:

Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv у простому реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл слів у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».
 •  пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики проInfinitiv у простому реченні.

 •  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  готуватися за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»на манерного первинного опрацювання.

 •  працювати із текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер поглибленого вивчення.

 •  обов’язково навчатися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»;готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, що важливо читати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

 •  застерегтися заучувати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», якщо ти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні формиInfinitiv в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 49-52.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanDie Katze


du hast sie gefunden jetzt liegt es bei dir
dich um sie zu kümmern
wer weiß vielleicht schnurrt sie dafür
sie kommt und sie geht
wann immer sie will
sie räkelt sich in deinen Laken aus
weichem Flanell
sie spielt mit der Beute
zieht nie mit der Meute sie kuscht nicht
sie zählt deine Mäuse sie mordet sie leise und gründlich

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

Sie krallt sich dein Kissen und thront arrogant
sie frißt dir die Haare vom Kopf
aber nie aus der Hand
willst du sie dir greifen faucht sie
rühr mich nicht an
hast du absolut keine Zeit für sie
schleicht sie sich an
sie fällt auf die Pfoten
sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich
du kannst sie nicht führen und auch nicht dressier’n
sie spurt nicht

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

sie spielt mit der Beute
zieht nie mit der Meute sie kuscht nicht
sie zählt deine Mäuse sie mordet sie leise und gründlich

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

Словникова довідка №6

To·le·ranz die; -; nur Sg; eine Einstellung, bei der man andere Meinungen o.Д. respektiert oder duldet < Toleranz üben, zeigen>

Ver·trau·en das; -s; nur Sg; der feste Glaube daran, dass jemand zuverlässig ist, dass er einen nicht belügt

Ges·tik, Ges·tik die; -; nur Sg; Kollekt; die Bewegungen der Hände/Arme (Gesten (1)), mit denen sich jemand zusätzlich zur Sprache ausdrückt.

Текст 7 Positive Ausstrahlung durch perfekte Umgangsformen

Sinn und Wert von Umgangsformen in einem kundenorientierten Betrieb: Dort, wo Menschen ständig zusammenarbeiten und zusammenleben, sichern gegenseitige Achtung und Toleranz sowie einige bewährte Verhaltensweisenein angenehmes Klima, weil sie dem anderen angenehm sind, Vertrauen und Beziehung aufbauen und uns für die anderen attraktiv machen.

Wichtig: Rücksichtnahme, aufeinander eingehen. Es geht um harmonischen Beziehungsaufbau, gutes "Klima" schaffen. Durch die Umgangsformen wird eine positive Grundstimmung erzeugt,  eine gute Atmosphäre, sie sind Ausdruck des Respekts vor dem anderen,  der Wertschätzung.

Umgangsformen sind ein wesentlicher Bestandteil von  Kultur, Stil und sozialer Kompetenz. Manche äußere Umgangsformen sind in verschiedenen Kulturen und Ländern zu  verschiedenen Zeiten z. T. unterschiedlich, aber die Grundidee und das Wesentliche ist, dass einem durch das Erlernen und Anwenden derUmgangsformen geholfen wird, anderen etwas zu bieten (z. B. Freundlichkeit, Wertschätzung, Respekt). Die Sensibilität für die Bedürfnisse des Gegenübers wird geschult!

Geben und Nehmen: Zuerst biete ich etwas, dann erhalte ich etwas zurück (Respekt vor dem anderen, Wertschätzung etc.)."Miteinander, füreinander" schafft Beziehung, Vertrauen. Durch den rechten Umgang miteinander verbessert sich die Beziehungsqualität.

Übung: Was macht eine Person sympathisch oder unsympathisch?

Attraktiv ist ein Mensch, wenn er uns gegenüber wohlwollend,  freundlich gesinnt ist und eine starke Persönlichkeit hat  Wofür sind gute Umgangsformen eine wichtige Basis?

 •  für kooperativen, menschlichen Stil
 •  für taktvolles Verhalten

Was beinhalten gute Umgangsformen?

 •  Gleichstellung von Mann und Frau
 •  Achtung und Toleranz jedem Menschen gegenüber
 •  Chancengleichheit

Generelles:

Niemanden erziehen, in jeder Situation den Eindruck einer Belehrung vermeiden Ausreden lassen Zwei Worte sind Bedingung: BITTE, DANKE Allgemeine zeitgemäße Benimm-Regeln: Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Einhalten von Vereinbarungen, Pünktlichkeit, Diskretion, Taktgefühl, Niesen, Husten, Körperhygiene, Kaugummi etc.

Körpersprache

Die Körpersprache ist die Primärsprache des Menschen und wird  instinktiv verstanden. Es gibt keine gute oder schlechte Körpersprache, sie ist wertfrei, doch wenn sie etwas anderes aussagt als das gesprochene Wort, wirkt sie gegenläufig. Infos:

- Jede plötzliche Veränderung der äußeren Haltung spiegelt eine innere Veränderung wider

- Die äußere Haltung beeinflusst die innere und umgekehrt

- Der Mensch ist ein „Augentier“, mehr als 80 % der Stimuli werden über die Augen aufgenommen

- Augenkontakt ist ein wesentlicher Aspekt erfolgreicher Gesprächsführung

- Lächeln löst eine Kettenreaktion aus, denn Körpersprache und Gefühl bedingen sich wechselseitig: Lächeln 20 Sec. einhalten! Das Gefühl  verändert sich

TIPPS:

- Oberstes Gebot: NATÜRLICHKEIT!

- „Festklammern“ bzw. anlehnen vermeiden

- Stehen Sie beim Gespräch Ihrem Gesprächspartner gegenüber

- Beide Füße mit sicherem Stand

- Offene Körperhaltung

- Kopf hoch, Schultern zurück

Vorsicht! Man sollte Körpersignale nicht überbewerten und die Gesprächssituation nicht nur auf diese Signale aufbauen! Verlassen Sie sich also bitte auf Ihren Instinkt und beachten Sie gemeinsam Haltung, Mimik, Gestik, Abstand (Zone), Tonfall. Beachten Sie kulturelle Unterschiede!

Grundregeln der Gestik:

- Je stärker Gefühle angesprochen werden, desto stärker sind die Gesten

- Vorsicht: Keine übertriebenen Gesten – Windmühleneffekt!

- Ihre Hände sind Sprechwerkzeuge, daher freilassen!

Positive Gestik: Die Hände bewegen sich von der Gürtellinie (neutrale Zone) aufwärts, das Gesagte wird positiv unterstrichen Negative Gestik: Die Hände bleiben unterhalb der neutralen Zone Wirkt nicht überzeugend, erweckt kein Interesse beim Gesprächspartner Vorsicht: Keine Barrieren „bauen“

Blickkontakt, Mimik:

- Immer Blickkontakt herstellen, jedoch Gegenüber nicht damit „fesseln“. Durch guten Blickkontakt erhöht sich die Wirksamkeit des  Gespräches um 40 %!

- Nur der, der angesehen wird, fühlt sich angesprochen!

- Ein freundlicher und entspannter Gesichtsausdruck vermittelt:  „Ich mag Dich, Du bist mir wichtig!

Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln!

Граматичне нагадування

Infinitiv у простому реченні

Конструкція „ haben+ zu+ Infinitiv I“ виражає необхідністьі і синонімічна до конструкції sollen+Infinitiv

ich habe viel zu tun                          У мене багато роботи

ich habe heute sehr viel zu lesen    Я повинен сьогодні багато прочитати

Конструкція „модальне дієслово +Infinitiv II“ виражає  різний ступінь сумніву або впевненості у припущенні :

müssen +Infinitiv ІІ виражає високий ступінь впевненості у припущенні і синонімічна до виразів зі словами ziemlich sicher, sicher mit Sicherheit ;

können/mögen+ Infinitiv II синонімічні до виразів зі словами möglicherweise, vielleicht, schätzungsweise;

sollen+Infinitiv ІІ виражає той факт,що співрозмовник не може поручитися за правдивість інформації, яку він одержав від іншої особи і яку зараз передає;

→вживаючи  wollen+ Infinitiv, співрозмовник висловлює скептичне ставлення

до інформації, яку він одержав від іншої особи, вважає її сумнівною:

er will das gemacht haben                                     він стверджує, що це він зробив

dürfen+Infinitiv II вживається тільки у формі dürfte і синонімічна до виразу er ist wahrscheinlich dass….

er dürfte  das gemacht haben                          мабудь, він це зробив

Домашнє завдання 13

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.   

Домашнє завдання 14

Виконай вправу 1 у підручнику[Л1] на cтор. 133. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 51-52 

Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки.Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: Поведінка працівника на підприємстві. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо Спілкування та поведінка в офісі. Gutes Benehmen hilft bei der Jobsuche

Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv у простому реченні (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».
 •  пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики про Infinitiv

 •  цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки».

 •  готуватися за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»на манер його первинного опрацювання.

 •  працювати із текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки» на манер поглибленого вивчення.

 •  обов’язково навчатися писати текст на тему «Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»;готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, що важливо читати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки»вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

 •  застерегтися заучувати  текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі. Культура поведінки», якщо ти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні формиInfinitivв тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 49-52.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanDie Katze


du hast sie gefunden jetzt liegt es bei dir
dich um sie zu kümmern
wer weiß vielleicht schnurrt sie dafür
sie kommt und sie geht
wann immer sie will
sie räkelt sich in deinen Laken aus
weichem Flanell
sie spielt mit der Beute
zieht nie mit der Meute sie kuscht nicht
sie zählt deine Mäuse sie mordet sie leise und gründlich

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

Sie krallt sich dein Kissen und thront arrogant
sie frißt dir die Haare vom Kopf
aber nie aus der Hand
willst du sie dir greifen faucht sie
rühr mich nicht an
hast du absolut keine Zeit für sie
schleicht sie sich an
sie fällt auf die Pfoten
sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich
du kannst sie nicht führen und auch nicht dressier’n
sie spurt nicht

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

sie spielt mit der Beute
zieht nie mit der Meute sie kuscht nicht
sie zählt deine Mäuse sie mordet sie leise und gründlich

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

nein, sie wird dir nie gehör’n
doch du streichelst sie so gern
das weiß sie ganz genau
miau

Словникова довідка №7

Job der;

1 eine Arbeit, mit der man für relativ kurze Zeit Geld verdient

Be·neh·men das; -s; nur Sg;

1 die Art und Weise, wie man sich in Gesellschaft von anderen verhält <

pünkt·lich Adj; genau zu der Zeit, die festgelegt oder verabredet war ;

|| hierzu Pünkt·lich·keit die; nur S

Текст 8. Gutes Benehmen hilft bei der Jobsuche

Gutes Benehmen ist bei der Suche nach einem Job meist sehr hilfreich. Oftmals scheitert ein Bewerbungsgespräch durch Defizite bei den Umgangsformen.

Einen Job zu finden ist in der heutigen Zeit nicht immer leicht. Hat man es geschafft, ein Bewerbungsgespräch bei einer Firma zu bekommen, sollte man seine Chancen nicht durch schlechtes oder falsches Benehmen zunichte machen.

Ein Vorstellungsgespräch gehört zu den wichtigsten Momenten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, denn dann entscheidet es sich meist, ob man einen Job erhält oder nicht. Damit man nicht schon im Vorfeld durch Fehler bei den Umgangsformen scheitert, ist es ratsam einige Benimmregeln zu beachten. Besonders wichtig ist Pünktlichkeit. Auf keinen Fall sollte man unpünktlich oder erst in letzter Minute zu dem Bewerbungsgespräch erscheinen, denn dadurch entsteht der Eindruck, dass man nicht in der Lage ist, pünktlich und zuverlässig zu sein. Von entscheidender Bedeutung ist mitunter auch der erste Eindruck. So sollte man nicht unhöflich oder zögerlich auftreten. Durch Zögerlichkeit könnte der potentielle Arbeitgeber annehmen, dass man über zu wenig Selbstvertrauen verfügt. Empfehlenswert ist es, den oder die Gesprächsteilnehmer lächelnd, mit Blickkontakt und einem festen Händedruck zu begrüßen. Mit dem Hinsetzen sollte man stets warten, bis der Gastgeber des Gesprächs einen Sitzplatz anbietet. Beim Sitzen kann man die Füße entweder übereinander schlagen oder auf dem Boden belassen. Die Hände sollten auf die Stuhllehnen gelegt werden. Bewusstes Ein- und Ausatmen vor dem Beginn des Gesprächs hilft dabei sich zu entspannen. Während des Gesprächs ist es ratsam, den potentiellen Arbeitgeber nicht zu unterbrechen und ihm gerade in die Augen zu blicken, während er spricht. Gestellte Fragen sollten möglichst präzise und nicht abschweifend oder unklar beantwortet werden. Sind mehrere Teilnehmer anwesend, empfiehlt es sich, beim Sprechen alle Anwesenden durch Blickkontakt miteinzubeziehen. Ein gelegentliches Lächeln wirkt dabei auf alle Beteiligten positiv. Darüber hinaus sollte man Interesse an dem Unternehmen zeigen, bei dem man sich beworben hat.

Wichtig ist natürlich, das richtige Maß zu finden. So ist es kontraproduktiv, wenn man zu energiegeladen oder gar überheblich auftritt, da der potentielle Arbeitgeber den Eindruck bekommen könnte, dass man nur schauspielert. Auch offensichtliches Einschleimen führt nur selten zum Erfolg, daher sollte man es besser unterlassen. Am Ende des Bewerbungsgespräches ist es üblich, sich für die Einladung und das Gespräch zu bedanken.

Граматичне нагадування

Конструкція  „sehen(hören, fühlen)+Akkusativ+ Infinitiv II“ виражає той самий зміст,що й підрядне додаткове речення з dass: )+Akkusativ

z. B. ich höre(+A)meinen Vater singen я чую, як (або: що)мій тато співає .

Конструкція „lassen + Infinitiv I“ виражає спонукання до дії в різній формі (прохання, примушування, наказ, доручення, стимулювання, дозвіл, або вказує на те, що дія виконується не самим суб’єктом, а іншою особою:

z.B. Ich lasse mir eine Woche Urlaub geben (але не nehme) я беру відпустку на тиждень, тому що не сам беру, а керівник на моє прохання мені дає

Виконайте вправу:

Заменить модальні дієслова через haben(sein) )+zu+Infinitiv

1.Du sollst dieses Museum besuchen.2.Man soll diesen neuen Text übersetzen

3.Die Touristen sollen noch die neuen Wohnviertel der Stadtbesichtigen

4. Ich muß den Wunsch meiner Eltern erfüllen.

5. Man muß heute noch neue Übersetzung machen.

6.Du sollst heute in der Versammlung sprechen

7. Man muß die Ausstellung der neuen Meister besichtigen.

Домашнє завдання 15

Відпрацюй якісне щодо вимог публічного мовлення читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах,  вмій красивою рідною мовою перекладати текст як у виступі перед міжнародною аудиторією; щиро

визначай питання до викладача про те, що не зрозумів, або те, що видалося дуже важким.

Домашнє завдання 16

Виконай вправи 2, 3 у підручнику[Л1] на cтор.133. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 53-54 

Загальне обговорення тем семестру. Усні відповіді студентів.

Підсумки лексико - граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру. Виступи  студентів  за пройденими темами .

Тексти 1-8

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на теми семестру із використанням граматичного матеріалу семестру,і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  усвідомити чи ефективно ви досі самостійно працювали за текстами на теми семестру .

 •  подумати,які труднощі зустріли із відпрацювання вимови наближеної до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстами на теми семестру. Які труднощі ще належить подолати?

 •  узагальнити, чи зрозуміли ви як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

 •  відчути,як пов’язуються власні думки із знанням із німецької граматики, які відпрацьовувалися протягом семестру.

 •  підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням  ніяковості говорити перед людьми іноземною мовою.

 •  осмислити,наскільки ви збагатилися знаннями  про німецьку культуру, працюючи за темами семестру.

 •  спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру із використанням відповідного граматичного матеріалу.

 •  пересвідчитися,чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?

Змістовий модуль 53-54.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Roger CiceroSchieß Mich Doch Zum Mond

Schiess mich doch zum Mond
Lass mich los und sag das wars.
Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasser-Glas?
Komm her zu mir, schau mich an.
Komm her zu mir, noch en bisschen.
Sieh das nicht so eng,
Baby mach dir doch nix vor.
Ich seh dein gebrochnes Herz,
Es grinzt von Ohr zu Ohr.
Was auch passiert, es passiert.
Die Nacht gehört dir und mir.
Sieh das nicht so eng,
Baby mach dir doch nix vor.
Ich seh dein gebrochnes Herz,
Es grinzt von Ohr zu Ohr.
Was auch passiert, es passiert.
Die Nacht gehört dir und mir.


Семестр 4. Організаційний модуль 7

Змістовий модуль 55-56

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами:регіони Німеччини. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Partizip I (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чомуважливо вміти висловлюватися німецькою мовоюна тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва».

 •  надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини,  що можна зробитиза текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва».

 •  пов’язати власні думки із знаннями німецької граматики про PartizipI.

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва» перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва»на манер первинного опрацювання.

 •  працюватиіз текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва» на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти необхідністьобов’язково навчитися писатитекст«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва».Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва»у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, щоважливо читати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва» вголос, тим більш разом із викладачем.

 •  берегтися заучувати  текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва», якщоти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні форми Partizip I в тексті «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва»і шукати смисл цих граматичних виразів.

Словникова довідка №8

Land·wirt·schaft die; -, -en;

1 nur Sg; der Anbau von Pflanzen und die Zucht von Tieren mit dem Ziel, die Bevölkerung mit Getreide, Kartoffeln, Fleisch, Milch usw zu versorgen In·dust·rie die; -, -n 

1 meist Sg; alle Betriebe der Wirtschaft, die mithilfe von Maschinen große Mengen an Waren oder Rohstoffen produzieren

Han·del der; -s; nur Sg; das Einkaufen und Verkaufen von Waren <lebhafter, blühender Handel; (mit etwas) Handel treiben>:

Ver·kehr der; -(e)s; nur Sg;

1 die Bewegung besonders der Fahrzeuge auf den StraЯen <flüssiger, stockender Verkehr; es herrscht starker, reger, wenig Verkehr; der Verkehr bricht zusammen,

|| K-: Verkehrsampel, Flugverkehr, Schienenverkehr, Stadtverkehr, Straßenverkehr

2 der Kontakt und die Beziehungen, die man zu jemandem hat <den Verkehr mit jemandem abbrechen, wieder aufnehmen>

Kraft·werk das; ein technischer Betrieb, in dem elektrische Energie erzeugt wird Elektrizitätswerk

|| -K: Atomkraftwerk, Gezeitenkraftwerk, Kernkraftwerk, Kohle(n)kraftwerk, Wasserkraftwerk

Текст 10  Die Deutsche Bundeslдnder. Wirtschaft

Schleswig-Holstein  ist das nördlichste Land der Bundesrepublik Deutschland und wird als das Land zwischen den Meeren – Nord- und Ostsee – bezeichnet. Die Landeshauptstadt ist Kiel seit Gründung des Landes am 23. August 1946. Nach dem Saarland ist Schleswig-Holstein das zweitkleinste Flächenland. Schleswig-Holstein ist traditionell ein strukturschwaches Land mit nur zwei Großstädten, Kiel und Lübeck. Verhältnismäßig viele Einwohner arbeiten weiterhin in der Landwirtschaft. Produzierende Industrie entwickelte sich hier relativ spät und wurde schon früh wieder vom einsetzenden Strukturwandel betroffen.  In ökonomischer Hinsicht lassen sich drei Großräume unterscheiden: das prosperierende Hamburger Umland in der Metropolregion Hamburg, auch „Speckgürtel“ genannt (mit Maschinenbau und Dienstleistungen), die besonders strukturschwache Westküste (Landwirtschaft, Tourismus, Windenergie) und die Hafenstädte an der Ostküste (insbesondere Flensburg, Kiel und Lübeck) mit Handel, Verkehr, Schiffbau und Windenergie.Schleswig-Holstein hat an drei Standorten Kernkraftwerke, in Brunsbüttel, Brokdorf und Krümmel.

Niedersachsen  ist das industrielle Zentrum Niedersachsens befindet sich im Raum Hannover-Braunschweig-Wolfsburg mit mehreren Automobilwerken – darunter das Hauptwerk von Volkswagen in Wolfsburg und dessen Großraumfahrzeugabteilung mit Hauptsitz in Hannover – und mit der in Peine und Salzgitter ansässigen Stahlindustrie. Braunschweig ist außerdem ein bedeutender Wissenschaftsstandort. Im Maschinen- und Anlagenbau sind ferner insbesondere die Bereiche Landtechnik, Windenergieanlagen, Biogasanlagen und Offshore-Zulieferung von Bedeutung.

Das Rhein-Main-Gebiet besitzt nach dem Ruhrgebiet die größte Industriedichte in Deutschland. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind die chemische und pharmazeutische Industrie mit Sanofi-Aventis SA, Merck KGaA, Heraeus, Messer Griesheim und ehemalige Degussa. Im Maschinen- und Fahrzeugbau ist vor allem Opel in Rüsselsheim zu erwähnen. Frankfurt ist als Bankenplatz von zentraler Bedeutung. Dabei ist zunächst an die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank zu denken und bei den Geschäftsbanken vor allem am die Zentralen der Deutschen, der Commerzbank, der KfW Bankengruppe, der DZ Bank und zahlreicher kleinerer Banken aber auch die Niederlassungen sehr vieler ausländischer Banken rund um den Globus.

Der Flughafen Frankfurt am Main ist ein besonders wichtiger Unternehmensstandort. Hier sei vor allem der Flughafenbetreiber, die Fraport AG genannt, aber auch die Deutsche Lufthansa, für die Frankfurt der Heimathafen ihrer Luftflotte ist.  Wetzlar  ist das Zentrum der optischen-, elektrotechnischen- und feinmechanischen Industrie Leitz, Leica, Minox, Hensoldt (Zeiss) sowie Buderus mit mehreren Werken in Mittelhessen. Fulda mit seinen Gummiwerken (Reifen), das Volkswagenwerk Kassel in Baunatal sowie der Lokomotivbau in Kassel bei Bombardier Transportation (bis 2001 Adtranz) haben größere Bedeutung.

 Rheinland-Pfalz  ist ein Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. DieLandeshauptstadt ist Mainz. Rheinland-Pfalz steht in Deutschland vor allem für Wein und Sekt. 

Змістовий модуль 55-58.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanDas Liebeslied

meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
sie ergaben sich stumm
du bist alles was mein Herz begehrt
es schlägt pausenlos um sich herum

hör für immer auf in mir zu ruhn
und fall jeden Schritt
wie ein Clown in viel zu großen Schuhn
ich weiß nicht mehr wie mir geschieht

alles an mir will zu dir mein
kühler Kopf öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren läßt Blut
in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

bin erblindet auf den ersten Blick
bin sprachlos und taub
meine Logik bricht sich das Genick ist all ihrer Klarheit beraubt
hab zum Boden keinerlei Kontakt
mein Tag läßt mich kalt
meine Züge entgleisen im Takt
und machen vor keinem mehr halt

alles an mir will zu dir
mein kühler Kopf
öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren
läßt Blut in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
sie ergaben sich stumm
du bist alles was mein Herz begehrt
es schlägt pausenlos um sich herum
alles an mir will zu dir
mein kühler Kopf öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren
läßt Blut in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

Граматичне нагадування

Дієприкметник – це неособова форма дієслова, що має властивості дієслова ,прикметника і прислівника. В німецькій мові є два дієприкметники теперішнього часу ( Partizip I) i минулого (Partizip II).

Утворення Partizip I

Partizip I утворюється за допомогою суфікса – d - , який додається до інфінітива дієслова.

führen + d = führend

bezaubern + d = bezaubernd

malen + d = malend

singen + d = singen

Das Parizip I ist auf verschiedene verbale Konstruktionen zurückzuführen

a.Präsens Aktiv  z.B. das lesende Mädchen-das Mädchen liest

b.Präsens Aktiv reflexiver Verben z.B der sich nähernde Zug- Der Zug nähert sich.

Виконайте вправу:

1.  Напишить дієслова у форми Partizip I.

    lesen, singen, kommen , gehen, malen , studieren, hören, stehen, spielen,

    führen,dauern,annehmen, ausreichen, machen, sprechen, entwickeln, steigen

    bedeuten, nennen, unterscheiden, denken, einsetzen, bezeichnen,liegen.

Домашнім завданням 19

Можна вважати таку роботу:відпрацювати читання тексту до якостей публічного мовлення, навчитися писати нові слова, зробивши їх список в зошитах,  вміти перекладати текст красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.

Домашнє завдання 20

Виконай вправу підручнику[Л1] наcтор.185. Дуже кориснедля тебесамостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бо вона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 57-58 

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами:Bundesländer Deutschlands.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.Поглиблене опрацювання тексту. Граматика PartizipI (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чомуважливо вміти висловлюватися німецькою мовоюна тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.Freistaat Bayern,Saarland, Mecklenburg-Vorpommern » , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern,Saarland, Mecklenburg-Vorpommern ».

 •  надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини,  що можна зробитиза текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern ».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern ».

 •  пов’язати власні думки із знаннями німецької граматики про Patizip I.

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern » перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern»на манер первинного опрацювання.

 •  працюватиіз текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern,Saarland, Mecklenburg-Vorpommern» на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти необхідністьобов’язково навчитися писатитекст«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern».Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему«Економічно цікаві франкомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern»у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, щоважливо читати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern »вголос, тим більш разом із викладачем.

 •  берегтися заучувати  текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern» якщоти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні форми  в тексті «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freistaat Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern »і шукати смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 55-58.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanDas Liebeslied

meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
sie ergaben sich stumm
du bist alles was mein Herz begehrt
es schlägt pausenlos um sich herum

hör für immer auf in mir zu ruhn
und fall jeden Schritt
wie ein Clown in viel zu großen Schuhn
ich weiß nicht mehr wie mir geschieht

alles an mir will zu dir mein
kühler Kopf öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren läßt Blut
in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

bin erblindet auf den ersten Blick
bin sprachlos und taub
meine Logik bricht sich das Genick ist all ihrer Klarheit beraubt
hab zum Boden keinerlei Kontakt
mein Tag läßt mich kalt
meine Züge entgleisen im Takt
und machen vor keinem mehr halt

alles an mir will zu dir
mein kühler Kopf
öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren
läßt Blut in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
sie ergaben sich stumm
du bist alles was mein Herz begehrt
es schlägt pausenlos um sich herum
alles an mir will zu dir
mein kühler Kopf öffnet Tür und Tor
weit über beide Ohren
läßt Blut in meinen Adern gefriern
als ob mein Bauch sich im Rodeln übt
scheiße bin ich verliebt
hab jetzt schon viel zu viel zu verliern

Словникова довідка №9

Staat der; -(e)s, -en;  ein Land als politisches System (mit seinen Institutionen, Bürgern usw) <ein demokratischer, feudaler, kapitalistischer, kommunistischer, totalitärer Staat; die Regierung, ein Repräsentant, die Verfassung, die Verwaltung eines Staates; einen Staat gründen; ein Staat erkennt einen Staat an>

Me·di·um das; -s, Me·di·en - ein Mittel, mit dem man Informationen weitergeben kann Kommunikationsmittel: das Medium Sprache; Fernsehen und Rundfunk sind die wichtigsten Medien der heutigen Gesellschaft. 

Wachs·tum das; -s; nur Sg; der Prozess des Größerwerdens, des Wachsens1 <im Wachstum begriffen sein, zurückgeblieben sein; etwas fördert, beschleunigt, hemmt das Wachstum

Ge·sund·heits·we·sen das; nur Sg; die Institutionen in einem Staat, die sich um die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Bevölkerung kümmern: ein gut organisiertes Gesundheitswesen

Текст 11.  Freistaat Bayern,Saarland, Mecklenburg-  Vorpommern

Der Freistaat Bayern ist ein Land im Südosten der BundesrepublikDeutschland. Die Hauptstadt Bayerns ist München .

Bayern gilt als sehr wirtschaftsstarker und reicher Staat, er hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Agrar- zum Technologiestandort entwickelt. Die wirtschaftlich stärkste Region ist der Großraum München mit Automobilindustrie (BMW, Audi, MAN, Knorr-Bremse), IT-Sektor (Siemens, Nokia Siemens Networks, Infineon, Microsoft), Medien und Verlagen (ProSiebenSat.1 Media, Kabel Deutschland, Burda Verlag), Rüstungsindustrie (EADS, Krauss-Maffei), Touristik (historische Sehenswürdigkeiten, Museen, Biergärten, Oktoberfest, Kongressen und Messen).

Das Saarland ist ein Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland.  Die heutige wirtschaftliche Lage des Saarlandes steht im engen Zusammenhang mit dem regionalen Strukturwandel, der mit der Einstellung des Steinkohlebergbaus einherging. Bedeutendster wirtschaftlicher Bereich an der Saar ist heute die Automobilindustrie (Ford in Saarlouis) zusammen mit der Automobil-Zuliefererindustrie mit Bosch, INA und Michelin in Homburg, ZF Getriebe in Saarbrücken und Eberspächer in Neunkirchen. Mit der Saarstahl AG und der AG der Dillinger Hüttenwerke sind noch zwei große Stahlunternehmen im Saarland beheimatet. Auch die Keramikindustrie (Villeroy & Boch) hat eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft des Saarlandes. Stark gefördert und im Wachstum begriffen ist der Bereich der Informatik und der Informationsindustrie.

 Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland.

Traditionell sind im Industriesektor die maritime Industrie und die Lebensmittelindustrie vorherrschend. Darüber hinaus spielen Landwirtschaft, Tourismus und der Gesundheitssektor eine große Rolle.

Größere Unternehmen im maritimen Wirtschaftsbereich sind zum Beispiel die weltweit agierende Deutsche Seereederei, Scandlines, die MMG oder die Weiße Flotte. Entlang der Ostseeküste gibt es mehrere Werften, zum Beispiel in Stralsund (Volkswerft), Wismar und Rostock-Warnemünde (Nordic Yards), Wolgast (Peene-Werft) sowie die mittelständische Hanse Yachts AG in Greifswald. In Rostock produziert Liebherr maritime Kräne, Hafenmobilkräne, Schiffskräne. In Rostock befindet sich mit der Nordex SE ein Hersteller von Windenergieanlagen. Dezentrale Biogasanlagen und Photovoltaikanlage spielen ebenfalls eine große Rolle bei der umweltverträglichen Energiegewinnung. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher nur wenige größere Kraftwerke.

Граматичне нагадування

Вживання Partizip I

Partizip I  виражає тривалу незавершену дію або стан і виступає в реченні  в таких

функціях :

===  у ролі  обставини способу  дії :

Er sitzt singend.                                            Він сидить співаючи.

Sie geht schweigend.                                    Вона йде мовчки.

===    у ролі предикатива  в іменному присудку :

Dieser Beweis ist überzeugend                     Цей доказ переконливий

===     перед іменником в ролі означення :   

die steigende Inflation                                    зростаюча інфляція

die sinkende Temperatur                                спадаюча температура

Виконайте вправу:

Перекладіть словосполучення на рідну мову.

 Der lesende Student, das spielende Kind, das singende Mädchen, die ausgebaute Stadt, das eroberte Land, das erwähnte Buch, die führenden Kräfte, der dauernde Kampf, die eintretenden Freunde, die zerstörten Bauten, die angenommene Deklaration, das  gelesene Buch.

Домашнім завданням 21

Можна вважати таку роботу:відпрацювати читання тексту до якостей публічного мовлення, навчитися писати нові слова, зробивши їх список в зошитах,  вміти перекладати текст красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготувати питання до викладача про те, що не зрозуміли.

Домашнє завдання 22

Виконай вправи 1, 2 у підручнику[Л1] на cтор.191. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і  не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 59-60 

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами:Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.  Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen .Поглиблене опрацювання тексту. Граматика:Partizip I (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою мовоюна тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen, як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.

 •  надалі відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини, що можна зробитиза текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.
 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.

 •  пов’язати власні думки із знаннями німецької граматикипро вживання Partizip I.

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в стилі навчання в німецькомовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsenперед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуруу тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen..»на манер первинного опрацювання.

 •  працюватиіз текстом на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen на манер поглибленого опрацювання
 •  зрозуміти необхідністьобов’язково навчитися писатитекст«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.Підготуйся до словникового диктанту, текстового диктанту та починай вільно висловлюватися на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsenу своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, що важливо читати текст на «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen вголос, тим більш разом із викладачем.

 •  остерігатися заучувати текст на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen.»», якщоти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні форми в тексті «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Freie und Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsenі шукати смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 59-62.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Roger CiceroFrauen Regieren Die Welt

Worte:
Schon in der Schule - die Jungs haben gelacht,
doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht.
Sie war so süss, ihre Beine so lang,
bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen.
Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht,
hab ich "Nein Danke" auf meinen Parka genäht.
Das hat sie damals alles nicht interessiert,
doch seitdem weiss ich, wer die Welt regiert.

Refrain:
Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen,
und schon öffnen sich Tasche und Herz
und dann kaufst du 'nen Ring und 'nen Nerz.
Ein lasziver Blick und schon ändert sich deine Politik.
Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld,
Frauen regieren die Welt.

Alle Register von kokett bis naiv,
sie haben als Baby schon den Vater im Griff.
Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen
und du beisst auf Granit, wenn sie schmollen.
Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen,
damit die Mädels einmal nur rüberschauen.
Sie pushen Beckham und stürzen Clinton,
ohne dafür 'ne Partei zu gründen.

Refrain: x 2

Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen,
und schon öffnen sich Tasche und Herz
und dann kaufst du 'nen Ring und 'nen Nerz.
Ein lasziver Blick und schon ändert sich deine Politik.
Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld,
Frauen regieren die Welt.

Словникова довідка № 10

Bank die; -, -en;

1 ein Unternehmen, das gespartes Geld verwahrt, das Geld auszahlt und Kredite gibt <zur/auf die Bank gehen; ein Konto bei der Bank haben, eröffnen>

|| K-: Bankangestellte(r), Bankdirektor, Bankguthaben, Bankinstitut, Bankkaufmann, Bankkonto, Bankkredit, Bankkunde, Banklehre, Banksafe, Banküberfall, Banküberweisung

|| -K: Handelsbank, Privatbank

2 das Gebдude, in dem eine Bank (1) ihren Sitz hat

Le·bens·mit·tel die; Pl; die Dinge, die man jeden Tag isst und trinkt, um sich zu ernähren Nahrungsmittel

|| K-: Lebensmittelchemiker, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelladen, Lebensmittelvergiftung, Lebensmittelversorgung, Lebensmittelvorrat

|| NB: alles, womit man sich ernährt, ist ein Nahrungsmittel; Lebensmittel sind besonders die Dinge, die man zur grundlegenden Ernährung braucht, wie Brot, Fleisch oder Gemüse

Un·ter·neh·men2 das; -s, -; eine Firma, ein Betrieb (besonders in der Industrie und im Handel) <ein privates, staatliches Unternehmen; ein Unternehmen gründen, aufbauen, führen, leiten>

|| K-: Unternehmensführung, Unternehmensleitung

Zweig der; -(e)s, -e;   ein relativ selbstständiger Bereich: ein neuer Zweig der Elektroindustrie; Zoologie und Botanik sind Zweige der Biologie 

Ar·beits·lo·sig·keit die; -; nur Sg; 1. der Zustand, arbeitslos zu sein

2 der Mangel an Arbeitsplätzen <zunehmende Arbeitslosigkeit; die Arbeitslosigkeit bekämpfen>

Текст 12 . Freie uns Hansestadt Hamburg, Thüringen, Sachsen

 Hamburg hat als Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung und zählt zu den wichtigsten Industriestandorten in Deutschland. Der Hafen zählt zu den weltweit führenden Seehäfen. Wichtigste Wirtschaftszweige sind Logistik, Hafen und maritime Wirtschaft, Luftfahrtindustrie (drittgrößter Standort weltweit), Konsumgüterindustrie (vor allem Lebensmittel), Chemie, Elektrotechnik, Maschinen-, Fahrzeug- und Schiffbau, Mineralölwirtschaft, Banken, Medien und Versicherungen. Neben dem Handels- und Dienstleistungssektor spielen zudem die Bereiche Tourismus, Regenerative Energien und Life Sciences (Medizin und Biotechnologie) eine zunehmend wichtige Rolle.

Über 160.000 Unternehmen sind Mitglied in der Handelskammer Hamburg, die als älteste deutsche Handelskammer (1665) ihren Sitz im Gebäude der Hamburger Börse hat.Die Wirtschaftsleistung im Land Hamburg lag, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei 94,4 Milliarden Euro im Jahr 2011 (2010: 92,2 Mrd. Euro) und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 1,4 Prozent.

Der Freistaat Thüringen  ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Mit rund 2,2 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 16.000 Quadratkilometern gehört es zu den kleineren Ländern der Bundesrepublik. Heute sind die entwickeltsten und wohlhabendsten Regionen hingegen entlang der Thüringer Städtekette zu finden, besonders der Raum Erfurt-Weimar-Jena weist ein hohes Wirtschaftswachstum auf. Das vom industriellen Strukturwandel geprägte Ostthüringen zählt heute hingegen gemeinsam mit dem Norden des Landes zu den strukturschwachen Regionen Thüringens. In Thüringen werden vor allem Glas, Keramik, Spielwaren, Holz und Textilien und viele Produkte aus der Metallverarbeitung hergestellt. Die meisten Arbeiter sind in Eisenach und Waltershausen im Maschinen- und Fahrzeugbau beschäftigt, aber auch in der Kleineisen- und Werkzeugproduktion. Von Bedeutung sind Elektrotechnik und Gerätebau in Erfurt, Eisenach, Ruhla, Suhl und Meiningen. Die Stadt Jena erlangte durch die Herstellung von Präzisionsgeräten weltweites Ansehen. Aus dem Unternehmen Carl Zeiss Jena entstand nach 1990 Jenoptik, der größte Arbeitgeber der Stadt. In den letzten Jahren hat sich die Lebensmittelindustrie zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig im Freistaat entwickelt.

Neben Opel in Eisenach hat sich auch die Gumpert Sportwagenmanufaktur in Altenburg angesiedelt.

 

Der Freistaat Sachsen ist ein Land im Osten der Bundesrepublik Deutschland. Mit rund 4,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 18.400 Quadratkilometern gehört Sachsen zu den mittelgroßen Ländern der Bundesrepublik. Landeshauptstadt ist Dresden.

Dresden zählt zu den führenden Wirtschaftsstandorten in Deutschland und hat beste Aussichten auf weiteres Wachstum – ein Erfolg, der auf mutiger Leuchtturmpolitik fußt. Nach dem Ende der kommunistischen Planwirtschaft wurde in Hochtechnologie und die damit verbundene Forschung investiert. Und das hat sich gelohnt. In kurzer Zeit stieg die Stadt zu einem Spitzenstandort in den Kompetenzfeldern Mikroelektronik, Nanotechnologie, Neue Werkstoffe sowie Life Sciences auf. Weltweit führende Unternehmen wie Globalfoundries, GlaxoSmithKline Biologicals, VON ARDENNE Anlagentechnik oder Novaled operieren in Dresden.. Nach der Deutschen Wiedervereinigung hat die sächsische Wirtschaft einen starken Strukturwandel erlebt. Viele der meist stark rückständigen Industriebetriebe wurden geschlossen. Braunkohletagebaue und -kraftwerke wurden stillgelegt oder durch neue ersetzt. Zahlreiche ehemalige Tagebaurestlöcher befinden sich zurzeit in der ekultivierung.

Heute steht Sachsen vor Thüringen auf einem Spitzenplatz der ostdeutschen Wirtschaft, wenngleich das Problem der hohen Arbeitslosigkeit nicht gelöst ist. Im Juni 2011 waren etwa 219.200 Menschen in Sachsen arbeitslos, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 10,3 %.

Граматичне нагадування

Вживання Partizip I

==конструкція «zu + Partizip I «виражає можливість, якщо біля неї є заперечення або прислівники, які означають ступінь можливості виконання дії, (kaum, leicht,schwer) та необхідностість, якщо вони відсутні. Цю конструкцію можна утворювати лише від дієслів, які вживаються в Passiv :

die nicht zu lösende Aufgabe          завдання, яке неможливо вирішити

der zu übersetzende Text                текст, який слід перекласти

Partizip I у функції означення стоіть перед означуваним іменником і узгоджується  з ним у роді, числі й відмінку.

Z.B. das lesende Kind                                     дитина, яка читає

Виконайте вправи:

1.Напишить дієслово  у формі Partizip I

a) Das wiederholt.... Thema war nicht leicht.

b)Kennst du dieses singend...Mädchen.

c) Sehen  Sie dort ein spielend ... Kind ?

d) Er erklärt diese schwerend...... Aufgabe.

e) Er nimmt diese beruhigend..... Pille ein.

2. Складить речення у формі Partizip I.

a) Ein Gerät, das man nicht mehr reparieren kann, ist………..

b) Eine Krankheit, die man nicht heilen kann , ist……………

c) Ein Auftrag, der sofort erledigt werden muß, is……………

d) Die Besserung der wirtschaftlichen Lage , die man erwarten kann, ist

e) Die negative politische Entwicklung , die man befürchten muß, ist

f) Seine Bemühungen, die man anerkennen muß, sind.

Домашнє завдання 23

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 24

Виконай вправу 1 у підручнику[Л1] на cтор. 194. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 61-62

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Вerlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen .Поглиблене опрацювання тексту. Граматика: Partizip II (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чомуважливо вміти висловлюватися німецькою  мовоюна тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людиниза текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen ».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.  Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen ».

 •  пов’язати власні думки із знанням  PartizipII

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, що пов’язана із нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen »перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуруу тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen »на манер первинного опанування.

 •  практикуватися затекстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen» на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти,чому необхідно обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. »;готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництвa »у своїх 5-7 реченнях.

 •  усвідомити, що важливо читати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.  Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen »вголос, ще краще разом із викладачем.

 •  не спішитизаучувати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Berlin, Baden- Württemberg, Nordrhein- Westfalen», якщо ти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні формиPartizipII в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 59-62.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні як основа фонетичного вдосконалення

Roger CiceroFrauen Regieren Die Welt

Worte:
Schon in der Schule - die Jungs haben gelacht,
doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht.
Sie war so süss, ihre Beine so lang,
bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen.
Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht,
hab ich "Nein Danke" auf meinen Parka genäht.
Das hat sie damals alles nicht interessiert,
doch seitdem weiss ich, wer die Welt regiert.

Refrain:
Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen,
und schon öffnen sich Tasche und Herz
und dann kaufst du 'nen Ring und 'nen Nerz.
Ein lasziver Blick und schon ändert sich deine Politik.
Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld,
Frauen regieren die Welt.

Alle Register von kokett bis naiv,
sie haben als Baby schon den Vater im Griff.
Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen
und du beisst auf Granit, wenn sie schmollen.
Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen,
damit die Mädels einmal nur rüberschauen.
Sie pushen Beckham und stürzen Clinton,
ohne dafür 'ne Partei zu gründen.

Refrain: x 2

Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen,
und schon öffnen sich Tasche und Herz
und dann kaufst du 'nen Ring und 'nen Nerz.
Ein lasziver Blick und schon ändert sich deine Politik.
Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld,
Frauen regieren die Welt.

Словникова довідка № 11

Um·satz der; der Gesamtwert der Waren, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft werden <der Umsatz steigt, sinkt, stagniert>: Das Lokal macht einen Umsatz von durchschnittlich tausend Euro pro Abend; Der Umsatz an/von Computerspielen ist in den letzten Jahren stark zurьckgegangen 

Markt -ein Gebiet oder Land, in dem Leute etwas kaufen wollen, oder eine Gruppe von Leuten, die etwas kaufen wollen <der ausländische, inländische, internationale Markt; neue Märkte erschließen>

Bör·se1 die; -, -n;

1 eine Art Markt, der regelmäßig an einem bestimmten Ort stattfindet und auf dem die Preise von Wertpapieren (z. Börse Aktien) oder von bestimmten Waren (z. Börse Edelmetall, Kaffee) festgesetzt werden <an der Börse spekulieren>: An der New Yorker Börse fiel der Kurs des Dollars 

Текст 13  Berlin, Baden Württemberg, Nordrhein -Westfalen

Berlin ist Hauptstadt und Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland. Als eigenes Land bildet es das Zentrum der Metropolregion Berlin/Brandenburg

Berlin gilt als Weltstadt.Es ist ein wichtiger europäischer Verkehrsknotenpunkt und eine der meistbesuchten Städte des Kontinents. Die Sportereignisse, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Museen der Stadt genießen internationalen Ruf.

Berlin gehört zu den führenden Standorten der Informations- und Kreativwirtschaft in Europa. Der Wirtschaftsbereich umfasst den Buch- und Pressemarkt, Softwareentwicklung, Telekommunikationsleistungen, den Werbemarkt, Marktforschung, die Film- und Rundfunkwirtschaft, den Kunstmarkt, die Musikwirtschaft, die Architektenbranche, die Designwirtschaft und den Markt für Darstellende Künste.Die Kreativ- und Kulturwirtschaft ist ein wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor und wächst kontinuierlich. Im Jahr 2009 erwirtschafteten über 29.000 meist kleine und mittelständische Unternehmen mit 220.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten einen Umsatz von knapp22,4 Milliarden Euro und erreichten damit einen Anteil von 16 Prozent am Gesamtumsatz der Berliner Wirtschaft. Die größten Umsatzträger stellten dabei die Software/Games/Informations- und Kommunikationstechnik-Branche (9,4 Milliarden Euro), der Buch- und Pressemarkt (3,8 Milliarden Euro) und die Film- und Rundfunkwirtschaft

Baden-Württemberg  ist ein Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten und wettbewerbsfähigsten Regionen Europas. Insbesondere im Bereich der industriellen Hochtechnologie sowie Forschung und Entwicklung gilt Baden-Württemberg als die innovativste Region der EU. Landeshauptstadt ist Stuttgart.

Stuttgart zählt zu den einkommensstärksten und wirtschaftlich bedeutendsten Städten Deutschlands und Europas. Die Region Stuttgart ist mit ca. 1500 ansässigen kleinen und mittelgroßen Unternehmen eines der Zentren des deutschen Mittelstandes. Dabei handelt es sich in erster Linie um Zulieferer für die großen, global agierenden Automobil- und Maschinenbau-Firmen. In der Stadt und ihrer Umgebung haben sich unter anderem viele Hightech-Unternehmen angesiedelt, darunter Daimler, Porsche, Bosch, die hier ihr weltweites Hauptquartier haben, aber auch Siemens, Kodak oder Lenovo.

Nordrhein-Westfalen ist ein Land im Westen der Bundesrepublik Deutschland. Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf.

Das montanindustrielle Ruhrgebiet war nach dem Wiederaufbau wieder eine der wichtigsten Industrieregionen Europas und hat zum Wirtschaftswunder nicht nur im Land, sondern in der gesamten Bundesrepublik entscheidend beigetragen. 

Düsseldorf ist führender Standort in den Branchen Werbung, europäisches Patentwesen, Telekommunikation und Unternehmensberatung sowie Deutschlands „Stadt der Mode“. Daimler produziert in Düsseldorf die geschlossenen Baureihen des Mercedes-Benz .Sprinter sowie für  Zahlreiche Mittelstandsfirmen im Bereich Hochtechnologie, Medizintechnik, Sondermaschinen- und Anlagenbau sowie Antriebs- und Produktionstechnik und Nahrungsmittelsproduktion sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Düsseldorfer Industrielandschaft. Dazu gehören unter anderem die Firmen Gerresheimer AG, Demag Cranes AG, Vossloh AG, GEA Group AG, A.u.K. Müller GmbH & Co. KG, Walter Flender Gruppe und Zamek. Düsseldorf ist nach Frankfurt am Main die zweitgrößte Banken- und Börsenstadt (Börse Düsseldorf) – ca. 170 Banken haben eine Filiale oder ihre Zentrale in Düsseldorf.

Der größte und bekannteste Düsseldorfer Industriebetrieb ist der Henkel-Konzern, ein Chemieunternehmen, das Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und Körperpflegeprodukte sowie Klebstoffe, Dichtstoffe und Produkte für die Oberflächentechnik herstellt und bis heute im Stadtteil Reisholz produziert.

Im Bereich Fahrzeugtechnik, Verkehr und Transport ist der größte Betrieb das Mercedes-Benz-Werk in Derendorf, in dem der Mercedes-Benz Sprinter und der VW Crafter montiert werden sowie CKD für Freightliner Sprinter hergestellt werden. Ebenfalls in Derendorf befindet sich die Zentrale der Rheinmetall AG, einem Hersteller von Automobil- und Rüstungstechnik

Граматичне нагадування

Утворення Partizip II

==слабкі дієслова приймають префікс ge – і суфікс – t :

    malen – gemalt , lernen- gelernt, suchen – gesucht ;

==дієслова, основа яких закінчується на – t,-d,-chn,-dn,-ffn,-gn,-dm,-tm,

    одержують у Partizip II суфікс – et :

    arbeiten-gearbeitet, atmen- geatmet, öffnen- geöffnet ;

==сильні дієслова прймають префікс ge- і суфікс – en ,

    helfen-geholfen, lesen-gelesen, kommen-gekommen;

==неправильні дієслова мають ознаки слабкої і сильної дієвідмін одночасно :

    nennen –genannt, kennen- gekannt , rennen- gerannt ;

==деякі дієслова поряд з голосним змінюють приголосний :

    stehen-gestanden , gehen- gegangen.

Виконайте вправи:

1. Перекладіть словосполучення на німецьку мову.

    згадане слово; керівна влада; завойоване місто; учень, який співає, прочитана  книга; руйнівна сила; музика, що чарує; зруйнована архітектурна споруда.

2. Напишить дієслова у формі  Partizip II.

a) Das Gericht hat den Angeklagten (freisprechen).

b) Gestern habe ich bei meinem Nachbarn (fersehen).

c) Wir haben gemeinsam  den Reisetermin (festlegen).

d) Er hat seinen Eltern (telegrafieren).

e) Ich habe mich bei dem Theaterstück nicht eine Minute (langweilen).

f) Der Versuch ist beim ersten Mal (fehlschlagen).

Домашнє завдання 25

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 26

Виконай вправу 4 у підручнику[Л1] на cтор.196. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 63-64

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea.Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренніписьмо.

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.Nivea.Поглиблене опрацювання тексту. Граматика:Partizip II (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовоюна тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea»,як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea».

 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea».

 •  пов’язати власні думки із знанням  PatizipII.

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, яка пов’язана із нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea» перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea»на манер первинного оволодіння.

 •  практикуватисяза текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea»на манер поглибленого опрацювання.

 •  згодитися, щонеобхідно обов’язково навчитися писатитекст «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea»;готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю темуу своїх 5-7 реченнях.

 •  засвоїти, щоважливо читати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea»вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 •  остерігатися заучувати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. Nivea», якщоти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні форми у   тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 63-66.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні  як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanRosenkrieg

du sagst “oh schon so spät”
voller nervosität
gibs mir ´n kuss und ´n strauss
“ich war aus
mit nem freund bis um drei
keine frauen war ´n dabei”
warum hast du das grade gesagt?

dämlicher blick
gläserner trick
danach hatte ich dich gar nicht gefragt

dein roman schmiltzt wie eis
gib es auf, denn ich weiß
bescheid

immer wenn ich rosen krieg
rosenkrieg
rosenkrieg
dann weiß ich
immer wenn ich rosen krieg
rosenkrieg
rosenkrieg
dann weiß ich, du bescheißt mich

dein freund der hat pfiff
trägt chanel nummer fünf
ist friseur offenbar
denn er fährt dir durchs haar

dein freund ist wohl blond
er schminkt sich gekonnt
und dann reibt er sich an deinem hemd

und der anruf vorhin
wie´s mir geht, wo ich bin
das war auch nicht so intelligent

du warst zu gut gelaunt
und ich kenn diesen sound
genau

Текст 14 Nivea ist eine geschützte Marke der Beiersdorf AG.

Das Unternehmen wurde 1882 vom Apotheker Paul Carl Beiersdorf in Hamburg gegründet und 1890 von Oscar Troplowitz übernommen. Die Geschichte von Beiersdorf beginnt mit einem Patent des Hamburger Apothekers Paul C. Beiersdorf vom 28. März 1882. Darin wird ein von ihm entwickeltes, neuartiges Verfahren zur Herstellung von medizinischen Pflastern beschrieben. Dieses Datum gilt als das Gründungsdatum des Unternehmens Beiersdorf.

Troplowitz brachte 1911 die erste stabile Fett- und Feuchtigkeitscreme der Welt unter dem Namen Nivea auf den Markt, nachdem er bereits 1906 eine weiße Seife verkauft hatte.

Am 1. April 2001 wurde mit BSN medical eine eigenständige Tochtergesellschaft mit Sitz in Hamburg gegründet. Als Joint Venture von Beiersdorf (Hamburg) und Smith & Nephew (London) agierte BSN medical auf dem Geschäftsfeld der Wundversorgung, Orthopädie und Phlebologie. 

Nivea ist eine geschützte Marke der Beiersdorf AG. Die Marke NIVEA wurde in den vergangenen Jahrzehnten zur Dachmarke mit diversen Submarken und umfasst heute neben Reinigungs- und Pflegeprodukten für den ganzen Körper auch deckende Kosmetik (Make-up).

Die Produktlinien der Marke Nivea umfassen unter anderem Gesichtspflege, dekorative Kosmetik, Haarpflege und Haarstyling, Deodorants, Körperlotionen, Handcremes, Sonnenschutzmittel, Feinseifen und Duschgel. Historisch war die klassische Anwendung die Hand- und Gesichtspflege.

Граматичне нагадування

Вживання Partizip II

==утворення Perfekt, Plusquamperfekt , Infinitiv II , Passiv i Stativ;

==перед іменником в ролі означення  Partizip II виражає стан як результат якої-небудь дії.

die gemalte  Blume                            намальована квітка

das geschriebene  Wort                     написане  слово

dieses geöffnete Fenster                    це відчинене вікно

==як складова частина іменного присудка ( предикатив)

Diese Blume ist gemalt.                     Ця квітка  намальована.

==в ролі обставини :

Er erzählt von seinem Sieg                Він розповідає про свою перемогу

so begeistert.                                      з таким захопленням.

Виконайте вправу :

Перекладіть словосполучення  на німецьку мову. згадане слово; керівна влада; завойоване місто; учень, який співає; прочитана книга; руйнівна сила; музика, що чарує; зруйнована архітектурна споруда.

Домашнє завдання 27

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 28

Виконайвправу 190 у підручнику[Л1] на cтор.450. Дуже кориснедля тебесамостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.


Семестр 4. Організаційний модуль 8

Змістовий модуль 65-66

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.BMW.

Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо.

Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва.BMW. Поглиблене опрацювання тексту. Граматика:Patzip II та можливості для ділового спілкування.

 

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чомуважливо вміти висловлюватися німецькою  мовоюна тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  як самостійно працювати за текстом на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW».

 •  як відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людиниза текстом на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW».

 •  якнавчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW».
 •  пов’язати власні думки ізPatizip II.

 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наблизитися до провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, яка є нетерпимістю до нечесної поведінки в освіті, як-то: списувань, підказок тощо.

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW»перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW».

 •  працювати із текстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW»на манер первинного опанування.

 •  навчатися затекстом на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW»на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти, щонеобхідно обов’язково навчитися писати текст «Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW»;готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю темуу своїх 5-7 реченнях.

 •  неодмінно читати текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW»вголос, тим більш, якщо це можна, разом із викладачем.

 •  не поспішатизаучувати  текст на тему«Економічно цікаві німецькомовні райони та виробництва. BMW», якщоти невірно промовляєш слова  .

 •  розпізнавати граматичні форми вживання Partizip II в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів.

Змістовий модуль 63-66.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні  як основа фонетичного вдосконалення

Annett LouisanRosenkrieg

du sagst “oh schon so spät”
voller nervosität
gibs mir ´n kuss und ´n strauss
“ich war aus
mit nem freund bis um drei
keine frauen war ´n dabei”
warum hast du das grade gesagt?

dämlicher blick
gläserner trick
danach hatte ich dich gar nicht gefragt

dein roman schmiltzt wie eis
gib es auf, denn ich weiß
bescheid

immer wenn ich rosen krieg
rosenkrieg
rosenkrieg
dann weiß ich
immer wenn ich rosen krieg
rosenkrieg
rosenkrieg
dann weiß ich, du bescheißt mich
dein freund der hat pfiff
trägt chanel nummer fünf
ist friseur offenbar
denn er fährt dir durchs haar

dein freund ist wohl blond
er schminkt sich gekonnt
und dann reibt er sich an deinem hemd

und der anruf vorhin
wie´s mir geht, wo ich bin
das war auch nicht so intelligent

du warst zu gut gelaunt
und ich kenn diesen sound
genau

Словникова довідка №12

Ver·trag der; -(e)s, Ver·trä·ge; eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Partnern, die für beide Partner (gesetzlich) gültig ist Kontrakt, Abkommen <ein fester, bindender, langfristiger Vertrag; einen Vertrag mit jemandem (ab)schließen; einen Vertrag machen, erfüllen, verletzen, brechen, lösen, kündigen; von einem Vertrag zurücktreten>

He r·stel·lung die; -; nur Sg;

1 der Vorgang, bei dem Waren produziert werden Erzeugung, Produktion: Bei der Herstellung von Aluminium wird viel Energie benötigt 

|| K-: Herstellungsfehler, Herstellungskosten, Herstellungsland, Herstellungsverfahren

|| -K: Autoherstellung, Glasherstellung, Papierherstellung usw

2 der Vorgang, bei dem etwas hergestellt  wird: die Herstellung einer telefonischen Verbindung

Ak·ti·en·ge·sell·schaft die;  ein Unternehmen, das Aktien ausgibt, mit denen sich meist viele Menschen an dem Unternehmen finanziell beteiligen.

Werk das; -(e)s, -e; eine meist relativ große Fabrik mit technischen Anlagen

Ent·wurf der;

1 eine Zeichnung, anhand der man etwas bauen, konstruieren o.Д. kann Skizze <einen Entwurf ausarbeiten>: der Entwurf eines Bungalows

2 ein Text, der die wichtigsten Punkte oder Gedanken schon enthält, aber noch nicht ganz fertig ist <der Entwurf eines Gesetzes, eines Vertrages, (zu) einer Novelle, einer Rede, einer Verfassung>

Текст 15 . BMW - Aktiengesellschaf Die Bayerische Motoren Werke

 Aktiengesellschaft (BMW AG) ist die  Muttergesellschaft der BMW Group mit der Automobil- und Motorrad-Marke BMW, MINI und Rolls-Royce sowie den Submarken BMW M und BMW i. DerHauptsitz des Unternehmens befindet sich in München.

Vorgänger von BMW waren die 1913 von Karl Rapp gegründeten Rapp Motorenwerke GmbH, die über die Personen Philipp Dörhöfer aus Berlin und Schneeweis aus Chemnitz entstanden ist. Dabei übernahm Dörhöfer, der schon einen Betrieb in München an der Clemensstraße 46 besaß, die Firma Schneeweis in Chemnitz. Später schrieb er an seinen Sohn: „Der Ursprung der BMW ist die Firma Schneeweis in Chemnitz, die über den Luftschiffbau Veeh und das Flugwerk Deutschland, wo auch mein Name genannt ist, die Rapp-Motorenwerke hervorbrachten“. Die daraus entstandene Firma Rapp Motorenwerke GmbH änderte ihren Namen im April 1917 zunächst in BMW GmbH und ein Jahr später, nach der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, in BMW AG. Der erste Geschäftsführer war bis 1942 Franz Josef Popp. In dem jungen Unternehmen machte sich der aufstrebende Ingenieur Max Friz schnell einen Namen: er entwickelte 1917 einen Flugmotor mit Überverdichtung. Dadurch wurde der Leistungsverlust in der Höhe verringert. Diese Konstruktion bewährte sich so gut, dass BMW von der Preußischen Heeresverwaltung einen Auftrag über 2.000 Motoren erhielt. Am 17. Juni 1919 wurde mit einem BMW IIIa noch heimlich der Höhenweltrekord von 9.760 Metern erzielt, doch mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Versailler Vertrag schien bereits das Ende des Unternehmens gekommen zu sein: der Friedensvertrag verbot es für fünf Jahre, in Deutschland Flugmotoren – damals das einzige Produkt von BMW – herzustellen. 1922 verließ Hauptaktionär Camillo Castiglioni das Unternehmen und nahm die Namensrechte an BMW mit. Er ging zu den Bayerischen Flugzeugwerken (BFW).

 1923, entwickelten Max Friz und Martin Stolle das erste BMW-Motorrad, die R 32, und legten damit den Grundstein für eine neue Produktionslinie: Motorräder. Friz brauchte für den Entwurf der R 32 nur fünf Wochen. Bis heute hat sich das Grundprinzip dieses Motorrades erhalten: Boxermotor und Kardanantrieb im Doppelrohrrahmen.

Im Jahre 1928 übernahm BMW die Fahrzeugfabrik Eisenach A.G., den Hersteller des Kleinwagens Dixi, und  avancierte so zum Automobil-Hersteller. Am 22. März 1929 produzierte BMW sein erstes Serien-Automobil im thüringischen Eisenach.

 1961 stellte das Unternehmen den völlig neu entwickelten BMW 1500 der Neuen Klasse vor. Nach diversen Anfangsschwierigkeiten wurde der Typ durch die Modelle BMW 1600, 1800 und 2000 ergänzt und zu einem großen Erfolg, der durch seine Siege bei Tourenwagen-Rennen zusätzlich verstärkt wurde

 In den Jahren 1970 bis 1993 war Eberhard von Kuenheim Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Ägide stieg der Umsatz mit vielen neuen Modellreihen auf das 18-fache auf rund 28 Mrd. DM, die Pkw-Produktion auf das Vierfache und die Motorradfertigung auf das Dreifache.

 Im Jahre 2003 erhielt BMW die Markenrechte für Rolls-Royce-Automobile von Rolls Royce plc und konnte dann damit die bereits fertig entwickelte Luxus-Limousine mit dem Namen Phantom auf den Markt bringen, für den eigens ein neuer Stammsitz in Goodwood, England, geschaffen wurde.

 BMW entwickelte weltweit als Erster die alltagtauglichen Wasserstoff-Fahrzeuge. Weil aus Kostengründen Brennstoffzellen für den Serieneinsatz nicht einsetzbar waren, beziehungsweise noch immer nicht sind, setzte BMW daher auf die Verbrennung des Wasserstoffes (H2) mit dem Oxidationsmittel Sauerstoff (O2) aus der Umgebungsluft.

Граматичне нагадування

Вживання Partizip II

==з дієсловами bekommen, erhalten, kriegen, kommen,bringen.

==у зворотах verloren gehen i gestohlen bleiben :

Die Uhr ist verloren gegangen              Годинник загубився

Das kann mir gestohlen bleiben            Я можу без цього обійтися.

==у конструкціях з дієсловами stehen i liegen .

==у конструкції такого типу:

Den Ball genommen                              взявши м’яча

Дієслова зі зворотним займенников  sich можуть у Partizip II втрачати цей займенник: z. B.Gut erholt(добре відпочивши) bin  ich nach Hause gekommen.

==Дієприкметниковий зворот із запереченням можемо замінити конструкцією  ohne….zu + Infinitiv. Ohne den Ball genommen zu haben (не взявши мяча ) ging ich zum Stadion.

Виконайте вправу:

Напишіть речення у Partizip II згідно зразку.

Зразок:die Reisegruppe ist in der Nacht angekommen → die in der Nacht angekommene Reisegruppe.

1. Der Gast ist gekommen  2.Die Kinder sind im Regen schnell gelaufen.

2. Der Minister ist zu Verhandlungen nach Rom geflogen.

3. Die Maschine ist wegen Nebel nicht geflogen.

4. Das Sportflugzeug ist auf einer Wiese gelandet.

5. Der Ballon ist langsam in die Höhe geschwebt.

6. Der Junge ist duch den Fluss geschwommen.

7. Der Spaziergänger ist am Bauch entlang gegangen.

8. Die Sonne ist hinter Wolkern untergegangen.

Домашнє завдання 29

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 30

Виконай вправу 5 у підручнику[Л1] на cтор.197. Дуже корисне для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 67-68

Основні фінансові документи та видання. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо

Основні фінансові документи та видання.Поглиблене опрацювання тексту. Граматика:вживання PartizipII.

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чомуважливо вміти висловлюватися німецькою мовоюна тему «Основні фінансові документи та видання», як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  самостійно працювати за текстом на тему«Основні фінансові документи та видання».

 •  відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людиниза текстом на тему«Основні фінансові документи та видання».
 •  навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 •  шукати повний смисл сліву тексті на тему«Основні фінансові документи та видання».

 •  пов’язати власні думки із знанням Partizip II
 •  цінуватимовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 •  наближатися до провідної риси в навчанні в німецькомовній реальності, яка полягає в нетерпимості до нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо

 •  подолати  ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему«Основні фінансові документи та видання»перед людьми.

 •  збирати зернята знань про німецьку культуру у тексті на тему«Основні фінансові документи та видання».

 •  навчання затекстом на тему«Основні фінансові документи та видання»на манер його первинного опрацювання.

 •  працюватиза текстом на тему«Основні фінансові документи та видання» на манер поглибленого опрацювання.

 •  зрозуміти, щонеобхідно обов’язково навчитися писати текст«Основні фінансові документи та видання»;готуватисядо словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на цю темуу своїх 5-7 реченнях.

 •  зрозуміти,чому важливо читати текст на тему«Основні фінансові документи та видання»вголос, при нагоді разом із викладачем.

 •  остерігатисязаучувати  текст на тему«Основні фінансові документи та видання», якщоти невірно промовляєш слова.

 •  розпізнавати граматичні формиPartizip II в тексті і шукати повний смисл таких граматичних виразів.

Змістовий модуль 67-70.

Мотиваційна пауза 5-10 хв.

Лінгвокультурний матеріал: сучасні німецькі пісні  як основа фонетичного вдосконалення

Kinderlieder [Nena]Die Gedanken sind frei

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen
mit pulver und blei: Die Gedanken sind frei!

Ich denke was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still', und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren,
es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker,
das alles sind rein vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer den Sorgen absagen
und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen
und denken dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen,
sie tut mir allein am besten gefallen.
Ich sitz nicht alleine bei einem Glas Weine,
mein Mädchen dabei: Die Gedanken sind frei!

Словникова довідка №13

Volks·wirt·schaft die;  -  die gesamte Wirtschaft eines Staates

Nach·richt die; -, -en;- eine meist kurze Information über ein aktuelles Ereignis, das jemanden interessiert Neuigkeit, Meldung <eine eilige, aktuelle, brandheiße (= sehr aktuelle) Nachricht;

Schwer·punkt der;

1 der Punkt, der wichtig für das Gleichgewicht eines Körpers ist. Wenn man einen Gegenstand auf einer Spitze balancieren will, muss die Spitze genau unter dem Schwerpunkt sein

2 der Schwerpunkt (+ Gen) etwas, das besonders wichtig ist und viel Zeit, Raum oder Aufmerksamkeit braucht: Der Schwerpunkt der Ausstellung waren Gemдlde von Rembrandt; Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Beratung 

Ma·ga·zin1 das; -s, -e;

1. eine Zeitschrift, die mit aktuellen Berichten und Fotos besonders der Information dient Journal (1)

|| -K: Automagazin, Filmmagazin, Modemagazin, Nachrichtenmagazin

2.eine Sendung im Radio oder Fernsehen, die über aktuelle Ereignisse und Probleme berichtet  Journal (2)

Ma·ga·zin2 das; -s, -e;

1 (besonders in Geschäften, Bibliotheken und Museen) ein großer Raum, in dem die Dinge gelagert werden, die man im Moment nicht braucht oder zeigt

Zeit·geist der; nur Sg; die Gesamtheit der Meinungen, die für eine Epoche typisch sind

Steu·er1 das; -s, -;

1. der (bei Autos runde) Teil eines Fahrzeugs, mit dem man die Richtung bestimmt, in die das Fahrzeug sich bewegt <am Steuer sitzen; das Steuer herumreißen; das Steuer übernehmen>

Steu·er2 die; -, -n; der Teil des Einkommens, Vermögens, des Werts von (gekauften) Waren usw, den man an den Staat zahlen muss <hohe, niedrige Steuern; Steuern zahlen, abführen, hinterziehen (= nicht zahlen); Steuern erheben, eintreiben; die Steuern senken, erhöhen; jemanden von der Steuer befreien; etwas mit einer Steuer belegen; etwas von der Steuer absetzen>:  

Текст 16: Wirtschaftszeitungen

Eine Wirtschaftszeitung ist eine Tages- oder Wochenzeitung, die sich intensiv mit dem Fachgebiet Wirtschaft auseinandersetzt. Wirtschaftszeitungen bieten aktuelle und tiefe Informationen für Investoren und Wirtschaftsakteure.

Die international bekanntesten Wirtschaftzeitungen sind das US-amerikanische Wall Street Journal und die britische Financial Times. In Deutschland gab es nach dem Zweiten Weltkrieg lange Jahre nur zwei börsentäglich erscheinende Wirtschaftzeitungen: das Handelsblatt und die Börsen-Zeitung. Vor einigen Jahren gesellte sich die deutsche Ausgabe der Financial Times unter dem Titel Financial Times Deutschland hinzu. In Österreich existiert seit dem Jahr 1995 das WirtschaftsBlatt als einzige spezialisierte Wirtschaftszeitung.

Neben Informationen über Volkswirtschaft, Wirtschaftspolitik und Konjunktur, Unternehmensnachrichten und Kursinformationen bieten die meisten Wirtschaftszeitungen auch allgemeine politische Informationen. Nachrichten über Sport und Kultur beschränken sich dagegen auf wenige Seiten. In den letzten Jahren erweiterten einige Wirtschaftszeitungen ihr Angebot auch auf Freizeit- und Konsumratschläge, besonders in den Freitagsausgaben. Die bekannteste dieser Rubriken erscheint unter dem Titel How to spend it (deutsch: "Wie man es ausgibt" - gemeint ist das Geld, um das sich in den vorangegangenen Seiten fast alles dreht) in der Financial Times.

 der Focus (Eigenschreibweise: FOCUS) ist ein deutsches wöchentlich erscheinendes Nachrichtenmagazin. Es erscheint im Burda-Verlag München unter der Leitung von Hubert Burda als Verleger und Helmut Markwort sowie seit 2013 zusätzlich Uli Baur als Herausgeber. Burda und Markwort gründeten und konzipierten das Magazin als Konkurrenz- bzw. Alternativblatt zu dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel

Der Focus erschien erstmals am 18. Januar 1993 Zuvor waren bereits mehrere Konkurrenz-Versuche zum bis dahin unangefochtenen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ gescheitert. Für viele Medienbeobachter überraschend war der Focus jedoch wirtschaftlich erfolgreich und etablierte sich innerhalb weniger Jahre. Bekannt wurde die Werbung mit dem Slogan „Fakten“.

Der Focus positioniert sich selbst als Nachrichtenmagazin in der Nähe des Spiegel, dieser grenzt sich jedoch dezidiert vom Focus ab, den er mitunter als „Münchner Illustrierte“ bezeichnet.

Focus und Der Spiegel unterscheiden sich in ihren redaktionellen Konzepten. Der Spiegel legt den Schwerpunkt auf komplexe politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Analysen, in denen größere Zusammhänge beleuchtet werden. Demgegenüber bietet Focus alltagsrelevante Ratschläge aus den Bereichen Familie, Gesundheit, Finanzen und Karriere. Lesern wird mit kurzen Texten, zahlreichen Grafiken, Bildern und Rankinglisten Informationen geboten, die schnell zu rezipieren sind. Nach eigenen Angaben will der Focus damit vor allem junge, bildungs- und karrierebewusste Menschen ansprechen. Spiegel und Focus-Leser unterscheiden sich jedoch nicht hinsichtlich soziodemografischer Merkmale, sondern in ihren Neigungen und ihrer politischen Verortung: Focus-Leser interessieren sich stärker für Finanz- und Konsumfragen, jeder dritte gibt seinen politische Standort als "Rechts" an. Spiegel-Leser ordnen sich eher dem politisch linken Spektrum zu und sind an philosophischen Fragen, Kunst und Kultur interessiert. Während die Spiegel-Leserschaft der klassischen „Intelligenz“ entstammt, orientieren sich Focus-Leser stärker am Zeitgeist. Bei beiden Magazinen machen Frauen nur ein Drittel der Leserschaft aus.

 Der Spiegel (Eigenschreibweise: DER SPIEGEL) ist ein deutsches Nachrichtenmagazin, das im Spiegel-Verlag in Hamburg erscheint und weltweit vertrieben wird. Der Spiegel hat mit einer verkauften Auflage von 890.874 Exemplaren[1] die höchste Auflage der wöchentlichen Nachrichtenmagazine Deutschlands und ist zugleich das auflagenstärkste in Europa.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde von Lion Feuchtwanger in München eine Zeitschrift unter dem Namen Der Spiegel herausgegeben, die im November 1908 mit Siegfried Jacobsohns Schaubühne fusionierte, die allerdings nicht in Verbindung mit dem heutigen Nachrichtenmagazin Der Spiegel steht.

Die erste Ausgabe des Nachkriegs-Spiegels erschien am 4. Januar 1947, einem Samstag, in Hannover. Der heutige Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG hat seit 1952 seinen Sitz in Hamburg in der Ericusspitze und produziert neben dem Hauptblatt dort auch das Manager Magazin.

 Populärwissenschaftliches Wirtschaftsmagazin, das im bereiten Umfang über wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland und aus der Welt informiert. Mit Hilfe eines weltweiten Korrespondentennetzes wird unter Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Einflüsse über die Lage des Wirtschaftsmarktes berichtet. Neben ausführlichen Beiträgen zum Schwerpunktthema der jeweiligen Ausgabe, finden sich Interviews mit Wirtschaftsexperten, Politikern und Managern sowie Informationen zu aktuellen technischen Innovationen, zur Geld-und Kapitalwirtschaft oder zu Unternehmensmärkten. Die Daten der Frankfurter Börse sowie die Kursnotierung und Kennzahlen der wichtigsten internationalen Börsen sind aufgelistet. Die Berichterstattung über Unternehmen steht im Mittelpunkt. Zudem enthalten die jeweiligen Hefte kritische Besprechungen von Neuerscheinungen zur Wirtschaft, zahlreiche Fotos, Grafiken und Tabellen. Das Magazin wendet sich vorwiegend an Wirtschaftspraktiker, bietet aber auch dem Laien zahlreiche interessante und verständliche Informationen.

Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL informiert in Analysen, Reportagen und Interviews über Wirtschaftsunternehmen, aktuelle Wirtschaftsentwicklungen und Wirtschaftspolitik, wobei ein Berichtsschwerpunkt auf Deutschland und Europa liegt. Jedes Heft widmet sich einem Spezialthema. Daneben finden sich Tipps zu Geldanlagen, Steuern und Recht. Entwicklungen internationaler Finanzmärkte werden ebenfalls dokumentiert. Verständlich geschrieben mit zahlreichen ergänzenden Fotos, Tabellen und Hinweisen, Buch - und Hörtipps. Die Namen der erwähnten Personen und Firmen in der jeweiligen Ausgabe werden in einem alphabetischen Register mit Seitenangabe verzeichnet.

 Das monatlich erscheinende „manager magazin“ ist ein allgemeines, praxisorientiertes Wirtschaftsmagazin mit jeweils einer Titelgeschichte. Schwerpunkt bilden die Reportagen, Berichte und Kurznachrichten zu aktuellen Ereignissen, Entwicklungen und Trends im Wirtschafts-, Unternehmens-, Finanz- und Managementbereich sowie Beiträge zur Karriereplanung. Jede Ausgabe listet ein Firmenregister mit allen in der Zeitschrift erwähnten Unternehmen auf. Außerdem mit vielen Interviews, Statistiken, Vergleichstabellen, Diagrammen, kritischen Buchbesprechungen, und Fotos. Das Magazin ist allgemein verständlich geschrieben.

Die vom Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft herausgegebene traditionsreiche Fachzeitschrift, setzt sich mit aktuellen Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik auseinandersetzt. Ausführliche Analysen, Berichte und kurze Kommentare informieren über wirtschaftspolitische Ereignisse in Deutschland und der Europäischen Union (beispielsweise Handels-, Umwelt- und Währungspolitik). Die Zeitschrift richtet sich an Fachpublikum sowie an am wirtschaftspolitischen Geschehen interessierte, informierte Laien und ist in verständlicher, nichttechnischer Sprache geschrieben.

Домашнє завдання 31

Відпрацюй читання тексту до якісних показників публічного мовлення, навчися писати нові слова, складаючи їх список у зошитах,  перекладай текст на манер професійного перекладача, тобто красивою рідною мовою на слух із читання викладача; приготуй питання до викладача про те, що не зрозумів.

Домашнє завдання 32

Виконай вправу 1 у підручнику[Л1] наcтор.198. Дуже корисн для тебе самостійне монологічне висловлювання за темою. Підбадьорюй себе до спроб і не бійся говорити, бо можеш спиратися на допомогу викладача, бовона з тобою однієї думки із цієї теми.

Змістовий модуль 69-70

Загальне обговорення тем семестру. Усні відповіді студентів.

Підсумки лексико - граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру. Виступи  студентів  за пройденими темами .

Тексти 10-16 

Шановний студенте! 

Це заняття тобі допоможе:

 •  зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою  мовою на теми семестру із використанням граматичного матеріалу семестру,і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 •  усвідомити чи ефективно ви досі самостійно працювали за текстами на теми семестру .

 •  подумати,які труднощі зустріли із відпрацювання вимови наближеної до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстами на теми семестру. Які труднощі ще належить подолати?

 •  узагальнити, чи зрозуміли ви як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

 •  відчути,як пов’язуються власні думки із знанням із німецької граматики, які відпрацьовувалися протягом семестру.

 •  підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням  ніяковості говорити перед людьми іноземною мовою.

 •  осмислити,наскільки ви збагатилися знаннями  про німецьку культуру, працюючи за темами семестру.

 •  спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру із використанням відповідного граматичного матеріалу.

 •  пересвідчитися,чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?


V
. список рекомендованої літератури

Основна література

Dreyer Schmitt. Совершенствуем знания немецкого языка. – К.: Методика, 1999.

Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К: Логос, 2000

Renate Wagner. Grammatiktraining. Mittelstufe. К.: Методика 1998.

Wolfgan Höhler. Herbert Gölz. Manfred Heibel.  Bassermann Ratgeber Erfolgreiche Kaufmanns Praxis – Falken – Verlag GmbH, 1999.

Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для студентов-экономистов.- М.: 2002.

Dr. Arno Kapler, Stefan Reichart Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/M, 1999.

Зеленин К.И. Деловые Контакты: Мн.:Выш. Шк., 1994.

Dr. Helmut Hanz Hoffmann. Geschäftsdeutsch.- Berlin- Heidelberg, 1996.

H. Weber, F. Weber  Deutsche Wirtschaftssprache fьr Russen,2002.

Heinz Werner Göbel, Kurt Morawa . Grundwissen Wirtschaft: Cornlesen Verlag Scriptor CmbH & Co. KG. Berlin ,2007

Jörn Altmann  Wirtschaftspolitik: Lucius & Lucius, Stuttgart, 2007.

11.Günter Ashauer  Grundwissen  Wirtschaft : Verlag GmbH,Stuttgart,2003.

Додаткова література

 1.  Зав’ялова В.М., Іл’їна Л.В. Практичний курс німецької мови. – М.: Черо, 1996.
 2.  Попов А.А. Немецкий язык для всех. – М.: Лист, 1999.
 3.  Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Тернопіль.:  Навчальна книга – Богдан, 2004.
 4.  Гінка Б.І., Мелех З.Д. Книга для читання з німецької мови. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2004.
 5.  Heidermann W. Тренировочное упражнение по граматике немецкого языка. – К.: Методика, 1999.


Навчально - методичне видання

Автори - укладачі

Миронова Тетяна Юріївна

Давидова Марина Клавдіївна

М64

Д13

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (німецька мова) (нормативний курс)»:

Збірка завдань та роздаткових карток для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 100 с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах нормативного вивчення німецької мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння  шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова» на ІІ етапі навчання.

ББК 81.2 Нім

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 2,6 Облік.-видав.арк. 3,6 Тираж  _____ Замовлення №______

___________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р

1 Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

PAGE  6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37819. встановлення ОС Windows 98 33.5 KB
  Якщо з розділами все гаразд то починаємо встановлення ОС.exe Після запуску система автоматично почне встановлення. Вибираємо необхідну мову встановлення.
37820. Логические основы редактирования 39 KB
  Необычный фестиваль на Кубани Почти 300 участниц представляющих 29 регионов страны съехались в Краснодар на первый фестиваль женского спорта России. Прошли уже две спартакиады трудящихся в Самаре и Тамбове теперь вот женский фестиваль. Зато фестиваль удался на славу. Краснодарцы очень тепло встречали фестиваль.
37821. Вычислить количество букв d и c в потоке данных (поток данных ввести произвольно на клавиатуре) и вывести результат на экран 14.89 KB
  Вывод: выполняя лабораторную работу, я научилась работать с потоками данных.
37822. Робота із утилітою SiSoftware Sandra 26 KB
  SiSoftwre Sndr розроблена для роботи в ОС Windows 32. Запустити програму SiSoftwre Sndr Ознайомитись із меню програми. За допомогою SiSoftwre Sndr отримати інформацію про систему список підключених пристроїв.
37823. РЕКУРСИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ 143.5 KB
  = Координаты нуля фильтрапробки на zплоскости. = Частота режекции в единицах главного диапазона Ширина фильтрапробки на уровне 0.9 полосы подавления должна быть равна Гц = Координаты нуля фильтрапробки на zплоскости.
37824. Діагностика комп’ютерних мереж 866.5 KB
  Головне вікно програми EtherSnoop Для роботи процесу перехоплення пакетів оберіть мережений інтерфейс вбудованої або зовнішньої мережевої карти що обирається за допомогою списку зображеного на рисунку 2. Рисунок 2 Список для вибору мережевого інтерфейсу Для налагодження режиму перехоплення пакетів виконуються три етапи підготовки: Виділення буферу розміру памяті для збереження інформації про перехоплені пакети рис. Рисунок 3 Вікно налагодження розміру буфера Рисунок 4 Вибір фільтру пакетів Рисунок 5 Вибір...
37825. Безпека в мережі 226 KB
  Перераховані порушення роботи в мережі викликали необхідність створення різних видів захисту інформації. Умовно їх можна розділити на три класи: засоби фізичного захисту; програмні засоби антивірусні програми системи розмежування повноважень програмні засоби контролю доступу; адміністративні міри захисту доступ у приміщення розробка стратегій безпеки фірми і т. Одним із засобів фізичного захисту є системи архівації і дублювання інформації. Для боротьби з комп'ютерними вірусами найбільше часто застосовуються антивірусні...
37826. Обробка масивів 87 KB
  Мета роботи: вивчити властивості компонента TStringGrid. Компонент TStringGrid При роботі з масивами введення і виведення інформації на екран зручно організовувати у виді таблиць використовуючи компонент TStringGrid. Значення N вводити в компонент Tedit А и В у компонент TStringGrid. Результат після натискання кнопки типу TButton вивести в компонент TStringGrid.
37827. Організація обробки графічної інформації 57.5 KB
  При необхідності за допомогою убудованого редактора EditingChrt компонентові TChrt передаються дані про товщину стиль і колір ліній параметрах шрифту підписів кроках розмітки координатної сітки й інші настроювання. Для уведення вихідних даних використовуються вікна TEdit. З'явиться вікно редагування EditingChrt див. Натискаючи різні кнопки меню познайомитися з іншими можливостями EditingChrt.