6900

Разработка форм и интерфейса базы данных используя средства Microsoft Access

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Разработка форм Цель работы: Используя средства Microsoft Access, приобрести навыки разработки интерфейса базы данных Основы создания формы. Создадим форму с помощью автоформы - Клиенты. Для этого будем использовать таблиц...

Русский

2013-01-08

336 KB

12 чел.

Разработка форм

Цель работы: Используя средства Microsoft Access, приобрести навыки разработки интерфейса базы данных

Основы создания формы 

 

1.  Создадим форму с помощью автоформы  – Клиенты. Для этого будем использовать таблицу Клиенты.

1.1. В окне базы данных выберем вкладку Таблицы.

1.2. Выберем таблицу Клиенты и откроем в режиме таблица.

1.3. Нажмем кнопку раскрытия списка рядом с кнопкой Новый объект на панели инструментов и выберем элемент Автоформа.

2.  Создадим форму при помощи мастер  – Работодатели. Для этого будем использовать таблицу Работодатели.

2.1. В окне базы данных выберем вкладку Формы.

2.2. Нажмем кнопку Создать.

2.3. В диалоговом окне Новая форма выберем пункт Мастер форм.

2.4. Выберем таблицу Работодатели и выберем поля, которые будут включаться в форму.

2.5. Выберем внешний вид форм – В один столбец, требуемый стиль – Стандартный.

3.  Создадим форму без помощи мастер  – Клиент-заявка. Для этого будем использовать запрос Клиент-заявка.

3.1. В окне базы данных выберем вкладку Формы.

3.2. Нажмем кнопку Создать.

3.3. В диалоговом окне Новая форма выберем пункт Конструктор.

3.4. В область данных переносим необходимые поля.

4. Добавим элемент управления в форму Клиенты – кнопку просмотра таблицы.

4.1. Откроем форму Клиенты в режиме конструктора.

4.2. Щёлкнем мышкой по кнопке Панели инструментов на элементе Кнопка.

4.3.  Пользуясь разметкой экрана формы, переместим курсор мыши туда, где необходимо разместить эту кнопку.

4.4. Нажмем на кнопку мыши, растянем рамку кнопки до нужного размера.

4.5. Щёлкнем мышкой по кнопке Панели инструментов на элементе  Свойства и отредактируем поля. На нажатие кнопки привяжем макрос открытия таблицы Клиенты.

4.6. Сохраняем изменения формы и смотрим что получилось.

При нажатии на элемент кнопку Просмотр, выходит соответствующая таблица на экран.

5.  Создадим многотабличную форму с помощью мастера  – Работодатели-предложение. Для этого будем использовать таблицы Работодатели, Предложение.

5.1. Нажмем кнопку Создать.

5.2. В диалоговом окне Новая форма выберем пункт Мастер форм.

5.3. Выберем последовательно таблицы Работодатели и Предложение и выберем поля, которые будут включаться в форму.

5.4. Выберем тип представления данных: Подчиненная форма.

5.5. Выберем внешний вид подчиненной формы - табличный.

5.6. Сохраним форму под именем Работодатели-предложение.

Результат выполнения формы Работодатели-предложение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68876. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 127.5 KB
  Поняття і класифікація виробничих процесів Успішність діяльності будьякого підприємства залежить від ряду умов серед яких особливе місце належить організації виробництва. Під організацією виробництва розуміють сукупність методів раціонального поєднання процесів праці та матеріальних елементів...
68877. ПІДПРИЄМСТВО В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 100.5 KB
  Зміна організаційної структури правового поля призвела до введення в дію постановою ВР №424-IV від 16.01.2003р. Господарського кодексу, в якім зазначено, що підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентними органами державної влади або місцевого господарювання...
68878. ПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 91.5 KB
  Структура органів управління підприємством. Поняття принципи і методи управління промисловим виробництвом. Процес виробництва матеріальних благ вимагає двох видів праці: перший праця для створення матеріальних благ другий робота з координації першої праці тобто управління.
68879. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 106 KB
  Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...
68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.