69136

Тиристоры. Основные параметры и характеристики

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Включает в себя положительную обратную связь Обратная связь – технологический прием позволяющий передать часть полезного сигнала с выхода устройства на его вход. Различают: положительную обратную связь; отрицательную обратную связь; Положительная обратная связь передает часть...

Русский

2014-09-30

41.5 KB

1 чел.

Лекция 6. Тиристоры. Основные параметры и характеристики

Тиристоры – четырехслойная, полупроводниковая структура, обладает тремя выводами.

Обозначение: уэ –управляющий электрод

                 вводится шунт: Включает в себя положительную обратную связь

Обратная связь – технологический прием, позволяющий передать часть полезного сигнала с выхода устройства на его вход.

Различают:

- положительную обратную связь;

- отрицательную обратную связь;

Положительная обратная связь передает часть сигнала с выхода на вход с тем же знаком (знаки переданного и входного сигнала совпадают (полярные)).

Отрицательная обратная связь – знак с выхода обратной связи и входной сигнал устройства находятся в противофазе.

Пример обратной связи:                                                                                                                         

Положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления устройства. Применяется для построения генераторов.

Отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления устройства, стабилизирует его. Применяется для построения усилителей.

- положительная обратная связь

- отрицательная обратная связь

n = 0; 1; 2; 3; 4; … n

В самом тиристоре заложена положительная обратная связь

- коэффициент обратной связи,  обычно <1.

Тиристор из-за наличия положительной обратной связи нельзя включать без нагрузки.

Электрод шунтируется.

Рекомендуется шунтировать управляющий электрод-катод сопротивлением 100-200 Ом.

Uотп – напряжение отпирания или пробоя

Iуд – ток удержания

В точке А включается ПОС – тиристор открылся и ПОС удерживает его в открытом состоянии.

При увеличении Iпр max или Uобр max происходит пробой и тиристор выходит из строя.

 

 

Динистор – тиристор без управляемого электрода. Структура такая же,             но без управляющего элемента.

В.а.х. динистора повторяет в.а.х. тиристора, но без семейства, т.е. с одной крайней ветвью.

До определенного положения тиристор находится в закрытом состоянии, после – открывается полностью.

Область применения динисторов: в системах электронного поджига.

Тиристоры делят на:

- однооперационные (полууправляемые);

- двуоперационные (запираемые).

Как открываются, так и закрываются по управляющему электроду. Возможность запирания тиристора по управляющему элементу.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7303. Основні поняття організаційного бизнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і стратегії їх досягнення 239 KB
  Тема: Основні поняття організаційного бизнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і стратегії їх досягнення. План: Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. Динамічни...
7304. Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості. Біологоія індивідуального розвитку. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Патологічні порушення онтогенезу людини. 44.5 KB
  Тема: Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості. Біологоія індивідуального розвитку. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Патологічні порушення онтогенезу людини. План Генетика людини. Сучасні методи генетичних дослі...
7305. Функції мови як поліфункціональної системи 115.5 KB
  Функції мови Комунікативна функція Когнітивна функція Кумулятивна функція. Номінативна. Регулятивна. Фатична. Емотивна. Метамовна. Естетична. Етнічна. Магічна. Мова - поліфункціональна система, що має справу з ін...
7306. Виробництво магнезитових в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі 46 KB
  Виробництво магнезитових вяжучих матеріалів та виробів на їх основі План заняття Магнезитові в’яжучи - каустичний магнезит. Виробництво каустичного доломіту. Ключові слова та терміни каустичний магнезит кауст...
7307. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження 56 KB
  Тема: Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження. План Одиниці та дози радіоактивного випромінювання. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. Знезараження. Одиниці та дози радіоактивно...
7308. Правове регулювання соціального партнерства 72.5 KB
  Соціальне партнерство: загальна характеристика. Правове регулювання соціального партнерства в Україні. Сторони та інші субєкти соціального партнерства.
7309. Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану досліджуваного підприємства на наступний період 126.5 KB
  Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану досліджуваного підприємства на наступний період. Оцінка помилки прогнозування комплексної оцінки рівня фінансового стану підприємства методом лінійної регресії. П...
7310. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 55.79 KB
  Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні ПЛАН: Вступ. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню у кримінальному провадженні. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову про відшкодування майнової (моральної) шк...
7311. Психологічні особливості юнацтва 86.5 KB
  Психологічні особливості юнацтва Загальна характеристика ранньої юності Взаємостосунки з дорослими та однолітками Пізнавальні процеси i розумовий розвиток Формування особистості в період ранньої юності ЗАГАЛЬНА Х...