69136

Тиристоры. Основные параметры и характеристики

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Включает в себя положительную обратную связь Обратная связь технологический прием позволяющий передать часть полезного сигнала с выхода устройства на его вход. Различают: положительную обратную связь; отрицательную обратную связь; Положительная обратная связь передает часть...

Русский

2014-09-30

41.5 KB

1 чел.

Лекция 6. Тиристоры. Основные параметры и характеристики

Тиристоры – четырехслойная, полупроводниковая структура, обладает тремя выводами.

Обозначение: уэ –управляющий электрод

                 вводится шунт: Включает в себя положительную обратную связь

Обратная связь – технологический прием, позволяющий передать часть полезного сигнала с выхода устройства на его вход.

Различают:

- положительную обратную связь;

- отрицательную обратную связь;

Положительная обратная связь передает часть сигнала с выхода на вход с тем же знаком (знаки переданного и входного сигнала совпадают (полярные)).

Отрицательная обратная связь – знак с выхода обратной связи и входной сигнал устройства находятся в противофазе.

Пример обратной связи:                                                                                                                         

Положительная обратная связь увеличивает коэффициент усиления устройства. Применяется для построения генераторов.

Отрицательная обратная связь уменьшает коэффициент усиления устройства, стабилизирует его. Применяется для построения усилителей.

- положительная обратная связь

- отрицательная обратная связь

n = 0; 1; 2; 3; 4; … n

В самом тиристоре заложена положительная обратная связь

- коэффициент обратной связи,  обычно <1.

Тиристор из-за наличия положительной обратной связи нельзя включать без нагрузки.

Электрод шунтируется.

Рекомендуется шунтировать управляющий электрод-катод сопротивлением 100-200 Ом.

Uотп – напряжение отпирания или пробоя

Iуд – ток удержания

В точке А включается ПОС – тиристор открылся и ПОС удерживает его в открытом состоянии.

При увеличении Iпр max или Uобр max происходит пробой и тиристор выходит из строя.

 

 

Динистор – тиристор без управляемого электрода. Структура такая же,             но без управляющего элемента.

В.а.х. динистора повторяет в.а.х. тиристора, но без семейства, т.е. с одной крайней ветвью.

До определенного положения тиристор находится в закрытом состоянии, после – открывается полностью.

Область применения динисторов: в системах электронного поджига.

Тиристоры делят на:

- однооперационные (полууправляемые);

- двуоперационные (запираемые).

Как открываются, так и закрываются по управляющему электроду. Возможность запирания тиристора по управляющему элементу.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54403. Множина та ії елементи 88 KB
  Мета уроку: Формувати знання учнів про множину та ії елементи, способи знання, порожню множину, рівні множин, сприяти розвитку навичок роботи з множиною, логічного мислення здібностей до самоаналізу, виховувати інформаційну і соціальну компетентності.
54404. Множина та її елементи 78 KB
  Мета: формувати знання про множину та її елементи; вивчити означення рівних множин, порожньої множини; розглянути способи задання множини; відтворювати означення вивчених понять; формулювати вивчені властивості; розв’язувати найпростіші завдання на використання вивчених понять.
54405. ПОШУК НОВИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ – ОДНА З ТАКИХ ФОРМ 153 KB
  Слід сказати що новий заклад має популярність серед школярів: майже всі хто в місті займається творчістю наукою бере участь в предметних олімпіадах відвідують секції ЦРОМу. Пропонуємо до уваги модель секції УМ та ТЛ†в складі ЦРОМ. Модель секції УМ та ТЛ†Наповнюваність секції: 820 учнів різних за віком: 7 11 клас. Мета секції: Створення сприятливих умов для розкриття й реалізації творчого потенціалу філологічно обдарованих дітей і тих...
54406. Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу, майбутнього вчителя іноземної мови 57 KB
  викладач вищої категоріївикладачметодист голова циклової комісії викладачів іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу майбутнього вчителя іноземної мови Відомо що сучасна педагогічна освіта передбачає підготовку викладача іноземної мови як правило у трьох типах вищих навчальних закладів: на відповідних факультетах педагогічних лінгвістичних...
54407. Урок в умовах модернізації шкільної освіти 49 KB
  Триєдине завдання уроку Освітня: озброїти учнів системою знань умінь і навичок. сформувати продовжити формування закріпити такі спільні навчальні вміння та навички на матеріалі цього уроку . для вирішення завдання розвитку у школярів самостійності мислення і в навчальній діяльності забезпечити в ході уроку . забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів; збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.
54408. Модернізм як художньо-естетична система 225 KB
  МЕТА УРОКУ: активізувати і закріпити знання учнів набуті в попередні роки про літературні течії і напрямки у курсі української та зарубіжної літератури; зясувати причини появи філософські засади основні ознаки та етапи розвитку модернізму у мистецтві та літературі зарубіжній та українській; розкрити особливості основних напрямів і течій раннього модернізму; розвивати практичні навички аналізу символістських поезій та зразків імпресіонізму в українській та зарубіжній літературі; вміння спів ставляти різні напрями в літературі та...
54409. Modische Kleidung 217.5 KB
  Kinder! Das Thema der heutigen Stunde ist „Modische Kleidung“. Wisst ihr solhe Redensart „Kleider machen Leute“? Das ist ein deutsches Sprichwort. Meiner Meinung nach hat diese Redensart einen gleichen Sinn in allen Sprachen. Kinder, wie versteht ihr „Kleider machen Leute“? Beantwortet bitte lakonisch, schnell und deutlich.
54410. Материки Південної півкулі Австралія, Південна Америка і Антарктида 73.5 KB
  Мета: Дати учням установку на вивчення нової теми, познайомити з структурною моделлю модуля, з самостійною роботою по вивченню нового матеріалу,сприяти розвитку комунікативної компетентності. Дати учням загальну уяву про природу материків Південної півкулі: Австралія, Південна Америка, Антарктида.
54411. Підсумкова контрольна робота з математики тестового характеру 168 KB
  Мета оцінювання: Встановити відповідність рівня навчальних досягнень учнів 1 класу з математики за навчальний рік Програмовим вимогам.