69138

Аналоговая схемотехника

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Аналоговая схемотехника Различают: линейный и нелинейный сигналы. Линейный сигнал синус: Данный сигнал несет информацию по двум параметрам: амплитуда w круговая частота где; От частоты зависит тембр звуки. К импульсным нелинейным сигналам относится...

Русский

2014-09-30

76 KB

2 чел.

Лекция 8. Аналоговая схемотехника

Различают: линейный и нелинейный сигналы.

Линейный сигнал – синус: . Данный сигнал несет информацию по двум параметрам:

A – амплитуда

w – круговая частота,

где ;

От частоты зависит тембр (звуки).

От амплитуды зависит громкость.

К импульсным (нелинейным) сигналам относится:

   1. Дельта-функция. С ее помощью может быть описан сигнал помехи-искры. δ-функция излучает сигнал во всем диапазоне частот при неизменной амплитуде.

2. Сигнал единичного воздействия.

         3. Меандр – биполярный прямоугольный сигнал.

tU – время импульса

можем сделать:  tU+  tU-

 

      В цифровой схемотехнике часто используют импульс

4. Линейно-изменяющийся сигнал

tф – время фронта

tс – время спада

сигнал пилообразного тока (u)

спадающий пилообразный сигнал

5. Шумы – сигнал помехи (вредный) и полезный шум (белый, розовый (используется в медицине и др.)).

Гармонический сигнал

Характеристики устройств

  1.  Коэффициент усиления схемы (коэффициент передачи)

- по напряжению  (часто ∆ не берется во внимание);

- по току ;

- по мощности ;

- по ЭДС (практически не используется) .

Коэффициент усиления – отношение выходной величины ко входной. Оценивают данный параметр при неизменной частоте входного сигнала.

  1.  Входное и выходное сопротивление.

↑          

При проектировании устройств стремятся, чтобы Rвх было больше, а Rвых  меньше. Исключение – проектирование устройств, выход которых является токовым, поэтому Rвых будет достаточно большое.

;                       

3. Амплитудная (проходная) характеристика показывает зависимость выходного напряжения от амплитуды входного при неизменной частоте. Частота берется 1-2 кГц.

Характеристика для усилительных устройств.

I – зона собственных шумов:

- нарастание Uвх

- Uвых – неизменно – собственные шумы, генерируемые полупроводниковыми приборами – носители вызывают шум.

- Uвх * KU = Uвых

II – зона линейного усиления – рабочая зона устройства – данная зона показывает коэффициент усиления

tg α = KU. чем больше α, тем коэффициент усиления больше.

III – зона нелинейных искажений. Обусловлена нелинейностью полупроводниковых приборов, ограничена напряжением источника питания устройства.

4. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Чаще используется логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ) – зависимость амплитуды Uвых от частоты Uвх, при неизменной амплитуде последнего, т. е. входной сигнал под неизменной амплитудой, но меняет частоту.

G=20log KU   [дБ]

Как правило, на низких частотах ослабление за счет конденсаторов [входного, выходного фильтра] (дифференцирующие цепи).

На высоких частотах за счет интегрирующих цепей, влияют, как емкости, так и индуктивность.

5. Фазо-частотная характеристика – зависимость сдвига фазы выходного сигнала от частоты входного сигнала при неизменной амплитуде последнего.

Искажение – отклонение от заданной формы.

Нелинейные искажения – искажают форму сигнала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36613. ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА. Рух рідини в закритих руслах 752.5 KB
  Рух рідини в закритих руслах. Також в конспекті розглянуті питання виникнення гідравлічних опорів поняття гідравлічного удару витікання рідини через отвори та насадки вільні гідравлічні струмені. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА Гідравліка це наука яка вивчає закони рівноваги і руху рідини а також взаємодію між рідиною і твердими тілами в стані спокою і щодо їх руху.
36614. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ 762 KB
  ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.
36615. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 584.5 KB
  Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.
36616. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 217 KB
  Предмет і система трудового права Трудове право розглядається в 3 значеннях як галузь права як науку і як навчальну дисципліну. Предмет трудового права це сукупність трудових та інших повязаних з ними суспільних відносин з приводу організації та здійснення найманої оплачуваної праці. Перша загальна частина до якої входять такі інститути: а поняття та предмет трудового права; б основні принципи трудового права; в джерела трудового права; г суб'єкти трудового права; ґ трудові правовідносини; д колективний договір; е правова...
36617. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Механічне та теплове устаткування 12.46 MB
  Універсальні кухонні машини. Допоміжними елементами машини є засоби керування регулювання захисту сигналізації а також пристрої які забезпечують безпеку експлуатації. Ведуча ланка зєднується з приводом машини а ведена з робочими органами. Такі машини називаються складними на відміну від простих машин з одним робочим органом.
36618. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 3.53 MB
  Обєктноорієнтоване програмування це методологія програмування яка базується на поданні програми у вигляді сукупності обєктів кожний із яких є реалізацією певного класу а класи утворюють ієрархію на принципах успадкування. кожний обєкт є реалізацією певного класу; 3. Це обєкт класу який асоційований з системною консоллю і отже все те що буде передано в цей об'єкт за допомогою оператора буде виведено в консоль. Тема 15 Поняття класу.
36619. Цивільний захист. Курс лекцій 2.99 MB
  Розроблення найбільш доцільних заходів для захисту людей. Тема 4 : ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ НС Для захисту населення і персоналу підприємств передбачаються наступні заходи: Своєчасне оповіщення про погрозу НС або її виникнення. Використання засобів індивідуального захисту промислового або самостійного вироблення. Введення режимів радіаційного захисту на заражених територіях до початку евакуації.
36620. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 327.5 KB
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для студентів 1 курсу напрямів підготовки Облік і аудит Конспект лекцій з української мови для студентів напрямів підготовки. Дидактична мета курсу: розширення знань про українську мову як національну мову українського народу виховання поваги до української літературної мови; набуття знань про особливості офіційноділового стилю класифікацію документів структуру тексту документа вимоги до складання й оформлення ділових...
36621. Суть залізобетону. Матеріали для залізобетонних конструкцій 18 MB
  Суть залізобетону Бетон це штучний камяний матеріал який добре протистоїть стисканню і значно гірше розтяганню. Залізобетоном називають штучний композитний будівельний матеріал що складається з бетону та сталевої арматури які працюють разом. Елементи під навантаженням: а бетонна балка; б залізобетонна балка; в залізобетонна колона Армування бетонної балки дає можливість використовувати міцність сталевої арматури на розтягання і міцність бетону на стискання. Армування стиснутого бетону підвищує також надійність залізобетонних...