69140

Усилитель постоянного тока

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Для дифференциального каскада различают два сигнала: дифференциальный полезный который нужно усилить; синфазный сигнал сигнал ошибки. Kuд коэффициент усиления дифференциального сигнала Kuд 1 Kuсф коэффициент ослабления синфазного сигнала Kuд 1 ООС вводится для стабилизации работы.

Русский

2014-09-30

60.5 KB

2 чел.

Лекция 10. Усилитель постоянного тока

Усилитель постоянного тока усиливает медленно изменяющийся во времени сигнал. Постоянный ток и постоянное напряжение можно считать таким сигналом.

Дифференциальный каскад – пример усилителя постоянного тока, выполняется по сбалансированной мостовой схеме на двух и более транзисторах. Может выполняться как на биполярных, так и на полевых транзисторах.

Rк1, Rк2 – задают потенциал коллекторов покоя, задают токи коллекторов, являются нагрузкой холостого хода для дифференциального каскада.

Rэ – нагрузка эмиттера, задает токи эмиттера транзисторов. Иногда применяется источник тока.

RБ1 и RБ2 – задают потенциал базы транзистора, покоя и определяет входное сопротивление дифференциального каскада.

- Схема называется источник тока или генератор стабильного тока.

VT1 и VT2 – участвуют в усилении – должны быть как можно ближе по параметрам друг к другу.

Если разные, отсюда дестабилизация работы каскада.

Сигнал может подаваться на два входа одновременно.

усиливаются сигналы, приходящие с датчиков.

Для дифференциального каскада различают два сигнала:

- дифференциальный – полезный, который нужно усилить;

- синфазный сигнал – сигнал ошибки.

Kuд – коэффициент усиления дифференциального сигнала Kuд>>1

Kuсф – коэффициент ослабления синфазного сигнала Kuд <<1

ООС вводится для стабилизации работы.

Для данной схемы:

RВХ ДК = RБ1 ‌‌‌‌|| rвх дк

rвх дк = 2 rвх оэ

rвх оэ = ∆UБЭ/∆IБ – входное сопротивление самого            транзистора

IК1 = IК2

IКЭ = αIК    (α = 1), т. е. IК = IЭ

IК = IБ β, β – коэффициент передачи тока базы IБ (β=h21э)

Rвых = Rк

RБ1 >> Rгенератора – внутренне сопротивление источника сигнала.

- амплитудная характеристика для дифференциального сигнала

1 - зона отсутствует (шумы)

2 - зона линейного усиления (рабочая зона)

3 – зона нелинейных искажений

_________ - для синфазного сигнала.

Усилитель с гальванической связью (УГС)

Гальваническая связь – связь по постоянному току.

УГС – многокаскадный усилитель способный усиливать как постоянные, так и переменные составляющие входного сигнала (нет разделительных конденсаторов, трансформаторов). УГС строится по схеме с общим эмиттером. Для обеспечения требуемого коэффициента усиления используется n-ное количество каскадов.

Для определения требуемого количества каскадов: n = log KU. n округляем в большую нечетную сторону.

УГС применяются не отдельно, а входят в состав большого усилителя. Всегда вводится ООС.

KI = β1* β2 3 1 2 3…..

γ коэффициент разветвления, который вносят резисторы.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43336. Регіональні проблеми безробіття в Україні 267.5 KB
  Як економічна категорія безробіття відображає економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення. Актуальність теми полягає в тому що структурні зрушення які відбуваються на сучасному етапі розвитку національної економіки призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці зокрема до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно активного населення і як наслідок до неефективного використання робочої сили. При цьому розвиток підприємництва малого і середнього бізнесу та інші ринкові перетворення не...
43337. Обхід дерев 22.23 MB
  Теоретична частина Обробка даних у вершинах дерева Лівий спадний обхід Лівий висхідний обхід Лівий змішаний обхід Приклад лівого спадного обходу LPreorder 10 Перелік використаної літератури 11 Код програми реалізації обходу дерев мовою С. На сьогоднішній день дерева є найбільш поширеною структурою. Вони популярні серед людей з технічним напрямком занять і не дарма: дерева забезпечують найшвидші і найоптимальніші умови для знаходження елемента серед інших в певній структурі. Звичайно існують...
43339. Проектування фундаментів під 9-поверхову блок секцію на 36 квартир 530.5 KB
  Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик цього ґрунту наведені в табл. Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик ґрунту № 102 Таблиця 3 № ґрунту Фізикомеханічні характеристики ґрунту ρs г см3 ρ г см3 W WL WP E МПа φ град. Остаточна назва ґрунту: суглинок твердий Визначаємо розрахункові характеристики ґрунту питому вагу {м с2 – прискорення вільного падіння} кут внутрішнього тертя питоме зчеплення для розрахунків за Ію і ІІю групами граничних станів. Розрахункове значення...
43340. Розробка веб-сайту електронної бібліотеки 394.5 KB
  Завданням даної курсової роботи є розробка веб-сайту електронної бібліотеки. Веб-сайт повинен надавати можливість користувачам виконувати навігацію по категоріям та завантажувати необхідні їм книги. Також необхідний пошук по імені автора, назві книги та по опису. Для наповнення бібліотеки та редагування її вмісту необхідно реалізувати адміністративну частину сайту
43341. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПО ЗНАХОДЖЕННЮ НАЙКОРОТШИХ МАРШРУТІВ НА ДТМ 871 KB
  Транспортні задачі, у яких вершинами графа є пункти, а ребрами – дороги (автомобільні, залізні й ін.) і/або інші транспортні (наприклад, авіаційні) маршрути. Інший приклад – мережі постачання (енергопостачання, газопостачання, постачання товарами і т.д.), у яких вершинами є пункти виробництва й споживання, а ребрами – можливі маршрути переміщення (лінії електропередач, газопроводи, дороги і т.д.).
43342. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 185.5 KB
  Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим що здійснюється засобами масової інформації а це веде до зростання відчуженості між людьми зниження рівня їх комунікабельності контактності а також емоційності. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення а у зв'язку з цим зростає актуальність проблеми підготовки майбутніх фахівців до спілкування в нових умовах. Маючи низький рівень культури ділового спілкування співрозмовники нерідко ставляться до інших як до об'єктів яких не...
43343. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму 353.5 KB
  Остання цифра номера відповідає номеру схеми кола рис. ЧАСТИНА І Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму Зміст завдання Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне: – накреслити початкову а також спрощену схеми на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму; – скласти систему рівнянь для розрахунку кола за методом рівнянь Кірхгофа; – визначити невідомі струми і напруги на елементах кола використовуючи методи контурних струмів і...
43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств