69142

Генераторы гармонических колебаний

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Генераторы гармонических колебаний Выдают синус на выходе. Генераторы делятся на: генераторы с внешним возбуждением; генераторы с самовозбуждением. Генераторы строятся на базе усилителя и ПОС.

Русский

2014-09-30

73 KB

2 чел.

Лекция 12. Генераторы гармонических колебаний

Выдают синус на выходе.

Строятся на базе дискретных элементов (транзисторов, тиристоров и т. д.) или интегральной схемы (ОУ).

Применяются для генерирования радиочастот (несущей частоты), в передатчиках.

LC-контур на низких частотах не применяется    .

Генераторы делятся на:

- генераторы с внешним возбуждением;

- генераторы с самовозбуждением.

Генераторы строятся на базе усилителя и ПОС.

Характеристики

K – коэффициент усиления

β – коэффициент передачи ПОС

Uпор – входное пороговое значение

Если подать на вход сигнал больший или равный Uпор, то возникают колебания и вступает в работу ПОС.

Условия возникновения колебания

1. Условие фазы φк + φβ = 2πn (n=0,1,2,…)

2. Условие амплитуды к*β≥1, значит β>1.

Для генератора в области высоких частот используется мост Вина, LC-контур, а также интегральные и дифференциальные цепи в области высоких и низких частот.

LC-контур может быть как последовательным, так и параллельным, но чаще параллельным – резонанс напряжений.

;   

φβ=0, следовательно здесь применяется неинвертированный усилитель

Схема генератора

Волновое сопротивление: , поэтому можем заменить на схему:

На резонансной частоте можно ПОС заменить на резонансное сопротивление

Добротность

Условия выбора, как и ОУ:

fp, Rн

R1>>Rвх

C>>Cвх

Q≥10 для генератора

По  считаем β, по β считаем к.

Мост Вина

C1=C2

R1=R2

φβ=0

β=1/3, значит неинвертирующий

1. Выбираем ОУ.

Есть R1 – входное сопротивление, c- входная емкость, считаем R, потом считаем K=3

R1 – приняли, считаем R2.          R2 – в два раза больше, чем R1.

Дифференциальные и интегрирующие цепи

Если одна цепь, фаза сдвигается на 900, если две – на 1800, если три – на 1800 (3*600).

φβ=1800, значит используется инвертирующий усилитель

Интегрирующая цепь – R и C поменяем местами

φβ=1800

Схемы автономной регулировки усиления (АРУ) могут быть линейными и нелинейными в зависимости какой компонент, с какой характеристикой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57763. Решение иррациональных неравенств 1.41 MB
  Формировать умения и навыки решения иррациональных неравенств различными способами. Формировать социальную компетентность: предоставлять учащимся возможность проявлять инициативу.
57764. Der Gemüsegarten 38.5 KB
  Практична: ввести лексичні одиниці за темою уроку та тренувати їх вживання в усному та писемному мовленні, закріпити вживання сильних дієслів у теперішньому часі на прикладі дієслова essen.
57765. Текст-переклад. Бінарний урок з інформатики та англійської мови 143.5 KB
  А зараз давайте пригадаємо пристрій, який допоможе нам друкувати текст. Називається він?(клавіатура). На клавіатурі знаходиться багато клавіш. Це алфавітно-цифрове поле (демонструється малюнок клавіатури).
57766. Перерізи многогранників. Метод слідів 712 KB
  Многогранники Опуклі многогранники Правильний многогранник Куб Паралелепіпед Піраміда Призма а у другій нові переріз діагональний переріз січна площина.
57767. Перська держава 73.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями зародження і функціонування держави Персії охарактеризувати діяльність найвідоміших правителів Персії: Кіра ІІ Дарія І розкрити завойовницький характер їх зовнішньої політики...
57768. Теорема Піфагора 271.5 KB
  Мета: сформулювати і довести теорему Піфагора; познайомити учнів з біографією Піфагора; вчити застосовувати теорему до розвязання задачрозвивати логічне мислення; розвивати інтерес до математики...
57769. Союз гіпотенузи та катетів. Теорема Піфагора 1.81 MB
  Тип проекту: Пізнавальний дослідницький творчий За кількістю учасників: груповий За тривалістю підготовки: короткотривалий два тижні Епіграф: Не роби ніколи того що не знаєш але вчись усьому що потрібно знати і тоді будеш вести спокійне життя.
57770. Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних 6.68 MB
  Мета: освітня – узагальнити та систематизувати знання учнів з теми: “Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних”; виховна – виховувати самостійність, інтерес до вивчення математики...
57771. Питание и здоровье 191 KB
  Образовательная: установить связь между особенностями питания человека и его здоровьем; пояснить значение рационального питания поддержания здорового образа жизни; познакомить с распространенными болезнями человека...