69229

Історія формування та розвитку статистики. Статистика у феодальному суспільстві та в епоху відродження. Розповсюдження товарно–грошових відносин та розвиток статистики

Лекция

Социология, социальная работа и статистика

Історія вітчизняної соціально-економічної статистики Розвиток державної статистики визначається багатьма умовами і чинниками економічного соціального організаційного характеру. Становлення державної статистики можна віднести до кінця XVII початку XVIII в.

Украинкский

2014-10-01

74 KB

0 чел.

Лекція  № 2

 Історія  формування  та  розвитку  статистики. Статистика  у  феодальному  суспільстві  та  в  епоху  відродження.  Розповсюдження  товарно – грошових  відносин   та  розвиток  статистики

Література :  Назаренко  «Курс  соціально – економической  статистики»

 1. Історичні  відомості  про  переписи  населення   на  території         України                                                                                                                    2.  Історія  вітчизняної  соціально-економічної  статисти

Історичні  відомості  про  переписи  населення на  території  України  

В  часи  Київської  Русі  в  Х  столітті  одиницею обліку податного населення і видом стародавнього податку був «дим», який обчислювався за кількістю печей і димарів у кожному домогосподарстві. “Дим” замінила інша одиниця обліку платників княжої податі – «рало» (знаряддя оранки типу примітивного плуга).  Пізніше одиницею обкладання податком став плуг. Вона називалась  «поплужне».                                                                                                                          За часів татаро-монгольського навали  для визначення розмірів данини обліки чисельності  населення проводились за вимогою татарських ханів. Такі обліки були проведені у 1245, 1257, 1259, 1273 роках. Їх проводили “обчислювальники” – спеціально призначені люди.                                                                                     За часів Литовсько-Руської держави одиницею оподаткування, а отже й обліку платників податків, було “дворище”. Вона не мала сталого розміру і залежала від кількості вільних земель навколо. З часом кількість незайнятих   земель  зменшилась, а потреба держави, навпаки, збільшилась, тому була введена нова одиниця обліку – “волока”. Згідно з “Уставом на волоки Господаря его милости во всем великом княжении Литовском” (1557 рік), кожне селянське господарство отримувало  “волоку”, яка рівнялась 19,5 десятини.                                                                                                                            Після остаточного закріплення союзу Литви і Польщі Люблінською унією 1569 року більша частина українських земель увійшла до складу Польщі, а в першій половині ХVІІ ст. вже майже всі землі, заселені українським народом, опинились у складі Речі Посполитої (крім Закарпаття та степів на схід від теперішньої Полтавщини).                                                                                        У період між двома світовими війнами на українських землях, що входили до складу СРСР, проведено чотири радянські переписи: в 1920, 1926, 1937, 1939 роках. При цьому результати перепису 1937 року, що показали величезні втрати чисельності  населення  через штучний голодомор в Україні, колективізацію та масові репресії й розстріли, було закрито в таємні сховища, а тих, хто керував переписом і робив усе можливе, щоб забезпечити його правдивість, розстріляно.                                                                                               Населення, що проживало на території сучасних Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської і Рівненської областей, була охоплена польськими переписами населення 1921 і 1931 років.                                                На території сучасної Чернівецької області 1930 року проведений румунський перепис населення.
   На території сучасної Закарпатської області у 1921 і 1930 роках відбулися чехословацькі переписи населення і у 1941 році – угорський перепи                                                                                                            Возз’єднання Західної України, Північної Буковини, Закарпаття та Ізмаїльського й Акерманського повітів з УРСР, яке відбулося в ході Другої світової війни, попри всі жахливі події, які відбулися після нього, є позитивним історичним явищем для українського народу. Адже таким чином були зібрані разом майже всі споконвічні українські землі.
   Після Другої світової війни в Україні проведено чотири радянські переписи: у 1959, 1970, 1979, 1989 роках.

Історія  вітчизняної соціально-економічної статистики

Розвиток державної статистики визначається багатьма умовами і чинниками економічного, соціального, організаційного характеру. Найважливішими з них є, з одного боку, потреба органів державної влади в даних про економічний і соціальний стан країни, з іншою — рівень розвитку статистичної науки, організації державного апарату, спрямованість економічної і соціальної політики влади, кваліфікація працівників державної, у тому числі статистичної, служби і ін.

За два століття своєї історії  українська  статистика пройшла складний шлях.

Перші переписи земель і населення з програмою, що постійно ускладнювалася, проводилися ще в Київській Русі (IX—XII ст.). Проте до середини XVII ст. елементарні обліково-статистичні роботи носили несистематизований характер.

Становлення державної статистики можна віднести до кінця XVII — початку XVIII в., її передумовами з'явилися реформи Петра I (1672—1725), якими були охоплені всі основні напрями суспільного життя: економіка країни, адміністративне управління, армія, культура і побут населення. Здійснення реформ, стимулювання розвитку промисловості і торгівлі, а також війни викликали потребу в повному і точному обліку матеріальних ресурсів і населення. В цей період самий найвищий урядовий орган країни — Сенат — через систему колегій не тільки керував економікою країни, але і був центром по проведенню найважливіших статистичних робіт, там збиралися отримані матеріали обстежень, звіти підвідомчих колегіям виробництв і закладів, а також місцевої адміністрації.

Петровськая реформа податкової системи пов'язана з появою нової одиниці, нею стала «душа» чоловічої статі, що зажадало проведення подушного перепису податного населення — ревізії. Перша ревізія була оголошена 26 листопаду 1718 р., ревізію проводила армія. Низький рівень письменності, несумлінність і хабарництво обліковців були причинами великих погрішностей в обліку, який затягнувся на декілька років, а результати його отримали назву «ревізських казок».

На початку XVIII ст. в Росії зароджувався і поточний облік населення. Так, в 1702 р. був виданий указ про подачу в Патріарший Духовний наказ приходськими священиками тижневих відомостей про тих, що народилися і померли. В першій половині XVIII ст. проводилися вже переписи робочих фабрик і мануфактури. Поступово нагромаджувався досвід в проведенні обліково-статистичних робіт і формувалися відносно кваліфіковані кадри статистиків. Почали розроблятися програми спостереження, визначався порядок і терміни робіт, заходи по забезпеченню повноти відомостей і ін. Став застосовуватися несуцільний облік. Разом з тим для вирішення багатьох задач були потрібні елементарні узагальнення, аналіз результатів обліку.

Серйозні зрушення в області практичної статистики, її організації відбулися в 60—70-е роки XVIII в., в період царювання Катерини II (1762—1796), в століття «проінформованого абсолютизму», коли значний розвиток отримали промисловість, торгівля, стали зароджуватися капіталістичні відносини.

Виник новий тип статистичних робіт, орієнтований на отримання статистичних даних про стан соціально-економічного життя. Було проведене що декілька ставших унікальними досліджень, які в подальшому послужили основою розвитку статистичної практики і становлення російської статистичної науки. Найважливіші з них — генеральний опис Малоросії (1765—1767), генеральне межування і топографічні описи губерній, при проведенні яких було зібрано багато даних економічного характеру. Слід зазначити, що результати цих робіт використовуються і в даний час при розробці динамічних рядів для збірки «Росія в 18—20 століттях».

Перша половина XIX в. пов'язана з новим етапом в розвитку російської статистики. У вересні 1802 р. відповідно до Найвищого маніфесту імператора Олександра I вводиться письмова звітність міністерств. Так почалося організаційно-структурне оформлення державної статистики в Росії. Цей рік прийнято вважати роком народження російської державної статистики.      

В 1811 р. вперше був створений офіційний центр урядової статистики — Статистичне відділення при Міністерстві поліції, яке в подальшому було передане у ведення Міністерства внутрішніх справ; сюди поступала звітність губерній. Першим керівником Статистичного відділення був академік К.Ф. Герман (1767—1838).

Статистичні роботи проводилися і новоствореними міністерствами і відомствами: Міністерством внутрішніх справ, Головним управлінням шляхів сполучення (відомості про перевезення по внутрішніх водних шляхах), Міністерством комерції (дані про зовнішню торгівлю), Міністерством фінансів і ін. Так з'явилася відомча статистика. Більш висока кваліфікація працівників міністерств дозволяла одержувати статистичні роботи кращої якості.

Стали публікуватися матеріали урядової статистики. В 1803 р. була видана статистична збірка Міністерства комерції «Державна торгівля 1802 року в різних її видах»; в 1806 р. — «Табелі до звіту Міністерства внутрішніх справ за 1804 рік»; випускалися збірки Головного управління шляхів сполучення. Матеріали збірок були представлені з різним ступенем узагальнення — від підведення загальних підсумків до використання деяких аналітичних прийомів, зокрема комбінаційних групувань.

В 1819 р. Статистичне відділення було передано в Міністерство внутрішніх справ у зв'язку з скасуванням Міністерства поліції, але лише в 1834 р. воно отримало офіційний статус Статистичного відділення при МВС. Очолив його академік К.И. Арсеньев (1789—1865), учень і послідовник К.Ф. Германа. Були створені губернські статистичні комітети — місцеві статистичні органи. Під керівництвом К.И. Арсеньева проводилися статистичні дослідження губерній, видавалися статистичні збірки. Витікає, проте, відзначити, що через важке загальноекономічне положення Росії вони були  у вкрай плачевному стані, а система урядової статистики залишалася абсолютно незадовільною.

Це зумовило створення в 1843 р. Тимчасового статистичного комітету, який повинен був підготувати пропозиції по реорганізації статистичних робіт і реформуванню урядової статистики. Але пропозиції комітету довгий час залишалися нереалізованими.

Очевидна необхідність централізованого керівництва статистичними роботами привела до перетворення в 1852 р. Статистичного відділення в Статистичний комітет, який з 1858 р. став Центральним статистичним комітетом Міністерства внутрішніх справ (ЦСК).

З 1864—1875 рр. ЦСК очолював П.П. Семенов (1827—1914; з 1906 р. — Семенов-Тян-Шанській) — широко відомий географ, економіст, статистик, ініціатор створення ЦСК. В подальші роки (до 1897 р.) П.П. Семенов очолював Статистичну раду. Під керівництвом П.П. Семенова був зроблений серйозний крок в розвитку російської статистики. В 1870 р. був проведений перший статистичний з'їзд в Росії, а в 1872 р. в Петербурзі — Міжнародний статистичний конгрес, на якому П.П. Семенов виступив з докладом про принципи організації перепису населення. Це сприяло взаємному збагаченню російської і зарубіжної статистики.

В цей період були введені подвірні обстеження селянських господарств, з 1883 р. стали вести статистику урожаїв, для військових потреб неодноразово проводилися військово-кінські переписи (перша — в 1875 р., остання, дев'ята — в 1912 р.), проведений перший перепис парових двигунів в Росії, проводилися роботи по організації статистики транспорту, зовнішньої торгівлі. В розвитку статистики освіти велику роль зіграв шкільний перепис 1880 р. Найважливішою роботою цього періоду з'явився загальний перепис населення Російської імперії 1897 р. під безпосереднім керівництвом П.П. Семенова, що було втіленням його ідеї — введення точного обліку населення як основи державної статистики. Всеросійському перепису передував ряд місцевих переписів (98 міських переписів). Результати перепису дали великий інформаційно-аналітичний матеріал і були опубліковані як загальне зведення по імперії і по губерніях, а також по чотирьох найбільших містах (Петербургу, Москві, Одесі і Варшаві). Під редакцією П.П. Семенова був виданий перший вітчизняний щорічник — «Статистичний літопис Російської імперії».

Таким чином, в XIX ст. в Росії складалася система державної статистики, керівним органом був ЦСК. Місцевими органами урядової статистики були губернські статистичні комітети і земські статистичні бюро, їх основна робота полягала в отриманні різноманітних даних про губернії.

Земській статистиці належить особливе місце в історії статистики. При земствах, органах місцевого самоврядування, з середини 70-х років були створені спеціальні статистичні бюро. Земські статистики збирали і розробляли величезний статистичний матеріал, який використовувався для глибоких економічних досліджень Росії  після  проведення  реформ.

Робота земської статистики характеризується не тільки збором і розробкою статистичних даних, але і розвитком статистичної методології.

Видними земськими статистиками були В.И. Орлов (1848—1885), П.П. Червинский (1849—1931), Ф.А. Щебина (1849—1936), А.П. Шликевич (1849— 1909).   Саме А.П. Шлікевіч вперше побудував комбінаційну таблицю по поєднанню чотирьох ознак і першим застосував экономіко-статистичні методи для характеристики зв'язку різних ознак селянських дворів. Групування в земській статистиці стали одним з основних принципів обробки даних статистичного спостереження, вперше стала розроблятися єдина система показників. Проте програми і методи статистичної роботи залишалися неузгодженими, що ускладнювало можливість їх узагальнення. Земська статистика з'явилася прообразом сучасної муніципальної статистики.

В 90-х роках були створені фабрично-заводські інспекції, які вели поточну статистику, розробляли дані за статистики праці, у тому числі про склад робочої сили, нещасні випадки, страйки і ін.

Стала розвиватися промислова статистика. Під керівництвом В.Е. Варзара (1851—1940) в 1900, 1908 і 1923 рр. були проведені перші переписи промисловості. При розробці матеріалів цих переписів вперше була застосована класифікація галузей промисловості. Результати проведених переписів були опубліковані у ряді статистичних збірок.

В організаційному відношенні державна статистика, що склалася в 60-х роках XIX ст., зберігалася до 1917 р.

Якісна ломка політичних і виробничих відносин після революції 1917 р. привела до створення принципово іншого апарату державної статистики, що формувався відповідно до задач планово-адміністративної економіки.

В червні 1918 р. відбувся Перший Всеросійський з'їзд статистиків, було прийнято «Положення про державну статистику», відповідно до якого було організовано Центральне статистичне управління (ЦСУ) на правах народного комісаріату. На нього покладалася задача централізованого керівництва як практичною статистикою, так і розвитком її методології. В губерніях, містах, повітах були організовані місцеві статистичні установи. Таким чином, створювалася єдина централізована система державної статистики. Пізніше, із створенням СРСР, були встановлені центральні статистичні управління в союзних республіках, а також краєві, обласні і районні управління. Для вирішення крупних програмно-організаційних питань в 20—30-е роки ЦСУ скликало з'їзди і конференції статистиків.

ЦСУ і його органи виконували велику і важливу роботу. Так, вже в 1918 р. був проведений Всеросійський промисловий і професійний перепис, в 1919 р. — вибірковий перепис селянських господарств, в 1920 р. — перепис населення і сільськогосподарський перепис і ін. Це були переписи, що проводилися за обширними програмами, висвітлюючи значні відомості з демографічних, економічних і соціальних питань.

Разом з тим найважливішою задачею в ці роки було відновлення поточної статистики, визначалися оперативні функції статистики, організація статистичної звітності, яка остаточно сформувалася на початку 30-х років і стала на довгий час основним джерелом статистичного спостереження.

З кінця 20-х років, у міру відновлення зруйнованої громадянською війною економіки, все більш зростала роль статистики як засобу управління народним господарством, і це вимагало вдосконалення організації самої статистики. В 1926 р. була проведена реорганізація ЦСУ, а в 1927 р. було прийнято нове Положення про ЦСУ, направлене на підвищення наукового рівня статистичної роботи, посилення її координації з роботою планових органів.

Період індустріалізації, що почався, став і періодом інтенсивного розвитку статистики промисловості. ЦСУ був проведений ряд крупних статистичних досліджень (обстеження промислових підприємств, перепис підприємств легкої промисловості і ін.). Найзначнішою роботою стало складання ЦСУ балансу народного господарства (1923—1924 рр.). Значення балансу полягало в тому, що він давав взаємозв’язок  виробництва і розподілу матеріальних благ в народному господарстві, містив ідею міжгалузевого балансу. Разом з тим в ньому не була врахована багатоукладність економіки того періоду.

Втілення в життя ідеології жорсткої планової економіки і ухвалення першого п'ятирічного плану поставило перед державною статистикою задачу контролю за ходом його виконання, а також своєчасного забезпечення планових розрахунків статистичними даними. Це з'явилося основною причиною реорганізації статистичних органів. В 1930 р. статистичні органи злилися з плановими, ЦСУ з'єднане з Держпланом.

В Держплані СРСР був утворений сектор народногосподарського обліку, який в грудні 1931 р. був перетворений в Центральне управління народногосподарського обліку (ЦУНГО) при Держплані СРСР. У складі Держплану СРСР органи державної статистики знаходилися до 1948 р.

Всі реорганізації державної статистики були пов'язані із спробами забезпечити більш активну роль статистики в плануванні і управлінні народним господарством. Об'єднання органів державної статистики з органами планування мало як позитивні, так і негативні сторони. Покращала поточна статистика і поточне забезпечення планових органів необхідними даними, відбулося зближення планової і статистичної методології. Був проведений ряд значних робіт, зокрема Всесоюзні переписи населення 1926, 1937, 1939 рр. Величезна робота по оперативному обліку матеріальних і трудових ресурсів була виконана статистичними органами за роки Великої Вітчизняної війни і в післявоєнні роки. В той же час підкорення органів державної статистики органам Держплану привело до зниження ролі статистики в державному управлінні, її основною функцією стала оцінка виконання планових завдань, менше уваги уділялося глибоким аналітичним статистичним роботам. Статистики не завжди мали нагоду об'єктивно оцінювати реальні економічні процеси.

В 1948 р. ЦСУ Держплану СРСР було перетворене в Центральне статистичне управління при Раді Міністрів СРСР, а в 1978 р. — в Центральне статистичне управління СРСР.

Економічні перетворення в країні, що почалися після 1985 р., привели до чергової реорганізації статистичних органів. Відповідно до ухвали ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по докорінному поліпшенню справи статистики в країні» ЦСУ СРСР було перетворене в союзно-республіканський Державний комітет СРСР   з  статистики (Держкомстат СРСР).

Після 1991 р., у зв'язку з розпадом СРСР в 1992 р., на базі Держкомстату СРСР був утворений Статкомітет СНГ, який в той час здійснював координуючу роботу в області методології і отримання статистичних даних по країнах СНГ.

Методологія статистичних показників, форми і методи збору і обробки статистичних даних є офіційними статистичними стандартами .

Державну статистику в Україні здійснюють: Державний комітет статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах. Вказані органи діють на підставі Положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державний комітет статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах, а також підпорядковані Міністерству підприємства, організації, установи становлять єдину систему органів державної статистики України.

Неправомірне втручання будь-яких державних органів юридичних осіб, громадських об'єднань, службових та інших осіб у діяльність органів державної статистики з питань їх компетенції не допускаються.

Крім органів державної статистики, державною статистикою займаються також міністерства та відомства України, інші юридичні особи для виконання завдань, що входять до їх компетенції відповідно до затверджених форм державної статистичної звітності.

На статистичні органи України   покладені наступні основні функції:

 •  організація проведення державних статистичних спостережень за розробленою і затвердженою програмою, методологією, формами;
 •  забезпечення функціонування Єдиного державного регістра підприємств і організацій на основі обліку всіх господарюючих суб'єктів на території   України   з привласненням ним ідентифікаційних кодів виходячи із  загальноукраїнських класифікаторів техніко-економічної і соціальної інформації;
 •  вироблення єдиних підходів до формування цільових регістрів міністерствами і відомствами;
 •  забезпечення збору, обробки, зберігання і захисту статистичної інформації, дотримання державної і комерційної таємниці, необхідної конфіденційності даних;
 •  здійснення міжнародних зіставлень основних соціально-економічних показників  України, складання спільно з Центральними банками  України   платіжного балансу на основі даних, отриманих від фінансово-кредитних, зовнішньоекономічних і інших органів;
 •  проведення єдиної технічної політики в технології збору, розробки і передачі статистичної інформації, взаємодія з регіональними, галузевими, інформаційно-обчислювальними системами;
 •  створення умов для ефективного використовування засобів обчислювальної і організаційної техніки; упровадження новітніх технологій обробки інформації, сучасних ліцензійних програмних продуктів, системи управління базами даних, аналітичних і інформаційно-довідкових систем;
 •  участь в програмах співпраці з національними і міжнародними статистичними і економічними організаціями і ін.

Реалізація перерахованих функцій здійснюється через діяльність спеціалізованих структурних підрозділів.

Основні структурні підрозділи центрального органу статистики займаються статистичним плануванням; питаннями національних рахунків, статистик підприємств і структурних обстежень; зведеної інформації і регіональної статистики; статистики цін і фінансів; рівня життя і обстежень населення; статистики населення; статистики праці; статистики послуг транспорту і зв'язку; статистики основних фондів  і будівництва; статистики навколишнього середовища і сільського господарства; статистики зарубіжних країн і міжнародної співпраці; статистики внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

По характеру виконуваних функцій підрозділи діляться на зведені, діяльність яких охоплює всю національну економіку (підрозділу національних рахунків, зведеної інформації і регіональної статистики і ін.), і що займаються окремими питаннями в масштабі всієї країни (підрозділи статистики населення, статистики праці і ін.).

Основні задачі регіональної статистики в даний час можна звести до наступних:

 •  дослідження економічних, соціальних, духовних, екологічних явищ, узагальнення і прогнозування тенденцій їх розвитку;
 •  забезпечення регіональних (муніципальних) органів управління необхідною оперативною статистичною інформацією;
 •  забезпечення необхідною інформацією для розробки регіональних, муніципальних програм і моніторинг їх реалізації;
 •  вдосконалення системи показників, адекватно що відображають що відбуваються в регіоні процеси;
 •  створення і ведення регіональних регістрів, кадастрів, пооб’ектних баз даних для комплексної економічної, демографічної, соціологічної характеристики виробників.

   Розвиток економіки  України  по шляху ринкових перетворень обумовлює необхідність подальших адекватних змін функцій державної статистики і її організації. Здійснення таких змін вже почалося.

Основою  правових  відносин  в  галузі  статистики  є  закон  України  про  Державну  статистику.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54782. Модель «предельный доход – предельные издержки» 17.34 KB
  Когда фирма достигла такого соотношения, она уже не станет увеличивать производство, выпуск станет стабильным, отсюда и название равновесия фирмы.
54783. Створення та діяльність ОУН 103.5 KB
  Мета: познайомити учнів з процесом створення ОУН розкрити зміст діяльності організації з׳ясувати тактику та стратегію боротьби розвивати вміння працювати з історичними джерелами аналізувати історичний матеріал сприяти розвитку критичного осмислення історичних подій виховувати в дусі толерантності. Тип уроку: урок формування знань умінь та навичок Обладнання: підручник роздатковий матеріал схеми Створення ОУН та Розкол ОУН Основні поняття та терміни: інтегральний націоналізм націоналізм ОУН. Очікувані результати Учні...
54784. Our Unique Planet 38 KB
  As a warming up exercise for today I have prepared a short practicing in reading. Look at the monitors. The words will be there for only two seconds and your task is to read them correctly. Read aloud and think carefully. We’ll see who the champion is! And your home task was to speak about the beauty of the world and to write colour poems. It’s time to check it and listen to you.
54785. Озера і лимани. Особливості гідрологічного режиму. Водосховища 155.5 KB
  Мета: сформувати в учнів уяву про озера, лимани, водосховища України, їх походження, гідрологічний режим та екологічні проблеми; розглянути проблему доцільності створення водосховищ; розвивати навички роботи з тематичними і контурними картами; сприяти розширенню знань географічної номенклатури; закріпити знання отримані в курсі географії 6 класу при вивченні тем: «Озера, типи озерних улоговин», «Водосховища, їхня роль у господарському комплексі».
54786. Озера, болота і штучні водойми України 63 KB
  Мета уроку: навчальна: сформувати в учнів уявлення про основні озера болота водосховища України; загальні риси гідрологічного режиму та роботи озер водосховища України; розвивальна: розвивати вміння учнів аналізувати тематичні карти; виховна: сприяти розвитку навичок мислення високого порядку критичного мислення;сприяти формуванню екологічної культури особистості.