69342

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...

Украинкский

2014-10-03

67 KB

3 чел.

Тема 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загальні положення

    З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (єдиний податок). Зверніть увагу, що цей податок запроваджений Указом Президента, а не Верховною Радою України. До того ж він не увійшов до переліку податків і зборів, визначених законом „Про систему оподаткування”.

Введення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва значно зменшило ухилення від оподаткування та сприяло легалізації тіньового сектора економіки, спростило порядок ведення суб’єктами підприємницької діяльності податкової і бухгалтерської звітності, полегшило контроль податкових органів за правильністю нарахування податків. Вибір спрощеної системи оподаткування суб’єкти малого підприємництва здійснюють самостійно. Тобто якщо вони не вибирають єдиний податок для оподаткування своїх доходів, юридичні особи сплачують податок на прибуток на загальних підставах, фізичні особи – податок на доходи фізичних осіб.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть сплачувати єдиний податок у тому випадку, якщо вони відповідають наступним вимогам:

для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи - кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів її сім'ї, за рік не  повинна перевищувати 10 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен перевищувати 500 тис. гривень;

для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності - середньооблікова чисельність працюючих не повинна у них  перевищувати за рік  50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен  перевищувати 1 млн. гривень.

    Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

Не можуть перейти на сплату єдиного податку:

- суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

- довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

- суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

- юридичні особи, які здійснюють спільну діяльність;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері проведення лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі);

- суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з  експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що  підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності".

  Суб'єкт малого підприємництва, який обрав спосіб оподаткування за єдиним податком, звільняється від сплати таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків. Зверніть увагу, платник єдиного податку має право добровільно зареєструватись як платник ПДВ і сплачувати його на загальних підставах;

    податку на прибуток підприємств;

    податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);

    плати (податку) за землю. Зверніть увагу, плата (податок) за землю не сплачується платником єдиного податку лише за земельні ділянки, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності;

    збору на спеціальне використання природних ресурсів;

    збору на обов'язкове соціальне страхування;

    відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

    комунального податку;

    податку на промисел;

    збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

    збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

    внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

    внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

    плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

 Для переходу до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва, який до того сплачував податки на загальних підставах, подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів в поточному році. При цьому фізичні особи вказують вид діяльності, який вони планують здійснювати, оскільки саме від цього залежить розмір єдиного податку, а юридичні особи – яку ставку: 6% або 10% вони обирають. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та  звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Якщо ж платник вперше реєструється як суб’єкт підприємницької діяльності, він повинен спочатку стати на облік в податковому органі.

Платникам єдиного податку податковими органами видається Свідоцтво про право сплати єдиного податку на один календарний рік або на зазначений в заяві термін в межах календарного року протягом десяти робочих днів після отримання всіх необхідних документів або надається мотивована відмова. Якщо фізична особа хоче змінити або розширити перелік здійснюваної підприємницької діяльності, вона повинна повідомити про це податковий орган за 15 днів до початку нового кварталу. На основі її заяви вносяться зміни до Свідоцтва про сплату єдиного податку або видається нове. Після закінчення терміну дії  Свідоцтва, при ліквідації платника податку або при прийнятті останнім рішення щодо переходу до загальної системи оподаткування, такий платник має повернути Свідоцтво до органу державної податкової служби, який його видав.

    Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва відповідною місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не провадиться.

Існують особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних і фізичних осіб.

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб

Ставка єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб встановлюється в розмірі 6% від  обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), якщо ПДВ такими платниками сплачується на загальних підставах, і в розмірі 10%, якщо ПДВ не сплачується. Вибір ставки платники здійснюють самостійно.

Базою оподаткування єдиного податку є сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручка від іншої реалізації. До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться такі види  доходів: фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку   підприємств". У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від  реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Зверніть увагу, суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами. У разі виявлення у платників єдиного податку проведення бартерних угод, вони переводяться на загальну систему оподаткування з наступного звітного кварталу.

     Бухгалтерський облік та звітність здійснюються платниками єдиного податку - юридичними особами за спрощеною системою. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Якщо ж останній є платником ПДВ, він зобов’язаний вести всю податкову та бухгалтерську звітність, пов’язану зі сплатою податку на додану вартість.

В Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи у хронологічній послідовності на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Зокрема, в ній відображаються наступні дані: дата та номер банківського або касового документа, на основі якого здійснюється запис;  сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг); різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу; суми, фактично отримані від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати); загальна сума виручки та позареалізаційних доходів; фактична сума витрат, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності. Підсумки підбиваються щомісячно, наростаючим підсумком з початку року.

    Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва.

    За результатами господарської діяльності за звітний квартал на основі даних, відображених в Книзі обліку доходів і витрат, суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, наступного за звітним, розрахунок сплати єдиного податку, акцизного збору і податку на додану вартість ( при ставці 6%), а також платіжні доручення про сплату цього податку з відміткою банку про зарахування коштів. У розрахунку сплати єдиного податку вказуються наступні дані: середньооблікова чисельність працюючих; виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору; виручка від реалізації основних фондів; сума єдиного податку; внески, нараховані на суму дивідендів; сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів; сума штрафу, самостійно нарахована платником у зв'язку з виправленням помилки.  

     Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи щомісяця перераховують суми єдиного податку до 20 числа місяця, наступного за  тим, в якому одержано виручку, на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Приклад.

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа сплачує єдиний податок за ставкою 10%. За перший квартал поточного року  сума сума доходів, отриманих від виробництва та продажу товарів становила 20 000 грн. Сума, отримана від реалізації основних фондів становила 3 000 грн, їх залишкова вартість на момент продажу – 2 000 грн. В січні платник отримав 5 000 грн. у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Сума єдиного податку підраховується так:

( 20000 + (3000 – 2000) + 5000) * 10 % = 2600 грн.

    Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження цих коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

    до Державного  бюджету  України - 20 відсотків;

    до місцевого бюджету - 23 відсотки;

    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

    

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для фізичних осіб

Ставка єдиного податку для фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності залежно від виду діяльності та місця її здійснення і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень за календарний місяць.

У разі коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки. Якщо платник єдиного податку займається підприємницькою діяльністю з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Якщо  платник  єдиного  податку  здійснює  підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі - Довідка).

    У разі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників.

    У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отримані Довідки.

    У разі втрати Довідки доплата за працівника може бути припинена лише, починаючи з наступного кварталу.

    Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім'ї) та пред'являтися працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

    Свідоцтво та Довідки, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них.

    У разі втрати Свідоцтва (Довідки) орган державної податкової служби видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України.

    Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно підлягає поверненню разом з усіма Довідками в 5-денний термін до органу державної податкової служби, який їх видав.

    У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації як  суб'єкта підприємницької діяльності) платник єдиного податку зобов'язаний подати в 5-денний термін до органу державної податкової служби письмову заяву про це, здати Свідоцтво та всі Довідки.

         Доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу у разі, якщо вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку його загальних податкових зобов'язань.

Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат, передбачену для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують податок на доходи в загальному порядку.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт особисто або надсилає поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєстрації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою - дата відправки на штампі відділення зв'язку. В звіті відображаються наступні дані: види діяльності, які здійснювались платником у звітному періоді; загальна сума доходу; кількість найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з платником податку; сума сплаченого єдиного податку за звітний квартал.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи перераховують суми єдиного податку на окремий рахунок відділень Державного казначейства України до 20 числа поточного місяця. Зверніть увагу, що вони сплачують єдиний податок ще до кінця звітного місяця, тобто авансово.

    Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

    до місцевого бюджету - 43 відсотки;

    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки).

Зверніть увагу, що при здійсненні підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг платники єдиного податку – фізичні особи не застосовують реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів та витрат.

При продажу підакцизних товарів (крім пива на розлив) фізичні особи - платники єдиного податку повинні використовувати розрахункові книжки разом з книгами обліку розрахункових операцій або, за їх бажанням, належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій.

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28648. Возникновение и развитие приказов и воеводского управления в России. Дворянские реформы второй половины XVI в. (судебная, губная, земская, военная) 13.16 KB
  Начиная с конца 15 в стали возникать новые органы госва приказы постоянно действовавшие учреждения имевшие значитно более четкую компетенцию по сравню с прежними: боярская Дума феодальные съезды. Губная избы были созданы как карательные органы коте ведали борьбой с разбойниками татями убийцами поджигателями сыском бедных на них возлагался сбор податей перепись населения ведение губной тюрьмой и др. Земская в резте были созданы органы земского самоупря из лучших людей их компетенция распрострсь только на посадских и...
28649. Борьба с Речью Посполитой и воссоединение Украины с Россией. Правовой статус Украины в составе России 12.44 KB
  Борьба с Речью Посполитой и воссоединение Украины с Россией. Правовой статус Украины в составе России. Воссоединение Украины с Россией событие во время котго Запорожское казачье Войско перешло в подданство русского Царя в 1654 г. Взаимоотношения Украины с центральным правительством во многом зависели от гетмана.
28650. Суд и судебный процесс в 15-17 вв. Зарождение и развитие розыскной системы следственного процесса 14.4 KB
  Суд и судебный процесс в 1517 вв. госво сосредоточило в своих руках судебные фции по всем важным делам что было закреплено Судебником 1497 г. Вотчинные и поместные суды постепенно теряют свое значение. Судебник Ивана III провозглет гл.
28651. Соборное Уложение 1649 г. Привилегии феодалов, право дворян на землю. Понятие преступления. Группы и виды преступлений и наказаний по Соборному уложению 14.52 KB
  Группы и виды преступлений: апротив веры богохульство нарушение порядка в церкви бгосударственные против основ государственной власти лично против царя впротив порядка управления подделка печатей фальшивомонетничество в воинские дезертирство побег с поля боя гпротив личности: убийство наиболее тяжкое слугагосподина женамужа нанесение телесных повреждений оскорбление словом делом. димущественные кража грабеж разбой епротив нравственности сводничество нарушение семейных уставов.
28652. Становление и развитие абсолютной монархии в конце XVII-XVIII вв. 13.74 KB
  правля госва при котй власть монарха не ограничена никакими учреждениями и законами. признаки: вся полнота гос. Монарх как глава госва являлся также верховным главнокомандующим вооруженных сил страны главой церкви ему принадлежала высшая законодатя испная и судебная власть. В период AM харно усиление роли госва отразившееся во внеш.
28653. Общественный строй России в начале XVIII в. Сословные реформы Петра I. Правовое положение дворянства. Расширение привилегий дворянства при преемниках Петра I. Жалованная грамота городам 1785 г. Введение подушной подати. Уничтожение холопства 14.93 KB
  Правовое положение дворянства. Расширение привилегий дворянства при преемниках Петра I. был принят Указ о подушной переписи котй закреплял привилегированное положе дворянства. Рассммый период харся консолидацией дворянства в единое сословие.
28654. Государственный строй России в начале XVIII в. Образование Российской империи. Реформы центральных органов государственного управления. Сенат. Синод. Коллегии 13.76 KB
  Реформы центральных органов государственного управления. Социальноэкое развитие рост сопротивления крестьянства тяжёлые войны диктовали необхть серьёзных реформ госго аппарат проведение котх привело к созданию централизованной системы органов управления. Претерпела изменения также система местного управления. В губерниях и провинциях было учреждено большое число различных должностных лиц ведавших отдельными вопросами управления.
28655. Реформы Петра I: военная, судебная, губернская и др 15.32 KB
  Император обозначил задачи коте возлагались на полицию: борьба с угой преступтью охрана общго порядка обеспече санитарной и пожарной безопти борьба с нищенством проституцией пьянством азартными играми контроль за соблюдением паспортного выдавались на 3 г режима и ловля беглых и беспаспортных. стало вводиться новое территориальное деление госва: Россия была разделена на 8 губерний по котм расписали все уезды и города. Во главе судебной системы стоял монарх котй решал самые важные госые дела. По его инициативе возникли...
28656. Разложение феодально-крепостнического строя и развитие буржуазных отношений в первой половине XIX в. Изменение в общественном строе 14.26 KB
  Они обладали монопольным правом на владение крепостными людьми. В разви правового положя духва необхо отметить 2 след. было предоставлено право покупать земли. о вольных хлебопашцах помещики получили право отпускать своих крестьян на волю за установленный самими помещиками выкуп.