69342

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...

Украинкский

2014-10-03

67 KB

3 чел.

Тема 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загальні положення

    З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (єдиний податок). Зверніть увагу, що цей податок запроваджений Указом Президента, а не Верховною Радою України. До того ж він не увійшов до переліку податків і зборів, визначених законом „Про систему оподаткування”.

Введення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва значно зменшило ухилення від оподаткування та сприяло легалізації тіньового сектора економіки, спростило порядок ведення суб’єктами підприємницької діяльності податкової і бухгалтерської звітності, полегшило контроль податкових органів за правильністю нарахування податків. Вибір спрощеної системи оподаткування суб’єкти малого підприємництва здійснюють самостійно. Тобто якщо вони не вибирають єдиний податок для оподаткування своїх доходів, юридичні особи сплачують податок на прибуток на загальних підставах, фізичні особи – податок на доходи фізичних осіб.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть сплачувати єдиний податок у тому випадку, якщо вони відповідають наступним вимогам:

для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи - кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів її сім'ї, за рік не  повинна перевищувати 10 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен перевищувати 500 тис. гривень;

для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності - середньооблікова чисельність працюючих не повинна у них  перевищувати за рік  50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не повинен  перевищувати 1 млн. гривень.

    Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

Не можуть перейти на сплату єдиного податку:

- суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

- довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

- суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

- юридичні особи, які здійснюють спільну діяльність;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері проведення лотерей (у тому числі державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі);

- суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які є виробниками підакцизних товарів, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з  експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів, оптовим та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів;

- суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють: видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптову, роздрібну торгівлю промисловими виробами з дорогоцінних металів, що  підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності".

  Суб'єкт малого підприємництва, який обрав спосіб оподаткування за єдиним податком, звільняється від сплати таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків. Зверніть увагу, платник єдиного податку має право добровільно зареєструватись як платник ПДВ і сплачувати його на загальних підставах;

    податку на прибуток підприємств;

    податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);

    плати (податку) за землю. Зверніть увагу, плата (податок) за землю не сплачується платником єдиного податку лише за земельні ділянки, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності;

    збору на спеціальне використання природних ресурсів;

    збору на обов'язкове соціальне страхування;

    відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

    комунального податку;

    податку на промисел;

    збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

    збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

    внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

    внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

    плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

 Для переходу до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва, який до того сплачував податки на загальних підставах, подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного кварталу за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів в поточному році. При цьому фізичні особи вказують вид діяльності, який вони планують здійснювати, оскільки саме від цього залежить розмір єдиного податку, а юридичні особи – яку ставку: 6% або 10% вони обирають. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та  звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Якщо ж платник вперше реєструється як суб’єкт підприємницької діяльності, він повинен спочатку стати на облік в податковому органі.

Платникам єдиного податку податковими органами видається Свідоцтво про право сплати єдиного податку на один календарний рік або на зазначений в заяві термін в межах календарного року протягом десяти робочих днів після отримання всіх необхідних документів або надається мотивована відмова. Якщо фізична особа хоче змінити або розширити перелік здійснюваної підприємницької діяльності, вона повинна повідомити про це податковий орган за 15 днів до початку нового кварталу. На основі її заяви вносяться зміни до Свідоцтва про сплату єдиного податку або видається нове. Після закінчення терміну дії  Свідоцтва, при ліквідації платника податку або при прийнятті останнім рішення щодо переходу до загальної системи оподаткування, такий платник має повернути Свідоцтво до органу державної податкової служби, який його видав.

    Якщо протягом терміну дії отриманого Свідоцтва відповідною місцевою радою змінюються (збільшуються чи зменшуються) ставки єдиного податку, то перерахунок сум платежів за період, за який проведена оплата, не провадиться.

Існують особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для юридичних і фізичних осіб.

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб

Ставка єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб встановлюється в розмірі 6% від  обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), якщо ПДВ такими платниками сплачується на загальних підставах, і в розмірі 10%, якщо ПДВ не сплачується. Вибір ставки платники здійснюють самостійно.

Базою оподаткування єдиного податку є сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручка від іншої реалізації. До позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації відносяться такі види  доходів: фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку   підприємств". У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від  реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Зверніть увагу, суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами. У разі виявлення у платників єдиного податку проведення бартерних угод, вони переводяться на загальну систему оподаткування з наступного звітного кварталу.

     Бухгалтерський облік та звітність здійснюються платниками єдиного податку - юридичними особами за спрощеною системою. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Якщо ж останній є платником ПДВ, він зобов’язаний вести всю податкову та бухгалтерську звітність, пов’язану зі сплатою податку на додану вартість.

В Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи у хронологічній послідовності на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді. Зокрема, в ній відображаються наступні дані: дата та номер банківського або касового документа, на основі якого здійснюється запис;  сума доходів, отриманих від виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг); різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу; суми, фактично отримані від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати); загальна сума виручки та позареалізаційних доходів; фактична сума витрат, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності. Підсумки підбиваються щомісячно, наростаючим підсумком з початку року.

    Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва.

    За результатами господарської діяльності за звітний квартал на основі даних, відображених в Книзі обліку доходів і витрат, суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, наступного за звітним, розрахунок сплати єдиного податку, акцизного збору і податку на додану вартість ( при ставці 6%), а також платіжні доручення про сплату цього податку з відміткою банку про зарахування коштів. У розрахунку сплати єдиного податку вказуються наступні дані: середньооблікова чисельність працюючих; виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору; виручка від реалізації основних фондів; сума єдиного податку; внески, нараховані на суму дивідендів; сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів; сума штрафу, самостійно нарахована платником у зв'язку з виправленням помилки.  

     Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи щомісяця перераховують суми єдиного податку до 20 числа місяця, наступного за  тим, в якому одержано виручку, на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Приклад.

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа сплачує єдиний податок за ставкою 10%. За перший квартал поточного року  сума сума доходів, отриманих від виробництва та продажу товарів становила 20 000 грн. Сума, отримана від реалізації основних фондів становила 3 000 грн, їх залишкова вартість на момент продажу – 2 000 грн. В січні платник отримав 5 000 грн. у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Сума єдиного податку підраховується так:

( 20000 + (3000 – 2000) + 5000) * 10 % = 2600 грн.

    Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження цих коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

    до Державного  бюджету  України - 20 відсотків;

    до місцевого бюджету - 23 відсотки;

    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

    

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для фізичних осіб

Ставка єдиного податку для фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності залежно від виду діяльності та місця її здійснення і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень за календарний місяць.

У разі коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності здійснює декілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки. Якщо платник єдиного податку займається підприємницькою діяльністю з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

Якщо  платник  єдиного  податку  здійснює  підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, платнику єдиного податку видається довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку (далі - Довідка).

    У разі збільшення чисельності працівників (відкриття додаткових робочих місць) протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен здійснити доплату за кожного додатково найманого працівника, з розрахунку не менш як за повний місяць з початку діяльності таких працівників, і отримати Довідки для цих працівників.

    У разі зменшення чисельності працівників протягом терміну дії отриманого Свідоцтва платник єдиного податку повинен повернути отримані Довідки.

    У разі втрати Довідки доплата за працівника може бути припинена лише, починаючи з наступного кварталу.

    Свідоцтво (Довідка) повинно знаходитися на робочому місці платника єдиного податку (найманого працівника, включаючи членів його сім'ї) та пред'являтися працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

    Свідоцтво та Довідки, видані платнику єдиного податку, не можуть бути передані іншим особам, крім зазначених у них.

    У разі втрати Свідоцтва (Довідки) орган державної податкової служби видає дублікат Свідоцтва (Довідки) на підставі письмової заяви. Видача дубліката Свідоцтва здійснюється за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України.

    Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно підлягає поверненню разом з усіма Довідками в 5-денний термін до органу державної податкової служби, який їх видав.

    У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації як  суб'єкта підприємницької діяльності) платник єдиного податку зобов'язаний подати в 5-денний термін до органу державної податкової служби письмову заяву про це, здати Свідоцтво та всі Довідки.

         Доходи платника єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу у разі, якщо вони обкладаються єдиним податком, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку його загальних податкових зобов'язань.

Для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат, передбачену для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують податок на доходи в загальному порядку.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт особисто або надсилає поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб'єкта підприємницької діяльності. При особистому поданні звіту датою подання вважається дата реєстрації його в органі державної податкової служби, а при надсиланні звіту поштою - дата відправки на штампі відділення зв'язку. В звіті відображаються наступні дані: види діяльності, які здійснювались платником у звітному періоді; загальна сума доходу; кількість найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з платником податку; сума сплаченого єдиного податку за звітний квартал.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи перераховують суми єдиного податку на окремий рахунок відділень Державного казначейства України до 20 числа поточного місяця. Зверніть увагу, що вони сплачують єдиний податок ще до кінця звітного місяця, тобто авансово.

    Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

    до місцевого бюджету - 43 відсотки;

    до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

    на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки).

Зверніть увагу, що при здійсненні підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг платники єдиного податку – фізичні особи не застосовують реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки, якщо такі суб'єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими особами книг обліку доходів та витрат.

При продажу підакцизних товарів (крім пива на розлив) фізичні особи - платники єдиного податку повинні використовувати розрахункові книжки разом з книгами обліку розрахункових операцій або, за їх бажанням, належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій.

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81499. Источники и образование одноуглеродных групп. Тетрагидрофолиевая кислота и цианкобаламин и их роль в процессах трансметилирования 168.87 KB
  Образование и использование одноуглеродных фрагментов. Ещё один источник формального и формиминофрагментов гистидин. Все образующиеся производные Н4фолата играют роль промежуточных переносчиков и служат донорами одноуглеродных фрагментов при синтезе некоторых соединений: пуриновых оснований и тимидиловой кислоты необходимых для синтеза ДНК и РНК регенерации метионина синтезе различных формиминопроизводных формиминоглицина и т. Перенос одноуглеродных фрагментов к акцептору необходим не только для синтеза ряда соединений но и для...
81500. Антивитамины фолиевой кислоты. Механизм действия сульфаниламидных препаратов 104.02 KB
  В медицинской практике в частности в онкологии нашли применение некоторые синтетические аналоги антагонисты фолиевой кислоты. Аминоптерин является наиболее активным цитостатикомантагонистом фолиевой кислоты; отличается высокой токсичностью вследствие чего показан лишь при тяжёлых формах псориаза. ПАБК необходима микроорганизмам для синтеза фолиевой кислоты которая превращается в фолиниевую кислоту участвующую в синтезе нуклеиновых кислот.
81501. Обмен фенилаланина и тирозина. Фенилкетонурия; биохимический дефект, проявление болезни, методы предупреждения, диагностика и лечение 261.77 KB
  Тирозин условно заменимая аминокислота поскольку образуется из фенилаланина. Метаболизм феиилаланина Основное количество фенилаланина расходуется по 2 путям: включается в белки; превращается в тирозин. Превращение фенилаланина в тирозин прежде всего необходимо для удаления избытка фенилаланина так как высокие концентрации его токсичны для клеток.
81502. Алкаптонурия и альбинизм: биохимические дефекты, при которых они развиваются. Нарушение синтеза дофамина, паркинсонизм 403.53 KB
  Нарушение синтеза дофамина паркинсонизм. Заболевание развивается при недостаточности дофамина в чёрной субстанции мозга. Для лечения паркинсонизма предлагаются следующие принципы: заместительная терапия препаратамипредшественниками дофамина производными ДОФА леводопа мадопар наком и др. подавление инактивации дофамина ингибиторами МАО депренил ниаламид пиразидол и др.
81503. Декарбоксилирование аминокислот. Структура биогенных аминов (гистамин, серотонин, γ-аминомасляная кислота, катехоламины). Функции биогенных аминов 239.46 KB
  Процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО2 получил название декарбоксилирования. В живых организмах открыты 4 типа декарбоксилирования аминокислот. αДекарбоксилирование характерное для тканей животных при котором от аминокислот отщепляется карбоксильная группа стоящая по соседству с αуглеродным атомом.
81504. Дезаминирование и гидроксилирование биогеных аминов (как реакции обезвреживания этих соединений) 168.64 KB
  Инактивация биогенных аминов происходит двумя путями: 1 метилированием с участием SM под действием метилтрансфераз. Таким образом могут инактивироваться различные биогенные амины но чаще всего происходит инактивация гастамина и адреналина. Так инактивация адреналина происходит путём метилирования гидроксильной группы в ортоположении . Реакция инактивации гистамина также преимущественно происходит путём метилирования 2 окислением ферментами моноаминооксидазами МАО с коферментом FD таким путем.
81505. Нуклеиновые кислоты, химический состав, строение. Первичная структура ДНК и РНК, связи, формирующие первичную структуру 107.11 KB
  Первичная структура ДНК и РНК связи формирующие первичную структуру Нуклеи́новые кисло́ты высокомолекулярные органические соединения биополимеры полинуклеотиды образованные остатками нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению передаче и реализации наследственной информации. Поскольку в нуклеотидах существует только два типа гетероциклических молекул рибоза и дезоксирибоза то и имеется лишь два вида нуклеиновых кислот дезоксирибонуклеиновая ДНК...
81506. Вторичная и третичная структура ДНК. Денатурация, ренативация ДНК. Гибридизация, видовые различия первичной структуры ДНК 108.02 KB
  Вторичная структура ДНК. В 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком была предложена модель пространственной структуры ДНК. Согласно этой модели, молекула ДНК имеет форму спирали, образованную двумя полинуклеотидными цепями, закрученными относительно друг друга и вокруг общей оси. Двойная спираль правозакрученная, полинуклеотидньхе цепи в ней антипараллельны
81507. РНК, химический состав, уровни структурной организации. Типы РНК, функции. Строение рибосомы 124.71 KB
  Первичная структура РНК - порядок чередования рибонуклеозидмонофосфатов (НМФ) в полинуклеотидной цепи. В РНК, как и в ДНК, нук-леотиды связаны между собой 3,5-фосфодиэфирными связями. Концы полинуклеотидных цепей РНК неодинаковы. На одном конце находится фосфорилированная ОН-группа