69344

ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби які є об’єктами оподаткування. Об’єктами оподаткування є: трактори колісні; сідельні тягачі...

Украинкский

2014-10-03

82.5 KB

1 чел.

Тема 10. ІНШІ ПОДАТКИ

ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи, які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби, які є об'єктами оподаткування.

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні); сідельні  тягачі; автомобілі легкові; автомобілі вантажні; мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном; яхти та судна парусні; човни моторні і катери.

Не є об'єктами оподаткування: трактори на гусеничному ходу;  мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 см3; автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні; транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на  заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; машини і механізми для сільськогосподарських робіт; яхти, судна парусні і човни спортивні.

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів встановлюються в грн. на 100 куб см об’єму циліндру двигуна для наземних видів транспорту та в грн. на 1 см довжини корпусу для водних видів транспорту. Ставки диференційовані в залежності від виду транспортного засобу, від обєму циліндрів двигуна – для легкових і вантажних  автомобілів, та довжини корпусу – для водного транспорту.

Від сплати податку звільняються:

    а) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, ветерани війни, інваліди - щодо одного легкового автомобіля (з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см) або одного мотоцикла (з об'ємом циліндрів двигуна до 650 куб. см) чи одного човна моторного або катера  (з довжиною  корпусу  до 7,5 м);

б) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

в) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легковий або вантажний автомобіль, вироблений в країнах СНД і поставлений на облік в Україні до 1990 року включно щодо одного з указаних автомобілів.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

    фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд. Якщо транспортні засоби придбано у другому півріччі, то фізична особа сплачує податок в половинному розмірі встановленої суми. За транспортні засоби, зняті фізичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані), здійснюється перерахунок податку у разі його сплати за періоди, які не настали. Розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією), починаючи з наступного періоду за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації (перереєстровано);

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

    За транспортні засоби, зняті юридичними особами протягом року з реєстрації (перереєстровані) розмір податку перераховується перед зняттям їх з реєстрації (перереєстрацією) по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засіб знято   з  реєстрації  (перереєстровано).

У разі викрадення транспортного засобу податок його власником не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується відповідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

Фізичні особи  -  платники  податку  зобов'язані  пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

    Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року. Останні подають розрахунки суми податку до державної податкової інспекції за місцем свого знаходження та  за  місцем постійного базування  транспортних  засобів, але не пізніше 60 днів після закінчення звітного року.

У Розрахунку  суми  податку  з  власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів наводяться слідучі дані: код транспортного засобу за Гармонізованою системою опису та кодування товарів; назва марки та модель транспортного засобу; об'єм циліндрів двигуна в розрізі кожної марки і моделі транспортного засобу, потужність електродвигуна і довжина плавзасобу; дані про кількість однорідних транспортних засобів у розрізі марок і моделей; ставки податку; сума нарахованого податку окремо за кожним наземним та водним транспортним засобом; код пільги, за якою повністю або частково звільняється від сплати податку транспортний засіб; сума пільг, наданих за транспортними засобами; загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік. Сума податку, що підлягає сплаті округлюється і розбивається платником на чотири рівні частини і відображається платником податку в Розрахунку за поквартальними термінами сплати.

Приклад.

Станом на 1 січня поточного року підприємство має на балансі 2 транспортних засоби:

  •  легковий автомобіль Лада – об’єм потужності двигуна 1570 куб. см;
  •   вантажний автомобіль Камаз – об’єм потужності двигуна 10850 куб. см.

Ставка податку по автомобілю Лада становить 5 грн. за 100 куб см об’єму потужності двигуна, ставка податку по автомобілю Камаз становить 20 грн.  за 100 куб см об’єму потужності двигуна.

Річна сума податку з власників транспортних засобів підраховується так:

1570 : 100 * 5 + 10850 : 100 * 20 = 2249 грн.

Сума податку, що буде сплачуватись кожного кварталу:

2249 * 25 % = 562 грн.

ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ

Метою введення цього податку в Україні було поповнення доходів місцевих бюджетів за рахунок оподаткування таких доходів  фізичних осіб, які, як правило не оподатковуються іншими видами податків, оскільки податковим органам важко  проконтролювати  їх сплату. Платниками податку на промисел є  виключно фізичні особи, незалежно від громадянства та постійного місцепроживання, які не зареєстровані як суб’єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більш як 4 рази протягом календарного  року,  продаж  виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.

Об’єктом оподаткування є сумарна вартість товарів, які належать до продажу за ринковими цінами. Відповідні дані зазначаються  громадянином  у  декларації, поданій до державної податкової інспекції за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні, - за місцем продажу товарів.

Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці, продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються  один  раз протягом року.     

Якщо товари підлягають продажу протягом 3 календарних  днів, ставка податку становить 10% їх вартості. При збільшенні  терміну продажу до 7 днів ставка податку  подвоюється.  Сума  податку  на промисел не може бути меншою за розмір одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання  одноразового патенту на торгівлю. На громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених в деклараціях, накладаються адміністративні штрафи в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян.  

У разі, коли продаж товарів  здійснюється протягом календарного року більш як 4  рази,  ці  громадяни повинні зареєструватись як суб’єкти підприємницької діяльності та сплачувати відповідні податки.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Особливістю цих доходів є те, що місцеві органи влади мають більше повноважень щодо їх встановлення і стягнення, ніж по інших податках і обов’язкових  платежах,  хоча  перелік цих податків і максимальний розмір ставок регулюється на  загальнодержавному рівні. Так, органи місцевого  самоврядування  самостійно встановлюють порядок і строки сплати місцевих податків і зборів, мають право вводити пільгові ставки,  повністю  скасовувати  окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати окремі  категорії платників, надавати відстрочки у сплаті цих платежів.

Місцеві податки і збори мають неоднакове бюджетне значення. Найбільша частка від загальної  суми місцевих податків і зборів припадає на ринковий збір (57%), комунальний податок (28 %), збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі (6%) та податок з реклами (4%), а найменша (0,13%) – на збори за видачу ордера на квартиру, за участь та виграші на іподромі, за право проведення місцевих аукціонів тощо.

Зверніть увагу, що до валових витрат суб’єктів підприємницької діяльності дозволено відносити слідуючі місцеві податки і збори: податок з реклами; комунальний податок; ринковий збір; збір за право використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезйомок; збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. Сплата по всіх інших місцевих зборах відноситься за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні платника податку на прибуток підприємств.

Розглянемо основні елементи, які встановлюються на загальнодержавному рівні щодо порядку стягнення місцевих податків і зборів.   

Комунальний податок. Платниками комунального податку  є  всі юридичні особи за винятком бюджетних і планово-дотаційних установ та організацій, сільськогосподарських підприємств.

Об’єктом оподаткування є фонд заробітної плати. Ставка комунального податку не повинна  перевищувати  10  відсотків  річного фонду заробітної плати, обчисленого виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Для обчислення комунального податку необхідно визначити середньооблікову   чисельність   штатних   працівників облікового  складу. Середньооблікова  чисельність  працівників  за   звітний місяць обчислюється шляхом підсумовування чисельності штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 (для лютого - по 28 або 29 число), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. Для визначення фонду заробітної плати, яка є базою для застосування ставки комунального податку, середньооблікову   чисельність   штатних   працівників облікового  складу перемножують на неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари.

    Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для  юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщення та виду продукції (товару).

    Ринковий збір справляється працівниками ринку до початку реалізації продукції.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

    Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального розміщення та виду продукції.

    Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день - за одноразову торгівлю.

    Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово.

Збір за парковку автотранспорту. Платниками збору за парковку автотранспорту є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

    Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з розрахунку за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка - у відведених місцях.

    Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов'язані з видачею документа, що дає право на заселення квартири.

    Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не повинен перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час оформлення ордера на квартиру. Збір сплачується через установи банків до одержання ордера. Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру здійснюється органами з обліку та розподілу житла.

Збір з власників собак. Платниками збору з власників собак є громадяни - власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартирах.

    Збір з власників собак справляється за кожний рік органами житлово-комунального господарства. Його граничний розмір за кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час нарахування збору.

Курортний збір.Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну місцевість.

    Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Від сплати курортного збору звільняються:

    діти віком до 16 років;

    інваліди та особи, що їх супроводжують;

    учасники Великої Вітчизняної війни;

    воїни-інтернаціоналісти;

    учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

    особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

    особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

    особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

    чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

    Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового проживання не пізніш як у триденний термін від дня прибуття:

адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих;

квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб (крім прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на поселення в будинки (квартири), що належать громадянам на праві власності.

    З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без направлення квартирно-посередницьких організацій, а також з осіб (крім тих, що здійснюють подорож за маршрутними книжками), які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, визначеному Радами народних депутатів, що встановлюють цей збір.

Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру.

    Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Збір справляється адміністрацією іподромів до початку змагань.

Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 6 відсотків від суми виграшу.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 5 відсотків від суми цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іподромів з учасника гри під час придбання ним квитка на участь у грі.

Податок з реклами. Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни. Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу: на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

    Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на тривалий час. Його сума сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

Збір за право на використання місцевої символіки справляється з юридичних осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста або іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) видається відповідними органами місцевого самоврядування.

    Граничний розмір збору за право на використання місцевої символіки не повинен перевищувати:

- з юридичних осіб - 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки;

- з громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комерційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні організації, які проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної виконавчої влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок тощо).

    Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і телезйомок не повинен перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів.

Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Платниками збору за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Граничний розмір збору не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея (але не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з кожного учасника).

   Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного розпродажу        справляється за три дні до їх проведення. Збір за право на проведення лотерей справляється під час одержання дозволу на випуск лотереї.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11110. Представительство. Доверенность 158 KB
  Курсовая работа по гражданскому праву На тему: Представительство. Доверенность Оглавление [1] Глава 1 понятие значение института представительства...
11111. Рентные договоры: понятие, правовая природа, виды 176 KB
  История, правовая природа и понятие рентных договоров. Правовая природа рентных договоров. Понятие, предмет и форма заключения договора ренты. Противоречивость конструкции договора ренты. Исполнение обязанности по передаче имущества
11112. Граждане как субъекты гражданского права 184 KB
  По дисциплине: Гражданское право На тему: Граждане как субъекты гражданского права Оглавление [1] По дисциплине: Гражданское право [2] Оглавление [3] Глава 1 Понятие...
11113. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Виды налоговых правонарушений, влекущих ответственность 217 KB
  Меняются ставки налогов, объекты налогообложения, отменяются одни льготы и вводятся новые, уточняются источники уплаты налогов. Но проблема правонарушений в области уплаты налогов и сборов всегда останется актуальной. С этой проблемой не справились даже развитые цивилизованные государства.
11114. Сроки в гражданском праве 166 KB
  Курсовая работа по дисциплине: гражданское право тема: Сроки в гражданском праве Введение. Актуальность избранной темы обуславливается тем что своевременное осуществление и защита нарушенных прав способствует достижению той цели которую субъекты пресл...
11115. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Прекращение жилищных правоотношений. Выселение Введение. Конституция Российской Федерации ст. 40 провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище....
11116. Понятие и метод гражданско-процессуального права 52 KB
  РЕФЕРАТ по гражданскому процессу на тему: Понятие и метод гражданско-процессуального права Гражданский процесс представляет собой установленную законом форму защиты права в судах общей юрисдикции. Процесс есть упорядоченное но...
11117. Субъекты жилищных правоотношений 80 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Субъекты жилищных правоотношений Введение Субъекты правоотношений это лица участвующие в этих правоотношениях. Субъектами жилищных отношений являются граждане юридич
11118. Удостоверение сделок 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: нотариат на тему: Удостоверение сделок Введение В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Нотариат обеспечивает эту помощ...