69361

Інформаційні системи фондового ринку

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Учасниками фондового ринку є: емітенти цінних паперів юридичні й у деяких випадках передбачених законодавством фізичні особи що від свого імені випускають цінні папери і зобов’язуються виконувати обов’язки що випливають з умов їхнього випуску.

Украинкский

2014-10-03

104 KB

15 чел.

Тема 14. Інформаційні системи фондового ринку.

1. Основні поняття й  характеристики фондового ринку.

2.Функції та АРМи інформаційних систем з  обліку прав власності на цінні папери.

3.Функції та АРМи інформаційної системи біржової торгівлі

4.Функції та АРМи інформаційні системи позабіржової торгівлі „організованого” ринку

5.Функції та АРМи інформаційних системи  торговців цінними паперами.

6.Функції інформаційної системи  торговців цінними паперами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. Основні поняття й  характеристики фондового ринку.

Структура фондового ринку.

Фондовий ринок складається з наступних компонентів:

 •  суб'єкти ринку;
 •  власне ринок (біржовий, позабіржовий );
 •  органи державного регулювання й нагляду (Комісія з цінним паперам, Центральний банк, Мінфін і т.д.);
 •  саморегулівні  організації  (об'єднання  професійних учасників ринку цінних паперів, що виконують  установлені регулюючі функції, наприклад, НАСД (США) і т.п.).

Учасниками фондового ринку є:

емітенти цінних паперів - юридичні й у деяких випадках, передбачених законодавством, фізичні особи, що від свого імені випускають цінні папери і зобов'язуються виконувати обов'язки, що випливають з умов їхнього випуску.

інвестори - фізичні і юридичні особи, у тому числі інституціональні інвестори (інвестиційні фонди, довірчі суспільства, пенсійні фонди, страхові компанії і т.п.), що мають вільні засоби і хочуть укласти їх у цінні папери з метою одержання від вкладених засобів доходу (відсотків) чи з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів;

посередники - юридичні особи, діяльність яких тісно зв'язана з наданням професійних послуг щодо опосередкування діяльності на фондовому ринку емітентів і інвесторів.

Інфраструктура ринку:

    а) правова

Правову основу українського ФР складають:

1) Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» №1201-XII від 18.06.91р.

2)Закон  України „Про державне регулювання ринку цінних паперів  в Україні”  від 30.10.96 №448/96-ВР;

3)„Закон  України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»  від 10.12.97 №710/97-ВР.

4) Постанові Верховної Ради України “Про концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України”. (від 22 вересня 1995 року).

Та інші

    б) інформаційна 

 1.  інформаційні агенції.

Список світових інформаційних агентств очолюють усім відомі

 •   Reuters http://www.reuters.com/,
 •  Tenfore,
 •  Dow Jones Telerate,http://www.telerate.com/
 •  Bloomberg. http://www.bloomberg.com/

Надання інформації через Internet відбувається  через програмно-апаратні комплекси, що працюють через приватні мережі. Коло споживачів таких інформаційних послуг як правило, досить великі банки і фінансові структури.

 1.  електронні Служби новин
 2.  періодичні видань.
 3.  Рейтинговіх агенції
 4.  Консалтингові агенцій.
 5.  Інформаційно –пошукові системи

ІПС "Фаворит" має такі бази:
      - підприємства-емітенти;
      - підприємства-боржники Пенсійного фонду;
      - оператори фондового ринку;
      - торги та доходи по акціям;
      - котирування акцій;
      - реєстратори ЦП;
      - фінансово-економічні показники;
      - нормативні документи та новини фондового ринку.
 Інформаційна система Приватизація OnLine
База даних по приватизації на Україні, аукціони, біржові торги, позабіржові котирування.

Система WallStreet
Котирування векселів і акцій, новини фондового ринку, аналітичні огляди, відповіді на питання, що часто задаються.

Центр суспільної інформації ДКЦПФР
Сервер, присвячений ринку цінних паперів в Україні. Інформація про учасників ринку, методичні й освітні матеріали.

    в) депозитарна і розрахунково-клірингова  мережа (для  державних і приватних паперів часто існують  роздільні  депозитарно- клірингові системи),

    д) реєстраційна мережа.

   Професійна діяльність на  фондовому  ринку  підрозділяється на наступні види:

* Перерозподіл грошових ресурсів і фінансове посередництво:

  - брокерська діяльність,

  - дилерська діяльність,

  - діяльність по організації торгівлі цінними паперами.

* Організаційно-технічне обслуговування операцій з коштовними паперами

  - депозитарна діяльність,

  - консультаційна діяльність,

  - діяльність по веденню й збереженню реєстру акціонерів,

  - розрахунково-клірингова діяльність по цінних паперах,

  - розрахунково-клірингова  діяльність  по коштах

    (у зв'язку з операціями з цінними паперами).

Оборот цінних паперів може забезпечуватися системами:

 •  Системою біржової торгівлі цінними паперами;
 •  Системою позабіржової торгівлі цінними паперами;
 •  Системою  депозитарію цінних паперів;
 •  Системою заліку вимог (клірингу)

Для надання процесу грошового клірингу і виконання угод щодо цінних паперів, державного контролю й безпеки, кліринговим (розрахунковим) банком у системі Національного депозитарію може виступати Національний банк України й уповноважені їм установи банківської системи.

2.Функції та АРМи інформаційних систем з  обліку прав власності на цінні папери.

В системах обліку прав власності на цінні папери можна виділити такі загальні функції :

1)початкове формування реєстру або частини реєстру, яке включає облік емісії цінних паперів та облік  первинного розміщення акцій;

2)корегування інформації про випуск цінних паперів, внаслідок глобальних  або корпоративних операцій над випуском цінних  паперів,

3)ведення лицевих рахунків та/або  рахунків депо, яке включає облік лицевих рахунків акціонерів, облік заставоутримувачів та номінальних утримувачів цінних паперів, реєстрацію переходу права власності на цінні папери,

4)облік операцій з покупки цінних паперів, облік операцій з продажу цінних паперів;

5)формування вихідних даних щодо підтвердженню прав власності, а саме формування    виписки з реєстру для акціонера або рахунку –депо інвестора, 6)формування реєстру акціонерів для проведення загальних зборів,

6)нарахування дивідендів,

7) формування звітності для контролюючих органів

Облік прав власності на цінні   папери  ведеться: реєстраторами і депозитаріями.

Реєстратор – це   юридична   особа,   суб'єкт  підприємницької діяльності, яка одержала у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Функції інформаційної системи реєстраторської діяльності

1)початкове формування системи реєстру за  результатами  випуску  іменних  цінних паперів

2) приймання системи реєстру  від попереднього реєстроутримувача;

3)ведення системи реєстру, а саме  відкриття, ведення та закриття емісійного рахунка, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

Ведення системи реєстру передбачає:

3.1 внесення в систему реєстру змін в зв'язку з переходом права власності  на  іменні  цінні  папери,  обтяженням  цінних  паперів зобов'язаннями, переведенням цінних паперів  на  (з)  рахунки(-ів) номінальних утримувачів, на (з) особового рахунка емітента;

3.2 внесення  змін  відносно  емітента,  зареєстрованих   осіб, уповноважених ними осіб;

3.3 внесення змін до системи  реєстру  на  підставі  здійснення емітентом корпоративних операцій;

3.4.внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб;

4) облік та оброблення  запитів,  що стосуються інформації системи реєстру, та надання відповідей на них;

4.1. зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру;

4.2. надання інформації, що міститься в системі реєстру;

4.3. ведення облікових журналів, що входять до системи реєстру;

4.4 облік  документів,  які  є  підставою  для  формування   та внесення змін до системи реєстру;

4.5 надання інформації, що міститься в системі реєстру;

4.6.формування зареєстрованим  особам  виписок  з   реєстру   щодо належних їм цінних паперів;

5) облік виданих,  погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів;

6) облік осіб, зареєстрованих в системі реєстру;

7) складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку;

8) порівняння кількості цінних паперів,  розміщених емітентом, що   обліковуються  на  емісійному  рахунку,  з  кількістю  цінних паперів,  що  обліковуються  на  особових  рахунках  емітента   та зареєстрованих осіб;

9) формування для  направлення  повідомлення власникам іменних цінних паперів та  номінальним  утримувачам  щодо  скликання  зборів акціонерного  товариства;

10) підготовку   системи   реєстру    для    передачі    іншому реєстроутримувачу.

11)     ведення обліку нарахованих доходів по цінних паперах організацію  забезпечення  виплати  доходів  зареєстрованим особам

12) формування звітності  щодо  діяльності  реєстроутримувачів,;

Функції реєстратора з виконується у складі таких АРМів:

 •  Реєстратора документів,
 •  Адміністратора,
 •  Оператора,
 •  Бухгалтерії.

 Депозитарій цінних  паперів   - це  юридична особа,  яка провадить  виключно  депозитарну  діяльність  та  може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Депозитарна система України складається з двох рівнів:

 •  нижній рівень - це зберігачі,  які ведуть  рахунки  власників цінних паперів;
 •  верхній рівень - це Національний депозитарій України   і  депозитарії,  що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг  і  розрахунки  за  угодами  щодо цінних паперів.

Обслуговування обігу державних цінних паперів,  у тому  числі депозитарну  діяльність  щодо  цих паперів,  здійснює Національний банк України.  Особливості здійснення  депозитарної  діяльності  з державними цінними  паперами  встановлюються  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно  з  Національним  банком України.    

     Загальні функції інформаційної системи депозитарної діяльності

 1.  зберігання цінних  паперів  у документарній та бездокументарній формі
 2.  відкриття та ведення рахунків у цінних паперах,
 3.   обслуговування операцій на цих рахунках:
  1.      клірингові операції
  2.  розрахунки за угодами щодо цінних паперів
 4.   обслуговування операцій  емітента  щодо  випущених ним цінних паперів.

   Особливі  функції    Національного   депозитарію:

1)стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм;      

2)стандартизація документообігу   щодо   операцій   з   цінними паперами  і  нумерація  (кодифікація) цінних паперів,  випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;      

3)встановлення відносин  і  налагодження  постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн,  укладання як  двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини  для  обслуговування  міжнародних   операцій  з  цінними паперами.

Функції інформаційної системи депозитаріїв, що здійснюють діяльність з збереження та обслуговування угод з цінними паперами:

 1.  Автоматизоване ведення узагальнених рахунків в ЦП Зберігачів та рахунків емітентів на рівні Депозитарію;
 2.  Автоматизоване ведення рахунків в ЦП депонентів Зберігачів - юридичних та  фізичних осіб; (Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. )

 1.  Відповідальне зберігання цінних паперів у документарній та бездокументарній формах.
  1.  Знерухомлення цінних паперів і подальше обслуговування угод з ними та операцій емітента.
 2.  Автоматизоване виконання депозитарних операцій - адміністративних, облікових, інформаційних, глобальних на рівнях Депозитарію та Зберігачів.
  1.  Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
  2.  Обслуговування обігу цінних паперів у бездокументарній формі.
  3.  Обслуговування механізмів позички і застави цінних паперів, прийнятих на обслуговування.
 3.  Автоматизоване виконання клірингу і розрахунки за угодами з цінними паперами.
  1.  Здійснення операцій, що підтримують процедури клірингу та розрахунків по цінних паперах
  2.  Здійснення операцій  клірингу по грошових розрахунках в зв’язку з обслуговуванням операцій на фондових біржах та у торговельно-інформаційних системах.
  3.  Здійснення реальної поставки чи переміщення з рахунку у цінних паперах проти одночасної оплати коштів відповідно до розпоряджень клієнтів або інформації від фондової біржі або торговельно-інформаційної системи.
 4.  Розрахунок та виплата дивідендів
  1.  Здійснення операцій щодо одержання від емітентів на свій рахунок доходів з цінних паперів (дивідендів, процентних виплат, виплат з погашення тощо)
  2.  Перерахування отриманих сум ((дивідендів, процентних виплат, виплат з погашення)  зберігачам.
  3.  Розподіл сум доходів за рахунками.
 5.  Формування звітності
 6.  Забезпечення системи захисту інформації, що передається між учасниками СЕР у вигляді електронних документів по каналам передачи даних.

Додаткові функції

 •  Здійснення функцій номінального утримувача в реєстрі власників іменних цінних паперів, депонованих у депозитарії.
 •  Встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн на підставі одно- та/або багатосторонніх угод з метою обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами.
 •  Надання інформаційно-консультативних послуг з питань депозитарної діяльності.

Технологія обробки інформації організована за  принципом формування послідовності операційних  днів та  перевірки балансів по ЦП Зберігачів із станом узагальнених рахунків цих  Зберігачів в Депозитарії наприкінці кожного операційного дня.

АІС депозитарної діяльності у загальному випадку складається з

 1.  АРМів, що обслуговують  Операційний день депозитарію
  1.  АРМу „Зберігач”,  
  2.  відповідного АРМ на рівні депозитарію,
  3.  електронної пошти  Депозитарію
 2.  АРМ завідуючого  фінансової служби,
 3.  АРМ бухгалтера,
 4.  АРМ операціоніста в бек-офісі.

3.Функції та АРМи інформаційної системи біржової торгівлі

Біржа являє собою ринок позичкових капіталів, на якому відбувається торгівля цінними паперами - акціями, облігаціями, паями і т.п.,

Основна роль фондової біржі полягає в обслуговуванні руху грошових капіталів, що опосередковує розподіл і перерозподіл національного доходу як у цілому в народному господарстві, так і між соціальними групами, галузями і сферами економіки.

Фондова біржа виконує наступні функції:

- мобілізацію і концентрацію тимчасово вільних грошових нагромаджень і заощаджень шляхом продажу цінних паперів біржовим посередникам на первинному і вторинному фондових ринках;

- кредитування і фінансування держави і приватного сектора шляхом покупки їхніх цінних паперів на первинному ринку і

перепродажу на вторинному, а також кредитування і фінансування біржових спекулянтів шляхом здійснення угод на вторинному ринку;

- концентрацію операцій з цінними паперами, установлення на них цін, що відбивають рівень і співвідношення попиту та пропозиції.

Інформаційна система біржової діяльності виконує такі функції.

1) виконання операцій передторгівельного етапу проходить:

1.1 вирішення питань зв'язаних з : допуском підприємств і фізичних осіб до торгівлі на біржі,

1.2 допуск цінних паперів до офіційного котирування (лістинг);

1.3 публікація  результатів лістингу в бюлетенях біржі та відображаються на інформаційних серверах бірж.

1.4)формування та  накопичення всієї  інформації, що передує біржовому процесу

1.5)приймання  та накопичування замовлень на здійснення операцій з ЦП.

1.6) формування підтвердження брокеру шляхом виводу замовлення на його терміналі або передачі повідомлення про проходження замовлення.    (характерне для електронних бірж)

1.7) отримання даних щодо  наявності грошових засобів на рахунку брокера-покупця та наявність цінних паперів на рахунку-депо у брокера - продавця.

2) проведення торговельної сесії.

2.1) реєстрація біржової угоди  

2.2) визначення єдиного середнього біржового курсу, по якому може бути виконана більшість поданих замовлень;

2.3) фіксація курсів, по яких були фактично укладені угоди (у цьому випадку публікують або всі зміни курсів, або тільки крайні їхні відхилення, тобто  вищий і нижчий курси, по яких фактично були укладені угоди).

2.4) визначення позиції учасників щодо грошових коштів та цінних паперів підчас торгової сесії;

3) виконання операцій щодо проведення розрахункових операцій

         3.1) відображаються результати здійснення угоди.

         3.2) проведення оптимізації виконання угод між учасниками (покупцями й продавцями)

         3.3) залік зобов’язань учасників торгів

3.4) оформлення угод,

3.5) здійснення розрахунково- клірингових операцій, тобто „реалізація поставки проти платежу”

4) виконання операцій заключного етапу:

4.1)формування формуються звітів за зареєстрованими угодами:

4.2) формування формуються звітів за здійсненними угодами, за зареєстрованими угодами, звіт про наявність та видатки коштів учасників і т.д.

4.3)видача інформації для трейдерів

5)Формування звітності для контролюючих органів.

Здійснення угод із цінними та підтримка технологічних етапів забезпечується рядом функціональних підсистем:

До складу біржовій торгової системи УФБ входять:

        АРМ Адміністратора системи, (Офіцера охорони. )

        АРМ брокера,

        Віддалені робочі місця трейдерів (в системах електронних бірж)

АРМ маркетмейкера,

Інформаційна підсистема

4.Функції та АРМи інформаційні системи позабіржової торгівлі „організованого” ринку

Позабіржовий ринок може бути у різній мірі упорядкованим. Це може бути і „неорганізований” контакт покупця і продавця., і використання таких сучасних досягнень в сфері інформаційних систем , як електронні торгові інформаційні систем, що є прикладом „організованого” позабіржового ринку.

Сучасні інформаційні технології позабіржової торгівлі  дозволяють учасникам торгувати зі свого робочого місця, надають єдині по своєму характеру послуги, необхідні для здійснення торгівлі, з’єднують учасників торгів за посередництвом комп’ютерних мереж.

До основні функції інформаційної системи позабіржової торгівлі відносять :

1) допуск цінних паперів до офіційного котирування (лістинг);

2) забезпечення моніторингу ринку в режимі реального часу,

2) надання інформації щодо  переліку  цінних папери, що допущені на торги, інформації про емітентів,

3)надання інформації  щодо котирування цінних паперів фінансових інструментів у реальному часі,

4)надання глибокої і повної інформації щодо  стану ринку,

5)забезпечення аналізу ринку за рахунок додаткової інформації про замовлення маркет-мейкеров на ринку, одержання інформації щодо руху цін акцій у вигляді графіків, інформації про стан основних фондових індексів, додаткової інформації,

6)надання інформації про стан торгового рахунка,

7) проведення обліку всіх угод, ордерів, позицій, прибутків, збитків в автоматичному режимі.

8) забезпечення проведення  переговорів між учасниками торгів на екранах дисплеїв у режимі реального часу,

9)фіксування угоди, здійснення торговельної операції,

7)формування повідомлень для  розрахунково-клірингової та  депозитарної системи , та реєстраторів.

Інформаційних система ТІС поділяється на серверну систему та робоче місце учасника ТІС

Розглянемо ТІС на прикладі ПФТС

 •  Інформаційні підсистеми: „ПФТС-інформ” і „ПФТС On-line”;
  •  Торгівельні підсистеми

„Ринку замовлень”,

„ПФТС Аукціон”,

„ПФТС Вексель”,

„ПФТС Банк”.

6.Функції та АРМи інформаційних системи  торговців цінними паперами.

Торговець  цінними паперами – це вважається юридична особа, яка отримала дозвіл на здійснення діяльності по випуску та обігу ЦП як виключної.

Основними функції інформаційної системи  торговців цінними паперами є :

1)документальне оформлення угод по цінним паперам,  

2) проведення аналізу стану ринку, руху цінних паперів з використання технічного та фундаментального аналізу.

5)забезпечення зв'язку з біржею цінних паперів

6)встановлення постійного зв’язку з  позабіржовими торгівельними системами,

7)  організація роботи з цінними паперами клієнтів на біржі,  

8) забезпечення  передачі замовлень брокеру.

9) фіксування операцій щодо  купівлі-продажу цінних паперів клієнтів, а також власних операцій компанії на торгах біржі

2)облік виконання зобов'язань компанії по угодам з клієнтами,

контроль та  регулювання процесів укладання та виконання договорів;

3)  формування звітів про рух грошових коштів та цінних паперів компанії та клієнтів,

4) формування звітності для керівництва та для клієнтів,  

формування та надання звітності для контролюючих органів,  

8) проведення аналіз діяльності компанії з управління портфелем цінних паперів.

формування та видача регламентованої звітності,

формування інформації за запитами фахівців компанії;

Автоматизована система торговців цінними паперами можуть складатися з таких АРМ:

завідуючого фінансовою службою,

операціоніста бек-офісу,

АРМ бухгалтеру ,

системи, що дозволяють отримувати інформації з бірж та позабіржових систем.

АРМ - бухгалтер – виконує операції по перевірці і оформленню операції руху ЦП,  розрахунок податків.

АРМ “Аналітик”  проводить  аналіз  фінансової звітності, допомогає виробити стратегію по роботі на біржі, здійснює аналіз та управління портфелем ЦП.

6.Функції інформаційної системи  торговців цінними паперами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державне регулювання  ринку  цінних  паперів   - це   здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за  ринком  цінних  паперів  та   їх   похідних   та   запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. Державне регулювання  ринку  цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Інформаційна система ДКЦПФР повинна забезпечувати:

 1.  облік та  контроль та випуском та обігу цінних паперів в Україні;
 2.  облік виданих дозволів на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;
 3.  облік  учасників ринку цінних паперів, а саме

3.1)    облік даних про  державну  реєстрацію фондових бірж та  позабіржових  торговельно-інформаційних  систем,

3.2)облік даних про  державну  реєстрацію   саморегулівних організацій, що створюються  особами,  які  здійснюють  професійну діяльність на ринку цінних паперів;

3.3) облік підготовки   фахівців   з   питань фондового ринку, облік та аналіз звітності учасників фондового ринку.

 1.  Отримання , перевірку, накопичення уніфікованої та специфічної звітність, що надходить від суб'єктів фондового ринку: емітентів, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, торговців цінними паперами .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79007. Особенности научного знания. Наука и другие формы миропостижения (философия, искусство, религия) 48.5 KB
  Ответ на вопрос о том что исследуется раскрывает природу предмета науки а ответ на вопрос о том как осуществляется исследование раскрывает метод исследования. Философия же в отличие от науки выносит универсальные суждения и стремится открыть законы всего мирового целого. В отличие от науки ценностная компонента знания неустранима из философии. Это с одной стороны натурфилософия как попытка строить универсальные картины мира без опоры на данные науки а с другой позитивизм призывающий философию отказаться от обсуждения...
79008. Роль науки в образовании и формировании современного человека 30.5 KB
  Роль науки в образовании распространяется на все компоненты образовательного процесса цели средства результаты принципы формы и методы. Образовательный процесс выступает в качестве исходной территории на которой происходит встреча индивида и науки а также его подготовка к жизнедеятельности в данном обществе формирование зрелой личности. В этой связи достаточно часты обращения к античной идее пайдейя обозначающей процесс формирования индивида включающий в себя три составляющие: воспитанность образованность и культура....
79009. Структура эмпирического и теоретического знания 47 KB
  Теоретический уровень научного познания как и эмпирический имеет ряд подуровней среди которых можно выделить следующие по степени общности: а аксиомы теоретические законы; б частные теоретические законы описывающие структуру свойства и поведение идеализированных объектов; в частные единичные высказывания утверждающие нечто о конкретных во времени и пространстве состояниях свойствах и отношениях некоторых идеализированных объектов Абстрагирование и идеализация начало теоретического познания. Научные законы регулярные...
79010. Эксперимент и наблюдение 38.5 KB
  Наблюдение и эксперимент в научном познании виды эксперимента. Существуют три основных метода опосредственного получения нового знания операциональный экспериментальный и логикоматематический. Эмпирическая процедура может выступать как средство выявления точного и однозначного физического смысла тех или иных ключевых понятий для чего в их определения должен входить метод позволяющий в каждом конкретном случае на основе эксперимента решить правильно ли применение этого понятия в данной познавательной ситуации или нет. При...
79011. Гипотеза и теория 29.5 KB
  К числу основных из них относятся проблема гипотеза теория и закон выступающие вместе с тем как формы узловые моменты построения и развития знания на теоретическом его уровне. Гипотеза научное допущение или предположение истинное значение которого не определено. Гипотеза это предположение о существовании какойто вещи явления свойства связи отношения и т. Научная гипотеза должна отвечать ряду требований главные из которых: соответствие фактам которые эта гипотеза собирается объяснить; внутренняя непротиворечивость; проверяемость;...
79012. Идеалы и нормы науки. Мотивация научной деятельности 37 KB
  Историческая изменчивость идеалов и норм рождает потребность их разумного объяснения и применения. Внутренний мотив это познавательная потребность информация заключенная в объекте на который направлено внимание человека. Познавательная потребность характеризуется следующими основными критериями: интенсивное стремление субъекта к знанию и к познавательной деятельности на основании чего избирается его направленность; активный поиск ожидание информации; формулирование вопросов задач и проблемных ситуаций; ...
79014. Проблема классификации наук 54.5 KB
  Проблема классификации наук. Науки: гуманитарные естественные точные математические экономические макроэкономика логика психология. В конечном счете все проблемы по классификации наук проявляются как невозможность совершить упомянутую классификацию без нарушения логических правил: требования одного основания и правило запрещающее членам деления иметь общий элемент. проблемы в качестве своего источника имеют трудность отыскания такого единого основания деления которое было бы существенным признаком для любой науки Наука как целостное...