69439

Код Шеннона-Фано

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Основной принцип положенный в основу кодирования по методу ШеннонаФано заключается в том что при выборе каждой цифры кодовой комбинации следует стремится к тому чтобы содержащееся в ней количество информации было наибольшим т. Сообщениям имеющим большую вероятность...

Русский

2014-10-04

64.5 KB

11 чел.

Министерство науки и образования Украины

Университет развития человека «Украина»

Отчет по лабораторной работе
Дисциплина Теория информации и кодирования
Тема: Код Шеннона-Фано

Принял: Вишталь

Выполнил:
студент 3  курса гр.КС-31
Гребинь Д. А.

Киев 2005

Лабораторная работа № 7

Тема: Код Шеннона-Фано

Цель: Изучить Код Шеннона-Фано, выяснить особенности его построения и применения

Краткие теоретические сведения.

Основной принцип, положенный в основу кодирования по методу Шеннона-Фано, заключается в том, что при выборе каждой цифры кодовой комбинации следует стремится к тому, чтобы содержащееся в ней количество информации было наибольшим, т.е. чтобы независимо от значений всех предыдущих цифр эта цифра принимала оба возможных для нее значения ( 0 или 1 ) по возможности с однаковой вероятностью. Разумеется, количество цифр в различных обозначениях при этом различно, т.е. данный код является неравномерным. Сообщениям, имеющим большую вероятность, соответствуют короткие кодовые комбинации, имеющие меньшую вероятность – более длинные кодовые комбинации.

Кодовые комбинации строятся следующим образом:

  1.  Сообщения и их вероятности записываются в таблицу и сортируются по убыванию по вероятностям.
  2.  Таблица делится на две части так, чтобы суммы вероятностей в обоих частях были бы наиболее близки. Если получается два варианта разбиения, для которых одинаково близки суммы вероятностей, различное для них сообщение относится к верхней подгруппе.
  3.  В верхней подтаблице в качестве старшего бита кодового слова записывается 0, в нижней – 1.
  4.  Деление подтаблиц по п.2 повторяется рекурсивно до получения окончательных кодовых комбинаций (количество сообщений в подтаблице станет равным 1 ).

Из рисунка 2 можно увидеть такие действия:

- После первого разделения получится две группы сообщений: Р0 (сумма=0,40)и Р1…Р5 (сумма=0,6) Первой цифрой кода для сообщений первой группы будет-0, а второй-1;

- После второго разделения получится две группы сообщений: Р1,Р2 (сумма=0,37) и Р3…Р5 (сумма=0,23). Второй цифрой кода для сообщений первой группы будет-0, а второй-1

- Далее разделяем Р1 (0,20) и Р2 (0,17) ставим соответственно для первого -0, а для второго – 1. Это была первая группа. Вторая состоит из Р3(0,13) –ставим 0, и Р4, Р5 (0,1) – ставим 1;

-  Если посмотреть на наши результаты, то можно заметить лишь одну пару Р4 и Р5. Мы её разделяем. Приписываем Р4 – 0, а Р5- 1. Всё!

Вывод: Данный код является неравномерным. Сообщениям, имеющим большую вероятность, соответствуют короткие кодовые комбинации, имеющие меньшую вероятность – более длинные кодовые комбинации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розвязання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.
65625. ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 309 KB
  У реалізації завдань гуманістичної трансформації менеджмент-освіти пріоритетна роль належить розвитку професійних умінь майбутніх управлінців. Одним із них є вміння правильно передбачати можливі напрями розвитку підприємства та розробляти його подальшу стратегію, що практично неможливо...
65626. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ З ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 9.48 MB
  Перспективним напрямом вирішення завдання щодо підвищення харчової цінності зниження дефіциту есенційних речовин є розроблення технології соусів функціонального призначення що передбачає поєднання традиційної сировини з дієтичними добавками.
65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі обєму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення обєму розпорошеного...