69542

Конспекти уроків з технології 11 клас

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Професійна діяльність і професійне самовизначення. Проектування як складова сучасного виробництва в життєдіяльності людини. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила розвитку виробництва...

Украинкский

2014-12-18

655 KB

520 чел.

11 клас           Т е х н о л о г і ї                Дата:

Розділ. Проектування професійного успіху

Тема уроку: Професійна діяльність і професійне самовизначення

Мета уроку: дати учням поняття про професійне самовизначення як самостійний, осмислений вибір        майбутньої професії. Зосередити увагу школярів на професійну діяльність, ціль, яка передбачає результат розвитку особистості та її життєдіяльності.

Поглибити знання про завдання професійної діяльності, її функції та сфери професійної діяльності людини. Формувати технологічні поняття:

 •  професійна майстерність
 •  професійна творчість
 •  професійна кар’єра

Обладнання уроку: плакати наочність, посібник «У світі професій» інтернет інформація по сферах типології: людина – природа

                 людина – людина

                 людина – техніка

                 людина – знакова система

                 людина – художній образ

буклети інформація по етапах професійної майстерності.

Тип уроку: урок набуття нових знань

Хід уроку

І. Організаційний момент:

 1.  організація учнів;
 2.  перевірка готовності учнів до уроку (наявність робочих зошитів, щоденників, підручників)

ІІ . Актуалізація опорних знань:

 1.  

Як утилізуються тверді побутові відходи в Україні і світі?

 1.  Чим загрожують довкіллю звалища і сміття?
 2.  Як, на вашу думку, правильно сортувати сміття?
 3.  У чому полягає сутність професійної діяльності людини?
 4.  Пояснити вираз «культура праці»?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

 •  

 •  Основні технологічні поняття:
 •  

 •  професійна діяльність;
 •  

 •  професійне самовизначення;
 •  професійна кар’єра;
 •  культура праці;
 •  професійна майстерність;
 •  професійна компетентність;
 •  професійна творчість;
 •  Професійне самовизначення – це самостійний стійкий, осмислений вибір майбутніх професій. Значну роль у професійному самовизначенні відіграє особисте «Я!»

Дві складові  

             реальне

Я

ідеальне

?Ваші дії – якщо Я ідеальне не збігається з Я– реальним?

Вихід: слід скорегувати Я – ідеальне, або відмовитися від професійного вибору.

 •  Ситуація вибору професії:
 •  поняття «професійна діяльність»,

ціль професійної діяльності – передбачає результат розвитку особистості, її життєдіяльності.

(основні функції професійної діяльності)

Утворення матеріальних                                             отримання засобів                             сприяння загальному і

і духовних благ                                                                  для життя                        професійному розвитку людини

Яка ваша думка?

 1.  Чи тимчасову роботу можна вважати професійною?
 2.  Чи можна вважати професіоналом, людину, яка врізає дерево у своєму саду?

Довести твердження – професійна діяльність тісно пов’язана з технологічною культурою.

(Класифікація сфери професійної діяльності людини)

За результатами трудової діяльності                                   За предметами праці (5 сфер)

дві сфери економікилюдина – природа

людина – людина

                                                                                                 людини – техніка

сфера матеріального                   невиробнича сфера           людина – знакова система

виробництва                                                                            людина – художній образ

 •  Самостійна робота (в групах)

Користуючись поданими джерелами вибрати і конкретно визначити для поданих сфер:

 1.  Предмет праці
 2.  Галузі праці
 3.  Професійно – важливі якості
 •  Відеоперегляд (фрагменти професій деяких сфер).
 •  Перегляд слайдів класифікація сфер:
 •  за засобами праці;
 •  за умовами праці;

Напрцювання діаграми етапів професійної майстерності

      На якому періоді проявляється:

 •  професійна компетентність;
 •  професійна майстерність;
 •  професійна творчість;
 •  професійна кар’єра.

 •  Творче завдання (в двох групах)

Група 1. Обираючи свою майбутню професію, змоделювати свою ланку кроків, яку необхідно перейти, щоб здобути професію. (виконує індивідуально кожен учень групи).

Група2.Доведіть і переконайте: для того, щоб людина була щасливою, їй необхідні певні умови(робота, сім’я, гроші тощо). Які умови потрібні вам, щоб бути щасливою людиною?

 •  Підсумок уроку.

Д/ завдання: дати тлумачення понять «професійна кар’єра», «культура праці».

Як ви бачите своє професійне майбутнє? Чому саме так?

11 клас       Т е х н о л о г і ї                                                   Дата:

Тема уроку: Проектування як складова сучасного виробництва в життєдіяльності людини. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології.

 •  Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості.

Мета уроку: поглибити набуття знання учнів про проектування як складову сучасного виробництва. Ознайомити з методами творчого та критичного мислення в проектній технології.

Проблемна ситуація – шляхи її вирішення засобами творчості.

Формувати в учнів навики розв’язання завдань ії застосуванням методів критичного мислення.

Обладнання уроку:дидактичний матеріал з розділу. Проектування як складова сучасного виробництва; диференційовані творчі завдання; інтернет– повідомлення «Методи розв’язання творчих задач».

Тип уроку:урок набуття нових вмінь та формування практичних навиків.

Хід уроку

І.Організаційний момент уроку.

 •  Організація учнів
 •  Перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Запитання для фронтальної співбесіди (з метою виявлення первинних знань з даного розділу):

 1.  Пригадати, в чому полягає сутність проектування?
 2.  У чому полягає сутність методу комбінування під час створення виробу?
 3.  Як називається процес перенесених властивостей випадково обраних явищ на предмет, який проектується?
 4.  Що спільного та в чому відмінність між автоматизацією та механізацією?

? Розглянути подану схему.

                                                                                          Який на ваш погляд принцип                     роботи парової машини?

ІІІ. Вивчення  нового матеріалу.

Схема автоматичного регулятора Уайта:

 1.  Вал
 2.  Металеві сфери
 3.  Муфти
 4.  Важіль
 5.  Вентиль

 •  Розгляд таблиці (Назва методу. Автор. Коротка історія і необхідність створення методу)
 1.  «Мозкова атака»Учні підготовленими
 2.  А. Осборн (американський винахідник)повідомленнями дають
 3.  «Тіньова мозкова атака»                                          їх коротку характеристику.

(Авторство не зафіксовано)

 1.  «Синектика».  ?  Творче завдання:

У. Гордон (американський винахідник)               поміркувати і зробити для

 1.  «Морфологічний аналіз»                                        себе попередній висновок:
 2.  «Фокальних об’єктів»                                             який із розглянутих методів
 3.  «Контрольних запитань»                            для вас є особи стіно привабливим.
 4.  «Випадковостей»

 •  Введення нової технологічної термінології:
 •  Технолог
 •  Асоціація
 •  Модифікація
 •  Стереотип
 •  Узагальнення! Виявилося, що для творчої діяльності технічної творчості характерні певні закономірності і особливості.

Поділ методів на 2 групи

Дані методи ґрунтуються                                       Алгоритм вирішення

на 2 механізмамтворчості                                 винахідницьких задач (АВВЗ);

асоціативному мисленні та                                    Функціонально - вартісний

характерному пошуку                                                аналіз.

? Назвати дані методи

 •  Узагальнення вивченого матеріалу.

(контрольно – узагальнюючі запитання)

 1.  Який процес називається   творчістю?
 2.  Чому вирішення складних задач значно полегшується у тому випадку, якщо вони розв’язуються гуртом людей?
 •  Підсумок уроку.
 •  Дом. Завдання: вивчити записи конспекту.Підготувати рефератне повідомлення: «Синектика» - Побережник Т., «Мозкова атака» - Цюприк Б.

Дати письмову відповідь на запитання:

Які особливості творчості покладені в основу методів першої групи.


11 клас           Т е х н о л о г і ї                                              Дата:

Тема уроку: Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила розвитку виробництва. Винахідництво.

Мета уроку: Дати учням поняття про сутність раціоналізації та її важливість для сучасного промислового виробництва ; які причини спонукають фахівців займатися винахідництвом та раціоналізаторською діяльністю. На прикладі проектування виробу довести значимість раціоналізації (проаналізувати свою творчу діяльність).

Обладнання:Інтернетний матеріал «Обєкти винаходів»; дидактичний матеріал по винахідництву; рефератне повідомлення з рубрики «Цікаво знати по дифузійному зварюванні».

Тип уроку:

Хід уроку

І. Організаційний момент

 1.  Організація учнів;
 2.  Перевірка готовності учнів до уроку

(наявність робочих зошитів, виконання д/з)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

?1. У чому полягає сутність раціоналізації і її важливість для сучасного промислового виробництва?

2.Які причини спонукають фахівців займатися раціоналізаторською діяльністю?

3. Пригадати – в чому спільність та відмінність між раціоналізаторством, винахідництвом і технічною творчістю?

4. Який документ називається «патентом», як його отримати?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Термін «раціоналізація» означає поліпшення чи вдосконалення певного процесу, об’єкта тощо.

 •  Основні ознаки раціоналізаторської пропорції:
 1.  Наявність технічного рішення
 2.  Локальна новизна
 3.  Корисність

Згідно положенням (юридичним документом) раціоналізаторською пропозицією визначається рішення, яке є новим і корисним для підприємства, організації чи закладу, на яке воно подано і яке передбачає зміну конструкції виробу, технологій виробництва, складу матеріалу.

Об’єкти організаторської пропорції:

Пристрій                Спосіб (технологія виробництва)      речовина     

 •  Наведення простого прикладу раціоналізаторської пропорції

(Інтернет – повідомлення: У зварювальному цеху залишки електродів із коштовної енерготривкої сталі викидали на металобрухт. У процесі роботи частина електродів не згоряє. Внесена проста пропозиція: незгорівшу частину електроприладів необхідно приварювати до нових.)

Дана пропозиція дала економічний ефект.

Критерії (ознаки винаходу)

новизна                                   мати позитивний ефект            мати суттєві відмінності в                     порівнянні з відомими

розв’язками цієї самої задачі

 •  Введення і тлумачення нової технологічної термінології:

Раціоналізація – організація якої не будь діяльності більш доцільними, раціоналізаторськими способами;

Локальний-який не виходить за певні межі вдосконалення;

Новизна – усе нове, нещодавно пізнане, що раніше було невідомим, непізнаним.

Винахід – це те, що винайдене, зовсім нове.

Критерії – підстава для оцінки.

Прототип – те, що є попередником, взірцем чогось іншого.

 •  Практична робота.

Розв’язання проблемних задач

Вказівка до практичної роботи:

 •  Операції з проектування виробу
 •  Проаналізувати свою діяльність (твору)
 •  Зробити висновок

Об’єкт: дерев’яна ручка

Завдання: змоделювати шаблон.

Зразок графічних зарисовок (логічно – графічні кроки розв’язку).

?Узагальнення вивченого матеріалу

 1.  Що таке раціоналізація?
 2.  Що таке раціоналізаторська пропорція?
 3.  Що таке винахід?
 4.  Якими критеріями характеризується виріб?
 5.  Які ви знаєте об’єкти винаходу?

Підсумок уроку

Повідомлення з маркетології «патент»

?Висновок – полегшення технології виготовлення /приклади/.

Домашнє завдання:  1)дати тлумачення основних об’єктів винаходу.

                                   2) диференційоване завдання (бажаючим учням): змоделювати з картону шаблон технології виготовлення дверної ручки.

11 клас               Т е х н о л о г і ї                                                        Дата:

Тема уроку: Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності. Загальні поняття ергономіки.

Мета уроку: дати учням поняття про ергономіку та її роль у структурі перетворювальної діяльності. Зосередити увагу  школярів на триєдину мету ергономічної  науки, ознайомити з показниками системи «людина – техніка - середовище». Формувати практичні навики під час практичної роботи (враховуючи функції кольорового вирішення виробничих інтер’єрів ).

Обладнання уроку: таблиці «коефіцієнти відбиття від різних колірних поверхонь»; «функції кольорового вирішення виробничих інтер’єрів »; дидактичний матеріал, інтернетний матеріал з теми ергономіки.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

 1.  Організація учнів
 2.  Перевірка готовності учнів до уроку (наявність робочих зошитів, щоденників, підручників).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Питання (фронтального опитування теми).

 1.  Що означає «професійне самовизначення» в житті молодої людини?
 2.  Назвати основні функції професійної діяльності?
 3.  Які ви знаєте сфери професійної діяльності людини?
 4.  Розкрити поняття «культура праці»?
 5.  Як відбувається професійне становище особистості?
 6.  Як ви бачите своє професійне майбутнє? Чому саме так?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

     Оголошення теми та мети уроку.

Проблемні запитання:

?1) В чому полягає сутність ергономіки фізичного середовища?

      2) Порівняти різницю між видами когнітивної і організаційної ергономіки?

      3) До якого типу особистості ти сеье відносиш: «майстра - діяча», «художника - глядача», «мислителя - слухача»?

 •  Ознайомлення школярів з триєдиною метою ергономіки

Підвищення ефективності                 збереження               Розвиток особистісних

діяльності                                         здоров’я людини!           якостей

В сучасній ергономічній науці з’явилися нові задачі досліджень:

 1.  Вивчення людини як компонента автоматизованої системи виробництва.
 2.  Проектування нових засобів виробничої діяльності.
 3.  Підготовка , тренування і відбір операторів.
 •  Методи і засоби ергономічних досліджень
 •  Санітарно – гігієнічні умови праці;
 •  Освітленість – щільність світлового потоку, який падає на поверхню.

 •  Розгляд та аналіз таблиці« коефіцієнтивідбиття від різних колірних поверхонь»

Для прикладу:коефіцієнт відбиття

Колір – білий         0, 65…0,94     Знайти коефіцієнт: для синього та

             Жовтий     0,45…0,70чорного кольорів?

Зелений     0,10…0,65                      Відповідь: синій – 0,10…0,50

                                                                                            Чорний – 0, 12…0,10

 •  Ознайомлення школярів з новими технологічними (ергономічними поняттями).
 •  Ергономіка
 •  Дизайн
 •  Ергодизайн
 •  Творче завдання «Пізнай себе»

Тест «Три дороги»

Завдання – прочитати казковий епізод про «три дороги»

Дано ключ для розвязку:

 1.  Психологічна установка «глядач художник»
 2.  Психологічна установка «слухач - мислитель»
 3.  Психологічна установка «діяч - майстер»

Підприємницькі здібності

                                       Реалістичний інтелект

 •  Практична робота (груповий варіант)

Завдання: розробити з друзями проект кольорового оформлення шкільної майстерні.

 •  Підсумок уроку
 •  Домашнє завдання:до оформити проекти. Підготуватися до презентації.

Довести–яка відмінність між продуктом і продукцією (обґрунтувати конкретними прикладами).


11 клас                      Т е х н о л о г і ї                                             Дата:

Тема уроку:  Ергономічний підхід до організації праці

Мета уроку: ознайомити учнів з основами організації праці; на конкретних прикладах довести вимоги ергономіки з метою забезпечення культури праці та естетики виробництва. Дати поняття про наукову організацію праці як сукупність організаційно – технічних і естетичних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

Обладнання уроку: плакати, наочність, дидактичний матеріал, інтернет – зразки ергодизайну офісів – кабінет керівника .

Тип уроку:  

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

 1.  Організація учнів
 2.  Перевірка готовності умінь учнів до уроку (наявність робочих зошитів, щоденників, перевірка виконання домашнього завдання).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Які види дизайну в якому саме виробничому середовищі є найдоцільнішими?
 2.  Назвати види етнічного дизайну (художніх ремесел), які є джерелом для розвитку сучасного дизайну?
 3.  Що таке пластика, архітектоніка? Сформулювати визначення, навести приклади?
 4.  Яка система ЛТС є ближчою до людини: «людина -  машинні механізми - середовищ», чи «людина – ремісничі механізми - середовище»? Назвати ремісничі механізми?

ІІІ. Вивчення нового програмного матеріалу.

Оголошення теми та мети уроку.

 •  Введення нових ергономічних понять:
 •  Ергономічний аналіз
 •  Ергодизайн
 •  Наукова організація праці – НОП!
 •  Культура виробництва
 •  Профінформація, профконсультація, профвідбір

!Проблемні запитання:

 •  Які види дизайну з якими саме типами професійної діяльності є співвідносними?
 •  Що таке є профорієнтація?

До організації виробництва відноситься удосконалення технологій, обладнання, механізація, автоматизація, компютиризація; удосконалення засобів праці: уніфікація, використання нових матеріалів. До організації праці відносяться: раціональна організація трудових процесів, кооперація і розподіл праці; раціоналізація режиму праці і відпочинку, поліпшення нормування і оплати праці, обладнання робочих місць, підвищення кваліфікації працівників, розвиток творчої активності працюючих.

 •  НОП – наукова організація праці – це сукупність організаційно – технічних і естетичних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці при найменших трудових і матеріальних затратах.
 •  Культура виробництва
 •  Дизайн
 •  

Психофізіологічна суть і структура трудової діяльності:

Творче завдання «Створи свій шлях»       

Профзакріплення

Профадаптація

                                                                                                      Створення власного

Профінформування    та                                                                                   іміджу

профконсультування

                                     Розробка проекту «Я – дизайнер    

       Створення                                  свого життя»

професійного

   портрету

     Початковий етап                    Процесуальний  етап                 Результативний етап

Завдання: напрацювати за поданим зразком формування власних професійних намірів.

 •  Творче завдання «Пізнай себе»

/за поданим типом/

Ключовий варіант – обробка результатів діагностики.

«Майстри - діячі»  1а – 10а (природничий інтелект)

                                11а – 20а (руховий інтелект)

                                 21а – 30а (формотворчий)

«Художники - глядачі»21б – 30б (над особистісний)

                                         11б – 20б (соціальний)

                                          1б – 10б (образотворчий)

«Мислителі - слухачі» 1в – 10в (пісенний)

                                       21в – 30в (буквений, мовленнєвий)

                                        11в – 20в (цифровий, розрахунковий)

 •  Практичне завдання «Побудувати власну власну інтелектуальну кардіограму»

(за поданими інструктивними завданнями).

 •  Підсумок  уроку

Домашнє завдання: за поданим зразком скласти програму реалізації власного професійного наміру. Який вид діяльності для тебе пріоритетний: екстерноризований чи інтерноризований.

11 клас     Т е х н о л о г і ї                                                                   Дата:

Тема уроку: Елементи антропометрії в ергономіці.

Практична робота: розробка робочих місць учнів

                       з урахуванням основних вимог ергономіки.

Мета уроку: дати учням поняття елементів антропометрії і зокрема їх використання в ергономіці. На конкретних прикладах довести твердження Протагора, що людина є мірою всіх речей. Дати можливість учням напрацювати макет кабінету ергодизайну (за прикладом офісу Бізнесу – центру (Україна, м. Київ)).

Обладнання уроку: дидактичний матеріал, зразки макетів «Мого робочого кабінету», інструкції до проведення практичної роботи.

Тип уроку: урок формування практичних навиків.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

 1.  Організація учнів
 2.  Перевірка готовності до уроку учнів (наявність робочих зошитів, щоденників).

ІІ. Актуалізація опорних знань (Фронтально)

 1.  Дати визначення понять: ергодизайн, дизайн, ергономіка?
 2.  Мета ергономіки, охарактеризувати її триєдність?
 3.  Назвати і охарактеризувати ергономічні показники системи ЛТС: перелічити?

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

Проблемні запитання до теми:

 •  У якому виді діяльності є доцільне інженерне проектування форм довкілля: у дизайні чи ергономіці?
 •  Дизайн чи ергономіка має стосунок до художнього проектування форм довкілля?
 •  У якому виді діяльності інженерне і художнє проектування взаємодоповнюються і в такий спосіб уможливлюється художньо – технічна творчість?
 •  Практичне завдання. Використовуючи модель «колеса життя», розглянути поняття «здоров’я».              К о л е с о     ж и т т я

психологічна           духовна              інтелектуальна           

екологічна                                                     емоційна

Професійна                                          фізична

  Соціальна

Ступінь вираженості складових здоров’я:

 •  Духовна – (неактивний, активний)
 •  Інтелектуальна (самовдоволений, допитливий)
 •  Емоційна (нестійкий, стійкий)
 •  Фізична (нездоровий, здоровий)
 •  Соціальна (самотній, причетний до соціальних проблем)
 •  Професійна (незадоволений, задоволений)
 •  Екологічна (не бережливий, бережливий)
 •  Психічна (не адаптований, адаптований)

?Сформулюй важливий висновок?

Відповідь: кожна зі спиць колеса утримує здоров’я у рівності. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно…?

 •  Практична робота
 •  Розробка робочих місць учнів з урахуванням основних вимог ергономіки.

Вказівка до роботи: за параметрами власного тіла зроби розрахунки з метою ергономічної доцільної організації місця для навчання чи праці. Створи макет кабінету з ергодизайну. Провести проектування кабінету (за поданим зразком).

Інструкція до виконання роботи.

(питання до малюнку)

 1.  В якому стилі він виконаний?
 2.  Яка його функція? Скільки йому років?
 3.  Хто його втілював в життя?
 4.  Скільки в ньому секцій?
 5.  В якій кольоровій гамі вони виконані?
 6.  Яка секція найкрасивіша й чому?
 7.  Кабінет теплий або холодний?
 8.  Хто працює в тому кабінеті? Вони веселі?
 9.  Чи до вподоби Вам таке розміщення кабінету?
 •  В групах учня роздаю ілюстрацію до розгляду і творчої групової роботи офіс Бізнес – центу (Україна, м. Київ)

До поданих ілюстрацій учні прикріплюють аркуш паперу і виконують текстову частину роботи.

Зразок! «Муза» - кабінет, в якому я працюю, веселий, просторий, виконаний в теплих пастельних тонах. Моя душа повністю розслаблюється, занурюючись у творчу атмосферу кожної із секцій, які мають своє призначення.

Творче завдання розказати, як ви проводите корпоративні вечірки, як вітаєте друзів з днем народження, як проходять наради або конференції. Все, що забажаєте на Ваш вибір. Хай щастить!

Підсумок уроку.

Підготовка презентаційних творчих робіт.

Д/ завдання: дати своє тлумачення висловлювання Протагора «Людина є мірою всіх речей».

11 клас                  Т е х н о л о г і ї                                                   Дата:

Тема уроку: Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз . Контрольних запитань. Метод фокальних об’єктів. Випадковостей.

Мета уроку: дати учням поняття про методи творчої діяльності, їх сутність, спільності та відмінності. На конкретних прикладах проектування нових моделей формувати вміння застосування даних методів. Виховувати навики раціоналізаторства та винахідництва.

Обладнання уроку: графічні зарисовки нових об’єктів із застосуванням доцільних методів, інтернет матеріал, диференційно творчі групові завдання.

Тип уроку: урок формування практичних навиків.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

 1.  Організація учнів класу до готовності сприйняття нового матеріалу.
 2.  Перевіркам готовності учнів до уроку (наявність виконання д/завдання, підготовка до презинтаційного моменту)

ІІ. Оголошення теми та мети уроку

Проблемно – вузлові питання вивчення програмного матеріалу з формуванням вмінь та навиків застосування доцільності методів:

?– Пригадати, в чому полягає сутність методу фокальних об’єктів?

 •  Яка наука називається біонікою та як вона застосовується при конструюванні технічних об’єктів?
 •  Що спільного та в чому відмінність між методом фокальних об’єктів та біонічних?
 •  Метод «морфологічного аналізу». Розробник методу Цвіккі. За короткий час отримав значну кількість оригінальних технічних рішень: балістичний пристрій, вибухові речовини, вирішив низку проблем у галузі ракетних розробок у США, в галузі астрофізики, передбачив існування нейтронних зірок.

?Практичне завдання.

Проектування нової моделі стільців.

І .крок до успіху

 •  Виділимо структурні елементи та введемо умовні позначення:

А. – спинка

В. – сидіння

С. – ніжки

ІІ. крок! Складемо для кожного елемента(деталі) список можливих його елементів(варіантів) і введемо для них відповідні позначення:

а) спинка: вертикальна А1, нахилення під кутом А2, м’якаА3, жорстка А4.

б) сидіння: м’яке з пружинами — Врм’яке без пружин — В2, жорстке — В3, зішкірянимпокриттям — В4.

в) ніжки: квадратні — Ср круглі — С2, поєднання круглих і квадратних — С3, фігурні — С4.

Хід розв’язку:

Складемо таблицю (матрицю)

 •  Метод фокальних об’єктів (розвиток уяви)
 •  Метод контрольних запитань (підштовхують, примушують думати, не дають зупинитися. Ідеї в нього виникають спонтанно)

Творче групове завдання (група 1. Яремчук І., група 2. Цюприк Б.)

?В усній формі напрацьовуючи зміст контрольних запитань.

Група 1 Об’єкт – стілець розкладний, габаритні розміри (430 х 775 х 470)

Група 2 Об’єкт – вішалка при ліжкова, габаритні розміри (440 х 1200 х 360)


Підсумкові контрольні запитання:

?– В чому полягає суть методу морфологічного аналізу?

 •  В чому полягає суть методів контрольних запитань та фокальних об’єктів?
 •  Яка ваша думка відносно методу випадковостей. Чи несе за собою даний метод свідому логічну діяльність та план конкретних дій?

Д/ завдання: творче завдання – користуючись методом фокальних об’єктів, розробити нову модель настільного годинника. За умовою поданого випадкові об’єкти (обруч, стіл, холодильник).

                                                                Кришка прямокутна                                        

                Круглий, легкий         

                 пластмасовий, кольоровий

?      квадратний?

Якою буде ваша фокальна характеристика годинника?

(годинник із квадратним пластиковим корпусом, округленими цифрами, порожнистій, металевій підставці).

11 клас                       Т е х н о л о г і ї                                                             Дата:

Тема уроку: Практична робота. Виконання проекту нескладного інструменту (ручки молотка) з урахуванням антропометричних параметрів руки.

Мета уроку: дати учням теоретичні основи та формувати практичні навики щодо напрацювання проекту (ручки молотка) з урахуванням антропометричних параметрів руки, враховуючи зріст.

Формувати навики раціоналізації, вміння презентації проекту. Форми роботи (групова). Учні працюють в малих групах, проводячи відповідні обмірювання та розрахунки; користування довідниковою літературою, таблицями «Антропометричних ознак» та  «Рекомендованою таблицею висоти робочої поверхні»

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

 1.  Організація учнів;
 2.  Перевірка готовності учнів до виконання практичної роботи

ІІ. Завдання до виконання практичної роботи.

       Хід виконання практичної роботи:

Проведення антропометричних параметрів руки для зросту А = 163 см.

Завдання 1 (першої групи)

Виконати ергономічні розрахунки ручки молотка, враховуючи зріст працівника – 163см. Якою має бути довжина і радіус ручки молотка?

                             Ручка                      бойок

                                                                                                                        R-радіус ручки

R-?                          L -?                                                                               L – довжина ручки молотка

                         -          

?Якою висотою потрібний верстат для роботи з молотком учню?

     Якою має бути максимальна висота зубила для роботи з молотком учня?

Завдання 2 (друга група)

Визначити висоту робочої поверхні для роботи з мікроскопом.

Відповідь: дуже точні і тонкі роботи – 900 ÷ 1200 мм.

                  точні роботи на машинах - 800÷900мм.

                   офісні роботи - 700÷750мм.

                      робота з клавіатурою комп’ютера - 680÷680 мм.

Завдання 3 (третя група)

Вивести загальні формули для обчислення:

 1.  висоти сидіння – Н5;
 2.  висоти підкладки під мікроскоп – Н3;
 3.  висоти підставки для ніг – Н4;

Розрахунки:

А) Х + Н2 = h3+h4 +H5

H5=X+H2- (h3+h4); l2=h3+h4 - ВЛС (висота ліктя сидіння)

H5 = (h3 +h4 – ВЛС). λ + H2 – (h3 +h4);

H5= (586-232). 30+1000 – (586)=(722)!

Б) Н3 1 =Х+Н2

Н3=Х+h2 +H1; h2 = ВОС (висота очей над сидінням) - (h3+h4); h5=h2 />5;

h2=h5 ;>4 +>5), де >4,>5 більші за 0;

h2=h2;    Н2 =184

В) Н5 = Х +Н2 - (h3+h4);

l2=h3+h4 - ВЛС (висота ліктя сидіння)

h2 = 770- 586=184

Н3 = 184 + ………….Для чоловіків Н5 =720см.; Н3 =260см.; Н4 =283см.;

                                  Для жінок Н5 =721см.; Н3 =116см.; Н4 =325см.;

 •  Висновок!Напрацьовують групи. Наприклад: у слюсаря великий і вказівний пальці є утримувачами молотка. Вони протиставляють своє зусилля центр обіжній силі бойка і виконують роль «підшипників», у яких створюється ударне качання.
 •  Підсумок виконання практичної роботи

Оцінення результатів практичної.

Д/ завдання: за поданим зразком, скласти програму (етапи проекту) виробу, який би мав практичне використання в кулінарних роботах? (наприклад: тісто качалка, картоплем’ялка, молоток для відбивання м’яса ). Запропонувати форму бойка, оригінальність та естетику оформлення.


11 клас                     Т е х н о л о г і ї                                                Дата:

Тема уроку:Практична робота: Застосування морфологічного аналізу у роботі над проектом.

Мета уроку: формувати практичні навики проектування із застосуванням морфологічного аналізу. Шляхом напрацювання конкретних варіантів, навчити учнів вибирати з них найбільш раціональний розв’язок задачі.  

Обладнання: інструкційні картки щодо виконання практичної роботи.

Тип уроку:

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку.

 1.  Організація учнів
 2.  Перевірка готовності учнів до уроку (наявність робочих зошитів, перевірка змісту виконання домашнього завдання).

ІІ. Зміст інструктажу до виконання практичної роботи.

Що треба знати і використовувати при виконанні практичної роботи:

 •  навчальну інформацію про метод морфологічного аналізу;
 •  застосовувати елементи творчого мислення;

Засоби діяльності: набір для виконання креслення.

Завдання: використати метод морфологічного аналізу у процесі проектування вибраного об’єкта.

ІІІ. Практична робота. Хід виконання робота.

Послідовність виконання роботи

 1.  Метод морфологічного аналізу застосувати у груповій формі, а саме: 1 група - ….., 2 група - ……, 3 група……..
 2.  Оцінити проблемну ситуацію, сформулювати проблему, зробити аналіз складових її лементів і вибрати виріб для проектування, що вирішує проблему. Виконати операції п.3 попередньої роботи.
 3.  Уважно ознайомитися з сутністю методу морфологічного аналізу і прикладом проектування нового об’єкта.
 4.  Уточнити основну мету пошуку.
 5.  У проектовому об’єкті виділити необхідну кількість характерних для нього структурних чи функціональних елементів (наприклад:А;В;С).
 6.  Ввести для них символічні позначення.
 7.  Для кожного елемента скласти список його можливих варіантів.
 8.  Ввести для них позначення.
 9.  Розташувати отримані варіанти структурного елемента (у вигляді позначень) у формі таблиці (матриці)
 10.  Виділити 5-6 поєднань варіантів (можливих розв’язків) і проаналізувати їх.
 11.  Вибрати найбільш оптимальний для проектованого об’єкта варіант розв’язку.
 12.  Виконати ескіз спроектованого об’єкта.

Очікуваний результат: проект виробу, деталізоване завдання для проекту.

ІV. Підсумок виконання практичної роботи.

V. Підсумок уроку.

Д/ завдання: напрацювати ескізну зарисовку виробу домашнього вжитку (за власним бажанням та практичним застосуванням).

.

11 клас                                 Т е х н о л о г і ї                                                                                          Дата:

Тема уроку: Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо.

Мета уроку: дати учням поняття про порт фоліо та його роль в професійній та освітній діяльності людини. Зосередити  увагу на освітнє порт фоліо, яке сприяє самоорганізації навчальної діяльності людини. Дати поняття про компонування та оцінювання порт фоліо.

Обладнання уроку: плакатна наочність, дидактичний матеріал, джерела інтернету, підручник «Технології»

Тип уроку: урок набуття нових знань, вмінь та практичних навиків.

Хід уроку

І. Організаційний момент уроку

 1.  Організація учнів;
 2.  Перевірка готовності учнів до уроку (наявність робочих зошитів, підручників, щоденників)

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Мотивація навчальної діяльності школярів.

Колективно – індивідуальне творче завдання:

? – Для того, щоб людина була щасливою, їй необхідно зробити певні кроки (Які?);

         - їй необхідні певні умови (робота, сім'я,  гроші…тощо).

        Які умови потрібні вам, щоб бути щасливою людиною?

Проблемні запитання до виучуваної теми уроку:

 •   Охарактеризувати освітні продукти як результати навчальної діяльності?
 •  Чому освітні продукти поділяють на зовнішні та внутрішні?
 •  У якій формі виражаються зовнішні освітні продукти, а в якій внутрішні?
 •  Нові термінологічні поняття:
 •  Порт фоліо; (від франц. – викладати, формувати, зібрання досягнень, фіксація успіхів.)

Основні вузлові питання вивчення програмного матеріалу.

 •  Професійне порт фоліо – це впорядкований, грамотно оформлений набір досягнень організації, або ділової особистості в різних сферах діяльності. Сутністю використання професійного порт фоліо є демонстрація потенційних творчих можливостей спеціалістів в тій чи іншій діяльності, в демонстрації його досвіду роботи, кількості й якості реалізованих проектів.

Існують різні моделі порт фоліо:

 •  Портфоліо досягнень;
 •  Портфоліо тематичне;
 •  Портфоліо презентаційне;
 •  Портфоліо комплексне

                    (містить в собі усі елементи вищезазначених типів портфоліо)

  Структура комплексного порт фоліо:

 •  Портрет –паспорт - персональний блок;
 •  Колектор – індивідуальна освітня картка;
 •  Робочі матеріали;
 •  Досягнення  - офіційні документи – відгуки.
 •  Освітнє порт фоліо – це форма організації освітніх продуктів навчальної діяльності учнів, а також відповідних інформаційних матеріалів, які підлягають аналізу, всебічному кількісному й якісному оцінюванню.

? – Яка головна мета створення порт фоліо?

         - Які основні функції портфоліо в освітній діяльності?

- Поняття проект – портфоліо.

                                                           П’ять основних етапів

 1.  Вибір консультанта портфоліо й членів Проектного комітету
 2.  Вибір теми проекту – портфоліо
 3.  Вивчення теми, розробки, реалізація й оцінювання проекту, підготовка до презентацій освітніх продуктів власної діяльності.
 4.  Офіційна презентація проекту – портфоліо перед членами Проектного комітету.
 5.  Оцінювання й само оцінювання

? Що є складовими проекту – портфоліо?

(зміст, вступ, напрацьовані матеріали, висновки, таблиці, графіки, визначення ключових термінів, бібліографія, цитати з різних джерел, опрацьовані дані інтерв’ю, опитування тощо.)

Висновок – портфоліо є популярною і затребуваною технологією, яка постійно розвивається. Ця технологія повинна відповідати таким запитам сучасного життя:

 •  Запитам ВНЗ щодо підготовки фахівців;
 •  Запитам бізнесу щодо системи освіти;

Відповідно до запитів технології портфоліо послідовно розширює простір і форми своєї реалізації.

 •  Робота з підручником /стор.138. Цікаво знати!!!/

Узагальнення вивченого матеріалу.

 1.  Яке основне призначення портфоліо?
 2.  Яка головна мета, завдання та функції портфоліо?
 3.  Назвати типи портфоліо в освітній галузі?
 4.  Яка структура комплексного портфоліо?
 5.  Які критерії оцінювання якості презентації особистого портфоліо?

 •  Підсумок уроку

 •  Дом. Завдання:  - вивчити тезовий корект.

                                 - Письмова відповідь на запитання (2, 6, ст..139)

                                 - Піготування до практичної роботи (ст. 136-137)


PAGE  28


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43587. Развитие наследственного законодательства в Российской Федерации 381 KB
  Наследование характеризуется универсальным правопреемством. Это означает, что права и обязанности умершего выступают, как единое целое и переходят в этой совокупности к наследнику.
43590. Синтез математической модели для расчета газонасыщенности потока (расход жидкости (5-35) м3/сут) по показаниям датчиков прибора «Ультрафлоу» и выбор вида модели с низкой погрешностью 1.02 MB
  В связи с этим возникла необходимость разработки математической модели для расчета газонасыщенности потока по показаниям датчиков прибора «Ультрафлоу».
43591. Безопасность и экологичность проектных решений к дипломному проекту 65.09 KB
  В этом разделе описаны некоторые рекомендации по организации труда при работе с ЭВМ а также требования представленные в СанПиН Опасные и вредные производственные факторы На рабочем месте инженерапрограммиста можно выделить следующие опасные факторы: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная влажность воздуха обычно пониженная; повышенная или пониженная подвижность воздуха скорость воздушного потока может возникнуть переохлаждение или перегрев; повышенный уровень шума на рабочем...
43592. Обучение аппликации соломкой на занятиях изобразительной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 87.09 KB
  В работе с соломкой есть какая то магическая притягательность. Сохранить традиции восстановить недостающее звено в цепи преемственности ремесленного и художественного опыта в какой то мере помогут методические рекомендации поэтому крайнее важно обеспечить методическими рекомендациями по работе с соломкой учреждения дополнительного образования детей. Селивон не раз отмечали в своих трудах что ознакомление дошкольников с таким традиционным видом белорусского...
43593. Разработка модели платье для вечеринки «Баска» 113.1 KB
  На сегодняшний же день баску заслуженно считают одним из главных модных трендов 2012г - 2013г. Женственные образы с таким элементом были замечены во многих коллекциях Giorgio Armani, Christian Dior, Elie Saab, Chanel, Nina Ricci, Vera Vang, YSL, Loewe и других модных дизайнеров.
43595. Исследование стартовых культур LV1 и LV4 в производстве хлеба из пшеничной и ржаной муки 2.73 MB
  Традиционная технология приготовления ржаных сортов хлеба основана на приготовлении заквасок. Данная технология длительна и трудоемка. Кроме того имеет место развитие малых предприятий, которые часто работают по одно- или двусменному графику, и поэтому использовать традиционную технологию затруднительно.