6962

Назначение режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Назначение режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании Цель работы: изучить методику назначения режимов резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами. Задание: На вертикально-сверлильном станке ...

Русский

2013-01-11

143 KB

70 чел.

Назначение режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании

Цель работы: изучить методику назначения режимов резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести навыки работы с нормативами.

Задание:

На вертикально-сверлильном станке 2Н125 обработать сквозное отверстие диаметром 28Н7 (Ra = 1,6 мкм), L = 55 мм. Материал заготовки Бронза (НВ170).

Решение:

Для сверления чугуна Бронза (НВ170) выбираем сверло D=25 мм из стали Р18 , заточенное по методу В.И. Жирова, 2j = 118°; 2j0 = 70°; для зенкерования – цельный зенкер D = 27,9 мм из стали Р18; j = 45°; aр = 10°; для развертывания – цельную развертку D = 28 мм, j = 5° из стали Р18.

Эскиз обработки

2. Расчёт режимов резания

Сверление

Выбор подачи.

Для сверления Бронзы НВ170 сверлом диаметром 25 мм выбираем подачу S = 0,65…0,85 мм/об. С учетом поправочного коэффициента на длину сверления Кls = 0,9 получим расчетные величины подач

S = 0,65…0,85 мм/об.

По паспорту станка устанавливаем ближайшую подачу к расчетной S = 0,8

Выбор скорости резания и частоты вращения шпинделя.

Исходя из диаметра сверла 25 мм и установленной подачи S = 0,8 мм/об, методом двойной интерполяции определяем нормативные скорость резания и частоту вращения шпинделя.


Kuv =1

Kmv=1.15

Klv=1

;

С=40,7

q = 0.25

y = 0.40

m = 0.125

T = 75 мин

, об/мин;

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка

=1000мин

Зенкерование: 

Выбор подачи.

Для зенкерования отверстия в бронзе НВ170 зенкером диаметром 27,9 мм (28 мм) при последующей обработке отверстия одной разверткой рекомендуется подача S = 0,8…1,12 мм/об. Ближайшая подача по паспорту станка S = 1,12 мм/об.

Выбор скорости резания и частоты вращения шпинделя.

Исходя из диаметра сверла 16,9 мм и установленной подачи S = 1,12 мм/об, методом двойной интерполяции определяем нормативные скорость резания и частоту вращения шпинделя.

Kuv =1

Kmv=1.15

Klv=1

;

С=18,8

q = 0,2

x =0,1

y =0,4

m =0,125

Т=40 мин

, об/мин;

n = nн× Kмv = 277,08×1,15 = 318,642 мин-1

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка

=355мин

Развертывание:

Выбор подачи.

Для развертывания отверстия в бронзе НВ < 200 механической разверткой D = 28 мм с чистотой поверхности отверстия Ra = 1,6 мкм рекомендуется подача S = 2.17 мм/об. Ближайшая подача по паспорту станка S = 2.17 мм/об.

Выбор скорости резания и частоты вращения шпинделя.

Для развертывания отверстия диаметром 28 мм с подачей 2.17 мм/об

Kuv =1

Kmv=1,15

Klv=1

;

С=15.6

q = 0,2

x =0,1

y =0,5

m =0,3

Т=80 мин

t =0.05

 

, об/мин;

n = nн× Kмv = 208,97×1,15 = 240,32 мин-1

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным данным станка

=250мин

Определение основного (технологического) времени.

Величина врезания и перебега инструментов l1 при работе на проход для сверла с двойной заточкой равна 12 мм; для зенкера 5 мм и для развертки 30 мм.

При длине отверстия l = 55 мм основное (технологическое) время каждого перехода равно

мин

мин

мин

Основное время операции

T0 = t01 + t02 + t03 = 0,0775 + 0,138 + 0,2887 = 0,5042 мин


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14323. Визначення магнітного поля колового струму і визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі 67 KB
  Лабораторна робота №7 Визначення магнітного поля колового струму і визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі Мета роботи: Визначити залежність магнітного поля колового струму від сили струму радіуса кільцевого провідника і числ
14324. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ 107.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ Мета роботи: Дослідним шляхом встановити закон зміни опору напівпровідника при його нагріванні визначити ширину забороненої зони і концентрацію зарядів у напівпровідник
14325. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. Принцип роботи, типи, будова електровимірювальних приладів, похибки вимірювань. Техніка безпеки 203 KB
  Методичні рекомендації Для виконання лабораторних робіт з фізики ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ Принцип роботи типи будова електровимірювальних приладів похибки вимірювань. Техніка безпеки. для студентів спеціальностей 6.010100професійне навчання 6.091900 мех
14326. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ЗМІННИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. 2.08 MB
  Методичні рекомендації з дисципліни ФІЗИКА Модуль 5 Електромагнетизм. змінний електричний струм. Для студентів напряму підготовки: 6.010104 професійна освіта 6.100202 – процеси машини та обладнання в агропромисловому виробництві. 6.100101 енергетика
14327. ЕЛЕКТРОСТАТИКА. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 2.49 MB
  Методичні рекомендації з дисципліни ФІЗИКА Модуль 4 Електростатика. Постійний електричний струм Для студентів спеціальностей: 6.010100 – професійна освіта 6.091902 механізація сільського господарства 6.091901 енергетика сільськогосподарського виробницт...
14328. Вимірювання фізичних величин та обробка результатів 30 KB
  Лабораторна робота №1 Вимірювання фізичних величин та обробка результатів Мета даних методичних рекомендацій допомогти студентам у виконанні лабораторних робіт з фізики підвищити ефективність і зміст цих робіт сприяти кращому засвоєн...
14329. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника 71 KB
  Лабораторна робота №2 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника Мета роботи: Виміряти прискорення вільного падіння по періоду коливанняматематичного маятника; Визначити закони гармонічного коливального руху.
14330. Визначення модуля Юнга при згину стержня 69 KB
  Лабораторна робота №3 Визначення модуля Юнга при згину стержня Мета роботи. Визначити модуль пружності модуль Юнга для сталі при згині стержня. Прилади та обладнання. Установка для визначення модуля Юнга по стрілі прогину набір тягарців індикатор штангенцирк
14331. Визначення моменту інерції маятника Обербека 82.5 KB
  Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маятника Обербека Мета роботи: Використовуючи основний закон динаміки обертового руху визначити момент інерції хрестоподібного маятника Обербека Прилади та обладнання: хрестоподібний маятник Оберб...