69707

Перевантаження функцій

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Перевантаження функцій — це використання одного імені для декількох функцій. Секрет перевантаження полягає в тому, що кожне перевизначення функції повинне використовувати або інші типи параметрів, або іншу їх кількість. Тільки ці відмінності дозволяють компілятору визначати...

Украинкский

2015-01-11

27.5 KB

1 чел.

Тема: Перевантаження функцій

Перевантаження функцій — це використання одного імені для декількох функцій. Секрет перевантаження полягає в тому, що кожне перевизначення функції повинне використовувати або інші типи параметрів, або іншу їх кількість. Тільки ці відмінності дозволяють компілятору визначати, яку функцію слід викликати в тому або іншому випадку. Наприклад, в наступній програмі функція myfunc () перегружена для різних типів параметрів.

#include <iostream>

using namespace std;

int myfunc(int i);

// Ці варіанти розрізняються типами параметрів

double myfunc(double і);

int main()

{

cout << myfunc(10)<< " "; // Виклик функції myfunc(int i)

cout << myfunc(5.4); //Виклик функції myfunc(double i)

return 0;

}

double myfunc(double i) { return і; }

int myfunc(int i) { return і; }

В наступній програмі перевантажені варіанти функції myfunc () використовують різну кількість параметрів.

#include <iostream>

using namespace std;

int myfunc(int i);

// Ці варіанти розрізняються кількістю параметрів

int myfunc(int і, int j);

int main()

{

cout << myfunc(10)<< " "; // Виклик функції myfunc(int i)

cout << myfunc(4, 5); // Виклик функції myfunc(int i, int j)

return 0;

int myfunc(int i)

{

return i;

}

int myfunc (int і, int j )

{

return x*j ;

}

Слід пям'ятати, що перевантажені функції повинні відрізнятися типами або кількістю параметрів. Тип значення, яке повертається, не дозволяє перенавантажувати функції. Наприклад, наступний варіант перевантаження функції myfunc () невірний.

int myfunc(int i); // Помилка: різних типів повертаємого

float myfunc(int і);

// значення недостатнь для перевантаження

Іноді оголошення двох функцій зовні відрізняються, але фактично співпадають. Приклад такого оголошення:

void f (int *p) ;

void f(int p[]); // Помилка, вирази *р і р[] еквівалентні

Треба пам'ятати, що компілятор не розрізняє виразу *р і р [ ]. Хоча зовні два прототипи функції f розрізняються, насправді вони повністю співпадають.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77908. Реструктуризація підприємства 31.52 KB
  Реструктуризація підприємства Сутність та форми реструктуризації підприємства та загальні передумови реструктуризації Реорганізація спрямована на укрупнення підприємств злиття придбання поглинання. Сутність та форми реструктуризації підприємства та загальні передумови реструктуризації Згідно з законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом наводиться таке визначення: реструктуризація підприємства –це здійснення організаційно господарських фінансово –економічних правових технічних...
77909. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 296.11 KB
  Механізм і функції управління підприємством. Організаційні структури управління підприємством. Механізм і функції управління підприємством Управління підприємством процес планування організації мотивації контролю йрегулювання дій персоналу постановки стра тегічних цілей і тактичних завдань підприємства ухваления управ лінськихрішень і забезпечення іх виконання.
77910. Персонал підприємства. Мотивація і оплата праці 27.18 KB
  Мотивація і оплата праці План Мотивація трудової діяльності. Політика оплати праці. Форми і системи оплати праці. Основні з них: Надання рівних можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результатів праці; Узгодження рівня оплати праці за її результатами та визнання особистого внеску у загальний успіх.
77912. Фінансові кошти 72.5 KB
  Його розмір визначається статутом або угодою про заснування підприємства: він сворюється за рахунок державних коштів виручки від продажу акцій а також приватних апіталів. Найбільшим за величиною джерелом формування власних фінансових коштів діючого підприємства слугують доходи від його господарської та іншої діяльноті. Важним джерелом формування і підтримання на необхідному рівні власних фінансових коштів є аморт. Значення цьогоджерела фінансових коштів зростає при застосуванні прискореної амортизації.
77913. Нематеріальні ресурси та активи 183.5 KB
  Нематеріальні ресурси частина потенціалу підприємства здатна приносити економічну вигоду протягом тривалого часу для якої характерні відсутність матеріальної основи та невизначеність розмірів майбутніх прибутків від її використання. Нематеріальні ресурси об’єкти інтелектуальної власності Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки ізяаки для товарів і послуг Географічне позначення Комерційне фірмове найменування Сорти рослин Породи тварин Способи захисту від недобросовісної конкуренції...
77914. Фінансування і кредитування капітальних вкладень 22.79 KB
  Фінансування і кредитування капітальних вкладень Капітальні вкладення їх види і роль у розвитку матеріальнотехнічної бази виробництва. Джерела фінансування капітальних вкладень. Планування та порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень. Довгострокове кредитування капітальних вкладень.
77915. ЭВОЛЮЦИЯ ЭВМ. АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК 1.12 MB
  Он согласовывает интерфейс FSB Front Side Bus – наружная шина процессора с внутренними линиями передачи данных адреса и управляющих сигналов. Code Cche и Dt Cche – внутренние кэши команд и данных. Регенерация происходит когда контроллер памяти системы встроенный обычно в чипсет берет перерыв и обращается ко всем строкам данных в микросхеме памяти. В DRM для хранения одного бита данных используется только один транзистор и один конденсатор поэтому по технологии DRM возможно производить достаточно компактные чипы с немалой емкостью.
77916. Классификация и основные характеристики программных продуктов 546 KB
  Антивирусные программы. Процесс создания программы. Программы в зависимости от функционального применения можно условно разделить по категориям или классам. Системные программы выполняющие различные вспомогательные функции такие как: управление ресурсами компьютера создание копий используемой информации проверка работоспособности устройств компьютера вывод справочной информации о компьютере и др.