69732

Статичні елементи класу

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

Пам’ять під статичне поле виділяється один раз при його ініціалізації незалежно від числа створених об’єктів і навіть при їх відсутності і ініціалізується за допомогою операції доступу до області дії а не операції вибору визначення повинне бути записано поза функціями...

Украинкский

2014-10-09

25.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 9: Статичні елементи класу

За допомогою ідентифікатора static можна описати статичні поля та методи класу. Їх можна розглядати як глобальні змінні або функції, які доступні тільки в межах області класу.

Статичні поля

Статичні поля застосовуються для зберігання даних, загальних для всіх об'єктів класу, наприклад, кількості об'єктів або посилання на розділяємий всіма об'єктами ресурс. Ці поля існують для всіх об'єктів класу в єдиному екземплярі, тобто не дублюються. Нижче перераховані особливості статичних полів.

  Пам'ять під статичне поле виділяється один раз при його ініціалізації незалежно від числа створених об'єктів (і навіть при їх відсутності) і ініціалізується за допомогою операції доступу до області дії, а не операції вибору (визначення повинне бути записано поза функціями):

class A{

public:

static int count;   // Оголошення в класі

}:

int А::count;      // Визначення в глобальній області

                        // За замовчуванням ініціалізується нулем

// int А::count = 10;     Приклад ініціалізації довільним значенням    

Статичні поля доступні як через ім'я класу, так і через ім'я об'єкту:

А *а, b;

...

cout << A::ccount << a->count << b.count;

// Буде виведене одне і те ж

На статичні поля розповсюджується дія специфікаторів доступу, тому статичні поля, описані як private, не можна змінити за допомогою операції доступу до області дії. Це можна зробити тільки за допомогою статичних методів.

Пам'ять, яку займає статичне поле, не враховується при визначенні розміру об'єкту за допомогою операції sizeof.

Статичні методи

Статичні методи призначені для звернення до статичних полів класу. Вони можуть звертатися безпосередньо тільки до статичних полів і викликати тільки інші статичні методи класу, тому що їм не передається прихований покажчик this. Звернення до статичних методів робиться так само, як до статичних полів — або через ім'я класу, або, якщо хоча б один об'єкт класу вже створений, через ім'я об'єкту.

class A

{

static int count; // Поле count - приховане

public:

static void inc_count()

{

count++;

}

};

А::int count;                 // Визначення в глобальній області

void f()

{

А а;

// a.count++ - не можна, поле count приховане

// Зміна поля за допомогою статичного методу: a.inc_count();

// або А::inc_count();

}

Статичні методи не можуть бути константними (const) і віртуальними (virtual).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72692. Перевірка рівня сформованості основних навичок роботи з електронними таблицями 104 KB
  Права частина служить для переміщення по таблиці вправо уліво а ліва частина що містить ярлички аркушів дозволяє переміщатися між аркушами. Створення таблиці Створіть заготівлі таблиці самостійно застосовуючи наступні операції: запуск Excel; форматування рядка заголовка.
72693. Дослідження мультивібратора на напівпровідникових транзисторах 2.58 MB
  Відповідно, параметри транзисторів повинні бути повністю ідентичні. І така ідеальна схема буде непрацездатною: обидва транзистори будуть відкриті. Неможливість реально забезпечити абсолютну симетрію і наявність додатного зворотного зв’язку призводять до того, що після подачі напруги живлення...
72696. Знайомство з можливостями баз даних Excel 103 KB
  Уявіть себе власником невеличкого магазину. Необхідно вести постійний облік приходу і витрати товарів, щодня мати перед очима реальний залишок, мати можливість роздрукувати найменування товарів по відділах і т.д. Допомогти у цьому може Excel.
72697. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ 823 KB
  Трансформатор використовується для перетворення напруги мережі до необхідної величини а також для розділення кіл постійного і змінного струмів. Електричний вентиль здійснює перетворення змінної напруги в пульсуючу де частота пульсації залежить від використання схеми за якою побудовано випрямляч.
72698. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА НА ТРАНЗИСТОРІ 650 KB
  Схема підсилювача із загальним емітером наведена на рис. Так як схема підсилювача містить у собі реактивні елементи а якості транзистора залежать від частоти то коефіцієнт підсилення має різнізначення на різних частотах. Це явище називається частотними викривленнями підсилювача.
72699. Дослідження транзисторів по схемі із спільним емітером 104 KB
  Зняти вхідну і вихідну статичні характеристики визначати коефіцієнт підсилення по струму і вхідний опір транзистора. Як основну схему включення біполярного транзистора застосовують схему включення із спільним емітером. Схема для зняття характеристик транзистора із спільним емітером приведена на малюнку.