69752

Параметри-процедури і параметри-функції

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

Як формальні параметри в мові Паскаль, крім параметрів-значень і параметрів-змінних, використовують також імена процедур і функцій. Параметри-процедури в списку формальних параметрів в авторській версії Паскаль зазначають після службового слова procedure.

Украинкский

2014-10-09

28.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 10. Параметри-процедури і параметри-функції

Як формальні параметри в мові Паскаль, крім параметрів-значень і параметрів-змінних, використовують також імена процедур і функцій.

Параметри-процедури в списку формальних параметрів в авторській версії Паскаль зазначають після службового слова procedure. Наприклад

procedure PR(i, j: integer; var z: real; procedure P);

Параметри-функції в списку формальних параметрів наводять після службового слова function з зазначенням типу функції:

procedure PM(i, j: integer; var z: real; function F: real);

Приклад використання параметрів-процедур (схематично):

program R;

var ar, br, cr: real;

…………….

procedure P(x, y: real);

…………….

Begin

…………….

end; {P}

procedure Q(k, g: real);

begin

……………

end; {Q}

Тут результат від процедур Р і Q повинен передаватися через глобальні змінні:

procedure T(procedure S(p, g: real); var a, b: real);

var c,d: real

………….

begin

………….

S(c+1,d/2)

………….

end {T}

begin {R}

T(P, ar, br);

………….

T(Q, br, cr);

………….

end.{R}

У Турбо Паскалі використання параметрів-процедур і параметрів-функцій дещо інше, зокрема, потрібно попередньо визначити процедурний тип:

type

Proc=procedure(T: real);

Func=function(x, y: real): real;

Тоді, наводячи серед формальних параметрів ім'я процедури чи функції, потрібно після двокрапки зазначити відповідне ім'я типу, наприклад:

{$F+}

type

Func=function(x, у: real): real;

function f1(a, b: real): real;

begin

f1:=a+b;

end;

function f2(c, d: real): real;

begin

f2:=c*d;

end;

function fun(x, y: real; f: Func): real;

begin

fun:=f(x, y);

end;

begin

writeln('+', fun(1,2, f1));

writeln('*', fun(2, 3, f2))

end.

Отже, під час виклику процедури чи функції, що містить як формальні параметри-процедури чи параметри-функції, на їхнє місце підставляються відповідні імена фактичних процедур і функцій. Якщо в цьому випадку процедури і функції, що є формальними параметрами, мають інші параметри, то ці параметри можуть бути тільки параметрами-значеннями.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7863. Страхування майна 183.5 KB
  Тема 8. Страхування майна План 1. Значення та види майнового страхування. 2. Страхувння майна юридичних осіб. 3. Страхування технічних ризиків. 4. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. 5. Страхування транспортних засобів і вантажів...
7864. Страхування відповідальності 117 KB
  Тема 9. Страхування відповідальності План Поняття страхування відповідальності та його види. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та перевізників вантажів. Страхування відповідальності роботодавців....
7865. Перестрахування та співстрахування 142.5 KB
  Тема 10. Перестрахування та співстрахування План 1. Сутність, теоретичні основи та перспективи перестрахування в Україні 2. Методи перестрахування. 3. Форми проведення перестраху вальних операцій. 4. Співстрахування та механізм його застосування. Ре...
7866. Доходи, витрати і прибуток страховика 91.5 KB
  Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика План 1. Склад і економічний зміст доходів та витрат страховика. 2. Визначення прибутку страховика. 3. Оподаткування страхових компаній. Рекомендована література Основна: Додатк...
7867. Фінансова надійність страхової компанії 99.5 KB
  Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії План 1. Поняття фінансової надійності страховика та її значення. 2. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення, оцінка. 3. Інвестиційна стратегія страхових компаній. 4. Превентивна діяльність...
7869. Общие цели и задачи дисциплины психология и педагогика 19.2 KB
  Общие цели и задачи дисциплины психология и педагогика Повышение общей психолого-педагогической культуры, формирование целостного представления о психологических особенностях человека для обеспечения успешности профессиональной деятельности инженеро...
7870. Этапы развития психолого-педагогических наук 19.66 KB
  Этапы развития психолого-педагогических наук План лекции: Древние цивилизации Эпоха средневековья Эпоха возрождения 18-21 век Развитие отечественной психологии и педагогики Древние цивилизации Первоначальные основы образования появились в странах др...
7871. Познавательные психические процессы 36.62 KB
  Познавательные психические процессы План: Понятие опознавательных психических процессов Чувственные формы освоения действительности Рациональные формы освоения действительности Понятие познавательных психических процессов Психологи...