69755

Шукання елемента списку

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.

Украинкский

2014-10-09

22.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 15: Шукання елемента списку.

Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.

Особливістю використання кільцевих списків є формальна відсутність у них початку і кінця. Це потрібно врахувати під час конструювання функції.

Формальні параметри функції шукання елемента в кільцевому списку такі: List - вказівного типу, що міститиме вказівку на початкову ланку списку (тобто у цьому випадку на нульову ланку, з якої починається шукання); Elm - міститиме значення шуканого елемента; LanLst- вказівного типу, що міститиме як побічний ефект вказівку на ланку, яка містить шуканий елемент:

program Form6;

type

TypeElm=Char;

Link=^Lanka;

Lanka=record

Elem: Char;

Next: Link;

Predd: Link;

end;

function SeekLst(List:Link; Elnr:char; var LanLst:Link): Boolean;

var p,q: Link;

b: boolean;

begin

p:=List;

q:=P^.Next;

b:=False;  

LanLst:=Nil;

while (p<>q) and (not B) do

if q^.EIem=Elm then

begin

b:=true;

LanLst:=q;

end

else q:=q^.next;

SeekLst:=b;

end;

begin

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66242. Історія педагогіки 27.5 KB
  Під історією педагогіки ми розуміємо науку про розвиток виховання школи й педагогічної думки в різні історичні періоди. Предмет історії педагогіки як галузі педагогічного знання складає розвиток теорії і практики виховання освіти і навчання...
66245. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией 77 KB
  Структура персонала её основные виды. Персонал как важнейший ресурс организации Менеджмент персонала или управление персоналом как отдельный вид менеджмента начинает выделяться во второй половине ХХ в. что связано со следующими причинами: усложнение процессов управления внутри организации...
66246. Программы и программные продукты 46 KB
  Все программы по характеру использования и категориям пользователей можно разделить на два класса: утилитарные программы программы для себя предназначенные для удовлетворения нужд их разработчиков и программные продукты программы для хозяина предназначенные...
66247. ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 83.5 KB
  Зараз ми не можемо точно знати, як жили і виховували дітей люди сотні тисяч років тому. Тодішні люди давно померли, не залишивши письмових пам'яток, а машини часу існують лише у науковій фантастиці. Але ми можемо відтворити їх життя і виховання дітей, користуючись рядом інших джерел.
66248. Народознавство як складова педагогічного процесу в дошкільному закладі 37.5 KB
  Волковим котрий вкладав у це поняття науку âпро досвід народних мас у вихованні підростаючих поколінь про їх педагогічні погляди науку про педагогіку побуту про педагогіку сімї роду племені й народу. Отже народна педагогіка це галузь педагогічних знань і досвіду народу а етнопедагогіка це наука про народну педагогіку.
66249. Рынок труда в системе рыночного хозяйства 109.5 KB
  При характеристике внутренней структуры территориального рынка труда выделяют такие его подвиды, как первичный рынок труда, субъектами которого являются лица, впервые вступающие в трудовую жизнь, имея соответствующую специальную (профессиональную) подготовку, и вторичный.
66250. Причины неудачи IT-проектов 49 KB
  Технологии развиваются с такой скоростью что профессионалы вынуждены все время обновлять свои знания. Понятие технологии программирования Технология это совокупность производственных процессов в определенной отрасли производства а также научное описание способов производства.