69757

Особливості використання динамічних змінних

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...

Украинкский

2014-10-09

26.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 13: Особливості використання динамічних змінних

Особливості використання динамічних змінних порівняно зі статичними такі:

1) замість опису динамічних змінних описують вказівки -статичні змінні вказівного типу, які ставлять у відповідність динамічним змінним;

2)  для створення динамічних змінних, що відповідають уведеним вказівним, використовують процедуру new, фактичним параметром якої задають відповідну вказівну змінну.

3) доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником.

Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних.

Розглянемо приклад про застосування динамічних структур даних для підвищення швидкодії програми. Нехай задано деякий текст, розділений на слова завдовжки до 100 символів, комами. В кінці тексту є крапка. Визначити, скільки разів трапляється деяка буква в першому за порядком слові максимальної довжини.

Програмна реалізація алгоритму матиме вигляд

program chyslovhodz(input,output); type

mas=array [1..100] of char;

s=^mas;

var

r,rez,biz: s;

max,i,k: integer; c: char;

begin

max:=-1; i:=0;

new(biz); new(rez);

{читання тексту}

repeat

read(c);

if (c<>',') and (c<>.) then

begin

i:=i+1;

biz^[i]:=c

 end

else {порівняння слів} if i>max then

begin {поточне слово —> місце результату}

max:=i; r:=rez; rez:=biz; biz:=r; i:=0;

end

until c='.';

{читання заданої букви}

read(c);

{обчислення кількості заданої літери у слові}

k:=0; for i:=1 to max do

if c=rez^[i]then k:=k+1; writeln('cлово');

for i:=1 to max do

write(rez^[i]);

writeln;

writeln('містить букву',c,k:1,' разів')

end.

Зрозуміло, що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур, однак тоді замість пересилання вказівних змінних треба було б пересилати самі масиви, що значно трудомісткіше.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46683. Матаериалы применяемые для ликвидации зимней скользкости 27.64 KB
  При зимнем содержании автомобильных дорог применяют химический химикофрикционный и фрикционный способы борьбы с зимней скользкостью в соответствии с СТБ 1158. Зимнее содержание искуственных сооружений Искусственные сооружения относятся к опасным участкам дорог поэтому работы по профилактической обработке ликвидации зимней скользкости и снегоочистке на них должны проводиться в первую очередь. Для эффективной организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог необходимо иметь фактические данные о подверженности конкретных участков...
46685. Da, wo ich mich wohlfühle 26 KB
  Wir sind in Neubauvierteln groß geworden, mit Cola und Corn-flakes, mit Michael Jackson und „Sesamstraße“. Wir wollten nicht mehr Polizist werden und Prinzessin, sondern Filmstar oder Ölmilliardär. Wir sind mit sieben schon auf Mallorca gewesen und haben die Familie im Stockwerk über uns nicht gekannt. Wir konnten mit zwölf schon Englisch und verstanden Omas Dialekt nicht mehr
46686. Основні характеристики сучасної української літературної мови. Види мовних норм 26 KB
  Основні характеристики сучасної української літературної мови. Основні характеристики мовної норми на сучасному етапі розвитку літературної мови. Літературна мова унормована стандартна правильна з погляду усталених кодифікованих норм форма національної мови що обслуговує культурноосвітні потреби нації виконує консолідуючу функцію шляхом використання у сферах державного управління ЗМІ науки культури та літератури. Мовна норма сукупність найтісніших усталених елементів мови які в процесі історичного розвитку відібрала і закріпила...
46690. Поняття про фразеологію. Типи фразеологізмів 26 KB
  Фразеологізм це стійке сполучення слів побудоване як словосполучення чи речення і характеризується злитістю компонентів цілісністю значення та автоматичною відтворюваністю в мовленні. За ступенем злитості значень слів які входять до фразеологізму їх поділяють на фразеологічні зрощення стійке сполучення слів значення якого не випливає зі значень окремих слів точити ляси піймати облизня; фразеологічні єдності стійке сполучення слів про значення якого можна здогадуватися із значень окремих слів як в рот води набрати;...
46691. Синтаксична норма. Однорідні члени речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти 26 KB
  Однорідні члени речення дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Однорідні члени речення це такі члени речення які виконують однакову синтаксичну функцію відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним звязком. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Однорідними можуть бути будьякі і головні і другорядні члени речення.