69757

Особливості використання динамічних змінних

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...

Украинкский

2014-10-09

26.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 13: Особливості використання динамічних змінних

Особливості використання динамічних змінних порівняно зі статичними такі:

1) замість опису динамічних змінних описують вказівки -статичні змінні вказівного типу, які ставлять у відповідність динамічним змінним;

2)  для створення динамічних змінних, що відповідають уведеним вказівним, використовують процедуру new, фактичним параметром якої задають відповідну вказівну змінну.

3) доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником.

Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних.

Розглянемо приклад про застосування динамічних структур даних для підвищення швидкодії програми. Нехай задано деякий текст, розділений на слова завдовжки до 100 символів, комами. В кінці тексту є крапка. Визначити, скільки разів трапляється деяка буква в першому за порядком слові максимальної довжини.

Програмна реалізація алгоритму матиме вигляд

program chyslovhodz(input,output); type

mas=array [1..100] of char;

s=^mas;

var

r,rez,biz: s;

max,i,k: integer; c: char;

begin

max:=-1; i:=0;

new(biz); new(rez);

{читання тексту}

repeat

read(c);

if (c<>',') and (c<>.) then

begin

i:=i+1;

biz^[i]:=c

 end

else {порівняння слів} if i>max then

begin {поточне слово —> місце результату}

max:=i; r:=rez; rez:=biz; biz:=r; i:=0;

end

until c='.';

{читання заданої букви}

read(c);

{обчислення кількості заданої літери у слові}

k:=0; for i:=1 to max do

if c=rez^[i]then k:=k+1; writeln('cлово');

for i:=1 to max do

write(rez^[i]);

writeln;

writeln('містить букву',c,k:1,' разів')

end.

Зрозуміло, що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур, однак тоді замість пересилання вказівних змінних треба було б пересилати самі масиви, що значно трудомісткіше.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62135. Основы пограммирования 78.36 KB
  Применение рабочей тетради в обучении программированию на языке Pascal улучшает качество образования, повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появляется возможность реализации перспективных методов обучения.
62136. ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА, ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ 627 KB
  Определение. Назовём функцию f интегрируемой (суммируемой) на X, если существует последовательность простых интегрируемых на X функций, сходящаяся равномерно к f. Интегралом Лебега функции f на множестве X называется предел интегралов от функций
62137. Деньги, их функции 18.52 KB
  Цели урока: Образовательная: выявить причины появления денег главные функции денег; научиться применять полученные знания на примере конкретных жизненных ситуаций; выявить научный смысл понятий: деньги банкнота и кредитная карточка.