69757

Особливості використання динамічних змінних

Домашняя работа

Информатика, кибернетика и программирование

3 доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником. Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних. Зрозуміло що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур...

Украинкский

2014-10-09

26.5 KB

0 чел.

Самостійне вивчення

Тема 13: Особливості використання динамічних змінних

Особливості використання динамічних змінних порівняно зі статичними такі:

1) замість опису динамічних змінних описують вказівки -статичні змінні вказівного типу, які ставлять у відповідність динамічним змінним;

2)  для створення динамічних змінних, що відповідають уведеним вказівним, використовують процедуру new, фактичним параметром якої задають відповідну вказівну змінну.

3) доступ до динамічних змінних відбувається за допомогою змінних з вказівником.

Множина операцій над змінними з вказівником визначена типом цих динамічних змінних.

Розглянемо приклад про застосування динамічних структур даних для підвищення швидкодії програми. Нехай задано деякий текст, розділений на слова завдовжки до 100 символів, комами. В кінці тексту є крапка. Визначити, скільки разів трапляється деяка буква в першому за порядком слові максимальної довжини.

Програмна реалізація алгоритму матиме вигляд

program chyslovhodz(input,output); type

mas=array [1..100] of char;

s=^mas;

var

r,rez,biz: s;

max,i,k: integer; c: char;

begin

max:=-1; i:=0;

new(biz); new(rez);

{читання тексту}

repeat

read(c);

if (c<>',') and (c<>.) then

begin

i:=i+1;

biz^[i]:=c

 end

else {порівняння слів} if i>max then

begin {поточне слово —> місце результату}

max:=i; r:=rez; rez:=biz; biz:=r; i:=0;

end

until c='.';

{читання заданої букви}

read(c);

{обчислення кількості заданої літери у слові}

k:=0; for i:=1 to max do

if c=rez^[i]then k:=k+1; writeln('cлово');

for i:=1 to max do

write(rez^[i]);

writeln;

writeln('містить букву',c,k:1,' разів')

end.

Зрозуміло, що для реалізації цього алгоритму можна було б не використовувати вказівних змінних і динамічних структур, однак тоді замість пересилання вказівних змінних треба було б пересилати самі масиви, що значно трудомісткіше.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10927. Поняття про механізми 46.5 KB
  Тема 3:Поняття про механізми. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички повязані по даній темі. Виховна: виховувати в учнів бережливе ставлення до чужої праці. Естетичне сприймання предметів культуру праці. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні...
10928. Зєднання деталей виробу. Види зєнань з листового металу 46 KB
  Тема уроку: Зєднання деталей виробу. Види зєнань з листового металу. Практична робота: виготовлення проектної роботи.. Мета: ознайомити з прийомами гнуття листового металу прийомами та способами зєднання за допомогою заклепок та фальцевого шва; виховувати бережли...
10929. Проектна робота. Складання ескізу та креслення виробу. Технічне конструювання 42 KB
  Тема: Проектна робота. Складання ескізу та креслення виробу. Технічне конструювання. Мета: ознайомити учнів з правилами виконання креслення в системі прямокутних проекцій; навчити виконувати креслення на дві взаємно перпендикулярні площини проеціювання на дві пл
10930. Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання та гнуття дроту 40.5 KB
  Тема уроку: Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання та гнуття дроту. Мета заняття: Навчальна: Забезпечити засвоєння прийомів вирівнювання вимірювання та розмічання заготовок з дроту різання дроту кусачками виготовлення виробів
10931. Розмічання за шаблоном, площинне розмічання 44 KB
  Тема уроку: Розмічання за шаблоном площинне розмічання Мета уроку: 1 .Сформувати знання у учнів про розмічання плоских виробів з деревини; 2. Ознайомити учнів з призначенням і будовою розмічального інструменту; 3. Сформувати у учнів вміння і навички при виконанні п...
10932. Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці 38.5 KB
  Тема: Слюсарний верстак. Організація робочого місця у слюсарній майстерні. Правила безпечної праці. Мета уроку: Засвоєння знань про організацію робочого місця правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Розвивати память спостережли
10933. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 501.5 KB
  Учение о конституции, или конституционология, является одной из наиболее запутанных проблем антропологии. Как мы уже неоднократно отмечали, это вызвано отчасти разным пониманием самого термина конституция и трансформацией его содержания в развитии данной области антропологии. В дословном переводе латинское слово constitutio означает состояние, сложение или свойство.
10934. Проектирование локального нормативного акта, регламентирующего делопроизводство в образовательном учреждение интернатного типа 85.28 KB
  Работа с документами неизбежно требует регламентации всего комплекса выполняемых процедур - от момента создания документа до их хранения. В настоящее время в области делопроизводства отсутствуют общегосударственные нормативные правовые акты, устанавливающие единые правила подготовки и обработки управленческой документации.
10935. Техніка. Поняття про механізми 75.5 KB
  Тема. Техніка. Поняття про механізми. Мета: сформувати поняття про механізми перетворення руху їх види призначення та застосування в техніці; розвивати вміння визначати та пояснювати призначення ведучої та веденої деталі сутності процесу передачі руху від однієї д