69774

Види планування процесів і потоків

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.

Украинкский

2014-10-10

48.5 KB

6 чел.

Тема 4. Види планування процесів і потоків.

4.1. Довготермінове планування

Засоби довготермінового планування визначають, яку з програм треба завантажити у пам'ять для виконання. Таке планування називають також статичним, оскільки воно не залежить від поточного стану системи. Воно відігравало важливу роль у пакетних системах, коли заздалегідь відомо, які процеси повинні бути виконані і можна скласти розклад виконання задач. В інтерактивних системах (наприклад, у системах з розподілом часу) завантаження процесів у пам'ять здійснюють переважно користувачі, і це плануванню не підлягає; тому в них зазвичай використовують спрощену стратегію довготермінового планування. Система дає можливість створювати процеси і потоки до досягнення деякої максимально можливої межі, після чого подальші спроби створити новий процес або потік спричинятимуть помилку. Така стратегія ґрунтується і на психології користувачів, які, почуваючи себе некомфортно в перевантаженій системі, можуть переривати роботу з нею, що призводить до зниження навантаження.

4.2. Середньотермінове планування

Засоби середньотермінового планування керують переходом потоків із призупиненого стану в стан готовності й назад. Відразу ж зазначимо, що керуючі блоки готових до виконання потоків організуються у пам'яті в структуру, яку називають чергою готових потоків (ready queue). Докладніше розглянемо цю чергу під час вивчення короткотермінового планування.

Перехід потоку в призупинений стан можуть викликати такі фактори:

очікування операції введення-виведення;

очікування закінчення виконання іншого потоку (приєднання);

блокування потоку через необхідність його синхронізації з іншими потоками. Зазвичай для коректної організації такого очікування, крім черги готових потоків, реалізують додатковий набір черг. Кожна така черга пов'язана з ресурсом, який може викликати очікування потоку (наприклад, із пристроєм введення-виведення); ці черги ще називають чергами планування (scheduling queues) або чергами очікування (wait queues). Середньотерміновий планувальник керує всіма цими чергами, переміщаючи потоки між ними та чергою готових потоків. На рис. 4.2 зображена структура черг планування.

4.3. Короткотермінове планування

Короткотермінове планування, або планування процесора (CPU scheduling), є найважливішим видом планування. Воно дає змогу відповісти на два базових запитання.

Коли перервати виконання потоку?

Якому потокові з числа готових до виконання потрібно передати процесор у цей момент?

Короткотерміновий планувальник — це підсистема ОС, яка в разі необхідності перериває активний потік і вибирає з черги готових потоків той, що має виконуватися. До його продуктивності ставлять найвищі вимоги, бо він отримує керування дуже часто. Виділяють також диспетчер (dispatcher), який безпосередньо передає керування вибраному потокові (перемикає контекст).

Формат черги готових потоків залежить від реалізації короткотермінового планування. Така черга може бути організована за принципом FIFO, бути чергою із пріоритетами, деревом або невпорядкованим зв'язним списком.

Усі стратегії й алгоритми планування, які ми будемо розглядати далі, належать до короткотермінового планування.

Контрольні питання:

1. Довготермінове планування.

2. Середньотермінове планування.

3. Короткотермінове планування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86061. Найбільший спільний дільник 367.5 KB
  Вивчити алгоритм Евкліда знаходження найбільшого спільного дільника многочленів; вивчити основну властивість НСД двох многочленів; вивести критерій взаємно простих многочленів...
86062. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 503 KB
  В качестве объекта налогообложения по единому социальному налогу признаются выплаты в виде материальной помощи безвозмездные выплаты в натуральной форме производимые сельскохозяйственной продукцией и или товарами для детей в части сумм превышающих 1000 руб.
86063. Подсчет резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности на ООО ПКФ «Консалекс» 608 KB
  Анализ прибыли и рентабельности предприятия позволяет выявить большое число тенденций развития, призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, что в конечном счете позволяет предприятию...
86064. Расчёт характеристик ТТЛ транзистора со сложным инвертором 2.03 MB
  На базе 5В. Этого достаточно, что бы открыть pn переход. Эмиторный переход открыт; коллекторный переход открыт. Т3 переходит в режим насыщения. Как только переход открывается, на базе остаётся напряжение 0,7В, а остальное падает.
86065. Предложения по совершенствованию существующей системы управления ЗАО «ЦАС» 573.2 KB
  Изучение общей характеристики деятельности организации, её технико-экономических показателей, экономической политики, положения на рынке, связей с другими организациями и государственными службами. Построение организационной структуры предприятия.
86066. Въездной туризм в странах ЕС 463.5 KB
  Туризм давно стал насущной необходимостью и неотъемлемой частью жизни каждого человека, который рано или поздно ощущает потребность отправиться в путешествие. Каждый человек представляет себе туризм достаточно индивидуально, но все-таки общим для всех туристов является желание познать мир...
86067. Виды организационно- правовых форм в соответствии с Российским законодательством 284.5 KB
  Почему существуют фирмы. Создатель такой фирмы ее единоличный хозяин который ни с кем не обязан делиться своей чистой прибылью чистая прибыль это часть прибыли которая остается в распоряжении хозяйственной организации после уплаты налогов и других обязательных платежей. Владелец такой фирмы с одной стороны единолично распоряжается прибылью полученной в результате ее хозяйственной деятельности а с другой стороны несет единоличную ответственность по всем обязательствам данной фирмы. Это означает что в случае необходимости...
86068. Маркетинг товаров новейшей технологии 482 KB
  Маркетинг является разноплановой концепцией. Прежде всего, он известен как философия бизнеса, направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства соответствующих продуктов, на то, чтобы каждый...