6980

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры Задание 1: Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания. Варианты задания Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров: x=(8...

Русский

2013-01-11

41.5 KB

40 чел.

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Задание 1:

Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания.

Варианты задания

Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров:

x=(8z2+1)/(y+t2) при z=1; t=2; y=t+z.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int z=1,t=2;   // Декларирую переменные z  и t, и записываю в них начальное значение

 float x,y;    // Декларирую x, для результата, y

y=t+z;     // Вычисляю значение переменной и записываю в y

x=(8*z*z+1)/(y+t*t);  // Вычисляю значение переменной и записываю в x

cout<<"\n x= "<<x;  // Вывожу на экран x

}     // Конец

Результат выводимый на экран: 1,285714
Задание 2:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя IF).

Варианты задания

Даны четыре числа. Все отрицательные среди них числа заменить на 0.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int a,b,c,d;   // Декларирую переменные

 cin>>a>>b>>c>>d;  // Ввожу с клавиатуры значения переменных

 if (a<0)    // если значение переменной a<0

 a=0;     // то a=0

 if (b<0)     // если значение переменной b<0

 b=0;     // то b=0

 if (c<0)     // если значение переменной c<0

 c=0;     // то c=0

 if (d<0)     // если значение переменной d<0

 d=0;     // то d=0

 cout<<a<<b<<c<<d; // Вывожу на экран результат

 }     // Конец


Задание 3:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя SWITCH).

Варианты задания

Вводится число студентов N<=30. Вывести фразу "В нашей группе N студентов", согласовав слово "студент" с числом N.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

int n,t=0;    // Декларирую переменные

cin>>n;    // Ввожу с клавиатуры число

if(n>1&&n<5||n>21&&n<25)t=1;  // Условие

if(n>4&&n<21||n>24)t=2;     // Условие

cout<<"\nV nashei gruppe "<<n<<" student"; // Вывожу на экран

switch(t) // Переключатель определяет введённое число и выполняет соответств. строку

{     // Начало 

case 1: cout<<"a"; break; // Выполняется например эта строка

case 2: cout<<"ov"; break; // а после break; - выход из switch()

default:break;    // значение по умолчанию

}     // Конец   

}     // Конец главной функции


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22589. Робочий час і його види 34.41 KB
  Згідно з діючим законодавством можна виділити такі види робочого часу: нормальна тривалість робочого часу; скорочений робочий час; неповний робочий час; нормований і ненормований робочий час; надурочний робочий час; нічний робочий час. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але підприємства і організації при укладанні колективного Договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу тобто менше 40 годин на тиждень.
22590. Екологічні права і обовязки громадян 18.98 KB
  Громадяни мають право брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів матеріалів щодо розміщення будівництва і реконструкції об'єктів які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів установ та організацій з цих питань. Кожен громадянин України має право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища раціонального і комплексного використання природних ресурсів. Громадяни можуть об'єднуватися у...
22591. Адміністративні правовідносини 57 KB
  Основні ознаки адміністративних правовідносин: вони виникають на основі адміністративноправових норм; характеризуються наявністю сторін що іменуються суб'єктами адміністративного права; за змістом включають в себе адміністративні права владного характеру і юридичні обов'язки; є видом суспільних відносин державних органів фізичних або юридичних осіборганізацій і спільностей; здійснення суб'єктивних прав або додержання юридичних обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою; Групувати адміністративні правовідносини...
22592. Права та форми власності на землю 64 KB
  Земля в Україні може перебувати у приватній комунальній та державній власності. Суб'єкти права власності на землю. а громадяни та юридичні особи на землі приватної власності; б територіальні громади які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядуванні на землі комунальної власності; в держава яка реалізує це право через відповідні органи державної влади на землі державної власності.
22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.