6980

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры Задание 1: Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания. Варианты задания Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров: x=(8...

Русский

2013-01-11

41.5 KB

44 чел.

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Задание 1:

Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания.

Варианты задания

Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров:

x=(8z2+1)/(y+t2) при z=1; t=2; y=t+z.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int z=1,t=2;   // Декларирую переменные z  и t, и записываю в них начальное значение

 float x,y;    // Декларирую x, для результата, y

y=t+z;     // Вычисляю значение переменной и записываю в y

x=(8*z*z+1)/(y+t*t);  // Вычисляю значение переменной и записываю в x

cout<<"\n x= "<<x;  // Вывожу на экран x

}     // Конец

Результат выводимый на экран: 1,285714
Задание 2:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя IF).

Варианты задания

Даны четыре числа. Все отрицательные среди них числа заменить на 0.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int a,b,c,d;   // Декларирую переменные

 cin>>a>>b>>c>>d;  // Ввожу с клавиатуры значения переменных

 if (a<0)    // если значение переменной a<0

 a=0;     // то a=0

 if (b<0)     // если значение переменной b<0

 b=0;     // то b=0

 if (c<0)     // если значение переменной c<0

 c=0;     // то c=0

 if (d<0)     // если значение переменной d<0

 d=0;     // то d=0

 cout<<a<<b<<c<<d; // Вывожу на экран результат

 }     // Конец


Задание 3:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя SWITCH).

Варианты задания

Вводится число студентов N<=30. Вывести фразу "В нашей группе N студентов", согласовав слово "студент" с числом N.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

int n,t=0;    // Декларирую переменные

cin>>n;    // Ввожу с клавиатуры число

if(n>1&&n<5||n>21&&n<25)t=1;  // Условие

if(n>4&&n<21||n>24)t=2;     // Условие

cout<<"\nV nashei gruppe "<<n<<" student"; // Вывожу на экран

switch(t) // Переключатель определяет введённое число и выполняет соответств. строку

{     // Начало 

case 1: cout<<"a"; break; // Выполняется например эта строка

case 2: cout<<"ov"; break; // а после break; - выход из switch()

default:break;    // значение по умолчанию

}     // Конец   

}     // Конец главной функции


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57804. Раціональні числа. Порівняння, додавання та віднімання раціональних чисел 59 KB
  Вчитель повідомляє тему та мету уроку ставить завдання перед учнями на даний урок Слайд 4 ІІІ. Актуалізація опорних знань Повторення вивченого матеріалу Перевірка домашнього завдання в усній формі або ш ляхом...
57805. Умножение рациональных чисел 84.5 KB
  Цели урока: Образовательные: организовать деятельность учащихся по общению и систематизация знаний в рамках темы Умножение положительных и отрицательных чисел повысить уровень осмысления учащимися изученного материала.
57806. Розв’язування раціональних рівнянь 214 KB
  Мета: навчальна: удосконалити вміння і навички розвязувати раціональні рівняння; формувати вміння розвязувати задачі за допомогою рівняння робити висновки.
57807. Візитна картка Харкова: вулиці, храми, пам’ятники 2.7 MB
  The topic of our lesson is “The Places of Interest of Kharkiv”. I think we can talk about our precious city for hours. But we have only 45 minutes during which we’ll try to visit many corners of our precious city, see famous places of Kharkiv. Of course, we can do it only virtually, but I hope it will be interesting for you despite the fact that it’s an imaginary journey.
57808. Основні річкові басейни та їхня характеритика. Річкові системи Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця 75.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати знання про річки та використовувати ці знання на темі річки України вміти давати оцінку а також розширити свої знання про най більші річки України.
57809. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади 87 KB
  Мета: поглиблення та систематизація знань про річку; формування первинних практичних навичок визначати за картою напрямок течії річки знаходити частини річки ліві та праві притоки; виховувати бережливе ставлення до води.
57810. Римська релігія та культура 107 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати найвизначніші памятки та імена відомих діячів римської культури; давати стислу характеристику окремим памятникам архітектури; співставляти грецьких та римських богів...
57811. Місто Рим та життя його мешканців 123 KB
  Мета: сформувати уявлення про місто Рим та його мешканців, їхнє життя і побут, традиції та систему освіти й виховання; розвивати вміння добувати історичну інформацію з різних джерел працюючи в групах...
57812. Розв’язування систем рівнянь другого степеня із двома змінними 332.5 KB
  Мета: формувати вміння й навички розвязання систем рівнянь із двома змінними ІІго степеня графічним способом із використанням інформаційних технологій; розвивати навички роботи з компютером...