6980

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры Задание 1: Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания. Варианты задания Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров: x=(8...

Русский

2013-01-11

41.5 KB

39 чел.

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Задание 1:

Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания.

Варианты задания

Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров:

x=(8z2+1)/(y+t2) при z=1; t=2; y=t+z.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int z=1,t=2;   // Декларирую переменные z  и t, и записываю в них начальное значение

 float x,y;    // Декларирую x, для результата, y

y=t+z;     // Вычисляю значение переменной и записываю в y

x=(8*z*z+1)/(y+t*t);  // Вычисляю значение переменной и записываю в x

cout<<"\n x= "<<x;  // Вывожу на экран x

}     // Конец

Результат выводимый на экран: 1,285714
Задание 2:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя IF).

Варианты задания

Даны четыре числа. Все отрицательные среди них числа заменить на 0.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int a,b,c,d;   // Декларирую переменные

 cin>>a>>b>>c>>d;  // Ввожу с клавиатуры значения переменных

 if (a<0)    // если значение переменной a<0

 a=0;     // то a=0

 if (b<0)     // если значение переменной b<0

 b=0;     // то b=0

 if (c<0)     // если значение переменной c<0

 c=0;     // то c=0

 if (d<0)     // если значение переменной d<0

 d=0;     // то d=0

 cout<<a<<b<<c<<d; // Вывожу на экран результат

 }     // Конец


Задание 3:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя SWITCH).

Варианты задания

Вводится число студентов N<=30. Вывести фразу "В нашей группе N студентов", согласовав слово "студент" с числом N.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

int n,t=0;    // Декларирую переменные

cin>>n;    // Ввожу с клавиатуры число

if(n>1&&n<5||n>21&&n<25)t=1;  // Условие

if(n>4&&n<21||n>24)t=2;     // Условие

cout<<"\nV nashei gruppe "<<n<<" student"; // Вывожу на экран

switch(t) // Переключатель определяет введённое число и выполняет соответств. строку

{     // Начало 

case 1: cout<<"a"; break; // Выполняется например эта строка

case 2: cout<<"ov"; break; // а после break; - выход из switch()

default:break;    // значение по умолчанию

}     // Конец   

}     // Конец главной функции


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83590. Відповідальність у міжнародному космічному праві 35.62 KB
  Держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла незалежно від того чи здійснюється вона урядовими органами або неурядовими юридичними особами. У випадку діяльності в космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла міжнародної організації відповідальність за виконання Договору про космос несуть разом з міжнародною організацією також і держави що беруть у ній участь. Держава що здійснює або організує запуск об\\\'єкта в космос а також кожна...
83591. Поняття і принципи міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права 37.61 KB
  Сучасна практика свідчить, що основну частину МЕП складають норми, що регулюють міждержавні економічні відносини. Так, норми, спрямовані на регулювання правовідносин за участю фізичних та юридичних осіб, переважно регулюють відповідні...
83592. Сучасна система міжнародних економічних організацій 39.05 KB
  На універсальному рівні основними організаціями є ООН її спеціалізовані установи і СОТ. Незважаючи на важливу роль ООН в регулюванні міжнародних економічних відносиносновну роботу з розробки універсальних стандартів в галузі МЕП сьогодні здійснюють МВФ Група Світового банку та СОТ. СОТ була створена в 1994 р. Установчим документом СОТ є Марракешська угода про заснування СОТ 1994 р.
83593. Система і право Світової організації торгівлі. Угода про заснування СОТ. Функції, компетенція, структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ 42.96 KB
  Угода про заснування СОТ. Функції компетенція структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ. Світова організація торгівлі СОТ єдина міжнародна організація що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами.
83594. Міжнародний валютний фонд 43.71 KB
  Міжнаро́дний валю́тний фонд МВФ англійською IMF спеціальне агентство Організації Об\'єднаних Націй ООН засноване 29ма державами[1][2] з метою регулювання валютнокредитних відносин країнчленів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Штабквартира МВФ знаходиться в м. МВФ було створено 27 грудня 1945 року після підписання 29ма державами угоди розробленої на Конференції ООН з валютнофінансових питань 22 липня 1944 року. МВФ є інституційною основою...
83595. Поняття та джерела міжнародного екологічного права 37.32 KB
  Міжнародне екологічне право - галузь міжнародного права, принципи і норми якої регулюють відносини між його суб\'єктами в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Правове регулювання міжнародного екологічного права спрямоване на обмеження шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище
83596. Принципи міжнародного екологічного права 37.97 KB
  Спеціальні (галузеві) принципи міжнародного права навколишнього середовища найбільш повно зафіксовані у Стокгольмській декларації з навколишнього середовища (26 принципів) і Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку
83597. Міжнародна співпраця у області охорони навколишнього середовища 42.91 KB
  Тому проблема гармонізації відносин суспільства і природи охорони навколишнього середовища набула глобального значення. У межах міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища вирішуються найбільш складні проблеми і конкретні проекти. Особливу групу проектів складають наукові дослідження впливу діяльності людини на клімат передбачення землетрусів і цунамі роботи в галузі біологічних та генетичних наслідків забруднення оточуючого середовища.
83598. Охорона певних видів навколишнього середовища. Міжнародно-правова охорона атмосфери і озонового шару. Міжнародно-правова охорона флори і фауни 40.67 KB
  Особлива увага надається боротьбі з забрудненням нафтою Лондонська конвенція про запобігання забрудненню моря нафтою 1954 р. Конвенцією про запобігання забруднення моря викидами відходів ї інших матеріалів 1972 р. У Конвенції про запобігання забруднення моря з суден 1973 р. Охороні морських просторів присвячено і угодиукладені на регіональному рівні напри клад Гельсінська конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря 1974 р.