6980

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры Задание 1: Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания. Варианты задания Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров: x=(8...

Русский

2013-01-11

41.5 KB

37 чел.

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры

Задание 1:

Составьте и выполните программу линейной структуры согласно вариантам задания.

Варианты задания

Вычислить значение функции переменных при заданных значениях параметров:

x=(8z2+1)/(y+t2) при z=1; t=2; y=t+z.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int z=1,t=2;   // Декларирую переменные z  и t, и записываю в них начальное значение

 float x,y;    // Декларирую x, для результата, y

y=t+z;     // Вычисляю значение переменной и записываю в y

x=(8*z*z+1)/(y+t*t);  // Вычисляю значение переменной и записываю в x

cout<<"\n x= "<<x;  // Вывожу на экран x

}     // Конец

Результат выводимый на экран: 1,285714
Задание 2:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя IF).

Варианты задания

Даны четыре числа. Все отрицательные среди них числа заменить на 0.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

 int a,b,c,d;   // Декларирую переменные

 cin>>a>>b>>c>>d;  // Ввожу с клавиатуры значения переменных

 if (a<0)    // если значение переменной a<0

 a=0;     // то a=0

 if (b<0)     // если значение переменной b<0

 b=0;     // то b=0

 if (c<0)     // если значение переменной c<0

 c=0;     // то c=0

 if (d<0)     // если значение переменной d<0

 d=0;     // то d=0

 cout<<a<<b<<c<<d; // Вывожу на экран результат

 }     // Конец


Задание 3:

Составьте программы разветвляющейся структуры согласно вариантам задания (используя SWITCH).

Варианты задания

Вводится число студентов N<=30. Вывести фразу "В нашей группе N студентов", согласовав слово "студент" с числом N.

Ответ:

#include<iostream.h>  // Подключаю библиотеку для исп. оператора cin>> и cout<<

void main()    // Имя главной функции main()

{     // Начало главной функции   

int n,t=0;    // Декларирую переменные

cin>>n;    // Ввожу с клавиатуры число

if(n>1&&n<5||n>21&&n<25)t=1;  // Условие

if(n>4&&n<21||n>24)t=2;     // Условие

cout<<"\nV nashei gruppe "<<n<<" student"; // Вывожу на экран

switch(t) // Переключатель определяет введённое число и выполняет соответств. строку

{     // Начало 

case 1: cout<<"a"; break; // Выполняется например эта строка

case 2: cout<<"ov"; break; // а после break; - выход из switch()

default:break;    // значение по умолчанию

}     // Конец   

}     // Конец главной функции


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63156. Я розкажу про Україну 22.62 KB
  У якій природній зоні найбільше лісів Лісова зона Яка природна зона більш розорана Зона степів Яка зона є перехідною між лісом і степом Зона лісостепу Яку територію охоплює зона субтропіків...
63158. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя людей за первісних часів» 25.6 KB
  Мета: оцінити навчальні досягнення школярів під час вивчення: теми шляхом проведення заліку. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої знання з теми «Життя людей за первісних часів»...
63159. Урок-узагальнення з теми «Передня Азія» 35.66 KB
  Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; ознайомити з культурною спадщиною та релігійними віруваннями народів Передньої Азії; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком країн; розширити світогляд школярів...
63160. Урок-узагальнення з теми «Греція в II — першій половині І тис. до н. є.» 27.03 KB
  Кожна з чотирьох команд грає з усіма іншими тобто має відбутися 6 раундів І II І III І IV II III II IV III IV. 3 Кожний раунд включає чотири питання різного ступеня складності що оцінюються так: перше питання 1 бал друге 2 бали третє...