69895

Циклические вычислительные процессы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента. Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

Русский

2014-10-12

145 KB

18 чел.

Лабораторная работа № 2. Циклические вычислительные процессы.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [0,1; 1,3] c шагом х=0,2. Вывести на печать все значения y>1.

 1.  Вычислить значения функции . Аргумент х изменяет значения в пределах от -1 до 3 с шагом х=0,25. Отпечатать только отрицательные значения функции y.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [-2; 10] c шагом х=0,5. Отпечатать значения функции и аргумента в виде таблицы.

 1.  Вычислить d как среднее арифметическое чисел a, b, c.

Если d<100, напечатать “d<100”.

Если d=100, напечатать a, b, c.

Если d>100, вычислить значения функции , где х изменяется в интервале [-4; 4] c шагом х=0,2. Отпечатать только положительные значения функции y. Значения a, b, c вводятся пользователем.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вывести на экран последовательность чисел y, являющихся результатом выполнения операции y = А*х sin x , где A=0,5, а переменная x изменяется от 1 до 20 с шагом 1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Составить программу вычисления значений величин x и y, где  

Переменная x изменяется в интервале от 0,5 до 7,5 c шагом 0,3, .

Выдать на печать  значения функции >1 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Рассчитать функцию  при изменении аргумента на отрезке [1;5] с шагом dx=0.123 и вывести на печать значение у>0.1.

 1.  Вычислить значение . Если а<0, выдать на печать a. Если a>=0,вычислить и напечатать значения функции y=(x2-1)sinx, где х изменяется на интервале (-2,+2) с шагом 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

на отрезке [9;10] с шагом 0,1.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [-1;3], шаг изменения 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

t принадлежит отрезку [1;5], шаг изменения 0,5; а=2,5.

 1.  Протабулировать функцию

x принадлежит отрезку [-1;3] с шагом 0,5.

 1.  Вычислить значения многочлена x³-3x²+1.7x-8.2 для x = 0, 1, … , 10.

Выдать на печать положительные значения.

 1.  Вычислить значения функции y = 4x²-2x-5 для значений x, изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0,1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Дано A, P.

Если A>P, вычислить и напечатать  .

Если A<P, вычислить и напечатать .

Если A=P, вычислить , где х изменяется в интервале [-3; 3] c шагом х=0,4. Вывести на печать x, y.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53975. Lesen. Unsere beliebten Buchhelden 65.5 KB
  Heute sprechen wir zum Thema „Lesen. Unsere beliebten Buchhelden“. Wir werden lesen; hören, verschiedene Testaufgaben machen, über unsere beliebten Buchhelden erzählen.
53976. Леся Українка – геніальна донька українського народу. Життя і творчість великої поетеси. Л.Українка «Давня весна» 1.03 MB
  Ми будемо говорити про життєвий і творчий шлях письменниці, яку знає і шанує весь світ. Саме ім’я Леся Українка – наче символ України. Воно викликає в нас світлі почуття радості від зустрічі з талановитою людиною, яка настільки любила свій народ, що взяла собі псевдонім Українка.
53977. Career Prospects 54 KB
  Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children. So that they know it's a better world for them; and think if they can make it a better place.
53978. Mother’s Day 64.5 KB
  Tape recorder, cassette, large sheet of plain paper for each group, card in a form of sun, photos of kids and their mothers, poster with the quiz, pictures of famous people, cards with sayings and proverbs.
53979. Розвиток мовлення. Переказ 57.5 KB
  Мета: вчити учня розповідати в усній і писемній формі про те, що бачив, про що читав, що знає, добирати для розповіді найбільш вдалі слова, удосконалювати навички використання іменників різних відмінків у зв’язному мовленні.
53981. The Numerals (числівники). Time. Cardinal numerals (кількісні числівники) 117.5 KB
  Let me introduce myself! Where are you from? – I am from Ukraine. I came from Rivne region. How old are you? – I am 25. What is your occupation (profession)? – I am businessman. Are you married? – Yes, I am. No, I am not. Do you have a business here? – Yes, I do. No, I don’t. I came here to have a rest. Glad to meet you! – Glad to meet you too.
53982. Prepositions of time, place, move 724 KB
  Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.
53983. To be. There is/are. To have. Pronouns 140.5 KB
  Whether the weather be fine, or whether the weather be not. Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.