69895

Циклические вычислительные процессы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента. Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

Русский

2014-10-12

145 KB

22 чел.

Лабораторная работа № 2. Циклические вычислительные процессы.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [0,1; 1,3] c шагом х=0,2. Вывести на печать все значения y>1.

 1.  Вычислить значения функции . Аргумент х изменяет значения в пределах от -1 до 3 с шагом х=0,25. Отпечатать только отрицательные значения функции y.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [-2; 10] c шагом х=0,5. Отпечатать значения функции и аргумента в виде таблицы.

 1.  Вычислить d как среднее арифметическое чисел a, b, c.

Если d<100, напечатать “d<100”.

Если d=100, напечатать a, b, c.

Если d>100, вычислить значения функции , где х изменяется в интервале [-4; 4] c шагом х=0,2. Отпечатать только положительные значения функции y. Значения a, b, c вводятся пользователем.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вывести на экран последовательность чисел y, являющихся результатом выполнения операции y = А*х sin x , где A=0,5, а переменная x изменяется от 1 до 20 с шагом 1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Составить программу вычисления значений величин x и y, где  

Переменная x изменяется в интервале от 0,5 до 7,5 c шагом 0,3, .

Выдать на печать  значения функции >1 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Рассчитать функцию  при изменении аргумента на отрезке [1;5] с шагом dx=0.123 и вывести на печать значение у>0.1.

 1.  Вычислить значение . Если а<0, выдать на печать a. Если a>=0,вычислить и напечатать значения функции y=(x2-1)sinx, где х изменяется на интервале (-2,+2) с шагом 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

на отрезке [9;10] с шагом 0,1.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [-1;3], шаг изменения 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

t принадлежит отрезку [1;5], шаг изменения 0,5; а=2,5.

 1.  Протабулировать функцию

x принадлежит отрезку [-1;3] с шагом 0,5.

 1.  Вычислить значения многочлена x³-3x²+1.7x-8.2 для x = 0, 1, … , 10.

Выдать на печать положительные значения.

 1.  Вычислить значения функции y = 4x²-2x-5 для значений x, изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0,1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Дано A, P.

Если A>P, вычислить и напечатать  .

Если A<P, вычислить и напечатать .

Если A=P, вычислить , где х изменяется в интервале [-3; 3] c шагом х=0,4. Вывести на печать x, y.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17793. Дробово-лінійна функція і її геометричний зміст 59.31 KB
  Лекція 8. Дробоволінійна функція і її геометричний зміст. Дробоволінійною називається функція Якщо с = 0 і d 0 то дробоволінійна функція називається цілою лінійною функцією. При adbc= 0 дробоволінійна функція є сталою величиною. Доведемо що при с0 і аd bс0 графіком др...
17794. Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду 38.84 KB
  Лекція 9 Лінійні і квадратичні форми. Приведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Лінійні форми Розглянемо nвимірний евклідів простір. Поставимо у відповідність до nвимірного вектора з цього простору певне дійсне число . Дістанемо числову функцію векторн
17795. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 5.7 MB
  Лекція 10. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Аналітична геометрія це розділ математики в якому геометричним обєктам ставлять у відповідність певні рівняння таким чином що властивості обєктів виражаються у властивостях цих рівнянь. Рівняння записуються відносно вибраної сис...
17796. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ 244.53 KB
  Лекція 12. ПРЯМА ЛІНІЯ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ Канонічні і параметричні рівняння прямої у тривимірному просторі Пряма лінія у тривимірному просторі може бути задана різними способами: двома точками точкою і напрямом перетином двох площин та ін. Нехай пряма пр
17797. Криві другого порядку 662.09 KB
  Лекція 13. Криві другого порядку Загальне рівняння кривої другого порядку Нагадаємо загальне рівняння поверхні другого порядку 1.5: a11x2 a22y2 a33z2 2a12xy 2a13xz 2a23yz a10x a20y a00 = 0 5.1 Якщо поверхню другого порядку перетинає яканебудь площина поверхня першо
17798. Парабола 1021.92 KB
  Лекція 14 Парабола Нехай на площині дано точку F і пряму d яка не проходить через F. Геометричне місце точок площини рівновіддалених від фіксованої точки F та фіксованої прямої d що не проходить через точку F називається параболою. Точка F називається
17800. Поверхні другого порядку 3.67 MB
  Лекція 15. Поверхні другого порядку Загальне рівняння поверхні другого порядку Загальним рівнянням поверхні другого порядку називається рівняння виду 15.1 Розглянемо типи поверхонь які визначаються цим рівнянням. Довільна циліндрична поверх
17801. Обернена матриця 175.61 KB
  Лекція 7. Обернена матриця Матрицею А оберненою до квадратної матриці розміру n х n називається така для якої справедлива рівність 3.32 Наприклад легко перевірити рівність = Таким чином одна із перемножуваних матриць є оберненою від