69895

Циклические вычислительные процессы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента. Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

Русский

2014-10-12

145 KB

25 чел.

Лабораторная работа № 2. Циклические вычислительные процессы.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [0,1; 1,3] c шагом х=0,2. Вывести на печать все значения y>1.

 1.  Вычислить значения функции . Аргумент х изменяет значения в пределах от -1 до 3 с шагом х=0,25. Отпечатать только отрицательные значения функции y.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [-2; 10] c шагом х=0,5. Отпечатать значения функции и аргумента в виде таблицы.

 1.  Вычислить d как среднее арифметическое чисел a, b, c.

Если d<100, напечатать “d<100”.

Если d=100, напечатать a, b, c.

Если d>100, вычислить значения функции , где х изменяется в интервале [-4; 4] c шагом х=0,2. Отпечатать только положительные значения функции y. Значения a, b, c вводятся пользователем.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вывести на экран последовательность чисел y, являющихся результатом выполнения операции y = А*х sin x , где A=0,5, а переменная x изменяется от 1 до 20 с шагом 1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Составить программу вычисления значений величин x и y, где  

Переменная x изменяется в интервале от 0,5 до 7,5 c шагом 0,3, .

Выдать на печать  значения функции >1 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Рассчитать функцию  при изменении аргумента на отрезке [1;5] с шагом dx=0.123 и вывести на печать значение у>0.1.

 1.  Вычислить значение . Если а<0, выдать на печать a. Если a>=0,вычислить и напечатать значения функции y=(x2-1)sinx, где х изменяется на интервале (-2,+2) с шагом 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

на отрезке [9;10] с шагом 0,1.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [-1;3], шаг изменения 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

t принадлежит отрезку [1;5], шаг изменения 0,5; а=2,5.

 1.  Протабулировать функцию

x принадлежит отрезку [-1;3] с шагом 0,5.

 1.  Вычислить значения многочлена x³-3x²+1.7x-8.2 для x = 0, 1, … , 10.

Выдать на печать положительные значения.

 1.  Вычислить значения функции y = 4x²-2x-5 для значений x, изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0,1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Дано A, P.

Если A>P, вычислить и напечатать  .

Если A<P, вычислить и напечатать .

Если A=P, вычислить , где х изменяется в интервале [-3; 3] c шагом х=0,4. Вывести на печать x, y.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53023. Формування соціально-комунікативної активності молодших школярів на уроці 123.5 KB
  Мета роботи полягає в обґрунтуванні, виявленні та вивчені соціально-педагогічних умов, які забезпечують високу ефективність формування соціальної активності в молодших школярів.
53024. Формування інформатичної компетентності молодших школярів у контексті викликів сьогодення, використовуючи метод дослідження 116.5 KB
  Використовуючи інтелектуальне навчання та метод дослідження дітям пропонується дібрати самостійно або з батьками слова задані на певну букву. В класі вивішується планшет де діти вписують дібрані слова або добирають малюнки це можуть бути змагання між хлопчиками і дівчатками рядами групами різноманітні проектні роботи кінцевими результатами яких будуть книжки В гості до букви . Чим схожі всі ці слова Буква ел іменники назви тварин назви істот Доберіть синонім до слів: крокодил алігатор гавіал лисиця песець ...
53025. Підсумковий урок з розділу «Форма в образотворчому мистецтві» 315.5 KB
  Отож ви в класі поділились на три команди: Веселі акварелі олівцімолодцівеселкова палітра. На додатковій дошці я буду записувати бали отримані в ході урокугриа в кінці уроку за сумою балів кожної команди визначимо переможців. На учасників командипереможниці чекають нагороди Правила гри: кожен конкурс чи завдання оцінюється 13 балами; команда вирішує хто буде відповідати чи виконувати художнє завдання;...
53026. Об'ємна форма у відкритому просторі. «Камінь, що оживає» 122 KB
  Мета: ознайомити з творчістю українського художника – скульптора Олега Пінчука; створити оригінальний скульптурний образ на основі узагальнення, стилізації й трансформації реальних об'єктів з урахуванням розташування скульптури в місцях відпочинку та розваг дітей; учити передавати основний характер об'ємної форми; розвивати асоціативно-образне та просторове мислення, уяву, фантазію...
53027. Формули скороченого множення та узагальнення на основі квадрата двочлена 908 KB
  Мета: Узагальнити і систематизувати знання, вміння та навички у застосуванні формул квадрата двочлена і різниці квадратів. Вивести формули квадрата тричлена, куба двочлена. Розвивати вміння узагальнювати, робити висновки. Сприяти розвитку логічного мислення, математичної мови.
53028. Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування вправ 87 KB
  Мета: удосконалити вміння розвязувати квадратні рівняння за допомогою формули коренів квадратного рівняння; розвивати математичну мову; виховувати активність інтерес до нових знань і прагнення їх набути. Очікувані результати: учні на кінець уроку повинні: обчислювати дискримінант квадратного рівняння; розвязувати квадратні рівняння за допомогою формули коренів квадратного рівняння; Хід уроку І. Яка з наведених формул є формулою коренів квадратного рівняння А Б В Г 3.
53029. Формули подвійного аргументу 178.5 KB
  Мета: - на основі формул додавання вивести формули подвійного аргументу; - закріпити знання цих формул під час розвязування вправ; - розвивати вміння порівнювати, самостійно мислити; - виховувати інтерес до математики, удосконалювати навички самоконтролю.
53030. Формулы сокращенного умножения 49.5 KB
  Учитель математики Сегодня наш урок посвященный формулам сокращенного умножения не совсем обычный: мы будем его проводить вместе с вашим учителем русского языка. Учитель русского языка Для начала я хочу представить наше справочное бюро группа учащихся. Учитель математики А сейчас мы назначим несколько человек из класса экспертами. Учитель русского языка Что же такое эксперт Обратимся к нашему справочному бюро.
53031. Формули зведення 171.5 KB
  Тригонометричні функції зв’язані між собою великою кількістю співвідношень. Але не завжди їх треба зазубрювати, можливо достатньо володіти ланцюжком міркувань, тобто певним алгоритмом, щоб спростити даний вираз. Алгебра щедра, вона часто дає більше, ніж у неї просять, так стверджував великий математик Д′Аломберг. Сподіваюсь, що наш урок буде тому підтвердженням.