69895

Циклические вычислительные процессы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента. Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

Русский

2014-10-12

145 KB

22 чел.

Лабораторная работа № 2. Циклические вычислительные процессы.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [0,1; 1,3] c шагом х=0,2. Вывести на печать все значения y>1.

 1.  Вычислить значения функции . Аргумент х изменяет значения в пределах от -1 до 3 с шагом х=0,25. Отпечатать только отрицательные значения функции y.

 1.  Вычислить значения функции  на отрезке [-2; 10] c шагом х=0,5. Отпечатать значения функции и аргумента в виде таблицы.

 1.  Вычислить d как среднее арифметическое чисел a, b, c.

Если d<100, напечатать “d<100”.

Если d=100, напечатать a, b, c.

Если d>100, вычислить значения функции , где х изменяется в интервале [-4; 4] c шагом х=0,2. Отпечатать только положительные значения функции y. Значения a, b, c вводятся пользователем.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вывести на экран последовательность чисел y, являющихся результатом выполнения операции y = А*х sin x , где A=0,5, а переменная x изменяется от 1 до 20 с шагом 1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Составить программу вычисления значений величин x и y, где  

Переменная x изменяется в интервале от 0,5 до 7,5 c шагом 0,3, .

Выдать на печать  значения функции >1 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Рассчитать функцию  при изменении аргумента на отрезке [1;5] с шагом dx=0.123 и вывести на печать значение у>0.1.

 1.  Вычислить значение . Если а<0, выдать на печать a. Если a>=0,вычислить и напечатать значения функции y=(x2-1)sinx, где х изменяется на интервале (-2,+2) с шагом 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

на отрезке [9;10] с шагом 0,1.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [-1;3], шаг изменения 0,25.

 1.  Выполнить табулирование функции

t принадлежит отрезку [1;5], шаг изменения 0,5; а=2,5.

 1.  Протабулировать функцию

x принадлежит отрезку [-1;3] с шагом 0,5.

 1.  Вычислить значения многочлена x³-3x²+1.7x-8.2 для x = 0, 1, … , 10.

Выдать на печать положительные значения.

 1.  Вычислить значения функции y = 4x²-2x-5 для значений x, изменяющихся от –3 до 1, с шагом 0,1. Выдать на печать положительные значения функции с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Дано A, P.

Если A>P, вычислить и напечатать  .

Если A<P, вычислить и напечатать .

Если A=P, вычислить , где х изменяется в интервале [-3; 3] c шагом х=0,4. Вывести на печать x, y.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить и вывести на печать значения функции

где x[0,1;7,6] с x=0,2.

Выдать на печать  значения функции > 5 с соответствующим им значением аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [-3;3] с x=0,5.

 1.  Вычислить значения функции a=1.6x3-1.5 на интервале (-1,1) с шагом изменения аргумента 0.25. Выдать на печать отрицательные значения функции с соответствующими им значениями аргумента.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

на отрезке [0.1;5] с x=0,3.

 1.  Вычислить и вывести на печать таблицу значений функции

x принадлежит отрезку [1;3], шаг изменения 0,2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61164. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ (ЧИ СУСПІЛЬНУ) ТЕМУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 44.5 KB
  Ми вступаємо в життя в епоху інтенсивного розвитку не лише науки і техніки а й негативних наслідків науковотехнічного прогресу: забруднення повітря високий рівень шуму та радіації страшні людські хвороби.
61165. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ 440.02 KB
  Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил
61166. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 51 KB
  Стічні води промислових підприємств забруднюють прісні водойми. У результаті цього забруднення повністю змінюються фізичні властивості води підвищується температура зменшується прозорість зявляються забарвлення присмаки запахи.
61167. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ 29.73 KB
  Поглибити знання восьмикласників про звертання, їх стилістичну роль у мовленні; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань
61168. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ 85.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі звертанням. Культура мовлення і стилістика: використання звертань задля передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.
61169. ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ 64.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами і словосполученнями. Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі вставними словами і словосполученнями для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації у висловлюваннях зі вставними словами і словосполученнями.
61170. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ 51.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних слів для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними словами.
61171. ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ 56.5 KB
  Правопис: розділові знаки в синтаксичних конструкціях зі вставними реченнями. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних речень для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними реченнями.
61172. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ» 51 KB
  Правопис: кома в реченнях зі звертаннями і вставними словами. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі звертаннями і вставними словами для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями і вставними словами.