69902

Составление программ на Borland Pascal

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составить программу, выбрав вариант задачи согласно последней цифре шифра. Вывести результаты решения во внешний файл. Вариант 0 Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы...

Русский

2014-10-12

93 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 1

    Цель работы − составление программ на  Borland  Pascal, использующих массивы и обрабатывающих  символьную информацию.

Задание 1

     Составить программу, выбрав вариант задачи   согласно  последней цифре шифра. Вывести результаты   решения   во внешний файл.

Вариант  0

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  1

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  2

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами.  Найти и вывести на печать все нулевые элементы  матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  3

Задана вещественная матрицаразмера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  4

Задана вещественная матрица    размера 4x4.  Пусть B - множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  5

Задана вещественная матрица    размера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все нулевые  элементы матрицы, а также указать в каких строках  и столбцах они находятся.

Вариант  6

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти её максимальный элемент и указать строку и столбец,  в которых он находится.

         

Вариант  7

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти ее минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  8

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти максимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  9

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Лабораторная работа № 2

    Цель работы − составление программ с использованием  функций   в  Borland  Pascal.

                                             Задание 1

    Составить программу, выбрав вариант задачи согласно модулю разности двух последних цифр учебного шифра. В  задаче  предполагается, используя шестизначный учебный шифр  (его обозначение − b1, b2, b3, b4, b5, b6), вычислить величины    (i=1,...6), где   определены  выбранным вариантом.  При составлении  программ использовать функцию вычисления факториала. Напомним, что k!=  k!!= если k нечетно;  k!!= если k четно;   a mod b   −  это остаток от деления  a  на  b.

Вариант  0

Fi=(bi mod 6 + 1)!

Вариант  1

Вариант  2

Вариант  3

Fi = (bi  mod  6  + 2)!!

Вариант  4

Вариант  5

Fi=

Вариант  6

Вариант  7

Вариант  8

Вариант  9

                                                     Задание 2

     

   Выполнить предыдущее задание 1 лабораторной работы 2, используя модуль, содержащий процедуру, соответствующую функции  варианта.  Вариант выбрать  согласно последней цифре учебного шифра.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65472. КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛУ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДІЙ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 6.2 MB
  Дугове зварювання плавким електродом характеризується підвищеною продуктивністю та відносно легкою автоматизацією процесу чим пояснюється його широке використання у промисловості. При застосуванні даного способу зварювання існують проблеми підвищення якості зварних з’єднань...
65473. РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ 144.5 KB
  На особливу увагу заслуговує редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів українською мовою адже більшість продуктів сучасного телебачення виробляється в Сполучених Штатах Америки і потрапляє до вітчизняного глядача...
65474. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 188.5 KB
  В умовах суспільних трансформацій та входження України до європейського освітнього простору формування в майбутніх практичних психологів соціальної компетентності готовності до ефективної взаємодії є нагальною проблемою...
65475. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ГОТФРІДОМ ЗЕМПЕРОМ У ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИХ ШКОЛАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ) 189 KB
  Сьогодні технологічна освіта зазнає радикальних змін у розрізі яких відбувається системне впровадження в навчальний процес різних типів закладів освіти мистецтва дизайну джерелом якого є...
65476. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРІВНЮВАННЯ НАХИЛЕНИХ БУДІВЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ВИБУРЮВАННЯМ ГРУНТУ ІЗ ОСНОВИ 186.5 KB
  Дисертаційна робота виконувалась у рамках реалізації наукової програми Розробка та дослідження технології вирівнювання будівель та споруд проводилась відповідно до етапів держбюджетної теми НП 11 Розробка і вдосконалення існуючих способів вирівнювання будівель...
65477. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 635.5 KB
  Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України завідувач кафедри менеджмент на транспорті. Виходячи з цього постановка проблеми пошуку механізмів державного регулювання розвитку...
65478. ТУРИЗМ ЯК СОЦІОЕТИЧНИЙ ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 147.5 KB
  Сучасна цивілізація перебуває на переломному етапі свого поступу. Людству загрожує загострення різноманітних глобальних криз, в суспільстві зростає соціальна напруга. Як констатувалось на ХХІІ Всесвітньому філософському конгресі...
65479. ДВОСМУЖКОВА ЛІНІЯ МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ 5.73 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що вперше: Розроблено числову математичну модель багатозв’язних планарних хвилевідних структур яка дозволяє проводити їх повний електродинамічний аналіз з урахуванням втрат та дисперсії.
65480. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОБЕЗПЕКИ ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ ТЕРИТОРІЙ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПРИСКОРЕНОГО ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 259 KB
  Сучасні щорічні об’єми проведення рекультивації у Кривбасі складають менше 1 від кількості порушених гірничими роботами земель. Окрім того технології рекультивації не завжди успішні оскільки розраховані на відновлення порушених земель горизонтальних родовищ корисних копалин.