69902

Составление программ на Borland Pascal

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составить программу, выбрав вариант задачи согласно последней цифре шифра. Вывести результаты решения во внешний файл. Вариант 0 Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы...

Русский

2014-10-12

93 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 1

    Цель работы − составление программ на  Borland  Pascal, использующих массивы и обрабатывающих  символьную информацию.

Задание 1

     Составить программу, выбрав вариант задачи   согласно  последней цифре шифра. Вывести результаты   решения   во внешний файл.

Вариант  0

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  1

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  2

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами.  Найти и вывести на печать все нулевые элементы  матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  3

Задана вещественная матрицаразмера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  4

Задана вещественная матрица    размера 4x4.  Пусть B - множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  5

Задана вещественная матрица    размера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все нулевые  элементы матрицы, а также указать в каких строках  и столбцах они находятся.

Вариант  6

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти её максимальный элемент и указать строку и столбец,  в которых он находится.

         

Вариант  7

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти ее минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  8

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти максимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  9

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Лабораторная работа № 2

    Цель работы − составление программ с использованием  функций   в  Borland  Pascal.

                                             Задание 1

    Составить программу, выбрав вариант задачи согласно модулю разности двух последних цифр учебного шифра. В  задаче  предполагается, используя шестизначный учебный шифр  (его обозначение − b1, b2, b3, b4, b5, b6), вычислить величины    (i=1,...6), где   определены  выбранным вариантом.  При составлении  программ использовать функцию вычисления факториала. Напомним, что k!=  k!!= если k нечетно;  k!!= если k четно;   a mod b   −  это остаток от деления  a  на  b.

Вариант  0

Fi=(bi mod 6 + 1)!

Вариант  1

Вариант  2

Вариант  3

Fi = (bi  mod  6  + 2)!!

Вариант  4

Вариант  5

Fi=

Вариант  6

Вариант  7

Вариант  8

Вариант  9

                                                     Задание 2

     

   Выполнить предыдущее задание 1 лабораторной работы 2, используя модуль, содержащий процедуру, соответствующую функции  варианта.  Вариант выбрать  согласно последней цифре учебного шифра.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85948. Разработка модели базы данных «Расписание движения поездов» 1.48 MB
  Сегодня для этого специалистами разрабатываются специальные базы данных. В настоящее время базы данных занимают лидирующее положение в области информационных технологий они становятся неотъемлемой частью в любой сфере деятельности а особенно в обработке большого объёма информации.
85950. МЕХАНІЗМ ВИТЯЖНОГО ПРЕСА 2.06 MB
  Для визначення положень точки В скористаємось методом засічок. З точки А радіусом АВ робимо засічку на колі з радіусом СВ і центром в точці С і отримуємо положення ланки АВ. Знаючи що точка D лежить на продовженні ланки СВ та відстань BD знаходимо положення точки D. Далі з точки D радіусом DF робимо засічку на направляючій F`і позначаємо на отриманому перетині точку F.
85951. Організаціїя обліку і звітності на підприємствах 515 KB
  Насправді вони плутають одну із складових частин обліку з бухгалтерським обліком взагалі. Рахівництво це рутинна клеркова частина бухгалтерського обліку що потребує лише мінімальних знань техніки ведення обліку. Отже метою курсової роботи є розгляд питання щодо організаціїї обліку і звітності на підприємствах. Питання організації обліку виходячи з вузьких рамок облікового погляду і бухгалтерського досвіду останнім часом привертає до себе все більше уваги.
85952. Розробка та розрахунок параметрів основних елементів цифрової системи передачі з ІКМ 4 MB
  Для зменшення кількості рівнів квантування застосовується компресор – пристрій у якому посилення сигналу змінюється в залежності від величини сигналу так, що стає більшим при слабких сигналах, чим при сильних (при експандуванні - навпаки).
85953. Юридические лица по праву Европейского Союза 179.5 KB
  Цель: Анализ юридических лиц по Европейскому праву и формирование системы научных знаний о свободах перемещения компаний в Европейском Союзе - правовом институте, который в настоящее время стремительно развивается и в ближайшем будущем несомненно изменит облик корпоративного права европейских стран.
85954. Планирование маркетинга в процессе организации деловой игры 574 KB
  В начале игры показатель количество целей экспонирования товаров торговых точек равен 3 у всех фирм в каждом канале распространения товаров. Каждая фирма имеет по 20 торговых представителей которые поровну распределены между двумя каналами распространения продукции. Перемещение продавца с одного канала на другой не считается увольнением или приёмом на новую работу так как при этом не меняется общее количество продавцов. Оптовые цены за предшествующий период равны 95 в обоих каналах распространения товаров.
85955. Cчетчик обратного отсчета 247.5 KB
  Ввод необходимо осуществлять с помощью стандартной шестнадцатикнопочной терминальной клавиатуры. Переход в режим установки времени необходимо осуществлять нажатием клавиши 0. Выход из режима установки времени должен происходить автоматически по окончании ввода значений всех регистров.
85956. Разработка рекламной кампании на предприятии (на примере ОАО «Приморский кондитер») 485 KB
  Рекламная кампания – это несколько рекламных мероприятий, объединенных одной целью (целями), охватывающих определенный период времени и распределенных во времени так, чтобы одно рекламное мероприятие дополняло другое. Цель данной курсовой: осуществить разработку рекламной кампании для продвижения...