69902

Составление программ на Borland Pascal

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составить программу, выбрав вариант задачи согласно последней цифре шифра. Вывести результаты решения во внешний файл. Вариант 0 Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы...

Русский

2014-10-12

93 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 1

    Цель работы − составление программ на  Borland  Pascal, использующих массивы и обрабатывающих  символьную информацию.

Задание 1

     Составить программу, выбрав вариант задачи   согласно  последней цифре шифра. Вывести результаты   решения   во внешний файл.

Вариант  0

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  1

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  2

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами.  Найти и вывести на печать все нулевые элементы  матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  3

Задана вещественная матрицаразмера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  4

Задана вещественная матрица    размера 4x4.  Пусть B - множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  5

Задана вещественная матрица    размера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все нулевые  элементы матрицы, а также указать в каких строках  и столбцах они находятся.

Вариант  6

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти её максимальный элемент и указать строку и столбец,  в которых он находится.

         

Вариант  7

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти ее минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  8

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти максимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  9

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Лабораторная работа № 2

    Цель работы − составление программ с использованием  функций   в  Borland  Pascal.

                                             Задание 1

    Составить программу, выбрав вариант задачи согласно модулю разности двух последних цифр учебного шифра. В  задаче  предполагается, используя шестизначный учебный шифр  (его обозначение − b1, b2, b3, b4, b5, b6), вычислить величины    (i=1,...6), где   определены  выбранным вариантом.  При составлении  программ использовать функцию вычисления факториала. Напомним, что k!=  k!!= если k нечетно;  k!!= если k четно;   a mod b   −  это остаток от деления  a  на  b.

Вариант  0

Fi=(bi mod 6 + 1)!

Вариант  1

Вариант  2

Вариант  3

Fi = (bi  mod  6  + 2)!!

Вариант  4

Вариант  5

Fi=

Вариант  6

Вариант  7

Вариант  8

Вариант  9

                                                     Задание 2

     

   Выполнить предыдущее задание 1 лабораторной работы 2, используя модуль, содержащий процедуру, соответствующую функции  варианта.  Вариант выбрать  согласно последней цифре учебного шифра.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85117. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів 125.56 KB
  Ознайомити учнів з випадком віднімання багатоцифрових чисел коли зменшуване містить кілька нулів; закріплювати уміння виконувати перевірку дій додавання і віднімання розв\\\'язувати задачі. а Розв\\\'язати з перевіркою. б Скласти і розв\\\'язати задачу за скороченим записом.
85118. Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника 77.3 KB
  Закріплювати вміння учнів застосовувати сполучний і переставний закони додавання для зручних обчислень та виконувати додавання і віднімання багатоцифрових чисел письмово; вправляти у розв\\\'язуванні задач. б Скільки всього десятків сотень тисяч у числі 109256 в Скласти і розв\\\'язати задачу за поданим скороченим записом. Розв\\\'язання: 1 11650 7650 = 4000л надоїла третя доярка; 2 7650 3750 = 3900 л надоїла друга доярка. Розв\\\'язати задачу.
85119. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками 37.15 KB
  Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами; навчати узагальнених прийомів розв\\\'язування задач. а Розв\\\'язати і зробити перевірку. 1 Розв\\\'яжи задачу. Розв\\\'язання.
85120. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси 37.67 KB
  Ознайомити учнів із прикладами письмового додавання і віднімання іменованих чисел виражених в одиницях вимірювання довжини та маси; закріплювати вміння учнів розв...
85121. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел 156 KB
  В ході колективного аналізу задачі на дошці ведеться запис: с км пройшов турист до зустрічі; с 3 км проїхав велосипедист до зустрічі; с с 3 км відстань між містом і селом. Першого дня автомобіль проїхав а км другого Ь кілометрів третього на 385 км менше ніж за перші два дні разом. Скільки кілометрів проїхав автомобіль третього дня Складіть вираз і розвяжіть задачу якщо а = 472; b = 368. а км проїхав автомобіль першого дня; b км проїхав другого дня; а b км проїхав за два дні разом; а b 385 проїхав...
85122. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні 38.13 KB
  Ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел вміння розвязувати задачі. а Записати кожне з чисел 79 і 346 у вигляді суми й різниці круглого числа та одноцифрового. Суму чисел 3600 і 1200 зменшити на 325. Число 100800 збільшити на різницю чисел 19374 і 8752.
85123. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми Додавання і віднімання багатоцифрових чисел 33.89 KB
  На лісовій ділянці посадили 125 лип берізок на 75 більше ніж лип а дубів на 320 більше ніж беріз. Учні першої школи зібрали 12 кг 400 г шипшини другої на 5 кг 200 г менше ніж першої а третьої на 10 кг 700 г менше ніж учні першої і другої шкіл разом. У перших класах 180 учнів у других на 20 учнів більше ніж у перших а в третіх на 60 учнів менше ніж у других. Перша бригада відремонтувала 5 км 500 м дороги друга на 1 км 100 м більше ніж перша а третя на 4 км 900 м менше ніж перша і друга бригади разом.
85124. Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху 86.98 KB
  Поняття про швидкість. Провести аналіз тематичного опитування; зясувати типові помилки; організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з поняттям швидкість руху простими і складеними задачами на знаходження швидкості. Таблиця Швидкість. Щоб знайти швидкість треба відстань поділити на час.
85125. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання 80.59 KB
  Ознайомити учнів зі способом визначення відстані за відомими швидкістю і часом; формувати вміння розвязувати задачі на основі творчих видів роботи; розвивати обчислювальні навички.