69902

Составление программ на Borland Pascal

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составить программу, выбрав вариант задачи согласно последней цифре шифра. Вывести результаты решения во внешний файл. Вариант 0 Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы...

Русский

2014-10-12

93 KB

4 чел.

Лабораторная работа № 1

    Цель работы − составление программ на  Borland  Pascal, использующих массивы и обрабатывающих  символьную информацию.

Задание 1

     Составить программу, выбрав вариант задачи   согласно  последней цифре шифра. Вывести результаты   решения   во внешний файл.

Вариант  0

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  1

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами. Найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  2

Задана матрица A размера 4x4 с вещественными элементами.  Найти и вывести на печать все нулевые элементы  матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  3

Задана вещественная матрицаразмера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все положительные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  4

Задана вещественная матрица    размера 4x4.  Пусть B - множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все отрицательные элементы матрицы, а также указать в каких строках и столбцах они находятся.

Вариант  5

Задана вещественная матрица    размера 4x4. Пусть B – множество элементов, для которых. На этом множестве найти и вывести на печать все нулевые  элементы матрицы, а также указать в каких строках  и столбцах они находятся.

Вариант  6

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти её максимальный элемент и указать строку и столбец,  в которых он находится.

         

Вариант  7

Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 найти ее минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  8

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти максимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Вариант  9

    Для заданной вещественной матрицы размера 4x4 на множестве B элементов, для которых, найти минимальный элемент и указать строку и столбец, в которых он находится.

Лабораторная работа № 2

    Цель работы − составление программ с использованием  функций   в  Borland  Pascal.

                                             Задание 1

    Составить программу, выбрав вариант задачи согласно модулю разности двух последних цифр учебного шифра. В  задаче  предполагается, используя шестизначный учебный шифр  (его обозначение − b1, b2, b3, b4, b5, b6), вычислить величины    (i=1,...6), где   определены  выбранным вариантом.  При составлении  программ использовать функцию вычисления факториала. Напомним, что k!=  k!!= если k нечетно;  k!!= если k четно;   a mod b   −  это остаток от деления  a  на  b.

Вариант  0

Fi=(bi mod 6 + 1)!

Вариант  1

Вариант  2

Вариант  3

Fi = (bi  mod  6  + 2)!!

Вариант  4

Вариант  5

Fi=

Вариант  6

Вариант  7

Вариант  8

Вариант  9

                                                     Задание 2

     

   Выполнить предыдущее задание 1 лабораторной работы 2, используя модуль, содержащий процедуру, соответствующую функции  варианта.  Вариант выбрать  согласно последней цифре учебного шифра.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57717. Історія життєвих випробувань Робінзона Крузо у романі Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» 49.5 KB
  Відомий французький просвітитель Жан-Жак Руссо вважав: «Робінзон Крузо» - це перша книга, яку варто прочитати кожній людині, як тільки вона навчиться читати за букварем.
57718. Народна та професійна культура через призму історії України та української літератури першої половини ХІХ століття 128.5 KB
  Українська культура І половини ХІХ століття Художня культура. Народна та професійна культура Українська література. Шевченко - художник Музичні інструменти: кобза бандура Основні поняття: культура народна культура професійна культура етнографія...
57719. Натуральні числа. Геометричні фігури 45.5 KB
  Мета: навчальна закріпити поняття кут елементи кута рівні кути види кутів позначенням кутів; формувати в учнів вміння будувати кут; відпрацювати навички побудови кутів розрізняти кути на готових рисунках і позначати...
57720. Квадратична функція. Квадратні нерівності 462 KB
  Мета уроку: Сприяти узагальненню матеріалу, поглибленню знань. Розвивати мислення, кмітливість, цікавість, оперативність у виконанні вправ, інтерес до навчання. Виховувати вміння працювати колективно.
57721. Квадратні рівняння 72 KB
  Мета: навчальна: перевірити узагальнити систематизувати знання учнів з теми Квадратні рівняння усувати помилки які допускають учні під час розвязування вправ і задач які зводяться до квадратних рівнянь...
57723. Решение квадратных уравнений 169.5 KB
  Нужно знать: определение квадратного уравнения; виды квадратных уравнений; формулы для вычисления дискриминанта; формулы для нахождения корней квадратного уравнения; теорему Виета.
57724. Чарівний світ квадратних рівнянь 90.5 KB
  МЕТА: Узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Квадратні рівняння»; закріпити вміння та навички учнів розв’язувати рівняння різними способами, використовуючи основні формули, теореми Вієта, коефіцієнтів квадратного рівняння...
57725. Квадратні рівняння 151 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про квадратні рівняння; продовжувати формувати вміння та навички розвязувати квадратні рівняння; розвивати творчі здібності учнів шляхом розвязування рівнянь різними способами...