69908

Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Однією із найважливіших проблем забезпечення якості програмних засобів являється формалізація характеристик якості і методологія їх оцінки. Для визначення адекватності якості функціонування наявності технічних можливостей програмних засобів до взаємодії удосконаленню і розвитку...

Украинкский

2014-10-12

2.54 MB

1 чел.

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра ІСМ

Звіт

з лабораторної роботи №1

з дисципліни:

«Основи інформаційних технологій»

Тема: «Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad.»

                             Виконала:

                                                                                             Студентка  групи КН-16

                                                                                                                  Сенейко І.Б.

                           Перевірив:

                                                                                                                       асистент

                                                                                                              Висоцька В.А.

Львів 2013

Тема роботи: Операційна система Windows. Провідник(Windows Explorer). Текстовий редактор WordPad.

Мета роботи: Ознайомитись з основними принципами функціонування операційної системи Windows. Вміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати об’єкти та працювати у текстовому редакторі WordPad.

Теоретичні відомості

Основою системного програмного забезпечення є операційна система, яка забезпечує діалог з користувачем, здійснює керування комп'ютером та його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем па дисках тощо), запускає прикладні програми виконання. Саме вона надає користувачу та прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера і саме від її вибору залежить, як продуктивність роботи всієї системи так і зручність роботи з нею. На сьогоднішній день існує цілий ряд операційних систем таких як: Microsoft Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, Solaris, кожна з них має свої особливості та сфери застосування. Що стосується широкого застосування в персональних комп'ютерах то на сьогоднішній день широке використання набули такі дві операційні системи: Microsoft Windows та Linux.

Що стосується Windows то вона на сьогоднішній день найбільш поширена операційна система яка застосовується в персональних комп'ютерах. Серед переваг, які визначають популярність Windows, можна виділити зручний інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, широкі мережеві можливості, автоматичне налаштування нового обладнання.

Доволі поширеною також є система Linux - за суттю версія операційної системи Unix. Вона як і Windows дає змогу одночасно працювати багатьом користувачам та викопувати велику кількість завдань, має повний набір додатків для роботи в Інтернеті, багато прикладних програм, зокрема, для роботи з графікою, аудіо-відеоінформацією. Всі сучасні операційні системи підтримують режим багатозадачності (паралельне виконання декількох завдань та розподіл ресурсів згідно з пріоритетами).

Файлова система та її структура

Файл – це іменована ділянка пам’яті на будь-якому носії інформації, в якій зберігаються програми, дані, текстові документи, електронні таблиці, графічні зображення та інша інформація.

Файлова система – система зберігання й роботи з файлами в комп’ютері.

Структура зберігання інформації  на диску, при якому одні папки можуть розташовуватися в інших папках, називається ієрархічною або деревоподібною.

Ярлик – посилання на файл, документ, програму, який часто використовується.

Основні принципи роботи з операційною системою

Графічний інтерфейс – відображає інформацію на екрані у вигляді різних малюнків - значків (піктограм), для роботи з комп’ютером в операційній системі Windows.

Робочий стіл (Desktop) – це особливий малюнок, який займає весь екран монітора після завантаження операційної системи Windows.

Панель задач – це полоса яка розміщена в нижній частині робочого столу, на ній відображається програми, які працюють у певний час та здійснювати швидке перемикання між ними.

Пуск (Start)–це головний засіб доступу до програм, папок і настройок комп’ютера.

Панель інструментів – це панель, яка полегшує виконання часто використовуваних команд.

Панель швидкого запуску (QuickLaunch) – це панель, яка використовується для запуску часто використовуваних програм. Використання даної панелі є особливо зручним при нагромадженні вікон на робочому столі.

Провідник Windows (Windows Explorer)

Провідник є зручним інструментом для роботи з файлами комп’ютера. При роботі із цією програмою вміст комп’ютера представляється у вигляді ієрархічного дерева. При цьому користувач бачить вміст кожного диска й папки, як на своєму комп’ютері, так і на комп’ютерах, які знаходяться в мережі. Для запуску провідника необхідно вибрати команду головного меню Windows: Пуск\Іншіпрограми\Стандартні\Провідник(Start\MorePrograms\Accessories\WindowsExplorer)

З допомогою провідника можна перейти по наперед відомій адресі. А саме, якщо відоме місце розташування необхідного файлу то ввівши повний шлях до нього в полі Адреса (Address)відбувається перехід безпосередньо до вказаної папки.

При роботі із провідником всі диски й папки комп’ютера, як вже зазначалося, представляються у вигляді дерева, у корені якого розташовується особлива папка з ім’ям Робочий стіл (Desktop).У цій папці розташовані службові папки та всі диски комп’ютера

Текстовий редактор WordPad

Найпоширенішим заняттям на комп’ютері є створення текстових документів. Ввести текст із клавіатури та гарно його оформити, роздрукувати на принтері й зберегти для подальшої роботи допоможе будь-який текстовий редактор WordPad. Для його запуску необхідно зайти Пуск\Інші програми\Стандартні\WordPad.

Важливим поняттям у текстовому редакторі є поняття абзацу – фрагмент тексту, що закінчується, там де була натиснута клавіша Enter.  Абзацом може бути й одна буква, і багатосторінковий текст, при цьому редактор сам розбиває текст на окремі рядки.

Щоб перейти на наступний рядок примусово потрібно натиснути клавішу Enter.

Для сторінкового переходу по документу використовують клавіші PageUp(перехід на сторінку вверх) таPageDown (перехід на сторінку вниз). Для вилучення символів надрукованих раніше використовують Delete (для вилучення праворуч від курсору) та Backspace (для видалення ліворуч від курсору)

Контрольні питання

 1.  Операційна система — це комплекс програм, що призначений для керування роботою машини і організації взаємодії користувача з персональним комп'ютером. Основним призначенням файлової системи  слугує спосіб організації даних, які використовуються операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації.
 2.  Основними елементами Робочого столу в системі Windowsє:
 •  Піктограми;
 •  Панель завдань.
 1.  Основною функцією провідника є доступ до списку файлів, які знаходяться на жорсткому диску та перегляд їх. Швидкий доступ до різних каталогів. Пошук певного файлу серед інших файлів.
 2.  Для того, щоб створити папку, файл або ярлик, потрібно, насамперед, шляхом переміщення по папках і дисках комп'ютера перейти до папки, у якій необхідно створити новий об'єкт. Після цього потрібно викликати контекстне меню, клацнувши правою кнопкою миші на вільному місці в правій частині вікна провідника, де розташований список умісту поточної папки. У меню, що з'явився, треба вибрати команду Створити (New), або вибрати команду меню програми Файл\Створити (FileXNew). У будь-якому разі на екрані з'явиться контекстне меню з переліком об'єктів, які можна створити. Для створення папки вибирається команда Папка (Folder), для створення файлу - команда Файл (File), для створення ярлика - Ярлик (Shortcut) в контекстному меню. При створенні ярлика виникають ряд діалогів, які допомагають користувачу здійснити дану процедуру.
 3.  Контекстне меню – це швидкий доступ до основних інструментів форматування. В ньому можна знайти потрібні засоби редагування та форматування тексту не переходячи в рядок меню.
 4.  Основні операції редагування:
 •  Зміна шрифту/розміру й накреслення
 •  Зміна формату абзацу
 •  Зміна вирівнювання тексту
 •  Створення списків

Порядок виконання роботи

1.Створюю на робочому диску папку з назвою групи у якій створюю особисту папку з власним прізвищем.

2.Створюю три нові папки

Видаляю папку «Наталя»

Перейменовую папку Настя

Створюю ярлики до папок Іванна та Іра

3.Створюю у власній папці текстовий документ з назвою: Лабораторна робота №1і наповнюю його вмістом відповідно до варіанту з використанням редактора WordPad. Здійснюю переклад та форматування набраного текстового фрагменту та виправлення помилок.

4.Зберігаю оформлений текстовий документ

5.Створюю ярлики для власної папки та створеного текстового документу

Висновок:

На цій лабораторній роботі я ознайомилась з основними принципами функціонування операційної системи Windows. Навчилась створювати, вилучати, копіювати, переміщати об’єкти та працювати в текстовому редакторі WordPad.  

Додаткове завдання

       

         інститут програмування при університеті Карнеги Меллон);

 •  процес сертифікації програм на базі інформації про їх використання.

2.2.1. Серія стандартів ISO 9000

Однією із найважливіших проблем забезпечення якості програмних засобів являється формалізація характеристик якості і методологія їх оцінки. Для визначення адекватності якості функціонування, наявності технічних можливостей програмних засобів до взаємодії удосконаленню і розвитку необхідно використовувати стандарти в області оцінки характеристик їх якості. Основою регламентування показників якості програмних засобів раніше являвся міжнародний стандарт ISO 9126:1991 (ГОСТ Р ІСО/МЕК 9126-93) «Інформаційна технологія. Оцінка програмного продукту. Характеристики якості і рекомендації за їх призначенням». Завершується розробка і відформалізований останній проект, який складається із чотирьох частин стандарту ISO 9126-1- ISO 9126-4 для заміни невеликої редакції 1991р. Проект складається з наступних частин під загальним підзаголовком «Інформаційна технологія – характеристики і метрики програмного забезпечення»: «Частина 1.Характеристики і субхарактеристики якості»; «Частина 2. Зовнішні метрики якості»; «Частина 3. Внутрішні метрики якості»; «Частина 4. Метрики якості у використанні».

    В Росії в області забезпечення життєвого циклу і якості важких комплексів програм в основному використовується група застарілих ГОСТів, які відстають від світового рівня на 5-10 років.

     Перша частина стандарту - ISO 9126-1- розподіляє атрибути якості програмних засобів за шістьма характеристиками, використаними в інших частинах стандарту. Виходячи з принципових можливостей їх виміру всі характеристики можуть бути об’єднані в три групи, до яких застосовані різні категорії метрик:

 •  категорійним або описовим (номінальним),метрикам найбільш адекватні функціональні можливості програмних засобів;
 •  кількісні метрики застосовані для виміру надійності і ефективності важких комплексів програм;
 •  якісні метрики в найбільшій степені відповідають практичності, відповідності і мобільності програмних засобів.

В частині стандарту ISO 9126-1 визначення з уточненнями із решти його частин для кожної його характеристики програмного засобу, а також для субхарактеристик якості.

За декілька останніх років створено безліч стандартів ISO, що регламентують процеси і продукти життєвого циклу програмних засобів і баз даних, які можуть служити основою для систем забезпечення якості програмних продуктів.

     Друга і третя частини стандарту – ISO 9126-2 і  ISO 9126-3 – присвячені формалізації відповідно зовнішніх і внутрішніх метрик характеристик якості важких програмних засобів. Всі таблиці включають уніфіковану рубрикацію, де відображені ім'я і призначення метрики; метод її застосування; спосіб виміру, тип шкали метрики; тип вимірюваної величини; вихідні дані для виміру і порівняння; а також етапи життєвого циклу програмного засобу (по ISO 12207), до яких застосовується  метрика.

   Четверта частина стандарту – ISO 9126-4 – призначена для покупців, постачальників, розробників, супроводжуючих, користувачів і менеджерів якості програмних засобів. В ній обґрунтовуються  і коментуються виділені показники сфери (контексту) використання програмних засобів і групи вибраних метрик для користувачів.

Вибір показників якості

  Вихідними даними і вищим пріоритетом при виборі показників якості в більшості випадків являються назначенні функції і функціональна придатність відповідного програмного засобу. Достатньо повний і коррективний опис цих засобів повинен служити базою для визначення значень більшості інших характеристик і атрибутів якості. Принципові і технічні можливості і точність виміру значень атрибутів характеристик якості завжди обмежені у відповідності з їх вмістом. Це визначає раціональні діапазони значень кожного атрибуту, які можуть


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77934. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 22.5 KB
  Обычно дефекты в виде неоднородности среды превышают по размерам длину волны колебания. Наиболее распространены шесть методов УЗ контроля: Импульсный эхометод состоит в анализе отраженной волны короткого импульса УЗ. Характеристика направленности определяется интерференцией волны от разных точек излучателя и описывается функцией SIN X X с аргументом зависящим от соотношений линейного размера излучателя и длины волны колебания. Скорость распространения волны: C = где K модуль всестороннего сжатия RO плотность.
77935. МАГНИТНЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 15.5 KB
  Контроль магнитного поля для фиксации неоднородности соответствующей дефекту может осуществляться разными методами: Порошковый метод применяется для анализа статического остаточного поля и заключается в налипании ферромагнитного порошка...
77936. СПОСОБЫ ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗОНЫ ОБРАБОТКИ 16.5 KB
  Сигнал о распределении освещенности по длине получают дифференцируя выходной сигнал датчика по напряжению сканирования. Траектория сканирования обычно круговая если ось сканирования совпадает с осью засветки изменений сигнала нет в противном случае амплитуда пульсаций зависит от величины смещения а фаза от направления. Различия в устройстве сканаторов дают разные траектории и параметры сканирования: Качающиеся и вращающиеся зеркала расположенные до или после объектива перемещают изображение по окружности с угловой скоростью вдвое выше...
77937. СРЕДСТВА ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 33.5 KB
  При оптическом контроле зоны технологического процесса безотносительно к типу датчика необходимо решить ряд вопросов: Спроецировать изображение зоны в плоскость преобразователя. Обеспечить соответствие диапазона яркостей изображения динамическому диапазону датчика. За редким исключением оптический датчик невозможно разместить в зоне технологического процесса и световую картину проецируют на чувствительную поверхность датчика обычно с помощью линзовых объективов. Как правило обрамление лазерного луча в виде сопла...
77938. Температурные измерения 21.5 KB
  Температурные измерения Основным эффектом лазерных технологий является термическое воздействие по этому измерение температуры при контроле процесса во многих случаях эквивалентно измерению параметров изделия. Диапазон температур регистрируемых в технологии совпадает обычно с диапазоном температур фазовых превращений иногда фиксируют более высокие температуры парогазового канала. Термопары используют эффект Зеебека состоящий в возникновении ЭДС на спае двух металлов контактной разности потенциалов зависящей как от материалов так и от...
77939. ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМЕННОГО ФАКЕЛА 34.5 KB
  Кроме геометрических следует назвать такие интегральные параметры факела: температура плазмы поглошение излучения преломление излучения рассеяние излучения концентрация частиц интенсивность излучения общая и отдельных линий Дифференциальные параметры представляют собой зависимость измерения от положения точки измерения. Поскольку процесс фиксации массива даже минимальной размерности занимает время порядка миллисекунд то динамика поведения плазмы с характеристическими временами в доли микросекунд остается не зафиксированной. К таким параметрам...
77940. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ 16.5 KB
  9 АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССАХ Кроме активных методов акустической дефектоскопии находит применение пассивное фиксирование возникающих в материале звуков акустической эмиссии. Образ источника акустической эмиссии как совокупность параметров сигналов датчиков при определенных механических воздействиях на изделие. Характеристики акустической эмиссии получают из сигналов датчиков подобных датчикам УЗК. Однако если для УЗК требуется уская полоса чтобы обеспечить требуемую чувствительность и помехоустойчивость то для...
77941. ИНДУКТИВНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ В ЛТК 94 KB
  Поэтому магнитное поле зондирования делают переменным питая подмагничивающую катушку датчика током от генератора сигнала синусоидальной формы. Иногдав целях упрощения используют сигналы прямоугольной формы но разные спектральные компаненты сигнала преобразуются датчиком по разному и сигналы нерабочих участков спектра являются помехами. Любое изменение симметрии приведет к нарушению баланса и появлению отличного от нуля сигнала. Возможно два варианта формирования управляющего сигнала: Выпрямление преобразование в постоянный ток сигналов от...
77942. КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 18 KB
  В лазерных технологиях существенное значение имеют параметры потоков жидкостей и газов: равномерность движения рабочего тела газового лазера расход охлаждающей жидкости квантрона твердотельного лазера параметры струи защитного газа параметры струи продуктов распада и испарения материала из зоны обработки Стабилизация параметров потока путем стабилизации параметров устройств формирующих поток исчерпала свои возможности. Компенсацию влияния процесса на параметы потока можно организовать при помощи системы...