69908

Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Однією із найважливіших проблем забезпечення якості програмних засобів являється формалізація характеристик якості і методологія їх оцінки. Для визначення адекватності якості функціонування наявності технічних можливостей програмних засобів до взаємодії удосконаленню і розвитку...

Украинкский

2014-10-12

2.54 MB

1 чел.

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра ІСМ

Звіт

з лабораторної роботи №1

з дисципліни:

«Основи інформаційних технологій»

Тема: «Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad.»

                             Виконала:

                                                                                             Студентка  групи КН-16

                                                                                                                  Сенейко І.Б.

                           Перевірив:

                                                                                                                       асистент

                                                                                                              Висоцька В.А.

Львів 2013

Тема роботи: Операційна система Windows. Провідник(Windows Explorer). Текстовий редактор WordPad.

Мета роботи: Ознайомитись з основними принципами функціонування операційної системи Windows. Вміти створювати, вилучати, копіювати, переміщати об’єкти та працювати у текстовому редакторі WordPad.

Теоретичні відомості

Основою системного програмного забезпечення є операційна система, яка забезпечує діалог з користувачем, здійснює керування комп'ютером та його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем па дисках тощо), запускає прикладні програми виконання. Саме вона надає користувачу та прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера і саме від її вибору залежить, як продуктивність роботи всієї системи так і зручність роботи з нею. На сьогоднішній день існує цілий ряд операційних систем таких як: Microsoft Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, Solaris, кожна з них має свої особливості та сфери застосування. Що стосується широкого застосування в персональних комп'ютерах то на сьогоднішній день широке використання набули такі дві операційні системи: Microsoft Windows та Linux.

Що стосується Windows то вона на сьогоднішній день найбільш поширена операційна система яка застосовується в персональних комп'ютерах. Серед переваг, які визначають популярність Windows, можна виділити зручний інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, широкі мережеві можливості, автоматичне налаштування нового обладнання.

Доволі поширеною також є система Linux - за суттю версія операційної системи Unix. Вона як і Windows дає змогу одночасно працювати багатьом користувачам та викопувати велику кількість завдань, має повний набір додатків для роботи в Інтернеті, багато прикладних програм, зокрема, для роботи з графікою, аудіо-відеоінформацією. Всі сучасні операційні системи підтримують режим багатозадачності (паралельне виконання декількох завдань та розподіл ресурсів згідно з пріоритетами).

Файлова система та її структура

Файл – це іменована ділянка пам’яті на будь-якому носії інформації, в якій зберігаються програми, дані, текстові документи, електронні таблиці, графічні зображення та інша інформація.

Файлова система – система зберігання й роботи з файлами в комп’ютері.

Структура зберігання інформації  на диску, при якому одні папки можуть розташовуватися в інших папках, називається ієрархічною або деревоподібною.

Ярлик – посилання на файл, документ, програму, який часто використовується.

Основні принципи роботи з операційною системою

Графічний інтерфейс – відображає інформацію на екрані у вигляді різних малюнків - значків (піктограм), для роботи з комп’ютером в операційній системі Windows.

Робочий стіл (Desktop) – це особливий малюнок, який займає весь екран монітора після завантаження операційної системи Windows.

Панель задач – це полоса яка розміщена в нижній частині робочого столу, на ній відображається програми, які працюють у певний час та здійснювати швидке перемикання між ними.

Пуск (Start)–це головний засіб доступу до програм, папок і настройок комп’ютера.

Панель інструментів – це панель, яка полегшує виконання часто використовуваних команд.

Панель швидкого запуску (QuickLaunch) – це панель, яка використовується для запуску часто використовуваних програм. Використання даної панелі є особливо зручним при нагромадженні вікон на робочому столі.

Провідник Windows (Windows Explorer)

Провідник є зручним інструментом для роботи з файлами комп’ютера. При роботі із цією програмою вміст комп’ютера представляється у вигляді ієрархічного дерева. При цьому користувач бачить вміст кожного диска й папки, як на своєму комп’ютері, так і на комп’ютерах, які знаходяться в мережі. Для запуску провідника необхідно вибрати команду головного меню Windows: Пуск\Іншіпрограми\Стандартні\Провідник(Start\MorePrograms\Accessories\WindowsExplorer)

З допомогою провідника можна перейти по наперед відомій адресі. А саме, якщо відоме місце розташування необхідного файлу то ввівши повний шлях до нього в полі Адреса (Address)відбувається перехід безпосередньо до вказаної папки.

При роботі із провідником всі диски й папки комп’ютера, як вже зазначалося, представляються у вигляді дерева, у корені якого розташовується особлива папка з ім’ям Робочий стіл (Desktop).У цій папці розташовані службові папки та всі диски комп’ютера

Текстовий редактор WordPad

Найпоширенішим заняттям на комп’ютері є створення текстових документів. Ввести текст із клавіатури та гарно його оформити, роздрукувати на принтері й зберегти для подальшої роботи допоможе будь-який текстовий редактор WordPad. Для його запуску необхідно зайти Пуск\Інші програми\Стандартні\WordPad.

Важливим поняттям у текстовому редакторі є поняття абзацу – фрагмент тексту, що закінчується, там де була натиснута клавіша Enter.  Абзацом може бути й одна буква, і багатосторінковий текст, при цьому редактор сам розбиває текст на окремі рядки.

Щоб перейти на наступний рядок примусово потрібно натиснути клавішу Enter.

Для сторінкового переходу по документу використовують клавіші PageUp(перехід на сторінку вверх) таPageDown (перехід на сторінку вниз). Для вилучення символів надрукованих раніше використовують Delete (для вилучення праворуч від курсору) та Backspace (для видалення ліворуч від курсору)

Контрольні питання

 1.  Операційна система — це комплекс програм, що призначений для керування роботою машини і організації взаємодії користувача з персональним комп'ютером. Основним призначенням файлової системи  слугує спосіб організації даних, які використовуються операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації.
 2.  Основними елементами Робочого столу в системі Windowsє:
 •  Піктограми;
 •  Панель завдань.
 1.  Основною функцією провідника є доступ до списку файлів, які знаходяться на жорсткому диску та перегляд їх. Швидкий доступ до різних каталогів. Пошук певного файлу серед інших файлів.
 2.  Для того, щоб створити папку, файл або ярлик, потрібно, насамперед, шляхом переміщення по папках і дисках комп'ютера перейти до папки, у якій необхідно створити новий об'єкт. Після цього потрібно викликати контекстне меню, клацнувши правою кнопкою миші на вільному місці в правій частині вікна провідника, де розташований список умісту поточної папки. У меню, що з'явився, треба вибрати команду Створити (New), або вибрати команду меню програми Файл\Створити (FileXNew). У будь-якому разі на екрані з'явиться контекстне меню з переліком об'єктів, які можна створити. Для створення папки вибирається команда Папка (Folder), для створення файлу - команда Файл (File), для створення ярлика - Ярлик (Shortcut) в контекстному меню. При створенні ярлика виникають ряд діалогів, які допомагають користувачу здійснити дану процедуру.
 3.  Контекстне меню – це швидкий доступ до основних інструментів форматування. В ньому можна знайти потрібні засоби редагування та форматування тексту не переходячи в рядок меню.
 4.  Основні операції редагування:
 •  Зміна шрифту/розміру й накреслення
 •  Зміна формату абзацу
 •  Зміна вирівнювання тексту
 •  Створення списків

Порядок виконання роботи

1.Створюю на робочому диску папку з назвою групи у якій створюю особисту папку з власним прізвищем.

2.Створюю три нові папки

Видаляю папку «Наталя»

Перейменовую папку Настя

Створюю ярлики до папок Іванна та Іра

3.Створюю у власній папці текстовий документ з назвою: Лабораторна робота №1і наповнюю його вмістом відповідно до варіанту з використанням редактора WordPad. Здійснюю переклад та форматування набраного текстового фрагменту та виправлення помилок.

4.Зберігаю оформлений текстовий документ

5.Створюю ярлики для власної папки та створеного текстового документу

Висновок:

На цій лабораторній роботі я ознайомилась з основними принципами функціонування операційної системи Windows. Навчилась створювати, вилучати, копіювати, переміщати об’єкти та працювати в текстовому редакторі WordPad.  

Додаткове завдання

       

         інститут програмування при університеті Карнеги Меллон);

 •  процес сертифікації програм на базі інформації про їх використання.

2.2.1. Серія стандартів ISO 9000

Однією із найважливіших проблем забезпечення якості програмних засобів являється формалізація характеристик якості і методологія їх оцінки. Для визначення адекватності якості функціонування, наявності технічних можливостей програмних засобів до взаємодії удосконаленню і розвитку необхідно використовувати стандарти в області оцінки характеристик їх якості. Основою регламентування показників якості програмних засобів раніше являвся міжнародний стандарт ISO 9126:1991 (ГОСТ Р ІСО/МЕК 9126-93) «Інформаційна технологія. Оцінка програмного продукту. Характеристики якості і рекомендації за їх призначенням». Завершується розробка і відформалізований останній проект, який складається із чотирьох частин стандарту ISO 9126-1- ISO 9126-4 для заміни невеликої редакції 1991р. Проект складається з наступних частин під загальним підзаголовком «Інформаційна технологія – характеристики і метрики програмного забезпечення»: «Частина 1.Характеристики і субхарактеристики якості»; «Частина 2. Зовнішні метрики якості»; «Частина 3. Внутрішні метрики якості»; «Частина 4. Метрики якості у використанні».

    В Росії в області забезпечення життєвого циклу і якості важких комплексів програм в основному використовується група застарілих ГОСТів, які відстають від світового рівня на 5-10 років.

     Перша частина стандарту - ISO 9126-1- розподіляє атрибути якості програмних засобів за шістьма характеристиками, використаними в інших частинах стандарту. Виходячи з принципових можливостей їх виміру всі характеристики можуть бути об’єднані в три групи, до яких застосовані різні категорії метрик:

 •  категорійним або описовим (номінальним),метрикам найбільш адекватні функціональні можливості програмних засобів;
 •  кількісні метрики застосовані для виміру надійності і ефективності важких комплексів програм;
 •  якісні метрики в найбільшій степені відповідають практичності, відповідності і мобільності програмних засобів.

В частині стандарту ISO 9126-1 визначення з уточненнями із решти його частин для кожної його характеристики програмного засобу, а також для субхарактеристик якості.

За декілька останніх років створено безліч стандартів ISO, що регламентують процеси і продукти життєвого циклу програмних засобів і баз даних, які можуть служити основою для систем забезпечення якості програмних продуктів.

     Друга і третя частини стандарту – ISO 9126-2 і  ISO 9126-3 – присвячені формалізації відповідно зовнішніх і внутрішніх метрик характеристик якості важких програмних засобів. Всі таблиці включають уніфіковану рубрикацію, де відображені ім'я і призначення метрики; метод її застосування; спосіб виміру, тип шкали метрики; тип вимірюваної величини; вихідні дані для виміру і порівняння; а також етапи життєвого циклу програмного засобу (по ISO 12207), до яких застосовується  метрика.

   Четверта частина стандарту – ISO 9126-4 – призначена для покупців, постачальників, розробників, супроводжуючих, користувачів і менеджерів якості програмних засобів. В ній обґрунтовуються  і коментуються виділені показники сфери (контексту) використання програмних засобів і групи вибраних метрик для користувачів.

Вибір показників якості

  Вихідними даними і вищим пріоритетом при виборі показників якості в більшості випадків являються назначенні функції і функціональна придатність відповідного програмного засобу. Достатньо повний і коррективний опис цих засобів повинен служити базою для визначення значень більшості інших характеристик і атрибутів якості. Принципові і технічні можливості і точність виміру значень атрибутів характеристик якості завжди обмежені у відповідності з їх вмістом. Це визначає раціональні діапазони значень кожного атрибуту, які можуть


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18155. Метод контроля затухания и широкополосности 97.85 KB
  Лекция 22. Метод контроля затухания и широкополосности. Контроль затуханий осуществляется с использованием следующих методов: двухточечного; замещения; обратного релеевского рассеяния во временной области. Двухточечный метод реализуется по следующ...
18156. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 26.66 KB
  Лекція 18 ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ План: Надання податкових та кредитних пільг Виділення коштів бюджету для відновлення попереднього стану земель Звільнення від плати за земельні ділянки у стадії сільськогос...
18157. ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 26.49 KB
  Лекція 19 ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН План: Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва Платні управлінські адміністративні послуги у сфері земельних відносин Фінансування заходів з проведення з
18158. ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ 30.68 KB
  Лекція 20 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ План: Поняття правової охорони земель Зміст правової охорони земель. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необгрунтованого їх вилучення для інших потреб Захист земель від неспр...
18159. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 87.5 KB
  Лекція 1. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА План: 1. Предмет земельного права. 2.Поняття земля земельна ділянка. 3. Методи і поняття земельного права. 4. Система земельного права. 5. Принципи земельного права. 6. Джерела земельного права. Питання для самоконтро
18160. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 82 KB
  Лекція 2. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ План: 1.Часи аграрної реформи в Російській імперії середини XIX сторіччя. 2. Пореформений період другої половини XIX початку XX сторіччя. 3. Столипінська аграрна реформа в Росії. 4. Розвиток земельно
18161. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 61.5 KB
  Лекція 3. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ План: 1. Передумови земельної реформи. 2. Поняття земельної реформи у правовій доктрині України. 3. Мета завдання напрямки земельної реформи. 4. Земельні реформи в історії Україні. Питання...
18162. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 75.5 KB
  Лекція 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ План: 1. Поняття права власності на землю та особливості його об'єкту. 2. Змісту права власності на землю та особливості права володіння земельними ділянками. 3. Особливість права користування земельними ділянками. 4. Особливіст...
18163. ФОРМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 92 KB
  Лекція 5 ФОРМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ План: Право приватної власності на землю. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на землю . Право власності на землю Українського народу. Право колективної власності на землю. Пи