70029

Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Что касается сугубо юридической стороны дела то в действующем законодательстве отсутствует легальное определение понятия монополия. Монополия может возникнуть на рынке в силу различных обстоятельств исходя из которых обычно выделяются три основных типа монополий...

Русский

2014-10-14

14.5 KB

14 чел.

  1.  Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву

В соответствии с правовым подходом «монополию» принято определять как исключительное право на определенные действия или на что-либо. Оно может предостав- ляться государством одному или нескольким субъектам на осуществление заранее оговоренной деятельности.

Что касается сугубо юридической стороны дела, то в действующем законодательстве  отсут- ствует легальное определение понятия «монополия». Однако законодатель употребляет схожий с ним термин «монополист». Например, под монополистом в ст. 1 Федерально- го закона от 1 декабря 1995 г. No 191-ФЗ «О государствен- ной поддержке средств массовой информации и книгоизда- ния Российской Федерации» понимается предприятие (ор- ганизация), признанная таковым в соответствии с антимонопольным законодательством. По всей видимости, подразумевается хозяйствующий субъект, доля которого на рынке определенного товара составляет 65 процентов и выше.

Противоположная конкуренции ситуация на рынке называется монополией. В этом смысле монополию принято считать антиподом конкуренции.

Монополия может возникнуть на рынке в силу различных обстоятельств, исходя из которых обычно выделяются три основных типа монополий:

а) закрытая (законная) монополия, защищенная от конкуренции с помощью юридических ограничений (на- пример, государственная монополия, монополия, основан- ная на патентах);

б) естественная монополия — сфера экономики, эф- фективно функционирующая только тогда, когда весь ры- нок охватывается одним хозяйствующим субъектом (на- пример, железнодорожные перевозки);

в) открытая (временная) монополия, при которой один хозяйствующий субъект временно становится единст- венным поставщиком продукта, его конкуренты могут по- явиться на рынке позже (например, предприятие, впервые предложившее потребителю совершенно новую продукцию).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3658. СПОРТ ДЛЯ ВСІХ 1.16 MB
  СПОРТ ДЛЯ ВСІХ (Звучить мелодія грецького танцю «Сіртаки» ). Голос за кадром. Більше двох тисяч років тому в Греції, в долині річки Алфей, знаходилось містечко Олімпія. У густій зелені оливкових гаїв сяяли біломармурові храми в честь давньогрецьких...
3659. Склад числа шість. Поняття зліва, справа 396.31 KB
  Мета уроку. Сформувати вміння складати приклади на додавання та віднімання в межах 6. Вчити розрізняти многокутники за їх основними ознаками, розвивати вміння аналізувати, співставляти, виділяти істотне. Закріпити навики визначення понять «зліва», «справа». Збагатити знання про тваринний світ морських мешканців, виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до живого.
3660. Нам треба твого голосу, Тарасе! 122 KB
  Нам треба твого голосу, Тарасе! Мета: Вчити учнів сприймати поезію Кобзаря серцем і душею, виховувати любов до України, її великих людей. Оформлення: У залі – портрет Тараса Шевченка, прикрашений рушниками. Виставка книг та ;вишивок. Хід з...
3661. Алгоритми роботи з одномірними масивами 119 KB
  Алгоритми роботи з одномірними масивами. Масив задає спосіб організації даних. Масивом називають упорядковану сукупність елементів одного типу. Кожен елемент масиву має індекси, що визначають порядок елементів. Число індексів характеризує розмі...
3662. Алгоритми роботи з багатомірними масивами 160.5 KB
  Алгоритми роботи з багатомірними масивами Поділ;масивів на одномірні і багатомірні носить історичний характер. Ніякої принципової різниці між ними немає. Одномірні масиви - це окремий випадок багатомірних. Можна говорити й по-іншому: багат...
3663. Робота з масивами 218 KB
  Робота з масивами Масиви в C# Масив задає спосіб організації даних. Масивом називають упорядковану сукупність елементів одного типу. Кожен елемент масиву має індекси, що визначають порядок елементів. Число індексів характеризує розмірніс...
3664. Клас Array і нові можливості масивів 90.5 KB
  Клас Array і нові можливості масивів Клас Array Не можна зрозуміти багато деталей роботи з масивами в C#, якщо не знати пристрій класу Array з бібліотеки FCL, нащадками якого є всі класи-масиви. Розглянемо наступні оголошення: Клас Array...
3665. Алгоритми обробки символьної інформації 947.27 KB
  Алгоритми обробки символьної інформації. Символьна інформація — це інформація, що відображається за допомогою символів (букв, цифр, знаків операцій і ін.). IBM-сумісні комп'ютери обробляють 256 різних символів, кожен з яких кодується одним байтом. Відповідність символів і байтів задається таблицею кодування, в якому для кожного символу вказується відповідний байт.
3666. Клас StringBuilder – будівничий рядків 125 KB
  Клас StringBuilder – будівничий рядків. Клас string не дозволяє змінювати існуючі об'єкти. Стрінговий клас StringBuilder дозволяє компенсувати цей недолік. Цей клас належить до змінюваних класів і його можна знайти в просторі імен System.Text. Розглянемо клас StringBuilder докладніше.