70029

Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Что касается сугубо юридической стороны дела то в действующем законодательстве отсутствует легальное определение понятия монополия. Монополия может возникнуть на рынке в силу различных обстоятельств исходя из которых обычно выделяются три основных типа монополий...

Русский

2014-10-14

14.5 KB

33 чел.

  1.  Правовая природа монополий. Виды монополий по российскому праву

В соответствии с правовым подходом «монополию» принято определять как исключительное право на определенные действия или на что-либо. Оно может предостав- ляться государством одному или нескольким субъектам на осуществление заранее оговоренной деятельности.

Что касается сугубо юридической стороны дела, то в действующем законодательстве  отсут- ствует легальное определение понятия «монополия». Однако законодатель употребляет схожий с ним термин «монополист». Например, под монополистом в ст. 1 Федерально- го закона от 1 декабря 1995 г. No 191-ФЗ «О государствен- ной поддержке средств массовой информации и книгоизда- ния Российской Федерации» понимается предприятие (ор- ганизация), признанная таковым в соответствии с антимонопольным законодательством. По всей видимости, подразумевается хозяйствующий субъект, доля которого на рынке определенного товара составляет 65 процентов и выше.

Противоположная конкуренции ситуация на рынке называется монополией. В этом смысле монополию принято считать антиподом конкуренции.

Монополия может возникнуть на рынке в силу различных обстоятельств, исходя из которых обычно выделяются три основных типа монополий:

а) закрытая (законная) монополия, защищенная от конкуренции с помощью юридических ограничений (на- пример, государственная монополия, монополия, основан- ная на патентах);

б) естественная монополия — сфера экономики, эф- фективно функционирующая только тогда, когда весь ры- нок охватывается одним хозяйствующим субъектом (на- пример, железнодорожные перевозки);

в) открытая (временная) монополия, при которой один хозяйствующий субъект временно становится единст- венным поставщиком продукта, его конкуренты могут по- явиться на рынке позже (например, предприятие, впервые предложившее потребителю совершенно новую продукцию).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54200. Конкурс знавців математики «Мадонна Математика» 714 KB
  Сьогодні будемо ми друзі Царицю всіх наук вітати. Не всі ви в майбутньому станете математиками але математика потрібна і в науці і в техніці і в повсякденному житті. Ще в давні часи математику називали царицею наук ключем до всіх наук. Одне слово одне слово Математику Чом по курсу спішать на морях кораблі Хуртовини й тумани долають в імлі Капітани не ледачі Не лякають їх задачі Одне слово одне слово Математики Хочеш лікарем стати хочеш в космос літати Перш за все треба друже математику знати Всі повинні шанувати Ікси...
54201. Математична конференція «Золотий переріз – душа гармонії» 502 KB
  І називається вона Золотий переріз душа гармонії. Теорему Піфагора знає кожен школяр а про золотий переріз далеко не всі. Про золотий переріз знали ще в Давньому Єгипті й Вавилоні в Індії та Китаї.
54202. Математичний гурток для творчих дітей 623 KB
  Для пробудження в учнів інтересу до математики дуже важлива позакласна робота та особливо гурткова. Декілька років я керую гуртком «Цікава математика». Основним своїм завданням як керівника гуртка вважаю саме пробудження інтересу до свого предмету. До роботи в гуртку я залучаю в першу чергу творчих дітей, які не дуже дружать з математикою, бо не бачать в ній можливостей для реалізації своїх творчих сил.
54203. Математика і поезія – два крила натхнення 417.5 KB
  Прищеплювати інтерес до предметів математики та літератури; активізувати і стимулювати розумову і пізнавальну діяльність учнів; розвивати вміння й навички розмірковувати, розширювати кругозір; виховувати в учнів свідоме ставлення до одержання знань.
54204. Додавання та віднімання чисел частинами. Задачі на різницеве порівняння 60 KB
  Правильно це Буратіно. Відправляючись в країну дурнів Буратіно потрапляє в казковий математичний ліс. Ось і вибрався Буратіно із лісу знайшов стежку і вона привела його до будинку Мальвіни. Мальвіна запросила Буратіно в гості напоїла чаєм і вирішила перевірити його знання з математики.
54205. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Задачі на дві і три дії 36 KB
  Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0.Ознайомити учнів із випадками множення коли одним із множників є число 1 чи 0. Що таке множення Як називаються числа при множенні Що показує перший другий множник 2.
54206. Перетин прямих. Точка. Відрізки та їх порівняння. Приклади на додавання 108.5 KB
  Які саме У кожній країні на кожному кроці зустрічаються фігури такі як на дошці додаток 1. Будинки стоять вздовж прямої з обох боків додаток 2. Курка пробігла розсипала зернята додаток 3. А якщо розглянути лінію від точки до точки то бачимо що вона має початок та кінець це відрізок додаток 4.
54207. Задачі на знаходження суми і остачі 1.89 MB
  Скільки прапорців залишилось у дівчинки 2. Скільки горобців залишилось 3. Скільки пасажирів стало в автобусі 4. Скільки літрів молока залишилось в бідоні 5.