70059

Слоган как один из элементов корпоративной культуры

Доклад

Маркетинг и реклама

Слоган как один из элементов корпоративной культуры Слоган атрибут бренда наравне с названием и логотипом компании; девиз компании используемый ею в качестве краткой легко запоминающейся формулы. Механизм работы слогана включает три этапа: восприятие запоминание вовлечение на которых основана...

Русский

2014-10-14

24 KB

3 чел.

8. Слоган как один из элементов корпоративной культуры

Слоган - атрибут бренда наравне с названием и логотипом компании; девиз компании, используемый ею в качестве краткой, легко запоминающейся формулы.

Функции:

1. обеспечивает привлечение внимания целевой аудитории,

2. формирует определенный эмоциональный образ, связанный с объектом,

3. выделяет преимущества фирмы / продукта,

4. выражает корпоративную философию и PR-позицию фирмы.

Механизм работы слогана включает три этапа: восприятие, запоминание, вовлечение, на которых основана коммуникация с потребителем. При создании слогана важно использовать такую маркетинговую информацию, как имя бренда и УТП.

Классифицировать слоганы можно по нескольким основаниям.

1. Корпоративные и товарные. Первые выражают миссию компании и часто становятся постоянными спутниками логотипа. Товарные слоганы применяют в рекламе продукта компании

2. Стратегические и тактические. Первые рассчитаны на долгий срок или даже на все время, пока существует бренд. Применение вторых связано с корректировкой позиционирования, сезонными изменениями (распродажи, новые коллекции) и т.п.

3. Рациональным и эмоциональным акцентом. К рациональным относятся (всяческая бытовая техника, компьютеры, финансовые услуги и т. п.). Эмоциональные слоганы (белье,  косметика).

4. На личных качествах товара ("Пикадор" - спелый кетчуп"), а можно сравнить с конкурентами ("Отчистит то, что другим не под силу")

5. Слоганы широкого применения разработаны для длительных рекламных кампаний, включающих телевидение, радио, наружную и печатную рекламу. Слоганы широкого применения должны обладать высокой степенью универсальности. Слоганы узкого применения. Например - только наружная реклама или только радио.

6. Суррогатный (включение в девиз элементов междометного, звукоподражательного характера, например, "Ш - ш - ш - ш - ш - вепс") и музыкальный.

7. Политические слоганы: слоган-утверждение, слоган-характеристика, слоган-призыв, слоган-напоминание, слоган-пожелание, слогана-демонстрация, слоган-решение проблемы, слоган-прямая речь и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48096. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 2.5 MB
  Теоретичні аспекти виникнення та розвитку науки національної економіки Основоположником науки про національну економіку є німецький економіст Ф. Лістом у вказаній праці можна звести до трьох взаємоповязаних підходів: 1 теорії продуктивних сил; 2 концепції стадійного економічного розвитку; 3 положення про активну економічну роль держави. Вона є результатом попереднього розвитку відкриттів удосконалень традицій досвіду знань. Ліст справедливо відзначає що істинні багатство і добробут нації зумовлюються не кількістю мінових...
48097. Планирование персонала на ОАО «Реал-Моторс» 240.5 KB
  Проблемы усиливается в большей мере в связи с развитием рыночной системы в России, в которой большую важность приобретает рынок трудовых ресурсов. Поэтому политика предприятия по отбору и набору персонала является приоритетной для фирмы, поскольку она играет важную роль для достижения миссии и целей организации.
48098. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.97 MB
  Сутність категорій âуправлінняâ та âменеджментâ. Менеджмент як система наукових знань та мистецтво управління. КЛЮЧОВІ СЛОВА: менеджмент управління менеджер організація об'єкт менеджменту суб'єкт менеджменту.
48099. НТФ Комерційний відділ. Опорний конспект лекцій 508.5 KB
  В залежності від обיєкта рекламування розрізняють два види реклами: реклама товару товарна реклама; реклама з метою створення іміджу престижу фірми престижна реклама. Товарна реклама здійснює пропаганду товару інформує покупця про переваги і якості товару. Товарна Престижна Переконуюча Заохочує покупця віддати переваги саме цьому товару. Змінює сприйняття споживачем властивостей товару.
48100. Регіональна економіка 350.5 KB
  В основі вивчення регіональної економіки є дослідження розвитку продуктивних сил що являє собою розподіл за територією трудових ресурсів і засобів виробництва всіх основних компонентів соціальноекономічних відносин. Оскільки РПС розглядається як динамічний стан процесу їх розвитку у просторі і в часі форми зосередження виробничої діяльності постійно змінюються. В процесі вивчення регіонального розвитку визначаються комплексні завдання цієї науки а саме: вивчення ТПП регіонів і їх спеціалізації; вдосконалення внутрішньорегіональних та...
48101. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.01 MB
  З огляду на це найманого менеджера підприємства іноді розглядають як фінансового посередника. Найбільший вплив на вибір типу фінансової політики підприємства здійснює саме субєктивний фактор тип фінансового менеджера. Унітарне підприємство створюється одним засновником який виділяє необхідне для того майно формує відповідно до закону статутний фонд не поділений на частки паї затверджує статут розподіляє доходи безпосередньо або через керівника який ним призначається керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах...
48102. Техноекологія. Опорний конспект лекцій 368.5 KB
  Контроль забруднення довкілля. Якість вимірювань складу та властивостей об'єктів довкілля та джерел їх забруднення В. Отже антропогенне забруднення атмосфери спричиняється насамперед роботою промислових сільськогосподарських підприємств а також підприємств енергетики автотранспорту тощо що може призвести до таких негативних наслідків: перевищення гранично допустимих концентрацій ГДК багатьох токсичних речовин у містах і населених пунктах; утворення смогу і кислотних дощів; поява парникового ефекту підвищення середньої...
48103. Мікроекономіки. Конспект лекцій 3.63 MB
  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 85 Тема 8. Витрати виробництва 96 Тема 9. Ринок факторів виробництва 155 Тема 13. Він також вважав що багатство створюється в процесі виробництва а розподіл праці конкуренція продуктивність праці ринок підвищують ефективність виробництва.
48104. СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 383.5 KB
  СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Роль та місце біржі в економіці Суть біржі та її економічна природа Функції та характерні ознаки біржової торгівлі Види бірж 1. Роль та місце біржі в економіці Етимологiчно поняття бiржа походить вiд грецького слова âbyrzâ що в перекладі означає сýма гаманець. Три основних значення біржі: обєднання комерційних посередників Місце торгівлі; гуртовий ринок. Суть біржі та її економічна природа Біржа це постійно діючий ринок масових замінних цінностей який функціонує за визначеними...