7011

Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции

Лабораторная работа

Энергетика

Тема: Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции Цель: Изучение приборов и методов измерения сопротивления изоляции электрооборудования выработка навыков использования приборов и методов измерений. Рисунок 1. Упрощенная схема мегомм...

Русский

2013-01-12

42 KB

10 чел.

Тема: Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции

Цель: Изучение приборов и методов измерения сопротивления изоляции электрооборудования; выработка навыков использования приборов и методов измерений.

Рисунок 1. Упрощенная схема мегомметра для измерения сопротивления утечки изоляции

  1.  Л – логометр
  2.  R1 и R2 – добавочные резисторы
  3.  RХ и СХ – сопротивление утечки и емкость испытуемой изоляции

Рисунок 2. Блок-схема прибора для измерения тока утечки изоляции

Опыт №1. Измерение сопротивления изоляции кабелей с помощью мегаомметра

Таблица 1. Результаты измерений

Фаза - фаза

R, МОм

Фаза - ноль

R, МОм

A - B

A - 0

A - C

B - 0

B - C

C - 0

Опыт №2. Измерение токов утечки между фазами, фазами и землей.

Таблица 2. Результаты измерений

Фаза - фаза

Ток утечки, А

Фаза - ноль

Ток утечки, А

1

2

3

1

2

3

A - B

100

105

90

A - 0

95

85

80

A - C

110

110

120

B - 0

90

90

80

B - C

95

100

100

C - 0

95

80

85

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены два метода контроля изоляции. В основе обоих методов лежит явление абсорбции. Это явление накопления на границах диэлектриков зарядов, именуемых зарядами абсорбции. Это связано с различием свойств отдельных слоев и называется миграционной поляризацией. Поэтому величины, связанные с явлением миграционной поляризации, могут служить показателями состояния изоляции и использоваться для целей контроля.

Первый метод – это метод контроля изоляции по сопротивлению утечки, а второй – по току утечки. Техника измерения сопротивления утечки проще, чем токов утечки, так как измерения выполняются с помощью простых переносных приборов – мегомметров. Однако, при использовании второго метода мы получаем более точные результаты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31510. Міра праці та її визначення 191 KB
  Класифікація витрат робочого часу Система нормативів і норм праці. Подальше вдосконалення нормування праці передбачає: максимальне охоплення нормами праці різних видів робіт з обслуговування виробництва та управління ним; широке впровадження технічно обґрунтованих норм тобто розроблення норм виробітку часу обслуговування з урахуванням можливостей сучасної техніки й технології виробництва передових методів праці тощо; підвищення не тільки технічної а й економічної та фізіологічної обґрунтованості норм. Якщо технічне...
31511. Продуктивність праці 116 KB
  Продуктивність праці Зміст учбового матеріалу: Сутність продуктивної праці та продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її вимірювання Фактори впливу на зростання продуктивності праці та їх класифікація Резервів зростання продуктивності праці їх класифікація та оцінка. Сутність продуктивності та продуктивності праці Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці МОП розрізняють поняття продуктивність і продуктивність праці. Продуктивність – це ефективність використання ресурсів – праці капіталу...
31512. Політика доходів та сутність заробітної плати 232 KB
  Робоча сила найманих працівників на ринку праці є товаром який має вартість. На вартість робочої сили впливають результати праці власника робочої сили. Вартість робочої сили формується на ринку через порівняння результативності корисності праці із затратами на відтворення робочої сили. Вона встановлюється на рівні який узгоджує граничну продуктивність праці тобто цінність послуг праці для покупцяпідприємця з витратами які потрібні для відтворення робочої сили.
31513. Тарифна система оплати праці та її складові 224 KB
  Тарифна система оплати праці та її складові Зміст учбового матеріалу: Тарифна система та її призначення. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Тарифні ставки працівників. Тарифна система та її призначення Тарифне нормування оплати праці – це складова організації заробітної плати що здійснюється за допомогою тарифної системи і являє собою сукупність фіксованих норм оплати за роботу в межах норм праці трудових обов’язків а також норм оплати праці за роботу понад норму праці.
31514. Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціально-трудових відносин 192.5 KB
  Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціальнотрудових відносин Зміст учбового матеріалу: Системи оплати праці: сутність ознаки взаємозв’язок та взаємозалежність. Відрядна форма оплати праці: сутність та види. Почасова форма оплати праці: сутність та види. Безтарифна система оплати праці.
31515. Аналіз і планування трудових показників 131.5 KB
  Аналіз і планування трудових показників Зміст учбового матеріалу: Планування продуктивності праці: методичні основи Розроблення плану продуктивності праці Планування й аналіз чисельності працівників Планування й аналіз заробітної плати 1. Методичні основи планування продуктивності праці Основними трудовими показниками є: продуктивність праці; чисельність працівників; фонд заробітної плати; середня заробітна плата Трудові показники визначаються технікоекономічними та іншими факторами виробництва: технікоорганізаційним рівнем...
31516. Міжнародна організація праці: значення, вплив на розвиток та методи регулювання соціально-трудових відносин 101.02 KB
  МОП: цілі завдання та структура 2. Основні види діяльності МОП 3. МОП: цілі завдання та структура Міжнародна організація праці МОП – це міжурядова установа яка вирішує проблеми зайнятості населення. МОП була створена у 1919 р.
31517. Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини” та основа життєдіяльності суспільства 96 KB
  Праця як об’єкт вивчення дисципліни Економіка праці і соціальнотрудові відносини†та основа життєдіяльності суспільства Зміст учбового матеріалу: Діяльність та її види Праця як об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові відносиниâ€: предмет завдання зміст методи вивчення Система понять про працю: сутність характер аспекти розгляду Виробничий фактор праці Місце дисципліни в загальній системі економічних наук 1. Праця як об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові ресурсиâ€:...
31518. Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий 171 KB
  Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий Зміст учбового матеріалу: І. Зовнішній ринок праці: 1. Поняття ринку праці його елементи та функції 2. Структура типи сегменти ринку праці 3.