7011

Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции

Лабораторная работа

Энергетика

Тема: Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции Цель: Изучение приборов и методов измерения сопротивления изоляции электрооборудования выработка навыков использования приборов и методов измерений. Рисунок 1. Упрощенная схема мегомм...

Русский

2013-01-12

42 KB

10 чел.

Тема: Определение качества кабельной изоляции по токам абсорбции

Цель: Изучение приборов и методов измерения сопротивления изоляции электрооборудования; выработка навыков использования приборов и методов измерений.

Рисунок 1. Упрощенная схема мегомметра для измерения сопротивления утечки изоляции

  1.  Л – логометр
  2.  R1 и R2 – добавочные резисторы
  3.  RХ и СХ – сопротивление утечки и емкость испытуемой изоляции

Рисунок 2. Блок-схема прибора для измерения тока утечки изоляции

Опыт №1. Измерение сопротивления изоляции кабелей с помощью мегаомметра

Таблица 1. Результаты измерений

Фаза - фаза

R, МОм

Фаза - ноль

R, МОм

A - B

A - 0

A - C

B - 0

B - C

C - 0

Опыт №2. Измерение токов утечки между фазами, фазами и землей.

Таблица 2. Результаты измерений

Фаза - фаза

Ток утечки, А

Фаза - ноль

Ток утечки, А

1

2

3

1

2

3

A - B

100

105

90

A - 0

95

85

80

A - C

110

110

120

B - 0

90

90

80

B - C

95

100

100

C - 0

95

80

85

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены два метода контроля изоляции. В основе обоих методов лежит явление абсорбции. Это явление накопления на границах диэлектриков зарядов, именуемых зарядами абсорбции. Это связано с различием свойств отдельных слоев и называется миграционной поляризацией. Поэтому величины, связанные с явлением миграционной поляризации, могут служить показателями состояния изоляции и использоваться для целей контроля.

Первый метод – это метод контроля изоляции по сопротивлению утечки, а второй – по току утечки. Техника измерения сопротивления утечки проще, чем токов утечки, так как измерения выполняются с помощью простых переносных приборов – мегомметров. Однако, при использовании второго метода мы получаем более точные результаты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...
65239. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода 189.5 KB
  Метою роботи є підвищення продуктивності кульового млина по готовому продукту та скорочення витрат електричної енергії куль і футерівки шляхом отримання рішень щодо удосконалення керування формуванням співвідношення руда вода...
65240. Управлінські рішення в системі «маркетинг – фінансовий менеджмент» машинобудівних підприємств 331.5 KB
  В умовах ринкових відносин маркетинг відіграє на підприємстві важливу роль у забезпеченні його стійких ринкових позицій та здобутті лояльних споживачів. Розроблення та реалізація маркетингових програм підприємства потребує як фінансово-економічного обґрунтування, так і фінансового забезпечення.
65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розв’язання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...
65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.