70134

Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю. Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Украинкский

2014-10-16

102 KB

1 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

(4 год.)

Тема роботи: Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду.

Мета роботи: Створення циклів з невизначеною кількістю повторень.

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю . Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Методичні вказівки до роботи:

 1.  При обчисленні суми ряду треба обчислювати абсолютне значення кожного члена ряду і порівнювати його з заданою точністю. Якщо абсолютне значення члена не менше точності, то додаємо його до суми. Коли воно стає меншим, то перестаємо додавати і виводимо результат.
 2.  Результати подати у вигляді:

Точність = ...........................................................

1 член = ................................................................

2 член = ......................................................

(k) член = ......................................................

Сума ряду = ...............................................

Кількість членів = . (k)..................................

(Мається на увазі, що виводити треба всі підряд члени (доданки). Кількість членів (доданків) може бути різною залежно від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x. Так що замість запису (k) буде якесь число, залежне від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x.)

 1.  Завдання до роботи згідно з варіантом вибрати з Завдання 4.

 Зміст звіту:

1) Задача для конкретного варіанта.

2) Блок-схеми програм.

3) Текст програм на Паскалі.

4) Результати роботи однієї програми.

5) Висновок до роботи.

Контрольні питання до роботи:

1) Цикл з невизначеною кількістю повторені.

2) Алгоритмічна структура циклу з невизначеною кількістю повторень.

3) За допомогою яких операторів можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень?

4) Побудова циклу з невизначеною кількістю повторень за допомогою умовного і безумовного переходів.

Варіант

Сума членів ряду

Точність обчислень

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

5) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з передумовою.

6) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з постумовою.

7) Чи можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень за допомогою оператора FOR?

ЗАВДАННЯ 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69306. Види міжпроцесової взаємодії 33 KB
  Для потоків різних процесів питання забезпечення синхронізації теж є актуальними, але вони в більшості випадків не ґрунтуються на понятті спільно використовуваних даних (такі дані за замовчуванням для процесів відсутні).
69307. Базові механізми міжпроцесової взаємодії 67 KB
  Технології передавання повідомлень У цьому розділі розглянемо особливості організації взаємодії між потоками різних процесів. Основи передавання повідомлень Усі методи взаємодії які було розглянуто дотепер ґрунтуються на читанні й записуванні...
69308. Основи технології віртуальної пам’яті 75.5 KB
  Віртуальна пам’ять — це технологія, в якій вводиться рівень додаткових перетворень між адресами пам’яті, використовуваних процесом, і адресами фізичної пам’яті комп’ютера. Такі перетворення мають забезпечувати захист пам’яті та відсутність прив’язання процесу до адрес фізичної пам’яті.
69309. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті 101 KB
  У кожного сегмента є ім’я і довжина (для зручності реалізації поряд з іменами використовують номери). Логічна адреса складається з номера сегмента і зсуву всередині сегмента; з такими адресами працює прикладна програма. Компілятори часто створюють окремі сегменти для різних даних програми
69310. Поняття файла і файлової системи 34 KB
  Логічний визначає відображення файлової системи призначене для прикладних програм і користувачів фізичний особливості розташування структур даних системи на диску й алгоритми які використовують під час доступу до інформації.
69311. Організація інформації у файловій системі 61.5 KB
  У сучасних ОС файли у файловій системі не прийнято зберігати одним невпорядкованим списком (зазначимо, що можливі винятки, наприклад, для вбудованих систем). Десятки гігабайтів даних, що зберігаються зараз на дисках, вимагають упорядкування, файли, в яких перебувають ці дані...
69312. Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь 146 KB
  Методи розв’язування систем нелінійних рівнянь Нехай маємо деяку систему нелінійних рівнянь 6.54 де Для розв’язку нелінійної системи 6. Якщо при k→∞ xik→αi i = 12n то кажуть що метод сходиться до деякого розв’язку.
69313. Методи розв’язування алгебраїчних рівнянь 85 KB
  Описана процедура повторюється n раз, поки не будуть виключені всі корені. Однак часто поліноми мають комплексно–спряжені корені. У цьому випадку початкове значення вибирається також комплексно–спряженим zk = xk + jyk і після визначення пари таких коренів виключається...
69314. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь 802.5 KB
  Методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у залежності від числа використовуваних у формулі (8.8) попередніх значень функції чи її похідної підрозділяються на однокрокові (коли використовується інформація тільки про одну попередню точку)...