70134

Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю. Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Украинкский

2014-10-16

102 KB

2 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

(4 год.)

Тема роботи: Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду.

Мета роботи: Створення циклів з невизначеною кількістю повторень.

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю . Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Методичні вказівки до роботи:

 1.  При обчисленні суми ряду треба обчислювати абсолютне значення кожного члена ряду і порівнювати його з заданою точністю. Якщо абсолютне значення члена не менше точності, то додаємо його до суми. Коли воно стає меншим, то перестаємо додавати і виводимо результат.
 2.  Результати подати у вигляді:

Точність = ...........................................................

1 член = ................................................................

2 член = ......................................................

(k) член = ......................................................

Сума ряду = ...............................................

Кількість членів = . (k)..................................

(Мається на увазі, що виводити треба всі підряд члени (доданки). Кількість членів (доданків) може бути різною залежно від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x. Так що замість запису (k) буде якесь число, залежне від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x.)

 1.  Завдання до роботи згідно з варіантом вибрати з Завдання 4.

 Зміст звіту:

1) Задача для конкретного варіанта.

2) Блок-схеми програм.

3) Текст програм на Паскалі.

4) Результати роботи однієї програми.

5) Висновок до роботи.

Контрольні питання до роботи:

1) Цикл з невизначеною кількістю повторені.

2) Алгоритмічна структура циклу з невизначеною кількістю повторень.

3) За допомогою яких операторів можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень?

4) Побудова циклу з невизначеною кількістю повторень за допомогою умовного і безумовного переходів.

Варіант

Сума членів ряду

Точність обчислень

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

5) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з передумовою.

6) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з постумовою.

7) Чи можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень за допомогою оператора FOR?

ЗАВДАННЯ 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23822. Прикладна інформатика 334.5 KB
  030400 міжнародна інформація напрямку 0304 міжнародні відносини і має за мету надати студентам комплекс сучасних знань для розробки алгоритмів розв'язання задач та створювання власних додатків з використанням мови програмування Visual Basic та сучасних підходів зі створення гіпертекстових документів з використання мови HTML та поширення їх у всесвітній інформаційній мережі Інтернет. Предметом вивчення навчальної дисципліни Прикладна інформатика є: сучасні технології створення Windowsдодатків для розв'язання задач та технології створення...
23823. Вирази та функції 50 KB
  5 демонструє роботу даного додатка перебування значення річного приросту при відомих значеннях числа виплат24 суми кредиту 120000 і величини щомісячної виплати 6000 Вікно робочого додатка Кредит: Програмний код для цього додатка: Dim r As Single n As Integer v As Currency p As Currency Private Sub Command1_Click r = ValText1.Text n = ValText2.Text v = ValText3.Text r = r 1200 p = Pmtr n v Text4.
23824. Програмування нелінійних алгоритмів 92 KB
  Зовнішній вигляд додатку: Програмний код додатку: Private Sub Command1_Click Dim a b c As Integer a = ValText1.Text b = ValText2.Text c = ValText3. Зовнішній вигляд додатку: Програмний код додатку: Private Sub Command1_Click Dim A B C A1 B1 C1 P1 P2 As Single A = ValText1.
23825. Графічні методи 53 KB
  Створив додаток екранна форма якого містить три об'єкти: командна кнопка з ім'ям ПУСК і два графічних вікна з іменами Picturel і Picture2. Вікно робочого додатка Програмний код для цього додатка: Private Sub Command1_Click Picture1.Line 0 03015 2935 65280 BF Picture2.Scale 0 1010 0 Picture2.
23826. Процедури та функції 80 KB
  Caption = InputBox Введіть значення інформаційного ресурсу країни C End Sub Function nA B C As Integer Picture1.Scale 0 1010 0 Picture1.1 Picture1.Print A Picture1.
23827. Програмування повторень 62 KB
  Виконання завдань: Створив додаток який обчислює середнє значення ВВП країни за nроків.Caption a = 0 b = 0 For n = 1 To n a = InputBox Введіть розмір ВВП b = b a Next Label2.Caption = Strb n 1 End Sub Створив додаток який визначає кількість країн ВВП яких перевершує заданий рівень. Назви країн та ВВП вводяться в діалоговому вікні.
23828. Алгоритми, алгоритмізація 90 KB
  Виконання роботи Словесні форми алгоритмів Щоб розвязати квадратне рівняння потрібно: отримати коефіцієнти аbс; якщо а=0 b=0 і с=0 то розвязок може набути будьяких значень; якщо а=0 b=0 і с не дорівнює нулю тоді розвязків немає; якщо а=0 а коефіцієнти b та с не дорівнюють нулю тоді розвязок єдиний і дорівнює х= с b. Якщо коефіцієнт а не дорівнює 0 тоді слід обчислити дискримінант D=b24ac якщо отриманий результат менший нуля то рівняння матиме комплексні корені якщо більше нуля то знаходимо корені рівняння за формулою: ...
23829. Дані та змінні 367.5 KB
  Спроектував додаток Обмін значеннями таким чином щоб після запуску програми на виконання поля на зазначеній формі розміщуються відповідно до своїх написів. Програмний код: Зовнішній вигляд програми до і після завершення виконання : 2. Спроектував додаток який реалізує: зміну положення командної кнопки на екранній формі після активізації командної кнопки; зміну кольору командної кнопки на екранній формі після активізації командної кнопки; зміну розміру командної кнопки на екранній формі після активізації...
23830. Форматування абзаців тексту 974 KB
  Атрибут ALIGN також можна використати з багатьма іншими дескрипторами HTML для вирівнювання зображень вмісту таблиць і інших елементів сторінки. Щоб полегшити їм перегляд можна розбити документ на логічні розділи кожний з яких буде присвячений одній темі. Найкраще використати заголовки вважаючи їх елементами структури документа У заголовках можна використати атрибут ALIGN як і в дескрипторі P .