70134

Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю. Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Украинкский

2014-10-16

102 KB

2 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

(4 год.)

Тема роботи: Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду.

Мета роботи: Створення циклів з невизначеною кількістю повторень.

Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю . Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.

Методичні вказівки до роботи:

 1.  При обчисленні суми ряду треба обчислювати абсолютне значення кожного члена ряду і порівнювати його з заданою точністю. Якщо абсолютне значення члена не менше точності, то додаємо його до суми. Коли воно стає меншим, то перестаємо додавати і виводимо результат.
 2.  Результати подати у вигляді:

Точність = ...........................................................

1 член = ................................................................

2 член = ......................................................

(k) член = ......................................................

Сума ряду = ...............................................

Кількість членів = . (k)..................................

(Мається на увазі, що виводити треба всі підряд члени (доданки). Кількість членів (доданків) може бути різною залежно від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x. Так що замість запису (k) буде якесь число, залежне від формули ряду (варіанту), точності і введеного значення x.)

 1.  Завдання до роботи згідно з варіантом вибрати з Завдання 4.

 Зміст звіту:

1) Задача для конкретного варіанта.

2) Блок-схеми програм.

3) Текст програм на Паскалі.

4) Результати роботи однієї програми.

5) Висновок до роботи.

Контрольні питання до роботи:

1) Цикл з невизначеною кількістю повторені.

2) Алгоритмічна структура циклу з невизначеною кількістю повторень.

3) За допомогою яких операторів можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень?

4) Побудова циклу з невизначеною кількістю повторень за допомогою умовного і безумовного переходів.

Варіант

Сума членів ряду

Точність обчислень

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

5) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з передумовою.

6) Обчислення суми нескінченного ряду з використанням циклу з постумовою.

7) Чи можна побудувати цикл з невизначеною кількістю повторень за допомогою оператора FOR?

ЗАВДАННЯ 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.
40908. Вимірювання опорів 97 KB
  Нехай в лінію з опором підключили навантаження . , тому частина енергії відбивається. Можна паралельно підключити лінію з закороткою, яку можна рухати вздовж лінії. Це шлейфовий трансформатор або тромбон. Опір шлейфа: . Ми ставимо закоротку на кінці шлейфу, , тоді . Таким чином ми можемо ввести в лінію будь-який реактивний опір (закоротка не вносить активного опору).
40909. Чвертьхвильовий трансформатор 81.5 KB
  Таким чином, для узгодження опір необхідно включати в паралельний коливальний контур. Тепер ми знаємо повну теорію узгодження.Щоб збільшити ширину смуги пропускання, використовують більш складні ланцюги, це зв’язані ланцюги, тут смуга пропускання ширша: А що робити, якщо необхідно узгодити комбінований опір
40910. Заміна ліній передачі зосередженими елементами 140.5 KB
  Для чотириполюсника на зосереджених елементах. Задача: Представимо трансформатор у вигляді зосереджених елементів ТФВЧ.
40911. Вимірювання потужностей НВЧ 138.5 KB
  НВЧ Струмів майже немає Струми максимальні Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу опір збільшуємо так, щоб загальна потужність: . Для точності використовують . Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід).
40912. Вимірювання довжини хвилі та частоти 91.5 KB
  Тому роблять так звані лінзові хвильоводи чим менше діелектрика тим менше втрати. Чим більша фокусна відстань тим більші втрати повязані з дифракцією. Втрати лінзового хвильоводу