70172

Visual Basic

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Целью данной работы является ознакомление с программой Visual Basic и написание в ней программы для решения степенных уравнений методом деления отрезка пополам и методом хорд, а так же с программой, позволяющей решить почти любой пример, Maple.

Русский

2014-10-16

92.5 KB

13 чел.

Сибирский государственный университет телекоммуникации

и информатики

Уральский технический институт связи и информатики

Кафедра физики, прикладной математики и информатики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по информатике

на тему: Visual Basic

Выполнил: студент гр. МЕ-41

Лерман М. В.  

                                                                                 Руководитель: Кокорина Е. Е.

Екатеринбург 2005

Содержание.

Введение.

Хотя решение степенных уравнений не ново, но всё ещё актуально, потому что нам всем приходилось решать эти уравнения не раз, и не раз ещё придётся нам поломать голову над ними. И именно теперь, когда у нас появилась возможность решать степенные уравнения на компьютере, экономя свои силы и время, о чём и не могли мечтать студенты учившееся до изобретения компьютера, которым приходилось проводить всё вычислительные операции вручную, мы просто обязаны хотя бы ознакомится с этой возможностью.

Целью данной работы является ознакомление с программой Visual Basic и написание в ней программы для решения степенных уравнений методом деления отрезка пополам и методом хорд, а так же с программой, позволяющей решить почти любой пример, Maple.

Вместе с тем необходимо отметить, что написание программы в Visual Basic и проверка результатов работы программы в пакете Maple являются первоочередными задачами данной работы.

Результаты полученные в ходе проведения работы могут использоваться при решении любой математической или физической задачи сводящейся к решению степенного уравнения.

Основная часть.

1.Основная форма

 

Метод деления отрезка пополам:

Private Sub Command1_Click()

a = 1

b = 1.1

y = CDbl(Text3.Text)

Do While Abs(b - a) > y

c = (a + b) / 2

If F(a) * F(c) < 0 Then b = c Else a = c

Loop

Text4.Text = c

End Sub

Метод хорд:

Private Sub Command2_Click()

a = 1

b = 1.1

y = CDbl(Text3.Text)

Do While Abs(F(c)) > y

c = a + Abs(F(a) / (F(a) - F(b))) * (b - a)

If F(a) * F(b) < 0 Then b = c Else a = c

Loop

Text5.Text = c

End Sub

Кнопка «ВЫХОД»:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

Задание уравнения:

Public Function F(x)

F = x ^ 5 - x - 0.2

End Function

Кнопка перехода на Form2:

Private Sub Command4_Click()

Form2.Show

End Sub

Кнопка перехода на калькулятор:

Private Sub Command5_Click()

Dim RetVal

RetVal = Shell("calc.exe")

End Sub

Кнопка перехода на Paint:

Private Sub Command6_Click()

Dim RetVal

RetVal = Shell("mspaint.exe")

End Sub

Проверка ошибок ввода:

Private Sub Text3_Change()

If Not IsNumeric(Text3.Text) Then

a = MsgBox("НЕВЕРНЫЙ ВВОД", vbExclamation)

Else

If (Text3.Text > 0.1 Or Text3.Text < 0) Then b = MsgBox("Число должно быть от 0 до 0.1")

End If

End Sub

2.Дополнительные формы.

Часы:

Private Sub Command4_Click()

Form4.Hide

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Form1.Show

End Sub

Private Sub Text1_Change()

Text1.Text = Time 'Время

End Sub

Private Sub Text2_Change()

Text2.Text = Date 'Дата

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Text1.Text = Time 'Таймер

If Time = 0 Then Text2.Text = Date 'Дата меняется в полночь

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text2.Text = Date 'дата появляется на циферблате при запуске формы

End Sub

Проверка в пакете Maple.

> solve(x^5-x-0.2=0,x);

Заключение.

Метод хорд точнее ……………………………………………………………

Приложение.

Формы как они есть.

Главная

Часы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84520. Нейро-гуморальна (шлункова і кишкова) фаза регуляції шлункової секреції. Ентеральні стимулятори і інґібітори шлункової секреції 43.73 KB
  Ентеральні стимулятори і інґібітори шлункової секреції. Хімічна стимуляція секреції здійснюється посередництвом гастрину що виділяється Gклітинами. Основні стимулятори секреції гастрину продукти переварювання білків пептиди олігопептиди амінокислоти особливо триптофан і фенілаланін а також кальцій магній алклголь та кофеїн.
84521. Рухова функція шлунку та її регуляція. Механізми переходу хімуса із шлунку в дванадцятипалу кишку 41.86 KB
  Механізми переходу хімуса із шлунку в дванадцятипалу кишку. В регуляції моторики шлунку беруть участь нервові та гуморальні механізми. Деякі мязові клітини внутрішнього шару мязової оболонки шлунку мають пейсмейкерну активність тобто періодично генерують ПД з частотою 32 на секунду що спричиняє періодичне підвищення внутрішньошлункового тиску.
84522. Методи дослідження зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у людини. Склад і властивості підшлункового соку 44.04 KB
  Основні аніони підшлункового соку – Cl- та HCO3- , катіони – Na+ та K+. На відміну від слини, сік ізотонічний плазмі крові незалежно від ступеня стимуляції. Концентрація катіонів при стимуляції лишається сталою, аніонів – змінюється в протилежному напрямку. Карбонат утворюється в ацинусах у більш високій концентрації, а при проходженні через протоки частково обмінюється на хлор
84523. Фази регуляції секреторної функції підшлункової залози 44.07 KB
  Секреція підшлункового соку під час цієї фази повязана з реалізацією складнорефлекторних механізмів регуляції тобто умовних рефлексів вигляд запах їжі і з реалізацією безумовних рефлексів подразнення їжею рецепторів ротової порожнини.Обєм соку невеликий 20 від загального обєму соку який виділяється при їді; 3.Сік містить багато ферментів і має високу перетравлюючу силу. Він викликає виділення великої кількості підшлункового соку багатого бікарбонатами але бідного на ферменти так як основна його дія спрямована на протокові...
84524. Методи дослідження жовчовиділення у людини. Склад і властивості жовчі 48.34 KB
  Склад і властивості жовчі. Для збільшення надходження жовчі в дуоденум підшкірно можна вводити гормон ХЦКПЗ або через зонд концентрований розчин MgSO2 яєчний жовток чи глюкозу які стимулюють секрецію та виділення жовчі. В жовчі досліджують вміст жовчних кислот та інших компонентів. Даний метод базується на тому що у випадку порушення функції виділення жовчі в крові та в сечі концентрація жовчних пігментів підвищується а в калі навпаки понижується.
84525. Регуляція утворення і виділення жовчі. Механізми надходження жовчі в дванадцятипалу кишку 39.8 KB
  Механізми надходження жовчі в дванадцятипалу кишку. Механізм жовчоутворення та жовчовиділення: Утворення жовчі іде постійно але збільшується під час травлення під впливом складнорефлекторних механізмів які відносяться до 1ї фази жовчоутворення вигляд запах їжі звуки що супроводжують їду а також нейрогуморальних впливів які діють під час 2ї фази жовчоутворення та жовчовиділення. Механізм надходження жовчі в дванадцятипалу кишку: Вихід жовчі з жовчного міхура та її рух по жовчовивідних шляхах зумовлений різницею тисків в...
84526. Склад і властивості кишкового соку. Регуляція його секреції. Порожнинне і пристінкове травлення 42.9 KB
  Порожнинне і пристінкове травлення. Поняття про порожнинне та пристінкове травлення: Порожнинне травлення проходить в порожнині кишкового каналу за рахунок ферментів. Порожнинне травлення може забезпечити гідроліз до кінцевих продуктів але його тривалість дуже велика. Пристінкове травлення проходить на мембрані глікокалікса мікроворсинок ентероцитів за допомогою фіксованих ферментів активні центри яких направлені на субстрат.
84527. Всмоктування в травному каналі. Механізми всмоктування йонів натрію, води, вуглеводів, білків, жирів 44.89 KB
  Механізми всмоктування йонів натрію води вуглеводів білків жирів. Всмоктування це процес транспорту речовин із порожнини травного каналу у внутрішні середовища організму кров та лімфу. Найінтенсивніше процеси всмоктування проходять в верхніх відділах тонкого кишківника. Всмоктування в шлунку.
84528. Рухова функція кишок, види скорочень, їх регуляція 50.42 KB
  Рух тонкої та товстої кишок принципово не відрізняються хоча рухи товстої кишки складніші так як в ній хімус знаходиться протягом більш тривалого часу. Саме в цих місцях виникають мязеві скорочення що рухаються вздовж кишки в дистальному напрямку. Тонічні скорочення тривають близько 10 хв такі скорочення займають великі ділянки кишки. За рахунок тонусу зростає внутрішньокишковий тиск що покращує всмоктування і контакт хімусу та стінок кишки.