70300

Операции с символами, строками, фрагментами

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Клавиша Пробел вставляет символ «пробел» между другими символами, на место пробела можно затем вписать другой символ, т.е. эта клавиша как бы производит раздвижку символов. В случае если в слове пропущена буква, ее можно вставить вместо пробела после «раздвижки».

Русский

2014-10-18

33.5 KB

0 чел.

Операции с символами, строками, фрагментами.

1. Удаление символа, находящегося справа от курсора, производится с помощью клавиши Delete, символа, находящегося слева от курсора, - с помощью клавиши Backspace  (). При неоднократном нажатии клавиш можно удалить сразу несколько символов. Если указан неверный символ, то, удалив его, можно заменить его верным.

Клавиша Пробел вставляет символ «пробел» между другими символами, на место пробела можно затем вписать другой символ, т.е. эта клавиша как бы производит раздвижку символов. В случае если в слове пропущена буква, ее можно вставить вместо пробела после «раздвижки».

 Удалите из текста все лишние символы и исправьте ошибки.

Люблю тебя, Петра творенье!

Люблю твой строгий, стройный вид:

Нивы державное теченье,

Береговой ее гранит.

2. Удалить можно не только символ, но и целое слово, строку или фрагмент. Объект удаления необходимо предварительно выделить. Эту операцию лучше всего научиться производить с помощью мышки. Левый щелчок мыши устанавливает курсор в место, указанное значком «». После этого, не отпуская клавиши, мышь нужно провести в направлении необходимого выделения. Попробуйте в данном тексте выделить подчеркнутые фрагменты. Имейте в виду, что при оформлении нового выделения, старое автоматически удаляется. Вместо мыши можно использовать клавиши управления курсором в сочетании с клавишей Shift.

В следующем тексте выделите лишние слова и удалите их:

В лесу родилась елочка.

В лесу она  росла

зимой и летом стройная

зеленая была.

  1.  Любой выделенный фрагмент можно переместить (перетащить мышью) в другое место. Пунктирный курсор при перемещении указывает место нового расположения объекта. Когда место выбрано, нужно отпустить клавишу мыши.

Восстановите порядок слов в следующем тексте:

дело рук утопающих – cпасение самих утопающих

Продолжение на следующей странице!
4. Любую строку можно «разрезать» на две. «Разрезание» происходит в месте нахождения  курсора при нажатии клавиши
Enter. Весь текст, находящийся справа от курсора переносится на следующую строку.

Разбейте в тексте две строки на четыре:

Дама сдавала в багаж:

Диван, чемодан, саквояж,

Картину, корзину, картонку

И маленькую собачонку.

  1.  Строки можно также «склеить». При этом строчки поднимаются с нижней строки на верхнюю. Курсор надо установить в конец первой строки и нажать клавишу Delete.

 Восстановите стихотворную стопу:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

он уважать себя заставил

И больше выдумать не мог.

  1.  Следует иметь в виду, что с помощью клавиши Delete можно удалить любую пустую строку и таким образом продвинуть текст вверх.  Это же можно сделать с помощью клавиши Bs ()

Установите курсор ниже строки предыдущего абзаца (обозначенного цифрой 6), и продвиньте текст данного абзаца вверх, удаляя пустые строки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розв’язує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин – складіть ланцюг живлення...
55047. Науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя 4.85 MB
  Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Рецепту для кожної окремої педагогічної ситуації не існує але їх розв'язанню могли б сприяти такі...
55048. Курс загальної географії для 6 класу 364 KB
  Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.
55049. Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) 11.04 MB
  Використовуючи на уроці розвитку зв’язного мовлення “Твір опис†матеріали медіапосібника “Культурна спадщина України†здійснюємо з учнями віртуальну екскурсію до Києва занурюємося в культурний простір столиці поглиблюємо знання з історії. Аудюювання Тренажер для зору Вірші про осінь Вгадай казку Чехов “На весніâ€ Короткі оповідання зимавесна літо осінь 5 Математика Арифметикамалятко DVD Навчаємось рахувати відеоурок ЕДМ: Геометрія Задачі в віршах Тренажер “Рахуємо в межах 10†Тест “Порівняння чисел†Ознаки...
55050. Способи розв’язування функціональних рівнянь зі шкільного курсу математики 6.23 MB
  Цей навчальний посібник стане в нагоді школярам, які прагнуть розширити свої знання з математики та бажають самостійно оволодівати знаннями, та вчителям математики, які працюють зі здібними учнями.
55051. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках інформатики 4.33 MB
  Мета уроку: Закріпити знання уміння навички учнів щодо роботи в середовищі графічного редактора; Розвивати художні здібності дітей; Виховувати почуття прекрасного уміння творчо мислити працювати в колективі; Тип уроку: узагальнення знань. Перед початком роботи проводимо з учнями експрес – розминку для повторення правил роботи з файловою системою і способів передачі інформації на комп’ютери через локальну мережу. Інструктаж з техніки безпеки основні правила...
55052. Let`s Enjoy Together 194.5 KB
  Я пропоную Вашій увазі підбір текстів з комплексом завдань для навчання і вдосконалення навичок читання. Виконання подібних завдань буде корисним для розвитку певних вмінь, формування мовної та мовленнєвої компетенції, що є необхідними для того рівня, який визначає Державний стандарт базової освіти та Програма з іноземних мов середньої загальноосвітньої школи.
55053. Последовательности и способы их задания 132.5 KB
  Ставится цель урока: Найти способы нахождения любого члена последовательности. Задачи урока: Выяснить что такое числовая последовательность и как задаются последовательности.
55054. ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСІЯ 161.5 KB
  Запишіть послідовність з семи чисел перший член якої дорівнює 3 а кожен наступний на 4 більший за попередній. Запишіть послідовність з восьми чисел перший член якої дорівнює 8 а кожен наступний удвічі менший.