70300

Операции с символами, строками, фрагментами

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Клавиша Пробел вставляет символ «пробел» между другими символами, на место пробела можно затем вписать другой символ, т.е. эта клавиша как бы производит раздвижку символов. В случае если в слове пропущена буква, ее можно вставить вместо пробела после «раздвижки».

Русский

2014-10-18

33.5 KB

0 чел.

Операции с символами, строками, фрагментами.

1. Удаление символа, находящегося справа от курсора, производится с помощью клавиши Delete, символа, находящегося слева от курсора, - с помощью клавиши Backspace  (). При неоднократном нажатии клавиш можно удалить сразу несколько символов. Если указан неверный символ, то, удалив его, можно заменить его верным.

Клавиша Пробел вставляет символ «пробел» между другими символами, на место пробела можно затем вписать другой символ, т.е. эта клавиша как бы производит раздвижку символов. В случае если в слове пропущена буква, ее можно вставить вместо пробела после «раздвижки».

 Удалите из текста все лишние символы и исправьте ошибки.

Люблю тебя, Петра творенье!

Люблю твой строгий, стройный вид:

Нивы державное теченье,

Береговой ее гранит.

2. Удалить можно не только символ, но и целое слово, строку или фрагмент. Объект удаления необходимо предварительно выделить. Эту операцию лучше всего научиться производить с помощью мышки. Левый щелчок мыши устанавливает курсор в место, указанное значком «». После этого, не отпуская клавиши, мышь нужно провести в направлении необходимого выделения. Попробуйте в данном тексте выделить подчеркнутые фрагменты. Имейте в виду, что при оформлении нового выделения, старое автоматически удаляется. Вместо мыши можно использовать клавиши управления курсором в сочетании с клавишей Shift.

В следующем тексте выделите лишние слова и удалите их:

В лесу родилась елочка.

В лесу она  росла

зимой и летом стройная

зеленая была.

  1.  Любой выделенный фрагмент можно переместить (перетащить мышью) в другое место. Пунктирный курсор при перемещении указывает место нового расположения объекта. Когда место выбрано, нужно отпустить клавишу мыши.

Восстановите порядок слов в следующем тексте:

дело рук утопающих – cпасение самих утопающих

Продолжение на следующей странице!
4. Любую строку можно «разрезать» на две. «Разрезание» происходит в месте нахождения  курсора при нажатии клавиши
Enter. Весь текст, находящийся справа от курсора переносится на следующую строку.

Разбейте в тексте две строки на четыре:

Дама сдавала в багаж:

Диван, чемодан, саквояж,

Картину, корзину, картонку

И маленькую собачонку.

  1.  Строки можно также «склеить». При этом строчки поднимаются с нижней строки на верхнюю. Курсор надо установить в конец первой строки и нажать клавишу Delete.

 Восстановите стихотворную стопу:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

он уважать себя заставил

И больше выдумать не мог.

  1.  Следует иметь в виду, что с помощью клавиши Delete можно удалить любую пустую строку и таким образом продвинуть текст вверх.  Это же можно сделать с помощью клавиши Bs ()

Установите курсор ниже строки предыдущего абзаца (обозначенного цифрой 6), и продвиньте текст данного абзаца вверх, удаляя пустые строки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.
65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.