70410

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

В Україні аналогічні програма вивчаються протягом 1011 років що викликає перевантаження учнів погано впливає на їхнє здоровя знижує якість навчання. За даним дослідників за останні 15 років навчальне навантаження учнів зросло в півтора рази а 60 дітей мають психосоматичні порушення...

Украинкский

2014-10-20

131 KB

2 чел.

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ

УМОВ  ДЛЯ РОЗВИТКУ

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

(доповідь директора ДЗОШ№89 Петрікової Н.І.)

МЕТА:

 •  визначити найбільш ефективні компоненти   роботи з підвищення якості знань учнів,
 •  вивчити досвід спонукання вчителів до активної роботи з підвищення якості знань учнів.

АКТУАЛЬНІСТЬ. ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ ШКОЛИ.

Освіта є головним ресурсом будь-якої країни, однією з гарантій її національної безпеки. У світі існує певний стандарт загальної середньої освіти -12 років навчання. (слайд) Цей термін  навчання прийнятий  у США, Канаді, Японії, Швеції, Франції;у Німеччині, Чехії, Італії, Швейцарії-13 років; у Голландії -14 років. В Україні аналогічні програма вивчаються протягом 10-11 років, що викликає перевантаження учнів, погано впливає на їхнє здоров’я, знижує якість навчання. За даним дослідників, за останні 15 років навчальне навантаження учнів зросло в півтора рази, а 60 % дітей мають психосоматичні порушення; наприкінці навчання залишаються здоровими близько 10 % учнів. Розв’язання цієї проблеми вимагає заходів, але якість реформування школи є одним із серйозних важелів її переходу з режиму  функціонування в режим інноваційного розвитку. Може бути багато означень поняття «сучасна школа», але найзагальніше  з них – школа, яка відповідає запитам часу.

У демократичному суспільству  на початку ХХІ ст. вимогам часу відповідає школа, для якої характерні такі риси:

1) спрямованість на розвиток самосвідомості особистості  як інструменту перетворення дійсності, оволодіння нею прийомами самосвідомості і самовдосконалення. Очевидно, що завдання ці широкого діапазону і можуть бути реалізовані не лише в школі одного типу. Можливості їхньої реалізації потребує формування освітньої системи, яка об’єднує школи різного типу, різного рівня реалізації змісту освіти;

2) перехід школи з режиму функціонування в режим розвитку;

3) глибока і широка диференціація  змісту навчання.

Така диференціація системи освіти у нашій державі зараз інтенсивно формується.  Європа ж має вже певний досвід функціонування таких освітніх систем.

Нідерланські вчені Е.Маркс, Л. де Калюве і М.Петрі розробили теорію «Моделей школи» на основі аналізу розвитку освітнього простору Європи.

Сьогодні актуальним є завдання перетворення школи в систему, що постійно розвивається. Перетворення ці можуть бути різного масштабу.

1.Перетворення, які відбуваються в окремих клітинах шкільного організму. Тут головною є проблема відповідності змін, перетворень загального стану всього організму. Це є проблема виживання новацій.

2.Перетворення на основі широкого узагальнення, логічного вписування нової моделі в контекст структури освіти.

Очевидно, що перший шлях – це шлях удосконалення окремих навчальних закладів, а другий шлях є шляхом реформації освітньої системи. Якщо проаналізувати наші педагогічні видання, то лише 10% педагогічних інновацій, експериментів мають трансформаційний характер, усі ж інші – частково вдосконалювальні.

Однією з причин такої диспропорції у масштабності педагогічних інновацій є традиційно вузька спеціалізація  вчених: одні досліджують і моделюють зміст навчання, інші-здійснюють його організацію або управління процесами. Формою  подолання такої розпорошеності є утворення тимчасових науково-творчих колективів, які можуть забезпечувати  наукове обгрунтування трансформаційних  процесів в освіті і їхнього протікання.

Але зараз, у зв’язку з відсутністю можливості фінансування проектів, такі колективи не утворюються.   Отже  закономірно, що в освітньому полі України переважають процеси розвитку і перетворення окремих навчальних закладів.

В.Уланов запропонував три критерії, за якими можна оцінювати інноваційні процеси в школі, а саме:

 •  здатність забезпечити диференційований підхід до учня;
 •  широта освітньої бази;
 •  здатність до саморозвитку.


ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Останнім часом все частіше звучать словосполучення: якість життя, якість освіти, соціальна успішність. Сучасний російський  педагог Марк Поташник визначає «Якість освіти - це ступінь задоволеності очікувань різних учасників освітнього процесу, іншими словами співвідношення мети та результату, міра досягнення мети.»

Підвищення якості освіти - одна з основних завдань, декларованих Концепцією загальної середньої освіти. Говорячи про якість освіти, необхідно було дізнатися уявлення про це вчителів школи. Відповіді на запитання «Як ви розумієте термін якість освіти? »: якість знань, успішності, вступ до ВНЗ випускників; інтелектуального розвитку, самоосвіти, здатності до творчості учнів; якості процесу освіти. Отже, актуальність питання якості навчання очевидна.

Незадоволеність сучасною освітою - це повсюдне явище, як показує життя, починає охоплювати весь світ. Але навчання не може бути якісним, якщо воно не індивідуально орієнтоване, якщо не створені умови для розвитку кожної дитини, навіть не дуже здатного до навчання. На нове ставлення до якості освіти повина звертатися увага всіх учасників освітнього процесу. Одна з головних проблем - индеферентне ставлення окремих вчителів до якості знань учнів. У школі показник якості повинен включати: рівень знань, рівень розвитку, рівень вихованності.

Вдумайтеся в  слова  Сухомлинського: «Інтерес до навчання є лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху». «Навчання - є утворення і розвиток учня».

Кіплінг писав: "Освіта - найбільше з земних благ, якщо вона найвищої якості. В іншому випадку вона абсолютно марна».

Серед учнів 8,9,10-х класів нашої школи було проведено анкетування. Дані анкетування показали наступне 

Питання  Як ти розумієш: «Що таке якість знань?»

Відповіді. 8 клас.

 •  Скільки «10-12» ти отримуєш за контрольну тему;
 •  Кількість матеріалу, який ти хочеш знати;
 •  Це знання, які добре чи погано закладаються;
 •  Ця кількість того, що ти знаєш, можна оцінити у відсотках;
 •  На скільки повно людина знає тему;
 •  Коли ти знаєш все пройдене і розумієш його;
 •  Це не багато знань, а тільки те, що ти добре знаєш.

9 клас.

* Це те, що залишилося в пам'яті не до наступного уроку, а на більш тривалий час;

* Це засвоєний матеріал, отриманий на уроках;

* Рівень знання людини; знати все і дуже добре;

* Це знання, які ти приймаєш і можеш зрозуміти, зможеш запам'ятати надовго;

* Рівень розуміння предмета;

10 клас.

* Це те, як тебе навчили вчителя і особисто твоя праця.

* Це те, що залишається в голові, а не як ти робиш домашнє завдання.

* Кількість «10-12». Путівка в життя.

* Величезна  система складених знань.

* Це ні як не оцінки.

* Визначає рівень інтелектуального розвитку людини.

* Коли пояснюють добре і учні розуміють тему.

* Усвідомлення матеріалу, коли розумієш викладача.

* Це те, як правильно може навчити вчитель.

* Це те, що потрібно для здачі ЗНО.

* Це знання людини самого, коли він отримує стільки знань, скільки йому потрібно.

* Це корисні знання, це твоє майбутнє.

Питання  Від бажання вчителя чи бажання учня в більшій мірі залежить якість знань учнів?

Відповіді

 •  Класи Бажання учня Бажання вчителя рівноцінно
 •  8-е 23 2 10
 •  9-е 22 1 4
 •  10-е 7 3 4

Коментар: можна підвести коня до водопою, але не можна змусити коня пити; від бажання учня залежить в основному, але якщо вчитель не зацікавлений у хорошому рівні знань, а учневі не дані здібності від природи, знань не буде.

Як кажуть: «Вустами дитини глаголит істина». Може бути варто до чогось прислухатися.

Що ми розуміємо під оптимальними умовами навчання для розвитку якісної освіти

 •  Організація довкілля
 •  Позитивний настрій адміністрації, учителів й учнів
 •  Фіксація, зосередження уваги
 •  Уявлення власних завдань (мотивація)
 •  Сприймання помилок як зворотна реакція
 •  Підготовка плакатів як периферійних стимулів

Аналіз роботи 2 групи.


ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВКІЛЛЯ

Важко уявити собі дворічну дитину, яка навчається цілий день сидячи за партою. Вона вчиться в дії: торкається, випробовує, нюхає, розмовляє, запитує й експерементує. І все ще у феноменально швидкому темпі. Вона дуже швидко сприймає світ і засвоює інформацію із загального довкілля. Однак часто, як тільки дитина переходить із дитячого садка у школу, у неї зникає захоплення і радість від навчання. У багатьох школах по всьому світу дітям кажуть сидіти тихо за партами, що стоять рівними рядами, і слухати  вчителя. Не можна дослідувати, сперечатися, запитувати. Справжній  учитель розуміє, що це не метод. А тому він намагається організувати класну кімнату так, щоб полегшити дітям навчання – поставити свіжі квіти, аби приємно пахли й додавали барв, причепити на стінах кольорові плакати й таблиці, підкреслюючи основні тези курсу словесно чи за допомогою малюнків, - адже дуже правдоподібно, що більша частина навчального матеріалу засвоюється завдіки підсвідомості. Учні запам’ятовують зміст уроку, свідомо не замислюючись над цим. І це спрацьовує  всюди: від дитячого садка й до бізнесових семінарів.

У ІІ (районному) етапі обласного  конкурсу учнівської молоді «Моя школа майбутнього» учні  школи отримали 8 дипломів за 1-ІІІ м. у номінації «Фотоколаж»

(слайд школа майбутнього)

ПОЗИТИВНИЙ НАСТРІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ, УЧИТЕЛІВ Й УЧНІВ.

Робота з формування психологічного клімату, це велике мистецтво ніж функціональна діяльність. Проте запорукою створення здорового дружного колективу, на мою думку, є все таки стиль керівництва.

Шляхами формування психологічного клімату є:

1. Активний обмін інформацією.

2. Створення умов для гармонійного поєднання цінностей організації та особистих цінностей співробітників.

3. Врахування факторів,  які впливають на психологічний клімат.

4. Залучення до керівництва явних і прихованих лідерів.

5. Розробка і прийняття норм, правил і стандартів поведінки та ін

До вашої уваги пропонується

Тренінг

Мотивація керівника та її роль у забезпеченні мотивації працівників.

Одна з основних умов забезпечення мотивації працівників освітніх установ полягає в тому, що таку мотивацію може забезпечити лише той керівник, поведінка якого також умотивована.

Реалізація цієї умови досягається за допомогою таких основних правил.

1.Керівник освітньої установи має чітко розуміти та свідомо посилювати мотиви, покладені в основу його керівництва, тобто чітко визначити основні цілі своєї діяльності.

2.Керівник освітнього закладу повинен брати на себе відповідальність за роботу, яка виконується ним та його колективом, і за результати цієї роботи. Чим більше керівник відчуває відповідальність за наслідки своїх дій, чим менше він перекладає її на інших, тим сильніше вмотивовані його дії.

3.Керівник освітньої установи повинен уміти цілеспрямовано регулювати свою  поведінку. Це означає, зокрема, що він повинен ставити реальну мету перед собою та своїм колективом і докладати максимальних зусиль для її досягнення, вміти використовувати вольові прийоми для подолання труднощів, які виникають під час розв’язання тих чи інших завдань, володіти різноманітними засобами самоконтролю, і запас цих прийомів має бути значно більшим, ніж у рядового працівника, оскільки керівник має забезпечувати результативність не тільки власної діяльності, а й діяльності всього колективу.

Під час здійснення управлінської діяльності адміністрація уникає жорсткого контролю, не шукає недоліків у роботі вчителів, натомість помічає оригінальні прийоми, використані вчителем під час проведення уроку, цікаві неординарні підходи, наголошуючи на тому, що контроль має бути гнучким, на основі моніторингової діяльності всього НВП загалом. Керівництво створює умови для того, щоб учитель не помилявся.

Внутрішні і зовнішні стимули

Слід особливо зазначити, що у процесі реалізації основних потреб працівників необхідно так само, як і під час створення позитивної мотивації керівників, прагнути поєднання внутрішньої та зовнішньої мотивацій, внутрішніх та зовнішніх стимулів. Внутрішні стимули, як правило, дає сама робота. До зовнішніх стимулів, як було вже сказано, належить те, що може створити сама організація, зокрема її керівник. Критерієм оптимальної мотивації є ситуація, коли обидві сторони залишаються задоволеними.

Відтак ще однією з умов позитивної мотивації має бути постійна готовність керівника до опрацювання і прийняття компромісних рішень, які принаймні частково могли б задовольнити обидві сторони.

До факторів - демотиваторів належать такі: неясність та нечіткість завдань, які необхідно виконувати; перевантаженість (або недовантаженість) роботою; відсутність конкретних позитивних результатів; недостатня поінформованість співробітників; некомпетентний керівник; погані стосунки в колективі; надто сувора, несправедлива критика, невмотивована відмова у визнанні.

Сучасні вимоги до вчителя і процесу його підготовки,  які відображені в державних документах і законодавчих актах,  зумовлені процесами інтенсивної інформатизації суспільства. Це вимагає перегляду традиційних уявлень про розвиток особистості педагога,  реалізації випереджувальних технологій його професійної підготовки.  Відповідаючи сучасним запитам у сфері освіти, майбутні спеціалісти мають удосконалюватись та зростати в особистісному та професійному планах.

Є ще одна, не менш гостра проблема - старіння педагогічних кадрів.

Кількість учителів до 30 років з кожним роком зменшується. За останні чотири роки їх кількість впала з 21 відсотка до 17. А ось педагогічних працівників пенсійного віку щороку збільшується. Наприклад, порівняно з минулим роком - на 2,5 тисячі осіб (0,7 відсотка). Сьогодні в навчальних закладах працюють майже 79 тисяч педагогічних працівників пенсійного віку, що становить 16,4 відсотка від їх загальної кількості. Окрім того, 58,5 відсотка вчителів - старші 41 року. Причому більш як половина з них - це пенсіонери за віком або, які можуть вийти на пенсію за вислугою років. Зрозуміло, що ці цифри є невтішними. Така ситуація збільшує віковий розрив між поколіннями дорослих і дітей, що ускладнює процес комунікації вчителів і учнів.

У січні 2010 перед педрадою  було проведено анкетування серед вчителів та учнів 4, 7, 9 класів щодо рис характеру  та компетенцій ідеального вчителя. Необхідно було обрати п’ять рис професійних компетенцій серед запропонованих:

1.Повне та глибоке знання свого предмету.

2.Компетентність.

3.Тактовність

4.Загальнолюдські моральні цінності.

5.Загальна ерудиція.

6.Виразна мова.

7.Активність.

8.Любов до дітей.

9.Постійне прагнення пізнання нового.

10.Культура.

Результати досить цікаві:

Аспект дослідження

4 кл.

7 кл.

9 кл.

Середній результат

Вчителі

1.

Любов до дітей

100

90

92

94

94

2.

Повне і глибоке знання свого предмету

50

86

92

76

83

3.

Загальнолюдські моральні риси та цінності

33

55

100

63

67

4.

Виразна мова

67

67

54

63

55

5.

Культура

83

55

46

61

22

6.

Активність

44

48

38

43

16

7.

Постійне прагнення пізнання нового

33

52

30

38

89

8.

Тактовність

50

28

30

36

28

Проаналізуємо результат роботи 3 групи.

Звертаємо Вашу увагу на найвищий показник в цій таблиці – «Любов до дітей». Адже В. Сухомлинський завжди стверджував, що любов до дітей – це вершина педагогічної культури.

 Ще у ХІХ ст. німецький педагог – демократ Адольф Дістервег сказав: «Покажи мені  своїх учнів – і я побачу тебе».

А в ХVІІІ ст. французький філософ Д.Дідро зазначав: «Необхідна якість кожного вчителя – глибоке знання свого предмета та чесна й чуттєва душа».

Сучасному вчителю необхідно бути професійно компетентним, творчо активним, конкурентно здатним, вміти позиціонувати себе в умовах шкільного закладу.


УЧНІ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ З ОТОЧЕННЯМ

За результатами низки досліджень реальна кількість учнів, які потребують додаткової педагогічної та батьківської уваги, у середньому в 2-3 рази перевищує ту, яку виявляють педагоги. Провокуючим фактором для дітей є жорсткий, авторитарний стиль педагогічного впливу. Майже 84% анкетованих учнів визнали вплив педагогів «лобовим», авторитарним.  Таким чином, передумовою зменшення чисельності важковиховуваних учнів є заміна авторитарного стилю педагогічної дії на гуманістичний, толерантний.

Всі великі педагоги в усі часи рятували саме важковиховуваних та бідних дітей.   З бродяжками працювали Песталоцій, для жебраків винаходила свою систему Марія Монтессорі, у будинку для сиріт працював Ушинський, з малолітніми злочинцями возився Макаренко. Всіх підряд, без іспитів і тестів, брали  у свої класи Лисенкова і Шаталов. А ми на всю країну прославляємо вчителя, який працює в закладі, де конкурс для вступу - п'ять осіб на місце.

В Україні з кожним роком зростає кількість дітей з особливими потребами. Сьогодні їх понад 152 тисячі. Змінилась структура дитячої інвалідності. Необхідно створити для громадян рівні можливості у здобутті освіти  (так званне інклюзивне навчання).


УЯВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ЗАВДАНЬ (МОТИВАЦІЯ)

Звичайно, навчити – це дати учням знання, сформувати в них уміння і навички. Однак цього замало. Необхідно виховувати в них потребу, мотив, позитивне ставлення до набуття цих знань, вироблення умінь і навичок. Це вже моральний аспект виховання. Навчальна мотивація, тобто бажання, прагнення вчитися, виступає важливою умовою здобуття освіти. Коли вчитися повинні всі, тоді перед педагогом постає проблема – не лише дати знання, а й виховати потяг до них, сформувати позитивну установку, ставлення.

Мотивація – це виникнення активності людини для задоволення відповідної потреби. Шляхи стимулювання мотивації навчання такі:

- заінтересовувати учня в засвоєнні нових дій і понять через зв’язок їх з уже закладеними в нього трудовою мотивацією і мотивацією навчання,

- забезпечити «проблемну включеність» учня через стимулювання потреби в орієнтуванні, новизні,

- підтримувати новизну не лише внаслідок засвоєння тієї чи іншої виконавчої діяльності, а також контролю, корекції й оцінки.

Коли перед учнем постає проста, зрозуміла і приваблива для нього мета, тоді досягнувши її він хоч-не-хоч виконає і ту навчальну дію, яку планує педагог.

Як учать нас досвідчені колеги  «Мотивація-головні сили, що рухають дидактичний процес. Вони посідають перше місце серед факторів, що визначають його продуктивність» (І.Підласий).

Ще один доданок поліпшення якості освіти через використання інноваційних технологій, ІКТ.  Ми частково знайомимося з цим на курсах підвищення кваліфікації, на семінарах. Я думаю що до використання передових технологій, які сприяють збільшенню якості знань, ми ще не раз будемо повертатися  у своїй  роботі.  “Єдиний шлях, який веде до успіху, - це діяльністьГригорій Сковорода.

Впровадження  інноваційних педагогічних та управлінських технологій повинно  бути результативним,  спонукати   вчителя   до творчого пошуку, посилювати мотиваційну сферу педагога, бути результатом спільної взаємодії  адміністрації,  педколективу, батьків та соціальних партнерів. Застосування інформаційних технологій стимулює професійне зростання вчителя, сприяє його самовдосконаленню, самореалізації в нових формах, адже для досягнення мети йому постійно потрібно поповнювати свої знання та вміти працювати з новими технологіями. Це сприяє й підвищенню конкурентоздатності вчителя. Він може конструювати різни типи уроків, різні форми їх проведення, застосовувати різні схеми, підходи до методики викладання предмета.

Форми роботи, які призводять до підвищення якості знань учнів.

Наша 1 складова  - якісна підготовка до уроку.

Тут починає закладатися успіх учня. Але навчання не може бути якісним, якщо воно не індивідуально орієнтоване, якщо не створені умови для розвитку кожної дитини, навіть не дуже здатного до навчання.

Дуже важлива 2 складова  - психологічний настрій на урок, на процес навчання. Це одна зі складових здоров’язбереження  учнів.

3 складова  роботи вчителя-контроль за якістю знань, розробка його змісту, форм і методів його проведення, аналіз результатів цього контролю, з метою корекції змісту освіти, форм організації діяльності учнів на уроках та позаурочний час.

Складових  у роботі вчителя дуже багато. Ми розглянули тільки невелику частину. У результаті нашого аналізу був створений "Банк рекомендацій» для реалізації підвищення якості навчання:

1. Особистісно-орієнтований підхід.

2. Створення ситуації успіху.

3. Активна особистісна позиція вчителя спільно з учнем.

4. Створювати учневі можливість подальшого зростання, сприятиме цього.

5. Ставити конкретні цілі і завдання, підключати до них, самих учнів.

6. Залучати батьків у навчальний процес.

7. Використовувати відкриті тексти робіт, завдання на випередження. Диференціація завдань.

8. Розвиток інтелекту дитини, формування його розумової діяльності.

9. Навчання через діалог, інтерес.

10. Психологічне єдність з класом. Використання психолого-педагогічних характеристик учнів.

11. Більш чіткі критерії оцінювання. Не всі повинно бути оцінений відміткою.

12. Мотивація пізнавальної діяльності.

13. Разноманітність форм організації навчального процесу.


10 КРОКІВ КЕРІВНИКІВ ДО СТВОРЕННЯ ЧУДОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ:

 1.  Створіть школи як справжні ресурсі інформаційні центри, що працюють увесь рік і навчають упродовж життя.
 2.  Довідайтесь, чого хочуть учні й батьки – клієнти школи.
 3.  Гарантуйте клієнтам бажані результати.
 4.  Пристосуйтесь до всіх стилів навчання й активізуйте всі центри компетентності.
 5.  Використовуйте найефективніші у світі методики викладання.
 6.  Дбайте про ваш головний ресурс – учителів.
 7.  Хай кожен одночасно буде і вчителем, і учнем.
 8.  Створіть чотирикомпонентну навчальну програму, яка б охоплювала розвиток особистості, і формування життєвих навичок, уміння навчатися та критично мислити і предметне навчання.
 9.  Використовуйте новітні технології.
 10.  Повністю використовуйте ресурсні можливості громади.

Нехай слова Василя Симоненко додають сили і віри  в те, що ви - професіонали і маєте свою особисту, корисну для нашої справи думку, своє ставлення до нового:

Можна жити,а можна існувати,

Можна думати - можна повторяти.

Та не можуть душу зігрівати

Ті, що не палають не горять!

Люди всі по – своєму уперті:

Народившись, помирає кожна,

а живуть століття після смерті

Ті, що роблять те, чого «не можна».

(«Можна» 1956)

Ми впевнені, що успіхи в освіті залежать від тісної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, яка передається від серця дорослих до серця дитини.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62766. Повторение слогов и ударения 21.57 KB
  Вспомните пожалуйста что вы проходили на прошлом уроке слоги и ударение в словах Сегодня мы с вами продолжим изучение этой темы. Вызываю к доске 2 учеников которые записывают слова на обратной стороне доски.
62768. Закрепление и повторение изученного 17.58 KB
  Физминутка пусть кто нибудь из детей проведёт. Что вам здесь не понравилось текст не разделен на предложения Что такое предложение это группа слов выражающих законченную мысль слова в предложении связаны между собой по смыслу...
62770. Написание безударных суффиксов глаголов в прошедшем времени 22.35 KB
  Какую букву будем писать в суффиксе и почему Следующее слово нам объяснит выбираем ребенка. Медвежонок Какую букву вставляем Почему Следующее слово сонный. Какую букву пишем в окончании Почему Теплый.
62771. Развитие умения писать слова с разделительным твердым знаком 141.51 KB
  Цели: образовательные: сформировать навык написания разделительного твердого знака в словах; продолжить работу над формированием каллиграфического навыка; закрепить умения писать словарные слова; развивающие...
62772. Морфология. Местоимение. Относительные местоимения 22.5 KB
  Цель урока: сформировать понятие об относительных местоимениях знания об их основных морфологических и синтаксических особенностях. 2 Вступительная беседа Сегодня мы познакомимся с относительными местоимениями особенностями их склонения.
62773. МЯГКИЙ ЗНАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ НА КОНЦЕ И В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 14.84 KB
  Цели урока: наблюдение над мягким знаком-показателем мягкости согласных, его особенностями, развитие умения различать в речи и писать слова с мягким знаком для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова...
62774. Правописание проверяемых и непроверяемых непроизносимых согласных, безударных гласных и парных согласных в корне слова 31.08 KB
  Цели: обучающая: учащиеся должны уметь называть орфограмму Проверяемые и непроверяемые непроизносимые согласные Безударные гласные Парные согласные в корне слова и находить их; учащиеся должны уметь называть орфограммы; уметь самостоятельно подбирать проверочные слова.