70411

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Книга

Педагогика и дидактика

На сьогоднішній день процедура вивчення роботи педагога в процесі атестації детально регламентується діючим Положенням так і численними практичними розробками схем показників та критеріїв оцінювання.

Украинкский

2014-10-20

525.5 KB

6 чел.

                                           ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АТЕСТАЦІЇ


            ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

                                     директор школи Знова Н.Л.

                                              Карабинівка

                                             2011рік


                                   АНОТАЦІЯ

  

Поданий в збірці матеріал допоможе при здійсненні атестації

педагогічних працівників навчального закладу,   стане  

підґрунтям для аналітичної діяльності адміністрації школи та

інструментом в організації атестації педагогічних працівників.  

Рекомендовано керівникам  шкіл, членам атестаційної комісій.


ЗМІСТ

1.Вступ ст.4

 2.Нормативно-правова база для організації та проведення атестації  педагогічних

працівників ст.4

 3.Зразки анкет вивчення професійної діяльності вчителя ст. 24

4.Вивчення системи роботи вчителя ст.37

5.Зразок анкети  самооцінки роботи вчителя ст. 39

6. Зразки анкет для оцінки роботи вчителя учнями, батьками ст. 43

7.Бюлетень таємного голосування ст.45

8.Рейтингова оцінка діяльності вчителя ст.46

9.Показник підсумків атестації педагогічних працівників ст..47


    Атестація педагогів є одним із головних напрямків кадрової освітньої політики. На сьогоднішній день процедура вивчення роботи педагога в процесі атестації детально регламентується діючим Положенням, так і численними практичними розробками схем, показників та критеріїв оцінювання. Як на мене, то в кожному навчальному закладі має бути розроблено свою систему оцінки роботи педагогів під час атестації. Чому не одна для всіх
? Щоб реалізувати освітні стандарти, необхідне відповідне середовище, в якому педагогам було б зручно працювати. Для цього необхідно чітко сформулювати вимоги по професійних якостей педагогів, які характерні сааме для цього навчального закладу. Але кінцеві показники щодо рівня загальноосвітньої підготовки та рівня вихованості учнів повинні відповідати державним стандартам, тобто бути реальним.

Для якісного відстеження результативності роботи педагогів в нашому навчальному закладі  систематизовано матеріали, які пропонуються до вашої уваги.

Атестація педагогічних кадрів - одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію, лише за умови включення її в систему управлінської діяльності та такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Нормативно-правова база для організації і  проведення роботи з атестаціі педагогічних працівників:

• Закон України «Про освіту» (р.4, ст.,54) від 23 березня 1996 р;

• Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010p.  930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1255/18550 від 14 грудня 2010 року;

• Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 27) від13.05.1999.

Умови атестації педагогічних працівників:

• Наявність в атестованого відповідної педагогічної освіти та педагогічного стажу

• Володіння державною мовою в обсязі,    необхідному для виконання педагогічним працівником його професійних обов'язків, відповідно до Конституції України (ст. 10) й Закону « Про мови в Українській PCP»

• Обов»язкове проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації в повному обсязі 1 раз на 5 років,напередодні атестації, з правом вибору змісту, програм,форм навчання (п.3.4 Типового положення…)

• Обов»язковим є дотримання принципів, на яких базується атестація: (3.4. Типового положення…): демократизму,загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального  і матеріального заохочення.

                 Куточок атестації

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

2. Наказ про проведення атестації педагогічних кадрів у ______році.

3. План роботи атестаційної комісії

4. Графік засідань атестаційної комісії

5. Графік проведення відкритих уроків, предметних тижнів, позакласних заходів

6. Список працівників, які атестуються у______році.

                

Зразок заяв

                                                  Голові атестаційної комісії

                                                  Карабинівської  ЗШ І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

                                                  Гончаренко Тамари Вікторівни,

                                                  вчителя зарубіжної літератури

                                                 Заява

         Прошу проатестувати мене в  ______ році на відповідність займаній посаді  та підтвердження (встановлення) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

       За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)

          Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.

______________________                                 ____________________

    (дата)                                                                     (підпис)

                                                  Голові атестаційної комісії

                                                  Карабинівської  ЗШ  І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

                                                  Гончаренко Тамари Вікторівни,

                                                  вчителя зарубіжної літератури

                                                 Заява

         Прошу проатестувати мене в  ______ році  позачергово на відповідність займаній посаді  і встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

       За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)

          Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.

______________________                                 ____________________

    (дата)                                                                     (підпис)

               Зошит реєстрації заяв педагогічних працівників,

№ п/п

П.І.П.

пед.працівника

посада

пед.стаж

станом на01.09

попередня атестація,

рік,категорія

атестація

дата

подання

заяви

підпис вчителя,

що атестується

примітка

                                            які атестуються


 Зразок наказу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З

10.09.10                                          с.Карабинівка                                     № 53-к

Про проведення  атестації

педагогічних працівників

Карабинівської  середньої

школи І-ІІІ ступенів

в 2011 році   

      

    На виконання п.4 ст.54 Закону України „Про освіту". Типового положення про атестацію педагогічних працівників і країни, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. за №310 і зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 02.12.1993р. за №176, наказу Міністерства освіти України №419 від 01.12.1998 р. „Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", наказу управління освіти і науки облдержадміністрації   «Про проведення атестації пед.працівників навчальних закладів н 2010 році»   №130-к 25.08.2010р.,наказу відділу освіти Павлоградської РДА   №49-к від 03.09.2010 р. та з метою активізації творчої діяльності, педагогічної майстерності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестацію педагогічних працівників Карабинівської ЗШ І-ІІІ стцупенів в 2010-2011   н.р.,   забезпечивши  дотримання   основних  принципів: всебічності, систематичності, колегіальності, доступності, гласності. морального і матеріального заохочення.

2. При проведенні атестації передбачити попереднє підвищення кваліфікації    педагогічних    працівників    в    Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (крім тих, які мають науковий ступінь, вчене звання).

3. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників,що атестуються,   створити атестаційну комісію в складі:

Знова Наталя Леонідівна - голова комісії, директор школи:

Стешенко Геннадій Григорович- заступник     голови   комісії,   голова профспілкового   комітету      школи, вчитель географії;

Липка Любов Іванівна-секретар комісії, вчитель української мови і літератури

Члени комісії:

Тимцова Марія Василівна- вчитель історії та правознавства;

Водяницька Ірина Іванівна-заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури та російської мови;

Гламбер Нелля Леонідівна- керівник шкільної комісії вчителів початковихкласів;

Іваниця Наталія Володимирівна- керівник шкільної комісії вчителів природничо-математичного циклу.

Чернєнок І.М.- методист відділу освіти, куратор школи ( за згодою).

4.Атестаційній комісії:                                       

-  відповідно до п.3.3, 8.2 Типового положення організувати збір заяв на участь в атестації, відмову від атестації та на подовження терміну дії атестації на 1 рік;

до 10.10.2010р.

- розглянути надані заяви на першому засіданні шкільної атестаційної комісії;

до 20.10.20010р.

- надати  заяви  про  подовження  терміну дії  попереднього рішення атестаційної комісії для погодження з атестаційною комісією вищого рівня;

до 20.10.2010р.

- скласти план роботи атестаційної комісії, графік відкритих уроків та проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, графік засідання атестацій комісії та довести його під розпис педагогічних працівників, які проходять атестацію;

до 20.10.2010р.

- закріпити  членів     атестаційної  комісії  за  педагогічними працівниками,   які   проходять      атестацію   для   вивчення   та узагальнення майстерності з досвідом роботи;

до 20.10. 2010р.

- здійснити   вивчення   роботи   педагогічних   працівників,   які проходять    атестацію,    та    підготувати    на    них    атестаційні характеристики;

до 20.03.2010р.

-  ознайомити під розпис педагогічних працівників зі змістом атестаційних характеристик.

20.03.-30.03.2011р.

5. Підсумкове   засідання   атестаційної    комісії   провести 25.03.2011 р.

6. За результатами атестації підготувати наказ, оформити атестаційні листи в двох примірниках та видати другий примірник атестаційного   листа   під   розпис   педагогічним   працівникам,   які атестувались.

до 05.04.2011 р.

7. Підготувати подання і атестаційні листи у відповідні атестаційні комісії вищого рівня на педагогічних працівників, які претендують на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння (підтвердження) педагогічних звань та які проходять атестацію як виняток, відповідно до п. 5.9 наказу МОН України від 01.12.1998 р. № 419.

до 05.04.2011 р.

8. За результатом атестації підготовити матеріали на педагогічних працівників, які заслуговують на моральне заохочення.

до 20.05.2011 р.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                                  Директор школи                           Н.Л.Знова

З наказом ознайомлені:


План  роботи

атестаційної комісії Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2010-2011н.р.

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Коригування перспективного плану атестації на навчальний рік

Ознайомлення пед.працівників з Типовим положенням про атестацію та ст.54,57 Закону України «Про освіту»

Ознайомлення пед.працівників з наказом «Про атестацію педагогічних працівників в 2009-2010н.р.

Прийом заяв від пед.працівників про участь в атестації або заяв про відмову від чергової атестації

Перевірка строків проходження курсової перепідготовки в ДОІППО

Розгляд заяв на проходження атестації, затвердження графіку засідань атестаційної комісії, доведення його під розпис до відома осіб, які атестуються

Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів, які атестуються
___________________________________________

Затвердити графік відкритих уроків, позакласних заходів, контрольних зрізів знань

Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації педпрацівників

Вивчення роботи, рівня духовної підготовки і профкомпетенції педпрацівників, які атестуються

Планування виступів вчителів, які атестуються  на пед.радах,нарадах, засіданнях м/о

Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію за рівнем кваліфікації та загальної культури

Оформлення творчих доробок  чи презентація досвіду роботи на МО  вчителями,  які атестуються

Складання характеристик, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках)

Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з атес-таційними листами та результатами атестації

Підготовка наказу по школі «Про результати атестації у 2010-2011н.р.»,ознайомлення з ним працівників

Підготовка ат.матеріалів на встановлення  вищої категорії, присвоєння пед.звань та нагороджень до районної ат.комісії

Подання на розгляд до вищих атестаційних комісій (у разі наявності) скарг пед.працівників, які атестувалися

Подання наказу по школі «Про результати атестації» до бухгалтерії районного відділу освіти

до  10 вересня

Вересень

вересень

До 10.10.

До 20.10

До 20.10

До 20.10

До 05.11

До 20.03

До 10.11

До 10.02

До 10.03

До 10.03

До 20.03

До 01.04

До 01.04

До 01.04

До 01.04

До 15.04

ЗНВР

ЗНВР

Адміністрація

ЗНВР

Адміністрація

Атестаційна комісія

Голова комісії

Ат.комісія

ЗНВР

Адміністрація,

Чл..ат.комісії

Адміністрація,

Чл.ат.комісії

Чл.ат.комісії

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація,

Ат.комісія

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація

адміністрація


Графік  засідань

атестаційної  комісії   Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2010-2011н.р.

з/п

Зміст  роботи

Термін виконання

Відповідальний

I засідання

1.

__

2.

__

3.

Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової, позачергової атестації або відмова від неї

Про розподіл обов*язків між членами атестаційної комісії

Затвердження плану роботи та графіку засідань атестаційної комісії на 2009-2010н.р.

До 20.10.

Секретар комісії

Голова комісії

II засідання

1.

__

2.

__

Аналіз ходу атестації педагогічних працівників

Вироблення рекомендацій окремим категоріям медпрацівників, які атестуються

грудень

Члени атеста-ційної комісії

III засідання

1.

Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються на основі відвіданих уроків позакласних заходів, даних анкетування серед учнів, батьків, вчителів, чл.відвіданих  м/о

лютий

Голова атестаційної комісії, члени комісії

IV засідання

1.

__

2.

3.

__

4.

Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестац.матеріалів

Прийняття попередніх рішень

Порушення клопотання перед районною атестаційною комісією про встановлення вищих категорій присвоєння педагогічних звань

Матеріали пед.працівників, які атестуються на встановлення, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та пед.звань подати на розгляд районної експертної групи  до 15.02.2010р.

березень

Члени атестаційної комісії


Перспективний план

вивчення стану викладання, рівня знань, вмінь

і практичних навичок з основ наук на 2006-2012 роки

2006рік

1.Географія

2.Біологія

3.Початкові класи (викладання математики)

4.Фізика

2007рік

1.Фізичне виховання в 1-11 класах

2.Російська мова і зарубіжна література

3.ДПЮ

2008рік

1.Математика

2.Історія, правознавство

3.Хімія

2009рік

1.Українська мова і л-ра в 1-11кл.

2.Природознавство 2-4кл.

2010рік

1.ГПД

2.Англійська мова 5-11кл.

3.ОБЖ в 5-11кл.

4.Трудове навчання

5.Англійська мова в 2-4кл.

2011рік

1.Факультативи і гуртки

2.Робота шкільної бібліотеки

3.Стан викладання уроків читання в поч.класах

4.Викладання фізики

2012рік

1.Стан викладання біології та географії

2.Фізичне виховання в 1-11класах

3. Громадянська освіта, європейський вибір

Перспективний план

атестації  вчителів Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2006-2011 роки

2006рік

1.Довга Оксана Петрівна                     -вчитель початкових класів

2.Стешенко Геннадій  Григорович     -вчитель географії

3.Ужва Валентина Іванівна                -вчитель біології,хімії

4.Яременко Оксана Павлівна               -вчитель математики,фізики

2007рік

1.Мяло Алла Миколаївна                       -вч. поч..класів,укр..мови

2.Гламбер Нелля Леонідівна                 -вч.початкових класів

3.Таран Анна Павлівна                          -педагог-організатор

4.Яременко Микола Миколайович      -вч.фізкультури

5.Водяницька Ірина Іванівна                -вч.зарубіжної л-ри

2008 рік

1.Тимцова Марія Василівна                  -вч.історії та правознавства

2.Іваниця Наталія Володимирівна     -вч.математики

3.Знова Наталія Леонідівна                 -вч.мат-ки

2009рік

1.Липка Любов Іванівна                         -вч.укр.мови та л-ри

2010 рік

1.Гончар Вікторія Вікторівна              -вч.укр.мови та л-ри

 

2011 рік

 

1.Яременко Катерина Юріївна             -вч.іноземної мови


                               
Список вчителів, що атестуються в 2009 році

№ п/п

П.І.П

вчителя

Який предмет викладає

освіта

Кваліфікація за дипломом

Категорія, пед.звання яке має

На яку категорію претендує

Стаж

роботи

Рік проходж

курсової перепід.

1

Знова Наталя Леонідівна

математика,поч.

класи

вища

Математик-викладач

вища

вищу

15

2008

2

Тимцова Марія Василівна

історія

вища

Вчитель історії та правознавства

вища

вищу

31

2008

                                                     

                                                                „Затверджую”

                                                                директор школи:              Н.Л.Знова


Графік

проведення відкритих уроків  та виховних заходів

вчителів, які атестуються

на 1 півріччя 2010-11 н.року

                      

№ п/п

клас

П.І.П.вчителя

Предмет та тема уроку

(вих.заходу)

дата пров.

примітка

1

5

Липка Л.І.

Укр.мова

„Звертання. Розділові знаки при звертанні”.

02.12.10

2

6

Липка Л.І.

Укр.мова

„Іменники як частини мови. Іменники – назви істот і неістот. Іменники власні  й загальні”.

14.11.10

3

5-11

Липка Л.І.

Свято української писемності і мови

09.11.10

                                                                      «Затверджую»

                                                                         директор школи             Н.Л.Знова

 


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

РОБОТИ З АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

української мови та літератури

Липки Любов Іванівни

№п/п

Зміст роботи

дата

примітки

1

Відвідування уроків та виховних заходів

Вересень-березень

2

Перевірка ведення документації:

  •  календарні плани;
  •  зошити;
  •  щоденники;

  •  ТБ;
  •  документація кабінету.

до15.09;15.01

листопад

жовтень,січень

березень

вересень,лютий

вересень,квітень

3

Відкриті уроки та виховні заходи:

- укр.мова 5 клас

„Звертання. Розділові знаки при звертанні”;

- укр.мова 6 клас

„Іменники як частини мови. Іменники – назви істот і неістот. Іменники власні  й загальні”;

-5-11 класи

Свято української писемності і мови;

- укр.мова 5 клас

„Співвідношення букв і звуків”;

- укр.мова 11клас

„Пунктограми при прямій мові, діалозі”.

02.12.10р.

14.11.10р.

09.11.10р.

20.01.11р.

30.01.11р.

4

Уроки-методичні консультації для шкільної комісії вчителів початкових класів школи.

жовтень,

листопад

5

Курси підвищення кваліфікації

2008 рік

6

Виступ на засіданні педагогічної ради:

« Громадянське виховання на уроках української мови та літератури».

жовтень

7

Виступ на психолого-педагогічному семінарі:

«Професійна компетентність вчителя».

вересень

8

Творчий звіт на засіданні шкільної комісії

суспільно-гуманітарного циклу

до15.03.11


                                               Атестаційна картка

Прізвище, 'їм "я, по батькові:

1.Посада:

2,Освіта, спеціальність:

З.Дата і результати попередньої атестації:

4.Курсова перепідготовка:

5. Тема узагальненого досвіду роботи:

6. В изначальна методична риса роботи:

7. Участь у методичній роботі в між атестаційний період(вказувати роки); творча   методична проблема, над якою працює вчитель:

Наставництво:

Відкриті уроки:

Позаурочні заходи:

Доповіді:

Творчі звіти:

Методичні та дидактичні розробки:

Консультації:

Виставки:

Інші види роботи:

8.Де використовується досвід роботи (хто використовує): 9.Результативнісь навчальної роботи в між атестаційний період:

Роки навчання

Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

якісний показник

Рейтинг участі у олімпіадах

Роки навчання

Призери олімпіад

Командне місце

районних

обласних

Навчання випускників за даним профілем:

10.Стимулювання    вчителя в між атестаційний період:

     

 

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ

  ВЧИТЕЛЯ_______________________________

КАРАБИНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ ступенів

1. Тема по самоосвіті:

а) назва теми

б) термін виконання

в) форма узагальнення

2. ППД. Чий досвід впроваджується в практику роботи. Анотація досвіду, його ідея

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Проблеми, що викликають найбільші труднощі:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  

ОБЛІКОВА КАРТКА

вчителя ______________________________

 КАРАБНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

1. Прізвище______________________________________________

Ім'я_____________________________________________________

По-батькові_____________________________________________

2. Дата народження______________________________________

3. Освіта (що і коли закінчив)______________________________

_______________________________________________________

Спеціальність___________________________________________

5. Який предмет викладає________________________________

6. Педстаж_____________________________________________

7. Фахова категорія_____________________________________

8. Нагороди (грамоти, значки), звання_____________________

9. Атестація:

а) рік проходження_____________________________________

б) результати атестації__________________________________

10. Курсова перепідготовка:

а) де проходив________________________________________

б) коли проходив______________________________________

в) тривалість перепідготовки____________________________


                                    
Методичний щоденник

Учителя_________________________

Карабинівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня

Павлоградського району

Фах _________________________

Педагогічний стаж_________________

Кваліфікаційна категорія______________

Педагогічне звання     _________________

Розпочато___________

Закінчено    _____

І.   Методична робота

1. Участь у семінарах, пед.ярмарках

Тема виступу, доповіді

Дата

Місце

Підпис

2.Відкриті уроки

Дата

Тема

Клас

Підпис

3.Просвітницька робота

№п/п

Тема лекції, виступу

Категорія слухачів

Дата

Місце проведення

Підпис

                                 ІІ,Громадська робота

(керівник М/О, член творчої групи, член оргкомітету,член профкому, журі

тощо)

назва

дата

підпис

                             ІІІ. Результативність роботи 1.Контрольні роботи

п/п

Вид роботи

Дата

клас

Рівні навч.досягнень

поч

сер

дост

висок

2Призери олімпіад

Прізвище, ім'я учня

Рівень (районна,обласна)

предмет

місце

            

                                                  ІУ.Заохочення

№п/п

Назва відзнаки

рік

Примітки (за що...)

 Анкета Вивчення професійних потреб учителя

1. П.І.Б.

2.Число, місяць, рік народження

3. Навчальний заклад

4. Предмет

5. Стаж роботи

6. Категорія

7. Категорія, на яку претендує

8. Проблема самоосвіти

9. Тема післякурсового завдання

10. Рік:

- попередньої атестації

-   попередніх курсів підвищення кваліфікації

11.3 якими інноваційними технологіями (підкресліть і конкретизуйте) Ви:

А)знайомі

Б) впроваджуєте у педагогічний процес

В) бажаєте познайомитися

12.Назвіть форми методичної роботи, в якій Ви брали участь (підкресліть і конкретизуйте)на

А) шкільному рівні

Б) районному рівні

В) обласному

Г) всеукраїнському

13. Чи знайомі Ви з технологією дослідницької діяльності? (Підкресліть і назвіть напрямки)

-а) учнів

б) учителя

14. Чи бажаєте Ви взяти участь у дослідницькій роботі? (Підкресліть)

А)гак

Б) сумніваюсь

В) ні

15. Якими авторськими знахідками Ви володієте? (підкресліть і конкретизуйте)

А) розробки уроків

Б) розробки позакласних заходів

В) дидактичний матеріал

Г) власна технологія навчання

Д) авторські програми курсів, факультативів, гуртку тощо

Е) комп'ютерні програми для дистанційного навчання учнів, педагогів;

Ж) інше.

16. Виберіть форми методичної роботи, в яких Ви бажали б взяти участь (підкресліть)

А) конкурси пед.майстерності

Б) підготовка учнів до участі в конкурсах, МАН тощо;

В) підготовка виступу на засіданні МО з проблеми;

Г) підготовка публікації для предметного журналу

Д) організація робота з учителями (семінари, консультації, відкриті уроки тощо);

Е) проведення педагогічного експерименту.

17. Виберіть форми методичної роботи,, які найбільш сприяють Вашій працездатності:

А) індивідуальні

Б) групові

В) парні

Г)колективні

8. Виберіть найбільш зручний для Вас спосіб сприйняття інформації (підкресліть):

а) на слух

б) зоровий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в) у процесі діяльності.

19. Виберіть найбільш оптимальні для Вас умови роботи над методичною проблемою (підкресліть):

19.1.Проблема повинна бути:

А) абстрактного характеру

Б) конкретного характеру

19.2.Вирішення проблеми потребує:

А) довготривалого терміну виконання

Б) короткотривалого терміну виконання

19.3.Для найбільш продуктивної роботи мені необхідна:

А) самостійність

Б) часткова методична допомога

20. Які чинники лімітують процес подальшого підвищення Вашої пед. майстерності. (підкресліть)

А) суб'єктивізм Вашої адміністрації

Б) особисті проблеми

В) відсутність методичної допомоги

Г) занижена самооцінка

Д)інше

21. Результативність вашої педагогічної діяльності:

А) через досягнення учнів (П.І.Б. учня, клас, місце, яке посів, рік): конкурси, олімпіади, МАН, інші.

Б) через особисті досягнення (конкурси, публікації, тощо)


АНКЕТА

ЗДІБНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО САМОРОЗВИТКУ

П.І.П. вчителя___________________________________

Дайте відповіді на такі запитання, поставивши бали: 5- якщо дане твердження відповідає дійсності. 4- швидше так, ніж ні, 3- і так, і ні.

2- швидше не відповідає, 1- не відповідає

1. Я прагну вивчити себе.

2.Я знаходжу час для саморозвитку, якби я не був зайнятий роботою і домашніми справами.

3. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.

4. Я шукаю зворотній зв'язок, це допомагає мені пізнати і оцінити себе.

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи спеціальний час.

6. Я аналізую почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять.

9. Я вірю у свої можливості.

10. Я прагну бути більш відкритим.

11. Я усвідомлюю той вплив, який на мене чинять оточуючі люди.

12. Я займаюся своїм професійним розвитком і маю позитивний результат.

13.Я отримую задоволення від опанування нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15.  Я би позитивно поставився до свого просування по службі.

Ключ до анкети:

75-55 - активний розвиток

54-36 - відсутня система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить

від

умов.

35-15 - розвитку немає.

Результати анкети

75-55 - активний розвиток   -  6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

54-36 - відсутня система

саморозвитку, орієнтація

на розвиток залежить від умов - 8

35-15- розвитку немає           - 0


 
А Т Е С Т А Ц І Й Н И Й         Л И С Т

1.Прізвище, ім.”я, по батькові   Знова Наталя Леонідівна

2.Рік народження 1972      3.Освіта  вища,Дніпропетровський ДУ,1999р

4.Спеціальність за дипломом математик, викладач

5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи 15р.

6.Місце роботи Карабинівська ЗСШ

7.Посада заступник директора школи  з НВР, вчитель математики

8.Державні нагороди,звання грамота районного відділу освіти,2007р.

9.Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням курсова перепідготовка заступників директорів та вчителів математики ДОІ,2007р.,№5943

10.Результати попередньої атестації Відповідає посаді,  яку займає. Присвоїти кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії”,2001 р,пр№4     від 18.04.08року

11.Характеристика якості виконання посадових обов”язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи

      Знова Наталя Леонідівна працює  в даній школі з 1992 року. Має високий рівень професіоналізму, проявляє ініціативу, їй притаманний творчий пошук, досконало володіє інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики,  розвивають математичне мислення. У  своїй роботі вдало використовує активні форми та методи навчання, інтерактивні технології. Вчителька приділяє велику увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов”язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Основою процесу навчання є рівнева диференціація. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним  степенем обґрунтованості й повноти на основному та підвищеному рівнях. Її  уроки емоційно насичені,  унаочнені, носять проблемно-пошуковий характер.

 Вмілий організатор дитячого колективу, багато працює над виробленням в учнів свідомої дисципліни, відповідального ставлення до навчання. Навчаючи учнів, тісно співпрацює з ними: цілеспрямовано, щиро і вміло направляє їх роботу, пробуджує інтерес до знань, вміло перетворює учительське „треба” на учнівське „хочу” Вдало організована робота над обраною темою, забезпечує високу результативність    навчальних досягнень учнів: 37% мають високий та достатній рівні навчальних досягнень.

     Кабінет математики  обладнаний навчальними посібниками, дидактичними матеріалами. Це значна допомога у підвищенні інтенсивності  навчального процесу. Розроблена система різнорівневих завдань, відповідно до вимог навчальних досягнень. Вміло організовує позакласну роботу з предмету, що активізує роботу обдарованих та здібних дітей. З  цією метою проводить предметні тижні, різноманітні конкурси.

   На посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи  з 1998 року. Свої зусилля спрямовує на впровадження в навчально-виховний процес нестандартних форм проведення педагогічних рад, нарад при завучу, психолого-педагогічних семінарів, що значно активізувало роботу всього педагогічного колективу. Її зусиллями докорінно змінилося оформлення методичного кабінету.

Наталя Леонідівна -- досвідчений педагог. Ініціативна. Своїм досвідом вчителька ділиться з колегами, надає практичну допомогу у становленні молодих педагогів. Керує школою молодих та малодосвідчених вчителів.  Є активним членом творчої групи, методичної ради, секретарем  атестаційної комісії, активним учасником  шкільної комісії  природничо-математичного циклу.  

 Бере активну участь у громадському житті школи, села. Є головою сільської територіальної комісії.

Користується авторитетом серед колег, батьків, учнів, громадськості.

                Керівник установи                                А.М.Мяло

12.Оцінка професійної діяльності,загальної культури,моральних якостей

а) педагогічною радою має високу професійну підготовку,компетентна,досконало володіє ефективними методами навчально-виховного процесу

голова педагогічної ради                                               А.М.Мяло

б) батьками,учнями Користується авторитетом серед батьків,колег.дотримується педагогічної етики у спілкуванні з учнями

Голова ради установи                                                    А.М.Мяло

в) шкільною комісією творчо втілює в практику своєї роботи елементи інноваційних технологій.

Голова шкільної комісії                                                Н.В.Іваниця

13. Рішення атестаційної комісії Карабинівської загальноосвітньої середньої школи: Відповідає посаді, яку займає. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації про підтвердження кваліфікаційної категорії „ Спеціаліст вищої категорії „ та  присвоєння педагогічно  звання „Старший вчитель”, пр № 4 від 20.03.2008 р.

Голова атестаційної комісії                                          А.М.Мяло

Секретар атестаційної комісії                                      Н.Л.Знова

МП

          

                    РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

( яка встановлює кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії)

                     відділу освіти Павлоградської РДА

Атестаційна комісія вирішила Відповідає посаді, яку займає. Підтвердити кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії „ та присвоїти  педагогічне  звання „Старший вчитель”.

                                                                                                                                      

Заступник голови атестаційної комісії ______________  Н.Б.Абабкова

Секретар атестаційної комісії _______________________Т.А.Козаченко

МП

                      

                                            04 квітня 2009 р.        


                                                 
ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1.Прізвище,ім.”я, по батькові  Ужва Валентина Іванівна 

2.Посада,місце роботи,служби   вчитель хімії та біології Карабинівської ЗШ

3.Число,місяць,рік народження 8 квітня 1968 р.
4.Стать жін.                        5. Національність українка

6.Освіта  вища                    7.Наукова ступінь,вчене звання    не має

8.Які маєте державні та відомчі нагороди та дати нагородження  нагороджена диплом ГУО і Н, 2007р; диплом ГУО і Н, 2007р;  диплом ГУО і Н, 2007р.

 9. Домашня адреса  Дніпропетровська область Павлоградський район   сКарабинівка вул.Шевченко,29

10.Загальний стаж роботи 14 Стаж роботи у даному колективі  14

11.Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг в галузі освіти та науки нагородженого

     Ужва Валентина Іванівна працює в даній школі з 1990 року. Ініціативна, доброзичлива, з високим почуттям обов”язку. Досконало володіє  сучасними формами та методами роботи. На уроках використовує інтерактивні технології, що сприяє активізації діяльності учнів. Уміло реалізовує принципи  перспективності і наступності у формуванні знань, умінь і навичок учнів з хімії та біології.

 Валентина Іванівна проводить велику роботу  по розвитку здібностей в учнів, яка дає позитивні наслідки: учениця 10 класу Мкртичян Д. в 2007 р. зайняла 2 місце в районній олімпіаді з біології, в 2006 р учениця 9 класу Мкртичян Д. зайняла 3 місце в районній олімпіаді з хімії.

   Вчителька велику увагу приділяє  екологічні освіті учнів.  

   Валентина Іванівна  -керівник  екологічної бригади „Водограй”. Роботи по природоохоронній роботі відзначено дипломами головного управління освіти та науки  за зайняте 2 місце   в конкурсі ”Дивовижний світ природи”, 2007р; за зразкову навчально-виховну  екологічну стежину”,2007р;за активну участь в конкурсі „Школа-мій рідний дім”,2007р.

  Кабінет біології обладнаний навчальними посібниками, дидактичним матеріалом – це значна допомога  у підвищенні інтенсивності навчального процесу. Є одним з кращих кабінетів району.

 Співпрацює з батьками та учнями. Всі виховні заходи – це спільна творчість батьків, учнів та класного керівника.

 Активна в громадському житті.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег.

12.Кандидатура  Ужви В.І      рекомендована зборами колективу

педагогічною радою Карабинівської ЗСШ,протокол № 4   від  20.03.2008р. представляється до нагороди грамотою головного управління освіти та науки обласної державної адміністрації

Керівник підприємства,                                             Голова зборів колективу  

установи,організації


Анкета

(Прізвище, ім'я, по батькові вчителя)

вчителя)

Аспект педагогічної діяльності

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Низький

Блок 1

1.

Тематичне планування

2.

Поурочне планування

3.

Планування самоосвіти і підвищення педагогічної майстерності

4.

Опанування змісту нових програм і підручників

5.

Узагальнення власного досвіду

6.

Впровадження передового педагогічного досвіду

7.

Самоаналіз уроку

8.

Вимоги до сучасного особистісно- орієнтованого уроку

9.

Визначення триєдиної мети уроку

10.

Вибір оптимальних форм і методів навчання відповідно до мети уроку

11.

Впровадження інноваційних технологій навчання

Блок 2

1.

Активізація пізнавальної діяльності учнів

2.

Диференціація навчання

3.

Індивідуальний підхід до учнів

4.

Забезпечення активної роботи учнів протягом усього уроку

5.

Використання міжпредметних зв'язків

6.

Самостійна робота учнів на уроці

7.

Виявлення типових причин низької успішності

8.

Розвиток творчих здібностей учнів.

9.

Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання

10.

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

11.

Гуманізація навчально-виховного процесу

Блок 3

1.

Організація позакласної роботи з предмета

2.

Реалізація принципу педагогічного співробітництва вчителя й учнів

3.

Планування виховної роботи

4.

Вивчення особистості учня

5.

Організація допомоги учням з розвитку навичок самоосвіти, самовиховання

6.

Використання різних форм і методів виховної роботи

7.

Виявлення рівня вихованості учнів

8.

Робота з батьками

9.

Робота з обдарованими учнями

10.

Використання можливостей навчального кабінету

11.

Збереження і зміцнення здоров'я дітей, охорона безпеки життєдіяльності

Буду працювати над проблемою: Потребую допомоги з питань:___

Проведу предметний тиждень (декаду): термін, план проведення:_ Підготую відкритий урок (дата, клас, предмет, тема):__________

Проведу відкриті виховні заходи: дата, клас, тема, місце проведення:_____________

 


Анкета

1.   Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?

2.   Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?

3.   Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?

4.   Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?

5.   Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?

6.   Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?

7.   Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички шкільного методкабінету?

8.   Які труднощі виникали у Вас в роботі?

9.   Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?

10. Які інноваційні технології, інтерактивні методи, перспективний педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?

11. Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?

12. В яких формах методичної роботи шкільної і районної ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?

13. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?

14. Запропонуйте 2—3 питання для обговорення на засіданнях педагогічної ради та психолого-педагогічного семінару.

Дата_____________________        Підпис___________________


Стиль роботи класного керівника

(Власне бачення)

1.  Що Ви можете сказати про свій тон звертання до учнів класу?

а) Доброзичливий;

б) вимогливий;

в) агресивний;

г) лагідний.

2. Яка форма звертання до учнів класу характерна для Вас?

а) Порада;

б) вимога;

в) беззаперечний наказ;

г) прохання.

3.  Які заохочення і покарання учнів маєте у своєму арсеналі?

4. Які способи взаємодії з учнями класу властиві для Вас?

а) Поєднання вимогливості з тактом;

б) додержання дистанції;

в) обмеженість контактів;

г) безтактність, зверхність;

ґ) пасивність у ставленні до учнів.

5. Які, на Вашу думку, якості необхідні класному керівникові

(Очима учнів)

1. Ким для Вас є Ваш класний керівник — порадником, наставником, членом єдиного з Вами колективу чи тільки контролером Вашої діяльності?

2. Яким би Ви хотіли бачити свого класного керівника?

а) Доброзичливим;

б) шанобливо-вимогливим;

в) надмірно вимогливим;

г) з відтінком пасивності, байдужості.

3. Що Ви можете сказати про тон звертання до класу Вашого класного керівника?

а) Доброзичливий;

б) прихильно-вимогливий;

в) агресивний;

г) лагідний.

4. Яка форма звертання до Вас характерна для Вашого класного керівника?

а) Порада;

б) розпорядження;

в) вимога;

г) беззаперечний наказ;

ґ) прохання.

5.  Чи ведете Ви відверті розмови з класним керівником, радитеся з особистих питань?

6.  Чи є у Вашого класу спільне захоплення з класним керівником?

7.  Чи звертаєтеся Ви до класного керівника з проханням допомогти розв'язати конфлікт із вчителем, батьками?

8. У чому, на Вашу думку, причини труднощів у стосунках класного керівника та учнів?

9.  Які якості необхідні класному керівникові?


Оцінювання професійної діяльності вчителя колегами

№ п/п

якості

Прізвище,ім.”я, по батькові

Липка

Любов

Іванівна

1

Планує навчальну діяльність, навчально-виховний процес

2

Сприяє розвитку особистості учнів

3

Забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні державних умов

4

Використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу

5

Турбується про розвиток особистості учнів

6

Вимогливо підтримує навчальну дисципліну в класі

7

Тісно співпрацює з батьками, консультує їх з питань навчання, виховання та розвитку

8

Веде позакласну виховну роботу з учнями з предмета

9

Підвищує власний професійний рівень

10

Знає навчальні плани та програми

11

Має власний педагогічний почерк

12

Характеризується високим професіоналізмом

13

Ефективно використовує перспективний педагогічний досвід вчителів

14

Має значні успіхи в педагогічній роботі

15

Вміє робити самоаналіз уроку

16

Має високу культуру та моральні якості

в- високий   д- достатній  н- низький


         Анкета для визначення рівня професіоналізму

       вчителів, які атестуються адміністрацією школи

              та членами атестаційної комісії.

№ п/п

Критерії оцінювання/ П.І.П.вчителів.які атестуються

Липка Л.І.

1

Професійна компетентність

2

Уміння конструювати стосунки з колегами

3

Взаємини з учнями

4

Призери олімпіад

5

Позакласна робота

6

Методичні розробки

7

Участь у зміцненні навчально-матеріальної бази кабінету

8

Громадська робота

Загальна оцінка

в-високий рівень   д-достатній             н-низький

   

Зразки рішень шкільної атестаційної комісії

1. Відповідає займаній посаді. Встановити (підтвердити) кваліфікаційну категорію "спеціаліст_категорії""

2. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Павлоградської районної державної адміністрації про встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст І категорії"" і присвоєння педагогічного звання "Старший вчитель".

З Відповідає займаній посаді. Підтвердити посадовий оклад.

                  

Вивчення системи роботи вчителя

Зміст роботи

Методи й форми вивчення

Дата

Хто вивчає

1.

Аналіз об 'єктивних даних про вчителя

Робота з документами

2.

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета, стану навчального кабінету

Бесіда, аналіз

3.

Відвідування та аналіз системи уроків Назва тем         клас

Спостереження і аналіз

4.

5. б.

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій Назва тем        клас

Проведення контрольних

зрізів знань

Розділ, тема        клас

Самоосвіта вчителя

-педагогічна рада

-психолого-пед. семінар

—педагогічні читання

-робота в м/о

-творчі звіти

Спостереження, аналіз

7.

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета

Спостереження, аналіз

Участь в олімпіадах

8.

Відвідування заходів з виховної роботи

Тема              клас

Спостереження, аналіз

9.

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження, аналіз

10.

Перевірка навч.документації:

-календарне планування

-поурочне планування

-планування вих.роботи;

-журнал;

-зошити учнів.

Бесіда, аналіз, узагальнення

11.

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивченої системи роботи

наказ

PAGE   \* MERGEFORMAT 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41359. Исследование магнитооптического зеркального гальванометра 500.5 KB
  Лабораторная работа №138 Исследование магнитооптического зеркального гальванометра . Измерение сопротивления гальванометра. На схеме: При R=R получаем RG=R если при замыкании и размыкании ключа показания гальванометра не меняются. Определение средней чувствительности и градуировка гальванометра.
41361. Работа ионизационного манометра 266 KB
  Цель работы: Изучить работу ионизационного манометра зависимость ионного тока от изменения различных параметров ток накала напряжение на сетке между катодом и анодом. Таблица зависимости ионного тока от тока накала. мА 300В 50В 260В 50В 300В 33В 29 665 650 651 28 655 642 649 20 631 635 632 18 628 630 628 14 620 622 622 9 609 615 609 5 590 596 589 0 540 540 522 Таблица зависимости ионного тока от напряжения между катодом и анодом . 13 33В 12 50В 13 50В 75 30 5 70 30 65 29 45 28 60 28 ...
41362. Изучение работы форвакуумного насоса 99.5 KB
  Цель работы: определить предельный вакуум и скорость откачки ротационного насоса. Форвакуумная установка: где Б1 – баллон; Б2 – калибровочный баллон (Vк = 2,4 л.); К1 – К7 – краны; РМ – разница давлений (мм.масл.ст.). Для нахождения объема установки используем следующую формулу:
41363. Градуирование электроизмерительных приборов с помощью потенциометра собранного из двух магазинов сопроти 159 KB
  Градуирование электроизмерительных приборов с помощью потенциометра собранного из двух магазинов сопротивления Приборы приспособления: вольтметр магазины сопротивлений нормальный элемент реостаты ключи гальванометр батарея вольтметр.
41364. Определение эдс в термопаре 200.5 KB
  Схема для измерения малых эдс: где g гальванометр класс точности 05; АВ реохорд rАВ = 12  01 Ом lАВ = 1 м.; 1 источник тока для реохорда 15 В; Э эталонная эдс элемент Вестона 101795 В; х измеряемая эдс; r1 реостат для регулировки цены деления реохорда; r2 сопротивление; r3 реостат; М1 опорный спай термопары 00С; М2 рабочий спай термопары.
41365. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей 224.5 KB
  Задание 1: метод компенсации разности давлений поверхностного слоя жидкости. d плотность жидкости налитой в манометр в данном случае это вода и d = 10 г см. Задание 2: метод отрыва пузыря внутри жидкости. Установка: где Т насос; Б бутыль для создания давления; Н разность высот жидкости в двух коленах манометра; D глубина на которую опущен капилляр радиус которого равен 002 см.
41366. Определение удельной теплоёмкости жидкости методом лучеиспускания 68 KB
  Определение водяного эквивалента калориметра M0 масса калориметра M1 масса калориметра с холодной водой MI=M1M0 масса холодной воды TI температура холодной воды M2 масса калориметра с горячей и холодной водой T температура смеси MII=M2M1 масса горячей воды TII температура горячей воды M0= 179 г M1= 297 г MI = 118 г TI = 23 C M2 = 332 г Т = 31 С MII = 35 г ТII = 61 С II Основные измерения...
41367. Градуирование электроизмерительных приборов с помощью потенциометра собранного из двух магазинов сопротивления 50.5 KB
  Цель работы: проградуировать вольтметр. Приборы и приспособления: вольтметр , магазины сопротивлений – 4, нормальный элемент – 1, реостаты – 4, ключи –3 , гальванометр – 1, батарея на 2.5-3 В, источник постоянного напряжения для питания градуируемого прибора.