70529

Синусоидальная развертка

Доклад

Физика

Если на пластины подать напряжения совпадающие по фазе то на экране получится изображение прямой линии с наклоном 45. При сдвиге фаз в 45 или 135 на экране получится изображение эллипса большая ось которого наклонена по отношению к горизонтальной оси.

Русский

2014-10-21

157.5 KB

1 чел.

Синусоидальная развертка

Если на отклоняющие пластины Y и X подать соответственно напряжения и Uр синусоидальной формы с одинаковой амплитудой со сдвигом фаз 90 или 270°, то на экране за один период колебаний получится изображение окружности (рис. 1.7).

Если на пластины подать напряжения, совпадающие по фазе, то на экране получится изображение прямой линии с наклоном 45°. При сдвиге фаз в 180° – такая же линия, но с наклоном в противоположную сторону. При сдвиге фаз в 45 или 135° на экране получится изображение эллипса, большая ось которого наклонена по отношению к горизонтальной оси.

Изображения на экране осциллографа, получаемые при разных соотношениях фаз и частот исследуемых синусоидальных напряжений, называют фигурами Лиссажу.

По фигуре, полученной на экране, определяют соотношения частот.

С помощью осциллографа можно исследовать многие зависимости –  вольт-амперные характеристики полупроводниковых приборов, магнитную индукцию, функции напряженности магнитного поля (петли гистерезиса).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60345. Business hours 63 KB
  Most employees have a five-day working week, Monday through Friday. The working week is between 35 and 40 hours long. Overtime is quite common and is generally paid, often at a premium to the basic rate of pay. The weekend usually starts on Friday night and lasts till Monday.
60346. МЕХАНІЗМ ДІЇ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ 30 KB
  Актуальність теми: Знання механізмів дії ферментів лежать в основі медичної ензимології. Здатність ферментів каталізувати одну специфічну реакцію є найбільш важливою їх властивістю.
60351. СУЧАСНА ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: ПРОБЛЕМИ, ТЕОРІЇ, КОНЦЕПЦІЇ 115.5 KB
  Чому етика є складовою частиною філософського знання Функції моралі. Це обумовлено і складністю її предмета і складністю моралі як соціального явища. Філософія загальна соціологічна теорія соціологія моралі соціологія особи загальна...
60352. Forms of business in the USA. Форми бізнесу у США 69 KB
  All the corporations are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the authorities of the State of Delaware, though they operate in other states.
60353. Активатори та інгібітори ферментів. регуляція ферментативних процесів 48 KB
  Актуальність теми: Знання впливу модуляторів на активність ферментів необхідні для розуміння регуляції метаболічних процесів в організмі людини. Механізми регуляції активності ферментів. Самостійна позааудиторна робота В зошитах для протоколів: покажіть схематично дію йодацетату малонової кислоти сполук мишяку солей ртуті на активність ферментів.