70530

Генератор развертки

Доклад

Физика

Генератор развертки отключается когда переключатель входа установлен в положение ВХОД Х. Требования предъявляемые к напряжению развертки. Период развертки равен n периодам сигнала где n целое число основное условие получения устойчивого изображения.

Русский

2014-10-21

25.5 KB

3 чел.

Генератор развертки вырабатывает напряжение пилообразной формы и служит для управления линейным перемещением луча в горизонтальном направлении, напряжение с него поступает на пластины горизонтального отклонения через усилитель Х.

Генератор развертки отключается, когда переключатель входа установлен в положение ВХОД Х. Тогда перемещение луча в направлении оси Х будет осуществляться по закону изменения сигнала, поданного на вход Х.

Требования, предъявляемые к напряжению развертки:
1) Линейность.
2) Тобр на много меньше Тпр.
3) Период развертки равен n- периодам сигнала, где n – целое число- основное условие получения устойчивого изображения.
4) Напряжение развертки должно быть достаточным для перемещения луча из левой части экрана вправую.

Виды разверток:
1. Непрерывная линейная
2. Синусоидальная
З. Круговая
4. Спиральная
5. Ждущая

Режимы:

Автоколебательный применяют для исследование сигналов с малой скважностью

Ждущий применяют для исследование сигналов с большой скважностью

Однократный для исследования неповторяющихся сигналов


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56319. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 24.36 KB
  Які існують прийоми осмислення тексту (і виділення інформаційно-смислових блоків)? Психологи називають три такі прийоми: виділення смислових опорних пунктів (або ключових слів), антиципація та реціпація
56320. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ УЧБОВОГО РЕФЕРАТУ, КОНТРОЛЬНОЇ Й КУРСОВОЇ РОБОТИ 18.36 KB
  Реферат (від латинського refezo – доповідаю, повідомляю) – це короткий виклад змісту документа або його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом і доцільності звернення до нього.
56321. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ 17.12 KB
  Дипломна робота – це вид навчально-дослідницької діяльності, орієнтованої на розвиток вміння самостійно виконувати науковий аналіз питань, пов'язаних із специфікою освоюваної професії. Дипломна робота є заключним періодом навчання у вищій школі, так як вона виконується на випускному курсі під керівництвом наукового керівника.
56322. Нацистский «новый порядок» в Европе 110 KB
  Движение Сопротивления в Европе Цели движения Сопротивления: Движение Сопротивления - это освободительное движение в оккупированных странах Формы движения Сопротивления против внешнего и внутреннего фашизма и установленного фашистами порядка.
56323. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ДОВОДІВ (АРГУМЕНТАЦІЙ) 20.3 KB
  Наукове знання, як уже відомо, це результат наукового дослідження, перевірений суспільно-історичною практикою і не суперечить логіці. Значить, в будь-якому дослідженні, крім чуттєвого пізнання, використовується абстрактне мислення чи логічне пізнання.