70532

Измерение индуктивности и добротности

Доклад

Физика

Индуктивность взаимную индуктивность и добротность измеряют мостом переменного тока с произведением балансных плеч рис. Взаимную индуктивность измеряют мостом переменного тока при согласном и встречном включениях двух катушек.

Русский

2014-10-22

127.5 KB

17 чел.

28. Измерение индуктивности и добротности

Рассмотрим схему моста переменного тока, когда  и  являются активными сопротивлениями,  – образцовым, а  – измеряемым. Из условия равновесия  или , что возможно только при . Следовательно, одно из сопротивлений  или  должно быть емкостным, а другое – индуктивными. При этом . В выражении присутствует произведение сопротивлений балансных плеч , поэтому такие мосты называют мостами с произведением балансных плеч.

Индуктивность, взаимную индуктивность и добротность измеряют мостом переменного тока с произведением балансных плеч (рис. 4). Если добротность катушки индуктивности , используют схему, представленную на рис. 4, а, а если   – рис. 4, б. В образцовое плечо включают образцовые резистор  и конденсатор  (магазины образцовых резисторов и образцовых конденсаторов), с помощью которых уравновешивается мост.

1) Рассмотрим схему (рис. 4, а) для измерения индуктивностей катушек, с низкой добротностью. Запишем для неё условие равновесия

.

Путем несложных преобразований, приравняв действительные и мнимые части слева и справа, получим

,

.

Добротность катушки индуктивности определяется выражением

.

Взаимную индуктивность измеряют мостом переменного тока при согласном и встречном включениях двух катушек. Сначала, например, соединяют катушки согласно (конец первой катушки с началом второй), включают их в плечо измеряемой индуктивности и, уравновесив мост, вычисляют общую для двух катушек индуктивность . Затем соединяют катушки встречно, включают их в плечо измеряемой индуктивности, уравновешивают мост и по той же формуле вычисляют общую индуктивность . Взаимную индуктивность вычисляют по формуле .


Рис.
4. Схема измерения индуктивности и добротности мостом переменного тока: а – для ; б – для  

EMBED Visio.Drawing.11  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23189. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання 35.5 KB
  Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання Екологічні проблеми це проблемипов’язані з впливом на природне середовище діяльності людини що спричинює порушення структури та функціонування природних системекосистем ландшафтів і викликає негативні соціальні економічні та інші наслідки. Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним тому що всі негативні зміни оцінюютьс яз точки зору значимості для людини та умов її існування. З огляду на порушення певних компонентів середовищачи екосистеми екологічні проблеми розділяють на такі...
23190. Інтелект,почуття,пам»ять і воля як здатності людини 49.5 KB
  Пам'ять є складною системою процесів що здійснюють повний цикл перетворень інформації суб'єктом: запам'ятовування зберігання відтворення і забування. Запам'ятовування–це процес пам'яті який забезпечує приймання відбір і фіксацію інформації завдяки утворенню й закріпленню тимчасових нервових зв'язків. Запам'ятовування як і інші психічні процеси буває мимовільним і довільним. А Мимовільне запам'ятовування має місце тоді коли людина не ставить собі за мету щось закріплювати і в подальшому використовувати цю інформацію.