70632

Результаты предпроектного обследования

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Другие Операции бизнес-процесса Операция Исполнитель Как часто Входящие документы документы основания Исходящий документ составляемый документ Описание документов бизнес-процесса Составляемый документ исходящий документ Операция Кто составляет исполнитель...

Русский

2014-10-23

41.5 KB

1 чел.

Лекция 17

Результаты предпроектного обследования

Результатом предпроектного обследования является "Отчет об экспресс-обследовании предприятия", структура которого приведена ниже.

 1.  Краткое схематичное описание бизнес-процессов:
 2.  управление закупками и запасами;
 3.  управление производством;
 4.  управление продажами;
 5.  управление финансовыми ресурсами.
 6.  Основные требования и приоритеты автоматизации.
 7.  Оценка необходимых для обеспечения проекта ресурсов заказчика.
 8.  Оценка возможности автоматизации, предложения по созданию автоматизированной системы с оценкой примерных сроков и стоимости.

Документы, входящие в отчет об обследовании, могут быть представлены в виде текстового описания или таблиц, примерная форма которых приведена ниже.

Б-П Наименование бизнес-процесса

1.

Продажи: сеть, опт

2.

План закупок

3.

Размещение заказа на производство

4.

Производство собственное

5.

Закупка сырья

6.

Платежи

7.

Другие

Операции бизнес-процесса

Операция

Исполнитель

Как часто

Входящие документы (документы-основания)

Исходящий документ (составляемый документ)

Описание документов бизнес-процесса

Составляемый документ (исходящий документ)

Операция

Кто составляет (исполнитель)

Как часто

Документы-основания (входящие документы)

Проведение предпроектного обследования позволяет решить следующие задачи:

 1.  предварительное выявление требований к будущей системе;
 2.  определение структуры организации;
 3.  определение перечня целевых функций организации;
 4.  анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам;
 5.  выявление функциональных взаимодействий между подразделениями, информационных потоков внутри подразделений и между ними, внешних информационных воздействий;
 6.  анализ существующих средств автоматизации организации.

Информация, полученная в результате предпроектного обследования, анализируется с помощью методов структурного и/или объектного анализа, о которых будет сказано ниже, и используется для построения моделей деятельности организации. Модель организации предполагает построение двух видов моделей:

 1.  модели "как есть", отражающей существующее на момент обследования положение дел в организации и позволяющей понять, каким образом функционирует данная организация, а также выявить узкие места и сформулировать предложения по улучшению;
 2.  модели "как должно быть", отражающей представление о новых технологиях работы организации. Каждая из моделей включает в себя полную функциональную и информационную модель деятельности организации, а также модель, описывающую динамику поведения организации (в случае необходимости).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6028. Кореляційний аналіз сигналів 289 KB
  Кореляційний аналіз сигналів Метароботи: набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB. Порядокроботи 1. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнал випадкового б...
6029. Створення обєктів Novell Netware 4.x 93.5 KB
  Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Зрозуміти призначення об'єктів-контейнерів у дереві каталогів. Створення шаблонів користувачів в об'єктах-контейнерах. Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Керування повноваженнями доступу..
6030. Робота з файловою системою NetWare 185.5 KB
  Робота з файловою системою NetWare Мета роботи: освоїти роботу з засобами управління файлами і каталогами утиліти Netware Administrator і утиліти текстового режиму FILER, а також інші команди роботи з каталогами і файлами. Файлова система ОС No...
6031. Активне мережеве обладнання 366 KB
  Активне мережеве обладнання. Мета роботи:ознайомитись з основними токологіями комп'ютерних мереж та загальною характеристикою і класифікацією активного мережевого обладнання та функціонуванням мереж типу Ethernet. Теоретична частина ...
6032. Нелінійні радіоелектронні схеми 23.74 KB
  Нелінійні радіоелектронні схеми У даній роботі досліджується ряд схем, у яких використовуються нелінійні елементи. Властивістю таких схем є поява у спектрі сигналу нових частот, зокрема, гармонік вхідного сигналу та комбінаційних частот. Це можна ви...
6033. Розробка лексичного аналізатора (сканеру, scanner) 300 KB
  Розробка лексичного аналізатора (сканеру, scanner) Постановка задачі Розробити програму лексичного аналізатора (ЛА) для підмножини мови програмування SIGNAL. Програма має забезпечувати наступне (якщо це передбачається граматикою варіанту): зг...
6034. Дослідження RC-підсилювача 291.19 KB
  Дослідження RC-підсилювача 1. Розрахувати елементи схеми рис.1. за формулами. Значення параметрів для розрахунку взяти з попередньої роботи. Рис.1. Для цього скористатися файлом lab2.nbдля пакету Mathematica. 2. Побудувати амплітудно-частотну ...
6035. Характеристики та параметри біполярного транзистора 29.96 KB
  Характеристики та параметри біполярного транзистора Завдання Для транзистора, тип якого вказано в вашому індивідуальному завданні, побудуйте вхідну характеристику. Замалюйте її і поставте на ній робочу точку. Визначіть в ній режимну напругу Ub...
6036. Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 144 KB
  Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 Предположим, нам необходимо организовать защищенный обмен информацией между web-сервером и произвольным клиентом. Для организации воспользуемся ОС Windows Server 2003, в качестве web-сер...