7072

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Лабораторная работа

Физика

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По пол...

Русский

2013-01-14

174.95 KB

14 чел.

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По полученному распределению выходного параметра оценить величину поля допуска для заданной вероятности того, что выходной параметр устройства РЭС будет находиться в пределах норм технических условий.

Тип устройства РЭА и выходные параметры:

Емкость цилиндрического конденсатора.

Математическая модель

                  

Номинальные значения равные математическим ожиданиям выходных параметров   :

Отклонения относительно номинального значения   и вероятность попадания в допусковый интервал  

            -  вероятность попадания

             -  количество опытов

   -  отклонение от номинала

СКО   

Коэффициент парной корреляции

   - коэффициент асимметрии

    - коэффициент эксцесса

 


Для удобства дальнейшей обработки и наглядности по полученной совокупности строим статистический ряд, для чего весь диапазон значений случайной величины разбивается на классовые интервалы. Число классовых интервалов, как правило, выбирается от 5 до 20 в зависимости от общего числа реализаций. Найдем число классовых интервалов по формуле

Далее вычислим статистическую частоту попадания в каждый классовый интервал    , где

- статистическая частота попадания в I классовый интервал,

- число значений случайной величины, попавших в I классовый интервал,

- общее число реализаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наглядности статистический ряд оформим в виде гистограммы. По оси абсцисс (у) откладываются границы классовых интервалов.  и  у нас уже имеются. Рассчитаем длину классового интервала.

 

На каждом классовом интервале строится прямоугольник, высота которого определяется по формуле  

 

 

 

  

 

 

 Выдвигаем гипотезу о нормальном распределении выходного параметра. Правдоподобность нашей гипотезы проверяем по критерию согласования  æ2

æ2  

Определяем число степеней свободы

где  - число наложенных связей определяется числом параметров, по каким выбиралась кривая теоретического распределения.

Определяем вероятность правдоподобия по таблице распределения æ2.

, значит наша гипотеза правдоподобная.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41284. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Австро-Угорщини 48.5 KB
  У Галичині тривав початий ще значно раніше процес полонізації на Закарпатті – мадяризації на Буковині – румунізації. Перші дві парові машини в Галичині з’явилися лише в 1843 р. Велике феодальне землеволодіння було домінуючим на Закарпатті та в Галичині. Кількість сільської буржуазії становила 11 в Галичині та 8 – на Буковині.
41285. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Російської імперії 85 KB
  в Україні сталося 104 масових антиурядових виступи кріпаків. Найзначнішими на Правобережній Україні були виступи селян у 24 селах і містечках Черкаського повіту на Київщині в 1803 р. Однак це не зупинило антикріпосницький рух в Україні. Особливо широкого розмаху він набрав на Правобережній Україні у зв’язку з проведенням інвентарної реформи 1847–1848 рр.
41286. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель 16.42 KB
  Вона маніфестувала нескореність духу українського народу що мало неабияке значення у справі пробудження національної самосвідомості мас. Яхимовичем взяла на себе роль представника інтересів українського населення Галичини перед центральним урядом і виконувала її протягом 18481851 рр. Руські ради стали організаторами боротьби українського населення за відокремлення Східної Галичини заселеної переважно українцями від західної польської та надання їй національнотериторіальної автономії за запровадження навчання в усіх освітніх закладах...
41287. Три поділи Польщі 47 KB
  Відтоді почався австрійський період історії Львова та краю тривав він до 1 листопада 1918 року. Відкрите втручання Росії в польські справи підтримка православних дисидентів спонукали шляхту утворити 29 лютого 1768 року в містечку Бар на Поділлі нову конфедерацію що спиралася на підтримку Австрії та Франції. Протягом липнясерпня 1768 року було розгромлено більшість гайдамацьких загонів. Але попри значну міжнародну підтримку 1772 року головні сили шляхти було розбито російськими військами під командуванням Суворова.
41289. Україна в Першій світовій війні 92.5 KB
  Невдала для балканських слов'ян війна 1912-1913 рр. зміцнила становище Австро-Угорщини. Вона створила нову державу — Албанію, яка позбавила Сербію виходу до Адріятицького моря. Відносини між слов'янами і урядом цісаря Франца-Йосифа щораз більше напружувались.
41290. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду 23.2 KB
  у Києві відбувся з'їзд хліборобіввласників на який з усієї України прибуло кілька тисяч делегатів. Скоропадського який з'явився у ложі під бурхливі оплески було запрошено до президії зібрання що означало обрання його гетьманом України. Наступні документи гетьмана України: Закони про тимчасовий державний устрій України Грамоту до всього Українського народу . він зробив перший візит до німецького штабую Звертаючись до населення гетьман наголошував що гетьманство це здійснення ідеї незалежності України у традиційній...
41291. Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р. 99.5 KB
  Батько гетьмана СтепанАдам Мазепа нале жав до партії Виговського і брав участь в укладанні Гадяцького до говору. в 1707 році була дорадницею синагетьмана що свідчить про її високу культурність та освіту. Року 1663 Іван Мазепа покинув королівську службу і 1669 рок опинився в Чигирині у гетьмана Дорошенка де присвятив себеукраїнській справі. У Дорошенка Іван Мазепа дістав рангу генерального осаула Він виконує важливі дипломатичні доручення гетьмана: в 1673 р їздить до Криму до гетьмана Самойловича в справі об'єднання України в 1674...
41292. Акт злуки УНР та ЗУНР. День соборності України 76.5 KB
  На довгому і тернистому шляху українського народу до заповітного ідеалу соборності злука УНР і ЗУНР подія великого історичного значення.€ В той морозний січневий день збулася віковічна мрія українського народу жити однією сімєю на своїй землі в єдиній державі не розділеній кордонами і не розшматованій недружніми сусідами. Ідея єдності і соборності батьківських земель як і ідеї незалежності і державного суверенітету сильної централізованої влади є головним...