7072

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Лабораторная работа

Физика

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По пол...

Русский

2013-01-14

174.95 KB

14 чел.

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По полученному распределению выходного параметра оценить величину поля допуска для заданной вероятности того, что выходной параметр устройства РЭС будет находиться в пределах норм технических условий.

Тип устройства РЭА и выходные параметры:

Емкость цилиндрического конденсатора.

Математическая модель

                  

Номинальные значения равные математическим ожиданиям выходных параметров   :

Отклонения относительно номинального значения   и вероятность попадания в допусковый интервал  

            -  вероятность попадания

             -  количество опытов

   -  отклонение от номинала

СКО   

Коэффициент парной корреляции

   - коэффициент асимметрии

    - коэффициент эксцесса

 


Для удобства дальнейшей обработки и наглядности по полученной совокупности строим статистический ряд, для чего весь диапазон значений случайной величины разбивается на классовые интервалы. Число классовых интервалов, как правило, выбирается от 5 до 20 в зависимости от общего числа реализаций. Найдем число классовых интервалов по формуле

Далее вычислим статистическую частоту попадания в каждый классовый интервал    , где

- статистическая частота попадания в I классовый интервал,

- число значений случайной величины, попавших в I классовый интервал,

- общее число реализаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наглядности статистический ряд оформим в виде гистограммы. По оси абсцисс (у) откладываются границы классовых интервалов.  и  у нас уже имеются. Рассчитаем длину классового интервала.

 

На каждом классовом интервале строится прямоугольник, высота которого определяется по формуле  

 

 

 

  

 

 

 Выдвигаем гипотезу о нормальном распределении выходного параметра. Правдоподобность нашей гипотезы проверяем по критерию согласования  æ2

æ2  

Определяем число степеней свободы

где  - число наложенных связей определяется числом параметров, по каким выбиралась кривая теоретического распределения.

Определяем вероятность правдоподобия по таблице распределения æ2.

, значит наша гипотеза правдоподобная.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53080. ТВОРЧІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ 108 KB
  Учні вивчають матеріал а потім їм пропонується відповісти на запитання: Якими морями та океанами омивається Південна Америка Які форми рельєфу переважають в Південній Америці Чому Південну Америку вважають найвологішим материком. У чому полягає особливість клімату Південної Америки Як вплинула надмірна вологість клімату на особливості розташування природних зон на материку Для розвязання проблеми учням пропонують відповіді які не завжди були правильними тому такі завдання допомагає виконувати вчитель. З яким океаном...
53081. Мы такие разные. Мы такие равные 194.25 KB
  Цель: более детально ознакомить учащихся с принципами гендерного равенства развивать навыки исследовательской работы воспитывать уважение к представителям обоих полов стремление к взаимопониманию и равенству соблюдению прав человека неприятия насилия формировать коммуникативные и социокультурные компетентности Оборудование: мультимедийная презентация музыка плакаты Ход занятия 1 слайд Как силы нет без слабости юга без севера дня без ночи так и женщины не могут быть без мужчин а мужчины без женщин. Мы все...
53082. Стать та гендер. Гендерні проблеми в сучасному суспільстві 555.5 KB
  НовоградаВолинського Житомирської області Стать та гендер Гендерні проблеми в сучасному суспільстві Уроктренінг Шапран Л. вчитель біології вищої категорії Тема: Стать та гендер. Мета: Розкрити відмінність між поняттями біологічна стать та соціальна стать. Як можна охарактеризувати чоловічу та жіночу стать Генотип: ♀ ♂ 22АХХ 22АХУ Фенотип: Первинні та вторинні статеві ознаки.
53083. Задача на визначення будови і-РНК за будовою ДНК 43.5 KB
  Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ТАЦАТГГТТЦГЦАТЦ. Напишіть будову молекули іРНК що утворюється в процесі транскрипції на цій дільниці молекули ДНК. Задачі на визначення будови ДНК за будовою молекули білка Задача 1.
53084. Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування 254.5 KB
  Матеріальнотехнічне забезпечення та дидактичні засоби: Роздатковий матеріал: таблиця до вправи самостійної роботи Знайди відповідність Додаток Б; логічні ряди: Закреслити зайве слово Додаток В; методичні вказівки та задачі для проведення практичної роботи №5 Додаток Г; алгоритм розвязування біологічних задач Додаток Д; таблиця Альтернативні ознаки в людини Додаток Е; питання конкурсу Вірю не вірю Додаток Ж. Забезпечення заняття: завдання на...
53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість память логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.