7072

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Лабораторная работа

Физика

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По пол...

Русский

2013-01-14

174.95 KB

14 чел.

Моделирование разброса выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистических испытаний

Цель работы. Определить закон распределения выходного параметра устройства РЭС и ЭВС методом статистического моделирования (методом Монте-Карло). По полученному распределению выходного параметра оценить величину поля допуска для заданной вероятности того, что выходной параметр устройства РЭС будет находиться в пределах норм технических условий.

Тип устройства РЭА и выходные параметры:

Емкость цилиндрического конденсатора.

Математическая модель

                  

Номинальные значения равные математическим ожиданиям выходных параметров   :

Отклонения относительно номинального значения   и вероятность попадания в допусковый интервал  

            -  вероятность попадания

             -  количество опытов

   -  отклонение от номинала

СКО   

Коэффициент парной корреляции

   - коэффициент асимметрии

    - коэффициент эксцесса

 


Для удобства дальнейшей обработки и наглядности по полученной совокупности строим статистический ряд, для чего весь диапазон значений случайной величины разбивается на классовые интервалы. Число классовых интервалов, как правило, выбирается от 5 до 20 в зависимости от общего числа реализаций. Найдем число классовых интервалов по формуле

Далее вычислим статистическую частоту попадания в каждый классовый интервал    , где

- статистическая частота попадания в I классовый интервал,

- число значений случайной величины, попавших в I классовый интервал,

- общее число реализаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наглядности статистический ряд оформим в виде гистограммы. По оси абсцисс (у) откладываются границы классовых интервалов.  и  у нас уже имеются. Рассчитаем длину классового интервала.

 

На каждом классовом интервале строится прямоугольник, высота которого определяется по формуле  

 

 

 

  

 

 

 Выдвигаем гипотезу о нормальном распределении выходного параметра. Правдоподобность нашей гипотезы проверяем по критерию согласования  æ2

æ2  

Определяем число степеней свободы

где  - число наложенных связей определяется числом параметров, по каким выбиралась кривая теоретического распределения.

Определяем вероятность правдоподобия по таблице распределения æ2.

, значит наша гипотеза правдоподобная.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41021. Основи нарисної геометрії 525.5 KB
  Лінії креслення. Товщини ліній на кресленні залежать від вибраної товщини s суцільної основної лінії. Накреслення лінії Наймену вання лінії Товщина лінії відносно товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видні; лінії контуру перерізу винесеного та вхідного до складу перерізу Суцільна тонка Від S 3 до S 2 Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лініївиноски; полички лінійвиносок і підкреслювання написів; лінії для...
41022. Государственное управление (понятие, природа и сущность) 75.5 KB
  Понятие государственного управления Управление по общепризнанному вошедшему в энциклопедические словари определению является функцией сложных организованных систем любой природы технических биологических экологических социальных обеспечивающей сохранение их структуры внутренней организации поддержание режима функционирования направленного на реализацию их программных целей. По своему содержанию это постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через соответствующий механизм управления. Объектами управления могут...
41023. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ. ТЕОРЕТИКИ УРБАНІСТИКИ 1.59 MB
  Історичні вогнища стародавньої цивілізації і перші міста виникли на крупних річках Ніл Тигр і Євфрат Інд і Ганг Янцзи і Хуанхе. У центрі міста підносився острівакрополь з палацами і храмами. Катаній пропонували суміщати вітрувіанський квадратний план римського ідеального міста з бастіонами і багатокутним зовнішнім периметром стін. жителів в кожному з своїми приміськими зонами розташовувалася на відстані 3 4 км один від одного навколо центрального міста з населенням 60 тис.
41024. Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту (продовження) 158.5 KB
  Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту продовження План Формування ціни контракту та умов платежу. Ціни контрактів за узгодженням сторін фіксуються у валюті однієї з країн контрагентів або у валюті третьої країни. Для платежу тобто для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта не та у якій зафіксовані ціни.
41025. Особистість у системі соціальних зв’язків 154 KB
  Визначення соціології особистості Соціальна поведінка Поняття структури особистості Соціальні статуси та соціальні ролі особистості Соціалізація особистості як процес Девіантна поведінка особистості Соціологічні теорії особистості Соціологія особистості галузь соціології предметом вивчення якої є особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільноісторичного процесу на рівні взаємозв'язків особи і соціальних спільностей. Соціологія особистості це об'єкт наукових пошуків для багатьох західних дослідників ...
41026. Порядок роботи Верховної Ради України 39.5 KB
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України Згідно з ч. 1 статті 82 Конституції України Верховна Рада України працює сесійно. Сесія Верховної Ради України термін протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання ти приймає рішення з питань віднесених до її відання Конституцією України.
41027. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии 3.41 MB
  Это значит что они принадлежат живому субъекту. Значит психическое отражение о котором идет речь свойственно только живым существам животным и человеку. Опосредствованностъ это значит оно служит средством то есть процесс происходит через ощущения посредством восприятия. Значит не опыт вообще а опыт воспоминания внутренний опыт процесс проверяющий внутри нас.
41029. Основные понятия реляционной модели данных (РМД) 47 KB
  Основные понятия реляционной модели данных РМД Цели обучения: формирование у учащихся системы базовых понятий теории реляционных баз данных. Ожидаемые результаты обучения: учащиеся должны знать: понятие реляционная модель данных и её основные признаки; аспекты данных изучаемых реляционной моделью данных; основные реляционные объекты данных отношение поле запись кортеж кардинальное число степень первичный ключ домен; свойства отношений; соответствие элементов реляционной модели данных архитектуре NSI...