70761

Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн

Лабораторная работа

Физика

Эту величину называют длинной стоячей волны: Уравнение плоской синусоидальной волны имеет вид: где фаза плоской волны. Уравнение сферической синусоидальной волны имеет вид: где амплитуда волн. физическая величина численно равная амплитуде волны на единичном расстоянии.

Русский

2014-10-26

97 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1-12

Тема:      Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн.

Цель работы:  Изучить теорию распространения волн в среде; определить скорость звука в воздухе, изучить условия резонанса.

Приборы и принадлежности:  звуковой генератор, резервуар с водой, стеклянная трубка.

Теоретическая часть

  1.  Расстояние между двумя соседними узлами и между двумя соседними пучностями одинаковы и равны половине длины   бегущих волн. Эту величину называют длинной стоячей волны:

  1.  Уравнение плоской синусоидальной волны имеет вид:

, где  - фаза плоской волны.

Уравнение сферической синусоидальной волны имеет вид:

, где - амплитуда волн.

                         - физическая величина, численно равная амплитуде волны на единичном расстоянии.

                          - расстояние от центра волны до рассматриваемой точки среды.

  1.  При наложении двух плоских волн вида:

образуется стоячая волна, описываемая уравнением:

где - амплитуда стоячей волны, является периодической функцией от координаты x.

5.

       

 

Ход работы

  1.  Задаем частоту звуковых колебаний равную .

2. При данной частоте, измеряем высоту столба звука и определяем по формулам ,    данные вводим в таблицу:

k

 

 

 

1

10

12

9

5

6

4,5

5,17

10,33

 

2

20

22

20

10

11

10

10,3

11,00

 

3

30

34

31

15

17

15,5

15,8

14,33

 

4

45

48

45

22,5

24

22,5

23

9,00

0,11

5

55

55

55

27,5

27,5

27,5

27,5

12,67

 

6

65

70

68

32,5

35

34

33,8

8,33

 

7

75

80

73

37,5

40

36,5

38

9,33

 

8

85

87

84

42,5

43,5

42

42,7

9,67

 

9

95

93

97

47,5

46,5

48,5

47,5

 

 

  1.  Находим скорость распространения звука в воздухе:

  1.  Находим среднюю квадратичную ошибку:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

-0,25

0,42

3,75

-1,58

2,08

-2,25

-1,25

-0,92

 

0,06

0,17

14,06

2,51

4,34

5,06

1,56

0,84

  1.  Находим погрешности измерения звука:

Вывод:  Изучили теорию распространения волн в среде; определи скорость звука в воздухе, изучили условия резонанса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25181. Києво-Могилянська Академія та її роль у формуванні української філософії 25.5 KB
  КиєвоМогилянська Академія та її роль у формуванні української філософії Заснована Петром Могилою у 1632 р. В академії вперше для східних слов'ян почалося систематичне викладання філософії. Викладання філософії передбачало: діалектику логіку фізику математику та метафізику. Про це свідчить хоча б те що кожен професор філософії повинен був виробити собі свій оригінальний курс.
25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність неповязана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему€...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.