70761

Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн

Лабораторная работа

Физика

Эту величину называют длинной стоячей волны: Уравнение плоской синусоидальной волны имеет вид: где фаза плоской волны. Уравнение сферической синусоидальной волны имеет вид: где амплитуда волн. физическая величина численно равная амплитуде волны на единичном расстоянии.

Русский

2014-10-26

97 KB

0 чел.

Лабораторная работа № 1-12

Тема:      Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн.

Цель работы:  Изучить теорию распространения волн в среде; определить скорость звука в воздухе, изучить условия резонанса.

Приборы и принадлежности:  звуковой генератор, резервуар с водой, стеклянная трубка.

Теоретическая часть

  1.  Расстояние между двумя соседними узлами и между двумя соседними пучностями одинаковы и равны половине длины   бегущих волн. Эту величину называют длинной стоячей волны:

  1.  Уравнение плоской синусоидальной волны имеет вид:

, где  - фаза плоской волны.

Уравнение сферической синусоидальной волны имеет вид:

, где - амплитуда волн.

                         - физическая величина, численно равная амплитуде волны на единичном расстоянии.

                          - расстояние от центра волны до рассматриваемой точки среды.

  1.  При наложении двух плоских волн вида:

образуется стоячая волна, описываемая уравнением:

где - амплитуда стоячей волны, является периодической функцией от координаты x.

5.

       

 

Ход работы

  1.  Задаем частоту звуковых колебаний равную .

2. При данной частоте, измеряем высоту столба звука и определяем по формулам ,    данные вводим в таблицу:

k

 

 

 

1

10

12

9

5

6

4,5

5,17

10,33

 

2

20

22

20

10

11

10

10,3

11,00

 

3

30

34

31

15

17

15,5

15,8

14,33

 

4

45

48

45

22,5

24

22,5

23

9,00

0,11

5

55

55

55

27,5

27,5

27,5

27,5

12,67

 

6

65

70

68

32,5

35

34

33,8

8,33

 

7

75

80

73

37,5

40

36,5

38

9,33

 

8

85

87

84

42,5

43,5

42

42,7

9,67

 

9

95

93

97

47,5

46,5

48,5

47,5

 

 

  1.  Находим скорость распространения звука в воздухе:

  1.  Находим среднюю квадратичную ошибку:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

-0,25

0,42

3,75

-1,58

2,08

-2,25

-1,25

-0,92

 

0,06

0,17

14,06

2,51

4,34

5,06

1,56

0,84

  1.  Находим погрешности измерения звука:

Вывод:  Изучили теорию распространения волн в среде; определи скорость звука в воздухе, изучили условия резонанса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36651. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство 92.54 KB
  Участь України у Європейських та Євразійські інтеграційних процесах 4. Розрізняють наступні ознаки відкритості економіки: частка зовнішнього торговельного обороту у загальному обсязі виробництва; частка експорту в загальному обсязі виробництва; частка імпорту в загальному обсязі споживання не більше 30; експортна квота – відношення валового експорту до ВВП якщо більше 10 економіка відкрита; імпортна квота – відношення валового імпорту до ВВП – характеризує ступінь залежності країни від імпорту; інвестиційна квота – питома вага...
36652. Структура національної економіки 380.5 KB
  Структура національної економіки ТЕМА 16 СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Структурна політика України. Організаційна структура національної економіки. Структурна політика України Структура національної економіки – це співвідношення які виражають взаємозв'язки та взаємозалежності між окремими частинами економіки окремими її секторами галузями тощо та її зв’язки із зовнішнім світом. Виражені в абсолютних натуральних і вартісних та відносних величинах співвідношення пропорції між певного типу взаємопов'язаними елементами економіки дають...
36653. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 344 KB
  Системи обліку витрат і калькулювання собівартості. Фінансові результати діяльності прибуток збитки сформується співвідношенням витрат і доходів а саме: Витрати і доходи – це основні об’єкти управлінського обліку. Попередньо вони відображаються у фінансовому обліку але в управлінському обліку витрати і доходи перегруповуються за їх цільовим призначенням тобто за видами продукції замовленнями процесами центрами відповідальності сферами діяльності тощо. Під витратами слід розуміти зменшення активів або збільшення зобов’язань що...
36654. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В КОРПОРАЦІЯХ 134 KB
  €œСтатутний капітал Прості акції€ 6000 Кт рах. €œДодатковий капітал€ Прості Акції€ 2000 В нашому прикладі організаційні витрати амортизуються за п’яті років. КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІЙ ЇХ ОЦІНКА Власний капітал корпорації Stocholder’s Equity формується акціями тобто коштами інвесторів власників в обмін на реалізовані їм акції. При цьому слід розрізняти: 1 Акції дозволені до випуску.
36655. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Теорії економічного розвитку та зростання національної економіки ТЕМА 10 ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1. Теорії економічного розвитку країн що розвиваються 3. Концепція сталого розвитку 1. Два останніх передрікали песимістичний сценарій розвитку суспільства голод та вимирання який поки що не справдився.
36656. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах 68.5 KB
  Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. План Суть та порядок створення товариства. Облік власного капіталу товариства. Порядок розподілу прибутку товариства його облік.
36657. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 74.5 KB
  Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб’єкту права на об’єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
36658. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 85 KB
  ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ План Поняття оцінка та види короткострокових зобов’язань пасивів. Облік заробітної плати і зобов’язань по заробітній платі. Поняття оцінка та види короткострокових зобов’язань пасивів підприємства. Зобов’язання – це заборгованість підприємства іншим підприємствам організаціям та особам яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.
36659. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Прогнозування розвитку національної економіки 2. Макроекономічне планування розвитку національної економіки 3. Прогнозування розвитку національної економіки В умовах ринкової економіки прогнозування є важливою складовою цілісного механізму управління національною економікою.