70776

Изучение основных схем включения операционных усилителей

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

ОУ выполняются в виде интегральной полупроводниковой микросхемы которая содержит несколько транзисторных каскадов усиления напряжения причем входной каскад всегда выполняется по дифференциальной параллельно-симметричной схеме выходной каскад усиления тока и цепи...

Русский

2014-10-27

125.5 KB

4 чел.

Выполнил студент группы ЭАПУ-2000б Голяев Р. А.

Отчёт по лабораторной работе N 5

“Изучение основных схем включения операционных усилителей”.

Цель работы

Ознакомиться  с основными схемами включения операционных усилителей и методикой выбора их параметров.

Подготовка к лабораторной работе. Выполнение лабораторной работы.

Операционным усилителем (ОУ) называется усилитель постоянного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению >1000. ОУ выполняются в виде интегральной полупроводниковой микросхемы, которая содержит несколько транзисторных каскадов усиления напряжения (причем входной каскад всегда выполняется по дифференциальной, параллельно-симметричной схеме), выходной каскад усиления тока и цепи согласования каскадов между собой. Для питания ОУ используется  двуполярное симметричное напряжение. ОУ имеет инвертирующий, неинвертирующий входы и выводы для подключения цепей частотной коррекции и резистора подстройки нуля выхода

Основными схемами включения ОУ является инвертирующая и неинвертирующая. В зависимости от значений  резисторов  или других  элементов, на  базе ОУ можно реализовывать различные функциональные устройства.

1.Неинвертирующий усилитель постоянного напряжения (рисунок 1).

,

Значение R3 принять равным 1 кОм, R2 - 20 кОм. Рассчитать значение резистора R1 для реализации k=2.

Собрать схему. Подать входное напряжение 1  В. Измеряя  значение выходного напряжения, убедиться в совпадении расчетных и экспериментальных данных.

2.Инвертирующий усилитель постоянного напряжения        (рисунок 2).

Значение R3 принять равным 1 кОм, R2 - 20 кОм. Рассчитать значение резистора R1 для реализации k=0.5, 1.0, 2.0.

Собрать схему. Подать входное напряжение 1  В. Измеряя  значение выходного  напряжения убедиться в совпадении расчетных и экспериментальных данных.

3.Инвертирующий усилитель переменного напряжения   (рисунок 3).

,

,

ZОС = R2

Значение R3 принять равным 1 кОм, R2 - 20 кОм, R1 - 2 кОм.

Рассчитать значение конденсатора С1, при котором  коэффициент усиления при частоте 10 кГц составит 1.5.

Собрать  схему. Подать  на вход напряжение генератора, амплитудой 1.0 В.

Изменяя частоту входного сигнала от 100 Гц  до  10000  Гц, снять зависимость амплитуды выходного напряжения от частоты.

Расчёт значения резистора R2 для неинвертирующего операционного усилителя постоянного напряжения.

,         ,        

Расчёт значения резистора для инвертирующего операционного усилителя постоянного напряжения.   

1.  k=0.5:       ,             

2. k=1:       ,          

3. k=2:       ,          

Расчёт значения резистора для инвертирующего операционного усилителя переменного напряжения.

,             ,           ,           ZОС = R2,                    ,                 ,                 

Таблица № 3. Данные для построения графика зависимости UВЫХ=F(f).

UВЫХ, B

0.023

0.114

0.227

1.13

2.217

f, Гц

100

500

1000

5000

10000

Рисунок № 4. График зависимости UВЫХ=F(f).

Вывод.

 В ходе выполнения этой лабораторной работы я изучил основные схемы включения операционных усилителей, рассчитал значения резисторов и конденсаторов для этих схем.

2

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55031. Заповідна краса Полтавщини 105 KB
  А чи є необхідністю для людини зривати букети польових та лісових квітів ламати та палити дерева забруднювати береги річок та галявини лісів і нарешті стріляти в беззахисних птахів на світанні Слід пам’ятати що благословенна земля ця не діталася нам у спадщину від батьків ми взяли її в борг у нащадків.
55032. Портфель вчителя 70 KB
  Професійний розвиток вчителя це зростання становлення інтеграція і реалізація в педагогічному працю професійних значущих якостей та здібностей професійних знань і умінь але головне формування у нього здатності до самооцінки рефлексії. Цьому сприяє технологія обєднана під назвою Портфель вчителя...
55033. Портфоліо вчителя або тека досягнень 82 KB
  Робота в методичному обєднанні, співпраця з міським методичним центром, вузами і іншими установами. Участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах. Участь в методичних і тижнях. Організація і проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів і т.п. Проведення наукових досліджень.
55034. Портфоліо учня початкових класів 38 KB
  Безумовна цінність портфоліо полягає у тому, що саме портфоліо сприяє підвищенню самооцінки учня, максимальному розкриттю індивідуальних можливостей кожного учня та розвитку мотивації подальшого творчого зростання. Тому вкрай важливо усвідомити для себе і пояснити дитині, що складання портфоліо – це не гонка за дипломами і усілякими грамотами!
55035. Макроэкономическое равновесие и его нарушение 17.93 KB
  Под макроэкономическим равновесием понимается состояние в экономике, при котором пропорции обмена сложились таким образом, что на всех рынках одновременно достигнуто равенство между спросом и предложением.
55036. Портфоліо учня - незамінний порадник учителя, який є носієм інформації про учня як особистість 283 KB
  Контроль та оцінювання навчальних досягнень школярів - тема актуальна, і тому постійно обговорюється. Зазвичай увага зосереджується навколо форм та методів зовнішнього контролю, тобто того, що здійснює вчитель. А як, у якій формі подається учню зростання рівня його знань?
55037. Адаптация молодых специалистов на предприятии ШЧ-5 745 KB
  Повышение роли предприятий-работодателей в системе профессиональной подготовки управленческих кадров. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий при профессиональной подготовке, переподготовке и обучении их вторым профессиям...
55038. Портфоліо як одна з форм оцінювання індивідуальних досягнень учнів початкових класів 214.5 KB
  Відсутність оцінок протягом першого і другого років навчання в початковій школі в жодному разі не повинно розумітися як повна відмова від системи контролю і оцінки з боку вчителя. Навпаки, оцінка замінюється розгорнутою системою взаємин, співпрацею дитини і дорослого у контрольно-оціночної діяльності, яка будується на змістовно-оціночної основі.
55039. ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ В РІЗНИХ РАКУРСАХ 73 KB
  Тому для одних Учитель це жива конкретна людина симпатична чи не дуже, як поталанило, а для інших - це певна міфологема одиниця легенди, яка необхідна часом людині для самозбагачення, самовиправдання, самоствердження чи просто для того, щоб пам’ять про чарівну частину життя дитинство та молодість...