70825

Изучение параметров сигнала с помощью программы SpectrLAB

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Записать с помощью предоставленного микрофона звуковой сигнал определенной длительности. Изучить его параметры с помощью программы SpectraLAB v4.32.8. Выполнение задания: Исходный сигнал записан в звуковом формате wav, со следующими параметрами: Длительность: 5.28 с...

Русский

2014-10-27

4.08 MB

0 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ИВС

Лабораторная работа №2

Изучение параметров сигнала с помощью программы SpectrLAB

Выполнили: студенты группы ВМ-41

Лобанов С.М.

Полушкина О.В.

 Сидоров А.  

Проверила: Малашкевич И.А.

Йошкар-Ола

2003


Задание:

Записать с помощью предоставленного микрофона звуковой сигнал определенной длительности. Изучить его  параметры с помощью программы SpectraLAB v4.32.8.

Выполнение задания: Исходный сигнал записан в звуковом формате wav, со следующими параметрами:

 1.  Длительность: 5.28 с
 2.  Частота дискретизации: 44100 Гц
 3.  Разрядность: 16 бит
 4.  Максимальная частота: 646 Гц
 5.  Амплитуда сигнала: -37,66 dB
 6.  Мощность: -28,84
 7.  Гармоническое искажение: 25,84112%
 8.  Гармоническое искажение + шум: 116,3770%
 9.  Интермодуляционное искажение: 51,1023%
 10.  Отношение сигнала шума: -1,317 dB.


Представления исходного сигнала:

 1.  

Временная последовательность.

2. Спектр сигнала

3. Фаза

4. Спектрограмма


5. Трехмерное представление сигнала

Выводы:

В результате выполнения данной работы были изучены навыки использования SpectrLAB в исследовании параметров сигнала. Получены 5 представлений исходного сигнала:

 1.  Временная последовательность
 2.  Фаза
 3.  Спектрограмма
 4.  Трехмерное представление сигнала

Через эти представления можно проделать несколько операций над исходным сигналом, в частности, фильтрацию сигнала, удаление искажений сигнала и шумов. С помощью них можно визуально представить изменение сигнала при тех или иных условиях и воздействиях на исходный сигнал.

EMBED PBrush  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55687. Подготовительные занятия с будущими первоклассниками 636.5 KB
  Ход занятия: Сообщение темы занятия. Работа над темой занятия 1 Разминка На каждой парте лежат наборы цветных прямоугольников.
55688. Науково-методичний супровід становлення і розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін як конкурентноспроможних фахівців 628 KB
  В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничоматематичної освіти як зазначено у Концепції Державної цільової соціальної програми.
55689. Реализация компетентносного подхода на уроках обучения грамоты 115 KB
  В работе описывается как на уроках обучения грамоты реализуется компетентносный поход в обучении и воспитании младших школьников. Раскрыты разнообразные методы и подходы, выделен механизм процесса формирования и развития ключевых компетентностей личности, описаны формы и методы творческой деятельности учащихся на уроке.
55690. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 54 KB
  З одного боку творчість передбачає багатство вибору й відсутність обмежень кимось зі сторони натомість педагогічне управління як складова навчального процесу і як різновид управління взагалі характеризується певними обмеженнями будьякої діяльності у тому числі звичайно і творчої. Марина Олександрівна Горбач
55691. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 140.5 KB
  Основные задачи педагога по развитию творческих способностей учащихся. Виды творческих работ на уроках русского языка Основные методические особенности сочинений-этюдов Творческие работы учащихся...
55692. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 133 KB
  Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти але й адекватних технологій і методів навчання. Враховуючи що продуктом школи є людина особистість відзначимо основні задачі які підлягають реалізації...
55693. Національне виховання на уроках розвитку зв’язного мовлення 207.5 KB
  На жаль, нині ми маємо надзвичайно мало патріотів, котрі щиро вболівають за майбутнє та теперішнє держави. Чому це так? Тому, що відсутня відповідна політика держави, а як відомо «відсутність такої політики» - також політика.
55694. Корекційно-розвивальна робота з учнями з вадами фізичного та (або) розумового розвитку 228 KB
  Окрім того діти навчаються у школі де переважно ведуть сидячий спосіб життя і можуть ділитися своїми емоціями лише на коротких перервах чи на уроках фізкультури. Ці діти швидко відволікаються увага у них нестійка.