7085

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов Цель работы: Научиться использовать оператор повторения и команды условных переходов. Задание: Составьте программу для подсчета выражения, где N - произвольное четное положительное число, без исп...

Русский

2013-01-14

143 KB

10 чел.

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов

Цель работы:

Научиться использовать оператор повторения и команды условных переходов.

Задание:

Составьте программу для подсчета выражения , где N – произвольное четное положительное число, без использования в программе команд условных и безусловных переходов. Допускается использование оператора цикла

Порядок выполнения работы:

В Far Manager создадим файл 12.asm.

В файле 12.asm наберем программу, которая вычисляет выражение  и результат заносит в регистр АХ. Строки программы прокомментированы.

TITLE Program2 ;название программы

.MODEL small ;отводим под стек и под данные по 64Кб

.STACK 100h  ;отмечаем начало сегмента стека

.DATA ;отмечаем начало сегмента данных

N DW 4 ;определяем переменную N 

S DW 0 ;определяем переменную S

.CODE ;отмечаем начало сегмента кодов

main PROC

MOV AX, @data  ;копируем адрес

MOV DS, AX  ;сегмента данных

mov CX, N  ;задаем внешний источник повторений

L1:

push CX  ;Сохраним в стеке внешний источник повторений

mov BX,-1 ;задаем начальные значения регистров ВХ

mov AX,-1 ;и АХ перед началом внутреннего цикла

L2:

mul BX ;умножение регистров AX на BX результат в AX ((-1)^N)

loop L2  ;AX - содержит результат CX внутренних циклов умножения (-1)*(-1)

pop CX  ;восстановим СХ из стека для внешнего цикла

mul CX ;умножение регистров AX на CX результат в AX ((-1)^N*N)

add S, AX  ;накопление окончательной суммы в переменной S

loop L1 ;конец внешнего цикла, результат содержится в переменной S

mov AX, S ;сохранение окончательного результата в регистр AX перед выходом

MOV AX,4C00h ;выход

INT 21h  ;из программы

main ENDP

END main

Выполним отладку программу. 

Проверим значение регистра АХ перед выходом из программы с помощью отладчика Turbo Debugger.

Присвоим значения переменной N=4.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFFE. В прямом коде - 0002 т.е.  – в десятичной. Сравним со значением выражения . Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Присвоим значения переменной N=10.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFFB. В прямом коде -0005 т.е.  – в десятичной. Сравним со значением выражения .

Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Присвоим значения переменной N=126.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFC1. В прямом коде -003f т.е. – в десятичной. Сравним со значением выражения .

Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Вывод

В данной лабораторной работе изучались операторы повторения и команды условных переходов языка ассемблер. Была разработана программа вычисляющая выражение . Программа была проверена с тремя наборами исходных данных. Во всех трех вариантах результаты вычислений оказались верными. Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43968. Державне регулювання субєктів зовнішньоекономічної діяльності 396.36 KB
  Необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є належне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрям загальної господарської діяльності держави.
43969. Дипломатичне право 302.5 KB
  Статус державних комітетів України мають такі центральні органи виконавчої влади: Державний комітет архівів; Державний комітет будівництва архітектури та житлової політики; Державний комітет по водному господарству; Державний комітет по земельних ресурсах; Державний комітет звязку та інформатизації; Державний комітет з енергозбереження. Фонд державного майна України та Рахункова палата. Діяльність останніх є підконтрольною безпосередньо Верховній Раді України.
43970. Проектирование жилого здания в Хабаровске 684.5 KB
  Общая численность населения края составляет 19 млн. Хабаровск является главным и самым крупным городом на территории Хабаровского края. Распределение населения по территории края крайне неравномерно: наиболее плотно заселена южная часть Бикинский район 118 чел км2 наименее плотно северная АяноМайский район 003 чел км2. На территории края расположено 7 городов среди наиболее крупных Хабаровск 612 тыс.
43971. Розробка сайту Web бібліотеки 1.4 MB
  Web бібліотека сьогодні представляють собою навіть не напрямок, це - ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будь-якій області; з необхідністю мати, розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. Як раніше всі прагнули отримати компютери, так зараз, коли вже відбулося певне насичення компютерами, говорять в основному про дві речі - Інтернеті і Web бібліотека.
43972. Створення сайту Web-бібліотека 1.28 MB
  В Японії ведуться роботи з реалізації проекту Web бібліотеки 21 століття. Історія виникнення web бібліотеки Web бібліотеки сьогодні представляють собою навіть не напрямок це ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будьякій області; з необхідністю мати розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. У цьому сенсі найбільше не пощастило звичайним бібліотекам: з одного боку саме бібліотеки є однією з головних рушійних сил розвитку...
43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності зявилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.