7085

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов Цель работы: Научиться использовать оператор повторения и команды условных переходов. Задание: Составьте программу для подсчета выражения, где N - произвольное четное положительное число, без исп...

Русский

2013-01-14

143 KB

10 чел.

Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов

Цель работы:

Научиться использовать оператор повторения и команды условных переходов.

Задание:

Составьте программу для подсчета выражения , где N – произвольное четное положительное число, без использования в программе команд условных и безусловных переходов. Допускается использование оператора цикла

Порядок выполнения работы:

В Far Manager создадим файл 12.asm.

В файле 12.asm наберем программу, которая вычисляет выражение  и результат заносит в регистр АХ. Строки программы прокомментированы.

TITLE Program2 ;название программы

.MODEL small ;отводим под стек и под данные по 64Кб

.STACK 100h  ;отмечаем начало сегмента стека

.DATA ;отмечаем начало сегмента данных

N DW 4 ;определяем переменную N 

S DW 0 ;определяем переменную S

.CODE ;отмечаем начало сегмента кодов

main PROC

MOV AX, @data  ;копируем адрес

MOV DS, AX  ;сегмента данных

mov CX, N  ;задаем внешний источник повторений

L1:

push CX  ;Сохраним в стеке внешний источник повторений

mov BX,-1 ;задаем начальные значения регистров ВХ

mov AX,-1 ;и АХ перед началом внутреннего цикла

L2:

mul BX ;умножение регистров AX на BX результат в AX ((-1)^N)

loop L2  ;AX - содержит результат CX внутренних циклов умножения (-1)*(-1)

pop CX  ;восстановим СХ из стека для внешнего цикла

mul CX ;умножение регистров AX на CX результат в AX ((-1)^N*N)

add S, AX  ;накопление окончательной суммы в переменной S

loop L1 ;конец внешнего цикла, результат содержится в переменной S

mov AX, S ;сохранение окончательного результата в регистр AX перед выходом

MOV AX,4C00h ;выход

INT 21h  ;из программы

main ENDP

END main

Выполним отладку программу. 

Проверим значение регистра АХ перед выходом из программы с помощью отладчика Turbo Debugger.

Присвоим значения переменной N=4.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFFE. В прямом коде - 0002 т.е.  – в десятичной. Сравним со значением выражения . Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Присвоим значения переменной N=10.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFFB. В прямом коде -0005 т.е.  – в десятичной. Сравним со значением выражения .

Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Присвоим значения переменной N=126.

Значение регистра АХ перед выходом из программы в обратном коде равно FFC1. В прямом коде -003f т.е. – в десятичной. Сравним со значением выражения .

Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.

Вывод

В данной лабораторной работе изучались операторы повторения и команды условных переходов языка ассемблер. Была разработана программа вычисляющая выражение . Программа была проверена с тремя наборами исходных данных. Во всех трех вариантах результаты вычислений оказались верными. Таким образом, программа правильно вычисляет заданное выражение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80236. Управлінський контроль. Контроль поведінки працівників в організації 10.37 MB
  Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Поняття та процес контролю Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень які при цьому виникають. В межах процесу контролю модель якого наведена на рис.
80237. Лідерство. Ситуаційні теорії лідерства 142.5 KB
  Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування але ще не гарантує ефективності такого впливу. Але перебуванням нагорі визначає лише видимість керування а не його сутність. Отже поведінковий підхід спирається на стиль керування. Стиль керування це манера поведінки керівника щодо підлеглих через яку і здійснюється вплив на працівників організації.
80238. Комунікації. Управління комунікаційними процесами 160 KB
  Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією фактами ідеями поглядами емоціями тощо між двома або більше особами. Для здійснення процесу комунікації необхідні принаймні 4 умови: наявність щонайменше двох осіб: відправника особи яка генерує інформацію що призначена для передачі; одержувача – особи для якої призначена інформація що передається; наявність повідомлення тобто закодованої за допомогою...
80239. Ефективність управління. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці 98.5 KB
  Ефективність управління можна вимірювати за результатами керованих обєктів і процесів. І все ж встановлення ефективності власне управління можливе, але за допомогою іншого використання вихідної логічної формули. Наприклад, способи управління, що дозволяють досягти заданого фіксованого результату за найменших витрат
80240. Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як вид професійної діяльності 6.35 MB
  Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Щоб з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок зору
80241. Розвиток науки управління. Ранні теорії менеджменту 1.78 MB
  Розвиток науки управління. Остаточно ідея управління як наукової дисципліни професії та галузі досліджень сформувалася у США. Навпаки на першому етапі до середини ХХ століття наука управління розвивалася одразу за кількома відносно самостійним напрямкам або як кажуть підходам до управління кожний з яких концентрував увагу на різних аспектах менеджменту. Класична теорія підхід менеджменту включає дві школи: а школу наукового управління...
80242. Прийняття управлінських рішень. Методи творчого пошуку альтернатив 6.79 MB
  Прийняття управлінських рішень. Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Основи теорії прийняття рішень У науковій літературі зустрічається як розширене так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні.
80243. Методи обґрунтування управлінських рішень 5.47 MB
  Методи обґрунтування управлінських рішень. Відповідно до цього способу всі методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні. Кількісні методи або методи дослідження операцій застосовують коли фактори що впливають на вибір рішення можна кількісно визначити та оцінити. Якісні методи використовують тоді коли фактори що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню.
80244. Рынок и его инфраструктура 94.5 KB
  Рынок и его инфраструктура План 1. Сущность функции и структура рынка Объединенное понятие рынок как место массовой куплипродажи товаров лишь частичного отражает содержание которое вкладывается в понятие рынок экономической науки и хозяйственной практикой. Рынок в широком смысле объединяет в себе несколько понятий. Вовторых рынок есть вся совокупность процессов торговли актов куплипродажи который характеризуется такими признаками как вид продаваемых товаров объем продаж способ торговли уровень цен.