70963

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Шкільний електронний журнал це програмний комплекс для зберігання та обробки інформації про успішність учнів виконаний у вигляді клієнтсерверного додатка й орієнтований на застосування в освітньому закладі; це програма у якій інформація про уроки оцінки і домашні завдання...

Украинкский

2014-10-30

136 KB

17 чел.

PAGE  18

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ

В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Підготувала:

вчитель інформатики,

старший вчитель

Шосткинської гімназії

Пата Олена Іванівна

В історії розвитку інформаційних технологій відбулося безліч революцій, які стали наслідком кардинальних змін у сфері обробки інформації. Сучасні обчислювальні машини представляють одне із найзначніших досягнень людської думки, вплив  якого на розвиток науково-технічного прогресу важко переоцінити. Комп'ютеризація проникла у всі сфери діяльності людини, побут, виробництво, розваги, освіту.

Світова практика показує, що за останні роки різко збільшився приріст вивчення комп'ютерних технологій у всьому світі, що дало колосальний поштовх до нового підходу до навчання в системі освіти. Етап комп'ютерних класів європейських шкіл уже позаду, сьогодні успішно використовуються системи інтерактивної освіти, мультимедійних технологій, комунікацій, що значно підвищує рівень освіти і спрощує подачу досліджуваного матеріалу.

Презентації, спілкування через інтерактивні з'єднання, дистанційне викладання, електронні щоденники, комунікації - усі ці досягнення використовуються в Європі як викладачами, так і учнями шкіл.

Практика показує, що одним із факторів, що забезпечують успішність та ефективність професійної діяльності сучасного педагога, є його здатність впевнено діяти в сучасному інформаційному середовищі, уміло орієнтуватися в потоках інформації.

В умовах інформатизації система освіти освоює нові інформаційні технології для створення шкільного освітнього комплексу. Необхідно вдосконалювати цей процес за допомогою засобів інформаційних технологій. В аспекті вищесказаного назріла необхідність створення інформаційного середовища процесу освітньої діяльності. Створення інформаційного середовища школи ініціює процеси інтелектуалізації діяльності колективу сфери освіти, зміну структури суспільних взаємин і взаємозв'язків.

Міністерством освіти України зроблений акцент на вдосконалення інформаційних технологій в освіті, у тому числі на вдосконалення технічних засобів дистанційного контролю знань. З'являється можливість істотно скорегувати класно-урочну систему, відмовившись, наприклад, частково від домашніх завдань і використовуючи цей час для різноманітної творчої діяльності учнів. З минулого сторіччя і до сьогоднішнього дня про всю успішність або результати контрольних робіт та іспитів можна дізнатися, тільки безпосередньо перебуваючи в навчальному закладі. Не розвинена або недостатньо розвинена технологія демонстрації електронного журналу, розкладу або навіть демонстрації досягнень учня. Батьки, самі учні, які перебувають з яких-небудь причин не в межах навчального закладу, мають обмежену можливість дізнатися  про успішність та обговорити проблеми навчального процесу. Проект реалізації електронної школи на сьогоднішній день просувається дуже повільно, лише деякі школи прийняли його.

Цілі:

 •   розробити проект для взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 •   підвищити роль інформатизації освіти; внести якісні зміни в процес використання інформаційних технологій в освітньому процесі; здійснити обмін педагогічним досвідом і демонструвати досягнення освітньої установи.
 •   створити основу для подальшого розвитку сайтопобудови, пов'язаної з навчальними закладами або державними установами.

 Сучасний погляд на електронний журнал

1.1. Шкільний сайт

Шкільний електронний журнал - спільна проблема дистанційного контролю над успішністю.

Шкільний сайт ... Передбачається, що школа повинна мати сайт. Прийнято вважати, що кожна школа повинна, як мінімум, дуже хотіти мати свій сайт. Є система управління контентом на сайті, є безкоштовний хостинг, де школи могли б усе це розмістити, є спроба якось їх про це інформувати. І нікому цього не треба. Питання - чому? Поява шкільних сайтів на сьогоднішній день взагалі в достатній мірі унікальна. Спочатку все це треба якійсь людині чи групі людей, які в цій школі працюють або навчаються. Тобто суб'єктам того самого освітнього процесу. І самі ці суб'єкти дуже мотивовані до діяльності зі створення, використання і підтримки сайту, тому що розуміють, навіщо їм це.

Говорячи про сайт зазвичай розуміють сторінку в Інтернеті, доступну будь-якому користувачеві за необхідних технічних умов, що дозволяє переглянути основні відомості про школу або організацію. При цьому потрібен розвиток нових технологій, яких потребують як учні так і адміністрація шкіл, до яких найчастіше не готові як учителі, так і батьки. Це повинні бути викладачі з універсальною підготовкою, які володіють сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, які психологічно готові до роботи з учнями в новому навчально-пізнавальному мережевому середовищі. Батьки  повинні володіти основами роботи в середовищі мереж Інтернет.

1.2. Шкільний електронний журнал: ЗА та ПРОТИ

Що слід вважати електронним журналом (ЕЖ)? На думку спеціалістів, електронний журнал — це будь-який журнал, у тому числі й реферативний та бібліографічний, що надається будь-якими електронними засобами, наприклад, мережею Інтернет чи компакт-дисками, але не обов'язково тільки електронними засобами (компакт-диски можуть пересилатися поштою). Електронний журнал - періодичне фахове видання, електронний аналог друкованого журналу, доступний для перегляду на комп'ютері. Поширюється через Інтернет або на будь-яких носіях інформації (магнітних, оптичних).

Шкільний електронний журнал - це програмний комплекс для зберігання та обробки інформації про успішність учнів, виконаний у вигляді клієнт-серверного додатка й орієнтований на застосування в освітньому закладі; це програма, у якій інформація про уроки, оцінки і домашні завдання заноситься в комп'ютер і завдяки мережі Інтернет стає доступною всім учасникам освітнього процесу - учителям, учням та їхнім батькам.

Ефективність дистанційного навчання безпосередньо залежить від тих викладачів, хто веде роботу з учнями в Інтернеті. У створенні шкільного журналу має брати участь весь колектив навчального закладу. Кожен учитель стане учасником такого спілкування та обміну інформацією. Учасниками будуть не тільки вчителі й батьки, а й діти, і жителі міста (селища), учні, вчителі та жителі інших міст і регіонів. Чому шкільний журнал? Ця форма найбільш звична і зручна для розміщення інформації і для зворотного зв'язку. Кожному класу, кожній темі в житті школи буде відведена окрема сторінка. Для зручності користувачів спочатку необхідно провести низку опитувань для з'ясування думки учасників про те, якою повинна бути форма розміщення інформації, яка саме інформація їм цікава.

Доцільно попередньо в навчальному учбовому закладі проводити анкетування батьків,вчителів та учнів школи з питаннями, чи потрібен школі взагалі шкільний електронний журнал. Спільними для трьох категорій були наступні питання:

 1.  Чи маєте Ви вдома підключення до Інтернету?
 2.  Чи завжди Ви знаєте про стан своєї успішності?
 3.  Чи є, на Вашу думку, створення електронного журналу школи доцільним?

Шкільний електронний журнал - це технології сучасного суспільства. Це положення справ у сучасній школі вимагає від себе більш високих і технічних розробок. «Неможливо собі уявити сучасну елітарну освіту без сучасних розробок, технологій… Необхідність таких проектів тільки зростає, тим більше це зручно через дистанційну можливість контролю за успішністю дитини… Дуже цікаво було б ставити оцінки не у звичайний журнал, а в електронний, або, наприклад, побачити шкільний розклад, не виходячи з дому.» Це думки лише кількох людей. Можливо, некомпетентні, але саме їм доводиться щодня стикатися як з навчальним процесом, так і з якістю, контролем успішності.

1.3. Шкільний електронний журнал, його ПЕРЕВАГИ та НЕДОЛІКИ

При використанні електронних журналів є як переваги, так і недоліки. Взагалі, щоб говорити про переваги й недоліки програмного комплексу «Електронний журнал» спочатку потрібно визначитися, якими якостями володіє даний предмет і чи можуть електронні засоби замінити паперовий варіант. Ще зі шкільних часів ми пам'ятаємо цей найважливіший документ по твердій обкладинці, великому форматі, кількості сторінок. Відкриваючи його (зрозуміло з дозволу вчителя), ми можемо дізнатися про поточні оцінки з кожного предмету, що викладається в школі, в окремо взятого учня. У цьому й полягає головна місія цього документа. Збирати, організовувати всі ці дані, щоб потім, можна було з мінімальною витратою часу зачитати, виписати, показати необхідні дані про успішність. Чи можна це зробити за допомогою найбільш популярного помічника з пакету офісних програм? Так! Фільтрація буде відбуватися лічені секунди, всього лише кілька натискань на компоненти форми - на очах у Вас з'явиться така інформація. Плюс до цього, використання програми позбавить викладача від пошуку потрібної сторінки, колонки, рядка, і т.д. Навіть якщо брати до уваги той факт, що папір, як основний матеріал стандартного журналу, може прийти в непридатність (це дуже важливий момент, адже ніхто не застрахований від цього). Тому даний програмний комплекс допоможе зарезервувати дані, тобто, зберегти їх на з’ємному носії. Таким чином, Ви автоматично застрахуєте себе від всіляких факторів, які можуть спричинити за собою безнадійне псування документа, відновлення якого - дуже довга і неприємна процедура. Використовуючи електронний журнал, Ви відходите від того стандарту, який закладений у паперових версіях. Функціональність комп'ютерного аналога, його новизна, глобальна комп'ютеризація, яка не оминула й нашу країну. Не малу роль грає й безпека. У програмному комплексі доступ до журналу має тільки викладач, для цього налагоджена функція захисту даних паролем; файли баз даних неможливо змінити стандартними засобами Microsoft Windows, і навіть якщо програма буде будь-яким способом викрадена, то у зловмисників набагато менше шансів змінити що-небудь у свою користь, адже електронний варіант - це не папір, на якому можна написати все, що завгодно. Функція прив'язки розкладу до системного часу автоматично вибере групу і предмет, виведе список класу.

Фактично, прийшовши на заняття, учитель лише запустить журнал, а інше програма зробить сама. Що можна ще додати до переваг проекту, так це можливість автоматичної роздачі домашніх завдань. Простіше кажучи, викладач, маючи базу варіантів завдань з предметів, може одним натисканням на кнопку сформувати роздатковий матеріал.

Головна перевага ЕЖ —це оперативність отримання інформації. При використанні електронних засобів пошуку немає необхідності гортати журнали за змістом й знаходити потрібну статтю, замість цього читачу досить окреслити коло своїх інтересів і електронна система доставить потрібні статті на стіл користувача. До переваг слід також додати можливість одночасного доступу до ЕЖ багатьох користувачів і вести пошук цілодобово.

Але є й недоліки: висока ціна техніки і мереж для підтримання нового виду обслуговування, відсутність ретроспективних електронних журналів, що забезпечують глибину пошуків необхідних статей, а також труднощі їхнього ліцензування.

Використання електронних журналів актуальне для більшості іноземних шкіл, які швидко засвоюють нові інформаційні технології й намагаються зробити так, щоб вони були корисними для учнів, учителів та інших користувачів.

Коли школа робить вибір, які інформаційні ресурси включити до мережі передачі даних, зазвичай, встановлюються пріоритети з урахуванням інтересів тих, на кого розраховані кошти бюджету.

Можна довго дискутувати із визначених проблем, виходячи з абстрактних позицій, але їх слід вирішувати при створенні конкретних проектів інтерактивного доступу до великих масивів інформації.

 ПРОЕКТНА РОБОТА НАД СТВОРЕННЯМ  ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ

2.1. Сучасна технологія розробки шкільного електронного журналу

Технологія (від грец. τέχνη - мистецтво, майстерність, уміння і λόγος - вивчення) - комплекс організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на виготовлення, обслуговування, ремонт та/або експлуатацію виробів із номінальною якістю й оптимальними витратами. При цьому під терміном виріб слід розуміти будь-який матеріал, інтелектуальний, моральний, політичний і т.д., предмет праці (кінцевий продукт); під терміном номінальна якість слід розуміти заздалегідь задану якість (наприклад, обумовлену технічним завданням і узгоджену технічною пропозицією); під терміном оптимальні витрати слід розуміти мінімально можливі витрати, які не тягнуть за собою погіршення умов праці, санітарних та екологічних норм, норм технічної та пожежної безпеки, наднормативний знос знарядь праці, а також фінансових, економічних, політичних та ін. ризиків. Створення сайту передбачає певну технологічну послідовність.

Етапи й технологія розробки проекту:

 1.  Розробка проекту: вихідні дані, аналіз існуючих аналогів в Інтернеті, розробка концепції сайту, розробка плану заходів з просування сайту.
 2.  Проектування інформаційного забезпечення: склад розділів, тематика, темп оновлення, методологія оновлення даних.
 3.  Розробка сайту. Дизайн-проект. Створення та оптимізація графічної концепції. Створення та оптимізація навігаційної концепції.
 4.  Інформаційне наповнення.
 5.  Запуск сайту.
 6.  Перехід до експлуатації сайту.
 7.  Підтримка і супровід сайту.

2.2. Електронний журнал «Школьник»

Програма «Школьник» являє собою універсальну систему, яка дозволяє організувати авторизований доступ до шкільної інформації через мережу Інтернет, за допомогою SMS та e-mail. На її базі можна будувати регіональні Інтернет-портали, які об'єднують учителів, школярів, їх батьків, а також інші категорії користувачів. ( Додаток Б)

Багаторівнева система розподілу прав доступу дозволяє гнучко вибудовувати будь-які схеми, що координують процеси внесення й перегляду даних навчального процесу. Права доступу до кожної задачі можуть бути визначені для типу груп, для груп, персонально для певного користувача, а також у залежності від логіки, що існує в реальних навчальних закладах. Наприклад, учитель може мати доступ до даних електронного журналу тільки для класу, де він читає свій предмет, класний керівник - до всіх предметів свого класу, батько і учень - тільки свої дані. Права доступу визначаються окремо для читання, додавання, редагування і видалення. Таким чином перелік доступних задач, а також права доступу до них можуть бути налаштовані Адміністратором системи, відповідно до реальних вимог.

Після авторизації в системі користувач Інтернету може мати доступ до наступних базових задач:

 •  Щоденник. Дозволяє як і його «паперовий» аналог, показувати розклад уроків, домашнє завдання й поточні оцінки.
 •  Домашнє завдання. Перегляд та внесення даних домашнього завдання, як для всього класу, так й індивідуально для конкретного учня.
 •  Розклад уроків. Перегляд та ведення розкладу уроків за весь поточний навчальний рік.
 •  Класний журнал. Перегляд та внесення оцінок і пропусків занять.
 •  Навчальний план. Дозволяє зв'язати в одній задачі тему уроків, посилання на джерело інформації з теми (параграфи в підручнику або посилання на Інтернет-джерело) та оцінки.
 •  Прогноз оцінки. Завдання дозволяє вивести підсумкову прогнозовану оцінку за даними, внесеними до журналу поточних оцінок для кожного з предметів. Прогноз дається для останньої теми, що вивчається, по кожному з семестрів, і звичайно, за підсумками року. Алгоритм обчислень може бути змінений і налаштований відповідно до норм і рекомендацій Міністерства освіти.
 •  Різні види звітів, що дозволяють показувати дані успішності в зручному графічному вигляді. Звіти легко можуть відповісти на питання, яким чином змінюється успішність учня, класу і навіть усієї школи протягом навчального року, тим самим можна вчасно змінити акценти в підготовці і тим самим поліпшити ефективність освітнього процесу.
 •  Внутрішня системна пошта дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями та інше.

У кожній із задач користувач отримує права згідно з налаштуванням і може бути або простим користувачем з правами «тільки читання», або з правами, що дозволяють змінювати дані в системі – «адміністратор».

Крім доступу через Інтернет, система дозволяє організувати підписку користувачів на SMS та e-mail.

Автоматично виконується розсилка наступної інформації: оголошення різного характеру, змісту та рівня.

Це можуть бути:

 •  оголошення про скасування (поновлення) занять;
 •  введення (скасування) карантину;
 •  інформація про культурно-масові заходи;
 •  інформація про зміни в розкладі уроків;
 •  майбутні контрольні, тестові перевірки знань;
 •  запрошення батьків на батьківські збори та інші повідомлення тільки для батьків учня (індивідуально);
 •  інформація про отримання учнем оцінки;
 •  інформація про пропуск занять учнем.

Також є можливість виконувати запити до даних системи відправкою на сервісний мобільний номер SMS з наперед визначеним текстом. Ця можливість дозволяє цілодобово запитувати дані успішності і пропусків на вимогу без необхідності постійної передплати.

Крім безпосередньо шкільних задач, система реалізує багато інструментів, що дозволяють організувати наповнення і показ загальнодоступного контенту шкільного порталу, систему введення новин, систему ведення блогів, організацію різних опитувань, анкетування та тестування, систему організації голосувань та інше.(Рис.В.2)

Система «Школьник» легко може доповнюватись. Після написання нової задачі, вона додається Адміністратором у систему. Далі визначаються права доступу до неї певних груп користувачів. Все це виконується без зупинки вже реалізованих задач!

Електронний журнал має такі основні можливості:

 1.  учителями заносяться всі оцінки, отримані учнями протягом навчального року;
 2.  при виставленні семестрової в електронний журнал учитель звертає увагу на прогнозовану програмою оцінку, що не дає можливості помилитися;
 3.  учні та батьки можуть побачити свої оцінки, оцінку за семестр і за рік, що прогнозує програма, динаміку навчання на діаграмах успішності учня, таким чином з'ясувати нахили учня;
 4.  учні отримують свій рейтинговий бал і бачать себе в рейтинговій таблиці школи;
 5.  учителі отримують аналіз рівня навчання з предмету по учнях у класах;
 6.  адміністрація має змогу побачити діаграму успішності класів.

2.3. Переваги програмного сервісу «Школьник»

Переваги «Школьника»:

1. Освіта: розклад уроків, електронний щоденник, електронний журнал вчителя, домашні завдання, онлайн-перекладач, цікаві факти, що стосуються усіх галузей, пробні тести для підготовки до ЗНО, інформація про Всеукраїнські конкурси.

2. Доступність: усе безкоштовно і для шкіл, і для користувачів, ніяких додаткових витрат з боку школи на обладнання, навчання, підтримку та інше, доступ з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік.

3. Захист: Реєстрація тільки за ПРОМО-кодами, особисті налаштування приватності, доступ до налаштування  в компетентності адміністратора, перевірка на наявність шкідливого коду.

4. Легкість у керуванні: зручне введення та імпорт даних, різноманітні типи оцінок і звітних періодів, розклад уроків з гнучким механізмом заміни, звіти, які налаштовуються, шкільні оголошення, оперативна статистика, шкільний сайт, що налаштовується.

5. Спілкування: Особисті сторінки учнів, учителів, класів, особисті повідомлення, спілкування між усіма учасниками навчального процесу.

6. Інформація: чітко сформульовані тези, що допоможуть батькам, учням, учителям у користуванні електронним журналом та покажуть його пріоритети сервісу, основні дані про школу, її історію та вчителів, школа на супутниковій карті, новини та оголошення, фотоархів

Світова практика показує, що впровадження в школи подібного сервісу ведення щоденників і журналів підвищує продуктивність і робить роботу шкільної звітності зручніше і наочніше.

2.4. Переваги для користувачів

Як швидко можна дати відповідь на питання про успішність школи за певний період? Наш сервіс надасть інструменти статистики, які допоможуть знайти відповідь за мінімальний час і найбільш точно. Оперуючи даними сервісу, учителі з легкістю можуть скласти всю необхідну звітність і виконати аналіз даних не тільки в кінці року, але й у будь-який необхідний момент. Тим самим з'явиться можливість оперативного контролю ходу навчального процесу. 

Це невеликий ряд функцій, які ми готові запропонувати вам зараз, але в нас ще багато ідей, які зроблять шкільну роботу ще ефективнішою.

Де б не  перебували батьки - на роботі, в поїздці або на відпочинку, - за допомогою сервісу «Школьник» завжди можна отримувати інформацію про успішність дитини.(Рис.В.6,7) Аналізуючи статистику оцінок і відвідування уроків, батьки у змозі вчасно допомогти учневі підтягтися в заняттях. Сторінки сервісу допоможуть бути завжди в курсі шкільного життя.

Сайт не створює між батьками й дитиною жорстку ситуацію контролю, тому ми робимо сервіс інформаційно-освітнього характеру. Корисні цитати, виписки, довідники, біографії світових вчених - усе це буде корисне для учня.

Маючи під рукою наш сервіс, кожен учень може отримати вигоду: «Школьник» допоможе організувати робочий час, підкаже домашнє завдання, покаже оцінки. Використовувати сервіс так само легко, як кожен день перевіряти електронну пошту або переглядати сайти друзів.

Система руйнує стіни, вона створює відкритість у відносинах між батьками та дітьми. Кожен, хто навчається, повинен не забувати і вчасно зрозуміти, чим він хоче займатися в житті, знайти свій шлях. Чим твердіше й впевненіше будеш відчувати дорогу, по якій хочеш іти все життя, тим правильнішим буде твій вибір при вступі до університету.

Найчастіше буває, що учень закінчує школу, але так і не вирішив «на кого вчитися?». Тільки шкільне життя допоможе учням з цим вибором і підготує до нової сходинки - навчання у вищих навчальних закладах.  Не залишили без уваги питання шкільних екзаменів та проходження випускного зовнішнього тестування. Що б не створювати стресову ситуацію під час складання іспиту та пройти шкільне тестування успішно, система пропонує кожному школяреві підготуватися до тестування прямо на сайті.

Інструменти сервісу можна використати на користь у навчанні: аналізувати рівень знань за допомогою діаграм успішності, списку лідерів навчання та учнів, які не досягають середнього рівня навчання, інформація про головні події спонукає дітей до активної участі у шкільному житті.

2.5. Вимоги до налаштування  системи «Школьник» 

Підключення навчального закладу до системи "Школьник" передбачає початкову реєстрацію адміністрації закладу, учителів та учнів у повному обсязі. Ці групи користувачів можуть отримати логін і пароль у свого системного адміністратора, відповідального за реєстрацію.

Даний підхід внесення базових даних дає можливість ведення повної звітності навчального процесу і забезпечує достовірність даних реєстрованих користувачів.

Якщо батьки учня, що навчається в навчальному закладі, хочуть підключитися до системи "Школьник", вони можуть звернутися до системного адміністратора школи та отримати свій індивідуальний ПРОМО-код.

Політика сервісу не передбачає анонімність користувача. Усі учасники системи виступають від свого імені. Ми сподіваємося таким чином позбавити наших користувачів від небажаної лексики, підвищити відповідальність за внесення достовірних даних у систему.

ВИСНОВКИ

Перевагою програми «Школьник» (www.shkolnik.net.ua) є те, що вона дозволяє переглядати вже внесені дані, а також паралельно і заносити нові данні в систему, якщо користувач має права адміністратора.

У якості основних функцій журналу можна виділити оцінювання на заняттях, облік відвідуваності та ведення плану викладача. У якості додаткових елементів журнал містить розклад груп, web-інтерфейс для роботи з матеріалами навчання. Дана програма містить 3 рівні доступу з різними правами: доступ для учнів та всіх бажаючих (користувач) - мінімальні права, доступ для викладачів з ідентифікацією - неповні права, адміністративний доступ - повний контроль.

Розроблений програмний комплекс електронний журнал «Школьник» дає наступні можливості:

 •   чітка організація величезної кількості даних;
 •   швидкий пошук даних про учнів, вчителів тощо;
 •   надійність з фізичної точки зору;
 •   безпеку зберігання даних;
 •   можливість зарезервувати дані;
 •   повна автоматизація;
 •   можливість змінювати параметри учнів, вчителів, адміністрації, розкладу тощо;
 •   дружній інтерфейс;
 •   роздача варіантів завдань;
 •   можливість перенесення на інший ПК (з роботи додому або навпаки);
 •   підрахунок підсумків роботи за атестацій, висновок рейтингу і т.п.;

Електронний журнал може бути використаний як інструмент управління процесом викладання в початкових, середніх та вищих навчальних закладах.

Окремо можна виділити переваги проекту:

 •  "Прозорість" перед учнями, батьками та адміністрацією школи ходу педагогічного процесу;
 •  об'єктивність виставлення проміжних і підсумкових оцінок;
 •  можливість прогнозування успішності окремих учнів і класу в цілому;
 •  полегшеність контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, навчально-тематичним плануванням та виконанням програм вчителями;
 •  високий рівень захищеності даних журналу за умови дотримання правил інформаційної безпеки

Додатково можна узагальнити ті функції, що уможливлює електронний журнал для працівників школи. У першу чергу голова навчального процесу (директор) має змогу:

 •  вводити загальну інформацію про заснування школи;
 •  формувати структуру школи;
 •  формувати базисний, навчальний план і сітку годин;
 •  контролювати освітній процес;
 •  контролювати поточний фінансово-господарський стан;
 •  контролювати виконання наказів.

У розпорядженні секретаря:

 •  ведення особистих справ співробітників - загальні відомості про співробітників, їх паспортні дані, відомості про освіту, звання і нагороди, стажі роботи, посади з датою призначення, відомості про відпустку, військовий обов'язок, дані про склад сім'ї;
 •  ведення штатного розкладу;
 •  створення проектів наказів по школі, використовуючи циклограму наказів;
 •  ведення книги руху (прибуття / вибуття) учнів;
 •  ведення особистих справ учнів - загальні відомості про учнів;
 •  формування списків класів і списків груп;
 •  створення особистої картки учня.

Заступник директора з науково-методичної роботи:

 •  ведення обліку особистих досягнень учнів;
 •  формування діагностичних матеріалів для аналізу стану навчального процесу та атестації педагогів;
 •  ведення особистих справ співробітників - відомості про підвищення кваліфікації;
 •  планування курсової підготовки вчителів;
 •  ведення особистих справ співробітників - атестаційний лист та службова характеристика.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

 •  визначення списку предметів і призначення на них викладачів;
 •  розподіл навантаження на викладачів (основної та додаткової);
 •  проведення тарифікації вчителів;
 •  створення гімназійних звітів, підсумків успішності;
 •  здійснення будь-якої вибірки з шкільної бази даних, в тому числі: наповнюваності класів, складу учнів за роками, складу учнів за рік, кількості вибулих учнів і причин вибуття.

Практичний психолог має у розпорядженні такі функції:

 •  ведення особистих справ учнів;
 •  ведення обліку індивідуальної роботи з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку і т.д.

Медичний працівник (у процесі розробки):

 •  ведення особистих справ учнів - дані про стан здоров'я;
 •  організація та облік щеплень учнів;
 •  облік поточної захворюваності.

Вчителі - класні керівники:

 •   ведення особистих справ учнів - дані про батьків і їх допомоги, наданої школі, відомості про стан успішності;
 •   ведення обліку успішності учнів у вигляді:
  •  електронного табеля учня;
  •  у вигляді узагальнених даних;
  •  у вигляді відносних показників розрахованих за методикою Симонова;

 •  підведення підсумків успішності учнів класу за семестр або рік, проведення моніторингу успішності класу.

Перш за все, результатом роботи з електронним журналом можна вважати повноту і якість заповнення бази даних. Адміністратор проекту повинен бути готовий до проблем, пов'язаних з координацією роботи всіх співробітників школи, з помилками в заповненні даних і, як наслідком, помилками у звітах. Вирішити ці проблеми можна шляхом більш якісного розподілу обов'язків за конкретними фахівцями з покладанням персональної відповідальності за конкретну ділянку роботи.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Белунцов В. Новейший самоучитель по созданию Web-страниц. - М.: ДессКом, 2000, с. 447.
 2.  Дунаев Вадим Вячеславович. HTML, скрипты и стили / В. В. Дунаев. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 813 с
 3.  Закарян И. Что такое Internet WWW и HTML [Текст] : к изучению дисциплины / И.Закарян, В.Рафалович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Интернет-Трейдинг, 2003. - 239 c.
 4.  Леонтьев В. Web-Дизайн: Тонкости, хитрости и секреты. - М.: Майор, 2001, с. 170.
 5.  Матросов А. HTML 4/0 : учебник / А. Матросов; А Сергеев, М. Чаунин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2001. - 671 с.
 6.  Скопин І. Три аспекти використання комп'ютера у викладанні. <http://www.nsu.ru/archive/conf/nit/96/notasect/node94.html>;
 7.  Ухліржова М. Комп'ютерні технології в процесі навчання. <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/veda-vyzkum-zahr/phd-prezentace/rus/UHLIROV.htm>;;
 8.  Шумихина Т. Особливості курсу "Методика застосування обчислювальної техніки в освітньому процесі". <http://ito.bitpro.ru/1999/I/2/dop25.html>;
 9.  Ярошенко Т.О. Наукові комунікації ХХI століття: електронні ресурси для науки та освіти України /Тетяна Ярошенко//Бібл.вісн.–2006, №5, С.17–22.

Пата Олена Іванівна                                                                               Шосткинська гімназія


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28638. Простые операторы и программы с линейной структурой 61.5 KB
  Простые операторы ввода и вывода. Простые операторы ввода и вывода. Эти операторы Турбо Паскаля обеспечивают простейшие формы ввода с клавиатуры и вывода на экран дисплея в текстовом режиме. К простым операторам ввода и вывода относятся операторы read readln write writeln реализующие так называемый потоковый вводвывод при котором ввод и вывод рассматриваются как непрерывный поток символов и строк протекающий через экран дисплея.
28639. Процедуры и функции в Турбо Паскале 90 KB
  Концепция подпрограммы в Турбо Паскале. Концепция подпрограммы в Турбо Паскале. Понятие подпрограммы одно из фундаментальных понятий в программировании возникшее фактически вместе с понятием программы. Одна подпрограмма может включать в себя другие подпрограммы и т.
28640. Модули и их использование 83.5 KB
  Рассмотренный ранее механизм подпрограмм (процедур и функций) действует только внутри одной программы. Поэтому такие процедуры и функции называются внутренними подпрограммами. Ограниченность применения внутренних подпрограмм очевидна
28641. Основные задачи обработки файлов 100 KB
  К числу таких задач мы отнесли:  создание файла т. ввод данных в новый или в существующий файл;  анализ файла т. просмотр чтение всего содержимого файла и вычисление некоторых интегральных характеристик или показателей этого содержимого;  сортировка файла предполагающая упорядочение записей файла по заданному логическому критерию зависящему от содержания записей;  коррекция файла т. изменение содержимого файла либо путем обновления записей либо коррекции по некоторым глобальным критериям например удаление лишних записей;  поиск...
28642. Использование указателей для представления динамически структур данных 59 KB
  Оригинальные функции для ASCIIZ-строк включают функции сравнения строк (с учётом или без учёта регистра символа), инициализации строки, стирания строки, определения вхождения символа в строку (первого или последнего вхождения), специальные функции копирования и некоторые другие. Работа с этими функциями требует некоторых знаний механизма указателей.
28643. Развитие феодальной раздробленности и ослабление Золотой Орды 13.79 KB
  Развитие феодальных отношений в Древнерусском госве укрепление вотчинной земельной собствти сосредоточение в руках верхушки феодалов все большего объема полит. к окончательному распаду раннефеодального Древнерусского госува на отдельные земли самостоятельные княжества. Постепенно из состава госва выделилось и образовалось 12 княжеств в дальнейшем дробление продолжалось к нач.часть ПольскоЛитовскому госву вост.
28644. Развитие права и первый общерусский сборник 1497 г 13.52 KB
  Первым кодифицированным актом является Судебник Ивана III 1497 г. Судебник составлен дьяком Владимиром Гусевым одобрен царем и Боярской думой. В отличие от РП котя содержала обычные нормы и судебные прецеденты и была своеобразным справочником для поиска правды Судебник уделяет основное внимание организации судебного процесса суда. Судебник регулирует земельные отношения котые характся полным исчезновением самостоятой собствти общины на землю и оформлением вотчинного и поместного землевладения.
28645. Причины усиления закрепощения в 15-16 вв. Введение Юрьева дня. Заповедные и урочные лета. Полное закрепощение холопов в 15-16 вв. 12.88 KB
  Период сословнопредставительской монархии который в свою очередь является периодом развитого феодализма характеризуется одним из наиболее важных событий в этой сфере полным закрепощением крестьян. Этому способствовало укрепление государственного аппарата создание специальных органов Разбойный приказ губные избы по борьбе с беглыми крестьянами лихими людьми. В Юрьев День крестьяне свободно могли оставить землю на которой они проживали ранее и перейти к другому землевладельцу уплатив прежнему хозяину долги и пошлину за пользование...
28646. Московское княжество – центр формирования великорусской народности. Расширение его территории 14.21 KB
  Московское княжество центр формирования великорусской народности. Центром объединения стало Моск. моск. В Моск.