71015

Исследование модели шинной ЛВС со случайным доступом

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: Исследование особенностей построения и функционирования шинной ЛВС со случайным методом доступа и определение основных характеристик сети. Студент получает знания по структуре форматам кадров и протоколам физического и канального уровней для ЛВС данного типа и навыки...

Русский

2014-10-31

26 KB

0 чел.

Министерство Образования Российской Федерации

Марийский Государственный Технический Университет

Факультет Информатики и Вычислительной Техники

Лабораторная работа №1

Исследование модели шинной ЛВС

со случайным доступом

Вариант №7

Выполнил:

студент ФИВТ

группы ПС-41

Пастбин К. Ю.

Проверил:

Йошкар-Ола

2003


Цель работы
:

Исследование особенностей построения и функционирования шинной ЛВС со случайным методом доступа и определение основных характеристик сети. Студент получает знания по структуре, форматам кадров и протоколам физического и канального уровней для ЛВС данного типа и навыки по расчёту основных характеристик для сетей с различными параметрами.

Задание:

  1.  Изучить структуру и принципы построения ЛВС с шинной топологией со случайным методом доступа к моноканалу.
  2.  Изучить особенности работы шинных ЛВС со случайным методом доступа на основе протоколов канального и физического уровней ЭМ ВОС.
  3.  Определить основные характеристики ЛВС шинной топологии со случайным методом доступа на основе исследования аналитической модели сети.
  4.  Исследовать зависимость нормированного времени доставки сообщений от коэффициента загрузки и пропускной способности канала от средней длительности информационного кадра.

Исходные данные:

S (протяжённость сети) = 2 км

B (скорость модуляции) = 15 Мбит/с

M (число станций) = 60

λср (средняя интенсивность сообщений) = 20 с–1

Lи (средний объём информации в кадре) = 1600 бит

Lс (средний объём служебной части кадра) = 320 бит

V (скорость распространения сигнала) = 250000 км/с

np (максимальное число ретрансляторов) = 3

Lp (максимальная задержка ретранслятора) = 10 бит

Расчёт:

Время распространения сигнала между наиболее удалёнными станциями

τ = τрт*nр + τр = Lp / B * nр + S / V = 10 / 15000000 * 3 + 2 / 250000 = 2 + 8 = 10 мкс

Cуммарная средняя длительность передачи кадра

τср = Lи / B +Lс / B = 1600 / 15000000 + 320 / 15000000= 106.67 + 21.33 = 128 мкс

Коэффициент задержки распространения сигнала (коэффициент дальнодействия)

α = τ / τср = 10 / 128 = 0.078

Пропускная способность канала

 С = 1 / (1 + 6.44α) = 1 / (1 + 6.44*0.078) = 1 / 1.502 = 0.665

Коэффициент вариации времени передачи кадров

v = τи / τср =  106.67 / 128 = 0.83

Суммарная интенсивность сообщений, исходящих от станций

λ = Mср = 1200 с–1

Суммарный коэффициент загрузки

R = λ*τср = 1200 * 128*10–6 = 0.1536

Относительная задержка доставки сообщения

 τn / τср = R (1 + v2)(1 + 6.44α) / [2 – 2R(1 + 6.44α)] + 1 + α / 2 =

0.1536*(1+0.689)*1.502 / [2 – 3.004*0.1536] +1.039 = 0.253 + 1.039 = 1.292

Время передачи

 τn = 1.292 * τср = 1.292*128 = 165.38 мкс

Предельно допустимая суммарная интенсивность

λmax = C / τср = 0.665 / 0.000128 = 5195 с–1

Минимальная задержка доставки

 τnmin = (1 + α/2)τср = 1.039*128 = 132.992


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.
22602. SQL. Знайти всі відомості про всіх постачальників 56 KB
  SELECT FROM П; Знайти номери постачальників з статусом більш 20 що живуть у місті N. SELECT КП FROM П WHERE місто = ‘NAND статус 20; Знайти прізвища постачальників які постачають деталь Д1. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД = ‘Д1; Знайти прізвища постачальників які постачають принаймні одну червону деталь. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД IN SELECT КД FROM ОПД WHERE колір = ‘червоний; Дужки обовязково ставляться якщо є неоднозначність.
22603. Political System of Federal Republic Germany 2.03 MB
  0 December 6 2004 CONTENTS Introduction I. December 2004 06:20:44 Bundesland. December 2004 06:20:45 Candidate. December 2004 06:20:45 City.