71063

Створення простих запитів і запитів з параметрами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вигляд у режимі таблиці. Вигляд у режимі конструктора. Вигляд у режимі таблиці. Вигляд у режимі конструктора. Створити простий запит на вибірку Клієнти, що відображає усі запити таблиць Клієнти і Реалізація за полями Код клієнта, НазвФірми, Телефон, № Накл Витрати, Дата, Відмітка про оплату.

Украинкский

2014-11-01

2.47 MB

0 чел.

Матковський Вадим 4ОК2

Лабораторна робота №5

Тема: Створення простих запитів і запитів з параметрами.

  1.  Завдання 1.

Створити простий запит на вибірку Клієнти, що відображає усі запити таблиць Клієнти і Реалізація за полями Код клієнта, НазвФірми, Телефон, №Накл Витрати, Дата, Відмітка про оплату.

Вигляд у конструкторі.

Вигляд у режимі таблиці.

  1.  Завдання 2.

Створити простий запит Рух товару, що відображає всі дані таблиці Рух товару, додати розрахункове поле для визначення загальної вартості товару (кількість*ціна). Відображати тільки ті товари, загальна вартість яких >5000.

Вигляд у режимі конструктора.

Вигляд у режимі таблиці.

  1.  Завдання 3.

Створити запит із параметрами Оплачена реалізація, що виводить записи про оплачену реалізацію за певний період з усіма полями таблиці Реалізація, дати початку і кінця періоду повинні вводитися під час виконання запиту у вигляді параметру.

Вигляд у режимі конструктора.

Поле для вводу початку періоду.

Поле для вводу кінця періоду.

Вигляд у режимі таблиці.

  1.  Завдання 4.

Створити запит, який буде показувати лише товари введеного користувачем рівня ціни.

Вигляд у режимі конструктора.

Поле для вводу рівня цін.

Вигляд у режимі таблиці.

  1.  Завдання 5.

Створити запит, який буде відображати великі партії дешевого товару.

Поле для вводу кількості товару в партії.

Вигляд в режимі таблиці.

  1.  Завдання 6.

Створити запит з умовою відбору за першою буквою .

Вигляд у режимі конструктора.

Запит у режимі таблиці, який відображає лише студентів з першою літерою прізвища С.

  1.  Завдання 7.

Створити запит який відображає студентів у яких сьогодні день народження.

Вигляд у режимі конструктора.

Вигляд у режимі таблиці.

  1.  Завдання 8.

Створити запит який буде відображати лише студентів з певною датою народження.

Умова для фільтрації по даті.

Список студентів лише 1996 року народження.

  1.  Завдання 9.

Створити запит який буде відображати студентів з місяцем народження з червня по грудень:

Вигляд у режимі конструктора.

Студенти з місяцем народження з певного діапазону.

Висновок: виконавши дану лабораторну роботу я навчився створювати прості запити та запити з параметрами. Також я створив запити з двома параметрами.

Матковський Вадим 4ОК2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41519. КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО НОВОВВЕДЕНЬ 180 KB
  Поняття конфлікту. Поняття інновація та нововведення Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 1 Поняття конфлікту. Позитивний ефект конструктивного конфлікту для окремої людини може виявлятися і в тощ' що при його вирішенні відбувається усунення внутрішнього психічного напруження і як наслідок буде знайдено вихід зі стану фрустрації. Під час аналізу конфлікту дуже важливо з'ясувати справжні причини його виникнення.
41520. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 112 KB
  Психологія управління на Заході Поняття про науку управління Поняття управління використовують у різних науках. Відповідно до трьох головних сфер розвитку об'єктивного світу нежива природа жива природа суспільство можна виокремити головні види управління: управління в неживій природі; управління в живій природі; управління у суспільстві.
41521. Особистість в системі управління 205 KB
  Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці Активність особистості як форма вияву її індивідуальності творчості та професіоналізму Соціальна позиція та роль особистості в організації Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці У процесі осмислення психологічною наукою сутності особистості особливостей її розвитку самореалізації взаємодії із зовнішнім середовищем...
41522. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 189 KB
  Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 6 часов Содержание Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений; Планирование процесса физического воспитания в школе; Система проверки успеваемости и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений 111 классы Авторы – составители: Матвеев А. Естественные основы Программа Пояснительная записка раскрывает образовательную...
41523. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школьников. Физическое воспитание детей подготовительной и специальной медицинских групп 100.5 KB
  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школьников Важной задачей для учителя физической культуры должна являться организация двигательного режима школьников поскольку именно дополнительные занятия физическими упражнениями обеспечивают активный отдых учащимся и удовлетворяют их естественную потребность в движениях. И если школьник дополнительно не будет заниматься физическими упражнениями и спортом это может повлечь за собой задержку в развитии его моторики. Чередование учебных занятий и активного...
41524. Физическая культура в системе воспитания студентов ПТУ, ССУЗов и ВУЗов 108.5 KB
  физическая культура в системе воспитания студентов ПТУ ССУЗов и ВУЗов 2 часа содержание 1. Значение цель и задачи физической культуры студентов 2. Значение цель и задачи физической культуры студентов Физическая культура студентов представляет собой неразрывную составную часть высшего гуманитарного образования. Содержание физической культуры студентов стратегия приоритетных направлений в её развитии подвержены активному влиянию социальноэкономических факторов Государственная политика в области высшего образования определяет социальный...
41525. Физическая культура в системе научной организации труда расширенного отдыха и восстановления работоспособности людей молодого и зрелого возраста 66 KB
  Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Мировые тенденции развития физической культуры Состояние человеческого ресурса в России и необходимость повышения социальной роли физической культуры и спорта Уровень развития массовой физической культуры России.
41526. Особенности направленного использования средств физической культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста 84 KB
  Особенности направленного использования средств физической культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста Содержание 1. Оздоровительная физическая культура в практике физического воспитания Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно связан с повышенной физической активностью усилением функций опорнодвигательного аппарата активизацией обмена веществ. По последним данным в настоящее время только 20 населения экономически развитых стран занимаются достаточно интенсивной физической тренировкой...
41527. Возрастные и методические основы физического воспитания детей школьного возраста 101 KB
  Возрастные и методические основы физического воспитания детей младшего школьного возраста Этот период характеризуется равномерными и достаточно интенсивными темпами развития ребенка. Основная направленность физического воспитания в младшем школьном возрасте заключается в попутном стимулировании процесса развития физических качеств проявляющихся в процессе формирования двигательных умений и навыков. К основным методам обеспечивающим эффективность процессов обучения двигательным действиям и развития физических качеств могут быть отнесены...