71177

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИКУ КРАЇН ЗОНИ ЄВРО

Дипломная

Международные отношения

У багатьох людей, саме словосполучення «сталий розвиток» викликає багато питань. Дійсно, не можна привести жодного прикладу сталого розвитку як якого-небудь об’єкта. Більш того, немає такого фізичного закону, на якому можна було б побудувати теорію сталого розвитку.

Украинкский

2014-11-02

482.9 KB

14 чел.

84

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЯГЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНАМИ ЗОНИ ЄВРО 4

1.1 Поняття та концепції сталого розвитку 4

1.2 Методика визначення сталого розвитку 21

1.3 Характеристика функціонування країн зони євро 25

2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЗОНИ ЄВРО 37

2.1 Загальна характеристика сталого розвитку країн зони євро та вплив кризових явищ. 37

2.2 Економічна складова сталого розвитку країн зони євро. 56

2.3 Проблеми соціальної та економічної складової сталого розвитку країн зони євро 57

2.4 Особливості  сталого розвитку в окремих країнах зони євро 58

3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИКУ КРАЇН ЗОНИ ЄВРО 59

3.1 Шляхи вирішення проблем сталого розвитку країн зони євро 59

3.2 Перспективи сталого розвитку країн зони євро 62

ВИСНОВОК 69


ВСТУП


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЯГЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНАМИ ЗОНИ ЄВРО

1.1 Поняття та концепції сталого розвитку

У багатьох людей, саме словосполучення «сталий розвиток» викликає багато питань. Дійсно, не можна привести жодного прикладу сталого розвитку як якого-небудь об'єкта. Більш того, немає такого фізичного закону, на якому можна було б побудувати теорію сталого розвитку. Тим не менш, життя як космопланетарний процес протягом 4 мільярдів років демонструє дивовижну здатність розвиватись, незважаючи на величезну кількість перешкоджаючих факторів. Цю хронологію суспільство називає природно-історичним процесом розвитку, а підхід до вивчення взаємозв'язку і розвитку в системі «природа-суспільство-людина» на основі природних законів – природничо-науковим підходом. І саме збереження природно-історичного процесу в тривалій перспективі є умовою існування сталого розвитку [1].

Сталий розвиток (англ. sustainable development) - гармонійний (правильний, рівномірний,  збалансований) розвиток [2] - це процес змін, в якому експлуатація природних ресурсів, орієнтація науково-технічного розвитку, напрямок інвестицій, розвиток особистості та інституційні зміни узгоджені один з одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і забезпечення безперервного прогресу людської цивілізації [3].

Сам термін «sustainable development» був введений Міжнародною комісією з навколишнього середовища і розвитку в 1987 році і перекладений на українську мову як «сталий розвиток». Такий переклад часто критикують і пропонують інші варіанти: підтримуваний, тривалий, безперервний, допустимий. Моїсеєв М. М. та Мельник Л. Г. вважають, що є деяка суперечність, але мова повинна йти про наповнення його однаковим науково-обгрунтованим змістом, про адаптацію до сучасного наукового світогляду. А також показують, що поняття повинні доповнювати один одного, тому що «стійкість» передбачає рівновагу, а «розвиток» можливо тільки за умови постійного виходу системи з рівноважного стану [4].

Сама ж проблема нестійкості з'явилася досить давно. Існують підстави вважати, що приблизно 12 тисяч років тому, племена мисливців  і збирачів серйозно виснажили природні запаси. Як результат з лиця землі зникло багато видів тварин. Протягом наступних тисячоліть люди руйнували навколишнє середовище: знищували ліса, орання землі, випасання худоби та інше [5].

У Новий час сталася демістифікація природи - її стали сприймати як механістичну сукупність неживих об'єктів, а людину взагалі перестали вважати її частиною. Це підтверджує механістична або психологічна теорія Рене Декарта [6]. До нього ще ніколи не висловлювалася думка про те, що природа є складна система механізмів, в число яких потрапляють і тварини, і навіть тіло людини [7].

Праці Адама Сміта поклали початок розумінню економіки як самостійної сфери діяльності, а розвиток економічного виробництва в XVIII -XIX століттях призвів до задоволення матеріальних потреб значного числа людей. Населення планети швидко виросло - від 760 мільйонів в 1750 році до 1 мільярда в 1800 році. Однак цей процес спричинив безліч проблем.  Природні ландшафти руйнувалися, а забруднення навколишнього середовища відходами промислового виробництва зростало стрімко. Прикладом є промислово-економічний розвиток, який був настільки стрімким, що в Європі сталося кілька революцій. У 1930-х роках трапилася Велика депресія в США, що виразно показала існування зв'язку між економічними, соціальними та екологічними проблемами. Масова ерозія ґрунтів і пилові бурі перетворили на жебраків і бездомних тисячі фермерів в США, а закриття фабрик і заводів викинуло на вулиці натовпи голодних робітників [8].  

У XX столітті збільшилося споживання енергії, зросла кількість електростанцій, у тому числі використовують ядерну енергію. Чорнобильська аварія 1986 призвела до серйозних забруднень навколишнього середовища, а також викликала хвилю демократичного екологічного руху в СРСР.  Ще одна проблема сучасності - автомобілі, яких стає все більше і які вносять вклад у глобальне потепління і забруднення навколишнього середовища. Отже, в XXI століття ми вступили з величезною кількістю проблем і в дуже нестійкою ситуації [5].

Олександр та Дмитро Єрмакови в своїх працях пишуть, що неправильно було б думати, що людство захвилювалися про це тільки зараз. У ідей сталого розвитку довга історія. У XVII столітті англійський філософ Джон Івлін (1620-1706) у своїй книзі вказував на те, що ліси в Англії зникають і необхідно їх відновлювати. Його німецький сучасник Ганс Карл фон Карловіцах (1645-1714), показав необхідність «сталого» типу лісокористування: люди не повинні рубати більше деревини, ніж виростає.

Томас Мальтус (1766-1834) висунув ідею, що швидкий ріст населення – єдина і головна причина бідності населення, що виробництво їжі не встигає за збільшенням населення [9]. Єремія ( Джеремі ) Бентам ( 1748-1832 ) був більш оптимістичний, він вважав, що технологічний прогрес і більш ефективне пристрій бюрократичної системи вирішать цю проблему. Едвін Чедвік (1800-1890) запропонував для боротьби з поширенням захворювань створити структуру утилізації сміття і каналізацію, мити вулиці. Його ідеї вплинули на становлення міської інфраструктури [10].

Наприкінці XIX століття з'являється наука термодинаміка, і стає очевидним, що витрачати енергію треба економно. В цей же час Ернст Геккель(1834-1919) створює і розробляє науку екологію, яка доводить, що все в цьому світі взаємопов'язано і діяльність людини може негативно позначитися на природі, а потім рикошетом вдарити по нам самим. Величезний внесок у розуміння глибинної взаємозв'язку всього живого і геохімічних процесів вніс наш співвітчизник В. І. Вернадський (1863-1945), який розробив учення про біосферу - оболонку Землі, заселену живими організмами, яка знаходиться під їх впливом і заповнена продуктами їх життєдіяльності. Вернадський підкреслював, що людина розумна - небачена за своїми масштабами геохімічна сила, яка збільшує свій вплив в міру розвитку наукової думки. Ще в 20-х роках минулого століття вчений зумів передбачити багато тенденцій впливу людини на природу. Його теоретичні положення про біосферу і місце в ній людини - блискучий приклад наукового узагальнення [11].

У першій половині XX століття Гіффорд Піншот (1865-1946) і Олдо Леопольд (1887-1948) показали, що природні системи мають певну продуктивність і це необхідно враховувати при розробці природних ресурсів, наприклад, в лісовому господарстві.

Корінний перелом у ставленні до проблеми обмеженості ресурсів в суспільній свідомості стався в 1972 році, коли Римському клубу було представлено доповідь «Межі зростання» (Денніс Медоуз з співавторами). Ця доповідь обґрунтовувала необхідність і неминучість «швидкого краху людства, якщо воно...» [12] терміново не об'єднається і [13] не почне колективно слідувати принципам «сталого розвитку» (що включає в себе відповідальне планування в масштабах всієї земної кулі, чуйне відстеження негативних змін в економіці, екології, суспільстві, недопущення виснаження відновлюваних і невідновних ресурсів, уповільнення - припинення зростання людства і його перспективне скорочення). Інакше кажучи, як основний висновок із зробленого прогностичного розрахунку, його авторами було визначено імператив: якщо не задіяти всесвітню соціальну перебудову і не довірити себе глобального управління, то «їжа закінчиться, копалини виснажаться, людство розплодиться» і... загалом, відразу настануть хаос і апокаліпсис.

Тобто доповідь про «Межі зростання» об’єднала в собі  всі вище перераховані теорії та вчення, тільки поєднала з сучасним світом, а зробивши висновки зрозуміли, що потрібно з цим боротися, інакше проблеми впливу на довколишнє суспільство потягне за собою тяжкі наслідки.

Також на цій конференції було створено модель, яка об’єднувала п’ять параметрів. Кожен з яких впливав на інші, - чисельність населення Землі, індустріалізація, виробництво продуктів харчування, обсяг природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища.

Основу вивчення та розвитку сталого розвитку поклала Організації Об'єднаних Націй. Хоча і перші десятиліття міжнародне співтовариство приділяло мало уваги екологічним проблемам. Організація більше звертала увагу на проблеми, пов'язані з експлуатацією і використанням природних ресурсів, особливо були націлені на розвиваючі країни та їх контроль над власними ресурсами.  

Протягом 1960-х років були укладені угоди, які стосуються забрудненню морів, внаслідок нафтових розливів. Саме з того моменту почала рости стурбованість про екологію планети та благополуччя людини.  Організація Об'єднаних Націй (ООН) одна з найперших виступала привернула увагу до стану навколишнього середовища та була головним прихильником «сталого розвитку».

У 1972 році в Стокгольмі (Швеція) вперше пройшла Конференція ООН з проблем навколишнього середовища. Розглядався взаємозв’язок між економічним розвитком і погіршенням стану навколишнього середовища. Після Конференції уряду була заснована Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), яка була і залишається провідною установою в світі з проблем навколишнього середовища [14].

У 1973 році було створено Бюро ООН з питань Судано-сахельского району (ЮНСО), яке очолило зусилля по боротьбі з розповсюдженням опустелювання в Західній Африці. Процес прийняття рішень з цього питання просувався вкрай повільно, а  стан довкілля погіршувався. З’являлись нові проблеми, такі як глобальне потепління, виснаження озонового шару і забруднення води, поглиблювалися, і темпи знищення природних ресурсів.

У 1980-х роках пройшли переговори серед держав-членів з екологічних питань, в тому числі переговори стосувалися договорів про захист озонового шару і контролі над рухом токсичних відходів [15].

У 1992 році на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро представники 179 країн визнали, що сучасний світ перебуває в нестійкому стані, що ситуація з бідністю, голодом, неосвіченістю і руйнуванням екологічних систем тільки погіршується і все це позначиться на умовах нашого існування.

Всі ці проблеми визнає основний документ, який було створено на цій конференції, - «Порядок денний на XXI століття». Ця декларація свідчила, що «для досягнення сталого розвитку захист навколишнього середовища повинен складати невід'ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього» [5].

Дана декларація включається в себе 27 принципів, розглянемо деякі з цих принципів [17]:

Принцип 1. Турбота про людей займає центральне місце в зусиллях щодо забезпечення сталого розвитку. Вони мають право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.

Принцип 2. Відповідно до Статуту ООН і принципами міжнародного права держави мають суверенне право розробляти свої власні ресурси відповідно до своєї політики в галузі навколишнього середовища і розвитку.

Принцип 3. Право на розвиток має бути реалізовано, щоб забезпечити справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь в областях розвитку і навколишнього середовища.

Принцип 4. Для досягнення сталого розвитку захист навколишнього середовища повинен складати невід'ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього.

Принцип 5. Всі держави і всі народи співпрацюють у вирішенні найважливішої задачі викорінювання бідності - необхідної умови сталого розвитку - в цілях зменшення розривів у рівнях життя і більш ефективного задоволення потреб більшості населення світу.

Принцип 8. Для досягнення сталого розвитку і більш високої якості життя для всіх людей держави повинні обмежити і ліквідувати нежиттєздатні моделі виробництва і споживання і заохочувати відповідну демографічну політику.

Принцип 10. Екологічні питання вирішуються найбільш ефективним чином за участю всіх зацікавлених громадян - на відповідному рівні. На національному рівні кожна людина повинна мати відповідний доступ до інформації, що стосується довкілля, яка є в розпорядженні державних органів, включаючи інформацію про небезпечні матеріали і діяльності в їх громадах, і можливість брати участь у процесах прийняття рішень.

Принцип 11. Держави вживають ефективні законодавчі акти в галузі навколишнього середовища.

Принцип 12. Для більш ефективного вирішення проблем погіршення стану навколишнього середовища держави повинні співпрацювати у справі створення сприятливої ​​і відкритої міжнародної економічної системи, яка привела б до економічного зростання і сталого розвитку в усіх країнах.

Принцип 16. Національні органи влади повинні прагнути сприяти інтернаціоналізації екологічних витрат і використанню економічних засобів, беручи до уваги підхід, згідно з яким забруднювач повинен, в принципі, покривати витрати, пов'язані із забрудненням, належно враховуючи суспільні інтереси і не порушуючи міжнародної торгівлі та інвестування.

Принцип 20. Жінки відіграють життєво важливу роль в раціональному використанні навколишнього середовища і розвитку. Тому їх всебічну участь необхідно для досягнення стійкого розвитку.

Принцип 21. Слід мобілізувати творчі сили, ідеали і мужність молоді світу в цілях формування глобального партнерства, з тим щоб досягти сталого розвитку та забезпечити краще майбутнє для всіх.

Принцип 22. Корінне населення і його громади, а також інші місцеві громади покликані грати життєво важливу роль в раціональному використанні і поліпшенні навколишнього середовища в силу їх знань і традиційної практики.

Принцип 24. Війна неминуче надає руйнівну дію на процес сталого розвитку. Тому держави повинні поважати міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів, і повинні співпрацювати, при необхідності, у справі його подальшого розвитку.

Принцип 25. Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємозалежні і нероздільні.

Принцип 26. Держави дозволяють всі свої екологічні суперечки мирним шляхом і належними засобами відповідно до Статуту ООН.

Принцип 27. Держави і народи співпрацюють у дусі доброї волі і партнерства у виконанні принципів, втілених у цій Декларації, і в подальшому розвитку міжнародного права в галузі сталого розвитку [16].

Спираючись на вищезгадані принципи можна зробити висновок, що дана декларація закликає людство задуматися над тим, як нам жити в гармонії з навколишнім світом, так, щоб люди були здорові, ситі, могли розвиватися творчо.

Сама модель сталого розвитку визначається в «Порядку денному на ХХI століття» як система гармонійних відносин у тріаді «людина-навколишнє середовище - економіка», що саме собою реалізовує збалансований соціально орієнтоване, економічно ефективне та природоохоронне розвиток країни в інтересах задоволення потреб нинішнього і майбутнього поколінь.

Основними компонентами сталого розвитку є соціальна, економічна та екологічна сфери, відповідні їм види діяльності та напрямки політики. Кожен з компонентів базується на загальних принципах сталого розвитку і в той же час має свої особливості, цілі та імперативи функціонування та взаємодії в рамках інтеграційного механізму та єдиної політики сталого розвитку.

Рис.

1. Соціальна

Спершу розглянемо соціальну складову, адже важливим фактором, що забезпечує сталий розвиток суспільства, є створення соціальних, культурних, правових та інших умов для гармонійного розвитку та соціально позитивного способу життя особистості, реалізації загальновизнаних світовим співтовариством конституційних прав і свобод людини [18].

Дана складова спрямована не тільки на збереження соціальної та культурної стабільності, а й на скорочення числа руйнівних конфліктів. У глобальних масштабах бажано також зберегти культурний капітал і більш повно використовувати практику сталого розвитку. Щоб досягти стійкості розвитку сучасного суспільства доведеться створити більш ефективну систему прийняття рішень, яка буде враховувати  історичний досвід і заохочувати плюралізм [19].

Усвідомлення першорядної важливісті вирішення соціальних проблем, стало поштовхом до створення Римського клубу і в кінцевому підсумку вплинуло на створення концепції сталого розвитку. Адже без чіткоро розподілу ресурсів і можливостей між усім суспільством, стійкий розвиток неможливий [20].  Звідси витікає, що головною метою світової спільноти має стати досягнення гідного життя і добробуту для всіх громадян світу. Для сталого розвитку першочерговим завданням стало створення рівноправного суспільства з невід'ємним мінімальним рівнем життя. Разом з цим виникає питання про соціальний максимум, тобто про верхні межі, за якими споживання і марнотратство стають негожими і навіть злочинними. Розвитком соціальної складової концепції сталого розвитку стала фундаментальна ідея дотримання прав майбутніх поколінь [18].

У рамках концепції соціального розвитку людина є не об'єктом, а саме суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина, як суб’єкт, повинна брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.

1.1 соц и економ

Як зазначалося раніше для забезпечення сталого розвитку суспільства необхідно створення економічних і соціальних умов розвитку суспільства.

Потребам і принципам сталого розвитку сучасного суспільства відповідає тип особистості, яка є гармонійна і всебічно розвинена, фізично здорова, духовна та освічена, що веде активний спосіб життя. А розвитку особистості та інтересам суспільства сприяє поступальний розвиток економіки і суспільства, формування сильної та стабільної держави, забезпечення соціальної консолідації, яка в свою чергу є необхідною умовою для зміцнення демократичних інститутів та становлення громадянського суспільства. Щоб досягти такої консолідації й масової підтримки влади, необхідно поставити головною метою і реальним пріоритетом розвитку соціальної держави та економіки - здійснення державою такої політики, яка буде спрямована на забезпечення певного рівня добробуту своїх громадян, підтримку соціально уразливих груп населення та  утвердження в суспільстві соціальної справедливості [21].  

Міцна соціальна політика у поєднанні з розкріпаченням ініціативи активної частини населення, покликана збалансувати інтереси і консолідувати суспільство на основі надійних соціальних гарантій і впевненості в завтрашньому дні. Соціальна парадигма розвитку виходить з того, що людина є основою економічного зростання,  яка має кваліфікаційні і трудові можливості, соціальну активність і мобільність, здатність легально адаптуватися до сформованих умов і ефективно реалізувати свої можливості. Цей взаємообумовлений процес економічного зростання та підвищення добробуту народу, базується на участі громадян у розвитку і справедливому розподілі результатів, подоланні відчуження, експлуатації, нерівності та несправедливості в економіці та суспільстві.

Соціальний аспект стратегії сталого розвитку грунтується на принципах єдності та взаємозв'язку соціальної сфери, економіки і навколишнього середовища. Виходячи із завдань сталого розвитку, необхідно забезпечити провідну роль соціальної політики в системі управління суспільства і методах її реалізації.

Основні цілі соціальної сфери:

 1.  досягнення науково обгрунтованих параметрів рівня та якості життя;
 2.  збільшення середньої тривалості життя населення;
 3.  розвиток соціальної активності людини;
 4.  поліпшення середовища проживання;
 5.  планування сім'ї;
 6.  раціоналізація масштабів і структура особистого споживання;
 7.  забезпечення рівних можливостей для отримання освіти, медичної доапомоги та відновлення здоров'я;
 8.  соціальний захист людей похилого віку, інвалідів та інших соціально вразливих груп населення [21].

Враховуючі всі вище перераховані  цілі, потрібно формувати і встановлювавти населенню свідоме ставлення до біосфері, як фундаменту життя, дотриманню законів її розвитку, а також випливаючих з них обмежень і заборон. Йдеться про формування моделі ефективного господарювання, раціонального споживання та природокористування, здорового способу життя.

2 економічна складова.

Теорія максимального потоку сукупного доходу Хікса – Ліндаль стала основою економічного підходу до концепції стійкого розвитку. Даний підхід може бути здійснений за умови  збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і проводиться цей дохід. Адже в силу самого визначення рівноваги у Хікса, коли протягом тижня ринковий попит і пропозицію вирівнювались і ціни встановлювалися на рівноважному рівні, очікування також виявлялися в повній відповідності з утвердившимися на ринку цінами [20].

Економічна концепція передбачає ефективне використання обмежених ресурсів і використання екологічних- природо-, енерго-, і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знищення відходів. Однак при вирішенні питань про зберігання капіталу (наприклад, фізичний або природний, або людський капітал) і якою мірою різні види капіталу взаїмозаміняємі, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунки.

Виходячи з даної концепції виникли два види стійкості:

 1.  слабка -  коли мова йде про незменшуваного в часі природному та виробленому капіталі;
 2.   сильна - коли повинен не зменшуватися природний капітал ( причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваних природного капіталу) [22].

Основними критеріями «Концепції сталого економічного розвитку» є такі вимоги:   

 1.  видобуток невідновлюваних природних ресурсів повинен стати нормативним або обмеженим;   
 2.  експлуатація поновлюваних ресурсів (в основному це стосується лісів і рибних запасів) повинна здійснюватися у рамках простого відтворення, тобто їх кількість не повинна зменшуватися у часі;   
 3.  впровадження технологій, які передбачають заміну невідновлюваних ресурсів на практично невичерпні;   
 4.  повсюдне будівництво очисних споруд, заводів з переробки побутового та промислового сміття, зменшення площ під звалищами;  
 5.  використання вторинної сировини: металобрухту, макулатури, склотари. Ця політика дає можливість досягти більшої економії природних ресурсів та дозволяє скоротити обсяг забруднень навколишнього середовища. Для прикладу у США, Європі і Японії металургійні заводи вже працюють на металобрухті, а не на руді. Збір і повторне використання склотари також сприяє очищенню територій і акваторій;   
 6.  мінімізація кількості відходів, впровадження маловідходних, безвідходних та ресурсозберігаючих технологій. Тобто відходи однієї галізу можуть слугувати сировиною для іншої.  Прикладом маловідходної та ресурсозберігаючої технології є вже згадане оборотне водопостачання;   
 7.  зменшення інвестицій у галузі на державному рівні, що експлуатують природу, і підвищення питомої ваги наукомістких галузей і технологій. Прикладом постає не тільки Японія, а й країни Західної Європи;   
 8.  обширне екологічне виховання та освіта повинна привести до зміни поведінкових механізмів суспільства, до обмеження потреб в товарах і послугах, оскільки демографи передбачають, що до 2030р. чисельність населення Землі може досягти 15 млрд. чоловік [23].

2.1. економ и еколог

Розглядаючи сталий розвиток з екологічної точки зору, слід розуміти, що воно має забезпечувати збереження і цілісність фізичних та біологічних природних систем (флора, фауна, ліси, атмосфера).  А саме головне, це приділяти увагу збереженню здатності даних систем до самовідновлення та адаптації до змін, а не зберігати їх в «ідеальному стані» [24].

Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище.

3. еколог

Щодо екологічної точки зору, то сталий розвиток повинен забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Також екологічна компонента є фундаментальною складовою в тріаді «людина-навколишнє середовище-економіка».  Вона поєднує три аспекти:

1. Навколишнє середовище, природно-ресурсний потенціал. Цей аспект передбачає постійне відстежування, оцінку стану і динаміку природного потенціалу.

2. Процес взаємодії людини і навколишнього середовища.  Він передбачає реалізацію заходів щодо поступового зниження антропогенного тиску на природне середовище, створення умов для зростання ємності середовища існування з відновленням природних екосистем.

3. Екологічна політика, що реалізовує екологічний імператив на користь всіх сторін життєдіяльності суспільства. Узагальнені всі системні характеристики екологічного компоненту в цілому і реалізується на державному рівні [21].

Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення та динамічної адаптації даних систем до змін, а не збереження їх в «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення [2].

Сам екологічний контроль у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища регулюється багатьма міжнародними конвенціями та угодами, які спрямовані на гармонізацію еколого-економічних взаємин і пов'язані з діяльністю міжнародних організацій : 

- Міжнародних організацій в системі ООН: КСР (Комісія ООН з СР), ЮНЕП, ЕСКАТО (Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану), ПРООН (Програма розвитку ООН), ЄЕК ООН (Європейська економічна комісія ООН), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), ЮНЕСКО, ФАО (Федеральне агентство з освіти) та ін; 

- Міжнародних міжурядових організацій: ЄС, Ради Європи, ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі), ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) та ін; 

- Міжнародних неурядових організацій: ВСФ (Великий схід Франції), МСОП (Міжнародний союз охорони природи), Чорноморське економічне співробітництво, АКОПС (Консультативный Комитет по предотвращению загрязнения моря нефтью), Балтика - 21 ( Порядок денний на XXI століття регіону Балтійського моря ) та ін; 

- Фінансових організацій: Світового банку, МВФ (Міжнародний валютний фонд), ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), ГЕФ (Глобальний екологічний фонд) та ін [25].

Екологічна складова включає в себе такі вимоги:

• в центрі уваги має перебувати людина, яка має право на здорове і плідне життя в гармонії з природою;

• забезпечити рівність можливостей розвитку та збереження навколишнього середовища як для нинішнього, так і для майбутніх поколінь;

• охорона навколишнього середовища повинна стати невід'ємною частиною загального соціально-економічного процесу і не може розглядатися у відриві від нього;

• на відміну від сформованої практики охорони природи акцент слід перенести на здійснення заходів з екологізації господарської діяльності, в першу чергу, на усунення причин негативних техногенних впливів, а не їх наслідків;

• соціально-економічний розвиток має бути спрямоване на поліпшення якості життя людей в допустимих межах господарської ємності екосистем;

• екологізація свідомості і світогляду людини, системи виховання та освіти.

Ці вимоги висловлюють сутність екологічного імперативу, нерозривний і органічний взаємозв'язок соціальних, екологічних та економічних цілей сталого розвитку [2].

У короткостроковій перспективі важливо в рамках зміцнення національної економіки, підвищення її ефективності розширити впровадження сучасних екологічно безпечних технологій, забезпечити здійснення структурних перетворень при суворому виконанні екологічних обмежень.

У середньостроковій перспективі головною метою стає створення ефективної екологічно орієнтованої економіки, що забезпечує екологічну чистоту і конкурентоспроможність продукції, зростання виробничого потенціалу в межах господарської ємності екосистем.

У довгостроковій перспективі основною метою сталого розвитку буде гармонізація взаємовідносин суспільства і природи на основі виховання високих духовно-моральних цінностей [21].

3.1 соц и еколог

Зв'язок соціального та екологічного елементів викликала інтерес до таких питань як внутрішньо- та міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав майбутніх поколінь, та участі населення в процесі прийняття рішень [2].

Отже, соціо-еколого-економічна система - це система, яка складається з суспільства, природи і економіки. В її структурі виникли наступні типи зв’язків:

 1.  економіко-екологічні (включають природокористування та інші види впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище; забруднення навколишнього середовища відходами виробництва; нераціональний видобуток і використання природних ресурсів;  заходи оздоровлення навколишнього середовища та запобігання екологічних збитків);
 2.  екологічні (виражається як безпосередні зв'язки природи);
 3.  еколого-економічні (відображають вплив навколишнього середовища на умови суспільного відтворення; розкривають роль природи у забезпеченні економіки природними ресурсами; формують сировину базу виробництва);
 4.  еколого-соціальні (характеризують природу як середовище життєдіяльності людини, джерело їжі і природних благ; показує здоров'я людей та умови життєдіяльності людини);
 5.  соціально-екологічні (окреслюють суспільство як джерело трудових ресурсів, двигун науково-виробничих процесів, засновник технологій і засобів виробництва);
 6.  економіко-соціальні (показують безпосередні взаємини людей у ​​сфері виробництва і споживання благ);
 7.  соціально-екологічні (визначають вплив, яий виявляється в забрудненні навколишнього природного середовища відходами в результаті життєдіяльності людини);
 8.  соціальні (характеризують функціонування індивіда в суспільстві, який показує специфічне ставлення особистості до динаміки суспільного процесу);
 9.  економічні (як правило виникають внаслідок дії законів економіки, котрі описують закономірності розвитку економічних явищ і відносин) [26].

Роблячи висновок про концепції сталого розвитку територій, то основою є об'єднання економіки, суспільства і природи в єдину систему, співвідношення в якій визначить необхідність комплексного підходу до проведення досліджень території будь якого рівня.  Якщо ж вище розглянуті чинники будуть розвиваться не гармонійно, то це може привести до великих збитків та негативного впливу на розвиток соціо-еколого-економічної системи, її негативного дисбалансу та зниження соціально-економічної та екологічної безпеки території.

 


1.2 Методика визначення сталого розвитку

На сьогоднішній день концепція сталого розвитку являє собою конгломерат філософських, екологічних, соціально-політичних, економічних, технічних та інших ідей, що не відрізняються єдністю. За даними зарубіжних досліджень, концепт «сталий розвиток» об'єднує 57 дефініцій, 19 принципів, 12 критеріїв, 4 концепції, 9 стратегій, 28 переліків індикаторів. Вітчизняна наука привносить сюди ідеї російського космізму, гіпотезу про ноосферу, коеволюцію суспільства і природи і універсальний еволюціонізм, теорію біотичної регуляції. При цьому ряд вчених критикує саму постановку питання про стійкість розвитку - розвиток передбачає зміну, а стійкість, навпаки, - стабільність. Інші ставлять під сумнів адекватність перекладу sustainable development (точніше було б «підтримуване» або «самоподдерживающееся розвиток»).

Існуючі підходи, або, користуючись модним терміном, концепти, можна розділити на дві групи - фіналістіческіе і прогресивні. 

Перші, природно-наукового характеру, вдаючись в основному до математичних розрахунків і моделювання, показують, що не тільки стійкого, але і зовсім ніякого розвитку для людства незабаром вже не буде, оскільки антропогенний вплив на довкілля перевищило допустимі межі. Поряд з уже згадуваним сенсаційним доповіддю «Межі зростання» сюди слід віднести «теорію біотичної регуляції» В. Г. Горшкова із співробітниками («Ecological Complexity», 2004, 1, 17-36).

Відповідно до цієї теорії, вид Homo sapiens повинен підкоритися біосферним процесам, скоротивши свою чисельність до величин того ж порядку, що і у інших ссавців аналогічного розміру. На думку авторів, людство десятикратно перевищила свою частку в біопотребленііі. Необхідно або терміново скоротити населення до 600 мільйонів при існуючому споживанні енергії, або урізати споживання в 10 разів і скоротити населення до 1,5 мільярда. У будь-якому випадку буде потрібно планетарний контроль народжуваності. Результати глобального моделювання, отримані українськими дослідниками (Згуровський М. З., Маторіна Т. А., Прилуцький Д. О., Абросьюн Д. А., Сістемні Дослідження та інформаційні технології. 2008. № 1, с. 7-32), демонструють існування в останні 2-3 тисячі років деяких хвиль розвитку людства. Їх циклічність визначається множенням 85-87 (в середньому) років на послідовні числа Фібоначчі n.

Такі підходи виконують свою аларміські, попереджувальну функцію, однак, оскільки вони спираються на формальні моделі, але не на саму реальність, навряд чи вони можуть слугувати теоретичною основою практики сталого розвитку.

Друга група концептів (екологічна модернізація, глобальний еволюціонізм, ноосферогенезу і інш.) Розглядає сталий розвиток як альтернативу «кінця історії». Еволюція людства не завершується, а, навпаки, знаходить нове дихання, нові горизонти.

Очевидно, проблема полягає не в обсязі ресурсів, а в управлінні ними. Сучасна екологічна криза - це насамперед криза управління. Якщо на зорі людської цивілізації для прожитку однієї людини було необхідно кілька десятків, а то і сотень гектарів землі, то зараз (так показує індикатор величини тиску на довкілля « екологічний слід », який розраховується за особливою методикою) для цього достатньо близько 2 га. Справа не в кількості, а в якості, ефективності розпорядження тим, що у нас є.

Довгий час вважалося (як було показано вище, вважається і по цю пору), що універсальним засобом управління є ринок, заснований на приватній власності і конкуренції. «Крива Кузнеця» (за прізвищем С. С. Кузнеця, лауреата Нобелівської премії з економіки 1971 року «за емпірично обгрунтоване тлумачення економічного зростання, яке привело до нового, глибшого розуміння економічної та соціальної структури і процесу розвитку в цілому») нібито підтверджує, що зі збільшенням національного багатства забруднення навколишнього середовища повинно падати, оскільки на її охорону виділяється більше коштів. Так воно і є - проте лише в тих найбагатших країнах, що виводять небезпечні виробництва за кордон, але не в глобальному масштабі, де сумарне забруднення лише зростає.

Елінор Остром, лауреат Нобелівської премії з економіки 2009 року, розвінчала широко поширена думка про те, що колективне управління власністю неефективно і що її необхідно або приватизувати, або націоналізувати. Дослідивши численні приклади суспільного регулювання рибальства, користування пасовищами, лісами, озерами і підземними водами, Остром показала, що в багатьох випадках результати колективного управління виявляються суттєво краще.

При спільному використанні чітко визначені межі ресурсів, правила використання природним чином еволюціонують і пристосовані до місцевих особливостей, механізм вирішення конфліктів ефективний. Співтовариства, організовані на принципі самовизначення, можуть бути визнані офіційною владою і включатися в більші системи споживання ресурсів як базові елементи. Наприклад, жителі села на березі озера або річки можуть ловити рибу у відповідності зі своїми традиціями і при цьому продавати частину риби на місцевому ринку. В результаті вона з'явиться на столах городян. Таким чином система господарювання даної села включається в економіку регіону.

Порятунок світової економіки не в її глобалізації та не в обожнюванні приватного підприємництва, а в поширенні різних модифікацій колективних спільнот - від комун і сіл до маленьких містечок і кооперативів. Саме вони - найбільш ефективні і безконфліктні суб'єкти господарювання.

Аналіз зазначених вище концептів дозволяє припускати, що найбільш адекватним буде таке визначення сталого розвитку: «соціальна технологія, спрямована на вирішення протиріччя між зростаючими потребами людства і можливостями навколишнього середовища».

Однією з проблем реалізації концепції сталого розвитку є формування системи вимірювання для кількісного та якісного оцінювання цього складного процесу.  Необхідно інформативно і адекватно поєднувати тріаду компонентів сталого розвитку.  Над цим напрямом зараз працюють як відомі міжнародні організації, так і численні наукові колективи, але її однозначного узгодження поки ще не досягнуто.

ICSU, WDC та IASA  проаналізували процес сталого розвитку за допомогою двох основних складових: безпека (Csl) і якість (Cql) життя людей (формула 1.1).

Згідно вищесказаного узагальнений індекс сталого розвитку можна подати за допомогою формули {Q}:

                                (1.1)

де Qузагальнена міра (індекс сталого розвитку)

jCsl скалярна частина, яка описує безпеку життя людей

Cqlідеальний вектор з координатами (1;1;1), який описує якість життя людей у просторі трьох вимірів:

Iec – економічного

Ie – екологічного

Is – соціально-інституціонального

З даної формули можемо дати визначення індексу сталого розвитку -  це кількісна міра сталого розвитку, яка враховує безпеку та життя людей.  

При цьому j набуває значення дійсної одиниці для нормального, регулярного стану розвитку суспільства за Csl > 0 і значення уявної одиниці (формула 1.2), коли суспільство переходить у стан конфлікту (Csl = 0):

                           (1.2)                              

Існує багато сторін з яких розглядають сталий розвиток.

1. Методологія оцінювання сталого розвитку в контексті якості життя людей.

Компонента якості життя () — інтегрована оцінка, яка враховує сумісно усі три виміри сталого розвитку, і тим самим відображає взаємозв’язок між трьома нероздільними сферами розвитку суспільства: економічною, екологічною та соціальною.

Рис. 1.1 Компонента якості життя людей (Сql)

Для кожної країни евклідову (сферичну) норму радіус-вектора якості життя людей (Cql) подано у такому вигляді:

                                        (1.3)

Згідно з малюнком 1.1, кількісну міру якості життя людей визначимо як проекцію норми цього вектора на ідеальний вектор з координатами (1; 1; 1):

                                     (1.4)

Ступінь гармонізації сталого розвитку відображає баланс між економічним, екологічним та соціально-інституціональним вимірами сталого розвитку.

Отже, проекція норми радіус вектора Cql на ідеальний вектор (1,1,1) характеризує якість життя людей, а просторове положення вектора Cql у системі координат (Iec, Ie, Is) характеризує міру «гармонійності» сталого розвитку. Зазначимо, що за наближення кута α до 0, ступінь гармонізації сталого розвитку зростатиме. Тобто, рівновіддаленість вектора Cql від кожної з координат (Iec, Ie, Is) буде відповідати найбільшій гармонійності сталого розвитку.

З урахуванням наведених вимог до вихідних даних значення кожного з вимірів Iec, Ie, Is 2010 року будемо обчислювати з використанням п’яти поширених у міжнародній практиці глобальних індексів (табл. 1.2), які щорічно формуються авторитетними міжнародними організаціями. Розглянемо кожен з них.

Компонента якості життя Сql

Глобальний індекс

Складові

Джерело

Економічний
(Iec)

Ic — Індекс глобальної конкурентоспроможності

12 категорій політики, 25 індикаторів

World Economic Forum
[www.gcr.weforum.org]

Ief — Індекс економічної свободи

10 індикаторів

Heritage Foundation & The Wall
Street Journal
[www.heritage.org/index/]

Екологічний
(Ie)

EPI — Індекс екологічної керованності

10 категорій політики,
25 індикаторів

Єльський та Колумбійський
університети, США
[www.epi.yale.edu]

Соціально-інституційний

Iql — Індекс якості життя

9 індикаторів

International Living [www.international living.com/]

Ihd — Індекс людського розвитку

3 категорії політики,
4 індикатори

UN Development program
[www.hdr.undp.org]

Табл. Глобальні індекси

Індекс економічного виміру (Iec) сформуємо з двох глобальних індексів:

1. Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index, Ic). Цей індекс щорічно обчислюється для 139 економік світу й публікується у формі так званого «Глобального звіту про конкурентоспроможність».  Індекс глобальної конкурентоспроможності формують з таких трьох груп індикаторів:

1 — групи індикаторів базових вимог (Basic requirements);

2 — групи індикаторів підвищення ефективності (Efficiency enhancers)

3 – групи індикаторів інноваційності (Innovation and sophistication factors).

2. Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom, Ief). Цей індекс формують з таких десяти індикаторів: рівня свободи бізнесу; рівня свободи торгівлі; рівня фіскальної свободи; ступеня залежності економіки від уряду; рівня монетарної свободи; рівня інвестиційної свободи; рівня фінансової свободи; прав на приватну власність; рівня свободи від корупції; рівня свободи ринку праці. Ці десять індикаторів обчислюють на основі експертного оцінювання й використання різноманітних даних економічного, фінансового, законодавчого й адміністративного характеру.

Індекс екологічного виміру (Ie) визначатимемо за допомогою відомого індексу EPI (Environmental Performance Index 2010 ). Цей індекс формується Центром з екологічного законодавства й політики Єльського університету разом з Колумбійським університетом (США) для 163 країн світу.

Для його розрахунку використовують методику агрегування, відповідно до якої індекс EPI 2010 сформований з двох категорій екологічної політики верхнього рівня, десяти екологічних індикаторів середнього рівня й 25 індикаторів нижнього рівня. Наведений індекс і його індикатори визначають здатність тієї чи іншої країни захищати своє навколишнє середовище як у теперішній період часу, так і в довготерміновій перспективі, виходячи з наявності національної екологічної системи, можливості протидії екологічним впливам і зниження залежності людей від екологічних впливів, соціальних та інституціональних можливостей країни відповідати на екологічні виклики, можливості глобального контролю над екологічним станом країни тощо. Крім того, вони можуть використовуватися як потужний інструмент для прийняття рішень на аналітичній основі з урахуванням соціального й економічного вимірів сталого розвитку країни.

Індекс соціального виміру (Is) сформуємо із двох глобальних індексів:

1. Індекс якості життя (Iql), розроблений міжнародною організацією International Living [9]. Цей індекс формується за допомогою таких дев’яти індикаторів: вартість життя людей, відпочинок і культура людей, стан економіки країни, стан навколишнього середовища країни, свобода людей, здоров’я людей, стан інфраструктури, ризики й безпека життя, кліматичні умови.

2. Індекс людського розвитку (Ihd), який щорічно розраховується в рамках програми ООН «United Nations Development Program» (UNDP) для більшості країн — членів цієї організації [10]. Він формується на основі методики агрегування, відповідно до якої на верхньому рівні використовуються три категорії політики людського розвитку: здоров’я, освіта та добробут населення країни.

У табл. 1.2 згруповано категорії політики й індикатори, які використовувалися для глобального моделювання процесів сталого розвитку 2010 року (ст. 13-14).

В Додатку 1 наведена загальна схема індексів, з яких складається компонента якості життя.

Як видно з таблиці та додатків, компонента якості життя сталого розвитку складається з 22 категорій політики та 73 індикаторів.

2. Методологія оцінювання сталого розвитку в контексті безпеки життя людей.

Як глобальні загрози сталому розвитку виділимо ті, що визначені головними в XXI сторіччі такими авторитетними міжнародними організаціями, як ООН, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), міжнародні організації «World Economic Forum», «Transparency International», «Global Footprint Network», «International Energy Agency», «World Resources Institute», компанія British Petrouleum та іншими. Аналіз кожної з цих загроз і дасть змогу визначити ступінь наближення (віддалення) різних країн світу до їх сукупності (вразливість).

Загроза 1. Глобальне зниження енергетичної безпеки (ES)

Загроза 2. Порушення балансу між біологічними можливостями Землі й потребами людства в біосфері у контексті зміни демографічної структури світу (BB)

Загроза 3. Наростаюча нерівність між людьми й країнами на Землі (GINI)

Загроза 4. Поширення глобальних хвороб (GD)

Загроза 5. Дитяча смертність (CM)

Загроза 6. Зростання корупції (CP)

Загроза 7. Обмеженість доступу до питної води (WA)

Загроза 8. Глобальне потепління (GW)

Загроза 9. Державна нестабільність (SF)

Загроза 10. Глобальні зміни клімату й природні катастрофи (ND)

Сумарний вплив сукупності глобальних загроз на різні країни й групи країн світу будемо оцінювати за допомогою компоненти безпеки життя людей Csl як складової індексу сталого розвитку у формулі.

Введемо такий формалізм — кожній країні j поставимо у відповідність вектор з координатами, які характеризують ступінь прояву відповідних загроз, де:

 Компонента безпеки життя — інтегрована оцінка, яка враховує сумарний вплив сукупності глобальних погроз на сталий розвиток країн світу.


1.3 Характеристика функціонування країн зони євро

Взагалі ідея створення единої грошової одиниці для декількох країн виникали набагато раніше. Спроби об'єднати (або уніфікувати) грошові системи виникали неодноразово. Практично одночасно з появою монет. Деякі давньогрецькі міста-держави стали укладати між собою союзи, домовляючись про вільний обіг на підвладній території монет, випущених кожним з них. Найбільш відома спроба створення загальної грошової системи була зроблена в середньовіччі в рамках Ганзейського союзу - політичного і торгового об'єднання прибалтійських міст в XIII- XVI століттях. В 1379 році був укладений монетний союз, в рамках якого карбувалися монети єдиного зразка, що приймалися в головних ганзейських містах. Члени спілки контролювали обсяг і порядок обігу грошей на території Ганзи. Ця грошова система проіснувала декілька десятиліть і розпалася [36].

Надалі, в Європі спроби об'єднати грошові системи тривали. У першій половині XIX століття було реалізовано декілька проектів по інтеграції монетних систем. У другій половині XIX століття в Європі з'явилися два монетних союзу - Латинський і Скандинавський, в межах яких грошовий обіг стало здійснюватися на принципово новій основі.

Прообразом системи євро можна вважати Латинський монетний союз. Він був створений в кінці грудня 1865 Францією, Італією, Бельгією і Швейцарією. Офіційно Союз перестав існувати 31 грудня 1926.

В 1957 році Бельгією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Францією і ФРН була підписана угода про створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). У 1962 році в меморандумі Європейського співтовариства вперше було записано про необхідність єдиної фінансової політики Європи.

У 60-х роках була розроблена теорія оптимальних валютних зон Робертом Манделл (співавтором її є М. Флемінг). Модель Манделла - Флемінга підтверджує, що за фіксованого обмінного курсу кредитно- грошова політика не впливає на сукупний дохід [27].  Наукові дослідження Манделла мають величезне практичне значення.

У 1979 році ідея «валютної змії» була реалізована створена Європейська валютна система. Центробанки ЄС уклали угоду про обмеження коливань валютних курсів. Введений прообраз євро єдина розрахункова валюта ЕКЮ (ECU).

Назва «Євро» була запропонована бельгійським есперантистом Жерменом Пірло.  Латиною назва євро пишеться euro. На банкнотах назва євровалюти вказана латинськими і грецькими буквами.

У 1994 році у Франкфурті-на-Майні був установлений Європейський валютний інститут, в завдання якого входило керівництво проектом створення єдиної валюти і спостереження за економічними процесами в країнах-членах ЄС [28].

1 січня 1999 в 00.00 годин за європейським часом країни європейського Економічного і валютного союзу (ЕВС) ввели єдину валюту євро (EUR) і почали використовуватися її для безготівкових розрахунків [29]. З цього моменту жорстко зафіксувалися курси національних валют країн учасниць по відношенню до євро, а євро стала самостійною повноправною грошовою одиницею. На цьому етапі паралельно і рівноправно функціонували і євро і національні валюти. Торги по євро почалося 4 січня 1999 року [30].

Також 1 січня 1999 в якості наступника ERM був створений Механізм валютний курс (ERM II), для того щоб гарантувати, що коливання обмінного курсу між євро та інших валют ЄС не порушують економічну стабільність на єдиному ринку, і, щоб допомогти без євро країни підготуватися до участі в єврозоні.

З 01.01.2002 року протягом терміну, який кожна країна визначила самостійно (але не більше 6 місяців), в обігу були введені банкноти і монети в євро, що заміщають колишні банкноти і монети в національних грошових одиницях. Протягом півроку старі національні банкноти і монети ще могли звертатися нарівні з євро. Однак після 01.06.2002 року євро стає єдиним законним платіжним засобом в країнах Єврозони.

Поява євро також дозволило в значній мірі економити на витратах звернення національних валют, включаючи витрати, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку операцій з валютами країн ЄС, страхуванням валютних ризиків, обмінними операціями, складанням прейскурантів в різних валютах і т.д.

1 січня 1999 при введенні нової єдиної валюти євро її курс до долару був встановлений на позначці 1 EUR = 1,1736 USD або 1 USD = 1,6665 DEM. Тепер визнано, що курс долара тоді був, як ніби помилково занижений, а євро - необгрунтовано завищений. Дійсно, дуже скоро долар став безперервно дорожчати, а євро – знецінюватися [31]. 

Основною метою створення євро було не тільки економічне об'єднання і стабільність Європи, а й незалежність від долара. І це цілком вдалося - євро успішно користується популярністю не тільки у європейських країн [32]. 

Країни, офіційною валютою яких є евро, складають валютний союз, яку називають єврозоною. На даний момент в еврозну входить 18 країн Європейського союзу. Випускати монети і банкноти, країни можуть тільки коли вони номіновані в євро. Обов’язки відповідальності за грошово-кредитну політику країн зони євро приймає ЄЦБ.

Механізм контролю курсу валют був задуманий як стадії на шляху формування валютного та економічного союзу (ЕВС). Необхідністю стало сформування економічних та фінансових об'єднань в країнах Європейського Союзу. Інші деталі остаточно доопрацювались в Маастрихтському договорі, який був підписан в лютому 1992 року, ЕВС підрозділили на три етапи [33].

Якщо країна прагнула стати членом економічного і валютного союзу, країна повинна виконувати такі вимоги:

 1.  Інфляція не повинна перевищувати середній рівень інфляції трьох країн ЄС з найменшим рівнем інфляції більш ніж на 1,5 %;
 2.  Відсоткові ставки за довгостроковими державними облігаціями не повинні перевищувати середні показники трьох країн з найнижчим рівнем інфляції більш ніж на 2 %;
 3.  Бюджетний дефіцит повинен бути менше ніж 3 % від ВВП;
 4.  Національний борг не повинен складати більше 60 % від ВВП;
 5.  Валюта повинна знаходитися в рамках нормального діапазону МККВ, протягом двох років, при відсутності перетворень або надмірної інтервенції.

Перед тим, як проаналізувати розвиток та розширення зони євро, необхідно детально розглянути країни-члени ЕС, які не приєдналися до зони євро. Саме вони є запорукою подальшого її розширення.

Таблиця 3.1 - Список держав Євросоюзу та зони дії євровалюти [33]

 

Країна

ЄС

Єврозона

Шенген

Входить до НАТО

1

Австрія

+

+

+

 

2

Бельгія

+

+

+

+

3

Болгарія

+

 

 

+

4

Велика Британія

+

 

 

+

5

Угорщина

+

 

+

+

6

Німеччина

+

+

+

+

7

Нідерланди

+

+

+

+

8

Греція

+

+

+

+

9

Данія

+

 

+

+

10

Ірландія

+

+

 

 

11

Іспанія

+

+

+

+

12

Італія

+

+

+

+

13

Кіпр

+

+

 

 

14

Латвія

+

 

+

+

15

Литва

+

 

+

+

16

Люксембург

+

+

+

+

17

Мальта

+

+

+

 

18

Польща

+

 

+

+

19

Португалія

+

+

+

+

20

Румунія

+

 

 

+

21

Словаччина

+

+

+

+

22

Словенія

+

+

+

+

23

Фінляндія

+

+

+

 

24

Франція

+

+

+

+

25

Хорватія

+

 

 

 

26

Чехія

+

 

+

+

27

Швеція

+

 

+

 

28

Естонія

+

+

+

+

Данія і Англія отримали спеціальне послаблення чинної Маастрихтської концесії. Від обох країн не потрібно в обов'язковому порядку приєднання до Єврозони до тих пір, поки їх уряду не вирішать це питання: або голосуванням у парламенті, або провівши референдум.

У 2011 році прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен піднімав питання про проведення референдуму в країні з питання вступу в зону євро. Однак він не відбувся, а новий уряд поки не має наміру проводити референдум. 23 жовтня 2011 прем'єр-міністр Британії Девід Камерон підтвердив, що позиція Англії щодо вступу до єврозони залишається незмінною: переходу на євро не буде.

Швеції фактично було дозволено використовувати правову лазівку, що дозволяє їй не відповідати Маастрихтським критеріям і не працювати в напрямку усунення виявлених невідповідностей, хоча це держава й зобов'язана вступити в єврозону. Причиною тому служить відмова шведського суспільства від вступу в єврозону, виражений на проведеному в країні референдумі, до результатів якого Комісія відноситься толерантно. Однак Комісією було заявлено, що вона не потерпить подібного курсу від майбутніх членів Європейського союзу.

Крім Великобританії та Данії, котрі домоглися для себе винятку, решта країн ЄС зобов'язані рано чи пізно відмовлятися від національних валют і вводити євро. За оцінкою Комісії, головною перешкодою для прийому інших країн до єврозони стали занадто високі темпи інфляції. При цьому тільки Литва отримала ще в 2005 році офіційне попередження за занадто мляву боротьбу зі зростанням цін. Зараз прем'єр-міністр Альгірдас Буткявічюс заявив, що його країна зробить все можливе для реалізації плану переходу на загальноєвропейську валюту. Повністю перейти на євро країна має намір в 2015 році [34].

З нових країн ЄС тільки Польща відповідає цьому показнику. За словами прем'єр-міністра Польщі - країна поки не вводитиме європейську валюту, оскільки уряд не має достатньої підтримки в парламенті, щоб прийняти зміна до діючої конституції. Сам процес заміни злати на євро займе не менше шести років. Таким чином, при найкращому збігу обставин Польща перейде на нову валюту не раніше початку 2020-х років [35].

У Чехії зростання цін становить 4,4%, в ​​Румунії та Угорщині - 5,9%, Болгарії - 9,4%. Тривожне становище склалося в балтійських країнах. У цих країнах подальше прискорення зростання цін очікується як через зовнішні чинники, так і внутрішні, пов'язані із зростанням заробітної плати [36].

Як повідомляє прем'єр-міністр Віктор Орбан, Угорщина не може серйозно розглядати приєднання до єврозони, поки середній рівень економічного розвитку країни не досягне 90 відсотків від рівня євро-держав [37].

Чехія планує вступити в єврозону пізніше за всіх - після 2015 року, можливо навіть в 2019 році. До того, як країна зможе вступити в єврозону, вона повинна як мінімум два роки пропрацювати в складі європейського механізму встановлення обмінних курсів. На 1 січня 2008 роки п'ять Національних Центральних банків беруть участь в такому механізмі. Валюти інших країн будуть брати участь у цьому механізмі після того, як стануть задовольняти необхідним критеріям [38].

З 1 січня 2014 Латвія перестане користуватися латом і перейде до євро. Латвійська економіка виглядає дуже сприятливо на тлі тривалої європейської кризи. У Латвії рішення про вступ в зону євро не користується народною підтримкою: згідно з опитуваннями, його не підтримують більше 60 % населення країни.

Ситуація майже дзеркальна порівняно з референдумом щодо вступу в ЄС в 2003 році. Тоді вступ до ЄС підтримало 67 % громадян країни. Латвія, за прогнозами, стане найбільш швидкозростаючою економікою ЄС цього року.

У 2007 Латвія увійшла до складу шенгенської зони. Отримання в Латвії тимчасової посвідки на проживання (ТПП) дає можливість вільного пересування в усьому Євросоюзі. При цьому саме в Латвії мінімальна в ЄС сума інвестування в нерухомість для отримання ТПП: вона становить близько 140 тис. євро у столиці та 70 тис. євро - в передмістях Риги [39].

Інфляція, довгострокові процентні ставки, бюджетний дефіцит і рівень держборгу в Латвії є досить низькими, щоб забезпечити гладкий перехід на єдину європейську валюту. Латвія відповідає всім формальним критеріям для переходу на євро, проте вказав на ризики довгострокової фінансової стабільності республіки. Зокрема, ЄЦБ стурбований «значним ступенем залежності банківського сектора Латвії від депозитів нерезидентів як джерела фондування». Крім того, ЄЦБ побоюється, що Латвії буде важко утримувати інфляцію на низькому рівні в середньостроковій перспективі. У лютому президент Латвії Андріс Берзінш офіційно схвалив введення євро на території країни з 1 січня 2014 року. Закон про перехід на євро був прийнятий латвійським сеймом 31 січня 2012. Таким чином, Латвія стане 18-м членом єврозони [33].

Як зазначалося раніше, усі країни рано чи пізно зобов’язані вступити до зони євро. У своєму інвестиційному аналізі японська фінансова корпорація Nomura визначає економічні ризики для Болгарії, Сербії та Румунії, пов'язані з Грецією, як «високі». Що стосується Болгарії, то вплив грецьких подій позначиться, як на банківському секторі, так і в цілому на всьому ринку, уточнюється в інвестиційній оцінці. Очікується, що Болгарія буде прийнята в єврозону в 2017 році.

На відміну від Болгарії, позиції Румунії оцінюються, як більш впевнені - для входу в єврозону цій країні необхідно провести меншу кількість інституційних перетворень. За припущеннями Nomur, Румунія приєднається до ERM в 2013 році, і перейде на євро в 2016 році, звичайно, якщо події розвиватимуться за оптимістичним сценарієм. Обидві країни були швидко прийняті до ЄС, але залишаються досить бідними в порівнянні з іншими державами регіону.

Прогнозують, що Хорватія увійде до єврозони в 2016 році. Як говорить міністр зовнішніх справ Хорватії, то після вступу до ЄС 1 липня 2013 країна продовжить використовувати свою валюту куну доти, поки економіка країни не стане конкурентоспроможною і не будуть створені безпечні умови для її зростання [40].

Прогноз передбачає, що ризик на периферії будуть поступово скорочуватися, бюджетна коректування істотно пом'якшиться починаючи з 2014-2015 років, і відбудеться пожвавлення інвестицій та споживання. В умовах високих податків, жорстких умов кредитування і слабкого внутрішнього попиту може не відбутися істотного зростання інвестицій, економічне зростання може не виправдати очікувань, бюджетні доходи можуть виявитися нижче прогнозу, і може виявитися неможливим знизити темпи консолідації відповідно до прогнозів.

На даний момент існує декілька прогнозів розвитку зони євро: розширення, розкол та крах. Розглянемо більш детально кожен із них.

Розширення. При вступі до Європейського Союзу країни зобов'язалися вступити в зону євро. Безліч країн планували зробити це до 2013 року, але криза похитнула економічні та фінансові показники країн. Багато джерел говорять, що решта країн будуть входити в євро зону не раніше 2014 року. Але розглянувши сучасний стан країн, можна зробити висновок, що до 2020 р. більшість країн введуть євро.

Міркування фахівців про позитивний розвиток зони євро:

Жан-Клод Тріше, президент Європейського центрального банку 11 лютого 2009 року в журналі Deutsche Welle виразив свою думку, що "Зовсім не вважаю, що євро в небезпеці, і стабільність в єврозоні також не під загрозою" [43].

Ярослав Кабаков, ректор навчального центру «Фінам» в газеті «Погляд» 28 квітня 2010 року, міркує що «В контексті «краху» євро абсолютно безпідставні і можуть вестися хіба що спекулянтами, в тому числі й політичними» [44].

Ніколя Саркозі, президент Франції, вважає що «Усі європейські інститути, Рада ЄС, Єврокомісія, Європейський центральний банк об'єдналися для відбиття атаки на євро. Зона євро - це єдина Європа, і ми не дозволимо її зруйнувати» [45].

Жозе Мануель Баррозу, голова Єврокомісії в журналі «Погляд», 10 травня 2010 року висказав свою думку, що «Досягнуті... домовленості забезпечать провал будь-якої спроби послабити стабільність євро» [46].

Олексій Улюкаєв, перший заступник голови Банку Росії, вважає, що «Позиції євро стійкі на роки, тому що за євро стоїть величезна європейська економіка, великий ВВП, вже сформована спільність євро зони» [47].

Олександр Починок, заступник голови комісії з питань розвитку інститутів громадянського суспільства Ради Федерації РФ, вважає, що «Євро потрібен, тому ні через п'ять років, ні через сім, ні через десять він не зникне... Євро - це сильна серйозна валюта величезного континента» [48].

Клаус Реглінг, глава Європейського стабілізаційного фонду, вважає, що «Відмова від євро просто немислимий... Жодна країна не відмовиться від валюти за власним бажанням. Для слабких економік це рівно сильно самогубству так само, як і для сильних. Та й без єдиної валюти Європа втратить половину своєї політичної ваги» [49].

Девід Блюм, глава підрозділу валютної стратегії банку HSBC (Великобританія) в газеті «РБК Daily» 26 листопада 2010 року говорить, що «Американці та англійці охоче говорять про швидку кончину євро. Я ж дотримувався іншої думки. У минулі роки євро пережив кілька криза нинішня криза згуртує держави євро зони ще сильніше... Греції не слід виходити з валютного союзу. Це стосується і Ірландії. Якби не було євро, то їм довелося б ще гірше... Єдина європейська валюта джерелом проблем не є. Навпаки, євро забезпечує стабільність, яка необхідна для того, щоб вирішити проблеми» [50].

Володимир Путін в газеті «Газета.ру» 4 червня 2012 виразив, що «У будь-якому випадку ми не чекаємо якихось серйозних потрясінь і в змозі оперативно реагувати на будь-який розвиток подій» [51].

Жан-Клод Юнкер, прем'єр-міністр Люксембургу, голова Єврогрупи вважає, що «Іноді нам здається, що нам влаштовують перевірку на міцність ті, хто не хоче, щоб ЄС був провідною економічною силою світу. Ми не розуміємо, по- чому так відбувається» [52].

Розкол. У другій половині 2012 року ЗМІ, в якості одного з варіантів подальшого розвитку єврозони, стали писати про можливий розкол валютного союзу на два блоки. Перший, північний блок, може оформитися навколо Німеччини і об'єднати Бельгію, Голландію, Австрію і Фінляндію. Другий, південний блок, може сформуватися навколо Франції та Італії. Такий варіант розвитку запропонувала німецька WirtschaftsWoche Heute.

З пропозицією до Німеччини покинути єврозону прибув у вересні 2012 року в Берлін американський фінансист Джордж Сорос. Він вирішив довести до європейців свій план порятунку єврозони, і вихід з неї Німеччини бачив як один з трьох варіантів цього. Також Сорос запропонував два інших варіанти - або Німеччина бере на себе нову порцію боргів країн-аутсайдерів, або Європа поступово розділяється на два табори - боржників і кредиторів. 

Також на думку німецьких економістів, чим більше країн покине єврозону, тим сильніше виявиться негативний тиск на світову економіку. У жовтні 2012 року був опублікований їх прогноз: у разі виходу із зони євро Греції світова економіка, швидше за все, не відчує негативу; якщо вийде ще й Португалія, на глобальний економічний порядок це також вплине слабо; якщо вийде ще й Іспанія, у всіх країнах світу відчутно знизиться ВВП; якщо зону євро покине ще й Італія, світовій економіці загрожує глибокий спад.

Втім, деякі експерти ще в 2010 році не виключали виходу з єврозони не найменш, а найбільш успішних її членів, причому з економічних міркувань - з можливим подальшим об'єднанням їх в новий валютний союз.

Крах. Крайнім негативним варіантом, про який з початку 2010-х років часто пишуть ЗМІ, стала перспектива розпаду єврозони, тобто припинення участі в ній (вихід з неї) однієї і більше країн-учасниць. Фахівці не вважають розпад єврозони найбільш імовірним сценарієм, але прораховують і цей варіант. Один з ініціаторів створення євро Жак Делор в серпні 2011 року нагадав, що крах євро цілком можливий, якщо в Союзі не буде рівноваги політичної, економічної та соціальної компонент, а буде лише пріоритет фінансової складової.

Міркування фахівців про позитивний розвиток зони євро:

Мілтон Фрідман вважає, що «Такі великі держави як Німеччина, Франція та Італія дуже скоро виявлять, що створення зони євро було помилкою. Усередині цієї зони існують значні політичні розбіжності» [53].

Сергій Фундобний, начальник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Арбат Капітал», виразив свою думку, що «Загалом упродовж 2010-2011 років зберігатиметься тренд на ослаблення єдиної європейської валюти проти долара США... Найгіршим сценарієм для євро, безумовно, є розвал валютного союзу, проте я сумніваюся, що до цього дійде» [54].

Денис Барабанов, начальник аналітичного відділу ІК «Грандіс Капітал» говорить, що «Країни зони євро втратили конкурентоспроможність через зростання євро, вони не можуть підвищувати експорт, продуктивність праці. Вони змушені або сидіти на жорсткої бюджетної дієті, або нарощувати держборг - як Греція» [55].

Нейл Фергюсон, професор Гарвардського університету і Гарвардської школи бізнесу в газеті «РБК Daily», 12 травня 2010 року сказав, що «У певному сенсі валютний союз вже знаходиться на шляху до дезінтеграції. З 27 членів ЄС євро введений лише в 16 державах. І такий стан вже призвело до інституційної асиметрії, коли одні країни мають більшу вагу, ніж інші. Цілком можливо, що коли-небудь ми констатуємо контрпродуктивно вплив валютного союзу на політичне об'єднання Європи» [56].

Ангела Меркель вважає, що «Поточна криза євро - це серйозне випробування для Європи з моменту підписання Римського договору [про створення ЄЕС]... Мова йде не більше і не менше як про випробування та оцінку європейської ідеї. Якщо не витримає євро, то не витримає і Європа» [57].

Дмитро Медведєв в газеті «БФМ.РУ» вважає, що «Сьогодні в Європі є держави зі слабкою економікою і сильною валютою, чого ніколи не було в історії людства, ніколи не було у всесвітній економічній історії, тому як ця валюта носить наднаціональний характер... Яким чином це буде працювати у відносно далекій перспективі або навіть середньостроковій перспективі - це питання... Я не перебільшую загрозу, але її недооцінювати не можна» [58].

Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки в газеті «Ведомости», 4 жовтня 2010 року висказав, що «Перспективи євро дуже слабкі» [59].

Жак Делор, один з ініціаторів створення ЄС, екс-голова Єврокомісії, вважає, що «Фінансова ідеологія продовжує домінувати і наводити на нас страх. Необхідно відновити рівновагу між політикою, економікою і потребами суспільства, як це було на зорі створення єдиної Європи» [60].

Вільям Буйтер, головний економіст Citigroup, вважає, що «За нашим базовим сценарієм, ослаблення економіки і зниження фінансових ринків на периферії Європи продовжаться, провокуючи відновлення рецесії в єврозоні, яка триватиме до кінця поточного року і наступного року» [61].

Щодо мене, то я вважаю, що створння євро це одна з найбільш важливих подій світу. Була створенна найпотужніша система з безліччю механізмів, які взаємопов'язано працюють один з одним і в даний момент об'єдналися для боротьби з кризовими явищами. Позиції євро достатньо стійкі, тому що за євро стоїть величезна європейська економіка, великий ВВП, вже сформована спільність євро зони, тому я вважаю, що зона євро буде і надалі розвиватися, вдосконалюватися та розширювати свої території.


2. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЗОНИ ЄВРО 

2.1 Загальна характеристика сталого розвитку країн зони євро та вплив кризових явищ. 

Місце серед країни ЄС

Країна євро зони

Значення індексу сталого розвитку

24

Greece

2.288

22

Portugal

2.413

19

Cyprus

2.490

17

Italy

2.495

18

Slovakia

2.495

16

Spain

2.501

15

Slovenia

2.516

14

Estonia

2.518

13

Latvia

2.548

11

Ireland

2.633

10

Belgium

2.686

9

France

2.690

7

Austria

2.790

6

Netherlands

2.795

5

Germany

2.801

3

Luxembourg

2.852

2

Finland

2.892

Фінляндія

Політика розвитку - важлива частина зовнішньої політики і політики безпеки Фінляндії. В її основі - цілі розвитку тисячоліття ООН , які прагнуть до позбавлення від абсолютної бідності.Права людини входять в політику розвитку Фінляндії , так як розвиток не може бути стійким , якщо громадяни не можуть самі брати участь у визначенні та реалізації стратегії свого розвитку.Політика розвитку і співпраця з розвитку на місцях підтримують країни, що розвиваються у досягненні їх цілей.

У лютому 2012 року Фінляндія схвалила новий план дії політики розвитку , який визначає її виконання.Фінляндія прагне до того, щоб частка співпраці з розвитку склала 0,7 % від ВВП країни до кінця 2015 року.Фото: Юха ПеуралаЧотири ключові напрямки політики розвиткуОдин лише економічне зростання не гарантує сталого розвитку.

У всіх видах діяльності співпраці з розвитку , що фінансуються Фінляндією , підкреслюється зміцнення соціальної рівноправності , людського добробуту , а також природозберігаючих дій .Фінляндія акцентує чотири сектори в своїй політиці розвитку: 

1 . Демократичне і відповідальне суспільство , яке підтримує права людиниОдна з найважливіших цілей Фінляндії - підтримка створення ефективних і демократичних суспільних підвалин . Вони є основними передумовами демократичної держави. Фінляндія звертає увагу на боротьбу з корупцією , на свободу дій громадянського суспільства та , особливо , на порушення прав людини в конфліктних ситуаціях . 

2 . «Зелена економіка» , яка забезпечує створення робочих місць і стимулює громадська участьФінляндія підтримує умови діяльності , які вітають розвиток інвестицій , підприємництва , відповідальну підприємницьку діяльність, створення робочих місць і гідних умов праці . Ця мета може бути досягнута при спільній співпраці державного та приватного сектора , а також громадянського суспільства. «Зелена економіка» , яка скорочує нерівність , і економічна політика , яка прагне до справедливості , створюють можливості для активної участі громадян у суспільстві , роботі і базовому забезпеченні. Зміцнення громадського управління фінансами і податковою системою в країнах -партнерах є особливо важливим.

3 . Стале управління природними ресурсами та охорона навколишнього середовищаПолітика розвитку підтримує стійке управління природними ресурсами , охорону навколишнього середовища і різноманіття природи. Фінляндія прагне до відповідності Глобальної стратегії забезпечення харчуванням. Фінляндія зобов'язалася допомогти країнам, що розвиваються адаптуватися до зміни клімату.

4 . людський розвитокФінляндія підтримує право дітей та молоді на освіту і зміцнює системи освіти і охорони здоров'я. Однією з цілей є також сприяння працевлаштуванню молоді . У галузі охорони здоров'я , в числі іншого , Фінляндія робить упор на підтримку гендерних та репродуктивних прав , а також поліпшення статевого здоров'я і здоров'я вагітних жінок [44].

Индекс ASPI Eurozone

Углубленные индексы устойчивого развития (ASPI)’ В листинге Eurozone отслеживаются финансовые показатели 120 ведущих представителей зоны евро в сфере устойчивого развития по финансовым критериям индекса Доу Джонс Евро Стокс. Schneider Electric включен в листинг с 2001 года. Включение в листинг производится на основании рейтингов Vigeo, руководствуясь указаниями ASPI Eurozone®

Версія про те, що криза в зоні євро - продовження глобальної кризи або його нова хвиля, що виходить на цей раз не з США, а з Європи, не має під собою глибоких підстав. Більш того, багато причини нинішньої кризи в зоні євро криються у внутрішніх особливостях розвитку інтеграції в ЄС.

Перш за все, необхідно відзначити структурний характер нинішньої кризи. Поєднання в зоні євро та ЄС у цілому занадто різних за рівнем розвитку країн не дозволяє ефективно проводити гармонізовану економічну політику, не кажучи про повну уніфікації її окремих напрямів.

При цьому мова йде не просто про значний розрив між країнами за величиною ВВП на душу населення. Так, якщо в цілому по 17 країнам зони євро в 2013р. показник при розрахунку за паритетами купівельної спроможності (ПКС) склав 104% від середнього по ЄС-28, то в Словаччині - лише 69%, Португалії - 81% і Мальті - 74 %, Словенії - 82%, а Греції - 89% та Іспанії - 91% [11].

Глобальний економічний бум початку двохтисячних супроводжувався високими темпами зростання економіки Греції та Іспанії, принаймні, щодо партнерів по єврозоні. Загальне зростання схильності до ризику у фазі підйому і оптимістичні очікування споживачів-позичальників щодо своїх майбутніх доходів сприяли зростанню поточного споживання та інвестицій, головним чином за рахунок накопичення боргу.

Таблиця 2.1 - Середньорічні темпи зростання економіки США та країн Європи в 2000-2007 рр. [26]

Країна

Німеччина

Франція

Італія

Іспанія

Португалія

Греція

ВБ

США

Темп росту ВВП, %рр

1,6

2,1

1,5

3,7

1,5

4,1

3,1

2,6

У єврозоні спостерігалося розбіжність в динаміці по ряду макроекономічних показників між більш розвиненою її частиною (Німеччина, Франція, Австрія) і, так званої, «периферією» (Греція, Португалія, Іспанія, Ірландія). В останній групі зарплати росли більш високим темпом, а особливості ринку праці не створювали для такого зростання зарплат яких перешкод. При цьому в деяких країнах периферії збільшувалися дефіцити бюджетів, швидко ріс державний борг (Греція, Португалія), що було додатковою причиною інфляційного тиску. У результаті стало спостерігатися розбіжність у темпах інфляції між «ядром» і «периферією».

Так середні річні темпи інфляції за 1999-2007 роки склали 1,8% у Німеччині, 3,3% в Іспанії, 3,5% у Греції. В результаті, відмінності в реальних ставках в єдиній валюті стимулювали заощадження резидентів у Німеччині (за реальною ставкою 2% в євро) і накопичення боргів резидентами периферійних країн (реальна ставка 0,6% в Іспанії та 0,9% у Греції) [26].

Важливо підмітити, що лише частина держав зони євро успішно здійснюють перехід до інноваційної моделі розвитку, яка служить запорукою збереження конкурентоспроможності європейських країн. Деякі держави (насамперед у Південній Європі) не здатні трансформувати свою відсталу й неконкурентноспроможну в умовах глобалізації структуру економіки. Частина проблемних держав міжнародна статистика відносить до розвинених лише за формальною ознакою, оскільки вони є членами ЄС. Вдобавок в найменш розвинених країнах ЄС майже не ведеться НДДКР, причому особливо низький рівень участі в дослідженнях і розробках демонструє приватний бізнес, що скорочує можливості відсталих країн скоротити розрив з європейськими лідерами навіть у майбутньому. Хоча показники ВВП на душу населення по ПКС на 2009 рік, між країнами ЄС мають не надто велику різницю, то показники долі хай тека в експорті та витрати на НДДКР дуже відрізняються.

Також існує проблема функціонування ЕВС, яка полягає не тільки в спробі гармонізувати національну економічну політику країн з різними типами господарства, але і в передачі на наднаціональний рівень лише грошово-кредитної політики, тоді як інші напрямки економічної політики не стали «єдиними». Таким чином, другою особливістю нинішньої кризи в зоні євро є його системно-інституціональний характер. Введення єдиної валюти і здійснення єдиної грошово-кредитної політики виявилося недостатнім для того, щоб запобігти неузгодженість розвитку національних господарств.

Третя ключова особливість кризи в зоні євро - його фіскальний і борговий характер. Разом з тим боргова проблема в зоні євро обумовлена ​​не тільки нарощуванням державних запозичень з метою покриття зростаючих бюджетних дефіцитів. Паралельно практично на всіх рівнях спостерігалася тенденція невиправданого зростання запозичень. Так, в 2007 р. кредитна заборгованість сімей в зоні євро в середньому склала 99% ВВП (в Іспанії - взагалі 125 %). Сталося в зоні євро і зростання заборгованості банків, особливо зовнішньої [26].

Ситуацію, що склалася в зоні євро можна розглядати не тільки з точки зору надмірної заборгованості країн Південної Європи, але і з точки зору банків провідних країн ЄС, передусім Німеччини та Франції, які купили державних облігацій проблемних країн на суму близько 2 трлн. євро. У кінцевому рахунку, мова йде про четверту ключовий особливості кризи в зоні євро - кризу довіри з боку фінансових інститутів і до проблемним країнам, і до наднаціональному рівню управління в ЄС. Певною мірою він посилений в останні роки, складнощами поглиблення європейської інтеграції на тлі неефективності антикризових заходів ряду держав - багато гравців на фінансових ринках стали сумніватися в здібностях ЄС вирішити проблеми своїх окремих країн-членів.

Перерахуємо основні характеристики проблемних країн периферії (Греція, Португалія, Іспанія, Ірландія) перед кризою 2008 року [32]:

1. Негативне сальдо рахунку поточних операцій, як результат бурхливого зростання приватного споживання та інвестицій у будівництво, що фінансуються за рахунок припливу капіталу. В Іспанії дефіцит досяг в 2008 році 11% ВВП, в Португалії 10%, в ​​Греції 15%. При цьому, як наголошується  на рисунку 1.1  сукупне від'ємне сальдо групи проблемних країн ГІІІП (Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Португалія) за своєю величиною (як % від ВВП всієї євро зони) майже збігалося з позитивним сальдо по поточному рахунку Німеччини. Зростання дефіциту країн периферії фінансувався припливом капіталу з ядра.

Рисунок 2.1 - Динаміка рахунку поточних операцій Німеччини та групи ГІІІП, у % від ВВП євро зони [26]

2. Бум на ринку нерухомості (за винятком Португалії). З проблемних країн тільки в Португалії не спостерігалося істотного зростання цін на ринку нерухомості [32]. За статистикою особливо виділяється Іспанія своїм дворазовим зростанням цін всього за п'ять років. В основі цього зростання лежав бурхливе зростання іпотечного кредитування і кредитування будівельних компаній. Закінчення будівництва житлових будинків в 2001-2007 рр. із середнім темпом 9% на рік [24].

Рисунок 2.2 - Динаміка рівня безробіття серед молоді, 1999-2012,% [26]

Рівень безробіття серед молоді в Іспанії знизився з 30% у 1999 до 17% у 2007 році. Примітно, що з розглянутих країн молодіжне безробіття в 2000х роках зросла тільки в Португалії. Ті ж закономірності були характерні і для загального безробіття: безробіття в Іспанії стабільно знижувалася - з 15% наприкінці 1998 року до мінімуму в 7,9% в травні 2007 року, в Греції - з 1% у 2000 році до 7,3% в травні 2008 року, але підвищувалася в Португалії - з 4,8% в 2000-м до 8,5% наприкінці 2007 року і була стабільно низькою на рівні до 4,5% в Ірландії [26].

3. Закредитованість приватного сектора (у Греції найменша). Борги приватного сектора росли під час кризи у всіх проблемних країнах, чого не спостерігалося в Німеччині. При цьому в Іспанії, Ірландії та Португалії борги стартували з більш високого рівня, ніж у Греції та Італії, в Іспанії з 125% ВВП, але росли з випереджаючим ВВП темпом і до 2008 року досягли 220% ВВП. У Португалії до 2008 року борг зріс до 230% ВВП з 170% в 2000 році. Особливо сильно в Іспанії росла іпотека (до 35%). Наприкінці 2007 року заборгованість домогосподарств за іпотечними кредитами становила 600 млрд. євро або 60 % ВВП 2007 року [32].

4. Швидке зростання держвидатків (за винятком Іспанії та Ірландії). Проблеми з державним боргом у Іспанії виникли після кризи. В Ірландії в 2007 році рівень державного боргу дорівнював 24,8% ВВП і так само, як в Іспанії, знизився (з 35,1% у 2000 році) [24].

5. Неконкурентоспроможність економіки. Бурхливе зростання зарплат і більш висока інфляція (щодо середньої по єврозоні) призвели до відхилення по витратах на працю на одиницю продукції від рівня країн «ядра» в усіх розглянутих країнах [26].

Отже, серед країн «периферії» єврозони при загальній схожості макроекономічної динаміки, що призвела до кризи, умовно виділяються чотири групи: за джерелами зростання дисбалансів (держсектор або приватний сектор) і по напрямку використання припливу капіталу (інвестиції на ринку нерухомості, споживання). Перша група - країни, в яких каталізатором економічного буму і накопичення дисбалансів був приватний сектор (Іспанія, Ірландія). У другій групі (Португалія) споживчий бум фінансував накопичення боргу приватного сектора, а також держборгу. Банки Португалії мали найвище відношення кредитів до депозитів в єврозоні, яка досягла піку в 2009 році на рівні 160,8%. Третя і четверта група представлені Грецією - країною, в якій драйвером зростання виступав переважно державний сектор. При цьому в Греції спостерігався як інвестиційний, так і споживчий бум.

Особливості поточної ситуації і майбутні загрози в єврозоні: Іспанія, Португалія, Греція

Іспанія. Підняття до критичної точки ринку нерухомості, додав до старої проблеми підвищення рівня безробіття, знятої на час з «порядку денного» бумом в будівництві, нові: закредитованность приватного сектора, банківська криза, зростаючий державний борг.

Проблема економічного зростання в Іспанії має кілька часових складових:

1. Довгострокові проблеми зростання: структурне безробіття і конкурентоспроможність. Після кризи 2008 року безробіття стало швидко зростати: з 11% у серпні 2008 року вона досягла 24,1% у березні 2012. Рівень безробіття серед молоді виріс за три роки з 17,4 % до 51,1 % в квітні 2012 (вище тільки в Греції) [27].

Що стосується конкурентоспроможності, то в 2010-2011 році Unit Labor Costs Index знизився - залишився розрив в 2/3 з рівнем Німеччини і половину різниці із середнім по євро зоні перед кризою 2008 року. Коригування забезпечуються, зокрема, і за рахунок більш низької інфляції в Іспанії, ніж в єврозоні: у березні інфляція склала 1,8%, тоді як у Німеччині 2,3%, а в єврозоні 2,7%. За прогнозами ЄС, в 2013 році інфляція знизиться до 1,1% [28].

2. Середньострокові проблеми зростання:

2.1. Зниження боргового навантаження на приватний сектор йде занадто повільно. Борги приватного сектора в 2011 році до ВВП зросли до 225%. Зниження ВВП на 4% з піку в 2007 році уповільнює процес очищення балансів домогосподарств від боргів. Сукупні наявні доходи домогосподарств після зростання по 6-8% на рік протягом 2000-2007 рр. в 2010 році скоротилися на 2,4% рр., а в 2011 році залишилися без зміни щодо 2010 року. За споживчими кредитами спостерігається стійкий делевереджінг. Домогосподарства розраховуються за раніше взятими кредитами [26].

2.2. Банківська криза далека від вирішення. Частка невиплачених вчасно банківських кредитів в Іспанії зросла в травні 2012 року до 8%. При цьому з середини 2011 року ця частка зростає з прискоренням на тлі нової рецесії в Іспанії: після нульового зростання ВВП у третьому кварталі ВВП Іспанії в четвертому кварталі 2011 року скоротився на 0,3% (для порівняння, в Португалії частка поганих кредитів 7,2%). Різке падіння попиту в кризу і після нього призвело до того, що багато будинків виявилися не добудовані, а побудовані - пустують без господаря. Відзначимо, що заходи стабілізації банківського сектора поки ніяк не зачіпають 656 млрд. євро в іпотечних кредитах, при тому, що безробіття безперервно зростає. В цілому банківський сектор Іспанії представляє основну загрозу для макроекономічної стабільності Іспанії та планів щодо скорочення державного боргу [26].

3. Потенційна проблема для зростання: перспектива ще більшого урізування держвидатків. Зараз за рівнем державного боргу Іспанія поступається Греції, Італії, Португалії і навіть Німеччині. В найближчі три роки Іспанії чекають значні платежі за держборгом - до 2016 року 45,7 %. У вересні 2013 державний борг Іспанії зріс на 10,181 мільярда євро і досяг 954,863 млрд. [29].

Таблиця 2.2 - Рівні державного боргу окремих країн єврозони в 2011 та 2013 рр., % [11]

Країна

ФРН

Франція

Італія

Іспанія

Португалія

Греція

Ірландія

Австрія

Нідерланди

Держборг, % ВВП 2011р. 

81,2

85,8

120,1

68,5

107,8

165,3

108,2

72,2

65,2

Держборг, % ВВП

2013р.

79,5

91,7

133,3

84,9

131,3

169,1

125,8

75

71,3

Зокрема, найгірший рівень бюджетного дефіциту в Євросоюзі зафіксований для Іспанії - 10,6% ВВП проти 9,6% ВВП роком раніше, тоді як навіть Греція, що відчуває куди більш серйозні економічні проблеми (у країні вже шостий рік йде рецесія), скоротила дефіцит до 9% ВВП з 9,5% ВВП. Німеччина вийшла на профіцит в 0,1% ВВП, тоді як у Великобританії негативне сальдо склало 6,1% ВВП, у Франції - 4,8%. Найнижчий рівень дефіциту по Євросоюзу відзначений в Естонії (0,2% ВВП), Швеції (0,2%), Люксембурзі (0,6%) та Болгарії (0,8%) [11].

Державний борг Іспанії в 2014 році досягне 99,8% від розміру ВВП. У Мадриді прогнозують, що в кінці 2013 року співвідношення держборгу до ВВП складе 94,2%, в той час як раніше уряд розраховував вкластися в 90,5%.

Для Іспанії проблема державного боргу вторинна з точки зору першочерговості вирішення, і багато в чому це - проблема регіонального боргу і міжбюджетних відносин з регіонами, проблема структурного безробіття.

Португалія. Криза 2008 року поставив перед Португалією ряд завдань:

1. Підвищення конкурентоспроможності та поліпшення довгострокових характеристик ринку праці. Рівень безробіття в березні 2012 року склав 15,3%, серед молоді - 36,1%. Як і в Іспанії, основною проблемою португальського ринку праці є його двоїстість. Зростання зайнятості в передкризові роки відбувався саме за рахунок збільшення тимчасових контрактників. Для поліпшення ситуації в 2010-2011 роках було прийнято низку заходів для усунення подвійності.

Інфляція сповільнилась з 3,6% у лютому до 3,1% у березні 2012 року (у березні 2011 року було 3,9%), але залишається вище середньої по єврозоні 2,7% (у березні 2012 року) [26].

2. Зниження заборгованості приватного сектора. За 2011 рік заборгованість приватного сектора скоротилася всього на 1,2% до 248,5% ВВП. Процес цей іде дуже повільно на тлі падаючого ВВП - в 2011 році -1,6% рр.. Португалія виявилася другою країною ЄС, разом з Грецією, в якій всі квартальні темпи зростання були негативні протягом усього року. Економісти МВФ прогнозують падіння ВВП Португалії в 2012 році на рівні 3,3% в 2012 році і зростання +0,3% в 2012 році. Сильне стиснення сукупного попиту сприяло майже дворазового скорочення дефіциту рахунку поточних операцій до ВВП в 2011 році: з 10,0% в 2010 до 6,4% ВВП в 2011.

3. Ринкове фондування банківського сектора. Через скорочення доходів населення і підприємств, напруженої ситуації на грошовому ринку банки після кризи 2008 року стали спиратися на операції ЄЦБ, частка яких у сукупних зобов'язаннях банків Португалії зросла до кінця 2011 року до 10%. Активи до депозитів знизилися до 139% у грудні 2011 року, проблемні активи зросли за 2011 рік до 7,2% всіх кредитів банків Португалії [26].

4. Скорочення державного боргу. Державний борг зріс до 107,8% ВВП в 2011 році (у 2008 році 71,6 % ВВП). Навесні 2011 року Португалія, зіткнувшись з труднощами з рефінансування державного боргу на тлі зростання напруженості на грошовому і борговому ринках Європи, звернулася за допомогою до МВФ. Їй був виділений кредит Єврокомісії та МВФ у розмірі 75 млрд. євро, з розподілом на три роки.За рахунок одноразового трансферту коштів з пенсійного фонду Португалії вдалося потрапити в норматив «трійки» по дефіциту бюджету в 2011 році: фактичний дефіцит склав 4,2%, в 2010 році дефіцит дорівнював 9,8% ВВП. У 2012 році МВФ прогнозує борг на рівні 112,4% ВВП, а дефіцит бюджету має скоротитися до 4,5% ВВП, первинний профіцит виросте з 0,1 до 0,3% ВВП [12]. 

Греція. Ситуація в економіці Греції найскладніша з усіх країн єврозони, що встали на шлях скорочення рівня держборгу і структурного реформування економіки. Частково це пояснюється більш раннім початком реформ в Греції, ніж, наприклад, в Португалії чи Іспанії. Але головна причина: особливість моделі зростання з опорою на держвитрати, які зараз активно ріжуться. ВВП Греції в першому кварталі 2012 р. впав на 6,2%, безробіття досягло 26,8%. Інфляція в Греції у квітні - мінімальна серед усіх країн єврозони - 1,1% [24].

Завдання підвищення конкурентоспроможності є, поряд зі структурними реформами, пріоритетом для Греції, що відзначається і в програмі, розробленій МВФ. Реформи 2010-2011 року були покликані вирішити головну проблему - зарегульованість ринку праці Греції і низька гнучкість заробітної плати. Поліпшення ситуації в державних фінансах є другою актуальним завданням. Дефіцит державного бюджету в 2011 році зменшився до 9,1% ВВП з 10,3% - більш ніж помірне зниження.

У банківському секторі Греції наростають проблеми, частину яких планується вирішити кредитами МВФ. Участь банків у програмі обміну грецьких облігацій у березні 2012 року, а також оцінки стрес-тестів МВФ, виконані в 2011 році, вказали на можливі втрати банків у розмірі 50 млрд євро. Ця сума вже зарезервована МВФ для розподілу Греції. Частка поганих кредитів (вимірювана NPL) досягла в третьому кварталі 2011 року 15,2%, збільшившись за рік з 11% [26].

Гостра проблема - ситуація з ліквідністю. Частково через падіння поточних доходів, частково через побоювання про долю євро, греки з 2009 року вилучили 30% депозитів з банків (6,4% у першому кварталі 2012 року).

Для недопущення банківської кризи ЄЦБ через систему TARGET надав Греції в 2011 році додатково 130 млрд євро (60% ВВП). Кредитори з ЄС і МВФ підтримують грецьку банківську систему, виділивши на її рекапіталізацію рекордні 50 мільярдів євро. Однак підтримувати планується в основному лише чотири системно важливих банку [13].

Як показують наведені вище дані, основною поточною проблемою країн периферії є пошук стійкої моделі економічного зростання, яка б меншою мірою, ніж модель, що існувала до кризи, залежала від мінливих потоків капіталу.

З цією метою в країнах периферії проводяться структурні реформи і робляться кроки з підвищення конкурентоспроможності, які дозволили лише частково вирішити цю проблему. Для зростання конкурентоспроможності країнам периферії потрібне коригування рівня цін щодо країн-партнерів по єврозоні. Таким чином, у найближчі 2-3 роки проблеми нікуди не подінуться, а от ситуація із зростанням непокращиться [26].

Відновлення економіки в країнах зони євро після кризи

Говорити про відновлення економіки поки що зарано, але низка економічних індикаторів засвідчила покращення у єврозоні. Особливо важливим є повернення довіри у діловому світі до зони євро. Згідно з даними агенства Markit, вперше за останні півтора року виробнича активність зони євро почала набирати обертів. У першу чергу, це стосується головних рушіїв економіки цього простору, а саме Німеччини, Франції та Італії. Навіть видно покращення в Іспанія, де скоротилася кількість безробітних.

Восени 2013 року у восьми найбільших держава єврозони провели анкетування тисячі великих та малих підприємств. Результати показали, що значно покращилася ситуація в Німеччині та  Франції, у інших країнах також видно покращення, порівняно з минулими місяцями. Проаналізувавши різні сектори економіки, саме промисловість найбільш швидко відновлюється. PMI в промисловості досяг максимуму за два роки 51,4 ​​після 50,3, з урахуванням першого за півтора року зростання активності в послугах (51,7 після 49,8), зведений індекс досяг 51,5 після 50,5. У промисловості Німеччині індекс залишив 51,8 - максимум за два роки. Істотне зростання відзначено і в інших країнах. Інші сектори економіки єврозони не мають високих результатів. Але, там помічений найменший спад за останні 18 місяців [24].

Відзначений максимальний ріст експортних замовлень за 28 місяців в Нідерландах і Італії, максимум за 32 місяці в Іспанії та за 29 місяців в Австрії. В Німеччині, де обсяг нових замовлень зростає другий місяць поспіль, відзначили, що головна причина зростання замовлень - зовнішній попит (замовлення з-за кордону в Німеччині виросли вперше з лютого 2013 року). Індекс PMI у роздрібній торгівлі в серпні зріс вперше за два роки. Проте поліпшення, що відзначаються індексами PMI, поки не відобразилося в динаміці зайнятості (як за фактичною статистикою, так і за індексом PMI, компоненті зайнятості).

Річні темпи суми заборгованості боргових цінних паперів, випущених резидентами зони євро був - 0.5% у вересні 2013 року, порівняно з - 0,7% у серпні. Для решти суми оголошених акцій, випущених резидентами зони євро, річний темп зростання склав 1,0% у вересні 2013 року, порівняно з 1,1% в серпні [34].

 Річні темпи зміни видатних боргових цінних паперів, випущених резидентами зони євро був -0.5% у вересні 2013 року, порівняно з -0,7 % у серпні. Річні темпи зміни не погашених короткострокових боргових цінних паперів був -8.7% у вересні 2013 року, порівняно з -10,0% у серпні.

Рисунок 2.3 - Загальний валовий випуск боргових цінних паперів резидентами Єврозони в 2013 році, EUR мільярди [26]

Налагодження політичної ситуації у деяких країнах європейського валютного простору показує, що криза майже здолана. Наприклад, уряд Португалії здійснив деякі зміни серед міністрів. Таким чином була подолана політична криза, в якій країна перебувала з кінця червня. Новий коаліційний уряд був сформований і в Греції.

В основі поліпшення прогнозів ВВП - поліпшення перспектив зростання світової економіки (3,5% рр. в 2013 році і 4,0% рр. в 2014 році).

Таблиця 2.3 - Динаміка ВВП у "Великій п'ятірці" єврозони, % [24]

ВВП 2013 II кв.

ВВП 2013 I кв.

% кк

% гг

% кк

% гг

Зона євро

0,3

-0,5

-0,2

-1

Німеччина

0,7

0,5

0

-0,3

Франція

0,5

0,3

-0,2

-0,5

Італія

-0,2

-2

-0,6

-2,3

Іспанія

-0,1

-1,6

-0,4

-2

Нідерланди

-0,2

-1,8

-0,4

-1,4

ЄЦБ зазначає зростання реальних доходів за рахунок більш низької інфляції, а також їх рішення про збереження м'якої політики, посприяло поліпшенню настроїв споживачів і бізнесу.

Рисунок 2.4 - Динаміка окремих компонент ВВП єврозони, 2012-2013 рр.,% Кк (ВНК -Валовое накопление капитала) [24]

Тобто з діаграми видно, що ситуація в зоні євро, значно покращилась. ЄЦБ відзначає, що зростання ВВП у третьому кварталі сповільниться через припинення дії разових факторів, що вплинули на зростання в другому кварталі (нестандартно холодна весна і перенесення будівництва на другий квартал).

 Тим часом інші експерти наголошують, що у Євросоюзі зберігаються ризики соціальних вибухів, які можуть виникати внаслідок масових втрат робочих місць та політики заощаджень. І щоб закріпити позитивну динаміку останніх тижнів, потрібні інвестиції. Також мінусом є нестабільність єврозони: згідно з останніми даними агенства «Євростат», у першому кварталі цього року тільки у двох країнах-членах скоротилися зовнішні борги – у Німеччині та Естонії. Водночас слід зазначити, що саме німці, французи та італійці мають найбільші суми державних боргів у ЄС [14].

Сама по собі економіка Греції занадто мала, щоб вихід її з єврозони, коректування її відносних цін до інших країн при девальвації, зростання інфляції, більш глибока рецесія надали відчутний негативний ефект на великі економіки єврозони. Однак, непрямий ефект дефолту Греції, а потім і Португалії, Ірландії може виявитися істотним і буде проявлятися в зростанні доходностей на ринку за суверенними боргами. Це надасть два ефекти на країни «ядра»:

- По-перше, виникнуть проблеми з рефінансуванням боргу навіть у благополучних країн (таких як Франція),

- По-друге, відбудеться зниження рівня капіталу банків через зміну вартості облігацій на балансах.

Інша проблема - дисбаланси в системі розрахунків між національними центральними банками TARGET. Бундесбанк Німеччини вже закликав ЄЦБ звернути увагу на зростання дисбалансу в системі розрахунків між національними банками єврозони на суму 500 млрд. євро на користь Німеччини [26].

Вплив на нефінансовий сектор ядра єврозони буде надаватися не стільки по торговому каналу, скільки з фінансового на тлі загального зростання напруженості на фінансових ринках, що виражається в підвищеному попиті на ліквідність, кредитному стисненні, розпродажі банківських активів.

Безробіття в єврозоні побила черговий рекорд 18-річної давності: за підсумками листопада, її рівень в 17-ти країнах валютного союзу піднявся з 11,7% до 11,8%. Чемпіонами залишаються Греція та Іспанія - там показник, за оцінками служби Євростат, перевищив 26%. Аналітики, втім, цього чекали: на тлі набирає обертів економічної кризи понад 2 млн. європейців опинилися на вулиці тільки за минулий рік, на кінець листопада чисельність армії безробітних в єврозоні досягла 18 млн. чоловік [15].

Поки політика в зоні євро впродовж всієї глобальної фінансово-економічної кризи в основному представляла собою реакцію на конкретні події, а не детально опрацьовану багатокрокову стратегію виходу з кризи. Разом з тим окремі заходи, до яких прийшли методом проб, виявилися своєчасними і продуктивними. В даний час в зоні євро як і раніше прийнято оперативно вирішувати постійно виникаючі проблеми (наприклад, не виключені нові складнощі у банківському секторі) - хай не найефективнішими, але дієвими способами.

Деякі європейські експерти звинувачують наднаціональні органи ЄС і уряди провідних країн-членів, насамперед Німеччини, у зволіканні при наданні допомоги Греції. Швидше можна говорити про недооцінку в 2009 р. дестабілізуючою ролі надмірних бюджетних дефіцитів у всіх країнах, а також про проблеми Греції, яка зненацька застали більшість країн ЄС, неабиякою мірою ускладненої махінаціями з національною статистикою.

Прийняття політичного рішення щодо загальноєвропейської допомоги Греції - а перший пакет на початку 2009 р. включав 30 млрд. євро і був розподілений між членам зони євро, включаючи проблемні.

 

Рисунок 2.5 – Участь 15 країн зони євро в 30-мільярдному пакеті допомоги Греції в 2009 році, % [33]

Виявлення разом з Грецією аналогічних проблем у інших країн зони євро стало причиною недовіри до євро, що вимагало виходу на інший масштаб заходів.

Досить оперативно - вже 9 травня 2010 р. - лідери зони євро оголосили про новий пакет заходів, причому вони пішли на безпрецедентний крок залучення Міжнародного валютного фонду. Нові заходи включили в себе створення Надзвичайно фонду Європейської фінансової стабілізації в розмірі 60 млрд. євро і спеціальної структури, здатної привернути до 440 млрд. євро шляхом випуску облігацій під гарантії країн зони євро [26].

Міжнародний валютний фонд оголосив про підтримку в розмірі приблизно 250 млрд. євро - це програма позик і кредитів для країн зони євро, в тому числі на двосторонній основі (МВФ - країна). США підтримали цю програму: ФРС відкрила великі лінії своп (долари в обмін на національну валюту на кілька місяців з поверненням).

Рисунок 2.6 – Структура 750-мільярдного пакета допомоги проблемним країнам зони євро в 2009 році, % [33]

Одночасно в ЄС слід думати про довгострокові реформах, включаючи оздоровлення державних фінансів проблемних країн (PIIGS). І саме з цим спостерігаються основні труднощі. Найскладніша проблема - підвищення конкурентоспроможності економіки країн Південної Європи, зменшення їх відставання від інших держав зони. Для вирішення цього завдання необхідні глибокі інституційні та структурно-галузеві перетворення. До цього повторення криз, подібних до нинішньої, цілком імовірно.

.


2.2 Економічна складова сталого розвитку країн зони євро. 

1. Показник ВВП

Табл. Показник ВВП за 2012 та 2006 рр. [46, 47]

Країна

ВВП 2012, млн дол США

ВВП 2006, млн дол США

74

Люксембург

55,178

42,544

4

Німеччина

3,428,131

2,902,748

13

Іспанія

1,322,965

1,236,352

27

Австрія

394,708

324,954

18

Нідерланди

770,555

677,691

80

Словаччина

45,279

38,945

45

Португалія

212,274

201,791

43

Фінляндія

247,546

207,949

46

Ірландія

210,771

222,762

103

Естонія

22,39

16,798

63

Словакія

91,149

69,002

9

Італія

2,014,670

1,872,982

42

Греція

249,099

261,713

5

Франція

2,612,878

2,255,705

137

Мальта

8,722

6,391

25

Бельгія

483,262

399,965

102

Кіпр

22,767

18,435

94

Латвия

28,373

19,935

2. Index of Economic Freedom

Індекс економічної свободи - показник, щорічно розраховується газетою Wall Street Journal і дослідницьким центром Heritage Foundation по більшості країн світу. Аналіз економічної свободи проводиться з 1995 року.

Експерти Heritage Foundation визначають економічну свободу як «відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву , розподілу і споживання товарів і послуг , за винятком необхідної громадянам захисту та підтримки свободи як такої». Індекс економічної свободи базується на 10 індексах , вимірюваних за шкалою від 0 до 100 , при цьому показник 100 відповідає максимальній свободі , а 0 , відповідно, мінімальної .

Індекси економічної свободи :

 1.  Свобода бізнесу ;
 2.  Свобода торгівлі ;
 3.  Податкова свобода ;
 4.  Свобода від уряду ;
 5.  Грошова свобода ;
 6.  Свобода інвестицій;
 7.  Фінансова свобода ;
 8.  Захист прав власності;
 9.  Свобода від корупції;
 10.  Свобода трудових відносин .

Вага кожного з 10 факторів вважається однаковим, тому підсумковий індекс являє собою середнє арифметичне з показників [65].

Табл. Показник Індексу економічної свободи по країнам зони євро [67]

Країна

Індекс економічної свободи

Изменение

9

Ірландія

76,2

0,5

11

Естонія

75,9

0,6

15

Нідерланди

74,2

0,7

16

Люксембург

74,2

0

18

Німеччина

73,4

0,6

19

Фінляндія

73,4

-0,6

24

Австрія

72,4

0,6

35

Бельгія

69,9

0,7

42

Латвия

68,7

2,2

46

Кіпр

67,6

-1,4

49

Іспанія

67,2

-0,8

57

Словакія

66,4

-2,3

58

Мальта

66,4

-1,1

69

Португалія

63,5

0,4

70

Франція

63,5

-0,6

74

Словаччина

62,7

1

86

Італія

60,9

0,3

119

Греція

55,7

0,3

Всі країни за цим індексом діляться на наступні групи:

 1.  вільні - з показником 80-100;
 2.  в основному вільні - з показником 70-79,9;
 3.  помірно вільні - з показником 60-69,9;
 4.  в основному невільні - з показником 50-59,9;
 5.  деспотичні - з показником 0-49,9 [65].

Як показано в таблиці – Ірландія входить в 10-ку країн з найвищими показниками. Рахунком економічної свободи Ірландії є 76,2, що робить її економіку 9-ю в Індексі 2014 року. Його оцінка збільшилася на 0,5 пункту з минулого року завдяки поліпшенню свободи торгівлі, свободи праці та управління державними фінансами, що офсетних невеликі зниження грошової свободи і свободи від корупції. Ірландська економіка стала другою вільною економікою в регіоні Європи і відновила своє місце серед 10 кращих вільних економік світу [67].

Табл. Компонени Індексу економічної свободи Ірландії за 2014 рік

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Права власності

90.0

Свобода від корупції

72,3

ОБМЕЖЕНИЙ УРЯД

Державні витрати

32,3

Податкова свобода

71,2

НОРМАТИВНА

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Бізнес вобода

83.4

Трудовий вобода

79.5

Монетарна свобода

81,7

ВІДКРИТІСТЬ РИНКА

Свобода торгівлі

90.0

Свобода інвестицій

85.0

Фінансова свобода

80

Економічна свобода є найважливішим компонентом волі. Це дає людям можливість працювати, виробляють, споживають, власні, торговельні та інвестувати відповідно до їх особистого вибору [66].

3. Household saving rate (Норма збереження домашніх господарств)

Норма заощаджень домашніх господарств включає велику частину загальної економії в економіці, так що має важливе значення для розподілу фінансових ресурсів економіки. У короткостроковій перспективі темпи заощаджень населення має важливе значення для пом'якшення економічних коливань, оскільки він дозволяє домогосподарства, щоб згладити своє споживання протягом довгого часу, відповідаючи на великі зміни в їх доходу. У довгостроковій перспективі темпи заощаджень населення є ключовим чинником, що визначає потенціал зростання економіки та її здатності інвестувати у продуктивній, природного і людського капіталу для майбутніх поколінь. Норма заощаджень домашніх господарств являє собою частку наявного доходу домашніх господарств [51].

Збереження домашніх господарств є основним внутрішнім джерелом коштів для фінансування капітальних вкладень, що є основним стимулом для довгострокового економічного зростання. Ставки заощаджень домогосподарств значно різняться в різних країнах через інституційних, демографічних та соціально-економічних відмінностей [60].

Швидкість заощаджень населення визначається як валовий заощаджень домашніх господарств, розділеної на валового наявного доходу, при цьому останній з поправкою на зміни в чистій вартості засобів домашніх господарств у пенсійних фондах резервів.

Збереження ставки можуть бути виміряні або на валовий або чистої основі. Чистих заощаджень вимірюються після відрахування споживання основного капіталу (амортизація) [61].

Рис. Норма збереження домашніх господарств по країнам зони євро, 2000 рік, 2012 рік [62].

 

0,2 відсоток точка падіння в заощаджень домашніх господарств в ЄС в період з 2000 по 2012 рік. Після різкого збільшення в 2009 році темпи значно впали в результаті повільного зростання і високої заборгованості домашніх господарств у деяких державах-членах.

Швидкість заощаджень населення піднявся до 12,14% у 2001 році в якості фінансового лиха від 2000-2003 економічного спаду забрала на споживчі витрати. За цим пішло тривалого періоду стійкого зниження темпів економії між 2003 і 2007, можливо, обумовлений поєднанням низьких процентних ставок і низької і стабільної інфляції, підвищуючи попит клієнта на кредит. Падаючий тренд знову скасував у 2008 році з початком економічної кризи.

4. Research and development expenditure (Витрати на наукові дослідження та розробки)

Витрати на дослідження і розробки бувають поточними і капітальними витратами (як державні, так і приватні) на творчій роботі, проробленої систематично для підвищення рівня знань, включаючи знання людства, культури та суспільства, а також використання знань для нових додатків. R & D охоплює фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки [68].

Про збільшення 9% в R&D інтенсивності в ЄС в період з 2000 по 2011 рік. Незважаючи на R&D витрати стабілізувалася на рівні 2% ВВП в період економічного спаду, необхідний подальший прогрес, щоб залишитися на-шляху до досягнення мети на 2020 у розмірі 3% від ВВП.

Табл. Загальні витрати на дослідження та розробку, по країнам (% від ВВП) [67]

У рамках Європи 2020 стратегії та її флагманської ініціативи «Інноваційні Союзу 'ЄС спрямована на поліпшення рамкових умов та доступу до фінансування для досліджень та інновацій, щоб допомогти перетворити ідеї в продукти та послуги, які створюють зростання і робочі місця. З цією метою підвищення поєднанні державних і приватних рівні інвестицій в R&D сектора до 3% від ВВП була сформульована в якості однієї з п'яти ключових цільових завдань стратегії Європа 2020.

5. Energy intensity (Енергоемність економіки)

Енергоємність - величина споживання енергії та (або) палива на основні і допоміжні технологічні процеси виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг на базі заданої технологічної системи.

Чисельним виразом енергоємності системи є показник, що є відношенням енергії, споживаної системою, до величини, що характеризує результат функціонування даної системи.

Енергоємкість використовується у виробництві даного рівня виробництва або діяльності. Вона вимірюється за кількістю енергії, необхідної для виконання конкретного виду діяльності (послуги), виражені у вигляді енергії на одиницю продукції або діяльності заходи обслуговування [69].

Енергоємність вимірюється за кількістю енергії, необхідної на одиницю продукції або активності, так що, використовуючи менше енергії, щоб отримати продукт знижує інтенсивність.

15,5% падіння інтенсивності енергії в ЄС в період з 2000 по 2011 рік. Загальна тенденція до зниження вказує абсолютне розв'язку споживання енергії від економічного зростання.

Табл. Валове внутрішнє споживання енергії до ВВП (кг нафтового еквівалента на 1000 EUR) за 2005 та 2012 роки  [70]

Енергоємність - енергія використовується для виробництва однієї одиниці обсягу виробництва - істотно знизилася за останні десять років. У період з 2000 по 2011 рік споживання енергії в ЄС впали на 1,6%, тоді як ВВП виріс на 16,5%. В результаті енергоємність записав краплю 15,5% за цей період, що вказує на абсолютну розв'язку споживання енергії від економічного зростання. Розв'язка споживання енергії від економічного зростання має важливе значення для примирення економічних та екологічних цілей. Зниження енергоємності може спостерігатися як у присутності абсолютного роз'єднання (споживання енергії падає, незважаючи на економічне зростання) і відносної розв'язки (споживання енергії зростає більш повільними темпами, ніж економічного зростання).

6.1 Employment (Занятість населення)

Зайнятість - діяльність громадян, пов'язана із задоволенням їх особистих і суспільних потреб, не суперечить законодавству і приносить їм заробіток, трудовий дохід. Існують наступні види зайнятості: вторинна, постійна, неповна, нерегулярна, тіньова, немов, часткова.

Коефіцієнт зайнятості населення широко застосовується в порівняльному аналізі і показує питому вагу зайнятих у загальній чисельності жителів, що проживають на певній території:

Кн3 =(S3/S) х 100%, де Кн3 - коефіцієнт зайнятості населення;  S3 - чисельність населення, зайнятого в економіці; S - загальна чисельність населення.

В період з 2000 по 2012 рік рівень зайнятості в ЄС збільшився на 1,9%. Частка громадян ЄС у віці від 20 до 64 у сфері зайнятості збільшується більш-менш стабільно протягом десяти років до економічної кризи (1997 по 2008), досягнувши піку 70,3% в 2008 році.

У 2009 році економічна криза повною мірою вдарив на європейський ринок праці, в результаті чого рівень зайнятості до 2006 рівень 69%. З 2010 по 2011, економіка ЄС зазнали зростання безробіття, де більшість зростання ВВП був обумовлений збільшенням продуктивність і кількість відпрацьованих годин, а не зайнятості [72]. У результаті цього на ринку праці застою, ЄС відхилився від свого шляху до мети зайнятості в Європі 2020 75%.

Економічна активність населення працездатного віку, як правило, варіюються залежно від статі та освіти. Хоча гендерний розрив в зайнятості в ЄС істотно скоротила за останні десять років, жінки як і раніше економічно менш активні, ніж чоловіки. Зміни в регіональній зайнятості серед жінок перевищують чоловіків у п'ять разів.

Існує значна різниця в рівні зайнятості в країнах ЄС. У 2012 році Швеція, Нідерланди, Німеччина, Австрія та Данія перевищив середній завдання в галузі зайнятості 75% в ЄС. Але в той же час, інші країни були більш ніж на 15 процентних пунктів відстає від середнього цілі ЄС. Найнижчий кінець спектру переважали країн у Південній та Східній Європі, з Грецією і Хорватією, мають найнижчі середні показники зайнятості в 55,3% і 55,4% відповідно. Ці низькі ставки, ймовірно, відображають відмінності в економічному розвитку, демографічні тенденції, на ринку праці структур і політики між державами-членами, а також асиметричної впливу економічних потрясінь.

Табл. Всього рівень зайнятості, по країнах (% Від вікової групи 20-64 років)

З графіку видно, що Німеччина має найвищий показник рівня зайнятості населення. Розглянемо більш детально результати на ринку праці на прикладі Німеччини.

Табл. Складові показники рівня зайнятості Німеччини за 2000, 2011 та 2012 роки [73]

Показник

Одиниця вимирювання

2000

2011

2012

2012
ОЕСР-Всього

1

Рівень безробіття

% від робочої сили

7,8

6

5,5

8,2

2

Рівень безробіття серед молоді

% Від молодіжної робочої сили (15-24 років)

8,4

8,5

8,1

16,3

3

Довгострокова безробіття (12 місяців і більше)

% Від загальної чисельності безробітних

51,5

48

45,5

34,3

4

Рівень зайнятості

% Населення працездатного віку

65,6

72,6

72,8

65,1

5

Рівень зайнятості жінок

% Від жіночого населення (15-64)

58,1

67,7

68

57,2

6

Рівень зайнятості літніх працівників

% Населення у віці 55-64

37,6

59,9

61,5

55,6

7

Тимчасове працевлаштування

% Від роботи за наймом

12,7

14,7

13,9

11,8

8

Часткова зайнятість

% Від загальної зайнятост

17,6

22,1

22,1

16,9

9

Середньорічна робочий час

Годинник на одного працівника

1471

1406

1397

1765

10

Середньорічна заробітна плата

2012 USD ДПП

40095

41724

42121

43523

11

Зростання реального ВВП

У% до попереднього року

3,3

3,1

0,9

1,4

12

Зростання зайнятості

У% до попереднього року

1,7

1,4

1,1

1

13

Зростання заробітної плати

У% до попереднього року

2,1

1,7

1

-0,1

Між 2003 і 2007, прогалини в регіональних рівнях зайнятості у країнах зони євро неухильно звужується, за сприяння сприятливих економічних умов. Зниження регіональних відмінностей, можливо, був зумовлений низкою факторів, включаючи збільшення мобільності працівників, менше регіональної спеціалізації в окремих секторах і зменшення регіональних відмінностей у рівні освіти та кваліфікації. Однак відмінності в рівні зайнятості між регіонами почали рости знову після економічної кризи 2008 року. У 2012 регіональні відмінності ЄС у сфері зайнятості досяг рівня 2000 [51].

Участь на ринку праці є важливим фактором для добробуту людини, тому що він дає людям простору і ресурсів, необхідних для досягнення життєвих цілей і устремлінь, дає їм почуття мети і дозволяє їм цілеспрямовано брати участь у житті суспільства.

6.2 Unemployment (Безробіття)

Безробіття - наявність у країні людей, що складають частину економічно активного населення, які здатні і бажають трудитися за наймом, але не можуть знайти роботу.

Рівень безробіття - кількісний показник, що дозволяє порівняти безробіття для різної чисельності населення (для різних країн або для різних періодів однієї і тієї ж країни). Рівень безробіття розраховується як відношення числа безробітних до загальної чисельності економічно активного населення або до чисельності цікавить групи населення.

У період з 2000 по 2002 рік рівень безробіття в ЄС був більш-менш стабільним на рівні близько 8,8%. Безробіття збільшилася протягом найближчих двох років, після економічного циклу. Між 2005 і 2008 рівень безробіття був на зниження, досягнувши десятирічного мінімуму 7,1% в 2008 році. Проте, тенденція змінилася в 2009 році, коли економічний спад призвів до тривалої погіршення на ринку праці [51].

Серед держав-членів, найнижчі показники безробіття були зареєстровані в Австрії (4,9%), Німеччина (5,1%) і Люксембурзі (6,2%), а найвища в Греції (27,8% у жовтні 2013 року) та Іспанії (25,8%). У порівнянні з минулим роком, рівень безробіття зріс в чотирнадцять держав-членів, впав у тринадцяти і залишалися стабільними в Швеції. Найбільше зростання було зареєстровано на Кіпрі (+13,9% до 17,5%), Греція (26,1% до 27,8% в період з жовтня 2012 року і жовтні 2013), Нідерланди (5,8% до 7,0%) і Італія (11,5% до 12,7%) [74].

Рівень безробіття неухильно зростає, реєстрація набула піку - 10,5% в 2012 році відповідно до різкого скорочення ВВП. Крім того, створення нових робочих місць, як очікується, залишиться слабким на тлі слабкої економічної активності і повільного відновлення. Політика активації і просування перепідготовки та довічних програм навчання є потенціалом для полегшення проблем на ринку праці, шляхом усунення існуючих професійних навичок.

Табл. Рівень безробіття в країнах зони євро за 2005 та 2013 роки, % [75].

Більш пильний погляд на індикатор безробіття показує, що молоді люди у віці до 25 років були сильнішими порушені ринку праці погіршення в порівнянні з іншими віковими групами. З 2008 року безробіття серед молоді зросла на сім процентних пунктів, в 2012 році досягнувши 22,9%. Довгі періоди незайнятості особливо шкідливі для молодих людей, тому що вони приводять до кваліфікації ерозії і не допустити їх створення досвід роботи. Це зменшує їх перспективи на ринку праці з дуже раньої стадії [51]..

6.3 Labour productivity (Продуктивність праці)

В якості основного джерела економічного зростання, продуктивність праці є ключовим чинником, що визначає майбутньої конкурентоспроможності і процвітання економіки ЄС, а також рівня життя свого населення [51].

Продуктивність праці є виявлення індикатором кількох економічних показників, як це пропонує динамічний міру економічного зростання, конкурентоспроможності та рівня життя в економіці. Це міра продуктивності праці (і все, що цей захід враховує), який допомагає пояснити основні економічні основи, які необхідні як для економічного зростання та соціального розвитку. 

Продуктивність праці = обсяг показника випуску / міра вхідного використання

1. Обсяг показника випуску відображає товари і послуги вироблені робочою силою. Чисельник співвідношення продуктивності праці, обсяг показник випуску вимірюється або ВВП або валової доданої вартості.

2. Міра вхідного використання відображає час, силу і кваліфікацію робочої сили. Знаменник відносини продуктивності праці, вхідний захід є найбільш важливим фактором, що впливає на міру продуктивності праці. Вхід праці вимірюється або на загальну кількість відпрацьованих годин всіх осіб або загальної зайнятості [63].

Хоча рівень продуктивності виріс у всіх країнах ЄС протягом останнього десятиліття, як і раніше значна різниця в продуктивності по всій Європі. У 2012, Люксембург і Ірландія мав найефективніших працівників, виробляючи вихід EUR 58.2, 52,7 і 50,4 на годину відповідно. З іншого боку спектра, продуктивність праці в інших державах було менше, ніж 20 євро на годину.

Табл. Продуктивність праці на відпрацьовану годину [64]

Великий розбіжність у темпах продуктивності в рамках ЕС була визначена в якості важливого структурного слабкості і однією з основних причин економічної кризи. Внутрішні і зовнішні програми структурної перебудови, такі як обмеження нестійких житлових інвестицій та поліпшення показників експорту, відбуваються в Ірландії, Греції, Іспанії, Кіпру, Португалії та Словенії. У цих країнах вести зростання не відповідає зростанню продуктивності до кризи.

Ці заходи, як очікується, щоб збалансувати продуктивність праці, підвищити конкурентоспроможність і поліпшити економічні показники. Економія в Центральній і Південно-Східної Європи пережили найбільш вираженими збільшення продуктивності праці в період між 2000 і 2012: Латвія (107%), Литва (84%), Естонія (60%) та Словаччині (57%) [51].

7.

Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.

Индексы экономической свободы:

 1.  Свобода бизнеса;
 2.  Свобода торговли;
 3.  Налоговая свобода;
 4.  Свобода от правительства;
 5.  Денежная свобода;
 6.  Свобода инвестиций;
 7.  Финансовая свобода;
 8.  Защита прав собственности;
 9.  Свобода от коррупции;
 10.  Свобода трудовых отношений. [54]


2.3 Проблеми соціальної складової сталого розвитку країн зони євро

Начнем с размышляя о следующих утверждений, полученных от "Перспектив всемирной урбанизаци: Пересмотр 2011" Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (UNDESA 2012):

Между 2011 и 2050 году население мира , как ожидается, увеличится на 2,3 миллиарда , переходя от 7,0 млрд. до 9,3 млрд. (UNDESA, 2011) . В то же время , население, проживающее в городских районах , согласно прогнозам, получить 2,6 млрд., переходя от 3,6 млрд. в 2011 году до 6,3 млрд до 2050 года. Таким образом, в городских районах мира , как ожидается , чтобы поглотить весь прирост населения, ожидаемый в течение следующих четырех десятилетий в то же время во время рисования в некоторых из сельского населения.

 Большая часть прироста населения ожидается в городских районах будут сосредоточены в городах и населенных пунктах в менее развитых регионах . Азии, в частности, прогнозируется , чтобы увидеть его городской прирост населения на 1,4 миллиарда , Африка 0,9 млрд., и Латинскую Америку и Карибский бассейн на 0,2 миллиарда долларов.

 Рост населения , таким образом, становится в значительной степени городским явлением сосредоточены в развивающихся странах (Дэвид Satterthwaite , 2007).

 Урбанизация , как ожидается , будет продолжать расти как в более развитых и менее развитых регионах , так что к 2050 году городские жители , скорее всего, приходится 86% населения в более развитых регионах и за 64%, что вменее развитые регионы .

 В целом, население мира , как ожидается, будет проживать в городах в 2050 году 67%.

При чтении этих пунктов маркированного списка, сразу же становится ясно, как решающие города и городские районы будут в будущем и насколько важно, чтобы отразить на процессы урбанизации, особенно в контексте устойчивого развития. В 2050 году, если в мире 9,3 млрд. человек, две трети из них будут жить в городских районах, мы должны убедиться, что эти города и городские районы являются устойчивыми и независимыми от бизнеса, как обычно путей развития и роста, главным образом потому, давление на экологических и социальных систем монтажа.

Таким образом, мы определяем городской устойчивого развития как степень всех тех методов и мероприятий, которые:

 Relate с устойчивого развития в рамках городах (например продвижение органических фермерских рынков, доступа к устойчивой мобильности, сокращение потребления электроэнергии в зданиях, переработки и отходов профилактики, внимание к всеобъемлющего развития городов, и т.д. ...);

 Примите во внимание процессы урбанизации городов в свете устойчивого развития (например, сокращение городской застройки, строительство велосипедных дорожек, содействие пешеходных зон, предоставление доступного жилья для обездоленных жителей, и т.д. ...);

 Отражение от производительности городов с точки зрения устойчивого развития (например предотвращение захоронения, внимание к потреблению воды, и т.д. ...)

1. Quality of Life Index  

Індекс якості життя (англ. quality-of-life index) розроблений компанією Economist Intelligence Unit, грунтується на методології, яка пов'язує результати досліджень за суб'єктивною оцінкою життя в країнах з об'єктивними детермінантами якості життя в цих країнах. Індекс був підрахований в 2005 році. Він включає в себе дані по 111 країнам.

Дослідження використовує дев'ять факторів якості життя для визначення оцінки країни [58]. Розгдянемо кожен з показників:

 1.  Здоров'я (очікуванна тривалість життя (в роках);
 2.  Сімейне життя (рівень розлучень (на 1 тис. чол. ), ставиться оцінка від 1 (мало розлучень) до 5 (багато розлучень));
 3.  Суспільне життя (змінна приймає значення 1 якщо в країні високий рівень відвідуваності церкви або профспілкового членства);
 4.  Матеріальне благополуччя (ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності);
 5.  Політична стабільність і безпека(рейтинги політичної стабільності та безпеки);
 6.  Клімат і географія (широта, для розрізнення холодних і жарких кліматів);
 7.  Гарантія роботи (рівень безробіття (у %));
 8.  Політична свобода (середній індекс політичної та громадянської свободи, шкала від 1 (повністю вільна) до 7 ( невільна ));
 9.  Гендерна рівність (вимірюється шляхом ділення середньої зарплати чоловіків на зарплату жінок).

Табл. Індекс якості життя для країни 2014 [59]

Країна

Індекс якості життя

Індекс купівельної спроможності

Індекс безпеки

Індекс охорони здоровя

Індекс споживчих цін

Індекс забруднення

1

Латвия

 87.36

40,86

59,65

65

65,87

43,61

2

Німеччина

192,69

112,28

72,86

75,26

87,14

30,2

3

Люксембург

184,55

115,16

65,62

73,15

112,03

38,05

4

Фінляндія

178,88

97,9

70,84

68,69

103,28

16,68

5

Австрія

175,98

104,2

58,77

73,55

108,51

19,38

6

Нідерланди

160,98

97,54

62,93

66,17

98,82

32,4

7

Кіпр

147

66,96

67,81

76,96

90,94

33,62

8

Естонія

145,4

48,67

70,93

76,34

67,33

13,43

9

Ірландія

142,35

94,64

46,41

42,57

106,61

29,32

10

Франція

136,31

92,29

52,72

82,28

100,21

46,92

11

Бельгія

134,71

87,93

58,47

78,04

100,04

56,16

12

Мальта

126,32

72,48

82,41

81,11

82,12

68,92

13

Словаччина

125,56

60,36

66,79

61,31

75,37

32,97

14

Португалія

124,71

54,65

64,94

64,8

69,3

30,9

15

Іспанія

123,64

72,48

67,58

75,17

77,18

49,76

16

Словакія

108,74

52,41

67,28

63,52

61,5

40,81

17

Італія

90,61

75,39

54,41

65,05

96,81

60,42

18

Греція

77,48

44,27

56,95

59,02

83,79

45,28

Соціально-економічний розвиток через призму Якості Життя

Неповна зайнятість охоплює людей , які , незважаючи на отримати роботу , не працюють повний робочий день і відсутність достатнього обсягу роботи ; ситуація , яка дещо схожа на безробітних.

У 2012 році деякі 38900000 чоловік у віці від 0 до 59 років, що відповідає 10,3 % від населення ЄС цій віковій групі , жили в сім'ях , де дорослі працювали менше 20 % від їх загального трудового потенціалу протягом минулого року. У порівнянні з 2008 роком , це являє собою збільшення на близько 4,5 млн. осіб, постраждалих від неповної зайнятості .

Жінки були трохи більш схильні до цієї ситуації в 2012 році в порівнянні з чоловіками. Низька інтенсивність роботи був також значно вище серед літніх працівників, зокрема тих , у віці від 55 до 59 , в той час це було найнижче для primeaged працівників від 35 до 44 років. За винятком окремих домогосподарств чоловік, що мають на утриманні дітей (які, як правило , найбільше страждають від будь-якої форми бідності та соціальної ізоляції) , домашніх господарств з одним або декількома дітьми - утриманцями показав найнижчі рівні неповної зайнятості в 2012 році [51].


2.4 Особливості  екологічної складової сталого розвитку в країнах зони євро

1. Індекс екологічної ефективності (The Environmental Performance Index) - це комбінований показник, який ґрунтується на глобальних дослідженнях та свтворює супроводжуючий рейтинг країн світу за показником навантаження на навколишнє природне середовище та раціонального використання природних ресурсів.

Розрахований за методикою Центру екологічної політики та права при Єльському університеті (Yale Center for Environmental Law and Policy) спільно з групою незалежних міжнародних експертів , які використовують у своїй роботі , поряд з аналітичними розробками , статистичні дані національних інститутів і міжнародних організацій [43].

Мета дослідження - знизити тиск на навколишнє середовище і , як наслідок , на здоров'я людини , стимулювати життєздатність екологічних систем і стабільне управління природними ресурсами . Індекс екологічної ефективності прийшов на зміну Індексу екологічної стійкості ( The Environmental Sustainability Index ) в 2006 році і в даний час використовується для розрахунку Індексу розвитку людського потенціалу ( Human Development Index ) в рамках спеціальної серії доповідей про розвиток людини Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). Випускається раз на два роки .

Індекс вимірює досягнення країни з точки зору стану екології та управління природними ресурсами на основі 22 показників в 10 категоріях , які відображають різні аспекти стану навколишнього природного середовища та життєздатності її екологічних систем , збереження біологічного різноманіття , протидія зміні клімату , стан здоров'я населення , практику економічної діяльності і ступінь її навантаження на довкілля , а також ефективність державної політики у сфері екології .

Даний показник базується на двох великих групах показників: життєздатності екосистеми (управління природними ресурсами) та екологічному здоров'я , що оцінює вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. У цих групах розподілені десять напрямів чи політичних категорій [44]:

 1.  Екологічне здоров'я ;
 2.  Забруднення повітря , що впливає на здоров'я людини;
 3.  Забруднення повітря , що впливає на стан екосистем;
 4.  Вода ( що впливає на здоров'я людини ) ;
 5.  Водні ресурси ( що впливає на екосистему ) ;
 6.  Біорізноманіття ;
 7.  Ліс ;
 8.  Рибна ловля ;
 9.  Сільське господарство;
 10.  Зміна клімату та енергетика .

Кожна політична категорія складається з одного або декількох індикаторів. Всі критерії оцінювання можуть бути представлені таблицею. У дужках вказано відносна вага (вклад) показника в підсумковому результаті .

Табл. Індекс екологічної ефективності 2012

Група

Екологічному здоров'ї (30%)

 

 

Політичні категорії

Екологічному здоров'я (15%)

Забруднення повітря, що впливає на здоров'я (7,5%)

Вода (ефект на здоров'я людини) (7,5%)

Індикатори

1. Дитяча смертність (15%)

2. Тверді частки (3,75%)

4. Доступ до санітарії (3,75%)

 

3. Забруднення повітря в приміщеннях (3,75%)

5. Доступ до питної води (3,75%)

Група

Життєздатності екосистеми (70%)

 

 

Політичні категорії

Повітря (ефект на екосистему) (+8,75%)

Водні ресурси (ефект на екосистему) (+8,75%)

Біорізноманіття (17,5%)

Індикатори

6. SO2 на душу населення (4,38%)

8. Зміна якості води (8,75%)

9. Охорона середовища проживання (4,38%)

7. Ставлення SO2 до ВВП (4,38%)

 

10. Захист біома (8,75%)

 

 

11. Морські охоронювані райони (4,38%)

Політичні категорії

Сільське господарство (5,83%)

Ліс (5,83%)

Риболовля (5,83%)

Індикатори

12. Сільськогосподарські субсидії (3,89%)

14. Запас лісу на корені (1,94%)

17. Рибальство на прибережному шельфі (2,92%)

13. Регулювання пестицидів (1,94%)

15. Зміна площі лісів (1,94%)

18. Експлуатація рибних ресурсів (2,92%)

 

16. Втрата лісового покриву (1,94%)

 

Політичні категорії

Зміна клімату та енергетика (17,5%)

 

 

Індикатори

19. CO2 на душу населення (6,13%)

 

 

20. Ставлення CO2 до ВВП (6,13%)

 

 

21. Кількість CO2 на кіловат-годину (2,63%)

 

 

22. Відсоток поновлюваного електрики в загальному виробленому електриці (2,63%)

 

 

По кожному індикатору країна отримує бали. Кількість балів залежить від позиції держави в межах діапазону, що задається гіршій за цим індикатором країною (відносний нуль на стобальною шкалою) і бажаною метою (еквівалент ста балів). Бажана мета може встановлюватися на основі міжнародних договорів; стандартів, визначених міжнародними організаціями; професійного висновку, що відображає науковий консенсус, або інших джерел [45].

Щоб визначити екологічні показники країн зони євро, необхідно розглянути доповідь 2014 року, яка була опублікована на Давоському форумі.. У розрахунку індексу відбулися зміни в порівнянні з доповіддю 2012 року. Групи , на яких базується звіт , залишилися незмінними: екологічне здоров'я і життєздатність екосистеми . Кількість політичних категорій скорочено до 9 . Прибрана категорія - «Повітря (ефект на екосистему ) ». Індикаторів залишилося 20 , була зміненна їх відносна вага в кінцевому результаті. У категорії « Зміна клімату та енергетика » з'явилися нові показники , що враховують економічний розвиток оцінюваної країни. У рейтинг увійшли 178 країн.

Табл.. [44]

Країна

Загальний бал (100)

Влив на здоров'я

Якість повітря

Вода і санітарія

Водні ресурси

СГ

Ліси

Рибальство

Біорізноманіття та Хабітат

Клімат та енергія

2

Люксембург

83,29

94,79

81,98

100

95

65,33

33,76

 

100

56,75

6

Німеччина

80,47

100

78,5

100

95,18

65,31

31,35

13,4

100

62,77

7

Іспанія

79,79

96,17

97,37

99,33

92,83

65,19

45,05

23,24

56,56

81,84

8

Австрія

78,32

100

76,45

100

79,05

65,49

19,87

 

86,59

62,09

11

Нідерланди

77,75

100

75,57

100

98,82

65,36

33,76

0

94,69

53,32

15

Словаччина

76,43

100

78,13

95,96

53,99

63,43

45,05

 

100

54,59

17

Португалія

75,8

100

97,97

96,75

70,33

64,3

7,75

30,07

64,36

80,68

18

Фінляндія

75,72

100

98,33

100

84,25

66,99

11,77

32,89

61,86

62,24

19

Ірландія

74,67

100

98,33

90,47

87,47

66,39

100

16,49

18,74

75,01

20

Естонія

74,66

93,47

96,21

77,67

75,27

67,12

9,02

27,66

100

56,71

21

Словакія

74,45

93,13

73,12

97,43

57,64

63,85

21,31

 

84,33

72,48

22

Італія

74,36

100

80,85

63,51

91,44

58,87

55,41

24,93

79,77

63,41

23

Греція

73,28

100

85,88

87,76

87,33

61,01

22,83

25,86

66,49

59,79

27

Франція

71,05

100

89,44

100

83,8

65,55

37,94

0

54,45

49,83

34

Мальта

67,42

85,76

98,33

100

37,01

19,66

 

0

80,96

55,32

36

Бельгія

66,61

99,65

69,79

100

60

65,33

23,64

0

57,56

64,47

38

Кіпр

66,23

100

85,68

100

9,44

61,34

35,07

32,32

77,03

61,92

40

Латвия

64,05

91,58

96,29

53,69

49,62

64,57

3,3

0

95,17

53,27

2. Green Economy

Зелëная економіка - напрям в економічній науці, який сформувався в останні 2 десятиліття, в рамках якого вважається, що економіка є залежним компонентом природного середовища, в межах якої вона існує і є її частиною.

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах:

 1.  неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі;
 2.  неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів;
 3.  все на поверхні Землі є взаємопов'язаним.

Зелена Економіка є одним з найбільш швидко зростаючих глобальних рухів призначених для зміни світу, яке було прийнято багатьма урядами та неурядовими організаціями і мають величезний вплив на світовий соціально-економічний ландшафт. Вона прагне реформувати саму концепцію економіки, шляхом створення абсолютно нової дисципліни, яка призначена, щоб допомогти людям усюди, запобігти бідність як даного припущення [54].

Розглянемо соціально-економічний розвиток через призму Зеленої Економіки. «Екологічниі товари і сектор послуг» ( EGSS ) включає в себе виробничу діяльність, яка генерує екологічні продукти [56]. Екологічні продукти – це продукти, які були виробленні з метою охорони навколишнього середовища або управління ресурсами. З 2002 по 2011 рік, зайнятість у секторі EGS ( за оцінними даними для ЄС в цілому ) виріс приблизно на 37 %. У 2012 році близько 4,2 млн. осіб (в еквіваленті повної зайнятості ) були зайняті в цьому секторі , більшість з них у діяльності з охорони навколишнього середовища , в тому числі запобігання , зниження і ліквідацію забруднення і будь-який інший деградації навколишнього середовища.

Збільшення зайнятості в секторі EGS в ЄС відповідно до висновків недавнього дослідження МОП / ЮНЕП [55], відповідно до якого перехід до зеленої економіки сприяє створення робочих місць в цілому ряді секторів. Проте, зелена економіка не включає соціально не стійке населення і фазовий перехід до неї, таким чином може спричинити деякі проблеми, зокрема, в деяких секторах і для деяких працівників. Отже, необхідний комплексний підхід, що гарантує, що зелені робочі місця також гідні робочі місця та які сприяють соціальній інтеграції [51].

Багато змін сталося в показниках соціально-економічного розвитку, через вплив фінансово-економічної кризи 2008 року і тривалої рецесії, що послідувала після. Уповільнення економічної активності не тільки впливає на стримання реального валового внутрішнього продукту (ВВП), а й призвело до приглушеним інвестицій, зростання безробіття і, меншою мірою стримання заощаджень домогосподарств. Тенденція зайнятості також погіршилося, хоча це дійсно стабілізувати протягом останніх двох років [56].

Були також і позитивні моменти: продуктивність праці збільшилася і енергоємність знизилася. Проте, ще занадто рано, щоб інтерпретувати ці тенденції як основні позитивні моменти.

Річний оборот Екоіндустрії ЄС складає більше 300 млрд. євро (2,5 % ВВП), близько 3,4 млн. осіб (1,5% всіх працевлаштованих) безпосередньо зайняті у цій сфері. Чверть всіх інвестицій - це інвестиції в чисті технології. Зазначений прогрес був досягнутий завдяки мобілізації зусиль країн - членів ЄС [57].

3. Sustainable consumption and production (Стале споживання і виробництво)

Виробництво і споживання товарів і послуг сприяє благополуччя людини, задовольняючи фізичні та інші потреби, такі як їжа і дах. Проте, нинішні моделі споживання і виробництва також шкодити природного середовища та добробуту людей. Зокрема, вони виснажують природні ресурси Землі і пошкодження екосистем. Створення споживання і виробництва більш стійких засобів відповідаючи на основних потреб і поліпшення якості життя, і в той же час, використовуючи менше природних ресурсів, таких як сировина, енергію, землю і воду. Це включає в себе зниження або усунення відходів та забруднюючих речовин або зниження загального споживання за рахунок вдосконалення систем управління, поліпшення продукту та дизайну послуг, найкращих наявних технологій і підтримки сталого способу життя. При цьому, все більше екологічно чистих методів ведення сільського господарства та схеми екологічного менеджменту може підвищити біорізноманіття, збереження ландшафту і води і грунту [51].

Середній західний споживач: споживає щодня 150-200 літрів питної води; отримує щодня 856 калорій за рахунок продуктів тваринного походження; використовує кожен рік 300 кг паперу; спалює щорічно 10-20 барелів (або 1600-3200 літрів) нафти; виробляє щорічно 537 кг побутових відходів; має автомобіль, телевізор, холодильник і пральну машину.

Ключові підходи до досягнення сталого виробництва і споживання можна узагальнити таким чином:

• Споживати менше : загальні витрати на споживання скорочуються , приводячи в кінцевому результаті до скорочення споживання ресурсів в економіці .

• Робити більш розумний споживчий вибір: загальний рівень споживання не знижується , але зміни в способі життя можуть викликати зміни моделей споживання.

• Виробляти і споживати більш ефективно : моделі споживання по суті залишаються незмінними , але товари та послуги виробляються і споживаються із застосуванням таких технологій , які дозволяють скоротити споживання ресурсів і викиди на одиницю обсягу споживання , наприклад , за рахунок підвищення довговічності / терміну служби товарів і послуг [77].

Збитки забруднення повітря на здоров'я людини (від незначного подразнення дихальних шляхів до серцево-судинних захворювань і передчасної смерті) і навколишнього середовища , при цьому сильно впливають на якість життя в ЄС.

Незважаючи на значні скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу за останні десятиліття , твердих частинок, озон і речовин хімічно активного азоту і раніше являють собою серйозну загрозу.

У 2011 році близько 33 % міського населення в ЄС був виставлений PM10 вище денного граничного значення. Між 2001 і 2011 році ступінь впливу вище граничного значення варіювали від 20 % до 44 % без будь-яких видимих ​​тенденції в цей період. Близько 5 % міського населення в ЄС був виставлений NO2 вище річного граничного значення ЄС в 2011 році. Між 2001 і 2011 вплив NO2 показав тенденцію до зниження [51].

Покращилися модель виробництва в зоні євро протягом останніх років. Кількість організацій, що здійснюють сертифіковану систему екологічного менеджменту відповідно до еко-менеджменту та аудиту (EMAS) виріс з 2003 року. У 2013 році EMAS поглинання - виражена кількістю EMAS зареєстрованих організацій на мільйон жителів. Даний показник був особливо високим на Кіпрі, Австрії, Іспанії, Італії та Німеччинні [78].

3.1 Resource productivity (продуктивність ресурсів)

Продуктивність ресурсів - це кількість товару або послуги (результат), що досягається шляхом витрачання одиниці ресурсу. Це може бути виражене у грошовому вираженні прибутковості на одиницю ресурсу.

Продуктивність ресурсів і ресурсомісткість є ключовими поняття, що використовуються у вимірі сталого розвитку, оскільки вони намагаються відокремити прямий зв'язок між використанням ресурсів і деградації навколишнього середовища. Їх сила в тому, що вони можуть бути використані в якості показника для економічної та екологічної вартості. Мета сталого розвитку в максимізації продуктивності ресурсів при мінімізації ресурсоємності [79].

Підвищення ефективності використання ресурсів означає розв'язку економічного зростання від використання ресурсів і деградації навколишнього середовища. Майже 20%-ве збільшення продуктивності ресурсів в ЄС в період з 2000 і 2011 рр.. Ця тенденція в основному за рахунок падіння споживання нерудних матеріалів по будівельному сектору.

Великі відмінності між державами-членами відносно використання ресурсів є результатом поєднання таких факторів, як галузевій структурі і структури національної економіки (сильного обслуговування і на знаннях / технології, на відміну від первинного сектора промисловості або переробки сировини), конкретних забезпеченості ресурсами, ступеня аутсорсинг виробництва, існування політики ресурсних стимулювання переробки відходів і повторне використання ресурсів та інші [76].

Табл. Продуктивність ресурсів по країнам за 2005 та 2011 роки, (Індекс 2000 = 100) [80].

Загалом, старі держави-​​члени, як правило, показують рівень продуктивності відносно високою ресурсів. Тільки Фінляндія відстає з 0,93 ЄС за кг в 2011 році. Це може бути частково пов'язане з його відносно високою DMC (внутрішнє споживання матеріалу) на душу населення. Люксембург і Великобританія взяли на себе ініціативу по більш ефективно, ніж у середньому по ЄС, використовуючи ресурси в два рази. Підвищення ефективності використання ресурсів означає розв'язку економічного зростання від використання ресурсів і деградації навколишнього середовища.

В цілому, в період з 2000 по 2011 рік продуктивність ресурсу зростала швидше, ніж економіка, на 19,4% в порівнянні з ростом на 16,5% у ВВП. Це вказує на абсолютну розв'язку матеріального споживання та економічного зростання. Однак ця тенденція була в основному під впливом зниження споживання нерудних матеріалів по будівельній галузі (більш докладно див індикатор споживання вітчизняного матеріалу) [51].

3.2 Domestic material consumption (внутрішнє споживання матеріалу)


ГД по окружающей среде

ГД по окружающей среде 18 имеет своей целью защиту, сохранение и улучшение окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. Среди них, политика в области устойчивого развития также принимает во внимание тему «устойчивое города» и «городской среды». Разделение на политику УР обязуется работу по умных городов и разработал Тематическая стратегия по городской среды, который был принят в 2006 году в сотрудничестве с группой экспертов ЕС по окружающей среде в городах и ряда других заинтересованных сторон.

Кроме того, ГД по окружающей среде имеет дело с городской среды, связывая основные политики Европейской комиссии по проблемам городов, таких как загрязнение воздуха, шум, чистый городской транспорт, энергоэффективности зданий и городской регенерации.

Поддержка городах обеспечивается проектов или инструментальных средств и данных городской среды. Для того чтобы проиллюстрировать то, что сделано, два проекта на примере:

-European Green Capital Award позволяет городов, чтобы вдохновить друг друга и поделиться примерами передовой практики в месте. Премия присуждается в города, которые как последовательный записи достижения высоких экологических стандартов, может выступать в качестве ролевой модели, чтобы вдохновить других городов, и пропагандировать передовой опыт для всех других европейских городах. Это является результатом когда по инициативе 15 европейских городов и Ассоциации эстонских городах в 2006 году, который был запущен Европейской комиссией в 200819 [49]

- Схема Европейский Мобильность Неделя премии награды в местные органы власти, что повышения осведомленности общественности по вопросам устойчивого вопросов мобильности и сделать достижения в направлении устойчивого развития городского транспорта. Победившая город выбран независимой группой транспортных экспертов 20 [50]

Устойчивое потребление и производство [52]


3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИКУ КРАЇН ЗОНИ ЄВРО

3.1 Шляхи вирішення проблем сталого розвитку країн зони євро

Что можем сделать мы, обычные люди, для приближения этого идеального будущего?

Многие люди пытаются действовать интуитивно и даже делают шаги в правильном направлении, однако более эффективно работать систематически. Необходимо создавать «корпус мира» — сообщество инициаторов устойчивых перемен, лидеров, которые готовы работать над предотвращением приближающейся катастрофы и пытаются создать новую конструкцию для поддержания устойчивого мира. Это могут быть как бюрократически оформленные организации, так и просто хорошие люди, которые иногда собираются вместе.

Шведский эколог, публицист и мыслитель, советник Комиссии ООН по устойчивому развитию Алан Аткиссон предлагает следующий алгоритм для достижения устойчивости.

Во-первых, нужно понять общую концепцию системы, а для этого надо развивать системное мышление. Система — это набор элементов, связанных между собой и в совокупности образующих сеть причинно-следственных связей, результатом чего становится новое системное качество — в нашем случае устойчивость. Системное мышление — это базовый человеческий навык. Мы даже интуитивно понимаем, что лес, поле, завод и наша работа — сложные системы, состоящие из более мелких систем. Важно развивать способность видеть и понимать ключевые взаимосвязи, причины и следствия. Для достижения устойчивости необходимо остановиться и осмыслить происходящее. При решении конкретных задач подходить к ним надо как можно шире, переходя на задачи все большего масштаба и в конечном счете выйдя на глобальный уровень. Допустим, вы запрудили ручеек на вашем приусадебном участке, запустили мальков карпа и решили начать небольшой семейный рыбоводный бизнес. Для начала надо понять, что это не просто вода, в которой плавает рыба, что пруд — это экосистема, в которой существуют сложные связи между растениями, животными, микроорганизмами и факторами неживой природы.

Во-вторых, надо знать и понимать, что означает понятие «устойчивое развитие»: это способность систем продолжать функционировать и развиваться в течение длительного времени. Системой могут быть лес, национальная экономика или наше тело, но есть ряд условий и ограничений, определяющих, может ли такая система функционировать. Применительно к нашему пруду — его стабильное состояние в течение нескольких дней еще не гарантирует стабильности в течение всего года или нескольких лет. Например, если пруд очень мелкий, он вымерзнет в морозную зиму до дна и рыба погибнет.

В-третьих, надо уметь различать «развитие» и «рост». Развитие предполагает качественное изменение, а рост — количественное увеличение в размерах с течением времени. Рост — это разновидность развития, но развитие не может быть сведено к нему. Часто для устойчивости системы бывает необходимо, чтобы в ней что-то росло. Но иногда для того, чтобы развитие продолжалось, нужно приостановить рост или даже добиться сокращения чего-либо. Например, нельзя рассчитывать на достижение глобальной устойчивости, если мы будем продолжать увеличивать выбросы углекислого газа. А карпы в пруду должны не только расти, но и размножаться, и не только карпы, но и другие параметры экосистемы должны гармонично изменяться.

В-четвертых, необходимо иметь адекватную информацию о том, что происходит в той системе, которую мы пытаемся сделать более устойчивой, — следует понять важнейшие тенденции, связанные с ней, определить, какие внутренние элементы, структуры и процессы являются основными для данной системы. Надо хорошо разбираться в биологии и понимать, что происходит с обитателями пруда.

В-пятых, мы должны понять внутренние принципы работы данной системы. Где в данной системе возникли «маниакальные» циклы и где — циклы, приносящие благо? Когда человек это знает, он понимает, куда надо вмешиваться и где надо вносить изменения. Например, важно понимать, как размножаются карпы и те растения и беспозвоночные, которыми они питаются, но не менее важно знать, при каких условиях может начаться так называемое цветение пруда — чрезмерное размножение одноклеточных водорослей.

В-шестых, необходимо определить конкретные изменения, которые улучшат развитие системы и направят ее на устойчивый курс. Если вы поймете, как работает система, то будете знать и то, где она требует изменений, а затем начать работу над тем, что следует изменить. Для обозначения такого рода изменений используется слово «инновация». Виды изменений могут включать новые цели, проекты, технологии и подходы, а также новые типы мышления или парадигмы. Выбор инноваций должен определяться комбинацией критериев: ожидаемыми системными последствиями планируемых преобразований, вероятностью достижения успеха и возможностью сохранения результатов изменений в долгосрочной перспективе. В случае пруда можно говорить, например, о создании мест естественных нерестилищ, что позволит достичь устойчивого воспроизведения популяции карпов.

В-седьмых, нужно иметь представление, как успешно начать задуманные изменения и довести их до конца. Очень важен переход от понимания того, как система работает, к тому, как ее изменить. Для этого надо знать людей, организации и применяемые физические и технические процессы. Надо уметь определять, какие элементы системы более открыты для перемен и где скорее всего возникнет сопротивление планируемым решениям. Устойчивому развитию системы может помочь или помешать заселение пруда другими видами животных. Например, безобидный с виду ротан-головешка может за несколько лет сожрать всех своих конкурентов, и вашему бизнесу придет печальный конец. А можно заселить в пруд беспозвоночных, которыми питаются карпы, или другие виды рыб, способные придать системе устойчивость.

В-восьмых, необходимо успешно выполнить намеченную программу изменений. Для этого нужны стратегия, ресурсы, вовлеченность лидеров, поддержка союзников, навыки и умение адаптировать свои планы к изменяющимся обстоятельствам. Важнейший элемент успеха — гибкость и непрерывное обучение. Надо быть готовым к тому, чтобы менять планы и адаптироваться к меняющейся ситуации. Например, вместо продажи рыбы продавать раков, если таковые приживутся.

В-девятых, необходимо постоянно отслеживать результаты, совершенствовать сигналы, улучшать получаемую информацию и на этой основе — понимание сущности проблемы. Устойчивое развитие — процесс, который никогда не заканчивается, ибо само развитие бесконечно. Необходимо понимать, куда мы в настоящее время движемся? Почему? Что мы должны изменить или сделать, чтобы обеспечить движение в правильном направлении в течение длительного времени? И как мы узнаем, добиваемся ли мы успеха на этом пути? Действуйте смело, раскованно! Не пошло рыбоводство — организуйте экотуризм, например!

Живите с радостным осознанием сложности нашего удивительного мира, наблюдайте за глубинными взаимными связями между явлениями и не забывайте постоянно задавать самим себе эти важные вопросы.

На стенах храма в древнегреческом городе Дельфы были написаны семь коротких изречений: «Познай самого себя», «Ничего сверх меры», «Мера — важнее всего», «Всему свое время», «Главное в жизни — конец», «Худших везде большинство», «Ни за кого не ручайся». Может ли устойчивое развитие что-то прибавить к этим сокровищам жизненной мудрости? Возможно, что и нет. Но, перечитывая эти изречения сегодня, повторим вслед за историком античности академиком М. Л. Гаспаровым: «Вы скажете, что это и так все знают? Да, но все ли так и поступают?»


3.2 Перспективи сталого розвитку країн зони євро 

Важнейшими социально-экономическими составляющими устойчивого развития до 2020 г. и предметом особого внимания (приоритетами) с учетом принятого Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге являются:

повышение уровня и качества жизни населения;

борьба с бедностью;

изменение структуры потребления и производства;

охрана и укрепление здоровья;

улучшение демографической ситуации;

противодействие криминализации жизни общества.

Уровень и качество жизни населения. Предполагается предоставление каждому трудоспособному гражданину реальной возможности за счет напряженного, квалифицированного и инициативного труда обеспечить достойный, в меру сложившихся социальных стандартов, уровень и качество жизни населения. Это будет достигаться за счет последовательного осуществления равных прав доступа граждан к орудиям и средствам труда, природным ресурсам, к образованию и рынку труда, также за счет обеспечения безопасности труда, возможности рационального использования свободного времени, благодаря чему формируется благоприятная среда обитания и жизнедеятельности для улучшения здоровья и физического развития граждан.

Политика государства, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, должна в перспективе обеспечить наличие таких доходов у каждого члена общества, которых должно быть достаточно для удовлетворения основных потребностей прежде всего за счет собственного труда при создании равных возможностей для приложения сил каждому человеку в любой сфере деятельности. А в случае отсутствия такой возможности – за счет государственной социальной поддержки, сконцентрировав социальную помощь тем, кто находится в неблагоприятных условиях и в ней действительно нуждается. Это должно послужить социально и экономически обоснованному перераспределению ответственности за личное благосостояние, перенеся ее с государства на человека и его семью.

Для обеспечения достойного уровня жизни всех слоев и групп населения необходимо:

создание условий для общего роста денежных доходов населения, повышения их реального содержания;

поэтапное приближение государственных минимальных социально-трудовых гарантий к бюджету прожиточного минимума, а в перспективе – к минимальному потребительскому бюджету;

совершенствование структуры доходов населения, повышение роли оплаты труда как важнейшего стимула трудовой активности работников и основного источника денежных доходов населения;

совершенствование механизмов распределения доходов через систему налогообложения, социального страхования;

снижение уровня малообеспеченности населения;

повышение уровня социальной защищенности нетрудоспособных граждан.

Потребуются дальнейшие преобразования в системе социальной защиты населения: адаптация ее к современным условиям, приближение ее к идеалам и целям, провозглашенных в международных декларациях и нормах.

Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет собой многогранную проблему. Для устойчивого развития первостепенное значение имеет максимальное сокращение масштабов бедности.

Проблема борьбы с бедностью и нищетой была названа на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной выполнению решений «Встречи на высшем уровне в интересах социального развития» (Копенгаген, 1995 г.), и Декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 2000) одной из восьми стратегических целей развития мирового сообщества. Борьба с бедностью – крупнейшая стратегическая задача социальной политики государства. Это не только внутренний долг, но и международная обязанность всех стран, в том числе и Беларуси.

Приоритетной задачей преодоления бедности является создание условий для активного формирования и накопления человеческого капитала, усиления мотивации труда; недопущение неоправданной дифференциации доходов. Средний слой населения в долгосрочной перспективе в процентном отношении должен вытеснить слой бедных и при правильном государственном регулировании составить 70–75% от всего населения страны. Для сокращения бедности и повышения эффективности труда потребуются глубокие преобразования в социальной и экономической сферах.

Совершенствование структур потребления и производства. Как показывает опыт промышленно развитых стран, высокий уровень потребления достигается дорогой ценой – интенсивной эксплуатацией природных ресурсов и нарушением экологического равновесия, нерациональным использованием производственного и человеческого потенциалов. И если все страны мира приблизятся к стандартам потребления развитых стран на существующей технологической основе, то это может привести к глобальной катастрофе. Назрела необходимость перехода к новому содержанию экономического роста, новой постиндустриальной цивилизации, причем эволюционным, а не революционным путем.

Речь идет, прежде всего, о поиске новых подходов к совершенствованию структур производства и потребления на основе оценки степени ограниченности ресурсов с учетом оптимального уровня удовлетворения потребностей человека. Необходимо как формирование разумных потребностей человека (разработка и широкое использование научно обоснованных норм и нормативов потребления благ и услуг), так и максимально возможная экономия ресурсов путем внедрения системы ресурсосберегающих технологий.

Для стабильного обеспечения платежеспособного спроса населения на высококачественные отечественные изделия предусматривается создание эффективных производств на современном техническом уровне. Для этого необходимо:

обеспечение структурно-ассортиментной сбалансированности производства и потребления важнейших продовольственных и непродовольственных товаров с учетом потребностей конкретных групп населения;

повышение конкурентоспособности отечественных товаров на основе модернизации производства;

реструктуризация и совершенствование организационных структур с созданием небольших и средних предприятий, выпускающих товары для конкретных групп потребителей.

Важное значение имеет наращивание производства продукции из местного сырья – продовольственных товаров, изделий из древесины, текстильных изделий.

В структуре спроса продовольственных товаров будет повышаться доля продуктов питания и сокращаться удельный вес алкогольных напитков. Необходим переход к «белково-витаминной» структуре питания – с содержанием основных питательных веществ (в том числе белков животного происхождения, жиров, витаминов, незаменимых аминокислот и т.д.) и энергии соответствующим рекомендуемым нормам. Важное значение имеет увеличение удельного веса продуктов питания, производимых в экологически чистых регионах страны, а также развитие производства экологически безопасной продукции.

В объеме предлагаемых на рынке товарных ресурсов должна повыситься доля товаров отечественных производителей. Для этого предстоит улучшить условия реализации отечественной продукции.

Для обеспечения импортозамещения на потребительском рынке предусматривается принятие мер по следующим направлениям:

совершенствование системы защиты внутреннего рынка и отечественных товаропроизводителей;

расширение производства импортозамещающей продукции;

совершенствование информационной базы о ввозе импортозамещаемой продукции по всем каналам реализации.

Охрана и укрепление здоровья людей. Забота о человеке занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития, предоставлению населению страны возможности укрепить здоровье и благосостояние.

Медико-демографические процессы в последние годы близки к стабилизации, однако достигнутый уровень этой стабилизации не может быть признан приемлемым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В частности, сохраняется на относительно низком уровне ожидаемая продолжительность жизни при рождении, высокая смертность, в условиях меняющейся возрастной структуры населения отмечается постепенное нарастание хронической патологии.

В связи с этим в рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепления здоровья людей должны выступать следующие требования:

создание условий для здоровой, продолжительной жизни человека и ее активного периода;

обеспечение достойного уровня жизни населения;

осуществление мер, ограничивающих возможности возникновения новых заболеваний и обеспечивающих снижение заболеваемости;

улучшение качества среды обитания людей.

Приоритетное значение имеет совершенствование системы охраны материнства и детства. Кроме того охрана и укрепление здоровья людей должна включать:

обеспечение эпидемического благополучия населения, снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией;

обеспечение населения должным уровнем полноценного питания, доступа к чистой питьевой воде, а также условий доступности жилья для всех слоев населения;

развитие системы мониторинга стандартов качества окружающей среды и состояния здоровья населения.

Охрана и укрепление здоровья населения будет осуществляться на основе комплексного межсекториального подхода, включающего совокупность мер политической, экономической, правовой, социальной, культурной, научной, медицинской, санитарно-эпидемической направленности.

Особое внимание следует уделить целенаправленной профилактической работе по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье; формированию человеческой личности с высокими моральными и нравственными качествами, с устойчивой осознанной системой внутреннего самоконтроля; искоренению неразумных потребностей (алкоголизм, наркомания, табакокурение).

Вопросы здравоохранения должны приниматься во внимание при разработке проектов и программ при оценке экологических последствий.

Решение этих задач потребует мобилизации и целеустремленного направления в деятельности не только органов здравоохранения, но и государственной власти всех уровней, учреждений и организаций.

Важное значение имеет международное сотрудничество в сфере здравоохранения, включая ликвидацию медицинских последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Демографическое развитие. Важнейшим ресурсом устойчивого развития страны является ее население. Главным фактором его роста являются процессы воспроизводства. Они определяют возобновление и качество трудовых ресурсов, оказывают воздействие на динамику общественного производства и потребления, уровень развития сферы услуг.

Главной проблемой демографического развития Беларуси является дальнейшее уменьшение численности населения вследствие установившегося суженного режима воспроизводства, для которого характерны низкая рождаемость и высокая смертность.

С учетом программных документов, принятых на Международной конференции по народонаселению в Каире (1994 г.), основными принципами устойчивого развития в области воспроизводства населения должны стать:

ответственность государства за создание условий для свободного и достойного развития личности;

государственная защита брака, семьи, материнства, отцовства и детства;

суверенность прав государства в выборе форм и методов воздействия на развитие демографических процессов;

приоритет национальных демографических интересов при полном уважении общепризнанных международных норм, религиозных, этнических ценностей и культурных устоев населения;

равноправие мужчин и женщин, гендерное равенство;

обеспечение права на получение доступа к информации и услугам в области здравоохранения, включая репродуктивное здоровье и право на планирование семьи;

обеспечение права выбора места жительства;

недопустимость дискриминации мигрантов по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям.

В условиях прогнозируемого сокращения численности населения в демографической политике государства акценты перемещаются на улучшение физического и репродуктивного здоровья, создание предпосылок для повышения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всестороннее укрепление института семьи.

Основными задачами устойчивого демографического развития в Республике Беларусь выступают:

в области рождаемости и семьи – воспитание у родителей ответственности за рождение и воспитание здорового ребенка; создание реальных условий женщинам для гармоничного сочетания материнских функций с профессиональными обязанностями; усиление адресности государственной помощи семьям, имеющим детей, в первую очередь малообеспеченным; повышение качества, расширение форм и видов медицинского обслуживания населения репродуктивного возраста; приоритетность охраны материнства и детства при разработке и реализации социальных программ;

в области смертности – демографическая ориентация мер социально-экономической политики, оказывающая благоприятное воздействие на здоровье и продолжительность жизни населения; внедрение современных стандартов качества медицинских услуг населению независимо от места проживания и материальных возможностей семьи; перестройка системы медицинской помощи с учетом современной структуры причин смерти и тенденций возрастной структуры населения; просветительская и образовательная деятельность по профилактике заболеваний и укреплению здоровья населения;

в области миграции – оптимизация территориальных межгосударственных перемещений населения с учетом их масштабов и направлений на основе сочетания государственных и личных интересов граждан; повышение эффективности воздействия на процессы внутренней миграции, рационализация направлений миграционных потоков с учетом социально-экономического развития страны.

Противодействие криминализации жизни общества. Устойчивое развитие государства требует достижения социальной стабильности общества, создания условий для свободного и достойного формирования личности, гарантированного обеспечения прав и свобод человека от преступных посягательств.

Наибольшую опасность в плане дестабилизации и препятствия устойчивому развитию социому и личности представляют коррупционная, организованная, международная, экономическая и другая преступность.

Современная преступность приобрела новое качество и выступает в форме универсальной угрозы всей общественной и государственной жизни, проявляясь во всех сферах этой жизни и системно воздействуя на государство и общество в целом, на все его структуры и на отдельную личность. Она существенно тормозит социально-экономические преобразования, ведет к социальной деградации значительной части жителей страны, поляризации в обществе.

Наиболее опасным с точки зрения нормального функционирования всей системы государственного управления является коррупционная преступность; которая разрушает изнутри систему управления государством и обществом.

Пагубно влияет на общество, его духовные и нравственные ценности, разные слои населения, особенно на несовершеннолетних и молодежь, преступность, связанная с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Общественную опасность этого вида преступности во многом увеличивает связь с организованной и экономической преступностью, в том числе международной. Потребители наркотиков в основном люди молодого возраста, что представляет непосредственную угрозу здоровью нации, а также жизни многих людей. Кроме того, неконтролируемое распространение наркомании влечет так называемую вторичную угрозу здоровью и жизни людей – заражение наиболее опасными видами болезней (СПИД, венерические болезни, вирусный гепатит и др.).

Для организации противодействия преступности и ее влияния на всех уровнях и во всех сферах криминализации общества необходимо осуществить следующие меры:

обеспечить борьбу с преступностью на основе следующих основополагающих принципов: законность, строгое соблюдение прав человека; профилактика правонарушений, наступательность; своевременность; единство действий правоохранительных структур; опора на население; объединение усилий с правоохранительными органами и силовыми структурами стран СНГ; учет международного опыта борьбы с преступностью; системность и научность;

совершенствовать государственную политику в борьбе с преступностью на основе комплексного подхода, поэтапно в тесном единстве с политикой в социальной, экономической сферах, в области здравоохранения, образования, выделяя на каждом этапе приоритетные направления;

осуществить корректировку судебной практики в части назначения наказаний. Судебная политика должна способствовать предупреждению преступности, формированию правосознания граждан, укреплению правопорядка, защите моральных, культурных и других общечеловеческих ценностей. Процесс вынесения приговора, предупредительные меры, заложенные в нем, должны иметь воспитательный, предупреждающий характер;

продолжить реформирование системы уголовной юстиции, переориентацию ее деятельности с наказательно-карательной на наказательно-исправительную, превентивную и примирительно-восстановительную функции;

разработать Концепцию государственной политики по охране прав жертв преступлений и их реабилитации;

усовершенствовать и дополнить законы о борьбе с терроризмом, с организованной преступностью, с коррупцией, с экономической преступностью и наркобизнесом, с экологическими преступлениями и другие с учетом практики предупреждения и борьбы с наиболее общественно опасными видами антиобщественных явлений. В предупреждении и борьбе с антиобщественными явлениями использовать как уголовно-правовые средства, совместную деятельность правоохранительных органов и силовых структур, так и другие правовые, контрольно-ревизионные и технические средства, включая деятельность общественных организаций, СМИ и граждан;

создать современную инфраструктуру исполнения наказаний, которая бы в целом влияла на предупреждение преступности, способствовала стабильности приговора. При этом особое внимание следует уделить инфраструктуре органов, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества;

развивать международное сотрудничество, обмен информацией и практическим опытом в области социального контроля антиобщественных явлений. Совместно осуществлять предупреждение и борьбу с антиобщественными явлениями, имеющими транснациональный характер, особенно с международным терроризмом, незаконной торговлей оружием, наркобизнесом, торговлей людьми, легализацией незаконных доходов, организованной и экологической преступностью и др. Участвовать в деятельности международных организаций, занимающихся предупреждением и борьбой с антиобщественными явлениями;

развивать практику принятия общих и целевых национальных, региональных и местных государственных программ по социальному контролю антиобщественных явлений.


ВИСНОВОК


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34994. Основные понятия собственности. Формы деловых предприятий 30.5 KB
  Основные понятия собственности. В отношении собственности выделяют юридические правовые и экономические отношения собственности. Первые характеризуют отношения субъектов собственности собственников к объектам собственности имуществу. Экономические отношения собственности возникают только там где собственность служит источником дохода.
34996. Бухгалтерские издержки 30.5 KB
  Бухгалтерские издержки определяются фактическими затратами на заработную плату рабочих и служащих расходами на сырье и материалы величиной амортизационных отчислений по капитальному оборудованию и т. Бухгалтерские издержки лежат в основе определения бухгалтерской фактической прибыли предприятия которая определяется как общая выручка минус бухгалтерские издержки. Инструментами экономического анализа выступают так называемые экономические издержки. Экономические издержки фирмы это издержки рассчитанные с учетом альтернативного...
34998. Закон убывающей производительности (отдачи) 29 KB
  Дело в том что в краткосрочном периоде когда технологический процесс остается неизменным а величина хотя бы одного фактора является фиксированной неизменной неизбежно наступает такой момент когда каждая новая вовлекаемая в производство единица переменного фактора будет обеспечивать меньшее увеличение выпуска продукции чем предыдущая. Но по закону убывающей предельной производительности последовательное увеличение переменного ресурса при неизменности других ведет к убывающей отдаче данного фактора то есть к снижению предельного...
34999. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты мас 32 KB
  Хозяйственная практика показывает что на каждой ступени расширения производственных мощностей и увеличения объемов производства происходит постепенное снижение издержек производства на единицу продукции. Эта закономерность проявляющаяся слабее или сильнее практически в любом виде производства объясняется действием так называемых эффектов масштаба. Если долговременные средние издержки падают с ростом выпуска говорят что фирма имеет экономию обусловленную ростом масштабов производства.
35000. Принцип формирования и виды доходов населения 32 KB
  Признаются равно справедливыми и приемлемыми и высокие доходы тех кто преуспел в конкуренции и низкие доходы а то и отсутствие таковых тех кто потерпел неудачу. Доходы населения принято классифицировать в соответствии с разными признаками. доходы за вычетом налогов и взносов. Номинальные доходы сумма денег полученная человеком за определенный период времени.
35001. Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца 32 KB
  На потребительском рынке это неравенство возможностей проявляется в неравной платежеспособности покупателей в основе которой лежит неравенство доходов. Очевидно что при равном распределении доходов какими бы благими намерениями оно ни оправдывалось в обществе не будут производить предметы роскоши ибо их некому будет купить. И наоборот в обществе с неравным распределением доходов выпускаемая продукция и оказываемые услуги будут значительнее разнообразнее а структура потребления разных доходных групп будет существенно различаться.