71364

Corel Draw 9.0 Преобразование формы объектов. Специальные эффекты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Инструмент Форма выделяет контур объекта и представляет его как совокупность отрезков прямых и кривых линий соединенных опорными точками узлами. Перемещение узлов меняет форму объекта воспользуйтесь контекстным меню Преобразовать в кривые.

Русский

2014-11-05

357.5 KB

3 чел.

Лабораторная работа №2

Corel Draw 9.0

Преобразование формы объектов. Специальные эффекты

Инструмент Форма выделяет контур объекта и представляет его как совокупность отрезков прямых и кривых линий, соединенных опорными точками -  узлами.  Перемещение узлов меняет форму объекта (воспользуйтесь контекстным меню Преобразовать в кривые).


При включенном  режиме Гибкий режим при перемещении выделенной группы узлов расстояния между узлами меняются. Режим гибкого сдвига можно включить на панели атрибутов кнопкой   .

Выполните следующие действия:

  •  нарисуйте спираль;
  •  щелкните мышью на кнопке Гибкий режим;
  •  с помощью инструмента  Форма   выделите  все  узлы;
  •  потяните за центральный узел, при этом вся спираль переместится;

Инструмент Нож разделяет объект на части. Для разделения по прямой линии нужно подвести маркер к контуру объекта и последовательно щелкнуть левой кнопкой мыши в нужных точках. Для получения плавной линии разрыва нужно провести ее маркером,  не отпуская кнопку мыши.

Инструмент Ластик работает как ластик. Часть объекта  стирается, при этом создаются новые узлы и объект становится значительно сложнее. Размер полосы стирания устанавливается на  панели атрибутов. Прежде чем стирать текст, преобразуйте его в кривые линии.

Логические операции.

Логические операции пересечения, объединения, удаления части (И, ИЛИ, НЕ) выполняются командами: Объединить,  Обрезка, Соединить, Пересечение. Команды  вызываются из меню Упорядочить (при этом объекты должны быть выделены).

Несколько объектов можно соединить. Для этого нужно в  меню Упорядочить выбрать команду Задание формы….

Результат функций Объединить и Соединить можно разъединить функцией Разъединить.

Для удаления из объекта области перекрытия его с другим объектом нужно выбрать команду Обрезка.

Выполните следующие действия:

1. Создайте два объекта и наложите один на другой. Примените команду Обрезка. Выделите один объект и сдвиньте его.

2. К полученным объектам еще раз примените команду Обрезка.  

 

Для выделения области пересечения объектов используется команда Пересечение.

Контрольное задание.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65370. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ 1.01 MB
  Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної...
65371. Молекулярно-генетичний аналіз роду Beta L 338.5 KB
  Дослідження останніх десятиліть у галузі молекулярної генетики суттєво розширили наше уявлення щодо молекулярної організації геному еукаріот. Одним з напрямків молекулярної генетики є аналіз та характеристика генетичного різноманіття культурних рослин і диких видів...
65372. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки «ЕРА» 393.5 KB
  Однією з проблем утилізації ракет РС22 є створення безпечних технологічних процесів направлених не на знищення енергетичного потенціалу закладеного в твердому паливі балістичних ракет а на його ефективне використання після відповідної переробки при виробництві...
65373. Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів 2.79 MB
  Тематика роботи є частиною планових науководослідних програм по розвитку нафтопромислового комплексу України і базується на результатах держбюджетних науководослідних робіт Розроблення методики діагностування установок нафтогазової...
65374. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ДЕСЕРТІВ 207 KB
  Наявність в Україні різноманітної фруктової та ягідної сировини дозволяє впровадити виробництво заморожених десертів з підвищеним вмістом біологічно активних речовин: легкозасвоюваних вуглеводів органічних кислот вітамінів каротиноїдів фенольних сполук мінеральних речовин харчових волокон.
65375. Авіаційна термінологія сучасної перської мови (характеристика, класифікація, створення та засоби поповнення) 125 KB
  Мета дослідження визначення ресурсів термінотворення в авіаційній термінології сучасної перської мови далі СПМ. Предмет дослідження і поставлена мета передбачають розвязання низки конкретних завдань теоретичного та практичного характеру: характеристика стану лексичного складу авіаційної...
65376. МЕТОД НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПЛИТ І ОБОЛОНОК 210 KB
  Задачі досліджень: аналіз існуючих методів натурних випробувань будівельних конструкцій включаючи виявлення їх особливостей а також економічної доцільності; формування принципів і основних наукових положень які фундують послідовність планування проведення та обробки...
65377. Очищення продувних вод оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв від іонів важких металів 433 KB
  Разом із промисловими стічними водами у водойми надходить така велика кількість іонів важких металів (ІВМ), що вони стають суттєвою перешкодою в життєдіяльності гідробіонтів. Основними технологічними процесами, в яких задіяні ІВМ, є процеси нанесення гальванопокриття.
65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...