71364

Corel Draw 9.0 Преобразование формы объектов. Специальные эффекты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Инструмент Форма выделяет контур объекта и представляет его как совокупность отрезков прямых и кривых линий соединенных опорными точками узлами. Перемещение узлов меняет форму объекта воспользуйтесь контекстным меню Преобразовать в кривые.

Русский

2014-11-05

357.5 KB

3 чел.

Лабораторная работа №2

Corel Draw 9.0

Преобразование формы объектов. Специальные эффекты

Инструмент Форма выделяет контур объекта и представляет его как совокупность отрезков прямых и кривых линий, соединенных опорными точками -  узлами.  Перемещение узлов меняет форму объекта (воспользуйтесь контекстным меню Преобразовать в кривые).


При включенном  режиме Гибкий режим при перемещении выделенной группы узлов расстояния между узлами меняются. Режим гибкого сдвига можно включить на панели атрибутов кнопкой   .

Выполните следующие действия:

  •  нарисуйте спираль;
  •  щелкните мышью на кнопке Гибкий режим;
  •  с помощью инструмента  Форма   выделите  все  узлы;
  •  потяните за центральный узел, при этом вся спираль переместится;

Инструмент Нож разделяет объект на части. Для разделения по прямой линии нужно подвести маркер к контуру объекта и последовательно щелкнуть левой кнопкой мыши в нужных точках. Для получения плавной линии разрыва нужно провести ее маркером,  не отпуская кнопку мыши.

Инструмент Ластик работает как ластик. Часть объекта  стирается, при этом создаются новые узлы и объект становится значительно сложнее. Размер полосы стирания устанавливается на  панели атрибутов. Прежде чем стирать текст, преобразуйте его в кривые линии.

Логические операции.

Логические операции пересечения, объединения, удаления части (И, ИЛИ, НЕ) выполняются командами: Объединить,  Обрезка, Соединить, Пересечение. Команды  вызываются из меню Упорядочить (при этом объекты должны быть выделены).

Несколько объектов можно соединить. Для этого нужно в  меню Упорядочить выбрать команду Задание формы….

Результат функций Объединить и Соединить можно разъединить функцией Разъединить.

Для удаления из объекта области перекрытия его с другим объектом нужно выбрать команду Обрезка.

Выполните следующие действия:

1. Создайте два объекта и наложите один на другой. Примените команду Обрезка. Выделите один объект и сдвиньте его.

2. К полученным объектам еще раз примените команду Обрезка.  

 

Для выделения области пересечения объектов используется команда Пересечение.

Контрольное задание.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33499. Структура кримінального закону 39.5 KB
  Тлумачення закону полягає у з'ясуванні і всебічному розкритті його змісту з метою його точного застосування. Тлумачення закону поділяється на види залежно від суб'єкта тлумачення прийомів засобів та обсягу тлумачення. Залежно від суб'єкта який роз'яснює закон розрізняють легальне або офіційне судове і наукове або доктринальне тлумачення. Легальним офіційним зветься тлумачення що здійснюється органом державної влади уповноваженим на те законом.
33500. Повторність злочинів 27 KB
  Повторність злочинів як випливає із цих статей КК припускає наявність таких ознак: а особою групою осіб вчинено два або більше самостійних одиничних злочинів. Види повторності злочинів. Два види повторності злочинів: 1 повторність злочинів не пов'язана з засудженням винного за раніше вчинений ним злочин; 2 повторність злочинів пов'язана з засудженням винного за раніше вчинений ним злочин.
33501. Позбавлення волі на певний строк 29 KB
  Позбавлення волі є основним покаранням і застосовується за вчинення злочинів що становлять значну тяжкість коли виходячи із характеру і ступеня їх суспільної небезпечності і з урахуванням особи винного необхідна його ізоляція від суспільства. Позбавлення волі пов'язане з істотними правообмеженнями для засудженого. На засудженого до позбавлення волі справляється певний вплив: він перебуває в умовах відповідного режиму залучається до праці а у разі необхідності до професійного і загальноосвітнього навчання з ним ведеться систематична...
33502. Поняття кримінального закону, його джерела 34 KB
  Кримінальний закон в найбільш широкому розумінні це система законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів що містять норми кримінального права. Кримінальний закон у більш вузькому розумінні це законодавчий акт ВР України який містить одну кілька або систему взаємопов‘язаних і взаємоузгоджених кримінальноправових норм. Концептуальним джерелом яке містить норми прямої дії є Конституція України. Основним національним джерелом кримінального законодавства є КК України де сукупність...
33503. Склад злочину 38.5 KB
  Важливе значення складу злочину виявляється і в тому що він дозволяє провести поперше чітке розмежування між злочином і незлочинним суспільно небезпечним діянням; подруге відмежувати один злочин від будьякого іншого наприклад крадіжку від грабежу зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.Елементи і ознаки складу злочину. У кожному складі злочину виділяють його елементи.
33504. Диспозиції 26 KB
  Для опису ознак складу конкретного злочину законодавець використовує один із 4х видів диспозицій: просту описову відсильну бланкетну. Проста диспозиція називає лише склад злочину і не розкриває його змісту ст. Описова диспозиція називає склад конкретного злочину і розкриває його зміст дає його визначення.
33505. Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом України 32 KB
  50 КК покарання є заходом примусу що застосовується від імені держави за вироком суду до особи визнаної винною у вчиненні злочину і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. І першою важливою ознакою покарання що визначає його соціальний зміст с визнання покарання заходом державного примусу що застосовується до осіб які вчинили злочинне посягання. Покарання примушує особу до законослухняної поведінки.
33506. Поняття, предмет кримінального права України 31.5 KB
  Кримінальне право як самостійна окрема галузь права має низку ознак як загальних для всіх галузей права так і специфічних тільки для неї. Норми кримінального права це узагальнені правила що охоплюють безліч відповідних життєвих ситуацій індивідуальних випадків. Таким чином кримінальне право як галузь права це система сукупність юридичних норм а по суті законів прийнятих Верховною Радою України що встановлюють які суспільна небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб що їх вчинили.
33507. Призначення покарання за сукупністю вироків 31 KB
  71 сукупність вироків має місце там де засуджений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання вчинив повий злочин. Таким чином при сукупності вироків: а постановлений вирок яким особа засуджена до певної міри покарання; б це покарання ще цілком не відбуте засудженим; в новий злочин вчинений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання. 71 якщо засуджений після постановлення вироку але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин суд до покарання призначеного за новим вироком повністю або...