71470

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ОБЪЕКТА ПО РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Доклад

Математика и математический анализ

Ее положение в системе координат объекта OXYZ определяет вектор RM. Вектор D определяет положение той же точки относительно начала системы координат радиолокационной системы Sxyz. Вектор RS задает начало системы координат радиолокационной системы Sxyz в системе координат объекта.

Русский

2014-11-07

46.5 KB

0 чел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧЕК ОБЪЕКТА ПО РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

На рис.17  показана точка местности М. Ее положение в системе координат объекта OXYZ определяет вектор RM. Вектор D определяет положение той же точки относительно начала системы координат радиолокационной системы Sxyz. Вектор RS задает начало системы координат радиолокационной системы Sxyz в системе координат объекта.

    

Рис.17

Нужно определить координаты точки М.

Из рис. следует, что

         (22)

Или в координатной форме

        (23)

Здесь - координаты вектора D в системе координат объекта.

Эти координаты можно выразить через соответствующие координаты в системе координат радиолокационной системы:

        (24)

Для определения координат x,y,z в системе координат радиолокационной системы воспользуемся рис.18 , из которого следует, что

        (25)

D – наклонная дальность, которая берется со снимка.

     

Рис.18

Подставляя (24) и (25) в (23) получим:

     (26)

Элементы внешнего ориентирования радиолокационной системы известны из бортовых измерений. Неизвестным является угол φ. Его можно найти из третьего уравнения выражения (26) при условии, что высота точки Z известна.

Так как это уравнение нелинейно, то переходят к линейному уравнению поправок:

,        (27)

в результате решения которого находится угол φ.

Угол φ можно также найти, если известна высота фотографирования относительно определяемой точки . Тогда, как следует из рис. 19

        (28)      

    

Рис.19

Определив угол φ вычисляют координаты X и Y точки М по первым двум уравнениям выражений (26).


X

Y

Z

S

x

y

z

D

RS

RM

M

S

y

x

z

φ

D

M

y

z

D

φ

H

S

M


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4116. Розрахунок з пожежної безпеки. Лабораторна робота 73.5 KB
  Горіння поділяють за швидкістю розповсюдження полум’я й в залежності від цього воно буває дефлаграційним ( швидкість кілька м/с), вибухом (десятки м/с), і детонаційним (тисячі м/с).
4117. Поняття літературної мови та мовної норми. Поняття стилів мовлення 44.69 KB
  Поняття літературної мови та мовної норми. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та коорд...
4118. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу. Методичні рекомендації 878.42 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Вступ Розробка прикладних систем штучного інтелекту є однією з найбільш фундаментальних практичних проблем інтелектуальних систем. МЕТА: формування системи теоретичн...
4119. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу 480.75 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Мета роботи: отримання практичних навичок у використанні структурного підходу для аналізу та проектування, методологій IDEF0 та DFD, середовища AllFusion Process Mod...
4120. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку 128.82 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку Опис предметної області Предметна область – рентабельність комерційного банку, що являє собою відносний показник економічної ефективності. У загальному вигляді рентабе...
4121. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance 622.37 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance Реалізація побудови бази знань та розробка системи підтримки прийняття рішень відбувалася в програмному середовищі SuperFinance, відповідний файл...
4122. Вивчення системи управління базами даних Access. Застусування фільтрів та формування запитів 160 KB
  Вивчення системи управління базами даних Access Мета роботи: Вивчення основ застосування фільтрів та формування запитів Завдання: Застосувати різні виді фільтрів та запитів для створеного раніше набору таблиць бази даних. Теоретична частина БД...
4123. Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування 67.5 KB
  Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування Актуальність Тема, яку ми досліджуємо є дуже актуальною сьогодні, адже в сучасному суспільстві молоді люди дуже часто конфліктують, особливо в процесі навчання, і...
4124. Исследование методов построения, логики функционирования асинхронных и синхронных пересчетных устройств и переходных процессов в них 208 KB
  Счетчики Цель работы – исследование методов построения, логики функционирования асинхронных и синхронных пересчетных устройств и переходных процессов в них. Теоретические сведения Счетчиками называют последовательностные цифровые...