71491

Изучение магнитного поля в веществе и свойств ферромагнетиков

Лабораторная работа

Физика

Собрать цепь по схеме. После проверки ее преподавателем включить в сеть и установить на экране осциллографа петлю гистерезиса нужных размеров. Ручками осциллографа – “усиление Х” и “усиление Y” произвести коррекцию петли, чтобы координаты вершин были возможно большими.

Русский

2014-11-07

140 KB

0 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Белорусский Национальный технический Университет

Кафедра: «технической физики»

Отчет:

По лаборатороной работе № 219

 

По теме:

«Изучение магнитного поля в веществе и свойств ферромагнетиков»

Выполнил:                                                                             Студент гр.101072

                                                                                                Стельмах А. Л.

Проверил:                                                                                Шеденков С. И.

Минск 2013 г.

Цель работы:

  1.  Изучить свойства ферромагнетиков.
  2.  Определить значение коэрцитивной силы и остаточной магнитной индукции для исследуемого образца.

3.   Построить кривую намагничивания B = f(H) и график = f(H).

Приборы и материалы:

1.Осцилограф; 2. Образец ферромагнетика; 3. Амперметр; 4. Источник тока;  

Схема установки:

Порядок выполнения работы:

Таблица 1

rap ,см

S,см

N1

N2

R0,Ом

R, кОм

C, мкф

4

3

1400

700

220

120

0,36

  1.  Изучить схему установки и методику проведения измерений.
  2.  Приготовить таблицы 2 и 3.

Таблица 2

x!с, см

x!!с, см

Xс , см

Hс , А/м

y!r , см

y !!r , см

yr , см

Br, Тл

2,2

2,2

2,2

30,69

2,2

2,9

2,55

0,22

Таблица 3

№ П/п

x!, см

x!!, см

х, см

y!, см

y !! , см

y, см

H, А/м

B, Тл

1

3,5

3,9

3,7

3,8

4

3,9

51,6

0,34

5246,1

2

    3

3

3

3

4

3,5

41,85

0,3

5707,4

3

2,5

2,8

2,65

2,5

2,5

2,5

36,97

0,22

4684

4

2

2,5

2,25

1,5

1,5

1,5

31,39

0,13

3297

5

1,6

1,6

1,6

0,75

0,75

0,75

22,32

0,065

2318,6

3.Собрать цепь по схеме. После проверки ее преподавателем включить в сеть и установить на экране осциллографа петлю гистерезиса нужных размеров.

4.Ручками осциллографа – “усиление Х” и  “усиление Y” произвести

коррекцию петли, чтобы координаты  вершин были возможно большими.

5. В таблицу 2 записать координаты точек пересечения петли гистерезиса с горизонтальной (Xc) и вертикальной (Yr) осями.

6. Записать в таблицу 3 координаты вершины петли.

7.Уменьшить ток  в намагничивающей обмотке на столько, чтобы координата Х вершины уменьшилась на 5 мм. Новые координаты записать в таблицу 3. Уменьшая таким образом ток, получить 5-6 отсчетов.

8.Рассчитать коэрцитивную силу   Hc и остаточную магнитную индукцию  Br по формулам. Результаты записать в таблицу 2.

9.Рассчитать Н и В, соответствующие вершинам петель гистерезиса. Результаты записать в таблицу 3.

10.Используя данные таблици 3, рассчитать относительную магнитную проницаемость для всех полученных значений В.

11. По данным таблицы  3 построить основную кривую намагничивания B = f(H) и график = f(H).

Рабочие формулы:

                      

                      0=410-7 Гн/м

Выводы:

  Изучил свойства ферромагнетиков.

  Определил значение коэрцитивной силы и остаточной магнитной индукции для исследуемого образца.

  Построил кривую намагничивания B = f(H) и график = f(H).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58882. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 33.5 KB
  Передаючи мікрофон по ряду ланцюжком діти дають відповіді на запитання з розділу Синтаксису і Морфології: Що вивчає Синтаксис Яке речення називається простим Яке речення називається складним Які типи складних речень ви знаєте Що таке сполучник...
58883. Словесний портрет літературного героя 55.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про портрет навчити розрізняти портрет як жанр живопису та літературний опис зовнішності персонажа; розширити портретну лексику учнів; розвивати творчу уяву логічне мислення усне мовлення...
58884. Організаційний момент на уроці української мови та літератури: теорія, практика, інновації 202.5 KB
  Сукупність методів і прийомів на кожному етапі уроку складає мікроструктуру уроку. Вона є дуже мобільною. Розробка її з позиції досягнення найбільшої адекватності у кожній конкретній ситуації дозволяє гнучкіше використовувати всю структуру того чи іншого типу уроку.
58885. Основа словесної творчості учнів 34 KB
  Мета: розширити уявлення учнів про історичне минуле про мудрість і розважливість Ярослава Мудрого; збагачувати словниковий запас школярів; виробляти в учнів уміння самостійно аналізувати та робити висновки; виховувати у школярів зацікавленість до історичного минулого нашого народу.
58886. Вплив алкоголю, наркотиків на нервову систему і поведінку людини 55.5 KB
  Чому наше колесо не кругле чому не котиться рівно і плавно по життю Що вам заважає Зверніть увагу на фактори що впливають на формування здоров’я....
58888. Шлях до Перемоги. Тематична екскурсія 73 KB
  План Барбаросса відповідно до якого війна на сході мала розпочатися відразу після весняного бездоріжжя і закінчитися до настання зимових холодів тобто протягом травня-листопада 1941 року.
58889. Загальновійськова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї 39.5 KB
  За підготовчою командою слід подати корпус трохи впередперенести вагу тіла більше на праву ногузі збереженням рівноваги; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком. Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо дивитись вперед.
58890. 9-ти этажный монолитный жилой дом 4.02 MB
  Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной технологии и мизерных объёмов к современным методам возведения и поточному строительству. В условиях рыночных отношений, при дефиците жилья и социально культурных объектов в России, у этого эффективного метода домостроения несомненно большие перспективы.